Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2023

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på   -2023-12-07
Sortering: Utgivningsperiod

Tidningstitel Period KommentarRad
18 MINUTER (2009) 2009-05-11--2013-06-20    1
3 DAGAR (1993) 1993-10-28--1994-07-30    2
8 SIDOR (1992) 1992-01-09--    3
ADRESS- & VARUTIDNING (1904) 1904-10-22--1905-02-24    4
ADRESS- HYRES- OCH ANNONSBLADET (1888) 1888-07-25--1888-08-01    5
ADRESSBLADET (1876) 1876-12-20--1877-07-28    6
ADRESS-KONTOR FÖR ÖSTERGÖTLAND MED WADSTENA LÄN (1831) 1831-02-12--1831-12-03    7
AFFISCHEN (1885) 1885-08-24--1911-12-31    8
AFFÄRSLISTAN (1896) 1896-05-30--1900-07-28    9
AFFÄRSTIDNINGEN SÖDRA SVERIGES HYRES- AFFÄRS- OCH PLATSTIDNING (1910) 1910-09-17--1913-11-26    10
AFFÄRSVÄRLDEN (1908) 1908-01-02--1908-12-31    11
AFTONBLADET (1811) 1811-09-16--1833-01-02    12
AFTONBLADET (1830) 1830-12-06--    13
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1897-01-02--1940-10-30    14
AFTONBLADET I NORRKÖPING (1833) 1833-12-11--1836-07-01    15
AFTONBLADET KVÄLLSUPPLAGAN (1896) 1896-01-01--1897-12-31  Ungefärliga datum. Finns även för senare perioder, ibland ofullständigt. Se editionsförteckning på KBs tidningsenhet.  16
AFTON-BLADET SKANDIA [suecana] (1890) 1890-09-01--1891-07-31    17
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1918-11-15--1920-06-30    18
AFTONBLADET VECKOUPPLAGAN (1892) 1892-01-01--1896-12-30    19
AFTONPOSTEN (1951) 1951-01-02--1956-12-31    20
AFTONPOSTEN (1972) 1982-01-01--1987-06-20  1972-1981Se: Vardagstryck  21
AFTONPRESSEN (1993) 1993-01-01--1993-01-01    22
AFTONTIDNINGEN (1889) 1889-11-28--1890-05-31    23
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-12-15--1920-09-30    24
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-03-26--1956-11-03    25
AFTONTIDNINGEN BIHANG TILL DAGLIGT ALLEHANDA (1832) 1832-07-22--1835-12-15    26
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-03--1920-10-02    27
ALARM (1923) 1923-01-15--1923-10-15    28
ALBERT ANDERSSONS AFFÄRSBLAD (1899) 1899-06-30--1902-12-30  Datum hämtade från mikrofilmen.  29
ALEKURIREN (2006) 2006-01-01--    30
ALFWAR OCH SKÄMT (1841) 1841-01-16--1843-12-28    31
ALFVESTA TIDNING (1898) 1898-10-08--1899-06-02    32
ALINGSÅS ALLEHANDA (1935) 1935-03-20--1936-11-28    33
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1918-01-02--1920-04-29    34
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-12-04--    35
ALINGSÅS WECKOBLAD (1865) 1865-01-07--1888-12-01    36
ALINGSÅSKURIREN (1969) 1969-04-24--    37
ALINGSÅSPOSTEN (1922) 1922-06-02--1922-12-22    38
ALLEHANDA (1882) 1881-12-29--1885-08-07    39
ALLEHANDA (1899) 1899-11-25--1905-11-25    40
ALLEHANDA (1984) 1984-04-15--1984-04-15    41
ALLEHANDA FÖR FOLKET (1872) 1872-12-21--1889-12-27    42
ALLMÄNNA ANNONSBLADET (1887) 1886-11-17--1887-08-13    43
ALLMÄNNA HYRESLISTAN (1892) 1892-04-02--1892-06-10    44
ALLMÄNNA JOURNALEN (1813) 1813-06-14--1824-07-31  Datum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur".  45
ALLMÄNNA JOURNALEN (1813) 1813-07-14--1824-07-31    46
ALLMÄNNA LÄNSTIDNINGEN (1895) 1894-12-01--1897-12-24    47
ALLMÄNNA TIDNINGAR (1782) 1782-01-05--1783-12-31    48
ALLMÄNNA TIDNINGEN (1853) 1853-12-03--1854-08-21    49
ALTERNATIVET (1987) 1988-01-08--1992-04-02    50
AMERIKA (1869) 1869-12-16--1872-12-28    51
AMERIKA (1896) 1896-01-01--1896-02-15    52
AMERIKABLADET (1869) 1869-11-02--1870-09-15    53
AMERIKANAREN (1893) 1893-01-12--1893-06-08    54
AMERIKANSKA POSTEN (1893) 1893-07-06--1894-02-06    55
AMERIKAPOSTEN (1925) 1925-01-03--1925-12-26    56
ANEKDOTEN (1925) 1925-04-22--1925-07-08    57
ANGE-BERGUM KURIREN (1969) 1969-01-24--1970-12-16    58
ANMÄRCKNINGAR WID SWENSKE POSTTIDNINGARNE (1734) 1734-03-18--1760-12-22    59
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1922-12-26--1925-12-26    60
ANNONS- OCH NYHETSBLAD FÖR STADEN LUND (1865) 1865-01-13--1865-01-27    61
ANNONSBLAD FÖR DALARNE (1881) 1881-12-13--1883-12-01    62
ANNONSBLAD FÖR ELFSBORGS LÄN (1882) 1882-10-13--1882-11-10    63
ANNONSBLAD FÖR GOTLAND (1879) 1879-02-15--1883-12-28    64
ANNONSBLAD FÖR INDUSTRI, HANDTVERK OCH HANDEL (1897) 1896-11-19--1897-11-26    65
ANNONSBLAD FÖR NORRKÖPING OCH SÖDERKÖPING (1845) 1845-01-04--1845-06-21    66
ANNONSBLAD FÖR RESANDE (1889) 1889-12-01--1890-07-01  Skattade datum  67
ANNONSBLAD FÖR STOCKHOLM (1878) 1878-11-23--1880-03-27    68
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-06-07--1921-12-31    69
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1884-01-12--1979-12-21  FORTS. SE: "KATALOG 1956-"  70
ANNONSBLADET (1869) 1869-04-16--1869-11-27    71
ANNONSBLADET (1875) 1875-09-15--1876-06-21    72
ANNONSBLADET (1898) 1898-10-22--1909-12-22    73
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-12--1926-09-17    74
ANNONSBLADET (1960) 1960-12-05--1972-08-31    75
ANNONSBLADET [suecana] (1925) 1925-06-18--2010-08-26  Provnummer 1925-06-11; slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret  76
ANNONSBLADET ATT HYRA (1910) 1910-06-14--1911-04-28    77
ANNONSBLADET DALARNA (1972) 1972-01-01--2022-02-20  Datum osäkert  78
ANNONSBLADET FÖR VESTERGÖTLAND (1894) 1894-01-05--1900-12-28    79
ANNONSBLADET ÖNSKAS KÖPA (1915) 1915-02-20--1915-12-25    80
ANNONSERNA (1892) 1892-07-08--1892-10-07    81
ANNONSKURIREN (1878) 1878-06-14--1879-03-14    82
ANNONSNYHETER (1886) 1885-12-18--1886-02-05    83
ANNONSPOSTEN (1887) 1887-01-14--1887-01-21    84
ANNONSTABELL (1864) 1864-08-24--1865-10-29    85
ANNONSTIDNING FÖR STRENGNÄS STAD OCH LANDSORT (1856) 1856-04-19--1856-12-20    86
ANNONSTIDNING FÖR UPLAND OCH WESTMANLAND (1885) 1885-04-02--1885-06-18    87
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1899-01-07--1902-12-24    88
ANNONSTIDNINGEN FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1913) 1913-10-04--1914-12-19    89
ANNONSÖREN (1883) 1883-12-15--1884-12-06    90
ANNONSÖREN (1894) 1894-03-24--1895-07-15    91
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1887-04-13--1920-12-31    92
ANSPRÅKSLÖSE SAMLAREN, DEN (1813) 1813-01-16--1813-12-29    93
APPELL (1907) 1907-10-15--1908-03-07    94
APPELL (1912) 1912-03-02--1925-05-15  Tidningsnummer 1915-07-31 beslagtogs.  95
APPELL [suecana] (1945) 1945-06-01--1969-12-05    96
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-14--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1941-10-20, 1941-12-17, 1942-03-12  97
ARBETARBLADET - SVENSKA DEMOKRATEN [suecana] (1949) 1949-01-01--1958-06-16    98
ARBETARBLADET [suecana] (1971) 1971-09-01--2009-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  99
ARBETAREBLADET (1869) 1869-01-07--1888-02-16    100
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-10-01--1942-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1941-10-25, 1942-10-10  101
ARBETAREN (1869) 1868-12-05--1870-12-31    102
ARBETAREN (1881) 1881-01-01--1881-06-18    103
ARBETAREN (1902) 1902-11-15--1906-11-30    104
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--2006-12-22  Följande nummer av tidningen har beslagtagits:1941-04-01, 09-12, 09-15, 10-17, 10-21, 10-28, 12-06, 12-27, 1942-01-23, 02-10, 02-28, 03-26, 05-30, 06-06, 06-17, 07-25, 08-12, 09-22, 09-25, 10-28, 1943-01-30  105
ARBETAREN [suecana] (1890) 1890-04-04--1904-12-31    106
ARBETAREN [suecana] (1895) 1895-07-04--1928-12-31    107
ARBETARENS VÄN (1875) 1875-07-15--1911-12-31    108
ARBETARENS VÄN VECKOUPPLAGAN (1886) 1885-12-18--1895-01-16    109
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1916-12-15    110
ARBETAREVÄNNEN (1864) 1863-12-24--1866-03-31    111
ARBETARFOLKET (1935) 1935-10-04--1937-01-01    112
ARBETARFOLKET (1940) 1940-04-05--1956-11-30  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1942-01-09, 1942-03-22, 1942-04-17, 1943-04-02  113
ARBETARFOLKETS RÖST (1936) 1936-11-15--1939-09-15  Datum skattade daterad 1939 november -- 1939 3 kvartalet  114
ARBETARFOLKETS RÖST (1940) 1940-11-07--1943-05-14  Tidningsnumren 1942-01-09 och 1942-04-17 beslagtogs.  115
ARBETARFRONT (1942) 1942-11-15--1943-11-15    116
ARBETARNES RING (1883) 1883-09-14--1883-11-16    117
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1921-07-14--1923-04-07    118
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-01-20--1960-11-11  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1940-09-20, 1940-10-11, 1940-11-07, 1940-11-22, 1941-12-19, 1942-07-24, 1942-10-22 1943-01-30, 1943-02-05, 1943-04-03, 1943-04-29, 1943-05-14, 1943-05-28  119
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1929-11-07--1974-10-01  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1939-12-02, 1939-12-22, 1939-12-23, 1940-09-03, 1941-10-22, 1941-10-23, 1941-10-24, 1941-10-25, 1941-10-27, 1942-04-01, 1942-04-02, 1942-04-04, 1942-04-07  120
ARBETARTIDNINGEN NY DAG (1974) 1974-10-02--1982-12-31    121
ARBETET (1887) 1887-08-06--1995-09-04    122
ARBETET (1999) 1999-11-03--2000-09-30    123
ARBETET NY TID (1999) 1999-11-03--2000-09-30    124
ARBETET NYHETERNA (1991) 1991-10-01--1999-11-02    125
ARBETET NYHETERNA (1995) 1995-09-05--1999-11-02    126
ARBETET VÄSTSVENSKA EDITIONEN (1966) 1966-06-15--1978-12-30    127
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-10-10--1967-11-03    128
ARBETSGIFVAREN (1905) 1905-08-05--1906-06-01    129
ARBETSMARKNADENS VECKOTIDNING (1934) 1934-12-31--1935-09-26    130
ARBOGA (1888) 1888-12-04--1889-01-29    131
ARBOGA NYHETER (1905) 1904-12-31--1905-12-30    132
ARBOGA TIDNING (1851) 1851-02-28--1855-03-23    133
ARBOGA TIDNING (1858) 1858-10-16--1880-12-31    134
ARBOGA TIDNING (1881) 1881-07-17--    135
ARBOGA WECKOBLAD (1839) 1839-05-17--1839-11-26    136
ARBOGA WECKOBLAD (1847) 1847-01-02--1847-09-18    137
ARBOGA WECKOBLAD (1856) 1855-12-21--1858-06-25    138
ARBOGA WECKOBLAD (1867) 1867-04-09--1867-11-19    139
ARBOGABLADET (1848) 1848-09-07--1849-12-28    140
ARBOGAPOSTEN (1880) 1880-11-19--1881-06-10    141
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-02--1929-10-30    142
ARGUS (1820) 1820-11-29--1838-11-06    143
ARGUS [suecana] (1892) 1892-12-01--1899-01-31    144
ARGUS DEN IV (1823) 1823-03-05--1830-12-20    145
ARIEL (1938) 1938-10-01--1965-03-26    146
ARLEKIN (1834) 1834-07-17--1834-10-09    147
AROS (1865) 1865-10-18--1869-09-30    148
ARVIKA ALLEHANDA (1890) 1890-11-28--1894-12-28    149
ARVIKA HANDELSTIDNING (1917) 1917-08-16--1918-12-19    150
ARVIKA NYHETER (1895) 1895-01-26--    151
ARVIKA TIDNING (1884) 1883-12-01--1962-10-30    152
ARVIKAKURIREN (1905) 1905-05-29--1905-09-08    153
ASHLAND BLADET [suecana] (1902) 1902-11-01--1907-09-30    154
ASHLAND POSTEN [suecana] (1899) 1899-01-01--1902-12-31    155
ASKERSUNDS TIDNING (1857) 1857-09-19--1878-12-28    156
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31    157
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1879-01-04--1917-12-18    158
ASKERSUNDSBYGDENS TIDNING (1956) 1956-11-16--1960-07-30    159
ASKERSUNDSTIDNINGEN SYDNERKINGEN (1890) 1890-12-15--1891-12-24    160
ASTORIA RAPPORT [suecana] (1915) 1915-01-01--1918-12-31    161
AUKTIONSBLADET (1920) 1920-01-03--1920-07-16    162
AURORA (1899) 1899-08-05--1957-12-31    163
AURORA [suecana] (1892) 1892-01-01--1893-12-31    164
AVESTA (1911) 1911-04-05--1911-12-20    165
AVESTA ALLEHANDA (1877) 1877-03-10--1881-12-30    166
AVESTA TIDNING (1882) 1882-11-25--    167
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1951-10-30    168
AVISEN (1889) 1889-12-18--1895-12-28    169
AXESS (2002) 2002-03-15--    170
BADGÄSTEN (1911) 1911-06-17--1911-08-19    171
BADGÄSTTIDNINGEN (1912) 1912-06-22--1913-08-30    172
BADGÄSTTIDNINGEN (1913) 1913-06-28--1913-08-30    173
BADGÄSTTIDNINGEN (1914) 1914-06-13--1914-08-15    174
BADGÄSTTIDNINGEN (1915) 1915-06-12--1915-08-28    175
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1916-06-10--1927-08-31    176
BANERET [suecana] (1902) 1902-01-01--1911-12-31    177
BAROMETERN (1841) 1841-10-02--    178
BAROMETERN [suecana] (1884) 1884-08-08--1886-02-04    179
BAROMETERN WECKOBLAD (1911) 1911-01-03--1911-12-29    180
BENGTSFORS TIDNING (1925) 1925-08-15--1927-07-08    181
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-12--    182
BERGSLAGEN (1901) 1901-12-01--1915-01-30    183
BERGSLAGEN (1922) 1922-08-18--1922-12-01    184
BERGSLAGEN (1928) 1928-01-03--1932-12-31    185
BERGSLAGERNAS NYHETER (1898) 1898-10-18--1899-12-29    186
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-09-09--1922-06-15    187
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-08-01--1933-02-20    188
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1888-03-07--1951-07-14    189
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-10--1936-11-28    190
BERGSLAGSNISSE (1896) 1896-07-15--1902-12-15    191
BERGSLAGSPOSTEN (1882) 1882-01-05--1885-12-31    192
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1892-06-01--2006-12-02    193
BERNINS TIDNING FÖR AFFÄR OCH SVENSK POLITIK (1888) 1888-08-13--1889-10-05    194
BETHANY MESSENGER [suecana] (1892) 1892-01-01--1913-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  195
BIKUPAN (1868) 1868-10-30--1869-12-30    196
BILAGA TILL ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1891) 1891-01-03--1891-12-24    197
BILLINGEN (1907) 1907-01-02--1915-10-15    198
BIRGER JARL (1904) 1904-01-07--1920-12-24    199
BJÄRE NU (2017) 2017-03-05--    200
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1935-12-07--1940-02-17    201
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1903-12-05--1921-11-30    202
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-04-25    203
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1870-01-05--    204
BLEKINGE LÄNS TIDNING HVARANNANDAGSUPPLAGAN (1905) 1905-01-03--1907-12-31    205
BLEKINGEKURIREN (1892) 1892-10-03--1905-08-26    206
BLEKINGEKURIREN (1919) 1919-03-22--1922-01-27    207
BLEKINGEN (1885) 1885-12-04--1892-12-30    208
BLEKINGEN (1915) 1915-01-20--1915-06-26    209
BLEKINGEPOSTEN (1909) 1909-12-04--1910-12-21    210
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-11-16--    211
BLEKINGSPOSTEN (1852) 1852-12-04--1884-12-09    212
BLIXTEN (1901) 1901-11-02--1902-01-23    213
BLOKADBRYTAREN [suecana] (1891) 1891-01-01--1892-12-31    214
BLÄNKAREN (1885) 1885-04-01--1885-11-04    215
BODEN (1900) 1899-12-09--1905-01-26    216
BODENKURIREN NORRBOTTEN (1920) 1920-09-03--1920-12-24    217
BODENS TIDNING (1986) 1986-09-11--1988-06-30    218
BOGESUND (1907) 1907-12-04--1921-08-02    219
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1936-01-01--1940-02-29    220
BOHUSKORRESPONDENTEN (1873) 1873-01-17--1876-10-07    221
BOHUSKUSTEN (1941) 1941-12-05--1943-08-06    222
BOHUSKUSTEN (1947) 1947-04-01--1965-01-15    223
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-10-21--    224
BOHUSLÄNS ALLEHANDA (1888) 1887-12-09--1891-12-31    225
BOHUSLÄNS ANNONSBLAD (1891) 1890-11-17--1895-12-27    226
BOHUSLÄNS ANNONSBLAD (1924) 1924-12-20--1925-02-19    227
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1914-01-15--1959-12-15    228
BOHUSLÄNS NYA ANNONSBLAD (1909) 1909-04-03--1910-02-11    229
BOHUSLÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1891) 1891-01-23--1891-08-07    230
BOHUSLÄNS TIDNING (1838) 1838-01-12--1883-12-31    231
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1904-01-02--1907-10-12    232
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-09--1952-12-31    233
BOHUSTIDNINGEN (1946) 1946-07-05--1948-12-29    234
BOLLNÄS TIDNING (1876) 1876-07-01--1880-05-01    235
BOLLNÄS TIDNING (1898) 1898-11-26--1900-08-09    236
BOLLNÄSNYTT (2001) 2001-01-01--2019-12-22    237
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1905-06-22--1952-12-31    238
BONDETIDNINGEN (1918) 1918-01-09--1922-11-29    239
BONDEVÄNNEN (1908) 1908-04-04--1909-11-20    240
BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN BLM (1932) 1932-01-01--2004-12-31    241
BORE (1849) 1848-12-17--1851-11-29    242
BORGÅ TIDNING [suecana] (1837) 1837-12-02--1858-06-30    243
BORGÅBLADET [suecana] (1860) 1860-12-15--2015-01-13    244
BORLÄNGE (1998) 1998-12-01--2001-12-31    245
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-08-15--    246
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1898-01-05--1902-12-31    247
BORÅS AFTONBLAD (1921) 1921-03-01--1921-08-31    248
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-11-16--1921-08-28    249
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-04-16--1957-11-30    250
BORÅS NU (2006) 2006-10-20--2008-11-13    251
BORÅS NYA TIDNING (1834) 1834-01-03--1838-11-30    252
BORÅS NYHETER (1922) 1922-10-06--1951-04-30    253
BORÅS NYHETER (1990) 1990-01-25--1992-11-19    254
BORÅS TIDNING (1838) 1838-12-07--    255
BORÅS WECKOBLAD (1826) 1826-09-01--1833-12-27    256
BORÅSBLADET (1901) 1901-03-07--1901-05-04  Tidskrift  257
BORÅSBLADET (1930) 1930-07-08--1933-12-31  Ungefärliga datum; placering på KB: 82 Aa 247/95; bestånd: 1930-07-08 (=nr 1), 1930-08-02, apr, jul, sep, dec 1933   258
BORÅSKURIREN (2011) 2011-08-01--2014-12-03    259
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-05-01--1902-12-31    260
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1902) 1902-01-04--1902-11-29    261
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1903-10-02--1918-05-31    262
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1894) 1894-11-17--1901-12-31  kan ej åtefinnas  263
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1915) 1915-01-02--1915-12-31    264
BOSTONS ALLEHANDA [suecana] (1891) 1891-01-01--1892-12-31    265
BOTKYRKA DIREKT (2017) 2017-08-26--2020-09-26    266
BOULEVARDBLADET (1925) 1925-04-01--1925-08-28    267
BOULEVARDEN (1911) 1911-06-15--1911-07-01    268
BOULEVARDEN (1923) 1923-08-25--1924-05-10    269
BOULEVARDTIDNINGEN GNISTAN (1929) 1929-10-27--1930-09-21    270
BRAND (1898) 1898-05-01--1956-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1908-02-01, 1908-03-07, 1908-08-01, 1909-08-14, 1912-02-24, 1914-11-28, 1916-03-25, 1916-04-15  271
BRAVO (1906) 1906-12-01--1908-04-04    272
BREDABLICK (1893) 1893-09-15--1893-11-10    273
BREFDUFVAN (1882) 1882-10-12--1883-01-20    274
BREFLÅDAN (1889) 1888-12-01--1893-09-30    275
BRODER LUSTIG [suecana] (1896) 1896-01-01--1897-11-13    276
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--2006-12-22    277
BROKIGA BLAD (1908) 1908-01-05--1930-12-28    278
BROMMA NYHETER (1930) 1930-02-01--1930-02-15    279
BROMMA NYHETER (1946) 1946-05-23--1954-12-30    280
BROMMA TIDNING (1925) 1925-04-04--1925-08-15    281
BROMMA TIDNING (2015) 2015-01-17--2019-04-27    282
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-04--1936-12-31    283
BROMMADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    284
BROMMATIDNINGEN TRÄDGÅRDSSTÄDERNA (1927) 1927-09-26--1929-12-31    285
BRUNNS- OCH BADTIDNING (1880) 1880-05-29--1880-08-14    286
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1922-04-01--1924-12-24    287
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1926) 1926-01-01--1928-06-15    288
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1933) 1933-01-15--1933-05-09    289
BUDKAFLEN (1883) 1883-09-14--1898-06-05    290
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1929-10-03    291
BÅLSTA/UPPLANDS-BRODIREKT (2019) 2019-08-24--2020-09-26    292
BÅLSTABLADET (2016) 2016-01-09--2019-04-27    293
BÅLSTADIREKT (2019) 2019-05-04--2019-08-17    294
BÅSTADS TIDNING (1883) 1883-06-15--1886-12-28    295
BÅSTADS TIDNING (1895) 1894-12-15--1897-12-06    296
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1897-12-08--1901-12-16    297
BÄRGSLAGERNAS NYHETER (1925) 1925-01-08--1925-03-14    298
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-11-19--    299
BÄRGSLAGSBLADET (1892) 1892-01-02--1892-05-28    300
BÄRGSLAGSKORRESPONDENTEN (1909) 1909-11-05--1910-04-15    301
BÄRGSLAGSKURIREN (1896) 1895-11-28--1896-06-03    302
BÄTTRE BOSTÄDER (1929) 1929-03-15--1931-04-15    303
BÖNDERNAS TIDNING (1936) 1936-11-02--1937-02-15    304
BÖRSTIDNINGEN (1889) 1888-06-13--1900-11-17    305
BÖRSTIDNINGENS OFFERTBLAD (1895) 1895-06-01--1895-12-28    306
CALIFORNIA VECKOBLAD [suecana] (1910) 1910-01-01--2004-06-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  307
CALIFORNIA-POSTEN [suecana] (1906) 1906-01-01--1908-12-31    308
CALIFORNIA-SCANDINAV [suecana] (1873) 1873-08-01--1874-12-30    309
CALMAR LÄNS OCH ÖLANDS ANNONSBLAD (1834) 1834-01-02--1834-12-31    310
CALMAR LÄNS OCH ÖLANDS TIDNING (1839) 1839-01-02--1842-12-28    311
CALMAR STADS TIDNING (1835) 1835-05-09--1837-12-30    312
CALMAR TIDNING (1817) 1818-01-03--1834-09-03    313
CALMARBLADET (1827) 1827-01-03--1840-12-30    314
CALMARPOSTEN (1795) 1795-01-03--1819-12-29    315
CALMARPOSTEN (1842) 1841-11-20--1864-07-27    316
CALUMET POSTEN [suecana] (1901) 1900-01-01--1918-12-31    317
CANADA [suecana] (1895) 1895-07-01--1907-06-12    318
CANADA HÄROLD [suecana] (1915) 1914-04-01--1916-12-31    319
CANADA POSTEN [suecana] (1904) 1904-05-02--1942-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  320
CANADA-SVENSKEN [suecana] (1961) 1961-01-01--1978-12-31    321
CANADA-TIDNINGEN [suecana] (1933) 1933-01-05--1970-12-31    322
CARLSCRONAS TIDNINGAR (1755) 1755-01-11--1764-01-14    323
CARLSCRONAS WEKOBLAD (1753) 1753-12-29--1754-12-31    324
CARLSCRONAS WEKOBLAD (1764) 1764-01-21--1878-08-31    325
CARLSHAMN (1864) 1864-06-04--1867-12-18    326
CARLSHAMNS TIDNING (1819) 1819-04-10--1840-12-19    327
CARLSHAMNSPOSTEN (1838) 1838-12-04--1840-12-15    328
CARLSKRONA KYRKOTIDNING (1825) 1825-05-07--1825-08-27    329
CARLSKRONA TIDNING (1817) 1817-06-17--1817-12-30    330
CARLSKRONA TIDNINGAR (1812) 1812-12-15--1814-07-01    331
CARLSTADS ALLEHANDA (1854) 1854-12-15--1855-07-27    332
CARLSTADS TIDNING (1805) 1805-07-06--1849-01-27    333
CARLSTADS TIDNINGAR (1794) 1794-07-26--1804-12-29    334
CARLSTADS WECKOTIDNINGAR (1774) 1774-03-11--1789-08-08    335
CHICAGO FIGARO [suecana] (1892) 1892-01-01--1896-12-31    336
CHICAGO-BLADET [suecana] (1877) 1877-02-16--1952-12-31    337
CHRISTIANSTADS ANNONSBLAD (1888) 1888-08-03--1889-05-10    338
CHRISTIANSTADS WECKOBLAD (1810) 1810-07-07--1840-12-24    339
CHRISTINEHAMNS ALLEHANDA (1854) 1854-07-01--1880-04-28    340
CHRISTINEHAMNSBLADET (1850) 1850-03-08--1854-06-30    341
CIMBRISHAMNS ALLEHANDA (1883) 1883-11-06--1884-02-29    342
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1857-08-22--1944-11-30    343
CITY GÖTEBORG (2006) 2006-09-12--2007-12-21    344
CITY HELSINGBORG (2008) 2008-08-11--2013-05-31    345
CITY KRISTIANSTAD (2011) 2011-04-11--2013-05-31    346
CITY LANDSKRONA (2008) 2008-11-13--2013-05-31    347
CITY LUND (2011) 2011-01-17--2015-10-16    348
CITY MALMÖ (2011) 2011-01-17--2015-10-16    349
CITY MALMÖ LUND (2006) 2006-09-12--2011-01-14    350
COLORADO POSTEN [suecana] (1882) 1882-10-04--1884-05-07    351
COLUMBIA [suecana] (1902) 1902-01-01--1906-12-31    352
CORREN SÖNDAG (2000) 2000-10-29--2001-06-10    353
CORRESPONDENCE DE STOCKHOLM (1869) 1869-01-18--1875-12-31    354
CORRESPONDENTEN (1830) 1830-12-07--1854-12-27    355
CORSAREN (1851) 1851-11-29--1852-02-28    356
CYRANO (1918) 1918-10-27--1920-04-01    357
DAGBLADET (1888) 1888-08-30--1888-09-04    358
DAGBLADET (1955) 1955-01-03--2015-02-28    359
DAGBLADET: WÄLSIGNADE TRYCK-FRIHETEN (1781) 1781-03-20--1783-07-17    360
DAGEN (1845) 1845-12-11--1846-04-18    361
DAGEN (1888) 1888-07-17--1889-05-31    362
DAGEN (1896) 1896-12-17--1915-12-31    363
DAGEN (1945) 1945-11-01--1999-03-26    364
DAGEN (2004) 2004-04-16--    365
DAGENS ETC (2005) 2014-01-13--    366
DAGENS FRÅGOR (1879) 1879-09-05--1880-02-06    367
DAGENS INDUSTRI (1976) 1983-01-04--    368
DAGENS NYHETER (1864) 1864-12-23--    369
DAGENS POLITIK (1995) 1995-11-14--1997-02-28    370
DAGENS TIDNING (1919) 1919-12-01--1922-03-10    371
DAGENS TIDNING (1925) 1925-01-03--1925-04-25    372
DAGLIGT ALLEHANDA (1769) 1767-10-20--1849-02-12    373
DAGSPOSTEN (1941) 1941-12-03--1951-12-31    374
DAGSTELEGRAFEN (1870) 1870-04-01--1871-01-24    375
DAJIYUAN (2015) 2015-11-11--2017-06-28    376
DALA SPORTKURIREN (1924) 1924-05-21--1928-05-15    377
DALABLADET (1906) 1906-01-03--1917-12-31    378
DALABLADET (1918) 1918-01-02--1924-09-08    379
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--    380
DALADEMOKRATEN (1918) 1918-01-04--    381
DALAPOSTEN (1884) 1883-12-01--1885-11-28    382
DALARNA (1926) 1926-01-08--1951-12-28    383
DALARNAS NYHETER (1902) 1902-01-02--1905-02-16    384
DALARNE (1876) 1875-12-08--1877-12-29    385
DALARNE (1884) 1883-12-05--1885-11-27    386
DALARNES ALLEHANDA (1887) 1887-09-03--1894-06-02    387
DALARNES ARBETARBLAD (1925) 1925-09-19--1926-09-14    388
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1917-11-30--1925-08-08    389
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1940-10-31--1957-04-03  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-01-09, 1942-04-17  390
DALARNES TIDNING (1890) 1890-01-04--1890-01-25    391
DALASYNDIKALISTEN (1921) 1921-01-01--1922-12-31    392
DALATIDNINGEN (1918) 1918-01-18--1966-06-30    393
DALMASEN (1884) 1884-09-15--1895-07-31    394
DALPILEN (1854) 1854-01-02--1926-12-31    395
DALPILEN (1942) 1942-01-10--1946-05-25    396
DALSLAND (1872) 1872-05-07--1872-09-27    397
DALSLANDS MISSIONSBLAD (1914) 1914-01-01--1936-12-19  Startdatum okänt  398
DALSLANDS NYA TIDNING (1851) 1851-10-14--1852-12-28    399
DALSLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1950-03-31    400
DANDERYDDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    401
DANDERYDS NYHETER (2015) 2015-01-24--2019-04-27    402
DEBET (1888) 1888-04-07--1888-05-09    403
DEGERFORS TIDNING (1925) 1925-01-02--1967-09-02    404
DEMENTIN (1923) 1923-05-20--1923-12-30  Startdatum osäkert, Endast Nr. 21- finns i Kb,s samling  405
DEN CONSERVATIVE (1849) 1849-12-21--1850-12-27    406
DEN KONSTITUTIONELLE (1844) 1844-03-12--1845-12-30    407
DEN NORDSVENSKE KÖPMANNEN (1913) 1913-10-01--1956-12-01  Ungefärliga start- och slutdatum. Bör kontrolleras.  408
DEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN VESTGÖTEN (1887) 1887-12-09--1887-12-30    409
DEN NYA POLITIKEN (1924) 1924-08-30--1925-11-28    410
DEN NYA TIDEN (1890) 1890-08-09--1890-11-21    411
DEN SVENSK AMERIKANSKE SÖNDAGS-NISSE [suecana] (1894) 1894-01-01--1894-07-07    412
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1939-01-11--1950-06-15    413
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-01-25--1939-01-07    414
DENVER WECKO-BLAD [suecana] (1888) 1888-10-04--1889-11-02    415
DET FRIA ORDET (1924) 1924-07-30--1924-12-17    416
DILETTANTEN (1853) 1853-12-22--1858-12-30    417
DIN LOKALTIDNING (1981) 1981-01-01--  Exakt datum osäkert  418
DISPATCH INTERNATIONAL (2013) 2013-01-03--2013-06-27    419
DJURSHOLMS KOMMUNALBLAD (1934) 1934-01-03--1934-05-16    420
DJURSHOLMS OCH SÖDRA ROSLAGENS ALLEHANDA (1913) 1913-11-08--1914-12-24    421
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1895-12-14--1957-10-18    422
DJURSHOLMS VECKOBLAD (1924) 1924-09-04--1924-10-02    423
DN NORD SOLLENTUNA/VÄSBY (1988) 1988-01-14--1988-10-12    424
DN NORD SOLNA/SUNDBYBERG (1988) 1988-01-14--1988-10-12    425
DN NORDOST TÄBY (1988) 1988-01-14--1988-10-12    426
DN NORDVÄST JÄRFÄLLA (1988) 1988-01-14--1988-10-12    427
DN NORDVÄST VÄLLINGBY (1988) 1988-01-14--1988-10-12    428
DN STOCKHOLMSSPORTEN (1988) 1988-01-13--1988-10-12    429
DN SYD FARSTA (1988) 1988-01-13--1988-10-12    430
DN SYD HANINGE (1988) 1988-01-13--1988-10-12    431
DN SYDOST (1988) 1988-01-13--1988-10-12    432
DN SYDVÄST (1988) 1988-01-13--1988-10-12    433
DN SÖDERMALM (1988) 1988-01-13--1988-10-12    434
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1940-12-24--1944-12-04    435
DULUTH POSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1922-12-31    436
DUSCH (1899) 1899-12-07--1901-06-06    437
ECHO ROSSII (1918) 1918-12-07--1919-02-12    438
ECONOMISK TIDNING (1811) 1811-01-02--1813-06-26    439
EESTI PÄEVALEHT (1971) 1971-01-07--2018-12-15    440
EFTERÅT (1891) 1891-06-15--1922-12-15    441
EIRA (1877) 1877-01-14--1903-06-30    442
EKO (1875) 1875-03-01--1877-07-15    443
EKO (1887) 1887-01-08--1888-06-15    444
EKO (1893) 1893-07-15--1894-10-15  Skattade datum  445
EKO (1910) 1910-01-15--1910-06-26    446
EKO FRÅN VÄRLDSPRESSEN (1917) 1917-11-09--1919-12-01    447
EKONOMISKA UNDERRÄTTELSER (1881) 1881-08-26--1882-03-24  Datum på första nr. är estimerat  448
EKSJÖPOSTEN (1894) 1894-11-10--1895-04-29    449
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1884-10-04--1959-05-30    450
ELFSBORG (1924) 1924-01-03--1924-07-31    451
ELFSBORGAREN (1901) 1901-02-08--1902-11-28    452
ELFSBORGS LÄNS ALLEHANDA (1984) 1984-05-17--2004-12-03    453
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1886-11-03--1984-05-15    454
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1982-03-06    455
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1907-08-23    456
ENA HÅBOTIDNINGEN (2002) 2007-01-13--2019-04-27  Annonsblad [2002--2006]  457
ENA HÅBOTIDNINGEN (2023) 2023-08-12--    458
ENGELHOLMS TIDNING (1857) 1857-08-29--1858-09-02    459
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1867-10-01--1946-11-30    460
ENGELHOLMS WECKOBLAD (1863) 1863-09-19--1864-01-12    461
ENGELHOLMSBLADET (1912) 1912-09-24--1914-01-04    462
ENGELHOLMSPOSTEN (1877) 1877-10-13--1880-09-21    463
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1897-12-08--1901-12-15    464
ENKÖPINGDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    465
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1925-04-03--1931-12-31    466
ENKÖPINGS TIDNING (1880) 1879-12-03--1885-03-24    467
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1885-07-04--1918-12-31    468
ENKÖPINGS WECKOBLAD (1856) 1856-01-03--1856-12-22    469
ENKÖPINGS WECKOBLAD (1863) 1863-05-11--1879-12-31    470
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1903-12-17--1907-01-19    471
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1880-01-08--    472
ENSKEDE TIDNING (1927) 1927-07-16--1929-12-31    473
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-04--1936-12-15    474
ENSKEDEBLADET (1928) 1928-11-09--1928-12-28    475
EPOCH TIMES (2021) 2021-01-13--    476
ESKILSTUNA ALLEHANDA (1844) 1844-07-06--1870-04-02    477
ESKILSTUNA ALLEHANDA (1873) 1873-12-17--1884-04-09    478
ESKILSTUNA ALLEHANDA (1936) 1936-08-15--1937-12-15  Tidskrift  479
ESKILSTUNA NYA TIDNING (1928) 1928-09-06--1930-12-31    480
ESKILSTUNA TIDNING (1837) 1837-04-08--1838-12-29    481
ESKILSTUNA TIDNING (1867) 1867-12-04--1893-09-29    482
ESKILSTUNA WECKOBLAD (1840) 1840-01-04--1841-10-07    483
ESKILSTUNAKORRESPONDENTEN (1865) 1865-08-18--1866-08-17    484
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1890-12-08--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-10-17, 1943-09-07  485
ESKILSTUNAPOSTEN (1883) 1883-10-27--1893-09-28    486
ESKILSTUNATIDNINGEN (1895) 1895-09-24--1898-12-22    487
ESLÖFS TIDNING (1879) 1879-01-04--1897-12-30    488
ESLÖVSKURIREN (1909) 1909-06-10--1909-10-16    489
ETC GÖTEBORG (2017) 2017-04-24--2020-01-31    490
ETT OCH ANNAT UR SV. D:S MARGINAL (1942) 1942-01-02--1948-12-24    491
EVANGELISK LUTHERSK TID-SKRIFT FÖR KYRKAN SKOLAN OCH HEMMET [suecana] (1875) 1875-06-25--1875-12-31    492
EVERYDAY (2000) 2000-08-28--2001-03-09    493
EXEKUTIVA UPPGIFTER (1888) 1888-04-04--1895-01-15    494
EXPRESS (1902) 1902-11-29--1903-01-11    495
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--    496
EXTRA BODEN (2008) 2008-04-23--2022-12-21    497
EXTRA LULEÅ (2008) 2008-04-23--2022-12-21    498
EXTRA POSTEN (1792) 1792-10-01--1795-09-08    499
EXTRA ÖSTERGÖTLAND (2004) 2004-10-19--2018-06-20    500
EXTRABLADET (1911) 1911-01-15--1912-12-15  Ungefärliga datum  501
EXTRABLADET (1912) 1912-07-02--1930-12-14    502
EXTRABLADET (1921) 1921-03-05--1921-12-17    503
EXTRAPOSTEN (1915) 1915-11-13--1915-12-26    504
FACKLAN : TIDNING FÖR AMERIKAS SVENSKTALANDE ARBETARE [suecana] (1921) 1921-07-22--1922-03-03    505
FACKLAN [suecana] (1877) 1877-01-04--1877-05-24    506
FACKLAN [suecana] (1891) 1891-01-01--1894-12-31    507
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-10-01--    508
FAHLU TIDNING (1822) 1822-01-02--1828-12-27    509
FAHLU TIDNING (1838) 1838-07-27--1839-04-18    510
FAHLU WECKOBLAD (1786) 1786-09-16--1821-12-29    511
FALKENBERGS NYA TIDNING (1888) 1888-11-28--1890-12-31    512
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1875-12-18--1954-12-31  1887, nr 82-102 och 1888-01-02--07-25 finns ej på KB.  513
FALKENBERGSBLADET (1887) 1887-10-15--1889-02-23    514
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1905-10-02--1919-12-13    515
FALKENBERGSPOSTEN (2011) 2011-01-01--2018-12-20    516
FALKÖPINGS NYHETER (1912) 1912-12-03--1914-12-22    517
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1857-02-07--    518
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1899-10-24--1916-09-29    519
FALU ARBETAREBLAD (1912) 1912-10-19--1912-11-02    520
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-03-01--1941-12-31    521
FALU/BORLÄNGE ALLEHANDA (2001) 2001-04-02--2002-04-15    522
FALUKURIREN (1894) 1894-07-02--    523
FALUPOSTEN (1869) 1869-09-01--1890-12-27    524
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-07-07--1954-09-30    525
FAMILJENYHETERNA (1897) 1897-10-16--1897-12-28    526
FAMILJETIDNINGEN KNALLEBYGDEN (1928) 1928-07-07--1931-12-31    527
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29    528
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-02--1975-12-18    529
FASETTEN (1918) 1918-05-11--1918-09-28    530
FIGARO (1878) 1878-07-28--1925-10-10  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1906-09-29  531
FIGARO (1926) 1926-10-11--1926-12-31    532
FILIPSTADS NYHETER (1928) 1928-12-17--1930-01-20    533
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1850-09-06--1958-12-30    534
FILIPSTADS TIDNING (1959) 1959-01-03--    535
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1915-06-04--1918-06-28    536
FILIPSTADSPOSTEN (1991) 1991-11-08--1992-02-14    537
FINANCIAL TIMES (1994) 1995-01-24--1995-12-30  Fortsätter som utländsk tidning på KB.  538
FINANS VISION (2002) 2002-03-05--2003-01-15    539
FINANSTIDNINGEN (1892) 1892-10-01--1894-01-31  Startdatum estimerat, tidningen endast daterad med månad  540
FINANSTIDNINGEN (1989) 1989-09-12--2002-02-20  Provnummer utgavs 1989-05-19 och 1989-09-06 (det senare ej med på mikrofilmen). Efter den 20 februari 2002 utkom tre odaterade, onumrerade reklamblad för efterföljaren.  541
FINLANDS ALLMÄNNA TIDNING [suecana] (1820) 1820-01-01--1931-12-31    542
FINLANDS SJÖFARTSTIDNING [suecana] (1909) 1909-01-01--1914-12-31    543
FINN SANOMAT (1974) 1974-12-02--1985-01-17    544
FINNVEDEN (1981) 1981-10-02--1989-12-29    545
FINNVEDEN EXTRA (2007) 2007-11-13--2009-04-07    546
FINNVEDEN FREDAG (1992) 1992-09-04--2007-11-09    547
FINNVEDEN FREDAG (2009) 2009-04-17--2010-02-19    548
FINNVEDEN NU (2003) 2003-10-08--    549
FINNVEDEN ONSDAG (1992) 1992-09-02--1997-05-28    550
FINSKA AMERIKANAREN [suecana] (1896) 1897-01-02--1935-04-25    551
FINSKA MISSIONS-POSTEN [suecana] (1906) 1906-01-01--1922-07-15    552
FINSPÅNGSPOSTEN (1959) 1959-09-18--1970-02-15    553
FIX (1916) 1916-05-01--1916-12-23    554
FJÄLLÖRNEN (1848) 1848-01-15--1849-02-02    555
FLAMMAN (1998) 1998-08-20--2006-12-21    556
FLENS DAGBLAD (1946) 1946-03-07--1946-11-04    557
FLENS DAGBLAD (1953) 1953-12-14--1963-10-31    558
FLENS TIDNING (1917) 1917-10-27--1919-12-31    559
FLYGANDE BLADET (1884) 1884-10-05--1886-01-09  Sista utgivningsdatum är uppskattat. Utgivningsuppehåll mellan 13/3-18/12 1885. Utgivningsdatum för nr 8 1885 är uppskattat.  560
FLYGANDE POSTEN (1842) 1842-01-04--1842-12-30    561
FLYGBLAD FÖR ALLMÄN RÖSTRÄTT (1888) 1888-03-15--1891-02-01  Startdatun osäkert  562
FLYGBLADET VÄSTRA UPPLAND (2008) 2008-01-01--2018-12-19  Startdatum osäkert Fortsätter som vardagstryck  563
FLYGPOSTEN (1876) 1876-12-02--1878-12-28    564
FOLKAREBYGDEN (1940) 1940-12-31--1951-10-25    565
FOLKBLADET (1879) 1879-10-24--1879-12-24    566
FOLKBLADET (1880) 1880-11-05--1887-12-29    567
FOLKBLADET (1894) 1894-05-26--1907-09-28    568
FOLKBLADET (1930) 1930-08-09--1935-12-15    569
FOLKBLADET [NORRKÖPING] (1981) 1981-10-01--    570
FOLKBLADET [UMEÅ] (2012) 2012-04-18--    571
FOLKBLADET FRAMTIDEN (1903) 1903-01-02--1903-07-02    572
FOLKBLADET FÖR VÄSTMANLAND (1959) 1959-12-01--1966-04-30    573
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 1992-08-28--2010-12-30    574
FOLKBLADET SKÅNE (1996) 1996-03-30--1996-04-30    575
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN (1966) 1966-02-21--1981-09-30    576
FOLKBLADET ÖSTGÖTEN FINSPÅNGSEDITIONEN (1974) 1974-02-06--1977-11-30    577
FOLKET (1906) 1905-12-30--1982-09-30    578
FOLKET (1989) 1989-01-24--2015-06-13    579
FOLKET I BILD / KULTURFRONT (1971) 1971-10-06--    580
FOLKET NORD (1982) 1982-10-01--1989-01-23    581
FOLKET SYD (1982) 1982-10-01--1989-01-23    582
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1917-11-02--1940-08-30  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1918-03-04, 1918-03-18, 1940-08-02  583
FOLKETS DAGBLAD (1942) 1942-07-04--1945-05-15    584
FOLKETS RÖST (1849) 1849-10-06--1861-03-16    585
FOLKETS RÖST (1887) 1887-08-27--1890-02-22    586
FOLKETS RÖST (1943) 1943-05-21--1957-03-28    587
FOLKETS RÖST [suecana] (1874) 1874-10-01--1884-05-01    588
FOLKETS TIDNING (1857) 1857-01-03--1920-12-31    589
FOLKETS TIDNING (OMAHA) [suecana] (1874) 1874-04-23--1876-11-17    590
FOLKETS VÄN (1880) 1880-10-07--1886-02-04    591
FOLKETS VÄN [suecana] (1885) 1885-12-17--1887-12-31    592
FOLKTIDNINGEN (1888) 1888-10-27--1889-02-28    593
FOLKTIDNINGEN (1895) 1895-03-23--1900-04-14    594
FOLKTIDNINGEN NY TID [suecana] (1958) 1958-11-17--1997-12-31    595
FOLKVILJAN (1882) 1882-03-04--1885-02-25    596
FOLKVILJAN (1891) 1891-11-01--1892-07-30    597
FOLKVILJAN (1942) 1942-03-27--1957-04-25  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-04-17, 1943-04-02  598
FOLKVILJAN (1980) 1980-10-02--1989-12-21    599
FOLKWÄNNEN [suecana] (1861) 1861-01-02--1893-02-20    600
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-02--1921-12-29    601
FORSKAREN [suecana] (1893) 1893-01-01--1924-12-31    602
FORTUNA (1868) 1868-12-22--1870-02-15    603
FORTUNA-POSTEN (1870) 1870-01-11--1870-02-28    604
FOSTERLANDET (1873) 1873-06-21--1877-12-19    605
FOSTERLANDET (1886) 1886-01-08--1900-03-29    606
FOSTERLANDET [suecana] (1889) 1889-01-01--1890-12-31    607
FOSTERLANDET [suecana] (1891) 1891-11-04--1907-09-25    608
FOSTERLANDET HALFWECKOUPPLAGAN (1888) 1888-01-03--1888-03-29    609
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1887-12-17--1948-12-24    610
FOSTERLÄNDSK TIDNING (1892) 1892-04-14--1892-08-06    611
FOSTERLÄNDSKA VECKOBLADET (1890) 1890-01-08--1890-06-25    612
FOTBOLLSBLADET (1925) 1925-06-26--1926-05-03    613
FRAM (1897) 1897-01-01--1898-09-30    614
FRAMTIDEN (1887) 1887-01-08--1888-01-14    615
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1936-10-23--1941-12-24    616
FRAMÅT (1865) 1865-03-04--1865-04-29    617
FRAMÅT (1871) 1871-06-03--1883-12-04    618
FRAMÅT [suecana] (1887) 1887-01-01--1891-10-28    619
FREDEN (1928) 1928-12-01--1975-11-15    620
FREDRIKSTADS TIDENDE (1814) 1814-08-18--1814-09-06    621
FREDSVÄNNEN (1885) 1885-08-15--1890-12-27    622
FREJA (1836) 1836-07-29--1844-03-08    623
FREJA (1872) 1872-12-01--1907-03-01    624
FRIA ORD (1952) 1952-01-05--1979-12-22    625
FRIA ORDET (1880) 1880-12-09--1881-08-31    626
FRIA TIDNINGEN (2008) 2008-04-05--2019-05-17    627
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-15--1945-01-15    628
FRIDENS HÄROLD [suecana] (1876) 1876-01-14--1876-03-10    629
FRIDSBUDET (1886) 1886-10-07--1887-01-20    630
FRIHET [suecana] (1898) 1898-04-01--1904-08-13    631
FRIHET OCH FÅNGENSKAP [suecana] (1879) 1879-04-01--1880-10-22    632
FRIHETS-BANERET [suecana] (1893) 1893-06-01--1900-12-31    633
FRIHETSKLOCKAN [suecana] (1892) 1892-12-24--1898-12-31    634
FRIHETSVÄNNEN (1860) 1860-09-04--1864-02-19    635
FRIHETSVÄNNEN [suecana] (1859) 1859-01-01--1861-03-08    636
FRILUFTSLIV OCH MOTIONSIDROTT (1933) 1933-05-26--1937-05-21    637
FRISK LUFT (1884) 1884-12-06--1889-06-15    638
FRISKYTTEN (1847) 1847-12-19--1857-12-30    639
FRISKYTTEN (1883) 1883-12-22--1885-05-09    640
FRISKYTTEN [suecana] (1891) 1891-01-01--1894-12-31    641
FRYKEN (1901) 1900-12-29--1905-12-07    642
FRYKSDALEN (1906) 1905-12-16--1916-12-05    643
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1916-04-15--1920-10-06    644
FRYKSDALINGEN (1885) 1885-01-05--1887-04-06    645
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-10-01--1931-01-31    646
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-12-06--    647
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1922-01-03--1924-04-24    648
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1884-10-15--1916-06-15    649
FRÅN MÄLARSTRAND (1887) 1887-06-20--1888-06-20    650
FYLGIA [suecana] (1907) 1907-10-04--1909-12-31    651
FYRBÅKEN (1895) 1895-03-15--1897-02-12    652
FYREN (1892) 1891-11-04--1892-05-13    653
FYRIS (1882) 1882-11-22--1897-12-31    654
FYRVEPPLINGEN (1896) 1896-09-23--1897-02-13    655
FÄDERNESLANDET (1830) 1830-12-01--1833-04-27    656
FÄDERNESLANDET (1849) 1849-06-30--1849-12-22    657
FÄDERNESLANDET (1852) 1852-03-08--1927-10-12    658
FÄDERNESLANDET (1928) 1928-12-15--1929-02-16    659
FÄDERNESLANDET (1933) 1933-08-12--1933-12-30    660
FÄDERNESLANDET (1953) 1953-01-15--1954-03-20  Rekolidfilmen börjar 1952-12-15  661
FÄDERNESLANDET [suecana] (1874) 1874-01-01--1875-05-27    662
FÄDERNESLANDET [suecana] (1877) 1877-12-22--1880-12-25    663
FÖ VECKOTIDNINGEN (1980) 1980-09-15--1983-10-21    664
FÖR ALLA (1894) 1894-01-07--1895-12-29    665
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-06--1956-04-15    666
FÖRORT VÄST (1977) 1977-01-04--1980-06-24    667
FÖRPOSTEN (1865) 1865-01-28--1919-12-27    668
FÖRPOSTEN [suecana] (1887) 1887-01-01--1888-12-31    669
FÖRPOSTEN [suecana] (1892) 1892-08-04--1909-06-30    670
FÖRSAMLINGSBLADET [suecana] (1922) 1922-01-01--1969-12-31    671
FÖRSAMLINGSVÄNNEN (1904) 1903-12-18--1909-12-30    672
FÖRSTADSBLADET (1905) 1905-03-30--1908-05-08  Saknas på KB (förkommen?). På LUB finns ett enstaka nummer, utan egentligt innehåll, från 1905-03-30, samt från 1908 fem nummer: 01-25, 02-26, 03-21, 04-11, 05-08.  673
FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1907) 1907-04-13--1907-05-15  Upphörde 1907-05-15 (nr 4) enligt trycklista på KB. Saknas dock på KB (förkommen?). På LUB finns tre nummer: 1907-04-13 Profnummer; 1907-05-01, N:o 1(3); 1907-05-15, N:o 4.  674
GALVA REPUBLICAN [suecana] (1869) 1869-05-14--1869-06-25    675
GAMLA BREFLÅDAN (1890) 1890-12-13--1892-02-06    676
GAMLA NORDSTJERNAN [suecana] (1874) 1874-07-30--1874-09-08    677
GAMLA OCH NYA HEMLANDET [suecana] (1870) 1870-05-24--1914-09-24    678
GAMLA OCH NYA HEMLANDET EUROPEISK UPPLAGA [suecana] (1874) 1874-01-01--1877-12-31    679
GAMLA OCH NYA HEMLANDET MINNESOTA UPPLAGAN [suecana] (1887) 1887-01-01--1889-12-31    680
GAMLA OCH NYA HEMLANDET NORDVESTRA UPPLAGAN [suecana] (1884) 1884-01-01--1886-12-31    681
GANYMEDES (1881) 1881-07-09--1888-06-23    682
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-04-30--1902-02-15  Slutdatum skattat sista numret daterat "Februari"  683
GEFLE BÖRS (1890) 1890-01-15--1893-12-15  ungefärliga datum  684
GEFLE DAGBLAD (1895) 1895-04-11--    685
GEFLE WECKOBLAD (1783) 1783-11-01--1784-10-23    686
GEFLEBLADET (1855) 1855-01-03--1855-01-27    687
GEFLEBORGS LÄNS TIDNING (1836) 1836-01-09--1864-05-13    688
GEFLEBORGS LÄNS TIDNING (1889) 1888-12-11--1895-02-01    689
GEFLEBORGS LÄNS TIDNING VECKOUPPLAGA (1889) 1888-12-20--1895-01-31    690
GEFLEPOSTEN (1859) 1859-05-21--1859-12-31  Provnr.. 1859-05-21   691
GEFLEPOSTEN (1864) 1864-12-10--1941-04-12    692
GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1880-05-28--1905-12-31    693
GEFLETIDNINGEN (1894) 1894-05-12--1894-08-23    694
GELLIVAREBLADET (1900) 1899-12-14--1901-02-01    695
GENGÅNGAREN (1844) 1844-10-19--1854-01-07    696
GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-03--1918-12-31    697
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1910-01-04--1911-12-29    698
GESTRIKLAND (1877) 1877-06-14--1880-06-30    699
GEVALIA (1905) 1905-05-01--1934-12-24    700
GIFTERMÅLSTIDNINGEN (1894) 1894-02-16--1894-07-19  Fingerade start- och slutdatum. Utgivningsdagar okända.  701
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-01-04--1911-12-28    702
GLT (1997) 1997-09-08--1998-07-06    703
GLUNTEN (1880) 1880-01-03--1892-02-27    704
GNESTA TIDNING (1892) 1892-09-16--1894-12-28    705
GNISTAN (1895) 1895-01-15--1897-02-17    706
GNISTAN (1920) 1920-12-01--1921-11-02    707
GNISTAN (1922) 1922-10-01--1928-09-08    708
GNISTAN (1929) 1929-10-27--1930-09-21    709
GNISTAN (1967) 1979-01-12--1986-12-19    710
GNISTAN [suecana] (1891) 1891-01-01--1892-12-31    711
GOTLAND (1886) 1886-03-16--1899-12-27    712
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1873-01-03--    713
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-12--1983-08-31    714
GOTLANDS LÄNS NYA TIDNING (1858) 1858-12-30--1872-04-05    715
GOTLANDS LÄNS TIDNING (1849) 1849-06-08--1858-12-24    716
GOTLANDS TIDNING (1859) 1858-12-24--1865-12-29    717
GOTLANDS TIDNING (1867) 1867-01-18--1888-01-07    718
GOTLANDS TIDNINGAR (1983) 1983-09-01--    719
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1890-12-19--1936-12-30    720
GOTLÄNNINGEN (1884) 1884-09-27--1978-12-30    721
GOTTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-08-18--1912-12-20    722
GRANSKAREN (1820) 1820-07-04--1838-01-26    723
GRANSKAREN (1886) 1886-08-14--1891-02-14    724
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-12-03--1915-12-31    725
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28    726
GRENNA TIDNING (1858) 1857-12-21--1964-10-30    727
GRENNAPOSTEN (1891) 1891-01-03--1891-10-31    728
GRENNAPOSTEN (1992) 1992-05-07--1992-11-12    729
GRENNAPOSTEN (1993) 1993-02-04--1993-08-06    730
GRIPEN (1850) 1850-11-23--1850-12-28    731
GRIPEN (1866) 1866-04-07--1866-11-10    732
GRIPEN (1880) 1880-12-21--1890-12-31    733
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-11-05--1964-10-21    734
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1905-01-04--1912-12-31    735
GT (1967) 1967-01-14--1989-12-31    736
GT (1995) 1995-04-17--    737
GT SÖNDAGSTIDNINGEN (1958) 1958-05-25--1972-12-31    738
GUBBÄNGSBLADET (1949) 1949-01-01--1950-12-31  Tidskrift ungefärliga datum.  739
GULA BLADET (1926) 1926-03-16--1931-12-29    740
GULD (1900) 1900-07-01--1904-02-15    741
GUSTAVIAN WEEKLY [suecana] (1913) 1920-01-01--1960-03-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  742
GÅRDAKURIREN (1901) 1901-05-10--1901-06-07  Tidskrift  743
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-02--1951-06-06    744
GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-07-02--1922-08-12    745
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1975-11-18--2019-10-31    746
GÄVLEBORGS LÄNS TIDNING (1931) 1931-03-06--1931-10-16    747
GÄVLEBORGS VECKOBLAD (1907) 1907-09-20--1907-12-27    748
GÄVLE-DALABYGDEN (1967) 1967-01-05--1975-12-31    749
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-05-20--1911-12-30    750
GÖTA (1854) 1854-01-14--1856-12-31    751
GÖTA LEJON (1890) 1890-08-02--1891-01-17    752
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-16--1941-12-29    753
GÖTAÄLVDALSBYGDEN (1938) 1938-04-06--1939-12-29    754
GÖTEBORG (1886) 1886-01-02--1886-12-04    755
GÖTEBORGDIREKT ANGERED-ÖSTRA GÖTEBORG (2016) 2016-09-03--2023-01-28    756
GÖTEBORGDIREKT ASKIM-NORRA HALLAND (2016) 2016-09-03--2023-01-28    757
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM (2021) 2021-08-14--2023-01-28    758
GÖTEBORGDIREKT CENTRUM-MAJORNA/LINNÈ (2016) 2016-09-03--2021-06-26    759
GÖTEBORGDIREKT FRÖLUNDA-HÖGSBO (2016) 2016-09-03--2023-01-28    760
GÖTEBORGDIREKT HISINGEN (2016) 2016-09-03--2023-01-28    761
GÖTEBORGDIREKT MAJORNA-LINNÉ (2021) 2021-08-14--2021-12-25    762
GÖTEBORGS ADRESSTIDNING (1895) 1895-11-09--1896-02-01  Skattade datum tidningen odaterad  763
GÖTEBORGS AFFÄRSMÄNS NOTERINGAR (1890) 1890-01-04--1890-12-13    764
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-11-01--1918-11-30    765
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-06-16--1926-04-01    766
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1938) 1938-12-03--1939-03-10    767
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1880) 1880-02-14--1880-07-17    768
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1907) 1907-01-05--1910-12-31    769
GÖTEBORGS ANNONSBLAD (1870) 1870-04-05--1871-10-28    770
GÖTEBORGS ANNONSTIDNING (1881) 1881-11-12--1882-12-19  Provnr. 12/11  771
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-12-03--1934-01-15    772
GÖTEBORGS DAGBLAD (1894) 1894-09-28--1895-01-22    773
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-12-02--1923-06-15    774
GÖTEBORGS EXTRABLAD (1923) 1923-12-16--1925-06-24    775
GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2005-01-29--2017-01-05  övergår till vebbutgivning  776
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1832-03-22--1973-09-08  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-09-13, 1940-09-14, 1940-09-16, 1940-10-08, 1941-12-18, 1942-02-09, 1942-03-12, 1942-09-09  777
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1975) 1975-01-10--1985-02-16    778
GÖTEBORGS HYRESBLAD (1921) 1921-03-04--1921-06-09    779
GÖTEBORGS HYRESLISTA (1888) 1888-06-21--1918-11-30    780
GÖTEBORGS HYRESTIDNING (1931) 1931-03-27--1934-03-29    781
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-04-15--1907-10-01    782
GÖTEBORGS KYRKOTIDNING (1918) 1918-04-26--1919-04-16    783
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1880) 1880-09-04--1884-11-22    784
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1886-01-02--1912-12-28    785
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1896-10-01--1950-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-11-22  786
GÖTEBORGS NYA AFTONBLAD (1889) 1889-09-15--1889-09-18    787
GÖTEBORGS NYHETER (1884) 1884-11-29--1885-12-31    788
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1892-10-01--1921-12-30    789
GÖTEBORGS OCH BOHUS ALLMÄNNA LÄNSTIDNING (1895) 1894-12-01--1896-12-24    790
GÖTEBORGS PLATS- OCH HYRESTIDNING (1907) 1907-01-19--1907-12-17    791
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1907-01-04--1979-12-28  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-08-28  792
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1867) 1867-01-01--1867-03-30    793
GÖTEBORGS WECKOBLAD (1875) 1875-01-02--1892-12-29    794
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1977-12-29    795
GÖTEBORGS VÄGVISARE (1915) 1915-05-15--1915-09-15    796
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-11-09--1909-03-13    797
GÖTEBORGSBLADET (1925) 1925-01-18--1925-03-01  Tidskrift  798
GÖTEBORGSBLADET PÅ SÖDRA STAN (1960) 1960-09-10--1961-09-15    799
GÖTEBORGSBLADET PÅ VÄSTRA STAN (1959) 1959-10-15--1961-09-07    800
GÖTEBORGSBLADET PÅ ÖSTRA STAN (1959) 1959-11-15--1961-12-15  skattade datum  801
GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1890-10-24--1900-02-02    802
GÖTEBORGSKURIREN (1976) 1976-11-26--1986-12-19    803
GÖTEBORGSNYTT (1973) 1977-01-01--1984-12-20    804
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1859-01-05--    805
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-06-13--1902-06-20    806
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13    807
GÖTEBORGSTIDNINGEN DAGBLADET (1884) 1884-10-18--1885-01-30    808
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-06--1970-12-22    809
GÖTENE TIDNING (1986) 1986-09-24--  Annonsblad 1986-2012  810
GÖTHA RUNOR (1831) 1831-12-05--1832-12-31    811
GÖTHEBORGS ALLEHANDA (1774) 1774-01-01--1843-02-10    812
GÖTHEBORGS BÖRSUNDERÄTTELSER (1848) 1848-12-23--1850-07-27    813
GÖTHEBORGS DAGBLAD (1828) 1828-02-19--1838-09-29    814
GÖTHEBORGS DAGBLAD (1848) 1848-06-03--1849-02-28    815
GÖTHEBORGS LÖRDAGSBLAD (1847) 1847-01-02--1847-03-27    816
GÖTHEBORGS OCH BOHUS LÄNS TIDNING (1844) 1844-12-18--1845-05-06    817
GÖTHEBORGS STADSTIDNING OCH DAGLIGA ANNONSBLAD (1833) 1833-01-05--1833-12-31    818
GÖTHEBORGS TIDNINGAR (1786) 1786-02-21--1842-12-31    819
GÖTHEBORGS WECKOLISTA (1750) 1749-12-16--1758-12-30  Verkligt startdatum: 1749-12-16.  820
GÖTHEBORGS ÅTTONDE HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1850) 1850-05-13--1850-06-14    821
GÖTHEBORGSBLADET (1847) 1847-04-03--1858-12-24    822
GÖTHEBORGSKA NYHETER (1765) 1765-01-05--1848-12-30    823
GÖTHEBORGSPOSTEN (1813) 1813-03-23--1832-12-27    824
GÖTHEBORGSPOSTEN (1850) 1850-01-02--1851-06-28    825
GÖTHEN (1836) 1836-07-20--1843-12-22    826
HAAPARANNAN SANOMAT (1917) 1917-01-05--1917-12-28    827
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1882-07-05--1923-10-30    828
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-10-02--1957-06-02    829
HAGFORSPOSTEN (1952) 1952-11-12--1953-04-15    830
HAGFORSPOSTEN (1957) 1957-12-05--1958-07-11    831
HALFVECKOBLADET (1909) 1909-11-24--1913-12-30    832
HALLAND (1876) 1875-12-08--1954-12-31    833
HALLANDS ALLEHANDA (1886) 1885-12-20--1888-07-14    834
HALLANDS ALLMÄNNA LÄNSTIDNING (1894) 1894-12-01--1896-12-24    835
HALLANDS DAGBLAD (1955) 1955-01-03--1959-05-16    836
HALLANDS DAGBLAD LÖRDAGSNYTT (1959) 1959-07-04--1961-04-13    837
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30    838
HALLANDS LÄNS TIDNING (1824) 1824-04-29--1824-04-29    839
HALLANDS LÄNS TIDNING (1825) 1837-06-01--1851-10-23    840
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--    841
HALLANDS TIDNING (1889) 1889-04-11--1929-09-25    842
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-03-24--1949-12-31    843
HALLANDSPOSTEN (1850) 1850-07-30--1856-03-03    844
HALLANDSPOSTEN (1857) 1857-11-24--    845
HALLSBERGSBYGDEN (1939) 1939-03-11--1939-08-19    846
HALLÅ (1909) 1909-07-24--1909-07-31    847
HALLÅ HELSINGBORG (2013) 2013-10-16--2019-12-04    848
HALLÅ HÖGANÄS (2013) 2014-07-02--2019-12-04    849
HALLÅ KÄVLINGE/LÖDDE (2014) 2014-09-24--2019-12-18    850
HALLÅ LANDSKRONA (2013) 2013-10-06--2019-12-04    851
HALLÅ LOMMA/BJÄRRED (2014) 2014-09-24--2019-12-18    852
HALLÅ LUND (2015) 2015-10-22--2019-12-18    853
HALLÅ MALMÖ (2015) 2015-10-22--2019-12-18    854
HALLÅ VELLINGE/HÖLLVIKEN (2014) 2014-09-24--2019-12-18    855
HALLÅ VÄSTRA MALMÖ (2015) 2015-10-22--2019-12-18    856
HALLÅ ÄNGELHOLM (2013) 2013-10-16--2019-12-04    857
HALLÄNDING (1888) 1888-11-28--1889-02-21    858
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-16--1959-05-16    859
HALLÄNDSKA TIDNINGEN (1811) 1811-01-03--1812-12-24    860
HALMSTAD 7 DAGAR (2011) 2011-08-17--2019-12-11    861
HALMSTADNYTT (1961) 1961-04-22--1962-12-05    862
HALMSTADS TIDNING (1811) 1820-04-27--1821-12-28    863
HALMSTADS TIDNING (1996) 1996-10-07--1997-02-12    864
HALMSTADSBLADET (1853) 1853-01-04--1882-05-12    865
HALVVECKOTIDNINGEN SVENSKA FOLKET (1910) 1910-01-01--1911-12-30    866
HANDELS TIDNING (1800) 1800-08-12--1822-12-31    867
HANDELS TIDNING FRÅN GEFLE (1765) 1765-01-05--1765-12-31    868
HANDELSARBETAREN (1908) 1908-01-15--1950-12-15    869
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1958-08-02    870
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1895-12-14--1946-12-31    871
HANDELSTIDNINGENS WECKOBLAD (1859) 1858-12-11--1860-12-29    872
HANDTVERKS- OCH INDUSTRI-TIDNING (1898) 1900-01-05--1905-12-29    873
HANGÖ [suecana] (1890) 1890-04-03--1971-12-31    874
HANGÖTIDNINGEN [suecana] (1972) 1972-01-01--2010-12-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  875
HANINGE ALLEHANDA (1977) 1977-09-22--1981-12-11    876
HAPARANDA NYHETER (1917) 1917-01-03--1917-09-28    877
HAPARANDABLADET (1882) 1882-07-08--    878
HEDEMORA TIDNING (1864) 1864-10-07--1880-12-17    879
HEDEMORAPOSTEN (1887) 1887-10-01--1888-01-14    880
HEDERLIGA BREV (1919) 1919-01-04--1919-11-29    881
HELA SVERIGE (1898) 1898-05-12--1899-12-28    882
HELA SVERIGES VECKOTIDNING (1932) 1932-01-07--1932-06-30    883
HELA VECKAN (1982) 1982-03-05--1987-03-27    884
HELG EXTRA (1991) 1991-03-29--1991-06-22    885
HELGBLADET (1982) 1981-01-01--1991-06-22    886
HELGBLADET (1993) 1993-06-26--1993-06-26    887
HELGEKO (1985) 1985-11-01--1986-01-01    888
HELGENS NYHETER (1934) 1934-05-10--1969-06-21    889
HELGENS NYHETER (1974) 1974-12-25--1983-06-25    890
HELGENS PRESS (1981) 1981-01-01--1981-12-25    891
HELGNYTT (1987) 1987-04-17--1991-03-31    892
HELGTIDNINGEN LANDET RUNT (1981) 1981-05-01--1995-01-01    893
HELGTIDNINGEN PRESSEXTRA (1962) 1962-05-20--1988-05-01    894
HELSI (1847) 1847-02-05--1857-06-12    895
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1884-12-16--    896
HELSINGBORGS HYRESLISTA (1910) 1910-09-10--1914-03-18    897
HELSINGBORGS TIDNING (1867) 1867-10-22--1884-12-15    898
HELSINGBORGSPOSTEN (1824) 1824-01-05--1867-01-22    899
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1890-12-13--1951-05-21    900
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1901-01-01--1912-11-27    901
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND VECKOUPPLAGA (1895) 1895-12-02--1900-12-29  År 1900 har ej kunnat återfinnas  902
HELSINGBORGSTIDNINGEN SKÅNES ALLEHANDA (1881) 1881-08-31--1893-09-30    903
HELSINGBORGSTIDNINGEN SKÅNES ALLEHANDA (1885) 1885-10-20--1886-02-01    904
HELSINGEBYGDEN (1919) 1919-01-02--1921-12-30    905
HELSINGEN (1857) 1857-06-19--1865-02-11    906
HELSINGEN (1882) 1882-12-01--1928-05-08    907
HELSINGEN (1994) 1994-08-26--2009-06-18    908
HELSINGFORS TIDNINGAR [suecana] (1829) 1829-01-03--1866-11-30    909
HELSINGLANDS WECKOBLAD (1885) 1885-01-01--1895-11-28    910
HELSOVÄNNEN (1886) 1885-12-16--1961-12-31    911
HEMBYGDEN (1885) 1884-12-12--1886-02-19    912
HEMFRID (1895) 1895-01-05--1895-02-14    913
HEMFRID [suecana] (1889) 1889-09-26--1893-09-30    914
HEMLANDET : DET GAMLA OCH DET NYA [suecana] (1855) 1856-07-11--1870-05-15    915
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1886-11-25--1905-12-28    916
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1897-12-14--1903-12-29    917
HEMLANDSVÄNNEN (1879) 1879-04-10--1894-09-06    918
HEMMANSEGAREN (1903) 1903-07-04--1919-06-07    919
HEMMETS TIDNING (1894) 1894-10-26--1895-01-19    920
HEMMETS TIDNING (1920) 1920-01-20--1922-10-27    921
HEMMETS VÄN (1898) 1898-01-06--    922
HEMORT (1964) 1964-03-25--1965-03-11    923
HEM-VÄNNEN [suecana] (1887) 1887-01-01--1889-12-31    924
HERMODER (1860) 1859-12-03--1861-12-24    925
HERNÖSANDS LÄNS KRÖNIKA (1904) 1904-04-04--1905-09-15  Startdatum fingerat. Provnummer odaterade.  926
HERNÖSANDSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1909) 1909-01-05--1910-04-29    927
HERRGÅRDSBLADET (1882) 1882-06-10--1882-07-08    928
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1888-12-04--1906-12-15    929
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1907-12-16--1908-05-20    930
HISINGSBLADET (1960) 1960-02-05--1974-12-19    931
HISINGSPOSTEN (1955) 1955-03-25--1955-12-22    932
HJO TIDNING (1847) 1847-11-13--1860-12-29    933
HJO TIDNING (1885) 1885-10-03--    934
HJO WECKOTIDNING (1860) 1859-12-10--1885-09-26    935
HJOKURIREN (1909) 1909-01-02--1909-12-31    936
HJOPOSTEN (1913) 1913-10-04--1917-12-29    937
HJULSPORT (1892) 1892-12-10--1901-12-28    938
HOTELL-TIDNING (1888) 1888-11-01--1909-12-30    939
HP & PT (2019) 2019-01-10--2019-08-29    940
HUDDINGE NYHETER (1967) 1967-09-01--1968-11-01  Skattade datum  941
HUDDINGE TIDNING (1923) 1923-12-01--1924-10-03    942
HUDDINGE TIDNING (1962) 1962-09-15--1966-09-15    943
HUDDINGE TIDNING (1969) 1969-10-15--1971-06-15  Skattade datum  944
HUDDINGEDIREKT (2017) 2017-08-26--2020-09-26    945
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1968-11-27--1982-05-26    946
HUDIKSVALLS ALLEHANDA (1883) 1883-01-18--1900-03-05    947
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1961-12-30    948
HUDIKSVALLS TIDNING (1986) 1986-09-20--    949
HUDIKSWALLS WECKOBLAD (1845) 1845-01-04--1864-12-31    950
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1865-01-07--1954-06-30    951
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1909-12-11--1986-09-19    952
HUFVUDSTADSBLADET (1890) 1890-04-03--1891-03-26    953
HUFVUDSTADSBLADET [suecana] (1864) 1864-12-05--1980-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  954
HULTSFREDS TIDNING (1902) 1902-01-04--1902-09-05    955
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-02--1939-12-30    956
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24    957
HUMORISTEN [suecana] (1890) 1890-01-13--1896-12-31  Slutdatum ungefärligt.  958
HUMORISTEN [suecana] (1898) 1898-01-01--1903-12-31    959
HUS OCH HÄRD (1930) 1930-09-15--1936-12-15    960
HUSHÅLLSBLADET (1921) 1921-01-15--1921-10-15    961
HUSKVARNA TIDNING (1914) 1914-02-20--1914-08-05    962
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27    963
HUSMODERSBLADET (1910) 1910-10-28--1911-05-27    964
HVAD HAR HÄNDT? (1847) 1847-06-08--1847-12-28    965
HVAD HAR HÄNDT? (1856) 1856-06-14--1862-06-07    966
HVAD HAR HÄNT? (1881) 1881-01-28--1882-04-12    967
HVAD NYTT FRÅN STOCKHOLM? (1880) 1880-05-13--1898-12-29    968
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1898-12-07--1914-12-31    969
HVAD NYTT? (1843) 1843-12-09--1890-06-17    970
HVAD NYTT? (1911) 1911-01-04--1912-03-16    971
HWAD NYTT? (1772) 1772-05-01--1785-12-30    972
HVAR 8 DAG (1899) 1899-10-01--1933-12-31    973
HVARDAGS NISSE (1888) 1888-10-20--1889-05-15  Skattade datum  974
HVARJEHANDA (1869) 1869-07-28--1869-08-28    975
HVARJEHANDA (1885) 1885-10-07--1886-06-30    976
HVETLANDA TIDNING (1873) 1873-08-22--1940-10-09    977
HYRES-, AFFÄRS-, & UPPLYSNINGSREGISTRET (1915) 1915-03-15--1915-10-20    978
HYRESBLADET (1938) 1938-04-15--1943-09-15  Skattade datum  979
HYRESGÄSTEN (1923) 1923-10-15--1961-10-15    980
HYRESLISTA (1897) 1897-05-15--1897-09-25    981
HYRESLISTA FÖR VAXHOLM MED OMNEJD (1915) 1915-03-31--1915-05-15    982
HYRESLISTAN (1892) 1892-07-02--1892-10-15    983
HYRESLISTAN (1923) 1923-04-26--1924-04-10    984
HYRESLISTAN (1927) 1927-07-07--1946-04-12    985
HYRESTIDNINGEN (1893) 1893-06-09--1893-11-28    986
HÄFTEN FÖR KRITISKA STUDIER (1968) 1968-08-15--2012-03-15    987
HÄGERSTENS NYHETER (1953) 1953-01-15--1958-03-14    988
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1919-01-04--1922-12-30    989
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-09-01--1960-12-31    990
HÄLSINGEKURIREN (1981) 1981-08-27--2007-02-28    991
HÄLSINGEKURIREN FREDAG (1993) 1993-01-08--1994-08-19    992
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-08-31    993
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1953-05-30--2001-09-15    994
HÄRJEDALEN (1937) 1937-12-13--1942-12-30    995
HÄRJEDALEN (1944) 1944-12-08--    996
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30    997
HÄRNÖSANDS FOLKBLAD (1927) 1927-03-01--1928-06-15    998
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1842-05-26--1951-09-14    999
HÄRNÖSANDSTIDNINGEN (1927) 1927-05-01--1927-07-04  kan ej återfinnas  1000
HÄROLDEN (1876) 1876-03-15--1878-12-15  Datum skattade  1001
HÄROLDEN (1922) 1922-01-14--1922-09-16    1002
HÄRRYDAPOSTEN (1984) 1984-05-09--2018-12-19    1003
HÄSSELBY TIDNING (2015) 2015-01-17--2019-04-27    1004
HÄSSELBYDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    1005
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-12-01--1956-06-30    1006
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1945-12-08--1951-10-13    1007
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-12-06--1930-12-06    1008
HÖGANÄS OCH KULLENS TIDNING (1886) 1885-12-19--1886-04-21    1009
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1888-01-07--1987-03-01    1010
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1899-11-25--1901-12-31    1011
HÖGLANDET (1981) 1981-10-02--1986-12-19    1012
HÖGLANDET NU (2006) 2006-04-05--2020-12-31  överförs till vardagstrycks samlingen  1013
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-12-17--1903-01-07    1014
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1947-08-30    1015
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1891-01-03--1911-11-30    1016
HÖRBYTIDNINGEN (1891) 1890-12-04--1891-01-06    1017
HÖRBYTIDNINGEN (1892) 1891-12-21--1894-01-19    1018
I DAG (1990) 1990-01-02--1995-04-16    1019
I DAG (1990) 1990-01-02--1995-04-16    1020
ICA-KURIREN (1942) 1942-01-01--  Startdatumet är ungefärligt och bör kontrolleras.  1021
IDROTT (1914) 1914-05-05--1916-05-03    1022
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1988-12-15    1023
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-09-17--1922-07-22    1024
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1921-04-14--1923-03-23    1025
IDUNA [suecana] (1897) 1897-11-20--1899-12-31    1026
ILBUDET (1892) 1891-12-03--1892-06-30    1027
ILLINOIS SWEDE [suecana] (1869) 1869-01-04--1870-10-28    1028
ILLUSTRERAD LANDTBRUKSTIDNING (1875) 1874-11-14--1876-12-28    1029
ILLUSTRERADT ALLEHANDA (1886) 1886-01-01--1887-12-30    1030
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  KB saknar hela 1902.  1031
ILMARINEN [suecana] (1848) 1848-01-05--1855-12-31    1032
INDUSTRIBLADET (1890) 1890-12-12--1891-01-23    1033
INLANDET (1920) 1920-01-10--1921-08-06    1034
INRIKES TIDNINGAR (1760) 1760-11-26--1820-12-29    1035
INTERNATIONALEN (1974) 1979-01-05--2006-12-14    1036
INTERNATIONELL TEATERREVY (1885) 1885-03-28--1885-04-18    1037
IOWA POSTEN [suecana] (1903) 1903-02-09--1919-12-31    1038
JEMTLAND (1893) 1893-12-04--1911-12-23    1039
JEMTLANDS TIDNING (1845) 1845-06-26--1889-04-10    1040
JERNVÄGS- OCH ÅNGBÅTS-TIDNINGEN (1869) 1869-05-04--1877-09-23    1041
JERNVÄGS-, ÅNGBÅTS- & HOTELLTIDNING (1883) 1883-07-12--1883-12-29    1042
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1894-11-30--1902-09-06    1043
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-10-05--1922-12-20    1044
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-09--1970-12-23    1045
JORDBRUKARENS TIDNING (1890) 1890-07-05--1900-04-28    1046
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1931-01-03--1970-12-23    1047
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-12-15--1921-06-15    1048
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1930-01-03--1931-12-29    1049
JORDEMODERN (1888) 1888-01-15--    1050
JORDEN OCH FOLKET (1913) 1913-12-04--1915-06-17    1051
JORDEN RUNDT (1879) 1878-11-29--1879-03-15    1052
JORDEN RUNDT (1889) 1889-10-12--1891-05-16    1053
JOURNAL FÖR SVENSK LITTERATUR (1797) 1797-04-15--1812-05-15    1054
JOURNALEN (1824) 1824-08-12--1837-12-29    1055
JUSTITIA [suecana] (1871) 1871-02-25--1871-10-07    1056
JÄMTLANDS ALLEHANDA (1890) 1889-12-18--1895-07-26    1057
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-06-22--1914-12-31    1058
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1942-11-27--1949-12-22    1059
JÄMTLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1894) 1894-08-25--1901-06-12    1060
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1895-07-29--1957-12-21    1061
JÄMTLANDS TIDNING (1960) 1960-01-01--1960-12-31    1062
JÄMTLANDS TIDNING (2015) 2015-05-08--    1063
JÄMTLANDS VECKOBLAD (1893) 1893-01-05--1893-11-30    1064
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1945-09-29    1065
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1925-12-31    1066
JÄRFÄLLA NYHETER (1982) 1982-09-22--1987-05-05    1067
JÄRFÄLLA TIDNING (2015) 2015-01-10--2019-04-27    1068
JÄRFÄLLABLADET (1955) 1955-05-11--1956-10-04    1069
JÄRFÄLLADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    1070
JÄRNBÄRALAND (1888) 1888-01-05--1889-05-31    1071
JÖNKÖPING (1891) 1891-04-25--1892-01-30    1072
JÖNKÖPING NU (2005) 2005-02-16--2020-12-25  Överförd till vardagstryck  1073
JÖNKÖPINGS ALLAHANDA (1797) 1797-10-07--1803-12-10    1074
JÖNKÖPINGS ALLEHANDA (1778) 1778-01-10--1778-08-29    1075
JÖNKÖPINGS DAGBLAD (1872) 1872-12-02--1875-12-31    1076
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1910-01-04--1926-03-31    1077
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-05--1935-02-28    1078
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1925-10-07--1926-03-21    1079
JÖNKÖPINGS LÄNS VECKOBLAD (1911) 1911-07-05--1913-12-13    1080
JÖNKÖPINGS TIDNING (1807) 1807-07-14--1884-03-18    1081
JÖNKÖPINGSBLADET (1843) 1843-11-25--1872-11-30    1082
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1865-01-17--    1083
JÖNKÖPINGSTIDNINGEN (1890) 1890-05-10--1891-03-28    1084
JÖRGENS STOCKHOLMSBREF (1886) 1886-03-06--1886-11-30    1085
JÖRGENS STOCKHOLMSBREF DAGLIGA NYHETSUPPLAGAN FÖR LANDSORTEN (1886) 1886-11-25--1887-01-31    1086
JÖRGENS STOCKHOLMSBREF VECKOUPPLAGAN (1885) 1885-06-12--1887-05-12    1087
KALMAR (1864) 1864-07-30--1918-06-22    1088
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1915-10-01--1925-09-25    1089
KALMAR LÄNS TIDNING (1846) 1846-04-04--1846-12-24    1090
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--    1091
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-07-01--1975-07-01    1092
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-01-05--1942-03-28    1093
KALMAR LÄNSTIDNING (1915) 1915-12-01--1918-06-22    1094
KALMARBLADET (1905) 1905-02-04--1906-03-31    1095
KALMARITEN (1916) 1916-01-09--1916-07-09    1096
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-06-22--1947-12-31    1097
KALMARPOSTEN (1988) 1988-11-01--    1098
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1902-12-09--1904-02-02    1099
KANALEN (2016) 2016-09-27--    1100
KANSAS CITY TRIBUNEN [suecana] (1901) 1901-01-01--1914-12-31    1101
KANSAS CONFERENCE LUTHERAN [suecana] (1931) 1931-01-01--1958-06-30  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  1102
KANSAS POSTEN [suecana] (1882) 1882-10-04--1883-09-26    1103
KAPTEN PUFF (1887) 1887-09-18--1887-12-04    1104
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1915-03-01--1972-12-30    1105
KARLSHAMN (1871) 1871-12-16--1928-09-29    1106
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1848-01-15--2019-09-30    1107
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1928-10-01--1933-05-31    1108
KARLSKOGA ALLEHANDA (1900) 1900-01-03--1900-01-13    1109
KARLSKOGA BERGSLAG (1937) 1937-11-24--1937-12-31    1110
KARLSKOGA NYHETER (1916) 1916-03-30--1918-01-19    1111
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1883-12-05--2020-07-06    1112
KARLSKOGA TIDNING KURIREN (2020) 2020-07-07--    1113
KARLSKOGA-BERGSLAGSKURIREN (1987) 1987-11-02--1988-11-30    1114
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1987-10-30    1115
KARLSKOGAKURIREN (1988) 1988-12-01--2020-07-06    1116
KARLSKOGAPOSTEN (1881) 1881-01-07--1885-08-06    1117
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1879-01-02--1908-11-30    1118
KARLSKRONA-NISSE (1911) 1911-09-23--1911-10-07    1119
KARLSKRONAPOSTEN (1875) 1875-04-01--1875-07-24    1120
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1908-12-01--1935-01-31    1121
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-03-16--1901-06-28    1122
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1879-11-15--2023-04-20    1123
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1888-01-04--1918-12-24    1124
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1887-08-06--1924-12-31    1125
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-05--    1126
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1923-10-02--1928-09-03    1127
KEMISK TIDSKRIFT (1969) 1969-01-15--1993-06-15    1128
KEMISK TIDSKRIFT (2019) 2019-03-15--    1129
KEMISK TIDSKRIFT, KEMIVÄRLDEN (1993) 1993-08-15--1999-12-15    1130
KEMISKA NOTISER (1887) 1887-04-15--1888-12-15    1131
KEMIVÄRLDEN (2000) 2000-01-15--2005-11-15    1132
KEMIVÄRLDEN, BIOTECH, KEMISK TIDSKRIFT (2005) 2005-12-12--2018-12-15    1133
KINDA TIDNING (1885) 1885-01-02--1896-12-31    1134
KINDA TIDNING (1899) 1899-10-03--1901-10-22    1135
KINDAPOSTEN (1894) 1894-10-31--2005-05-17    1136
KINDAPOSTEN (2018) 2018-05-05--    1137
KINDNYTT (1992) 1992-08-20--1992-11-19    1138
KIOSKBOLAGETS UTHYRNINGS- & ANNONSBLAD (1907) 1907-08-24--1908-06-06    1139
KIRUNABLADET (1902) 1902-11-13--1902-12-11    1140
KISA WECKOBLAD (1871) 1871-03-10--1871-12-29    1141
KISAPOSTEN (1902) 1902-01-04--1903-08-08    1142
KISATIDNINGEN (1906) 1906-01-05--1939-12-30    1143
KISTADIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    1144
KLARAN (1891) 1890-12-20--1909-08-09    1145
KLARÄLVSBYGDEN (1967) 1967-01-19--1985-12-19    1146
KLARÄLVSDALEN (1934) 1934-10-05--1941-09-27    1147
KLARÄLVSPOSTEN (1958) 1958-07-19--1966-12-23    1148
KLASSKAMPEN (1918) 1918-03-15--1919-10-31    1149
KLATSCH (1913) 1913-07-05--1918-03-23    1150
KLIPPANS DAGBLAD (1978) 1978-10-22--1984-12-31    1151
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1984-03-12    1152
KLIPPAREN (1888) 1888-12-15--1889-06-15  Datum estimerade, tidningen är daterad med månad  1153
KLOCKAN 12 (1916) 1916-12-01--1919-07-03    1154
KLÄM (1899) 1899-10-07--1902-12-27    1155
KNALLEN (1921) 1921-10-14--1921-12-09    1156
KNIVSTABYGDEN (2003) 2003-04-09--2020-06-26    1157
KOMMUNALBLADET (1896) 1896-02-14--1896-06-06    1158
KOMMUNEN (1890) 1890-10-10--1890-10-24    1159
KONFEKTIONÄREN (1910) 1910-09-26--1916-01-15    1160
KONGSBACKA ALLEHANDA (1879) 1879-02-01--1880-12-24    1161
KONGSBACKA ANNONSBLAD (1871) 1871-05-13--1871-07-22    1162
KONSUMENTBLADET (1913) 1913-12-01--1937-05-29  Startdatum är ungefärligt.  1163
KOPPARSTADEN (1922) 1922-08-25--1922-10-06    1164
KORRESPONDENTEN (1846) 1846-01-08--1941-05-29    1165
KORRESPONDENTEN [suecana] (1890) 1890-11-19--1894-01-31    1166
KORTEDALAKURIREN (1964) 1964-08-20--1970-12-16    1167
KRAMFORSPOSTEN (1906) 1906-01-01--1907-12-31  Saknas på KB.  1168
KRETSVÄNNEN (1885) 1885-10-31--1888-06-28    1169
KRING STANDARET (1899) 1899-01-15--1899-08-15    1170
KRISTDEMOKRATEN (1988) 1988-03-03--2006-12-22    1171
KRISTIANSTADS ALLEHANDA (1872) 1872-01-03--1876-01-31    1172
KRISTIANSTADS ALLEHANDA (1875) 1875-01-02--1876-01-31    1173
KRISTIANSTADS HYRESLISTA (1911) 1911-01-07--1911-12-30    1174
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1896-12-01--1954-12-31    1175
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-12-03--1920-12-31    1176
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-09-09--1957-12-31    1177
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1856-09-20--    1178
KRISTIANSTADSBLADET VECKOUPPLAGA (1894) 1894-12-12--1896-12-24    1179
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1904-10-02--1907-10-30    1180
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-05-05--1936-12-30    1181
KRITIKEN (1892) 1892-07-13--1893-02-03    1182
KRONOBERGAREN (1934) 1934-07-02--1993-10-22    1183
KRONOBERGS LÄNS TIDNING (1837) 1837-02-24--1837-12-29    1184
KRONOBERGS LÄNS TIDNING (1870) 1869-12-31--1876-10-13    1185
KRONOBERGS LÄNS VECKOTIDNING (1883) 1883-11-24--1885-11-24    1186
KRONOBERGSTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1931-11-14    1187
KROPPA TIDNING (1937) 1937-03-16--1950-06-30    1188
KRÖNIKAN (1901) 1901-12-07--1909-03-13    1189
KRÖNIKAN (1922) 1922-11-01--1922-12-16    1190
KRÖNIKAN (1931) 1931-11-07--1932-04-16    1191
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-02--1924-10-16    1192
KUMLAPOSTEN (1939) 1939-03-14--1939-08-15    1193
KUMLATIDNINGEN (1941) 1941-01-02--1955-06-30    1194
KUNGELFSTIDNINGEN (1909) 1909-12-04--1910-07-30    1195
KUNGSBACKA TIDNING (1978) 1978-05-15--2011-12-29    1196
KUNGSBACKANYTT (2009) 2013-01-01--2017-03-16    1197
KUNGSBACKAPOSTEN (2004) 2004-01-28--    1198
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1923-10-19    1199
KUNGSHOLMEN (1906) 1906-10-20--1909-03-20    1200
KUNGSHOLMENDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    1201
KUNGSÖRS TIDNING (1894) 1894-07-17--1894-12-21    1202
KUNGSÖRSTIDNINGEN KAROLINEN (1907) 1907-11-01--1907-12-13    1203
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1958-10-30--    1204
KUNGÄLVSTIDNINGEN (1924) 1924-08-01--1924-12-19    1205
KUNGÖRAREN (1820) 1820-05-01--1820-05-31    1206
KUOPIO TIDNING [suecana] (1851) 1851-08-07--1856-11-24    1207
KURIREN (1883) 1883-11-24--1883-12-10    1208
KURIREN (1921) 1921-11-25--1965-01-22    1209
KURIREN (1983) 1983-10-28--1984-12-21    1210
KURRE [suecana] (1884) 1884-05-24--1887-12-10    1211
KUSTBLADET (1904) 1904-06-25--1905-12-28    1212
KVASTEN (1925) 1925-09-05--1926-06-12    1213
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-11-17--1925-12-27    1214
KVINNOSYN (1988) 1988-11-03--1994-12-22    1215
KVÄLLEN (1903) 1903-02-01--1903-05-17    1216
KVÄLLSNYTT (1951) 1951-05-22--1954-12-31    1217
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-04--1989-12-31    1218
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1995-04-17--    1219
KVÄLLSPRESSEN (1992) 1992-06-20--1992-06-20    1220
KVÄLLSSTUNDEN (1938) 1938-12-07--2001-12-31  Ej kontrollerat slutdatum  1221
KVÄLLSTIDNINGEN (1925) 1925-01-02--1926-09-01    1222
KÄMPEN (1891) 1891-10-31--1891-12-24    1223
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-04-23--1930-12-31    1224
KÖPINGS TIDNING (1856) 1856-01-04--1897-06-30    1225
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1887-11-18--1963-06-21    1226
KÖPMANNEN (1912) 1920-08-14--1979-12-31  Föregående och efterföljande perioder se tidskriftssamlingen  1227
LAHOLMS NYA TIDNING (1881) 1880-12-30--1893-11-18    1228
LAHOLMS TIDNING (1877) 1877-04-10--1877-09-25    1229
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--2018-10-25    1230
LAHOLMS TIDNING (2019) 2019-04-27--    1231
LAND (1971) 1970-09-04--  1970 kom endast två provnummer.  1232
LAND OCH FOLK (1945) 1945-10-15--1951-03-15    1233
LANDET RUNT (2010) 2010-01-02--2013-09-04    1234
LANDETS FRIA TIDNING (2013) 2013-09-11--2017-11-29    1235
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-05--1926-05-01    1236
LANDSBYGDENS FOLK (1926) 1926-12-02--1926-12-16    1237
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1930-01-15--1937-12-15    1238
LANDSBYGDENS FOLK [suecana] (1946) 1947-04-16--1993-04-16  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  1239
LANDSBYGDENS TIDNING (1918) 1918-01-10--1919-06-26    1240
LANDSBYGDSPRESSEN (1924) 1924-11-27--1925-03-26    1241
LANDSKRONA (1879) 1878-12-31--1880-09-28    1242
LANDSKRONA TIDNING (1836) 1836-04-02--1851-09-03    1243
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-05-01--1910-01-04    1244
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--    1245
LANDTBRUKSMÖTETS FEST- & PROGRAMBLAD (1886) 1886-07-10--1886-07-21    1246
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1913-01-04--1928-11-24    1247
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1940-10-30    1248
LANDTMANNEN, SVENSKT LAND (1935) 1935-01-01--1939-12-31  Datumen är ungefärliga  1249
LANDTMANNEN, TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1918) 1917-12-15--1935-12-31  Datumen är ungefärliga  1250
LANDTMANNENS ANNONSBILAGA (1893) 1893-01-07--1904-12-31    1251
LANDTMANNENS ANNONSBLAD (1890) 1890-01-03--1891-08-07    1252
LANDTMANSBLADET (1891) 1891-08-14--1894-05-11    1253
LANTARBETAREN (1908) 1908-01-01--1912-12-21    1254
LANTARBETAREN (1921) 1921-01-07--1940-12-18    1255
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22    1256
LANTERNAN (1902) 1902-12-15--1980-12-31  Slutdatum osäkert  1257
LANTMANNABLADET [suecana] (1937) 1937-01-01--1970-12-10    1258
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-09-23--1939-03-09    1259
LANTMANNEN (1940) 1940-01-01--  Startdatumet är ungefärligt  1260
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1917-11-09--1924-12-04    1261
LAXÅ NYHETER (1939) 1939-03-16--1939-08-17    1262
LEDIGA TJENSTER (1886) 1885-12-15--1886-12-31    1263
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-12-11--1931-09-17    1264
LEKSANDSTIDNINGEN (1903) 1903-01-02--1904-12-30    1265
LERUMS TIDNING (1969) 1969-11-06--1978-12-30    1266
LERUMS TIDNING (1982) 1982-03-09--    1267
LEVERANS NYHETER (1939) 1939-02-15--1940-04-17    1268
LIBERACIÓN (1981) 1981-10-26--2020-02-19    1269
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-01-04--1935-06-06    1270
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1959-01-03--1967-06-30    1271
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-09-29--1987-05-07    1272
LIDINGÖ TIDNING (1994) 1994-01-12--2017-06-23    1273
LIDINGÖBLADET (1926) 1926-07-03--1928-03-31    1274
LIDINGÖPOSTEN (1987) 1987-05-21--1993-12-29    1275
LIDKÖPINGS ALLEHANDA (1877) 1877-01-03--1881-02-26    1276
LIDKÖPINGS TIDNING (1842) 1842-03-05--1880-12-31    1277
LIDKÖPINGS TIDNING (1881) 1881-03-02--1890-06-27    1278
LILLA BÖRSTIDNINGEN (1891) 1891-01-09--1891-04-18    1279
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-08--1998-02-05    1280
LILLA EDETS TIDNING (1890) 1890-01-04--1892-12-17    1281
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1923-04-14--1927-12-31    1282
LILLA GNISTAN (1926) 1926-04-15--1926-06-23    1283
LILLA TIDNINGEN (1912) 1912-11-30--1914-01-15    1284
LIMHAMN VÄSTERORT (1960) 1960-10-20--1961-12-16    1285
LIMHAMNS ALLEHANDA (1978) 1978-01-04--1978-02-23    1286
LIMHAMNSBLADET (1903) 1903-05-08--1905-12-23    1287
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1955-10-21--1979-12-20    1288
LINCOLN SVENSKA TRIBUN [suecana] (1901) 1901-01-01--1902-12-31    1289
LINDESBERG (1886) 1886-04-30--1888-03-03    1290
LINDESBERGS ALLEHANDA (1876) 1876-01-07--1880-12-01    1291
LINDESBERGSPOSTEN (1878) 1878-09-14--1879-12-03    1292
LINDESPOSTEN (1879) 1879-12-10--1888-04-18    1293
LINDESPOSTEN (1888) 1888-12-21--1889-04-15    1294
LINDSBORGS-POSTEN [suecana] (1897) 1897-12-01--1930-12-31    1295
LINKÖPINGS ALLEHANDA (1796) 1796-01-09--1797-12-27    1296
LINKÖPINGS TIDNING (1833) 1833-01-02--1833-01-19    1297
LINKÖPINGS TIDNING (1859) 1859-10-05--1864-03-31    1298
LINKÖPINGS TIDNING KINDAPOSTEN (2005) 2005-05-18--2018-05-07    1299
LINKÖPINGS WECKOLISTA (1793) 1793-01-01--1797-12-31  Saknas på KB.  1300
LINKÖPINGS WECKOTIDNINGAR (1793) 1793-01-05--1794-12-24    1301
LINKÖPINGSBLADET (1794) 1794-11-05--1851-12-31    1302
LINKÖPINGSPOSTEN (2001) 2001-01-01--2022-12-20    1303
LINKÖPINGS-ÖSTGÖTEN (1873) 1873-01-01--1874-10-30    1304
LISTERBLADET (1877) 1877-05-26--1877-12-01    1305
LITOGRAFISKT ALLEHANDA (1859) 1859-12-15--1865-12-15    1306
LJUNGBY NYHETER (1943) 1943-12-04--1945-12-13    1307
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-03--1909-12-31    1308
LJUNGBYPOSTEN (1878) 1878-11-09--1892-12-30  Egen titel t. o. m. 1882-08-30. Därefter bilaga till Nya Vexiöbladet fram t. o. m. 1892-12-30. När Nya Vexiöbladet digitaliserades i RJ-projektet saknades Ljungbyposten,därav att den digitaliseras i sin helhet i Arcadiaprojektet. Jonas Ahlberg  1309
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1905-12-15--1946-02-26    1310
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29    1311
LJUS OCH JORD (1909) 1909-11-03--1915-12-29    1312
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1917-11-30    1313
LJUSDALS TIDNING (1896) 1895-12-05--1962-12-20    1314
LJUSDALSPOSTEN (1899) 1899-01-07--1900-03-03    1315
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1914-01-03--    1316
LJUSNAN (1912) 1912-09-20--    1317
LJUSNEDALEN (1920) 1920-12-29--1922-10-03    1318
LOKALPRESSEN HÄRRYDA (2021) 2015-01-15--    1319
LOKALPRESSEN LERUM (2021) 2015-01-01--    1320
LOKALPRESSEN PARTILLE (2021) 2015-01-01--    1321
LOKALT I (2022) 2022-02-27--    1322
LOKALTIDNINGEN (2012) 2012-01-11--    1323
LOKALTIDNINGEN AKHBAR SKÅNE (2013) 2013-01-01--2014-05-28    1324
LOKALTIDNINGEN ALVESTA (2003) 2013-01-23--2017-01-28    1325
LOKALTIDNINGEN BROMMA (1933) 1933-10-09--1935-10-31    1326
LOKALTIDNINGEN BURLÖV (2012) 2013-01-23--2017-07-22    1327
LOKALTIDNINGEN BÅSTAD (2004) 2004-10-27--2019-02-23    1328
LOKALTIDNINGEN COMMERSEN (2011) 2011-04-06--2017-02-04    1329
LOKALTIDNINGEN DANDERYD (1987) 1987-08-12--2000-10-17    1330
LOKALTIDNINGEN ENKÖPING (1997) 1997-01-13--1997-06-15    1331
LOKALTIDNINGEN FINNVEDEN (1990) 1990-01-05--1990-12-28    1332
LOKALTIDNINGEN FINNVEDEN (1992) 1992-01-10--1992-08-28    1333
LOKALTIDNINGEN HALMSTAD (2008) 2008-05-28--2017-02-04    1334
LOKALTIDNINGEN HELSINGBORG (2003) 2013-01-22--    1335
LOKALTIDNINGEN HÄSSLEHOLM (2010) 2010-01-20--2021-06-26  det utkom även ett augusti nummer som endast utgavs som PDF fil  1336
LOKALTIDNINGEN HÖGANÄS (2003) 2003-01-15--  skattat datum  1337
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA (1990) 1990-10-03--1992-12-21    1338
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA (1994) 1994-08-15--2000-10-17    1339
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA UPPLANDS-BRO (1993) 1993-01-18--1994-06-27    1340
LOKALTIDNINGEN JÄRFÄLLA/UPPLANDS-BRO (1987) 1987-12-02--1990-09-26    1341
LOKALTIDNINGEN KIKAREN (1987) 1994-08-15--1995-12-26    1342
LOKALTIDNINGEN KRISTIANSTAD (2003) 2013-01-01--2021-06-26    1343
LOKALTIDNINGEN KÄVLINGE (2015) 2015-12-09--    1344
LOKALTIDNINGEN KÄVLINGE NYA (1982) 1982-04-01--2015-12-02  skattat datum  1345
LOKALTIDNINGEN LAHOLM (2005) 2013-01-09--2014-04-30    1346
LOKALTIDNINGEN LAHOLM (2018) 2018-11-10--2019-04-20    1347
LOKALTIDNINGEN LANDSKRONA (2003) 2003-01-22--2018-04-14    1348
LOKALTIDNINGEN LANDSKRONA (2018) 2018-03-21--    1349
LOKALTIDNINGEN LANDSKRONA & SVALÖVSBYGDEN (2018) 2018-04-21--2018-07-07    1350
LOKALTIDNINGEN LIMHAMN (2008) 2013-01-02--    1351
LOKALTIDNINGEN LJUNGBY (2006) 2013-01-09--2017-01-28    1352
LOKALTIDNINGEN LOMMA (2015) 2015-12-09--    1353
LOKALTIDNINGEN LOMMABLADET (1994) 1994-01-01--2015-12-02  Startdatumet ska kontrolleras. Tieln är annonsblad på KB 1994-2012.  1354
LOKALTIDNINGEN LUND (2002) 2002-03-05--  skattat datum  1355
LOKALTIDNINGEN MAGAZIN 24 (2000) 2000-10-01--    1356
LOKALTIDNINGEN MALMÖ (2006) 2013-01-02--    1357
LOKALTIDNINGEN MARKARYD ÄLMHULT (2013) 2013-04-24--2016-06-22    1358
LOKALTIDNINGEN MELLANSKÅNE (2005) 2005-02-25--2020-06-20  skattat datum  1359
LOKALTIDNINGEN MITT I BOTKYRKA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1360
LOKALTIDNINGEN MITT I BROMMA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1361
LOKALTIDNINGEN MITT I DANDERYD (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1362
LOKALTIDNINGEN MITT I HANINGE (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1363
LOKALTIDNINGEN MITT I HUDDINGE (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1364
LOKALTIDNINGEN MITT I JÄRFÄLLA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1365
LOKALTIDNINGEN MITT I KISTA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1366
LOKALTIDNINGEN MITT I KUNGSHOLMEN (2002) 2002-10-12--2015-12-29    1367
LOKALTIDNINGEN MITT I LIDINGÖ (2006) 2006-10-17--2010-01-26    1368
LOKALTIDNINGEN MITT I LIDINGÖ TIDNING (2010) 2010-02-01--2015-12-29    1369
LOKALTIDNINGEN MITT I NACKA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1370
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLLENTUNA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1371
LOKALTIDNINGEN MITT I SOLNA (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1372
LOKALTIDNINGEN MITT I SUNDBYBERG (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1373
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERMALM (2002) 2002-10-12--2015-12-29    1374
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERORT (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1375
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDERTÄLJE (2000) 2000-10-24--2007-08-28    1376
LOKALTIDNINGEN MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1377
LOKALTIDNINGEN MITT I TENSTA RINKEBY (2004) 2004-02-03--2015-12-29    1378
LOKALTIDNINGEN MITT I TYRESÖ (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1379
LOKALTIDNINGEN MITT I TÄBY (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1380
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS VÄSBY (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1381
LOKALTIDNINGEN MITT I UPPLANDS-BRO (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1382
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNA (2000) 2000-10-24--2009-12-29    1383
LOKALTIDNINGEN MITT I VALLENTUNASTEGET (2010) 2010-01-05--2015-12-29    1384
LOKALTIDNINGEN MITT I VASASTAN (2002) 2002-10-12--2015-12-29    1385
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄRMDÖ (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1386
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT (2000) 2000-10-24--2015-12-29    1387
LOKALTIDNINGEN MITT I VÄSTERORT SPÅNGA (2004) 2004-02-03--2015-12-29    1388
LOKALTIDNINGEN MITT I ÖSTERMALM (2002) 2002-03-30--2015-12-29    1389
LOKALTIDNINGEN MITTSKÅNE (2020) 2020-06-27--    1390
LOKALTIDNINGEN NORRA JÄRVA (1987) 1987-08-12--2000-10-17    1391
LOKALTIDNINGEN NORRA UPPLAND (2008) 2008-01-09--  2001-077X  1392
LOKALTIDNINGEN NYA HANINGE (1988) 1988-09-21--1989-10-12    1393
LOKALTIDNINGEN RINKEBY (2000) 2000-10-24--2004-01-27    1394
LOKALTIDNINGEN SIGTUNA MÄRSTA (1993) 1993-11-08--1994-06-27    1395
LOKALTIDNINGEN SJÖBO (2008) 2008-09-24--2021-06-26    1396
LOKALTIDNINGEN SJÖBO (2022) 2022-01-15--2022-06-18    1397
LOKALTIDNINGEN SKURUP (2004) 2004-10-27--2022-06-18    1398
LOKALTIDNINGEN SOLLENTUNA (1987) 1987-08-12--2000-10-17    1399
LOKALTIDNINGEN SOLNA SST (1995) 1995-11-06--2000-10-17    1400
LOKALTIDNINGEN SOLNA SUNDBYBERG (1989) 1989-08-16--1989-12-13    1401
LOKALTIDNINGEN SPÅNGA TENSTA (2000) 2000-10-24--2004-01-27    1402
LOKALTIDNINGEN SST (1989) 1989-12-20--1995-10-29    1403
LOKALTIDNINGEN STAFFANSTORP (2010) 2013-01-09--    1404
LOKALTIDNINGEN STENUNGSUND (2010) 2010-03-04--2021-10-02    1405
LOKALTIDNINGEN SUNDBYBERG SST (1995) 1995-11-01--2000-10-17    1406
LOKALTIDNINGEN SUNDSVALL TIMRÅ (2006) 2006-04-26--2006-06-28    1407
LOKALTIDNINGEN SVALÖV (2008) 2008-02-27--2018-04-14    1408
LOKALTIDNINGEN SVALÖVSBYGDEN (2018) 2018-03-21--2022-06-18    1409
LOKALTIDNINGEN SVEDALA (2004) 2004-05-19--    1410
LOKALTIDNINGEN SÖDERORT (1952) 1952-10-15--1955-01-15  Slutdatum osäkert  1411
LOKALTIDNINGEN SÖDERÅSEN (2012) 2012-10-10--2023-06-17    1412
LOKALTIDNINGEN SÖDRA JÄRVA (1989) 1989-11-29--1992-12-21    1413
LOKALTIDNINGEN SÖDRA ROSLAGEN (1994) 1994-11-21--2000-10-17    1414
LOKALTIDNINGEN TOMELILLA SIMRISHAMN (2013) 2013-01-23--2015-12-02    1415
LOKALTIDNINGEN TRELLEBORG (2005) 2013-01-09--    1416
LOKALTIDNINGEN TÄBY (1987) 1987-08-12--2000-10-17    1417
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS VÄSBY (1998) 1998-09-01--2000-10-17    1418
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS-BRO (1994) 1994-08-15--2000-10-17    1419
LOKALTIDNINGEN UPPLANDS-BRO/BÅLSTA (1990) 1990-10-03--1992-12-21    1420
LOKALTIDNINGEN VALLENTUNA (1987) 1987-08-12--2000-10-17    1421
LOKALTIDNINGEN VAXHOLM ÖSTERÅKER (1987) 1987-08-12--1994-11-14    1422
LOKALTIDNINGEN VELLINGE (2007) 2007-01-17--    1423
LOKALTIDNINGEN VÄSBY (1987) 1987-08-12--1998-08-18    1424
LOKALTIDNINGEN VÄSTBO (1991) 1991-01-04--1991-12-20    1425
LOKALTIDNINGEN VÄSTBOANDAN (1994) 1994-03-15--2017-02-01  skattat startdatum datum  1426
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT (1987) 1987-12-02--1992-12-21    1427
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT (1998) 1998-01-20--2000-10-17    1428
LOKALTIDNINGEN VÄSTERORT BROMMA MÄLARÖARNA (1993) 1993-01-18--1998-01-14    1429
LOKALTIDNINGEN VÄXJÖ (2011) 2013-01-23--2017-02-04    1430
LOKALTIDNINGEN VÄXJÖ ALVESTA (2019) 2019-03-09--    1431
LOKALTIDNINGEN YSTAD (2008) 2008-09-24--2021-06-26    1432
LOKALTIDNINGEN ÄLMHULT MARKARYD (2016) 2016-08-03--2017-01-28    1433
LOKALTIDNINGEN ÄNGELHOLM (2003) 2003-08-03--    1434
LOKALTIDNINGEN ÖSTBO (1991) 1991-01-04--1991-12-20    1435
LOKALTIDNINGEN ÖSTERLEN (2015) 2015-12-09--2018-10-27    1436
LOKALTIDNINGEN ÖSTGÖTATIDNINGEN (2011) 2011-05-01--2016-05-25  skattat datum  1437
LOKALTIDNINGEN ÖSTRA UPPLAND (2011) 2011-05-25--2022-12-27    1438
LORENTZBERG (1885) 1885-01-05--1885-07-31    1439
LOS ANGELES TRIBUN [suecana] (1908) 1908-01-01--1909-12-31    1440
LOTTSEDELN (1838) 1838-06-16--1839-01-08    1441
LUDVIKA ALLEHANDA (1998) 1998-01-04--1999-07-25    1442
LUDVIKA ALLEHANDA (2001) 2001-04-02--2002-04-15    1443
LUDVIKA TIDNING (1910) 1910-12-02--1993-09-30    1444
LUDVIKAPOSTEN (1926) 1926-11-11--1927-06-02    1445
LULEPOSTEN (1898) 1897-12-20--1900-04-30    1446
LULEÅ SNÄLLPOSTEN (1868) 1868-01-18--1868-06-27    1447
LULEÅTIDNINGEN KURIREN (1924) 1924-07-21--1924-08-23    1448
LUND (1884) 1884-12-10--1900-06-29    1449
LUNDS ALLEHANDA (1813) 1813-01-02--1814-12-15    1450
LUNDS DAGBLAD (1897) 1897-12-01--1960-12-31    1451
LUNDS HYRESLISTA (1908) 1908-03-21--1943-09-09    1452
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1961-01-05--1970-12-23    1453
LUNDS WECKOBLAD (1775) 1775-01-05--1782-12-18    1454
LUNDS WECKOBLAD (1813) 1813-01-02--1897-11-30    1455
LUNDSKA POSTTIJENDER (1717) 1753-01-01--1753-01-01  Verkligt startdatum: 1717-08-10. Verkligt slutdatum: 1718-06-19.  1456
LUOSSAVAREBLADET (1900) 1900-04-03--1901-02-01    1457
LUTHERAN MONITOR [suecana] (1939) 1939-04-06--1943-07-29    1458
LYCKOPER (1884) 1884-01-05--1888-08-25    1459
LYKTAN (1886) 1885-11-28--1888-05-07    1460
LYKTAN (1914) 1914-10-22--1915-05-27    1461
LYSEKILS BADTIDNING (1882) 1882-06-01--1883-09-10    1462
LYSEKILS TIDNING (1884) 1884-06-29--1885-09-05  Utgavs enbart under sommarmånaderna: 1884-06-29--08-31 och 1885-07-04--09-05.  1463
LYSEKILS TIDNING (1889) 1889-07-06--1889-08-31    1464
LYSEKILSBLADET (1881) 1881-06-08--1883-09-06    1465
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1921-11-18    1466
LYSEKILSPOSTEN (1895) 1895-06-21--1897-12-02    1467
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1905-02-02--    1468
LÄDERTIDNINGEN (1924) 1924-11-01--1925-10-10    1469
LÄNSNYTT (1956) 1956-04-07--1962-12-22    1470
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--    1471
LÄNSPOSTEN JÄMTBYGDEN (1956) 1956-08-03--1958-09-26    1472
LÄNSTIDNINGEN (1895) 1895-10-02--1898-09-02    1473
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--    1474
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-07-18--    1475
LÄNSTIDNINGEN DALPILEN (1946) 1946-06-08--1948-12-30  I september(?) 1950 kom ett valnummer märkt "Årgång 169 1950 N:r 1 Valnummer" och "Gruppkorsband". (Placering på KB: Polit. Sv. Tidskr. (Br.) Fol.)  1476
LÄNSTIDNINGEN NORR VÄSTERVIKSPOSTEN (2013) 2013-01-02--2018-05-07    1477
LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915) 1915-05-08--1918-12-31    1478
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1892-01-02--1923-12-28    1479
LÄNSTIDNINGEN VÄRMLANDSBYGDEN (2010) 2010-05-20--2020-12-31    1480
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-01-03--1940-01-30    1481
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1948-01-05--    1482
LÄSNING VID DEN HUSLIGA HÄRDEN [suecana] (1880) 1880-01-17--1880-10-30    1483
LÖPARNISSE (1862) 1862-03-22--1862-05-24    1484
LÖPARNISSE (1909) 1909-03-27--1910-08-06    1485
LÖRDAGEN (1903) 1903-03-28--1909-11-20    1486
LÖRDAGSBLADET (1853) 1853-04-23--1853-10-08    1487
LÖRDAGSBLADET (1889) 1889-12-07--1890-01-25    1488
LÖRDAGSKVÄLLEN (1905) 1905-01-01--1906-12-31  skattade datum  1489
LÖRDAGS-MAGASINET [suecana] (1895) 1895-02-09--1895-05-31    1490
LÖRDAGSPOSTEN (1849) 1849-06-23--1850-07-13  LÖRDAGSPOSTEN/TIDNINGAR SAMLADE I HJO  1491
LÖRDAGSPOSTEN (1877) 1877-01-13--1877-12-29    1492
LÖRDAGSREVY (1884) 1884-02-23--1884-05-24    1493
MAGAZINET (2011) 2011-01-01--    1494
MAGAZINET WESTERVIKS EXTRA (1993) 1993-08-29--1994-10-02    1495
MALMBERGET (1884) 1884-11-20--1897-12-30    1496
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-12-05--1904-11-18    1497
MALMFÄLTSBLADET (1905) 1905-07-29--1906-03-09    1498
MALMKÖPINGS TIDNING (1880) 1880-11-27--1880-12-31    1499
MALMKÖPINGS TIDNING (1896) 1896-06-23--1897-06-30    1500
MALMÖ ALLEHANDA (1827) 1827-07-06--1893-01-31    1501
MALMÖ ALLEHANDA (1959) 1959-03-01--1959-04-30    1502
MALMÖ ANNONSTIDNING (1888) 1888-09-01--1890-03-31    1503
MALMÖ HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1866) 1865-12-08--1890-06-14    1504
MALMÖ HUSEGARESTIDNING (1882) 1882-11-11--1883-09-29    1505
MALMÖ HYRES- OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-03-14--1905-04-29    1506
MALMÖ HYRESFÖRTECKNING (1902) 1902-09-13--1903-02-18    1507
MALMÖ HYRESLISTA (1911) 1911-02-25--1911-07-15    1508
MALMÖ NYA HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1853) 1853-06-01--1854-06-01    1509
MALMÖ TIDNING (1813) 1813-07-03--1854-11-25    1510
MALMÖ VÄGVISARE (1903) 1903-09-15--1903-11-03    1511
MALMÖ VÄGVISARE (1909) 1909-07-24--1910-10-01    1512
MALMÖBLADET (1919) 1919-01-06--1920-03-29    1513
MALMÖBLIXTEN (1923) 1923-02-20--1925-02-15  slutdatum skattat  1514
MALMÖBLIXTEN (1930) 1930-12-15--1931-02-15    1515
MALMÖHUS LÄNS TIDNING (1897) 1897-12-01--1898-12-31    1516
MALMÖKURIREN (1925) 1925-03-23--1925-05-08    1517
MALMÖPOSTEN (1875) 1875-01-02--1876-06-23    1518
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1907-03-30    1519
MANUFAKTURISTEN (1893) 1893-02-15--1904-10-22    1520
MARIEFREDS ANNONSBLAD (1941) 1941-10-24--1942-03-27    1521
MARIEFREDS NYA TIDNING (1877) 1877-03-03--1902-12-02    1522
MARIEFREDS TIDNING (1866) 1866-11-17--1871-05-19    1523
MARIEFREDS TIDNING (1872) 1872-04-06--1877-02-24    1524
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1904-12-09--1953-12-07    1525
MARIEFREDS TIDNING (2011) 2011-05-20--2019-12-28    1526
MARIEFREDS WECKOBLAD (1817) 1817-03-08--1824-03-27    1527
MARIEFREDSBLADET (1891) 1891-07-04--1892-09-24    1528
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1902-12-05--1904-05-17    1529
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1893-06-10--1952-04-02    1530
MARIESTADS TIDNING (1832) 1832-01-04--1833-12-14    1531
MARIESTADS WECKOBLAD (1817) 1817-01-04--1831-12-31    1532
MARIESTADS WECKOBLAD (1834) 1834-01-04--1884-11-29    1533
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--    1534
MARINETTE TRIBUNEN [suecana] (1894) 1894-06-01--1917-09-28    1535
MARKBLADET (1976) 1946-01-29--  skattat datum  1536
MARSTRAND (1889) 1889-06-01--1919-09-30    1537
MARSTRANDS ANNONSBLAD (1879) 1879-01-11--1884-12-27    1538
MARSTRANDS TIDNING (1867) 1867-06-01--1868-02-19    1539
MARSTRANDS TIDNING (1877) 1877-06-12--1877-09-29    1540
MARSTRANDSBLADET (1961) 1961-01-01--1967-12-30  Ungefärliga datum. Utgavs 1961-1962, 1964-1967? Saknas på KB?  1541
MARSTRANDSPOSTEN (1868) 1868-04-09--1868-09-05    1542
MATSEDEL (1872) 1872-04-26--1872-05-03    1543
MEDBORGAREN (1829) 1829-06-06--1832-07-10    1544
MEDBORGAREN (1845) 1845-09-15--1846-12-29    1545
MEDBORGAREN (1870) 1870-09-24--1871-12-30    1546
MEDBORGAREN [suecana] (1892) 1892-01-01--1920-12-31    1547
MEDBORGAREN [suecana] (1898) 1898-01-01--1905-12-31    1548
MEDBORGARENS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1830) 1830-07-02--1830-10-15    1549
MEDELPADS ALLEHANDA (1875) 1875-01-02--1881-06-27    1550
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1918-10-12--1930-12-31    1551
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-05-16--1922-08-17    1552
MEDIA DIES (1913) 1913-10-05--1914-05-31    1553
MEDIA DIES (1926) 1926-12-10--1927-12-23    1554
MEJERIERNAS ANNONSBLAD (1893) 1893-10-18--1918-12-13    1555
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-11-22--1923-09-08    1556
MELLANAKTEN (1879) 1879-11-21--1881-05-15    1557
MELLAN-ÖSTERNS NORDSTJERNAN [suecana] (1946) 1946-09-05--1947-12-31    1558
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-02--1952-06-30    1559
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-07-01--1988-03-08    1560
MELLERSTA SVERIGE (1911) 1911-12-22--1911-12-22  Saknas i Kb  1561
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-10-04--1942-12-19    1562
MELLERUDS NYHETER (1993) 1993-01-27--    1563
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-26--1936-12-30    1564
MELLERUDS TIDNING (1907) 1907-01-01--1921-08-02    1565
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-12-02--1916-12-29    1566
MELLERUDSTIDNINGEN (1952) 1952-01-03--1957-12-30    1567
MERA LINKÖPING (2013) 2013-09-24--2018-06-26    1568
MERCUR (1902) 1902-02-08--1902-05-31    1569
MERCURIUS (1827) 1827-02-01--1829-05-22    1570
MERCURIUS (1880) 1880-07-04--1880-11-17    1571
MERKURII-BLADET (1889) 1889-01-02--1889-02-02    1572
MERKURIUS (1894) 1894-02-07--1894-09-01    1573
METRO [GÖTEBORG] (1998) 1998-02-13--2019-03-25    1574
METRO [MÄLARDALEN] (2011) 2011-02-22--2011-12-30    1575
METRO [RIKS] (2004) 2004-10-20--2011-02-21    1576
METRO [RIKS] (2012) 2012-01-02--2012-05-02    1577
METRO [SKÅNE] (1999) 1999-09-13--2019-03-25    1578
METRO [STOCKHOLM] (1995) 1995-02-13--2019-06-27    1579
METRO [VÄRMLAND] (2012) 2012-05-03--2017-04-21    1580
METRO WEEKEND (1996) 1996-09-14--1996-12-14    1581
MICHIGAN POSTEN [suecana] (1890) 1890-01-01--1891-12-31    1582
MICHIGAN VECKOBLAD [suecana] (1903) 1903-05-01--1910-12-31    1583
MIDDAGSPOSTEN (1902) 1902-11-21--1903-01-31    1584
MIDDAGSPOSTEN (1924) 1924-03-30--1924-06-29    1585
MILJÖMAGASINET (1992) 1992-04-09--2023-05-26  fortsätter som PDF  1586
MINARETEN (1923) 1923-11-01--1938-12-24  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1937-11-14  1587
MINERVA (1884) 1884-01-26--1884-05-28    1588
MINNEAPOLIS VECKOBLAD [suecana] (1887) 1887-10-26--1906-02-13    1589
MINNESBLADET (1879) 1879-01-03--1885-12-11    1590
MINNESLISTAN (1886) 1886-01-29--1887-12-10    1591
MINNESOTA LUTHERAN [suecana] (1939) 1939-03-01--1940-06-26    1592
MINNESOTA POSTEN [suecana] (1857) 1857-11-07--1858-10-13    1593
MINNESOTA POSTEN [suecana] (1891) 1890-01-01--1894-12-31    1594
MINNESOTA STATS TIDNING [suecana] (1877) 1877-01-04--1882-04-25    1595
MINNESOTA STATS TIDNING [suecana] (1895) 1895-10-30--1939-02-22    1596
MINNESOTA SVENSKA TRIBUN [suecana] (1893) 1893-03-16--1897-12-31    1597
MINNESOTA TIDNING [suecana] (1870) 1870-01-14--1870-07-21    1598
MINUTHANDELSBLADET (1906) 1906-03-21--1908-01-11    1599
MISSIONSBANERET (1921) 1921-09-15--1979-12-27    1600
MISSIONS-POSTEN [suecana] (1922) 1922-08-15--1944-09-10    1601
MISSIONSVÄNNEN [suecana] (1874) 1874-07-01--1960-12-31    1602
MITT DALARNA (2012) 2012-12-05--2018-02-11    1603
MITT GÄVLE (2012) 2012-08-23--2020-01-26  Överförd till vardagstryck  1604
MITT I BOTKYRKA (1982) 1982-05-04--1997-01-14    1605
MITT I BOTKYRKA (2016) 2016-01-05--    1606
MITT I BOTKYRKA SALEM (1997) 1997-01-21--2000-10-17    1607
MITT I BROMMA (2016) 2016-01-05--    1608
MITT I BÅLSTA (2020) 2020-10-03--2023-06-24    1609
MITT I DANDERYD (2016) 2016-01-05--    1610
MITT I ENKÖPING (2020) 2020-10-03--2023-06-24    1611
MITT I GÖTEBORG (2023) 2023-02-25--    1612
MITT I HANINGE (1989) 1989-10-25--2000-10-17    1613
MITT I HANINGE (2016) 2016-01-05--    1614
MITT I HUDDINGE (1983) 1988-01-12--2000-10-17  1983-1987 Annonsblad i Kb:s samling  1615
MITT I HUDDINGE (2016) 2016-01-05--    1616
MITT I HÄSSELBY (2020) 2020-10-03--2021-12-25    1617
MITT I JÄRFÄLLA (2016) 2016-01-05--    1618
MITT I JÄRVA (2022) 2022-01-08--    1619
MITT I KISTA (2016) 2016-01-05--2021-12-25    1620
MITT I KUNGSHOLMEN (2016) 2016-01-05--    1621
MITT I LIDINGÖ (2016) 2016-01-05--    1622
MITT I MÄLARÖ (2020) 2020-10-03--    1623
MITT I NACKA (1999) 1999-01-26--2000-10-17    1624
MITT I NACKA (2016) 2016-01-05--    1625
MITT I NACKA SALTSJÖBADEN TIDNING (1996) 1996-11-17--1999-01-19    1626
MITT I RINKEBY (2020) 2020-10-03--2021-12-25    1627
MITT I SALEM (2020) 2020-10-03--    1628
MITT I SIGTUNA (2021) 2021-02-27--    1629
MITT I SKÄRHOLMEN (2020) 2020-10-03--    1630
MITT I SOLLENTUNA (2016) 2016-01-05--    1631
MITT I SOLNA (2016) 2016-01-05--    1632
MITT I SPÅNGA (2020) 2020-10-03--2021-12-25    1633
MITT I SUNDBYBERG (2016) 2016-01-05--    1634
MITT I SÖDER OM SÖDER (1988) 1988-11-23--1991-04-24    1635
MITT I SÖDER OM SÖDER VÄSTRA (1991) 1991-05-01--1999-08-17    1636
MITT I SÖDER OM SÖDER ÖSTRA (1990) 1991-08-13--1999-08-17  1990-05-21--1991-08-06 annonsblad i Kb,s samling  1637
MITT I SÖDERMALM (2016) 2016-01-05--    1638
MITT I SÖDERORT (1999) 1999-08-17--2000-10-17    1639
MITT I SÖDERORT (2016) 2016-01-05--    1640
MITT I SÖDERTÄLJE (1998) 1998-08-18--2000-10-17    1641
MITT I SÖDRA ROSLAGEN (2016) 2016-01-05--2020-09-22    1642
MITT I TENSTA (2020) 2020-10-03--2021-12-25    1643
MITT I TENSTA RINKEBY (2016) 2016-01-05--2020-09-22    1644
MITT I TYRESÖ (1989) 1989-10-25--2000-10-17    1645
MITT I TYRESÖ (2016) 2016-01-05--    1646
MITT I TÄBY (2016) 2016-01-05--    1647
MITT I UPPLANDS VÄSBY (2016) 2016-01-05--    1648
MITT I UPPLANDS-BRO (2016) 2016-01-05--    1649
MITT I VALLENTUNA (2016) 2016-01-05--    1650
MITT I VASASTAN (2016) 2016-01-05--    1651
MITT I VAXHOLM (2020) 2020-10-03--    1652
MITT I VÄLLINGBY (2020) 2020-10-03--2021-12-25    1653
MITT I VÄRMDÖ (1996) 1996-11-17--2000-10-17    1654
MITT I VÄRMDÖ (2016) 2016-01-05--    1655
MITT I VÄSTERORT (2016) 2016-01-05--2020-09-22    1656
MITT I VÄSTERORT (2022) 2022-01-08--    1657
MITT I ÖSTERMALM (2016) 2016-01-05--    1658
MITT I ÖSTERÅKER (2020) 2020-10-03--    1659
MITT ROSLAGEN (2019) 2019-02-06--2021-12-16  har övergått till vardagstrycks samlingen  1660
MJOLNER (1845) 1845-01-03--1845-08-22    1661
MJÖLBY NYHETER (1932) 1932-12-02--1932-12-21    1662
MJÖLBY TIDNING (1883) 1883-01-21--1883-09-01    1663
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-10-03--1932-11-29    1664
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-10-21--1956-12-31    1665
MJÖLBY TIDNING (1974) 1974-02-28--1975-10-23    1666
MJÖLBYPOSTEN (1892) 1892-05-12--1892-09-02    1667
MJÖLBYPOSTEN (1925) 1925-11-20--1926-01-05    1668
MODERNA TIDER (1990) 1990-11-15--2002-11-15    1669
MOLINE TRIBUNE [suecana] (1910) 1910-07-20--1915-12-31    1670
MOLKOMSPOSTEN (1890) 1890-05-16--1891-12-24    1671
MONITOR [suecana] (1900) 1900-01-01--1909-03-31    1672
MONITOREN [suecana] (1878) 1878-01-10--1878-05-16    1673
MORA TIDNING (1893) 1892-11-30--    1674
MORGON STJERNAN [suecana] (1877) 1877-01-01--1877-12-31    1675
MORGONBLADET (1840) 1840-05-04--1840-05-08    1676
MORGONBLADET (1849) 1849-11-30--1851-12-30    1677
MORGONBLADET (1865) 1865-01-01--1865-05-25    1678
MORGONBLADET (1888) 1887-12-17--1891-12-31    1679
MORGONBLADET (1888) 1888-08-23--1890-12-04    1680
MORGONBLADET [suecana] (1845) 1844-12-01--1855-12-31    1681
MORGONBLADET [suecana] (1872) 1872-01-02--1884-12-31  Provnummer 1871-12-05  1682
MORGONBRIS (1904) 1904-11-01--1992-12-31  Datumen är ungefärliga.  1683
MORGONEN (1845) 1845-01-01--1845-12-31    1684
MORGONPOSTEN (1849) 1849-02-16--1850-12-27    1685
MORGONPOSTEN (1987) 1987-01-30--1994-11-25    1686
MORGONSTJERNAN (1883) 1882-12-28--1885-12-24    1687
MORGONTIDNINGEN (1889) 1889-12-02--1890-05-31    1688
MORGONTIDNINGEN (1896) 1896-12-17--1898-02-03    1689
MORGONTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1912-11-30    1690
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31    1691
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-10-01--1958-10-28    1692
MOTALA (1881) 1881-01-02--1881-02-23    1693
MOTALA & VADSTENA TIDNING (2009) 2009-01-02--    1694
MOTALA TIDNING (1868) 1868-07-24--1909-12-31    1695
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--2008-12-31    1696
MOTALAKURIREN HVAD NYTT? (1899) 1899-12-11--1899-12-30    1697
MOTALAPOSTEN (1883) 1883-12-01--1962-11-06    1698
MUNTER (1884) 1883-12-01--1884-11-15  skattade datum  1699
MÅNADS-REVYN (1892) 1892-01-01--1896-02-15  skattade datum  1700
MÅSEN (1923) 1923-04-28--1923-08-04    1701
MÅSEN (2020) 2020-01-11--    1702
MÄKLAREN (1919) 1919-04-26--1920-01-10    1703
MÄLAREN (1891) 1890-12-20--1891-05-09    1704
MÄLARHÖJDENS OCH HÄGERSTENS NYHETER (1948) 1948-10-01--1952-12-01    1705
MÄLARÖ TIDNING (2014) 2014-01-10--2019-04-27    1706
MÄLARÖDIREKT (2019) 2019-05-04--2020-09-26    1707
MÄNNISKJO-WÄNNEN (1792) 1792-11-30--1793-05-09    1708
MÄNNISKOVÄNNEN [suecana] (1912) 1912-01-01--1970-12-31    1709
MÖLNDALS NYHETER (1923) 1923-09-07--1923-10-19    1710
MÖLNDALS NYHETER (1925) 1925-10-16--1926-05-14    1711
MÖLNDALS TIDNING (1922) 1922-08-04--1923-05-12    1712
MÖLNDALSKURIREN (1958) 1958-04-15--1969-12-11  Startdatum skattat tidningen oderad  1713
MÖLNDALSPOSTEN (1880) 1880-01-03--1880-06-19    1714
MÖLNDALSPOSTEN (1926) 1926-12-17--1927-12-31  Tidskrift  1715
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1949-04-07--    1716
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-10-25--1903-04-30    1717
N.P.C. TELEGRAMMES (1918) 1918-11-01--1919-01-18    1718
NA SÖNDAG (1999) 1999-11-14--2000-06-04    1719
NACKA VÄRMDÖ ALLEHANDA (1989) 1989-10-05--1991-06-17    1720
NACKA VÄRMDÖ POSTEN (1989) 2007-01-02--  Annonsblad [1989--2005]  1721
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-08--1989-08-30    1722
NACKATIDNINGEN (1940) 1941-01-17--1942-01-24    1723
NAJADEN (1839) 1839-01-02--1852-12-28    1724
NATIONALBLADET (1823) 1823-11-04--1824-11-30    1725
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29    1726
NATIONALSOCIALISTEN (1930) 1930-05-16--1930-12-31  nummer 1 odaterat; bör ha utkommit ca 16 maj  1727
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1933-04-28--1936-04-17    1728
NATIONALTIDNINGEN (1893) 1893-07-02--1896-12-15    1729
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1962-12-17    1730
NATIONELLT NYTT (1928) 1928-01-07--1930-04-12    1731
NATIONEN (1925) 1925-10-02--1938-12-24    1732
NATT & DAG (1925) 1925-01-03--1925-03-28    1733
NEGOTIA (1919) 1919-06-07--1921-01-29    1734
NERIKE (1877) 1876-12-08--1881-03-29    1735
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1843-03-04--    1736
NERIKESPOSTEN (1886) 1886-04-03--1887-10-15    1737
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1896-11-02--1944-06-30    1738
NERKINGEN (1906) 1906-12-04--1908-01-17    1739
NERKINGEN (1925) 1925-03-15--1926-04-15  datum skattade  1740
NEW YORK TIDNINGEN [suecana] (1901) 1901-01-10--1902-02-27    1741
NEW YORK TIMES WEEKLY REVIEW (1980) 1980-06-22--1982-09-26    1742
NEW YORKS BLADET [suecana) (1887) 1887-01-01--1888-12-31    1743
NEW YORKS SVENSKA HÄROLD [suecana] (1886) 1886-10-01--1887-04-30    1744
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1866-03-31--1964-10-21    1745
NORBERGS TIDNING (1883) 1882-12-16--1884-02-26    1746
NORDEN (1856) 1861-01-05--1861-12-07    1747
NORDEN [suecana] (1874) 1874-09-10--1877-08-09    1748
NORDEN [suecana] (1916) 1916-01-01--1921-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  1749
NORDENS ANNONSBLAD (1880) 1880-08-21--1881-01-08    1750
NORDENS EXPOSITIONSTIDNING (1896) 1896-05-15--1897-11-15    1751
NORDENS HOTELLTIDNING (1885) 1885-11-03--1885-12-31    1752
NORDHALLAND (1883) 1883-04-05--2013-05-31    1753
NORDISK LANTBRUKSEKONOMISK TIDSKRIFT (1950) 1950-10-01--1978-10-01  Datumen är ungefärliga och bör kontrolleras.  1754
NORDISK TYPOGRAF-TIDNING (1883) 1883-04-01--1887-12-15    1755
NORDMARKINGEN (1936) 1936-01-04--1946-12-31    1756
NORDMARKSTIDNINGEN (1893) 1892-12-17--1893-01-07    1757
NORDPOLEN (1846) 1846-08-24--1846-12-24    1758
NORDSKÅNSKA DAGBLADET (1906) 1906-12-18--1907-12-14    1759
NORDSTJERNAN (1876) 1876-01-08--1876-04-01    1760
NORDSTJERNAN (1880) 1879-10-24--1880-06-25    1761
NORDSTJERNAN (1885) 1885-11-19--1887-07-21    1762
NORDSTJERNAN [suecana] (1872) 1872-09-21--1966-01-27    1763
NORDSTJERNAN [suecana] (1991) 1991-10-10--2016-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  1764
NORDSTJERNAN SVEA [suecana] (1966) 1966-02-03--1991-10-03    1765
NORDSTJÄRNAN [suecana] (1907) 1907-01-01--1910-12-31    1766
NORDSVENSKA DAGBLADET (1892) 1892-09-06--1894-02-17    1767
NORDSVENSKA DAGBLADET (1904) 1904-12-05--1906-12-31    1768
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1951-06-01--1958-12-31    1769
NORDSVENSKA POSTEN (1903) 1903-01-27--1905-04-28    1770
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--    1771
NORDWESTERN [suecana] (1882) 1882-10-27--1883-05-16    1772
NORDWESTERN-HÄROLD [suecana] (1900) 1900-07-01--1906-09-30    1773
NORDVESTERNS HANDELSTIDNING [suecana] (1902) 1902-03-05--1906-12-31    1774
NORDVÄSTRA SKÅNE (1946) 1946-09-10--1946-09-10    1775
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--    1776
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR ESLÖVS TIDNING (1956) 1956-01-02--1981-12-19    1777
NORD-ÖSTERN [suecana] (1883) 1883-08-10--1885-08-28    1778
NORE (1838) 1838-09-13--1838-11-01    1779
NORGE I DAG! (1988) 1988-05-06--1988-07-12    1780
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1894-10-27--1933-12-30    1781
NORRA CALMAR LÄNS TIDNING (1856) 1855-12-19--1860-12-29    1782
NORRA FÖRORTSPOSTEN (1948) 1948-11-05--1950-03-31    1783
NORRA HALLAND (1967) 1967-01-04--    1784
NORRA HALLANDS TIDNING (1864) 1864-01-20--1876-02-23    1785
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1876-02-26--1950-09-30    1786
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1904) 1904-01-05--1904-12-30    1787
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1921-12-03--1966-12-29    1788
NORRA SKÅNE (1881) 1881-01-04--1897-12-06    1789
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--    1790
NORRA SMÅLAND (1918) 1918-07-06--1923-06-29    1791
NORRA SMÅLANDS TIDNING (1880) 1880-09-24--1882-12-29    1792
NORRA SVERIGES LANDTMANNATIDNING (1909) 1909-12-03--1914-10-30    1793
NORRA VESTERBOTTEN (1887) 1886-12-10--1887-09-07    1794
NORRA VÄRMLAND (1929) 1929-10-16--1931-10-29    1795
NORRA VÄRMLANDS ALLEHANDA (1899) 1899-10-05--1900-04-03    1796
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-04--2009-12-31    1797
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1941-11-04--1953-07-07    1798
NORRAN (2010) 2010-01-02--    1799
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1891-10-13--1951-10-13    1800
NORRBOTTENS FOLKBLAD (1922) 1922-06-19--1923-03-05    1801
NORRBOTTENS LÄNS ANNONSBLAD (1921) 1921-12-02--1922-02-03    1802
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1895-10-04--1907-07-06    1803
NORRBOTTENS NYHETER (1892) 1892-09-21--1900-09-29    1804
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1861-12-14--    1805
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1847-01-09--1916-05-05    1806
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-04-15--1951-01-15    1807
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-07-02--1931-12-08    1808
NORRBOTTNINGEN (1956) 1956-04-06--1999-07-25    1809
NORRKÖPING (1885) 1885-12-05--1903-08-28    1810
NORRKÖPINGS AFTONBLAD (1906) 1906-11-26--1906-12-31    1811
NORRKÖPINGS ANNONSBLAD (1870) 1870-02-02--1870-03-26    1812
NORRKÖPINGS DAGBLAD (1870) 1870-10-09--1870-12-12    1813
NORRKÖPINGS DAGBLAD (1890) 1890-08-06--1890-08-08    1814
NORRKÖPINGS HYRESLISTA (1902) 1902-06-14--1907-03-30    1815
NORRKÖPINGS NYHETER (1917) 1917-01-02--1919-12-11    1816
NORRKÖPINGS STAD VÄGVISARE (1921) 1921-12-15--1922-05-15    1817
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1787-01-03--    1818
NORRKÖPINGS WECKOBLAD (1874) 1874-01-03--1874-12-24    1819
NORRKÖPINGS WECKOBLAD (1887) 1886-12-11--1888-09-29    1820
NORRKÖPINGS WECKOTIDNINGAR (1758) 1758-10-14--1786-12-30    1821
NORRKÖPINGSBLADET (1831) 1831-12-14--1839-03-22    1822
NORRKÖPINGSBLADET (1888) 1888-10-03--1889-03-30    1823
NORRKÖPINGSBLADET (1909) 1909-12-22--1910-03-26    1824
NORRKÖPINGSCICERONEN (1910) 1911-03-01--1912-03-31    1825
NORRKÖPINGSKURIREN (1858) 1858-10-02--1862-12-30    1826
NORRKÖPINGS-ÖSTGÖTEN (1873) 1872-12-24--1874-10-31    1827
NORRLANDS ANNONSBLAD (1884) 1883-12-20--1885-01-10    1828
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-12-01--1942-02-19    1829
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-10-08--1937-12-21    1830
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-12-27    1831
NORRLANDS TIDNING (1876) 1876-01-05--1879-03-20    1832
NORRLANDS TIDNINGAR (1835) 1835-03-21--1844-12-28    1833
NORRLANDS VECKOBLAD (1893) 1893-06-02--1894-09-21    1834
NORRLANDSBLADET (1894) 1893-12-15--1894-11-30    1835
NORRLANDSBLADET (1909) 1909-01-07--1953-11-05    1836
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-12-01--1958-11-07    1837
NORRLANDSJOURNALEN (1919) 1919-01-14--1919-11-01    1838
NORRLANDSKURIREN (1922) 1929-01-03--1938-06-22    1839
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1837-07-04--1956-12-31    1840
NORRLANDSPOSTEN (1884) 1884-12-10--1890-12-26    1841
NORRLANDSPOSTEN (1983) 1983-02-06--1985-11-10    1842
NORRLANDSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1880) 1880-06-03--1880-07-08    1843
NORRLANDSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1885) 1884-12-10--1897-10-21    1844
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1897-10-28--1906-12-14    1845
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-12-07--1917-05-19    1846
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-10-01--1949-06-15    1847
NORRLANDSVÄNNEN (1890) 1890-09-09--1892-01-23    1848
NORRLÄNDSKA ANNONSBLADET (1906) 1906-01-04--1909-03-12    1849
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-17--1911-02-17    1850
NORRLÄNDSKA KORRESPONDENTEN (1851) 1851-10-11--1873-12-16    1851
NORRLÄNDSKA MISSIONSBLADET (1928) 1928-02-25--1929-12-20    1852
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-01-04--    1853
NORRLÄNNINGEN (1887) 1887-06-17--1894-08-23    1854
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-03-22--1902-12-24    1855
NORRLÄNNINGEN (1931) 1931-01-09--1933-12-29    1856
NORRMALMS VECKOBLAD (1910) 1910-12-09--1910-12-22    1857
NORRORT (1957) 1957-10-25--1984-04-26    1858
NORRORT MED DANDERYDS TIDNING (1984) 1984-05-03--1987-05-06    1859
NORRORT MED VÄSBYNYTT (1984) 1984-05-03--1987-05-06    1860
NORRSKENET (1904) 1904-05-01--1906-05-01    1861
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-10-02--1998-08-13  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1914-08-15  1862
NORRTELJE TIDNING (1880) 1880-05-15--    1863
NORRTELJE WECKOBLAD (1859) 1859-08-19--1860-06-29    1864
NORRTELJEBLADET (1860) 1860-10-26--1879-10-04    1865
NORRTELJEBLADET (1891) 1891-11-28--1893-07-08    1866
NORRTELJEBLADET VECKOUPPLAGA (1892) 1892-11-24--1893-07-08    1867
NORRVIKENS TIDNING (1919) 1919-01-04--1919-12-31    1868
NORTH STAR [suecana] (1872) 1872-01-03--1873-08-06    1869
NU (1924) 1924-11-25--1925-01-21    1870
NY DAG (1930) 1930-01-02--1974-10-01  Från och med 1939-12-02 till och med 1943-07-15 beslagtogs 30 st. tidningsnummer.  1871
NY DAG (1983) 1983-01-05--1990-08-30    1872
NY FOLKTIDNING (1884) 1884-09-08--1887-03-11    1873
NY SVENSK VECKOTIDNING (1877) 1877-01-04--1877-06-21    1874
NY TID (1892) 1892-03-24--1966-06-14    1875
NY TID [suecana] (1922) 1922-03-10--1936-07-16    1876
NY TID [suecana] (1947) 1947-05-02--1958-12-31    1877
NYA ALLEHANDA (1879) 1879-03-29--1879-07-30    1878
NYA ALLEHANDA (1880) 1880-04-16--1880-06-19    1879
NYA ANNONSBLADET (1892) 1892-12-09--1894-02-23    1880
NYA ARBOGABLADET (1850) 1850-05-03--1850-12-07    1881
NYA CARLSHAMNS TIDNING (1841) 1841-01-02--1851-12-26    1882
NYA CARLSHAMNS TIDNING (1855) 1854-12-02--1855-06-29    1883
NYA CARLSHAMNSPOSTEN (1867) 1867-12-21--1871-12-13    1884
NYA CIMBRISHAMNSBLADET (1882) 1882-10-18--1883-07-14    1885
NYA DAGEN (1999) 1999-03-30--2004-04-15    1886
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1859-11-17--1944-10-14    1887
NYA DAGSTELEGRAFEN (1875) 1875-12-02--1877-11-29    1888
NYA EKONOMISKA POLITIKEN (1927) 1927-05-15--1929-04-15    1889
NYA ENGELHOLMS TIDNING (1858) 1859-01-04--1860-08-29    1890
NYA ESKILSTUNA ALLEHANDA (1870) 1870-01-19--1874-04-10    1891
NYA FALKÖPINGSPOSTEN (1928) 1928-09-11--1929-04-12    1892
NYA FOLKBLADET (1908) 1908-06-05--1910-02-25    1893
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1918-01-05--1925-12-15    1894
NYA FOLKETS TIDNING [suecana] (1876) 1876-11-30--1878-01-31    1895
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-03-29--1920-06-12  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1909-08-07, 1911-06-03, 1913-07-12  1896
NYA FRAMTIDEN (1898) 1898-06-16--1898-12-23    1897
NYA GEFLEBLADET (1890) 1890-12-06--1891-03-28    1898
NYA HELSINGEN (1865) 1865-02-18--1882-11-28    1899
NYA HYRESLISTAN (1936) 1936-01-10--1937-09-15  År 1936 märkt andra årgången  1900
NYA JÄMTLAND (1917) 1917-01-03--1920-02-11    1901
NYA JÄMTLANDSBLADET (1893) 1893-12-09--1894-06-16    1902
NYA JÖNKÖPINGSBLADET (1878) 1877-12-08--1878-03-12    1903
NYA KARLSKRONA WECKOBLAD (1878) 1878-09-03--1878-12-31    1904
NYA KARLSKRONAPOSTEN (1937) 1937-01-10--1937-04-11    1905
NYA KIRUNABLADET (2014) 2014-09-04--2016-09-01    1906
NYA KLARAN (1906) 1905-12-06--1906-04-18    1907
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1884-12-06--    1908
NYA KUNGÄLVSPOSTEN (1979) 1979-01-04--1981-09-25    1909
NYA KVÄLLSPRESSEN (1983) 1983-11-04--1984-01-01    1910
NYA LANDSKRONA TIDNING (1854) 1853-12-13--1881-09-28    1911
NYA LERUMS TIDNING (1978) 1978-12-02--1982-03-06    1912
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1903-04-03--1961-03-30    1913
NYA LUDVIKA TIDNING (1993) 1993-10-01--    1914
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1961-04-05--    1915
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1917-10-23--1919-12-31    1916
NYA MARSTRANDSPOSTEN (1868) 1868-10-31--1873-01-14    1917
NYA MJÖLBYPOSTEN (1896) 1896-09-26--1897-12-31    1918
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1931) 1931-06-18--1931-07-16    1919
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1932) 1932-10-27--1935-09-20    1920
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1939) 1939-06-15--1945-12-15  Datum skattade  1921
NYA NORDWESTERN [suecana] (1883) 1883-11-23--1884-07-11    1922
NYA NORRKÖPINGSKURIREN (1859) 1859-02-26--1862-12-30    1923
NYA NORRLAND (1907) 1907-12-05--1999-12-31    1924
NYA NORRLANDS TIDNING (1876) 1876-02-29--1877-09-01    1925
NYA NORRLANDSPOSTEN (1875) 1875-12-20--1877-01-29    1926
NYA NORRLÄNNINGEN (1894) 1894-06-02--1898-09-13    1927
NYA NÄSSJÖTIDNINGEN (1922) 1922-08-01--1922-08-31    1928
NYA PERSPEKTIV (1967) 1967-01-01--1987-12-31  Datumen är ungefärliga och bör kontrolleras.  1929
NYA POSTEN (1875) 1875-09-17--1879-04-03    1930
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17    1931
NYA PRESSEN (1881) 1881-09-01--1882-01-19    1932
NYA PRESSEN (1902) 1902-09-23--1902-12-10    1933
NYA PRESSEN [suecana] (1891) 1891-01-01--1897-01-31    1934
NYA PRESSEN [suecana] (1906) 1906-01-02--1914-03-19    1935
NYA PRESSEN [suecana] (1945) 1945-01-01--1974-02-28    1936
NYA RIKSGRÄNSEN (1885) 1885-07-03--1888-04-18    1937
NYA ROSLAGSBLADET (1923) 1923-08-21--1924-04-15    1938
NYA SAMHÄLLET (1886) 1886-06-05--1886-09-11    1939
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-04-15--1954-12-31    1940
NYA SIGTUNA TIDNING (1887) 1887-01-07--1888-06-26    1941
NYA SKÅNE (1875) 1875-11-10--1887-12-31    1942
NYA SMÅLAND (1923) 1923-06-19--1926-01-15    1943
NYA ST TIDNINGEN (1977) 1988-01-05--2003-05-07    1944
NYA STOCKHOLMSPOSTEN (1896) 1896-10-02--1899-04-15    1945
NYA SVENSKA AMERIKANAREN [suecana] (1873) 1873-04-21--1877-09-12    1946
NYA SVENSKA MINERVA (1851) 1851-01-17--1851-06-27    1947
NYA SVENSKA PRESSEN : NEW SWEDISH PRESS [suecana] (1975) 1975-08-01--1985-12-31    1948
NYA SVENSKA PRESSEN [suecana] (1937) 1937-01-01--1941-05-01    1949
NYA SVERIGE [suecana] (1872) 1872-03-02--1872-05-16    1950
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-10-06--1914-02-19    1951
NYA SÖDERHAMNSPOSTEN (1871) 1871-07-01--1872-12-28    1952
NYA SÖDERMANLANDS ALLEHANDA (1884) 1884-10-31--1884-11-25    1953
NYA SÖDERMANLANDSPOSTEN (1871) 1871-05-26--1872-03-28    1954
NYA SÖDERMANLANDSPOSTEN (1887) 1886-12-30--1887-04-01    1955
NYA SÖDERMANLANDSPOSTEN (1890) 1890-01-08--1890-03-05    1956
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1893-03-24--1903-12-24    1957
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-12-02--1920-12-11    1958
NYA TIDEN (1888) 1887-12-19--1888-08-18    1959
NYA TIDER (2012) 2012-01-01--  okänt startdatum  1960
NYA VARAPOSTEN (1926) 1926-10-05--1927-03-18    1961
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1904-10-26--1922-12-30    1962
NYA VARBERGSPOSTEN (2022) 2022-02-02--    1963
NYA VECKOBLADET (1919) 1919-09-27--1920-12-31    1964
NYA WECKOBLADET (1878) 1878-01-03--1879-12-19    1965
NYA WECKOBLADET I ARBOGA (1853) 1853-12-30--1855-12-14    1966
NYA WECKO-POSTEN [suecana] (1884) 1884-10-22--1918-02-05    1967
NYA WENERSBORGS TIDNING (1840) 1840-10-01--1841-07-22    1968
NYA VERLDEN (1873) 1873-01-03--1874-01-29    1969
NYA VERLDEN [suecana] (1870) 1870-11-04--1877-09-14    1970
NYA WERMLANDSPOSTEN (1855) 1855-06-27--1871-12-16    1971
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1851-01-02--    1972
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1847-01-02--1945-09-30    1973
NYA WEXJÖTIDNINGEN (1894) 1894-06-12--1894-07-13    1974
NYA VÄGVISAREN (1900) 1900-11-10--1902-12-31    1975
NYA VÄRLDEN [suecana] (1904) 1904-12-23--1909-07-23    1976
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-06-22--1923-08-17    1977
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-12-01--1938-12-15    1978
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-10-31--1956-11-30  Följande nummer av tidningen har beslagtagits: 1942-01-09, 1942-04-17  1979
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1921) 1921-09-02--1923-09-28    1980
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1946-05-16    1981
NYA ÅLAND [suecana] (1981) 1981-07-10--2010-12-30  Provnummer 1981-06-09; slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret  1982
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-10-23--1937-12-31    1983
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-03-03--1935-03-09    1984
NYA ÖREBROKURIREN (2001) 2001-10-27--2003-11-08    1985
NYA ÖSTERGÖTLANDS ALLEHANDA (1925) 1925-09-29--1925-11-13    1986
NYA ÖSTERNS WECKOBLAD [suecana] (1896) 1896-08-26--1906-12-26    1987
NYARE SKENINGE TIDNING (1868) 1868-07-18--1885-01-07    1988
NYASTE FÖRPOSTEN (1875) 1875-05-01--1891-03-28    1989
NYASTE JÖNKÖPINGSBLADET (1879) 1879-10-17--1881-12-31    1990
NYASTE RIKSGRÄNSEN (1873) 1873-07-05--1882-06-30    1991
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1882-10-28--1945-12-15    1992
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--2021-10-14    1993
NYBYGGAREN (1905) 1904-12-21--1906-12-28    1994
NYHETERNA (1887) 1887-09-24--1893-01-07    1995
NYHETERNA (1954) 1954-03-01--1965-09-11    1996
NYHETERNA (1983) 1983-04-05--1983-07-01    1997
NYHETERNA (1985) 1985-12-02--2019-11-27    1998
NYHETSBLADET (1868) 1867-12-24--1868-12-31    1999
NYKTERHETSBASUNEN (1876) 1876-06-15--1881-04-30    2000
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1898-08-20--1930-12-12    2001
NYKTERHETSTIDNINGEN (1890) 1890-10-04--1897-01-29    2002
NYKÖPINGS STADS OCH LÄNS TIDNING (1889) 1889-05-27--1890-06-30    2003
NYKÖPINGS WECKOBLAD (1764) 1764-03-24--1765-12-28    2004
NYKÖPINGS WECKOBLAD (1772) 1772-07-04--1772-12-19    2005
NYKÖPINGS WECKOBLAD (1774) 1774-01-08--1774-07-01    2006
NYKÖPINGS WECKOBLAD (1779) 1779-01-02--1781-12-29    2007
NYKÖPINGS WECKOBLAD (1786) 1786-02-11--1804-10-12    2008
NYKÖPINGS WECKOBLAD (1807) 1807-02-07--1832-12-29    2009
NYKÖPINGS WECKOSKRIFT (1773) 1773-01-02--1773-12-31    2010
NYKÖPINGS WECKOTIDNINGAR (1784) 1784-01-03--1785-06-18    2011
NYKÖPINGSBLADET (1832) 1832-02-07--1836-12-31    2012
NYKÖPINGSBLADET (1850) 1850-01-04--1867-05-10    2013
NYKÖPINGSPOSTEN (1961) 1961-03-01--1963-03-03    2014
NYLAND [suecana] (1922) 1922-12-02--1947-12-30    2015
NYNÄS NYHETER (1923) 1923-08-11--1925-01-22    2016
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-06-21--1906-05-04    2017
NYNÄSBLADET (1908) 1908-01-04--1910-07-01    2018
NYNÄSHAMNS ANNONSBLAD (1911) 1911-10-19--1912-11-28  Tidning 1912-11-28 kraftigt skadad.  2019
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-23--1924-12-24    2020
NYNÄSHAMNS VECKOBLAD (1924) 1924-08-15--1924-12-19    2021
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1913) 1913-01-16--1915-02-05    2022
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1925) 1925-01-09--    2023
NYTT ALLVAR OCH SKÄMT (1844) 1844-01-04--1851-10-08    2024
NYTT I DAG (1970) 1970-04-20--1970-05-05    2025
NYTT OCH GAMMALT (1783) 1783-01-03--1812-12-15    2026
NYTT OCH GAMMALT (1832) 1832-05-07--1834-12-31    2027
NYTTA OCH NÖJE (1893) 1893-02-17--1893-03-24    2028
NÅD OCH SANNING [suecana] (1877) 1877-03-20--1886-09-29    2029
NÄR OCH FJÄRRAN (1890) 1890-05-20--1891-02-26    2030
NÄRKES ANNONSBLAD (1903) 1903-10-06--1903-12-22    2031
NÄRKESBLADET (1904) 1904-11-23--1913-12-30    2032
NÄSSJÖ ALLEHANDA (1876) 1876-02-03--1877-05-28    2033
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1910-12-03--1916-06-29    2034
NÄSSJÖBLADET (1922) 1922-01-02--1923-05-30    2035
NÄSSJÖPOSTEN (1879) 1879-11-06--1880-04-15    2036
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1916-07-01--1938-12-01    2037
NÄSSJÖTIDNINGEN (1890) 1890-03-27--1891-01-03    2038
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1910-12-02--1959-05-30    2039
NÖJESJOURNALEN (1924) 1924-01-06--1927-05-20    2040
NÖJESJOURNALEN (1937) 1937-08-20--1937-08-31    2041
OBSERVATOR (1893) 1893-07-15--1893-12-23    2042
OCKELBO TIDNING (1925) 1925-08-26--1925-12-29    2043
ODALBONDEN (1919) 1919-01-04--1926-09-18    2044
ODLAREN (1912) 1912-03-01--1920-10-03    2045
OECONOMISKA TIDNINGAR (1765) 1765-01-01--1765-12-24    2046
OLOFSTRÖMS NYHETER (1963) 1963-12-02--1964-12-31    2047
OLSONS TIDNING (1990) 1990-09-21--1995-12-22    2048
OMAHA POSTEN [suecana] (1904) 1904-09-09--1954-01-28    2049
OMAHA SVENSKA TRIBUN [suecana] (1887) 1887-01-01--1892-01-29    2050
ONSDAGSTIDNINGEN (1997) 1997-06-04--2003-10-01    2051
OREGON POSTEN [suecana] (1908) 1908-12-02--1936-01-23    2052
ORUST TJÖRN TIDNINGEN (2012) 2012-01-03--2015-12-29    2053
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-11-04--1963-12-31    2054
OSCARSHAMNS TIDNING (1857) 1857-01-21--1859-12-28    2055
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1862-01-02--1923-06-19    2056
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-10-25--1908-12-30    2057
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1920-12-18--1985-11-30    2058
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-22--