Färdiga frågor för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

De färdiga databasfrågorna denna sida leder till är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor via NLD:s Sökformulär. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.Svenska dagstidningar 1900--2024 -

Ansvariga utgivare (alfabetiskt)

Ansvariga utgivare  för ett visst år
 sorterade på:
tidningens titel
ansvarig utgivare
startdatum

Politisk tendens för ett visst år
 sorterad på:
tidningens titel
politisk tendens
startdatum

Priser för ett visst år
 sorterade på:
tidningens titel
pris
startdatum

Redaktörer (alfabetiskt)

Redaktörer för ett visst år
 sorterade på:
tidningens titel
redaktör
startdatum

Titlar, alla (alfabetiskt)
Titlar, bibliograferade (alfabetiskt)
Titlar, löpande (alfabetiskt)

Titlar för ett visst år
 sorterade på:
tidningens titel
startdatum

Tryckerier (alfabetiskt)

Tryckerier för ett visst år
 sorterade på:
tidningens titel
tryckeri
startdatum

Tryckorter (alfabetiskt)

Tryckorter för ett visst år
 sorterade på:
tidningens titel
tryckort
startdatum

Upplaga för ett visst år
 sorterad på:
tidningens titel
upplaga

Projektet Nya Lundstedt Dagstidningar (NLD) har haft till uppgift att utarbeta bibliografiska beskrivningar för svenska dagstidningar 1900--1994 och därmed skapa en del av fortsättningen på Bernhard Lundstedts Sveriges periodiska litteratur. Lundstedts bibliografi behandlar också tidskrifter och andra periodiska publikationer. Tidskrifterna behandlas separat av projektet Nya Lundstedt Tidskrifter.

Databasen innehåller alla dagstidningar som utkommit i Sverige, men detaljuppgifterna finns från och med 1900. Uppgifterna uppdateras löpande i samband med mottagningen av pliktleveranser.

I titellistorna m.m. som denna sida länkar till åtföljs tidningstitlarna av ett årtal inom parentes. Det är det så kallade ID-året, som anger tidningens startår och särskiljer den från andra tidningar med samma titel. Med startår menas här det år då de första ordinarie numren av en tidning kom. Ofta utgavs provnummer i slutet av ett år och ordinarie utgivning påbörjades först följande år. Detta sätt att beteckna tidningar har använts för dagstidningar på KB sedan 1979, men förekommer inte i katalogiseringen i LIBRIS.

När det gäller beskrivningarna över enskilda tidningar, så sorteras uppgifterna i de olika kategorierna på startdatum. Detta gör att det ibland kan vara svårt att hitta en viss uppgift. Ett exempel är Dagens nyheters periodiska bilaga På stan som började komma ut 1975-02-08 och 1993-06-25 åtnjöt en smärre titeländring. Detta betyder att denna bilaga återfinns på två ställen i redovisningen och därtill en bit upp i densamma. Det är därför lämpligt att använda webbläsarens sökfunktion om man inte finner vad man letar efter. I Windows-versionerna av både Firefox och Internet Explorer återfinns den under Redigera i menyn, men kan också åkallas medelst tangentkombinationen Ctrl+F.Frågor och information: svedag@kb.se

Sidan skapad Fri Jul 19 19:24:51 CEST 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond