Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1910-01-01- -1910-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFFÄRSTIDNINGEN SÖDRA SVERIGES HYRES- AFFÄRS- OCH PLATSTIDNING (1910) 1910-09-17--1913-11-26  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    1
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    3
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-12-15--1911-07-28  Tidningsaktiebolag svenska folkets tryckeri  Stockholm    4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    6
ANNONSBLADET ATT HYRA (1910) 1910-06-14--1911-04-28  Tryckeriaktiebolag Skandia  Stockholm    7
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1905-11-06--1911-06-12  Värmlands boktryckeri: Karl Otto  Kristinehamn    8
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    9
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1909-07-01--1912-12-12  Aktiebolag föreningstryckeriet i Stockholm  Stockholm    10
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    11
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-02--1911-02-03  Östgrens och Anderssons boktryckeri  Arboga    12
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    13
ARVIKA TIDNING (1884) 1909-12-14--1918-01-04  J. M. Landers tryckeri  Arvika    14
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1903-04-04--1917-12-18  Askersunds boktryckeri- aktiebolagstryckeri  Askersund    15
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    16
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    17
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-28--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    18
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    19
BERGSLAGEN (1901) 1908-05-20--1910-05-27  Tryckeriaktiebolaget Bergslagens boktryckeri  Filipstad    20
BERGSLAGEN (1901) 1910-06-01--1915-01-30  Lindéns boktryckeri  Filipstad    21
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1907-12-07--1910-07-05  Bergslagernas Nyheters boktryckeri (Arnold & Lindström)  Filipstad    22
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1910-07-08--1910-07-22  Bergslagernas Nyheters boktryckeri  Filipstad    23
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1910-07-26--1910-09-27  Bergslagernas Nyheters boktryckeri (Ericsson & Stuge)  Filipstad    24
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1910-09-30--1912-01-27  Bärgslagernas Nyheters boktryckeri (Ericsson & Stuge)  Filipstad    25
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    26
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    27
BILLINGEN (1907) 1908-10-02--1911-01-03  J. A. Fribergs boktryckeri  Skövde    28
BIRGER JARL (1904) 1906-07-05--1915-04-24  Axel Wallén & c:o boktryckeri  Stockholm    29
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1905-10-20--1918-03-30  Tryckeriföreningen Blekinge  Karlskrona    30
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1905-08-16--1911-12-30  Aktiebolaget Länsboktryckeriet  Karlskrona    31
BLEKINGEPOSTEN (1909) 1909-12-04--1910-12-31  Svenssons eftr:s bokindustri aktiebolag  Karlskrona    32
BOGESUND (1907) 1907-12-04--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    33
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Ture Malmgrens boktryckeri  Uddevalla  34
BOHUSLÄNS NYA ANNONSBLAD (1909) 1909-04-03--1910-02-11  Jacob Lidmans boktryckeri  Uddevalla    35
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-09--1918-06-28  Uddevalla tryckeri  Uddevalla    36
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-02--1919-12-31  Bollnäs tryckeriaktiebolag  Bollnäs    37
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  38
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-11-16--1912-06-07  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås  Under perioden 1912-06-05--1912-08-31 anges omväxlande Borås boktryckeri AB resp. Tidn.AB Borås dagbl.  39
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    40
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1906-09-14--1914-09-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås    41
BRAND (1898) 1909-10-23--1910-10-08  G. Lundbergs tryckeri  Södertälje    42
BRAND (1898) 1910-10-15--1911-09-16  Rob. Hultgren & co.  Stockholm    43
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    44
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    45
BÄRGSLAGSKORRESPONDENTEN (1909) 1910-02-04--1910-04-15  Örebro nya tryckeri A.-B.  Örebro    46
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    47
DAGEN (1896) 1900-01-02--1915-12-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    48
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    49
DALABLADET (1906) 1907-05-13--1913-06-20  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun    50
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    51
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1908-03-06--1910-06-10  Gustafson & Påhlsons boktryckeri  Stockholm    52
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1910-06-17--1913-11-14  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    53
EKO (1910) 1910-01-15--1910-06-26  Brobergs bok- & accidenstryckeri  Stockholm    54
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    55
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    56
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    57
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    58
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1900-12-11--1918-12-31  Enköpings tidnings aktiebolags tryckeri  Enköping    59
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    60
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    61
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    62
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1907-03-18--1910-02-16  Aktiebolag Falkenbergs-postens boktryckeri  Falkenberg  63
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1910-02-18--1911-12-29  Falkenbergspostens boktryckeri  Falkenberg  64
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    65
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1913-08-08  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    66
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1916-08-21  Falukurirens tryckeri  Falun    67
FIGARO (1878) 1909-09-25--1910-09-03  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    68
FIGARO (1878) 1910-09-24--1911-05-20  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    69
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-10-02--1918-06-29  Filipstads Tidnings Boktryckeri, C. A. Berg  Filipstad    70
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    71
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1915-01-18  Christian Bülows boktryckeri  Lund    72
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    73
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-02--1911-06-13  Värmlands boktryckeri, Karl Otto  Kristinehamn    74
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-10-01--1911-01-31  Tidningsaktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    75
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1901-01-01--1916-12-15  Södertelge tidnings tryckeri  Södertälje    76
FÄDERNESLANDET (1852) 1900-01-03--1911-10-01  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    77
FÖRPOSTEN (1865) 1900-01-05--1919-12-27  Förpostens Bolags boktryckeri  Göteborg    78
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    79
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-02--1917-01-22  Geflepostens tryckeri  Gävle    80
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1909-11-26--1911-12-29  Gefle dagblads tryckeri  Gävle    81
GEVALIA (1905) 1905-05-01--1916-08-31  Serranders tryckeri  Gävle    82
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-01-04--1910-05-24  Värnamo boktryckeri & pappersaffär  Värnamo    83
GISLAVEDS TIDNING (1910) 1910-05-27--1911-12-28  Värnamobladets boktryckeriaktiebolag  Värnamo    84
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    85
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    86
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    87
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-12-03--1915-12-31  Larsons tryckeri  Strömstad    88
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1904-10-05--1910-12-28  Grenna nyheters tryckeri  Gränna    89
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    90
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1909-08-17--1910-06-29  Lidköpings tryckeriaktiebolags arrendatorer, Schröder & Lindahl  Lidköping    91
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1910-07-02--1912-12-31  Lidköpings tryckeriaktiebolag, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    92
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-07-20--1911-11-29  Tryckeriaktiebolaget Göingens tryckeri  Hässleholm    93
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-10-23--1913-05-31  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    94
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1907) 1906-12-14--1910-12-31  Josef Bergendahls boktryckeri  Göteborg    95
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    96
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Förpostens bolags tryckeri  Göteborg    97
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1908-12-10--1911-11-30  Aktiebolaget Göteborgs morgonposts tryckeri  Göteborg    98
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  C. R. Holmqvist  Göteborg  "Tryckt hos" etc.  99
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-10-01--1917-12-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    100
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1910-01-07--1910-12-08  Göteborgstryckeriet, G. Öberg  Göteborg    101
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1910-12-15--1918-01-10  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    102
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    103
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    104
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1907-01-03--1916-10-13  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    105
HALFVECKOBLADET (1909) 1909-11-24--1913-12-30  Geflepostens tryckeri  Gävle    106
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    107
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    108
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    109
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    110
HALVVECKOTIDNINGEN SVENSKA FOLKET (1910) 1910-01-01--1911-07-29  Tidnings aktiebolaget Svenska folkets tryckeri  Stockholm    111
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    112
HAPARANDABLADET (1882) 1907-01-02--1916-10-14  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    113
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    114
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  115
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1906-07-04--1910-06-25  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    116
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1910-07-02--1912-11-27  Tr. tidn. AB Södra Sverige  Helsingborg  Tr. tidn. AB Södra Sverige tryckt i petita under Schmidts boktryckeriaktiebolag under 1910-01--06  117
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-05-06  C. A. Österlunds tryckeri  Söderhamn    118
HEMMANSEGAREN (1903) 1910-01-15--1912-03-11  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    119
HEMMETS VÄN (1898) 1901-01-03--1913-12-24  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    120
HERNÖSANDSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1909) 1909-01-05--1910-04-29  Härnösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand    121
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    122
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    123
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    124
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1909-12-11--1918-12-31  Centraltryckeriet  Hudiksvall    125
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    126
HUSMODERSBLADET (1910) 1910-10-28--1910-12-09  Gustaf Lindströms Boktryckeri  Stockholm    127
HUSMODERSBLADET (1910) 1910-12-30--1911-02-17  Södertörns tidn. A-B  Södertälje    128
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1900-01-02--1914-12-31  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    129
HVETLANDA TIDNING (1873) 1874-06-30--1918-12-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    130
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    131
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  132
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1899-01-03--1911-03-31  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    133
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-05-19--1911-12-09  Aktiebolaget Central-Skånes tryckeri  Hörby    134
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  135
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1914-01-04  Tryckeri -A.-B. Ferm  Stockholm    136
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1911-12-23  Östersundspostens tryckeriaktiebolag  Östersund    137
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-03--1911-07-10  Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    138
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1917-12-29  John Hagbergs boktryckeri  Östersund    139
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1916-11-30  Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    140
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    141
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1909-12-17--1910-03-09  Falköpingspostens tryckeri  Falköping    142
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-03-12--1911-07-03  Alg. Rendahls boktryckeri  Jönköping    143
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    144
KALMAR (1864) 1893-04-08--1918-06-22  Tidningen Kalmars aktiebolags tryckeri  Kalmar  I början med tillägget "f.d. Westinska boktryckeriet".  145
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Nya tryckeribolaget  Karlshamn    146
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    147
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    148
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    149
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1904-01-01--1918-12-24  Karlstads tidnings aktiebolags tryckeri  Karlstad    150
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-02--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  151
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    152
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  153
KONFEKTIONÄREN (1910) 1910-09-26--1910-12-15  R.W. Statlanders boktryckeri  Stockholm    154
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1916-02-08  H. F. Österbergs & Sons Boktryckeri  Landskrona    155
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    156
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-12-03--1920-12-31  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    157
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    158
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    159
KUNGELFSTIDNINGEN (1909) 1909-12-04--1910-07-30  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    160
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    161
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    162
LANDSBYGDEN (1911) 1910-12-01--1913-07-31  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    163
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1909-09-13--1910-01-04  Tryckeriföreningen Landskrona-kuriren  Landskrona    164
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    165
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    166
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-09-23--1918-11-01  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    167
LEDSTJÄRNAN (1898) 1906-01-11--1918-12-24  Kungl. hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag.  Stockholm    168
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-09-15--1916-03-18  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    169
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    170
LJUS OCH JORD (1909) 1909-11-03--1915-12-29  Tryckeri och tidningsförenings tryckeri  Gävle    171
LJUSDALS NYHETER (1901) 1909-12-24--1917-11-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    172
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1917-07-20  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    173
LUDVIKA TIDNING (1910) 1910-11-11--1913-06-20  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun    174
LUNDS DAGBLAD (1897) 1900-07-18--1915-02-28  Berlingska boktryckeriet  Lund    175
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-06-19--1914-02-07  E.F. Larssons boktryckeri  Uddevalla    176
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  177
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1901-03-01--1919-07-01  Länstidningens tryckeri, Abr. A. Berg & co.  Mariestad    178
LÖPARNISSE (1909) 1909-03-27--1910-08-06  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    179
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1904-12-09--1916-04-04  Mariefreds tidnings tryckeri  Mariefred    180
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1909-10-22--1916-12-29  Mariestads typografiska anstalt, Edv. Sterner  Mariestad    181
MARSTRAND (1889) 1908-06-23--1912-09-07  A. Lindgren & söner  Göteborg    182
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    183
MELLERUDS TIDNING (1907) 1906-12-22--1917-03-22  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    184
MELLERUDS TIDNING (1907) 1907-03-30--1917-12-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    185
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1908-10-05--1910-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västgöta-Dal  Vänersborg    186
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    187
MORGONTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1911-07-29  Tidnings-aktiebolag Svenska folkets tryckeri  Stockholm    188
MOTALAPOSTEN (1883) 1900-01-03--1910-07-30  Motala postens aktiebolags boktryckeri  Motala    189
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    190
MÄKLAREN (1919) 1819-04-26--1919-10-18  Kindbergs tryckeriaktiebolag  Jönköping    191
NATIONALKURIREN (1893) 1909-11-04--1911-10-11  Aktiebolaget Centraltryckeriet  Örebro    192
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  193
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    194
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    195
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  196
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    197
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    198
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  199
NORRA SVERIGES LANDTMANNATIDNING (1909) 1909-12-03--1910-12-30  Hernösands boktryckeri aktiebolag  Härnösand  ev. även efter 1910, ingen uppgift 1911.  200
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1910-12-17--1910-12-21  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    201
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1910-12-31--1911-11-02  Tryckeriaktiebolaget Norra Västerbotten  Skellefteå    202
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    203
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    204
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1908-12-10--1910-04-04  Salomonsson, S. [hos]  Piteå    205
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1910-04-07--1916-05-05  Norrbottenspostens tidningsaktiebolagstryckeri  Piteå    206
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    207
NORRKÖPINGSBLADET (1909) 1909-12-22--1910-03-26  Norrköpingsbladets tryckeribolag  Norrköping    208
NORRLANDSBLADET (1909) 1909-01-07--1910-12-29  Gefle litografiska aktiebolag  Gävle    209
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    210
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1907-02-23--1911-04-15  E. Halléns tryckeri  Sundsvall    211
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-17--1911-02-17  Sollefteåbladets tryckeri  Sollefteå    212
NORRMALMS VECKOBLAD (1910) 1910-12-09--1910-12-22  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    213
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    214
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    215
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    216
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1909-07-09--1911-12-31  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas - Vårt lands tryckeri  Stockholm    217
NYA FOLKBLADET (1908) 1908-05-15--1910-02-25  Oskarshamnsbladets tryckeri  Oskarshamn    218
NYA FOLKVILJAN (1906) 1908-03-14--1914-10-10  Karl Ehnrooths (Tryckeriföreningens Södra Sverige u.p.a.) tryckeri  Malmö  "Sverige" ändrades så småningom till "Sverge"  219
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  220
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-07-07--1910-06-28  Lidköpings tryckeriaktiebolags arrendatorer, Schröder & Lindahl  Lidköping    221
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1910-07-01--1911-04-21  Nya Lidköpingstidningens arrendatorer, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    222
NYA NORRLAND (1907) 1910-04-24--1910-05-20  Halléns tryckeri  Sundsvall    223
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    224
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    225
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1909-11-04--1914-02-19  Limhamns boktryckeri, Martin Ljung  Limhamn    226
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-11-26--1910-12-30  Svahns boktryckeri  Tidaholm    227
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1909-08-17--1910-06-29  Lidköpings tryckeri-aktiebolags arr, Schröder & Lindahl  Lidköping    228
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1910-07-02--1912-12-31  Lidköpings tryckeri-aktiebolag, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    229
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    230
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1909-12-29--1918-01-04  Nya Wexiöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö  Namnet ändrat till Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag 1913-01-03.  231
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1905-05-13--1919-08-02  Elanders tryckeri  Göteborg    232
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    233
NYNÄSBLADET (1908) 1909-12-24--1910-07-01  Gustafson & Påhlsons tryckeri  Stockholm    234
NÄRKESBLADET (1904) 1908-01-03--1913-12-30  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    235
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1910-12-03--1916-06-29  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    236
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1910-12-01--1916-12-20  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö  OBS: 1917 ej tillgänglig  237
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    238
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-03--1912-07-08  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    239
PLATSLISTAN (1910) 1910-01-26--1910-03-02  A.-B. Hasse W. Tullbergs boktryckeri  Stockholm    240
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    241
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  242
RONNEBYPOSTEN (1895) 1908-07-23--1918-06-29  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Ronneby    243
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-10-25--1914-12-17  Roslagens boktryckeri aktiebolags tryckeri  Norrtälje    244
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    245
SALAPOSTEN (1906) 1906-12-03--1911-12-31  Salapostens tryckeri  Sala    246
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-12-19--1910-03-12  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    247
SALTSJÖBADEN (1908) 1910-03-18--1911-06-30  C.G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    248
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-19--1919-07-05  Filipstads tidningstryckeri  Filipstad    249
SIGNALEN (1900) 1903-12-25--1914-12-10  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri, Folkets Hus  Stockholm    250
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    251
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    252
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    253
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    254
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    255
SKELLEFTEBLADET (1887) 1887-09-14--1912-10-14  Erik Hallboms boktryckeri  Skellefteå    256
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1902-10-02--1919-07-04  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    257
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1909-01-02--1918-06-29  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    258
SKÅNING (1895) 1901-06-29--1920-02-07  Skånetryckeriet  Malmö    259
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-07-01--1916-06-30  Skåningen Eslöfs Tidnings tryckeri  Eslöv    260
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    261
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1909-03-26--1920-07-09  Tryckeri- & tidningsaktiebolagets södra sveriges tryckeri  Malmö    262
SKÅNSKA ARBETAREBLADET (1909) 1909-10-09--1911-10-14  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges Tryckeri  Malmö    263
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-11-01--1910-02-28  Skånska morgonbladets tryckeri  Kristianstad    264
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    265
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    266
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1902-12-05--1913-01-12  Tryckeriföreningen Småland  Jönköping    267
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    268
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    269
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1909-12-03--1919-07-02  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    270
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1908-12-19--1916-12-30  Tryckeriföreningen Smålands tryckeri  Jönköping    271
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  272
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-11-23--1910-12-01  AB Sollefteå nya tryckeri  Sollefteå    273
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-12-02--1911-01-02  Sollefteå accidenstryckeri  Sollefteå    274
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    275
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1906-03-19--1910-06-05  Kungl. Hofboktryckeriet Iduns tryckeri aktiebolag  Stockholm    276
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1910-06-06--1921-01-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    277
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1908-01-04--1910-05-11  Gustafson & Påhlsons boktryckeri  Stockholm  Osäkert slutdatum p.g.a. felande nr (37-49).  278
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1910-07-02--1913-11-15  C.P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm  Osäkert begynnelsedatum p.g.a. felande nr (37-49).  279
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    280
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    281
STORMKLOCKAN (1909) 1909-02-06--1913-09-20  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    282
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    283
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-03--1916-12-08  L.A. Larsons tryckeri  Strömstad  TL  284
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1908-02-01--1912-12-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    285
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1903-01-07--1919-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    286
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    287
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    288
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1904-12-17--1911-12-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    289
SVEA-BYRÅNS HYRES- & PLATSLISTA (1909) 1909-05-15--1911-11-11  Förlagsaktiebolaget Hvar 8 dags tryckeri  Göteborg    290
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1907-11-19--1910-06-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    291
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1910-07-05--1916-07-18  Göteborgs morgonpost förlags aktiebolag tryckeri  Göteborg    292
SVENSK SLAKTERITIDNING (1909) 1909-04-24--1911-09-27  Skånetryckeriet  Malmö    293
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    294
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    295
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1905-08-26--1918-02-09  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    296
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1909-08-16--1911-08-22  Svenska folkförbundets tryckeriaktiebolag  Stockholm    297
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1909-01-16--1912-10-05  Centraltryckeriet  Örebro    298
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1900-07-05--1917-12-27  J.M. Landers tryckeri  Arvika    299
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-11-05--1918-10-19  Centraltryckeriet  Malmö    300
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    301
SVENSKA PLATSFÖRMEDLAREN (1910) 1910-04-07--1910-12-23  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    302
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    303
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    304
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1909-01-07--1913-04-24  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    305
SVERIGES HANDELSTIDNING (1908) 1909-03-22--1910-01-24  Östermalmstryckeriet  Stockholm    306
SVERIGES HANDELSTIDNING (1908) 1910-02-07--1910-02-21  Stockholms tryckeriaktiebolag  Stockholm    307
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1906-01-26--1917-05-26  Johnsons boktryckeri  Göteborg    308
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    309
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    310
SÄTERS TIDNING (1907) 1909-01-09--1913-06-19  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun  B-nr 1908-12-17  311
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1908-07-06--1916-03-31  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn    312
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    313
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    314
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-02--1917-12-31  Gust. Thoréns boktryckeri  Söderköping  315
SÖDERMALMS NYA TIDNING (1910) 1910-03-12--1910-09-14  Stockholms-tryckeriet (Centralpalatset)  Stockholm    316
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    317
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-10-07--1917-12-31  Södermanlands nyheters tryckeri  Nyköping    318
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-12-19--1917-10-17  Södertälge Tidnings tryckeri  Södertälje    319
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-08-03--1919-12-12  Södertörns tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    320
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-04--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    321
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1907-11-16--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    322
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    323
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    324
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-03--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    325
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    326
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    327
TIDNINGEN VAGGERYD-SKILLINGARYD (1911) 1910-12-08--1914-12-30  Värnamobladets boktryckeriaktiebolag  Värnamo    328
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    329
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    330
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    331
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-02--1919-01-02  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    332
TRANÅS TIDNING (1892) 1900-01-05--1920-12-31  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    333
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-02-23--1913-07-26  Trelleborgs Allehandas tryckeri  Trelleborg    334
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    335
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    336
TROLLHÄTTAN (1906) 1909-05-08--1917-05-02  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    337
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1905-03-21--1916-12-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås  Trycker B-nummer 1905 03 21--1906 10 30.  338
TROSATIDNINGEN (1896) 1904-04-29--1918-09-27  Trosa-Tidningens boktryckeri  Trosa    339
TÖREBODA TIDNING (1907) 1908-10-03--1911-01-04  J.A. Fribergs boktryckeri  Skövde    340
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1906-04-20--1917-12-31  Ture Malmgren Uddevalla  Uddevalla    341
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1909-01-05--1911-12-23  Martin Ekeskogs boktryckeri  Ulricehamn    342
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    343
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    344
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1907-09-18--1910-10-08  C. G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    345
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1910-11-05--1913-09-20  C. P. Påhlsons boktryckeri  Stockholm    346
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    347
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1905-01-14--1911-12-22  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    348
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    349
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-17--1914-05-06  John Noréns boktryckeri  Vadstena    350
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    351
VECKANS NYHETER (1909) 1909-08-20--1913-01-24  G. F. Berndtsson & Sons boktryckeri  Östersund    352
VECKOPOSTEN (1868) 1900-01-04--1918-09-20  P. Palmqusts aktiebolag  Stockholm    353
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1907-08-12--1912-12-16  Elanders tryckeri  Göteborg    354
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-12-30  A.F. Broströms boktryckeri  Kristinehamn    355
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1910-03-25  Nya Wermlandstidningens aktiebolag  Karlstad    356
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1920-12-30  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    357
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-02--1912-06-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    358
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1918-05-25  Tidningens tryckeri / Westervikspostens tryckeri  Västervik    359
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    360
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    361
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1909-01-02--1918-04-29  Västmanlands Allehandas tryckeri  Västerås  ibland westmanlands...  362
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    363
VETLANDAPOSTEN (1893) 1900-01-05--1916-12-29  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    364
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    365
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-07-15--1910-07-01  Länstidningens tryckeri  Örebro    366
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  367
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1907-01-03--1914-09-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    368
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1905-12-29--1910-04-25  Aktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    369
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1909-11-03--1910-06-01  Tryckeriföreningen Nerikes tryckeri  Örebro    370
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1910-04-25--1911-01-30  Tidn. A.-B. Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    371
VÄRMLANDSBERG (1906) 1908-06-03--1910-06-07  A-B Bergslagens boktryckeri  Filipstad    372
VÄRMLANDSBERG (1906) 1910-06-08--1915-02-09  Lindéns boktryckeri  Filipstad    373
VÄRNAMOBLADET (1908) 1908-11-13--1910-05-23  Värnamo boktryckeri & pappersaffär  Värnamo    374
VÄRNAMOBLADET (1908) 1910-05-26--1918-12-31  Värnamo-bladets boktryckeriaktiebolag  Värnamo    375
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-11-27--1914-11-28  Aktiebolaget Nya tryckeriet  Umeå    376
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1909-02-13--1911-05-09  Aktiebolaget Nyheternas tryckeri  Umeå    377
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1909-06-29--1910-02-17  Gustav Roséns tryckeri  Umeå    378
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    379
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    380
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1910-12-10--1912-02-23  A.J. Lindgrens boktryckeri  Falköping    381
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    382
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1918-04-03  C.O. Ekblad & Comp.  Västervik    383
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-05-28--1910-12-30  Boktryckeribolaget i Sköfde, Gustaf Thorsander  Skövde    384
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    385
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1908-10-05--1910-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västgöta-Dal  Vänersborg    386
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-02-15--1910-07-01  Lidköpings tryckeriaktiebolags arrendatorer, Schröder & Lindahl  Lidköping    387
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1910-07-08--1911-05-26  Nya Lidköpings-tidningens arrendatorer, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    388
WÄSTMANLÄNNINGEN (1910) 1910-09-15--1911-04-29  Vestmanlands allehandas tryckeri  Västerås    389
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    390
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1905-05-24--1911-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    391
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    392
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    393
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    394
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    395
WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1909-09-26--1911-04-01  E. Halléns tryckeri  Sundsvall    396
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    397
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1916-10-27  John Antonsons boktryckeri  Göteborg    398
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1909-12-04--1915-07-30  Seffle tryckeriaktiebolags tryckeri  Säffle    399
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    400
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    401
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-11-14--1912-12-28  Boktryckeriaktiebolaget i Sundsvall  Sundsvall    402
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    403
ÅTVIDABERGS ANNONSBLAD (1909) 1909-12-11--1910-07-30  Tryckeriföreningen Norrköpings tryckeri  Norrköping    404
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1909-05-18--1919-07-05  Alingsås tryckeriaktiebolag  Alingsås    405
ÖLANDSBLADET (1868) 1886-01-02--1918-07-24  J. E. Melander  Borgholm    406
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    407
ÖREBROKURIREN (1902) 1903-01-22--1916-05-01  Tryckeriföreningen Nerikes Tryckeri  Örebro    408
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    409
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1907-01-04--1914-09-11  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    410
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    411
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1909-03-16--1915-07-27  Östergötlands dagblads nya aktiebolags tryckeri  Norrköping    412
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  413
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1908-12-18--1910-01-28  Östermalmstryckeriet  Stockholm    414
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1910-02-04--1910-11-25  Stockholms tryckeriaktiebolag  Stockholm    415
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    416
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-06-26  Erik Wallins boktryckeri  Vadstena    417
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1900-01-05--1911-12-29  Östgöta Correspondentens boktryckeri  Linköping    418
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1919-07-08  Östgötens boktryckeri  Linköping    419
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  420

Sidan skapad Sat Feb 24 11:05:08 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond