Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på    1902-01-01- -1902-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
AFFISCHEN (1885) 1885-08-24--1911-12-31    1
AFTONBLADET (1830) 1830-12-06--    2
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1897-01-02--1940-10-30    3
ALBERT ANDERSSONS AFFÄRSBLAD (1899) 1899-06-30--1902-12-30  Datum hämtade från mikrofilmen.  4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-12-04--    5
ALLEHANDA (1899) 1899-11-25--1905-11-25    6
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1884-01-12--1979-12-21  FORTS. SE: "KATALOG 1956-"  7
ANNONSBLADET (1898) 1898-10-22--1909-12-22    8
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1899-01-07--1902-12-24    9
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1887-04-13--1920-12-31    10
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-14--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1941-10-20, 1941-12-17, 1942-03-12  11
ARBETAREN (1902) 1902-11-15--1906-11-30    12
ARBETAREN [suecana] (1890) 1890-04-04--1904-12-31    13
ARBETAREN [suecana] (1895) 1895-07-04--1928-12-31    14
ARBETARENS VÄN (1875) 1875-07-15--1911-12-31    15
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1916-12-15    16
ARBETET (1887) 1887-08-06--1995-09-04    17
ARBOGA TIDNING (1881) 1881-07-17--    18
ARVIKA NYHETER (1895) 1895-01-26--    19
ARVIKA TIDNING (1884) 1883-12-01--1962-10-30    20
ASHLAND BLADET [suecana] (1902) 1902-11-01--1907-09-30    21
ASHLAND POSTEN [suecana] (1899) 1899-01-01--1902-12-31    22
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1879-01-04--1917-12-18    23
AURORA (1899) 1899-08-05--1957-12-31    24
AVESTA TIDNING (1882) 1882-11-25--    25
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1951-10-30    26
BANERET [suecana] (1902) 1902-01-01--1911-12-31    27
BAROMETERN (1841) 1841-10-02--    28
BERGSLAGEN (1901) 1901-12-01--1915-01-30    29
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1888-03-07--1951-07-14    30
BERGSLAGSNISSE (1896) 1896-07-15--1902-12-15    31
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1892-06-01--2006-12-02    32
BETHANY MESSENGER [suecana] (1892) 1892-01-01--1913-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  33
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1870-01-05--    34
BLEKINGEKURIREN (1892) 1892-10-03--1905-08-26    35
BLIXTEN (1901) 1901-11-02--1902-01-23    36
BODEN (1900) 1899-12-09--1905-01-26    37
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-10-21--    38
BORGÅBLADET [suecana] (1860) 1860-12-15--2015-01-13    39
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-08-15--    40
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1898-01-05--1902-12-31    41
BORÅS TIDNING (1838) 1838-12-07--    42
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-05-01--1902-12-31    43
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1902) 1902-01-04--1902-11-29    44
BRAND (1898) 1898-05-01--1956-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1908-02-01, 1908-03-07, 1908-08-01, 1909-08-14, 1912-02-24, 1914-11-28, 1916-03-25, 1916-04-15  45
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-11-19--    46
CALUMET POSTEN [suecana] (1901) 1900-01-01--1918-12-31    47
CANADA [suecana] (1895) 1895-07-01--1907-06-12    48
CHICAGO-BLADET [suecana] (1877) 1877-02-16--1952-12-31    49
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1857-08-22--1944-11-30    50
COLUMBIA [suecana] (1902) 1902-01-01--1906-12-31    51
DAGEN (1896) 1896-12-17--1915-12-31    52
DAGENS NYHETER (1864) 1864-12-23--    53
DALARNAS NYHETER (1902) 1902-01-02--1905-02-16    54
DALPILEN (1854) 1854-01-02--1926-12-31    55
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1895-12-14--1957-10-18    56
DULUTH POSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1922-12-31    57
EFTERÅT (1891) 1891-06-15--1922-12-15    58
EIRA (1877) 1877-01-14--1903-06-30    59
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1884-10-04--1959-05-30    60
ELFSBORGAREN (1901) 1901-02-08--1902-11-28    61
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1886-11-03--1984-05-15    62
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1982-03-06    63
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1907-08-23    64
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1867-10-01--1946-11-30    65
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1885-07-04--1918-12-31    66
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1880-01-08--    67
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1890-12-08--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-10-17, 1943-09-07  68
EXPRESS (1902) 1902-11-29--1903-01-11    69
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1875-12-18--1954-12-31  1887, nr 82-102 och 1888-01-02--07-25 finns ej på KB.  70
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1857-02-07--    71
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1899-10-24--1916-09-29    72
FALUKURIREN (1894) 1894-07-02--    73
FIGARO (1878) 1878-07-28--1925-10-10  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1906-09-29  74
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1850-09-06--1958-12-30    75
FINLANDS ALLMÄNNA TIDNING [suecana] (1820) 1820-01-01--1931-12-31    76
FINSKA AMERIKANAREN [suecana] (1896) 1897-01-02--1935-04-25    77
FOLKBLADET (1894) 1894-05-26--1907-09-28    78
FOLKETS TIDNING (1857) 1857-01-03--1920-12-31    79
FORSKAREN [suecana] (1893) 1893-01-01--1905-01-15    80
FOSTERLANDET [suecana] (1891) 1891-11-04--1907-09-25    81
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1887-12-17--1948-12-24    82
FREJA (1872) 1872-12-01--1907-03-01    83
FRIHET [suecana] (1898) 1898-04-01--1904-08-13    84
FRYKEN (1901) 1900-12-29--1905-12-07    85
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1884-10-15--1916-06-15    86
FÄDERNESLANDET (1852) 1852-03-08--1927-10-12    87
FÖRPOSTEN (1865) 1865-01-28--1919-12-27    88
FÖRPOSTEN [suecana] (1892) 1892-08-04--1909-06-30    89
GAMLA OCH NYA HEMLANDET [suecana] (1870) 1870-05-24--1914-09-24    90
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-04-30--1902-02-15  Slutdatum skattat sista numret daterat "Februari"  91
GEFLE DAGBLAD (1895) 1895-04-11--    92
GEFLEPOSTEN (1864) 1864-12-10--1941-04-12    93
GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1880-05-28--1905-12-31    94
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1873-01-03--    95
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1890-12-19--1936-12-30    96
GOTLÄNNINGEN (1884) 1884-09-27--1978-12-30    97
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28    98
GRENNA TIDNING (1858) 1857-12-21--1964-10-30    99
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-11-05--1964-10-21    100
GULD (1900) 1900-07-01--1904-02-15    101
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-11-01--1918-11-30    102
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1832-03-22--1973-09-08  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-09-13, 1940-09-14, 1940-09-16, 1940-10-08, 1941-12-18, 1942-02-09, 1942-03-12, 1942-09-09  103
GÖTEBORGS HYRESLISTA (1888) 1888-06-21--1918-11-30    104
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-04-15--1907-10-01    105
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1886-01-02--1912-12-28    106
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1896-10-01--1950-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-11-22  107
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1892-10-01--1921-12-30    108
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1977-12-29    109
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1859-01-05--    110
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-06-13--1902-06-20    111
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13    112
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1882-07-05--1923-10-30    113
HALLAND (1876) 1875-12-08--1954-12-31    114
HALLANDS TIDNING (1889) 1889-04-11--1929-09-25    115
HALLANDSPOSTEN (1857) 1857-11-24--    116
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-16--1959-05-16    117
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1895-12-14--1946-12-31    118
HANDTVERKS- OCH INDUSTRI-TIDNING (1898) 1900-01-05--1905-12-29    119
HANGÖ [suecana] (1890) 1890-04-03--1971-12-31    120
HAPARANDABLADET (1882) 1882-07-08--    121
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1884-12-16--    122
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1890-12-13--1951-05-21    123
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1901-01-01--1912-11-27    124
HELSINGEN (1882) 1882-12-01--1928-05-08    125
HELSOVÄNNEN (1886) 1885-12-16--1961-12-31    126
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1886-11-25--1905-12-28    127
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1897-12-14--1903-12-29    128
HEMMETS VÄN (1898) 1898-01-06--    129
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1888-12-04--1906-12-15    130
HJO TIDNING (1885) 1885-10-03--    131
HOTELL-TIDNING (1888) 1888-11-01--1909-12-30    132
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1961-12-30    133
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1865-01-07--1954-06-30    134
HUFVUDSTADSBLADET [suecana] (1864) 1864-12-05--1980-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  135
HULTSFREDS TIDNING (1902) 1902-01-04--1902-09-05    136
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-02--1939-12-30    137
HUMORISTEN [suecana] (1898) 1898-01-01--1903-12-31    138
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1898-12-07--1914-12-31    139
HVAR 8 DAG (1899) 1899-10-01--1933-12-31    140
HVETLANDA TIDNING (1873) 1873-08-22--1940-10-09    141
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1842-05-26--1951-09-14    142
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1888-01-07--1987-03-01    143
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-12-17--1903-01-07    144
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1891-01-03--1911-11-30    145
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  KB saknar hela 1902.  146
JEMTLAND (1893) 1893-12-04--1911-12-23    147
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1894-11-30--1902-09-06    148
JORDEMODERN (1888) 1888-01-15--1905-12-15    149
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1895-07-29--1957-12-21    150
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1945-09-29    151
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1925-12-31    152
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1865-01-17--    153
KALMAR (1864) 1864-07-30--1918-06-22    154
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1902-12-09--1904-02-02    155
KANSAS CITY TRIBUNEN [suecana] (1901) 1901-01-01--1914-12-31    156
KARLSHAMN (1871) 1871-12-16--1928-09-29    157
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1848-01-15--2019-09-30    158
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1883-12-05--2020-07-06    159
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1879-01-02--1908-11-30    160
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1879-11-15--2023-04-20    161
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1888-01-04--1918-12-24    162
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1887-08-06--1924-12-31    163
KINDAPOSTEN (1894) 1894-10-31--2005-05-17    164
KIRUNABLADET (1902) 1902-11-13--1902-12-11    165
KISAPOSTEN (1902) 1902-01-04--1903-08-08    166
KLARAN (1891) 1890-12-20--1909-08-09    167
KLÄM (1899) 1899-10-07--1902-12-27    168
KORRESPONDENTEN (1846) 1846-01-08--1941-05-29    169
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1896-12-01--1954-12-31    170
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1856-09-20--    171
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-05-05--1936-12-30    172
KRÖNIKAN (1901) 1901-12-07--1909-03-13    173
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1887-11-18--1963-06-21    174
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-05-01--1910-01-04    175
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--    176
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1940-10-30    177
LANDTMANNENS ANNONSBILAGA (1893) 1893-01-07--1904-12-31    178
LANTERNAN (1902) 1902-12-15--1980-12-31  Slutdatum osäkert  179
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-12-11--1931-09-17    180
LINCOLN SVENSKA TRIBUN [suecana] (1901) 1901-01-01--1902-12-31    181
LINDSBORGS-POSTEN [suecana] (1897) 1897-12-01--1930-12-31    182
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1917-11-30    183
LJUSDALS TIDNING (1896) 1895-12-05--1962-12-20    184
LUNDS DAGBLAD (1897) 1897-12-01--1960-12-31    185
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1921-11-18    186
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1892-01-02--1923-12-28    187
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-12-05--1904-11-18    188
MALMÖ HYRESFÖRTECKNING (1902) 1902-09-13--1903-02-18    189
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1907-03-30    190
MANUFAKTURISTEN (1893) 1893-02-15--1904-10-22    191
MARIEFREDS NYA TIDNING (1877) 1877-03-03--1902-12-02    192
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1902-12-05--1904-05-17    193
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1893-06-10--1952-04-02    194
MARINETTE TRIBUNEN [suecana] (1894) 1894-06-01--1917-09-28    195
MARSTRAND (1889) 1889-06-01--1919-09-30    196
MEDBORGAREN [suecana] (1892) 1892-01-01--1920-12-31    197
MEDBORGAREN [suecana] (1898) 1898-01-01--1905-12-31    198
MEJERIERNAS ANNONSBLAD (1893) 1893-10-18--1918-12-13    199
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-11-22--1923-09-08    200
MERCUR (1902) 1902-02-08--1902-05-31    201
MIDDAGSPOSTEN (1902) 1902-11-21--1903-01-31    202
MINNEAPOLIS VECKOBLAD [suecana] (1887) 1887-10-26--1906-02-13    203
MINNESOTA STATS TIDNING [suecana] (1895) 1895-10-30--1939-02-22    204
MISSIONSVÄNNEN [suecana] (1874) 1874-07-01--1960-12-31    205
MONITOR [suecana] (1900) 1900-01-01--1909-03-31    206
MORA TIDNING (1893) 1892-11-30--    207
MOTALA TIDNING (1868) 1868-07-24--1909-12-31    208
MOTALAPOSTEN (1883) 1883-12-01--1962-11-06    209
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-10-25--1903-04-30    210
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29    211
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1843-03-04--    212
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1896-11-02--1944-06-30    213
NEW YORK TIDNINGEN [suecana] (1901) 1901-01-10--1902-02-27    214
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1866-03-31--1964-10-21    215
NORDHALLAND (1883) 1883-04-05--2013-05-31    216
NORDSTJERNAN [suecana] (1872) 1872-09-21--1966-01-27    217
NORDWESTERN-HÄROLD [suecana] (1900) 1900-07-01--1906-09-30    218
NORDVESTERNS HANDELSTIDNING [suecana] (1902) 1902-03-05--1906-12-31    219
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1894-10-27--1933-12-30    220
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1876-02-26--1950-09-30    221
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--    222
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1891-10-13--1951-10-13    223
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1895-10-04--1907-07-06    224
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1861-12-14--    225
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1847-01-09--1916-05-05    226
NORRKÖPING (1885) 1885-12-05--1903-08-28    227
NORRKÖPINGS HYRESLISTA (1902) 1902-06-14--1907-03-30    228
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1787-01-03--    229
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1837-07-04--1956-12-31    230
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1897-10-28--1906-12-14    231
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-12-07--1917-05-19    232
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-03-22--1902-12-24    233
NORRTELJE TIDNING (1880) 1880-05-15--    234
NY TID (1892) 1892-03-24--1966-06-14    235
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1859-11-17--1944-10-14    236
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1884-12-06--    237
NYA PRESSEN (1902) 1902-09-23--1902-12-10    238
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-04-15--1954-12-31    239
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-10-06--1914-02-19    240
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1893-03-24--1903-12-24    241
NYA WECKO-POSTEN [suecana] (1884) 1884-10-22--1918-02-05    242
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1851-01-02--    243
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1847-01-02--1945-09-30    244
NYA VÄGVISAREN (1900) 1900-11-10--1902-12-31    245
NYA ÖSTERNS WECKOBLAD [suecana] (1896) 1896-08-26--1906-12-26    246
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1882-10-28--1945-12-15    247
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1898-08-20--1930-12-12    248
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-06-21--1906-05-04    249
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1862-01-02--1923-06-19    250
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-10-25--1908-12-30    251
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-22--    252
PATRIOTEN (1892) 1892-11-01--1903-02-14    253
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1821-01-02--2006-12-29    254
PRAKTISK TIDNING (1897) 1897-12-03--1908-11-27    255
REFORMATORN (1887) 1887-08-05--1965-03-28    256
REFORMATORN [suecana] (1900) 1900-01-01--1910-12-31    257
REVUEN (1892) 1892-11-12--1905-01-15    258
ROCKFORDSPOSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1911-09-14    259
RONNEBY TIDNING (1876) 1876-05-27--1909-03-30    260
RONNEBYPOSTEN (1895) 1894-12-14--1971-12-31    261
ROSLAGENS TIDNING (1902) 1902-10-15--1904-06-06    262
SALA ALLEHANDA (1880) 1879-12-10--    263
SALATIDNINGEN (1901) 1901-10-04--1903-01-28    264
SALT LAKE BLADET [suecana] (1902) 1902-01-01--1911-12-31    265
SEDLIGHETS-VÄNNEN (1878) 1878-02-15--1909-01-15    266
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27    267
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1895-01-03--1925-09-29    268
SIGNALEN (1900) 1900-05-25--1941-06-19    269
SIGTUNA TIDNING (1888) 1887-12-16--1906-11-23    270
SILVERHILL NYHETER [suecana] (1901) 1901-01-01--1907-12-31    271
SKANDINAVEN [suecana] (1851) 1851-01-02--1952-12-31  Skattad utgivning. Se Anders och Lundstedts bibl.  272
SKANDINAVEN [suecana] (1866) 1866-06-01--1941-10-30    273
SKANDINAVIA [suecana] (1887) 1887-11-18--1918-02-24    274
SKARA TIDNING (1863) 1863-01-24--1982-06-20    275
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1884-04-10--1981-01-31    276
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1884-07-05--    277
SKELLEFTEBLADET (1887) 1887-09-14--1951-05-31    278
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1860-07-07--1919-12-30    279
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1893-10-21--1960-12-03    280
SKÅNING (1895) 1895-08-17--1920-02-07    281
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1894-04-19--1952-06-30    282
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-10-23--1949-12-31    283
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1888-11-15--    284
SKÅNSKA DAGBLADET HYRES- OCH PLATSLISTA (1898) 1898-02-01--1940-04-13    285
SKÄRGÅRDEN (1897) 1896-12-28--1904-12-31    286
SKÖRDEMANNEN [suecana] (1888) 1888-01-01--1919-12-31    287
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1879-11-28--1973-12-11    288
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-11-15--1991-09-04    289
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-08-23--1904-12-30    290
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1867-01-02--    291
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1883-11-03--1945-12-29    292
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1899-06-30--    293
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1885-11-13--1942-09-30    294
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1895-03-23--1951-09-14    295
SPECERISTEN (1899) 1899-09-29--1904-04-15    296
STENARBETAREN (1897) 1897-11-28--1969-08-31  Startdatum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur". Slutdatum är ungefärligt.   297
STJERNAN (1890) 1889-12-21--1905-12-30    298
STOCKHOLMS ADRESS OCH HYRESLISTA (1900) 1900-03-01--1903-12-30  skattade datum första numret i KB,s sammling har nr 14  299
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1824-01-02--1931-11-19    300
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1897-11-06--1939-12-30    301
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-10-18--1943-12-22    302
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1885-12-18--1906-11-03    303
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1901-12-02--1906-06-30    304
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1889-12-02--1966-02-27    305
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1854-02-18--1975-12-31    306
STRIDSROPET [suecana] (1891) 1891-02-07--1965-12-28    307
STRIX (1897) 1897-03-11--1924-12-31    308
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1866-10-17--1918-12-31    309
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-09-22--1919-12-31    310
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1898-09-13--1902-10-31    311
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1880-01-03--    312
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1859-01-05--1962-12-31    313
SUPERIOR-POSTEN [suecana] (1888) 1888-06-07--1918-10-05    314
SVEA [suecana] (1897) 1897-01-01--1966-01-27    315
SVENSK DAMTIDNING (1890) 1890-01-03--1906-12-28    316
SVENSK FAMILJ-JOURNAL [suecana] (1889) 1889-01-01--1922-12-31    317
SVENSK KEMISK TIDSKRIFT (1889) 1889-01-15--1968-12-31    318
SVENSK SKYTTE-TIDSKRIFT (1895) 1895-05-08--1914-12-31    319
SVENSK TYPOGRAFTIDNING (1888) 1888-01-01--1959-12-31    320
SVENSKA AMERIKANAREN [suecana] (1877) 1877-10-16--1936-05-21    321
SVENSKA AMERIKANSKA POSTEN [suecana] (1885) 1885-03-09--1940-09-30    322
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1884-12-18--    323
SVENSKA FOLKETS TIDNING [suecana] (1881) 1881-10-05--1927-08-25    324
SVENSKA JOURNALEN TRIBUNEN [suecana] (1892) 1892-02-04--1904-09-02    325
SVENSKA KURIREN [suecana] (1887) 1887-12-17--1929-10-03    326
SVENSKA KÖPMANSBLADET (1902) 1902-01-21--1941-12-23    327
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1898-12-01--1920-09-30    328
SVENSKA MONITOREN [suecana] (1895) 1895-05-01--1939-03-30    329
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1890-12-05--1958-10-31    330
SVENSKA NYHETER [suecana] (1901) 1901-10-01--1906-06-26    331
SVENSKA POSTEN (1873) 1873-07-26--1979-12-24    332
SVENSKA ROMANBLADET [suecana] (1889) 1889-04-01--1917-12-31    333
SVENSKA SÄNDEBUDET (1881) 1881-09-23--1902-12-25    334
SVENSKA TRIBUNEN [suecana] (1877) 1877-09-20--1906-06-26    335
SVENSKA VECKOBLADET [suecana] (1890) 1890-01-18--1919-12-31    336
SVENSK-AMERIKANSKA WESTERN [suecana] (1901) 1901-03-21--1928-11-09    337
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1890-06-14--1903-07-29    338
SVERIGES EGENDOMS- OCH AFFÄRSTIDNING (1900) 1900-08-04--1902-12-27    339
SVERIGES KOMMUNIKATIONER (1867) 1867-03-15--1981-02-01  Skattade datum  340
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1894-04-07--1917-12-31    341
SVERIGES SJÖFARTSTIDNING (1893) 1893-12-08--1902-04-22    342
SVITHIOD [suecana] (1883) 1883-07-01--1903-12-31    343
SYDHALLAND (1893) 1893-10-05--1954-12-31    344
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1870-04-29--2004-10-04    345
SÄNDEBUDET [suecana] (1862) 1862-07-18--1955-12-05    346
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1878-09-17--1963-11-29    347
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1895-10-02--1967-03-18    348
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1895-11-15--1931-06-29    349
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1879-12-06--1948-11-30    350
SÖDERMALMS TIDNING (1902) 1902-01-18--1902-12-24    351
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1862-09-02--1952-12-31    352
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1893-11-30--    353
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1891-10-31--1930-03-31    354
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-09-09--    355
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1857-01-03--1909-07-19    356
SÖNDAGS-NISSE (1862) 1862-02-02--1924-11-30  Startdatum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur". Slutdatum är ungefärligt.  357
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1893-10-02--1947-12-31    358
TACOMA TRIBUNEN [suecana] (1890) 1890-04-17--1902-12-31  Utkom 1 gång per vecka. Enigtl Library of congress utkom nr 2 den 24 april 1890.   359
TEXAS BLADET [suecana] (1900) 1901-01-01--1909-12-31    360
TEXASPOSTEN [suecana] (1896) 1896-04-18--1982-01-14    361
THE AUGUSTANA OBSERVER [suecana] (1902) 1902-12-01--1972-12-31    362
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1839-05-09--1926-06-30    363
TIDNING FÖR IDROTT (1881) 1881-10-05--1919-12-31    364
TIDNING FÖR LÄRARINNOR (1898) 1898-05-27--1961-12-31    365
TIERPSPOSTEN (1892) 1892-08-13--1963-12-31    366
TJUSTS TIDNING (1886) 1885-12-18--1939-12-30    367
TRANÅS TIDNING (1892) 1891-12-11--    368
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1876-10-04--    369
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1896-12-05--1954-12-31    370
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1979-12-29    371
TROLLHÄTTANS TIDNING (1892) 1892-01-04--1902-11-28    372
TROSA NYHETER (1902) 1902-08-22--1902-10-24    373
TROSATIDNINGEN (1896) 1896-11-06--1918-09-20    374
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-05-02--1917-12-31    375
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1869-10-12--    376
UMEBLADET (1847) 1847-09-25--1951-05-31    377
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1896-12-04--1928-12-28    378
UNGHERRARNES EGEN (1901) 1901-02-02--1902-12-27    379
UPLANDSKURIREN (1901) 1900-12-14--1902-04-15  Utgivningsuppehåll 1902-02-29--04-14   380
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1902-02-15--1913-09-20    381
UPSALA (1845) 1845-10-03--1958-12-27    382
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-10-09--1911-12-22    383
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1890-12-03--    384
UTAH KORRESPONDENTEN [suecana] (1894) 1894-02-03--1915-12-31    385
UTAH POSTEN [suecana] (1900) 1900-09-20--1935-10-30    386
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1857-01-03--1933-03-18    387
VARBERGS TIDNING (1902) 1902-11-01--1902-12-31  Saknas på Kb  388
VARBERGSPOSTEN (1894) 1894-07-17--1952-04-18    389
VECKOPOSTEN (1868) 1868-12-03--1992-10-10    390
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1894-09-17--1913-04-21    391
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1898-12-07--1902-11-28    392
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-18--1903-12-31    393
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1872-01-27--1915-12-30    394
WERMLÄNDINGEN (1880) 1880-01-02--1910-03-25    395
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1899-10-19--1903-12-30    396
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-12-02--1920-12-30    397
WESTERBOTTEN (1870) 1869-12-03--1912-06-22    398
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1900-04-02--1902-12-31    399
WESTERNS TRIBUN [suecana] (1902) 1902-06-13--1903-12-11    400
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1878-12-04--1952-06-30    401
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1887-12-21--1954-09-15    402
WESTGÖTEN (1888) 1887-11-19--1967-10-01    403
VESTKUSTEN [suecana] (1887) 1887-01-01--2007-11-15    404
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1887-11-01--1939-09-30    405
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1831-02-10--    406
WESTRA POSTEN [suecana] (1889) 1889-03-15--1902-06-06    407
VETLANDAPOSTEN (1893) 1893-10-14--    408
WIBORGS NYHETER [suecana] (1899) 1899-03-01--1939-11-28    409
VIKINGEN [suecana] (1894) 1894-01-01--1905-05-31    410
VIMMERBY TIDNING (1884) 1884-08-07--    411
VIMMERBYPOSTEN (1902) 1901-12-21--1902-09-05    412
VIOLA (1895) 1895-01-01--1979-12-31  Ungefärliga datum. Ska kollas.  413
WISCONSIN SVENSKA TRIBUN [suecana] (1890) 1890-07-15--1904-12-31    414
VÅRT LAND (1885) 1885-12-07--1908-11-30    415
VÅRT LAND [suecana] (1890) 1890-12-04--1920-09-10    416
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1885-12-05--1903-12-30    417
VÄKTAREN [suecana] (1902) 1902-01-01--1908-12-31    418
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1902-01-22--1910-04-25    419
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12    420
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-05-17--    421
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1899-12-02--1956-11-29    422
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1873-12-27--1999-12-31    423
VÄSTERNORRLANDS DAGBLAD (1902) 1902-11-01--1903-01-24    424
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1834-07-19--1919-06-26    425
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1887-08-17--1961-12-29    426
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1911-12-31    427
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1914-12-31    428
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-12-01--1918-12-31    429
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1918-12-31    430
VÄSTRA NYLAND [suecana] (1889) 1889-01-04--1990-02-16  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  431
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1922-10-26    432
VÄSTRA SÄNDEBUDET [suecana] (1889) 1889-12-01--1917-03-26    433
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1873-06-18--    434
YSTADSPOSTEN (1885) 1885-10-01--1908-12-31    435
ÅBO UNDERRÄTTELSER [suecana] (1824) 1824-01-03--1970-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  436
ÅLAND [suecana] (1891) 1891-04-01--2010-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  437
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1883-01-16--1927-11-04    438
ÅNGAREN (1887) 1877-05-16--1935-01-03  Utgivningsstart 1859-02-25 enligt Sveriges periodiska literatur. 1859-1876, 1878-1886 saknas i KB:s samling  439
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-03--1938-10-31    440
ÖLANDSBLADET (1868) 1867-12-16--    441
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-10-06--1956-02-29    442
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-05-24--1986-05-31    443
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1847-12-15--1982-04-04    444
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1901-01-02--    445
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1901-01-05--1902-09-27    446
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1890-04-26--1951-09-14    447
ÖSTERBOTTNINGEN [suecana] (1898) 1898-02-22--2008-05-23    448
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1890-11-24--1959-05-30    449
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1894-10-04--1913-11-14    450
ÖSTERNS HÄROLD [suecana] (1896) 1896-05-28--1913-01-30    451
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1877-09-05--    452
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1838-09-24--    453
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1893-12-02--1975-12-19    454
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1895-11-15--1917-12-28    455
ÖSTGÖTEN (1874) 1874-11-03--1966-02-19    456
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1886-12-17--1966-11-15    457
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1887-12-16--1906-12-30    458

Sidan skapad Sun Mar 03 10:44:02 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond