Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1911-01-01- -1911-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
AFFÄRSTIDNINGEN SÖDRA SVERIGES HYRES- AFFÄRS- OCH PLATSTIDNING (1910) 1910-09-17--1913-11-26  Petersson, B      1
AFTONBLADET (1830) 1890-12-05--1921-04-14  Sohlman, Harald  juris kandidaten    2
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1929-04-14  Sohlman, Harald      3
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-11-15--1912-11-11  Spångberg, Karl Valfrid  redaktören    4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-11-06--1929-01-06  Michelsen, Johan Wilhelm Hansenius      5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1883-12-18--1917-11-15  Björling, Hugo Leonard Ossian  Filosofie doktorn    6
ANNONSBLADET ATT HYRA (1910) 1910-05-23--1911-04-28  Sjöman, Selma Aletta Gunhild  fru  född Baarsen  7
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1894-11-22--1918-05-15  Andersson, Karl Otto  predikanten    8
ARBETARBLADET (1902) 1908-10-06--1912-01-17  Åkerberg, Olof Harald  redaktionssekreteraren    9
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1910-07-09--1916-12-15  Sandberg, Johan Edvard  tidningsmannen    10
ARBETET (1887) 1904-03-09--1926-03-16  Sönnerdahl, Axel Martin  redaktionssekreteraren    11
ARBOGA TIDNING (1881) 1884-12-17--1926-10-06  Östgren, Karl Victor  boktryckaren    12
ARVIKA NYHETER (1895) 1907-11-02--1914-12-08  Winblad, Gustaf Adolf      13
ARVIKA TIDNING (1884) 1909-12-03--1917-12-04  Lander, Charlotta Kristina Elisabeth Ling      14
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1898-12-17--1917-12-18  Andersson, Maria Elisabeth  enkefru  Enl. Lundstedt. Ej i JuD.  15
AURORA (1899) 1901-10-12--1927-11-02  Roos, August  skräddaren    16
AVESTA (1911) 1911-03-13--1911-12-20  Bergström, Knut  handlanden    17
AVESTA TIDNING (1882) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    18
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  19
BADGÄSTEN (1911) 1911-06-08--1911-08-19  Frölin, Adolf Fredrik Theodor  boktryckerifaktorn    20
BAROMETERN (1841) 1875-10-25--1919-01-06  Petersson, Hjalmar      21
BAROMETERN WECKOBLAD (1911) 1910-12-06--1911-12-29  Petersson, G. Hj.      22
BERGSLAGEN (1901) 1905-07-22--1915-01-30  Lindén, Gustaf Robert  boktryckaren    23
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1910-07-04--1912-01-29  Stuge, Anders Helmer Andersson  redaktionssekreteraren    24
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-02-14--1912-06-06  Dahlgren, Lars Axel Victor  redaktören    25
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1894-09-14--1916-03-16  Nèlson, Johannes Fredrik      26
BILLINGEN (1907) 1908-05-30--1915-09-07  Berndt, Axel Wilhelm  journalisten    27
BIRGER JARL (1904) 1910-04-25--1920-12-24  Lundin, Lily Sofia      28
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1906-12-22--1919-10-26  Henriksson, Johan Aron  redaktören    29
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1910-04-04--1912-10-01  Dahlin, Gunnar  redaktören    30
BOGESUND (1907) 1907-11-05--1916-09-11  Enderstedt, Hjalmar Mauritz Engelbrekt      31
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-09-23--1919-03-12  Malmgren, Thure Robert Ferdinand.  boktryckaren    32
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-08--1924-11-07  Andersén, Efraim Einar Emanuel  redaktören    33
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1905-06-30--1912-07-24  Larsson, Anders Johan      34
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  35
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-10-10--1916-09-11  Enderstedt, Hjalmar Mauritz Engelbrekt  redaktören    36
BORÅS TIDNING (1838) 1898-12-31--1911-03-30  Ericson, Oscar Reinhold  redaktör    37
BORÅS TIDNING (1838) 1911-03-31--1940-03-20  Sewerin, Ernst Otto Hjalmar  redaktör    38
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1903-09-07--1918-05-31  Brander, Anders    titeln ändrad enl notering i JuD  39
BRAND (1898) 1910-05-07--1911-12-17  Hallberg, Hugo Alexius  smidesarbetaren    40
BRAND (1898) 1911-12-18--1916-01-10  Johansson, Johan Alfred  måleriarbetaren    41
BROKIGA BLAD (1908) 1907-11-06--1921-04-14  Sohlman, Harald  redaktören,juris kandidaten    42
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    43
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      44
DAGEN (1896) 1896-12-14--1913-09-07  Sohlman, Harald  redaktören, juris kandidaten    45
DAGENS NYHETER (1864) 1910-10-05--1923-05-28  Karlgren, Lars Anton Natanael  filosofie licentiaten    46
DALABLADET (1906) 1907-04-23--1913-01-06  Hedblom, Erik  direktören    47
DALPILEN (1854) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    48
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1895-11-13--1913-11-11  Hirsch, Julius  redaktören    49
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1910-11-12--1913-01-08  Linder, Johan Mauritz  redaktören    50
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1896-10-04--1929-08-04  Petré, Knut Richard  boktryckaren    51
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1904-10-08--1929-01-06  Johan William Hansenius Michelsen      52
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart      53
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1910-12-08--1911-09-25  Berg, Anders Gustaf Petersson  boktryckaren    54
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1911-09-26--1913-02-18  Dahlin, Carl Sigfrid      55
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1881-12-28--1917-10-14  Lundin, Johan August      56
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1909-05-19--1915-01-06  Ekman, Carl Gustaf  redaktören    57
EXTRABLADET (1911) 1911-01-15--1912-12-15  Rosén, Joh.    58
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckaren    59
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1908-09-08--1919-12-13  Janson, Gustaf Adolf  faktor    60
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    61
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-03-09--1916-09-29  Bogren, Oskar Fredrik  folkskolläraren    62
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  63
FIGARO (1878) 1910-07-28--1911-04-09  Friis, Carl Richard Johansson  redaktören    64
FIGARO (1878) 1911-04-10--1912-09-27  Möller, Ernst Artur Julius  redaktören    65
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-09-13--1918-07-04  Berg, Carl August    T anger Frans Melbourne som ansv. utg. 1915-01-05--1917-06-30, men något utg.bevis registrerades aldrig.  66
FOLKET (1906) 1910-09-30--1941-05-13  Pettersson, Oskar Julius  tidningsmannen    67
FOLKETS TIDNING (1857) 1891-11-26--1920-11-11  Bülow, Christian Albin Waldemar  redaktören    68
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-01--1921-12-29  Fredlund, Per Gustaf  boktryckeriföreståndaren    69
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  70
FRYKSDALEN (1906) 1905-12-12--1916-12-05  Otto, Karl  redaktören    71
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-09-23--1911-01-26  Möller, Johan, Magnus  redaktören    72
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1911-01-27--1911-10-18  Svensson, Karl, Gustaf, Efraim  redaktionssekreteraren    73
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1911-10-19--1921-12-04  Palmquist, Johan, Viktor  folkskolläraren    74
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-02--1916-12-15  Rosenius, Efraim    T: "utgivare"  75
FÄDERNESLANDET (1852) 1901-12-17--1911-10-02  Rehnberg, Alfvar Henning  redaktören    76
FÄDERNESLANDET (1852) 1911-10-03--1914-02-16  Reutermark, Axel Edvard Wihelm Eriksson  redaktören    77
FÖRPOSTEN (1865) 1900-11-16--1919-12-27  Olsson, Johan Ferdinand  bokhållaren    78
GEFLE DAGBLAD (1895) 1896-03-31--1918-12-22  Lindh, Karl Magnus  litteratören    79
GEFLEPOSTEN (1864) 1906-12-12--1912-12-11  Åkerhielm, Dan  friherre    80
GESTRIKEBYGD (1912) 1909-10-28--1918-12-31  Lindh, Karl Magnus  redaktören    81
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1909-10-28--1911-12-29  Lindh, Karl Magnus  redaktören    82
GEVALIA (1905) 1905-04-07--1934-12-15  Eriksson, Ernst Gustaf  redaktören    83
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1909-12-07--1911-12-28  Ahlström, Johan Fredrik  boktryckare    84
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1899-02-07--1917-09-30  Weström, Anders Patrik August  litteratören    85
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1905-11-10--1920-09-26  Larsson, Lars Erik  redaktören    86
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    87
GOTTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-08-04--1912-12-20  Malmborg, Gustaf Adolf Teodor Andersson  snickaren    88
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-11-21--1915-05-02  Larson, Per Harald  litteratören    89
GRENNA TIDNING (1858) 1901-11-25--1929-07-03  Söderling, Sten Erik      90
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1908-07-06--1911-11-02  Lindahl, Ernst Henning  redaktören    91
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1911-11-03--1912-12-31  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    92
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  93
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1910-03-31--1911-12-30  Westberg, Sven Johan Oskar  redaktören    94
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1906-09-29--1912-07-30  Myrström, Magnus  redaktören    95
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1884-05-29--1917-05-29  Hedlund, Henrik  litteratören    96
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1880-08-16--1913-05-10  Nygren, Jakob Napoleon  handlanden    97
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1901-11-30--1913-07-04  Ander, Johan Emil  redaktören  Ander finns registrerad även 1912-11-18  98
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1894-06-18--1913-09-17  Holmqvist, Carl Reinhold  boktryckaren    99
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1905-12-06--1917-10-18  Elander, Olof Gustaf Elis      100
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-10-25--1912-01-12  Johansson, Samuel August  predikanten    101
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1904-11-08--1926-04-26  Alkman, Edvard Petrus  skriftställaren    102
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1907-11-01--1911-01-02  Karling, Torsten Sigurd  litteratören    103
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1911-01-03--1920-07-29  Holmkvist, Bror Albert  redaktionssekreteraren    104
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1896-12-19--1919-09-28  Nikander, Frans Edvin  boktryckerifaktorn    105
HALFVECKOBLADET (1909) 1909-11-11--1912-01-09  Hjorth, Carl Wilhelm  länsagronomen    106
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    107
HALLANDS TIDNING (1889) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckare    108
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    109
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    110
HALVVECKOTIDNINGEN SVENSKA FOLKET (1910) 1910-01-01--1911-12-30  Spångberg, Karl Valfrid  redaktören  SVAT; huvudtidningen  111
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1895-12-04--1917-05-29  Hedlund, Henrik  redaktör    112
HAPARANDABLADET (1882) 1896-12-19--1919-09-28  Nikander, Frans Edvin  boktryckerifaktorn    113
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1910-12-29--1923-02-27  Christiernsson, Nils Henrik  redaktören    114
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm      115
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1909-09-02--1912-11-27  Åkerberg, Sven Wilhelm      116
HELSINGEN (1882) 1898-08-25--1913-06-01  Österlund, Charlotta Kristina  enkan    117
HEMMANSEGAREN (1903) 1903-02-13--1919-06-07  Elers, Ebbe Edvard  mejerikonsulten    118
HEMMETS VÄN (1898) 1899-11-29--1913-01-27  Gustafsson, Karl Johan  predikanten    119
HJO TIDNING (1885) 1891-01-15--1923-01-11  Sandberg, P-Nilsson  Boktryckaren    120
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-07-23--1911-11-28  Böhmer, Erik Eriksson  redaktören    121
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1911-11-29--1914-07-30  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    122
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1882-12-13--1914-03-19  Lidell, Axel Julius  studeranden    123
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1909-11-23--1918-10-29  Ekholm, Bror Alfred Emanuel  typografen    124
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1909-11-02--1913-09-07  Halldén, Sten Olof  bokhandlaren    125
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  126
HUSMODERSBLADET (1910) 1910-08-18--1911-05-27  Bengtsson-Morén, Bengt Johan Adolf  Redaktören    127
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1906-09-27--1911-04-12  Gullberg, Gustaf  redaktören  För Stockholmstidningen / Hvad nytt i dag?  128
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1911-04-13--1914-12-31  Rinman, Erik Benjamin  redaktören  För Stockholmstidningen / Hvad nytt i dag?  129
HVAD NYTT? (1911) 1911-01-04--1912-03-16  Fredrikson, John Frans Oscar  redaktören    130
HVETLANDA TIDNING (1873) 1910-05-17--1917-08-28  Hamrin, Carl Josef  redaktören    131
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-07-22--1912-09-30  Alström, Olof  redaktören    132
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1910-10-15--1913-12-30  Nydal, Johan  skolföreståndaren    133
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-12-12--1925-12-05  Brodin, Karl  Skolläraren  Avled 1925-12-05  134
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-11-06--1915-11-26  Lilljeforss, Uno Arvid  Redaktören    135
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1910-05-26--1911-11-27  Ek, Fredrik Wilhelm  redaktören    136
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1911-11-28--1911-11-30  Säfstrand, Ivar Arthur  filosofie kandidaten    137
IDROTTSBLADET (1910) 1910-06-22--1915-09-10  Söderström, Wilhelm Bruno  Amanuens    138
JEMTLAND (1893) 1893-12-01--1911-12-23  Burman, Agaton  redaktören    139
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-06-03--1914-12-31  Åström, Carl Petter  arbetaren    140
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1907-09-30--1912-09-30  Alström, Olof  redaktören    141
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1911-11-15--1912-09-30  Alström, Olof  redaktören  För varannandagsupplagan  142
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-11--1917-11-13  Hagberg, Johan Aron  redaktören    143
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1908-05-30--1912-11-12  Thalén, Gustaf Paulus  redaktören    144
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-06--1926-03-30  Hamrin, Carl Josef  redaktören    145
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-12-16--1911-03-27  Larsson, Anders Peter  redaktören    146
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1911-03-28--1911-10-25  Alén, Johan  redaktören    147
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1911-10-26--1915-10-08  Nilsson, Johan  predikanten    148
JÖNKÖPINGS LÄNS VECKOBLAD (1911) 1911-06-09--1913-12-13  Sjöstrand, Hjalmar Gustaf  redaktören    149
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    150
KALMAR (1864) 1901-11-26--1918-06-21  Lundström, Anders Börje  redaktören, filosofie kandidaten  Utg.bevis för "Södra Möre tidning", vilket var undertitel på tidningen Kalmars fredagsnummer.  151
KALMAR (1864) 1905-06-20--1915-10-19  Ek, Karl Andreas Teodor Andersson      152
KARLSHAMN (1871) 1864-05-18--1913-11-25  Lagerblad, E. O.  boktryckaren    153
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1884-08-29--1911-03-13  Johansson, Erik Gustaf  boktryckerifaktorn    154
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    155
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-20--1922-12-06  Kristiansson, Carl Johan Julius  typografen    156
KARLSKRONA-NISSE (1911) 1911-08-30--1911-10-07  Lindblad, Malcolm Hjalmar  redaktören  Tilltalsnamn: Malcolm  157
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1908-11-21--1911-01-12  Christiernsson, Nils  redaktören    158
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1911-01-13--1915-01-01  Lundborg, Erik Ragnar  redaktören    159
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1903-12-19--1939-02-18  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  redaktören, filosofie kandidaten  Tilltalsnamn: Mauritz  160
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1903-12-19--1918-12-24  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  Redaktören, filosofie kandidaten    161
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1910-02-28--1924-05-07  Wikmark, Elon  filosofie doktor    162
KINDAPOSTEN (1894) 1909-11-02--1913-09-07  Halldén, Sten Olof  bokhandlaren    163
KISATIDNINGEN (1906) 1908-12-15--1939-12-30  Hultman, Karl  boktryckaren    164
KONFEKTIONÄREN (1910) 1910-08-26--1916-01-15  Meyer, Leopold  handlanden    165
KORRESPONDENTEN (1846) 1881-10-05--1913-07-24  Österberg, Otto  Boktryckaren    166
KRISTIANSTADS HYRESLISTA (1911) 1910-11-14--1911-12-30  Ohlsson, Olof August  postexpeditören  Nytt bevis utfärdades 1916-09-27 apotekaren Magnus Fredrik Åhlund. T finns även med i ITT 1912 och 1914--1919, men ingenting tycks ha levererats till KB.  167
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      168
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-11-11--1920-12-31  Bolmstedt, Johan Edvard Albin  redaktionssekreteraren    169
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1874-11-04--1912-05-21  Ljunggren, Anders  redaktören    170
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    171
KULLABYGDEN (1912) 1911-11-21--1924-10-16  Palm, Folke Gustaf Lennart  Redaktör    172
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1904-12-06--1913-09-17  Holmqvist, Carl Reinhold  boktryckaren    173
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    174
LANDSBYGDEN (1911) 1910-11-22--1912-05-13  Kjellman, Johan August  litteratören    175
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1905-06-30--1919-09-28  Teckman, Nils      176
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1921-04-13  Sohlman, Harald      177
LANTARBETAREN (1908) 1908-06-15--1912-12-21  Svedberg, Carl Albert  metallarbetaren  Nästa registreringsdatum för denna titel är 1920-11-29 utfärdat för förtroendemannen Johan Albin Hansson.  178
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-08-04--1939-03-09  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    179
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    180
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1909-10-25--1928-03-31  Bergfelt, Johan Svensson      181
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1907-05-18--1912-11-03  Hörlin, Karl Bernhard Otto  redaktören    182
LJUS OCH JORD (1909) 1909-10-26--1911-01-24  Bergsten, Knut Hjalmar  expeditören    183
LJUS OCH JORD (1909) 1911-01-25--1912-01-17  Åkerberg, Olof Harald  redaktionssekreteraren    184
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-22--1911-11-28  Böhmer, Erik Eriksson  redaktören    185
LJUSDALS NYHETER (1901) 1911-11-29--1914-07-30  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    186
LJUSDALS TIDNING (1896) 1895-11-15--1914-03-19  Lidell, Axel Julius  redaktören  Minnesruna T 1914-03-20  187
LUDVIKA TIDNING (1910) 1910-10-12--1913-12-04  Hanson, Theodor Emanuel  redaktören    188
LUNDS DAGBLAD (1897) 1910-02-07--1914-02-22  Berlin, Hjalmar      189
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-06-04--1921-11-18  Ljungberg, Axel Emil  filaren  Enligt PrT är Ljungdal redaktör 1907-1922!  190
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-10-22--1924-11-05  Stenström, Adolf Erland  redaktören    191
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1884-10-20--1919-06-02  Karström, Emil Bernhard  bokhandlaren    192
MALMÖ HYRESLISTA (1911) 1911-02-25--1911-07-15  Skoog, N    193
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1910-08-15--1914-05-24  Eriksson, Knut Arvid  boktryckaren    194
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1909-10-15--1919-02-25  Sterner, Johan Edvin  redaktören    195
MARSTRAND (1889) 1909-03-24--1913-06-16  Bellander, Gerda Augusta Maria  änkan    196
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-10-31--1923-09-08  Wingborg, Frans August  filosofie kandidaten    197
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    198
MELLERUDS TIDNING (1907) 1907-03-26--1918-11-26  Brander, Anders  redaktören    199
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-11-03--1912-09-29  Landén, Uno Valdemar  redaktören    200
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  201
MORGONTIDNINGEN (1910) 1909-11-15--1912-11-11  Spångberg, Karl Valfrid  redaktören    202
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    203
NATIONALKURIREN (1893) 1904-10-31--1917-05-07  Hammarlund, Gunnar Scriver Einar      204
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1904-08-24--1917-08-22  Malmrot, Karl Johan  redaktionssekreterare    205
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-14--1944-06-30  Ljunggren, Elof    206
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-20--1940-09-18  Kristiansson, Carl Johan Julius  Typograf    207
NORDHALLAND (1883) 1910-02-18--1911-12-10  Johansson, John Birger  boktryckaren    208
NORDHALLAND (1883) 1911-12-11--1912-09-08  Marino, Anders August  redaktören    209
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1895-02-25--1929-07-24  Hall, Carl  hemmansegaren    210
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1877-11-01--1928-09-13  Nyberg, Johan  litteratören  Minnesruna T 1911-12-08  211
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1904) 1877-11-01--1911-03-23  Nyberg, Johan Petter  Litteratören    212
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-27--1943-02-16  Persson, Per Axel      213
NORRA SVERIGES LANDTMANNATIDNING (1909) 1909-11-19--1914-10-30  Ekman, Per Ejnar  godsägaren    214
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1910-12-02--1911-02-24  Wikström, Anton  kommissionären    215
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-02-25--1913-06-04  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    216
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1903-10-03--1912-07-18  Sammuli, Axel August  redaktören    217
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1907-12-27--1918-07-16  Isakson, Georg Vilhelm  boktryckaren    218
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1908-09-16--1914-06-29  Salomonsson, Salomon  redaktören    219
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1899-01-07--1922-03-23  Sundin, Erik Reinhold  filosofie doktorn    220
NORRKÖPINGSCICERONEN (1910) 1910-10-08--1912-03-31  Österlund, Gustaf Ernfrid      221
NORRLANDSBLADET (1909) 1908-12-10--1911-03-10  Olsson, P.    222
NORRLANDSBLADET (1909) 1911-03-11--1912-02-04  Marcelius, David  redaktören    223
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-05-01--1916-07-04  Erikson, Ernst Gustaf  redaktören    224
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-11-19--1917-05-19  Hallén, Leonard  boktryckaren    225
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1910-09-13--1911-02-17  Rydberg, Arvid  redaktionssekreteraren    226
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1909-09-13--1912-05-19  Larsson, Hjalmar  redaktören    227
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    228
NY TID (1892) 1898-03-09--1917-03-29  Lindblad, Anders      229
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1908-11-26--1936-08-20  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören  För Nya dagligt allehanda Vårt land.  230
NYA FOLKVILJAN (1906) 1910-05-10--1911-08-09  Sundman, Selim Wiktor Leander  sjömannen    231
NYA FOLKVILJAN (1906) 1911-08-10--1911-08-27  Sjö, Karl Wilhelm Jönsson  grofarbetaren    232
NYA FOLKVILJAN (1906) 1911-08-28--1914-05-22  Nilsson, Åke  maskintryckaren    233
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-09-29--1918-10-13  Grundel, Johan Ludvig  boktryckaren    234
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1910-10-29--1920-09-30  Hörling, Axel Erik Frithiof  boktryckare    235
NYA NORRLAND (1907) 1907-11-20--1914-03-17  Johansson, Carl Oscar  förtroendemannen    236
NYA POSTEN (1903) 1903-09-05--1928-03-17  Hultman, Karl  faktorn    237
NYA SAMHÄLLET (1900) 1910-08-31--1916-12-21  Svensson, Karl Alfred  arbetaren    238
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-08-12--1914-02-19  Elfström, Ola Håkansson  privatläraren    239
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-11-19--1916-10-27  Ericson, Karl Elis Albert  redaktionssekreteraren    240
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-07-06--1911-11-02  Lindahl, Ernst Henning  redaktören    241
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1911-11-03--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    242
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1909-09-13--1911-08-30  Lundström, Carl Håkan Wigert-  Redaktören, Filosofie licentiaten    243
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1911-08-31--1915-02-04  Malmrot, Ernst Teodor  Redaktören    244
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1908-07-03--1912-11-03  Fischer, Jakob  redaktören    245
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1902-08-13--1911-10-23  Elander, Otto Arvid Fredrik  Redaktören    246
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1911-10-24--1915-12-10  Elander, Karl Viktor Göte  Tandläkaren  Gäller titeln Nyaste snällposten; nytt bevis 1912-01-20 för Snällposten  247
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-08-30--1917-04-13  Jaensson, Johan  folkskolläraren    248
NYNÄSHAMNS ANNONSBLAD (1911) 1911-10-07--1912-11-28  Skog, Anders Peter  boktryckaren    249
NÄRKESBLADET (1904) 1906-12-27--1913-12-30  Edhelberg, Richard  redaktören    250
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1910-11-22--1916-06-29  Wallerström, Arvid Natanael  pappershandlanden    251
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1909-11-19--1938-11-30  Karlgren, Karl Johan Martin      252
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1910-11-12--1913-01-08  Linder, Johan Mauritz  redaktören    253
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1907-04-03--1920-10-01  Severin, Carl Axel Eberhard  kontrollören    254
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    255
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1894-12-18--1912-05-02  Spilhammar, Johan Reinhold      256
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      257
REFORMATORN (1887) 1910-03-12--1918-10-10  Broomé, Gustav  ledamot av riksdagens andra kammare, folkskolelärare    258
RONNEBYPOSTEN (1895) 1894-12-07--1911-03-13  Johansson, Svante  boktryckare    259
RONNEBYPOSTEN (1895) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktör    260
ROSLAGEN (1911) 1911-10-12--1916-12-29  Nordin, Josef Julius  redaktör    261
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-09-25--1923-07-11  Molin, Per Adolf  redaktören    262
SALA ALLEHANDA (1880) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    263
SALAMANDERN (1911) 1911-07-09--1911-09-04  Grönvall, Herman      264
SALAPOSTEN (1906) 1910-06-20--1911-08-09  Ericsson, Carl Emil  redaktören    265
SALAPOSTEN (1906) 1911-08-10--1925-10-09  Karlsson, Oscar Gustaf  redaktören    266
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-12-01--1915-11-14  Oldenburg, Hjalmar      267
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1911-09-21--1916-07-23  Lavard, Einar Egon  jornalisten    268
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-13--1915-02-10  Berg, Carl August  boktryckaren    269
SIGNALEN (1900) 1909-09-07--1928-09-14  Winberg, Carl  sekreteraren i svenska järnvägsmannaförbundet    270
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1908-06-15--1914-03-03  Westerlund, Gerda Charlotta      271
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    272
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1909-04-21--1911-04-21  Jahn, Jakob Julius  redaktören    273
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-04-22--1911-06-22  Björck, Johan Alfred  stadsfiskalen    274
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-06-23--1934-11-04  Löfstedt, Efraim  redaktören    275
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      276
SKARAPOSTEN (1906) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    277
SKELLEFTEBLADET (1887) 1897-08-04--1911-12-18  Zimdahl, Per  organisten    278
SKELLEFTEBLADET (1887) 1911-12-19--1915-03-26  Tennman, Ossian Valdemar  redaktören    279
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1905-10-30--1915-03-12  Burman, Petrus  redaktören    280
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1908-04-30--1919-01-09  Callander, Gustaf Albin  kamreraren    281
SKÅNING (1895) 1900-12-21--1917-07-02  Malmberg, Lars Peter  redaktören    282
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-07-09--1915-03-26  Lilljeforss, Uno Arvid  tidningsmannen    283
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1911-06-06  Christensén, John Gustaf      284
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1911-06-07--1914-12-17  Bokelund, Nils Henning Valdemar      285
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1909-09-02--1911-06-06  Christensén, John Gustaf      286
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1911-06-07--1914-12-17  Bokelund, Nils Henning Valdemar      287
SKÅNSKA ARBETAREBLADET (1909) 1909-09-28--1911-10-14  Nilsson, Carl Martin  muraren    288
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1899-04-10--1919-05-19  Hellberg, Nathanael  redaktören    289
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-09--1917-03-02  Christiernson, Adolf Christian Johan  journalisten    290
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1906-10-23--1915-11-02  Sjöstrand, Hjalmar  redaktören, filosofie kandidaten    291
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1906-12-15--1919-07-16  Neuman, Karl Ivar  redaktören    292
SMÅLANDSBYGD (1911) 1911-03-21--1912-10-18  Sleman, Otto Valdemar  redaktören  I JuDs papper står: Otto Waldemar Stenman. Detta torde vara fel.  293
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1898-09-05--1918-10-29  Ljunggren, Albert Gustaf  redaktören    294
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1898-09-05--1918-10-29  Ljunggren, Albert Gustaf  redaktören    295
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    296
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1908-12-10--1916-12-30  Lövkvist, Konrad Valfrid  journalisten    297
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1908-07-11--1914-05-08  Hansson, Sigfrid  journalisten    298
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-11-07--1911-12-05  Nordin, Carl August      299
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1905-10-13--1912-08-12  Hägglund, Hugo      300
SOLLEFTEÅBLADET HALFVECKOUPPLAGAN (1911) 1911-01-04--1911-12-30  Hägglund, Hugo      301
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1907-11-14--1913-05-25  Tengwall, Carl Gustaf  redaktören    302
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1904-07-19--1917-09-25  Larsson, Carl Albert  bokförläggaren    303
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-12-02--1925-08-13  Palme, J.H.  bankdirektören    304
STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1914) 1905-04-05--1915-06-15  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören  Tidningen utgavs inte 1905-12-30--1914-07-14, men hade en föregångare med samma namn 1905-04-01--1905-12-29.  305
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1906-09-27--1911-04-12  Gullberg, Gustaf  redaktören    306
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1911-04-13--1930-12-17  Rinman, Erik Benjamin  redaktören    307
STORMKLOCKAN (1909) 1908-12-08--1914-03-12  Svensson, Axel Robert  arbetaren    308
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1881-04-19--1914-05-08  Westerlund, Adolf      309
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1908-03-21--1915-05-02  Larson, Per Harald  redaktören    310
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1908-01-31--1912-09-30  Alström, Olof  redaktören    311
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-10-01--1919-12-31  Blom, Johan Linkoln Alexander  boktryckaren    312
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1894-06-01--1911-04-12  Peterson, Reinhold Gustaf  redaktören    313
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1911-04-13--1911-06-26  Wahlroth, Johan Herman  disponenten    314
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1911-06-27--1914-06-29  Lundegård, Karl Emil  redaktören    315
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    316
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1904-12-14--1911-12-30  Persson, Per Axel  redaktör    317
SVEA-BYRÅNS HYRES- & PLATSLISTA (1909) 1909-04-07--1911-11-11  Brunius, Svea Vilhelmina Emilia      318
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1911-11-16--1912-12-22  Lindberg, Erik Edvard      319
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      320
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1909-05-03--1934-11-30  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    321
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1906-09-29--1912-07-30  Myrström, Magnus  redaktören    322
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1909-05-18--1919-05-30  Malm, Carl Gustaf  sekreteraren i Svenska folkförbundet    323
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1905-04-26--1941-12-06  Svensson, Albert Kaleb    Ingen ansv. utg.kontinuerligt angiven i tidningen.  324
SVENSKA HOTELLREVYEN (1911) 1911-10-18--1912-01-03  Zetterling, Thorvald Kristoffer      325
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1909-11-03--1917-11-29  Ling-Lander, Charlotta Kristina Elisabeth  änkan    326
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-10-05--1921-11-02  Lundberg, Sverker  agronomen  enligt T: 1921-12-31  327
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1904-05-04--1936-12-30  Ollén, Natanael Petrus  redaktören    328
SVENSKA POSTEN (1873) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    329
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1906-12-27--1924-03-20  Edhelberg, Richard  redaktören  T är därefter tidskrift på KB. Fritz Leontius Florentinus Hällzon är dess ansv. utg. fr.o.m. 1925-11-16.  330
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1909-05-03--1913-04-24  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktorn    331
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1911-02-27--1913-02-19  Mark, Evald Leopold  kontoristen    332
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1906-01-23--1917-05-28  Johnsson, Georg Waldemar  boktryckaren    333
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    334
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1907-09-30--1923-10-14  Härje, Karl Albert  vice konsuln, fil. kandidaten    335
SYNDIKALISTEN (1911) 1911-07-28--1915-01-25  Sjöström, Gustaf Folke  bokbindaren    336
SÄTERS TIDNING (1907) 1907-01-22--1912-06-27  Dikman, August  fabrikören  avled 1912-06-27  337
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1904-06-08--1939-07-13  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan    338
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1909-01-04--1913-07-24  Lindström, Viktor Johannes  redaktören    339
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1879-11-22--1927-10-05  Wallberg, Carl  redaktören    340
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1879-11-22--1918-12-17  Thorén, Carl Gustaf  boktryckaren    341
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1909-09-06--1922-07-31  Falck, Albert Edvard  redaktören    342
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-09-18--1926-01-27  Österberg, Carl Gustaf  riksdagsmannen    343
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1908-03-16--1918-08-08  Dehn, Olof  redaktören    344
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1906-10-30--1919-12-12  Gustafson, Johan Wilhelm  redaktören    345
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  346
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1907-10-16--1916-09-11  Enderstedt, Hjalmar Mauritz Engelbrekt  redaktören    347
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-11-03--1911-03-13  Johansson, Svante  boktryckaren    348
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    349
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1909-06-23--1911-12-05  Kron, Nils Johan      350
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1911-12-06--1927-10-12  Ericson, Carl Elis Albert      351
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1910-02-28--1924-05-25  Wikmark, Elon  filosofie doktorn    352
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    353
TIDNINGEN MOTALA (1911) 1911-10-25--1912-10-09  Kron, Nils Johan  redaktören    354
TIDNINGEN VAGGERYD-SKILLINGARYD (1911) 1910-11-18--1914-12-30  Ahlström, Johan Fredrik  boktryckare    355
TIERPSPOSTEN (1892) 1903-04-27--1934-11-06  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    356
TJUSTS TIDNING (1886) 1909-11-02--1913-09-17  Halldén, Sten Olof  bokhandlaren    357
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-02-20--1934-12-30  Osterman, John Oskar  redaktören    358
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-06--1931-12-25  Hallenius, Johan Viktor  folkskoleläraren  T: ansv. utg. fr.o.m. 1909-12-23; ingen uppg. om ansv. utg. 1931-12-26--1932-01-20.  359
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    360
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-06-29--1932-12-13  Ohlsson, lars  redaktören    361
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1910-11-02--1914-06-18  Andersson, Nils  boktryckaren    362
TRIUMF (1891) 1891-11-04--1911-04-24  Omberg, Johan Erik  privatläraren    363
TRIUMF (1891) 1911-04-25--1927-02-18  Månsson, Nils  arrendatorn    364
TROLLHÄTTAN (1906) 1905-11-18--1924-04-21  Karlinder, Ernst Gustaf  redaktören    365
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-11-09--1918-07-05  Brander, Anders  redaktören    366
TROSATIDNINGEN (1896) 1910-10-13--1918-09-27  Beckman, Axel Georg  boktryckaren    367
TÖREBODA TIDNING (1907) 1908-05-30--1915-09-07  Berndt, Axel Wilhelm  journalisten    368
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1907-08-31--1917-12-31  Svenson, Knut Edvard Diktor [sic]  journalisten    369
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1909-01-01--1911-12-31  Ekeskog, Anders Martin      370
UMEBLADET (1847) 1880-12-02--1913-07-13  Lindroth, Edvard  boktryckerikonstförvandten    371
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1899-09-19--1913-07-13  Lindroth, Edvard  boktryckaren    372
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1910-04-09--1912-11-02  Johansson, G      373
UPSALA (1845) 1904-02-04--1911-04-19  Möllersvärd, Johan Mauritz  kassören    374
UPSALA (1845) 1911-04-20--1929-05-31  Söderberg, Nathanael  filosofie doktor    375
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-08-30--1911-12-22  Wingborg, Frans August  redaktören    376
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  377
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-11--1914-07-19  Norén, John      378
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-24--1943-07-09  Andersson, Carl Leonard  red.sekreteraren    379
VECKAN (1917) 1903-10-30--1917-11-13  Lindenstein, Carl Erik Ferdinand  bokförläggaren    380
VECKANS HÄNDELSER (1911) 1911-10-02--1916-10-28  Nilsson, Nils Gottfrid  faktorn    381
VECKANS NYHETER (1909) 1910-09-15--1913-01-24  Berndtsson, Gustaf Fredrik  boktryckaren    382
VECKOBLADET (1912) 1911-12-12--1913-04-17  Edén, David  pastorn    383
VECKOPOSTEN (1868) 1889-06-03--1913-11-02  Borgström, Johan Alfred      384
VECKOREVYN (1914) 1906-02-23--1915-02-20  Rydberg, Gerda Albertina      385
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1904-10-19--1913-04-21  Nygren, Jacob Napoleon  redaktören  står som utgivare på tidningen men utg. bev. finns ej före 1904  386
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1876-12-29--1915-06-28  Broström, Anders Fredrik  inspektoren  A. F. Broström död 1915-06-29  387
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-11--1918-10-29  Ljunggren, Albert Gustaf  redaktören    388
WESTERBOTTEN (1870) 1906-03-16--1912-06-22  Bergström, Johan Wilhelm Mikael  boktryckerifaktorn    389
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-08-21--1918-06-10  Sleman, Otto Waldemar  litteratören    390
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-09-03--1930-08-04  Ekdahl, Nils Gustaf Emil  redaktör    391
WESTGÖTEN (1888) 1898-12-31--1911-03-30  Ericson, Oscar Reinhold  Redaktör    392
WESTGÖTEN (1888) 1911-03-31--1940-03-20  Severin, Ernst Otto Hjalmar  Redaktör    393
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1887-10-02--1912-06-24  Roos, Carl Albert  redaktören    394
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  395
VETLANDAPOSTEN (1893) 1910-11-12--1913-08-08  Linder, Johan Mauritz  redaktören    396
VETLANDAPOSTEN (1893) 1911-10-20--1913-08-08  Linder, Johan Mauritz  redaktören  För delen Åshedaposten.  397
VIMMERBY TIDNING (1884) 1909-11-02--1913-09-07  Halldén, Sten Olof  bokhandlaren    398
VIOLA (1895) 1894-12-22--1926-08-15  Bovin, Knut Adolf  Trädgårdsarkitekten  JuD  399
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-08-25--1920-09-27  Ericson, Eric  handelsagenten    400
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1903-09-08--1918-11-26  Brander, Anders  redaktören    401
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1914) 1909-10-21--1914-08-29  Nilsson, Karl Robert  redaktionssekreteraren  Uppgift saknas i T. Nytt utgivningsbevis först 1920-10-07 enl. JuD.  402
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1909-10-21--1920-10-07  Nilsson, Karl Robert      403
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1910-03-29--1911-10-18  Möller, Jean Magnus  redaktören    404
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1911-10-19--1921-12-04  Palmqvist, Johan Valter  folkskolläraren    405
VÄRMLANDSBERG (1906) 1906-04-10--1918-07-24  Johnson, Johan      406
VÄRNAMOBLADET (1908) 1908-10-31--1918-12-31  Ahlström, Johan Fredrik      407
VÄSTBOBLADET (1912) 1911-10-30--1918-12-31  Ahlström, Johan Fredrik  boktryckare    408
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1910-04-21--1914-11-28  Timelin, Erik Ivar Ernst  redaktören    409
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1903-05-02--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustaf  litteratören    410
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    411
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1910-11-03--1912-07-18  Kaselli, Johan Emanuel  skriftställaren    412
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1904-09-27--1915-11-28  Österdahl, Gustaf Petrus  redaktören    413
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1888-06-26--1918-11-10  Hultgren, Oscar  boktryckaren    414
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1910-12-21--1940-06-30  Sandblom, Erik Rustan  redaktören    415
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-14--1911-12-12  Wallander, Karl Richard  faktorn    416
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1911-12-13--1915-05-25  Frölich, Bror Ragnar      417
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-11-02--1912-09-29  Landén, Uno Valdemar  redaktören    418
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1910-10-29--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    419
WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-08-27--1911-04-29  Dürango, Fredrik Elfrid  redaktören    420
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1902-11-14--1918-04-30  Brander, Anders  redaktören    421
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1903-02-03--1911-12-31  Brander, Anders  redaktören    422
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1905-05-12--1914-12-31  Brander, Anders      423
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1903-02-03--1914-12-31  Brander, Anders  redaktören    424
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1903-02-03--1918-12-31  Brander, Anders  redaktören    425
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-11-06--1918-12-31  Brander, Anders  redaktören    426
WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1909-09-07--1911-12-30  Hallén, Leonard  boktryckaren    427
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-03-24--1926-11-02  Alkman, Edvard Petrus  redaktören    428
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-02-21--1922-04-13  Grönlund, Johan Alfred Johansson  skomakaren    429
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1911-11-25--1913-10-19  Lindblad, Anders  redaktören    430
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1909-11-08--1913-10-28  Daahlmé, Johan Erik      431
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1911-05-11--1926-12-14  Kron, Nils Johan  redaktören    432
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1890-01-24--1924-08-18  Sjöström, Johan Mikael  redaktören    433
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1890-11-26--1921-12-28  Rahm, Johan Adolf Wilhelm  studeranden    434
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-10-12--1912-12-28  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    435
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart   Redaktören    436
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1908-11-10--1912-09-03  Borgstrand, Carl Wilhelm  redaktör    437
ÖLANDSBLADET (1868) 1886-04-01--1918-05-31  Melander, Johan Edwin  kamrer    438
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-11-27--1911-03-30  Söderberg, Erik Natanael  filosofie doktorn    439
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    440
ÖREBROKURIREN (1902) 1910-10-21--1922-12-07  Nilsson, Karl Robert  tidningsmannen    441
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1892-02-04--1913-03-05  Svensson, Axel Fredrik  Litteratören    442
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1905-09-15--1933-02-28  Olsson, Olof  boktryckaren    443
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-09-05--1915-01-26  Ohlson, Olof Alfred  redaktören    444
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1897-10-04--1913-12-30  Hammarberg, Karl Leonard  redaktören    445
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1910-09-06--1918-06-21  Pettersson-Lund, August Albin  journalisten    446
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1907-02-18--1911-02-02  Holgerson, Oskar      447
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1911-02-03--1912-03-12  Myhrström, Elin Maria Karolina  fröken    448
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1877-08-18--1918-05-20  Burman, Agathon Wilhelm  litteratören    449
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1909-09-06--1917-10-09  Svartengren, Yngve Adolf  redaktören    450
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1893-11-13--1919-05-07  Wallin, Fridolf Erik Wilhelm  redaktören    451
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1909-09-06--1917-12-28  Svartengren, Yngve Adolf  redaktören    452
ÖSTGÖTEN (1874) 1910-02-12--1931-08-25  Hanzén, Johan [John]  redaktören    453
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1903-04-27--1934-11-06  Andersson, Johan Samuel  redaktören    454

Sidan skapad Sun Mar 03 01:17:28 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond