Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1912-01-01- -1912-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFFÄRSTIDNINGEN SÖDRA SVERIGES HYRES- AFFÄRS- OCH PLATSTIDNING (1910) 1910-09-17--1913-11-26  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    1
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    3
AFTONTIDNINGEN (1909) 1911-07-29--1913-08-14  Aftontidningens tryckeri  Stockholm    4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    6
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1911-06-14--1919-10-06  Aktiebolaget Värmlands boktryckeri  Kristinehamn    7
APPELL (1912) 1912-03-02--1912-03-23  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    8
APPELL (1912) 1912-03-30--1913-11-01  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    9
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    10
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1909-07-01--1912-12-12  Aktiebolag föreningstryckeriet i Stockholm  Stockholm    11
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    12
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    13
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    14
ARVIKA TIDNING (1884) 1909-12-14--1918-01-04  J. M. Landers tryckeri  Arvika    15
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1903-04-04--1917-12-18  Askersunds boktryckeri- aktiebolagstryckeri  Askersund    16
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    17
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    18
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-28--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    19
BADGÄSTTIDNINGEN (1912) 1912-06-22--1912-08-10  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    20
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    21
BERGSLAGEN (1901) 1910-06-01--1915-01-30  Lindéns boktryckeri  Filipstad    22
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1910-09-30--1912-01-27  Bärgslagernas Nyheters boktryckeri (Ericsson & Stuge)  Filipstad    23
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1912-01-30--1922-06-15  Bärgslagernas Nyheters boktryckeri  Filipstad    24
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    25
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    26
BILLINGEN (1907) 1911-01-07--1913-08-08  Kommanditbolaget Billingens tryckeri, A. W. Berndt  Skövde    27
BIRGER JARL (1904) 1906-07-05--1915-04-24  Axel Wallén & c:o boktryckeri  Stockholm    28
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1905-10-20--1918-03-30  Tryckeriföreningen Blekinge  Karlskrona    29
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1912-01-02--1918-06-30  K. L. Svenssons efterträdares bokindustri aktiebolag  Karlskrona    30
BOGESUND (1907) 1907-12-04--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    31
BOGESUND (1907) 1912-06-14--1912-07-05  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    32
BOGESUND (1907) 1912-07-09--1912-08-30  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    33
BOGESUND (1907) 1912-09-03--1919-12-05  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    34
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Ture Malmgrens boktryckeri  Uddevalla  35
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-09--1918-06-28  Uddevalla tryckeri  Uddevalla    36
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-02--1919-12-31  Bollnäs tryckeriaktiebolag  Bollnäs    37
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  38
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-11-16--1912-06-07  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås  Under perioden 1912-06-05--1912-08-31 anges omväxlande Borås boktryckeri AB resp. Tidn.AB Borås dagbl.  39
BORÅS DAGBLAD (1908) 1912-06-08--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    40
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    41
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1906-09-14--1914-09-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås    42
BRAND (1898) 1911-09-23--1921-01-01  Oscar Malmborgs tryckeri  Stockholm    43
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    44
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    45
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    46
DAGEN (1896) 1900-01-02--1915-12-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    47
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    48
DALABLADET (1906) 1907-05-13--1913-06-20  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun    49
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    50
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1910-06-17--1913-11-14  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    51
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    52
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    53
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    54
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    55
ENGELHOLMSBLADET (1912) 1912-09-24--1914-01-04  Nya Tryckeriaktiebolaget, Helsingborgs Dagblad  Helsingborg    56
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1900-12-11--1918-12-31  Enköpings tidnings aktiebolags tryckeri  Enköping    57
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    58
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    59
EXTRABLADET (1912) 1912-05-26--1924-01-06  Tryckeri- & tidningsföreningens tryckeri  Gävle    60
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    61
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1912-01-02--1919-12-13  Falkenbergspostens tryckeri  Falkenberg    62
FALKÖPINGS NYHETER (1912) 1912-11-28--1913-01-28  Centraltryckeriet  Falköping    63
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    64
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1913-08-08  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    65
FALU ARBETAREBLAD (1912) 1912-10-10--1912-11-02  O J Sättermarks tryckeri  Falun    66
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1916-08-21  Falukurirens tryckeri  Falun    67
FIGARO (1878) 1911-05-27--1912-02-03  Kungliga hofboktryckeriet Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    68
FIGARO (1878) 1912-02-10--1913-11-15  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    69
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-10-02--1918-06-29  Filipstads Tidnings Boktryckeri, C. A. Berg  Filipstad    70
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    71
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1915-01-18  Christian Bülows boktryckeri  Lund    72
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-02--1921-12-29  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    73
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    74
FRYKSDALEN (1906) 1911-06-16--1916-12-05  Aktiebolag Värmlands boktryckeri  Kristinehamn    75
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1911-10-03--1913-01-11  Värmlands läns tidnings tryckeri  Karlstad    76
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1901-01-01--1916-12-15  Södertelge tidnings tryckeri  Södertälje    77
FÄDERNESLANDET (1852) 1911-10-18--1913-12-31  Tidningsaktiebolaget Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    78
FÖRPOSTEN (1865) 1900-01-05--1919-12-27  Förpostens Bolags boktryckeri  Göteborg    79
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    80
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-02--1917-01-22  Geflepostens tryckeri  Gävle    81
GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-03--1918-12-31  Gefle dagblads tryckeri  Gävle    82
GEVALIA (1905) 1905-05-01--1916-08-31  Serranders tryckeri  Gävle    83
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    84
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    85
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    86
GOTTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-08-18--1912-12-20  Oskarshamnsbladets boktryckeri  Oskarshamn    87
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-12-03--1915-12-31  Larsons tryckeri  Strömstad    88
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    89
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1910-07-02--1912-12-31  Lidköpings tryckeriaktiebolag, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    90
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-10-23--1913-05-31  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    91
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    92
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Förpostens bolags tryckeri  Göteborg    93
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    94
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  C. R. Holmqvist  Göteborg  "Tryckt hos" etc.  95
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-10-01--1917-12-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    96
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1910-12-15--1918-01-10  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    97
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    98
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    99
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1907-01-03--1916-10-13  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    100
HALFVECKOBLADET (1909) 1909-11-24--1913-12-30  Geflepostens tryckeri  Gävle    101
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    102
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    103
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    104
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    105
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    106
HAPARANDABLADET (1882) 1907-01-02--1916-10-14  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    107
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    108
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  109
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1910-07-02--1912-11-27  Tr. tidn. AB Södra Sverige  Helsingborg  Tr. tidn. AB Södra Sverige tryckt i petita under Schmidts boktryckeriaktiebolag under 1910-01--06  110
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-05-06  C. A. Österlunds tryckeri  Söderhamn    111
HEMMANSEGAREN (1903) 1910-01-15--1912-03-11  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    112
HEMMANSEGAREN (1903) 1912-03-26--1919-06-07  Aftonbladets aktiebolagstryckeri  Stockholm    113
HEMMETS VÄN (1898) 1901-01-03--1913-12-24  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    114
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    115
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    116
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    117
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1909-12-11--1918-12-31  Centraltryckeriet  Hudiksvall    118
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    119
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    120
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1900-01-02--1914-12-31  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    121
HVAD NYTT? (1911) 1911-01-04--1912-03-16  Oscar Fredriksons boktryckeri  Skänninge    122
HVETLANDA TIDNING (1873) 1874-06-30--1918-12-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    123
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    124
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  125
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1911-04-01--1924-09-30  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    126
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1916-07-01  Skåningen Eslöfs T:s Tr.  Eslöv    127
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  128
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1914-01-04  Tryckeri -A.-B. Ferm  Stockholm    129
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-06-22--1912-06-19  Andr. Nilssons boktryckeri  Östersund    130
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1912-06-22--1912-12-31  Aktiebolaget Jämtlands folkblads tryckeri  Östersund    131
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1911-07-12--1912-09-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    132
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    133
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1917-12-29  John Hagbergs boktryckeri  Östersund    134
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1916-11-30  Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    135
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    136
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1911-07-05--1914-01-02  Aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    137
JÖNKÖPINGS LÄNS VECKOBLAD (1911) 1911-06-26--1913-12-13  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    138
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    139
KALMAR (1864) 1893-04-08--1918-06-22  Tidningen Kalmars aktiebolags tryckeri  Kalmar  I början med tillägget "f.d. Westinska boktryckeriet".  140
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Nya tryckeribolaget  Karlshamn    141
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    142
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    143
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    144
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1904-01-01--1918-12-24  Karlstads tidnings aktiebolags tryckeri  Karlstad    145
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-02--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  146
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    147
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  148
KONFEKTIONÄREN (1910) 1911-01-15--1916-01-15  Ernst Westerbergs boktryckeri  Stockholm    149
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1916-02-08  H. F. Österbergs & Sons Boktryckeri  Landskrona    150
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    151
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-12-03--1920-12-31  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    152
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    153
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    154
KULLABYGDEN (1912) 1911-12-21--1924-10-16  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    155
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    156
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    157
LANDSBYGDEN (1911) 1910-12-01--1913-07-31  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    158
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    159
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    160
LANTARBETAREN (1908) 1911-06-03--1912-12-21  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    161
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-09-23--1918-11-01  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    162
LEDSTJÄRNAN (1898) 1906-01-11--1918-12-24  Kungl. hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag.  Stockholm    163
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-09-15--1916-03-18  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    164
LILLA TIDNINGEN (1912) 1912-11-30--1914-08-15  John Forsmans boktryckeri  Eskilstuna    165
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    166
LJUS OCH JORD (1909) 1909-11-03--1915-12-29  Tryckeri och tidningsförenings tryckeri  Gävle    167
LJUSDALS NYHETER (1901) 1909-12-24--1917-11-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    168
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1917-07-20  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    169
LJUSNAN (1912) 1912-09-20--1912-10-04  Emil Helins boktryckeri  Bollnäs    170
LJUSNAN (1912) 1912-10-07--1916-06-09  Tryckeriaktiebolaget Ljusnans boktryckeri  Bollnäs    171
LUDVIKA TIDNING (1910) 1910-11-11--1913-06-20  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun    172
LUNDS DAGBLAD (1897) 1900-07-18--1915-02-28  Berlingska boktryckeriet  Lund    173
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-06-19--1914-02-07  E.F. Larssons boktryckeri  Uddevalla    174
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  175
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1901-03-01--1919-07-01  Länstidningens tryckeri, Abr. A. Berg & co.  Mariestad    176
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1904-12-09--1916-04-04  Mariefreds tidnings tryckeri  Mariefred    177
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1909-10-22--1916-12-29  Mariestads typografiska anstalt, Edv. Sterner  Mariestad    178
MARSTRAND (1889) 1908-06-23--1912-09-07  A. Lindgren & söner  Göteborg    179
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    180
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    181
MELLERUDS TIDNING (1907) 1906-12-22--1917-03-22  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    182
MELLERUDS TIDNING (1907) 1907-03-30--1917-12-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    183
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1911-01-03--1916-12-29  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    184
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    185
MORGONTIDNINGEN (1910) 1911-07-30--1912-11-30  Afton-tidningens tryckeri  Stockholm    186
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    187
MÄKLAREN (1919) 1819-04-26--1919-10-18  Kindbergs tryckeriaktiebolag  Jönköping    188
NATIONALKURIREN (1893) 1911-11-09--1912-12-04  Aktiebolaget Centraltryckeriet  Örebro    189
NATIONALKURIREN (1893) 1912-12-05--1912-12-11  Örebro nya tryckeriaktiebolag  Örebro    190
NATIONALKURIREN (1893) 1912-12-12--1918-09-18  Aktiebolaget Centraltryckeriet  Örebro    191
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  192
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    193
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    194
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  195
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    196
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    197
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  198
NORRA SVERIGES LANDTMANNATIDNING (1909) 1912-01-05--1914-10-30  Sollefteå tryckeri aktiebolag  Sollefteå  ev. innan 1912, ingen uppgift 1911.  199
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-11-06--1912-04-18  Ivar Österström  Skellefteå    200
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    201
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    202
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    203
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1910-04-07--1916-05-05  Norrbottenspostens tidningsaktiebolagstryckeri  Piteå    204
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    205
NORRKÖPINGSCICERONEN (1910) 1911-05-31--1912-03-31  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    206
NORRLANDSBLADET (1909) 1911-01-05--1917-05-24  Svenska skolmateriel aktiebolag  Gävle    207
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    208
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1911-04-22--1917-05-19  Halléns boktryckeri  Sundsvall    209
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    210
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    211
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    212
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    213
NYA FOLKVILJAN (1906) 1908-03-14--1914-10-10  Karl Ehnrooths (Tryckeriföreningens Södra Sverige u.p.a.) tryckeri  Malmö  "Sverige" ändrades så småningom till "Sverge"  214
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  215
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    216
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    217
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    218
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1909-11-04--1914-02-19  Limhamns boktryckeri, Martin Ljung  Limhamn    219
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1911-04-21--1912-03-01  Tidaholms grafiska anstalt  Tidaholm    220
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1912-03-05--1913-08-01  Falköpings tryckeriaktiebolags tryckeri  Falköping    221
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1910-07-02--1912-12-31  Lidköpings tryckeri-aktiebolag, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    222
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    223
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1909-12-29--1918-01-04  Nya Wexiöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö  Namnet ändrat till Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag 1913-01-03.  224
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1905-05-13--1919-08-02  Elanders tryckeri  Göteborg    225
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    226
NYNÄSHAMNS ANNONSBLAD (1911) 1911-10-05--1912-11-28  Nynäshamns tryckeri  Nynäshamn    227
NÄRKESBLADET (1904) 1908-01-03--1913-12-30  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    228
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1910-12-03--1916-06-29  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    229
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1910-12-01--1916-12-20  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö  OBS: 1917 ej tillgänglig  230
ODLAREN (1912) 1912-03-01--1913-08-15  Afton-tidningen tryckeri  Stockholm    231
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    232
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-03--1912-07-08  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    233
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-07-09--1912-09-17  Eksjö-tidningens tryckeri  Eksjö    234
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    235
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    236
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-12-06--1912-02-14  Ax. R. Olsons tryckeri  Åmål    237
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    238
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  239
RIS OCH ROS (1918) 1912-11-15--1918-12-01  Tryckeriaktiebolaget Borås dagblad  Borås    240
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-11-02--1918-06-29  K. L. Svenssons bokindustri aktiebolag  Karlskrona    241
RONNEBYPOSTEN (1895) 1908-07-23--1918-06-29  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Ronneby    242
ROSLAGEN (1911) 1911-11-03--1916-12-29  Norrtelje tidnings boktryckeri aktiebolag  Norrtälje    243
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-10-25--1914-12-17  Roslagens boktryckeri aktiebolags tryckeri  Norrtälje    244
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    245
SALAPOSTEN (1906) 1912-01-03--1918-09-29  Salapostens boktryckeri  Sala    246
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1911-09-23--1917-03-23  Geflepostens tryckeri  Gävle    247
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-19--1919-07-05  Filipstads tidningstryckeri  Filipstad    248
SIGNALEN (1900) 1903-12-25--1914-12-10  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri, Folkets Hus  Stockholm    249
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    250
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    251
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    252
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    253
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    254
SKELLEFTEBLADET (1887) 1887-09-14--1912-10-14  Erik Hallboms boktryckeri  Skellefteå    255
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-10-17--1912-10-22  Aktiebolaget Skellefteå nya tidningstryckeri  Skellefteå    256
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-10-24--1916-12-05  Erik Hallboms boktryckeri  Skellefteå    257
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1902-10-02--1919-07-04  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    258
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1909-01-02--1918-06-29  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    259
SKÅNING (1895) 1901-06-29--1920-02-07  Skånetryckeriet  Malmö    260
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-07-01--1916-06-30  Skåningen Eslöfs Tidnings tryckeri  Eslöv    261
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    262
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1909-03-26--1920-07-09  Tryckeri- & tidningsaktiebolagets södra sveriges tryckeri  Malmö    263
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    264
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    265
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1902-12-05--1913-01-12  Tryckeriföreningen Småland  Jönköping    266
SMÅLANDSBYGD (1911) 1911-04-20--1912-10-18  Västervikspostens tryckeri  Västervik    267
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    268
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    269
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1909-12-03--1919-07-02  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    270
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1908-12-19--1916-12-30  Tryckeriföreningen Smålands tryckeri  Jönköping    271
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  272
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    273
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1910-06-06--1921-01-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    274
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1910-07-02--1913-11-15  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm  Osäkert begynnelsedatum p.g.a. felande nr (37-49).  275
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    276
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    277
STORMKLOCKAN (1909) 1909-02-06--1913-09-20  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    278
STORÄNGSBLADET (1912) 1912-06-20--1912-07-21  Nordiskt Idrottslifs tryckeri  Stockholm    279
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    280
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-03--1916-12-08  L.A. Larsons tryckeri  Strömstad  TL  281
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1908-02-01--1912-12-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    282
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1903-01-07--1919-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    283
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    284
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    285
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1911-11-25--1912-01-02  C.G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    286
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1912-01-19--1912-12-30  Brobergs Bok- & Accidenstryckeri  Stockholm    287
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1910-07-05--1916-07-18  Göteborgs morgonpost förlags aktiebolag tryckeri  Göteborg    288
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    289
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    290
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1905-08-26--1918-02-09  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    291
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1911-08-28--1919-05-30  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm  namnändring, T 1911-08-22  292
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1909-01-16--1912-10-05  Centraltryckeriet  Örebro    293
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1912-10-12--1912-10-12  Länstidningens tryckeri  Örebro    294
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1912-10-19--1912-10-19  Tr. fören. Närkes tryckeri  Örebro    295
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1912-10-26--1913-12-06  A.-B. Cetraltryckeriet  Örebro    296
SVENSKA HOTELLREVYEN (1911) 1911-10-14--1912-01-03  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    297
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1900-07-05--1917-12-27  J.M. Landers tryckeri  Arvika    298
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-11-05--1918-10-19  Centraltryckeriet  Malmö    299
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    300
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    301
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    302
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1909-01-07--1913-04-24  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    303
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1911-10-15--1912-02-15  Svenska partilagrets tryckeri  Stockholm    304
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1912-05-15--1912-05-15  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    305
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1912-10-15--1912-10-15  F. Englunds tryckeri  Stockholm    306
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1906-01-26--1917-05-26  Johnsons boktryckeri  Göteborg    307
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    308
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    309
SYNDIKALISTEN (1911) 1911-07-29--1917-08-29  Accidens- & Reklamtryckeriet  Malmö    310
SÄTERS TIDNING (1907) 1909-01-09--1913-06-19  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun  B-nr 1908-12-17  311
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1908-07-06--1916-03-31  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn    312
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    313
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    314
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-02--1917-12-31  Gust. Thoréns boktryckeri  Söderköping  315
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    316
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-10-07--1917-12-31  Södermanlands nyheters tryckeri  Nyköping    317
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-12-19--1917-10-17  Södertälge Tidnings tryckeri  Södertälje    318
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-08-03--1919-12-12  Södertörns tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    319
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-04--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    320
SÖDRA HALLANDS TIDNING LAHOLMSPOSTEN (1912) 1912-10-01--1912-10-01  Kjell Wollters boktryckeri  Laholm    321
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1907-11-16--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    322
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1912-06-14--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    323
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    324
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    325
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-03--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    326
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    327
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    328
TIDNINGEN MOTALA (1911) 1911-12-02--1912-10-11  Karlsons boktryckeri  Motala    329
TIDNINGEN MOTALA (1911) 1912-10-16--1912-12-28  Östgötens boktryckeri  Linköping    330
TIDNINGEN VAGGERYD-SKILLINGARYD (1911) 1910-12-08--1914-12-30  Värnamobladets boktryckeriaktiebolag  Värnamo    331
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    332
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    333
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    334
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-02--1919-01-02  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    335
TRANÅS TIDNING (1892) 1900-01-05--1920-12-31  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    336
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-02-23--1913-07-26  Trelleborgs Allehandas tryckeri  Trelleborg    337
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    338
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    339
TROLLHÄTTAN (1906) 1909-05-08--1917-05-02  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    340
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1905-03-21--1916-12-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås  Trycker B-nummer 1905 03 21--1906 10 30.  341
TROSATIDNINGEN (1896) 1904-04-29--1918-09-27  Trosa-Tidningens boktryckeri  Trosa    342
TÖREBODA TIDNING (1907) 1911-01-08--1913-08-09  Kommanditbolaget Billingens tryckeri, A.W. Berndt  Skövde    343
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1906-04-20--1917-12-31  Ture Malmgren Uddevalla  Uddevalla    344
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    345
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    346
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    347
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1910-11-05--1913-09-20  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    348
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    349
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    350
UTKIKEN (1912) 1912-10-06--1913-07-06  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    351
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-17--1914-05-06  John Noréns boktryckeri  Vadstena    352
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    353
VECKANS HÄNDELSER (1911) 1911-10-21--1916-10-28  Tryckeri- och tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    354
VECKANS NYHETER (1909) 1909-08-20--1913-01-24  G. F. Berndtsson & Sons boktryckeri  Östersund    355
VECKOBLADET (1912) 1911-12-21--1912-12-27  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    356
VECKOPOSTEN (1868) 1900-01-04--1918-09-20  P. Palmqusts aktiebolag  Stockholm    357
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1907-08-12--1912-12-16  Elanders tryckeri  Göteborg    358
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1912-12-23--1913-04-21  Elanders tryckeri-aktiebolag  Göteborg    359
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-12-30  A.F. Broströms boktryckeri  Kristinehamn    360
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1920-12-30  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    361
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-02--1912-06-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    362
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1918-05-25  Tidningens tryckeri / Westervikspostens tryckeri  Västervik    363
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    364
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    365
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1909-01-02--1918-04-29  Västmanlands Allehandas tryckeri  Västerås  ibland westmanlands...  366
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    367
VETLANDAPOSTEN (1893) 1900-01-05--1916-12-29  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    368
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    369
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  370
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL SUNDSALL (1912) 1912-10-15--1915-09-15  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    371
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1907-01-03--1914-09-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    372
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1911-02-01--1913-06-09  Värmlands läns-tidning  Karlstad    373
VÄRMLANDSBERG (1906) 1910-06-08--1915-02-09  Lindéns boktryckeri  Filipstad    374
VÄRNAMOBLADET (1908) 1910-05-26--1918-12-31  Värnamo-bladets boktryckeriaktiebolag  Värnamo    375
VÄSTBOBLADET (1912) 1911-12-14--1918-12-31  Värnamobladets boktryckeriaktiebolag  Värnamo    376
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-11-27--1914-11-28  Aktiebolaget Nya tryckeriet  Umeå    377
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1911-05-11--1914-11-28  Aktiebolaget Västerbottens nyheter  Umeå    378
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    379
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    380
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1910-12-10--1912-02-23  A.J. Lindgrens boktryckeri  Falköping    381
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1912-02-27--1920-11-30  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    382
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    383
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1918-04-03  C.O. Ekblad & Comp.  Västervik    384
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    385
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    386
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1911-01-03--1926-11-12  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    387
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1911-05-30--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    388
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    389
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    390
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    391
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    392
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    393
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    394
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1916-10-27  John Antonsons boktryckeri  Göteborg    395
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1911-12-14--1920-11-30  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    396
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1909-12-04--1915-07-30  Seffle tryckeriaktiebolags tryckeri  Säffle    397
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    398
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    399
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-11-14--1912-12-28  Boktryckeriaktiebolaget i Sundsvall  Sundsvall    400
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    401
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1909-05-18--1919-07-05  Alingsås tryckeriaktiebolag  Alingsås    402
ÖLANDSBLADET (1868) 1886-01-02--1918-07-24  J. E. Melander  Borgholm    403
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    404
ÖREBRO STADS OCH LÄNS ANNONSBLAD (1912) 1912-02-23--1915-03-24  Aktiebolaget centraltryckeriet  Örebro    405
ÖREBROKURIREN (1902) 1903-01-22--1916-05-01  Tryckeriföreningen Nerikes Tryckeri  Örebro    406
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    407
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1907-01-04--1914-09-11  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    408
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    409
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1909-03-16--1915-07-27  Östergötlands dagblads nya aktiebolags tryckeri  Norrköping    410
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  411
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1911-09-08--1913-11-14  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    412
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    413
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-06-26  Erik Wallins boktryckeri  Vadstena    414
ÖSTGÖTACICERONEN (1912) 1912-04-15--1914-12-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    415
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1919-07-08  Östgötens boktryckeri  Linköping    416
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  417

Sidan skapad Sat Mar 02 23:57:26 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond