Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1909-01-01- -1909-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-12-15--1911-07-28  Tidningsaktiebolag svenska folkets tryckeri  Stockholm    3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    4
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    5
ANNONSBLADET (1898) 1900-01-06--1909-12-22  A. Norrmans boktryckeri  Norrköping    6
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1905-11-06--1911-06-12  Värmlands boktryckeri: Karl Otto  Kristinehamn    7
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    8
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1908-11-01--1909-06-15  Olof Larssons boktryckeri  Stockholm    9
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1909-07-01--1912-12-12  Aktiebolag föreningstryckeriet i Stockholm  Stockholm    10
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    11
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-02--1911-02-03  Östgrens och Anderssons boktryckeri  Arboga    12
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    13
ARVIKA TIDNING (1884) 1900-06-29--1909-12-14  J. M. Lander  Arvika    14
ARVIKA TIDNING (1884) 1909-12-14--1918-01-04  J. M. Landers tryckeri  Arvika    15
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1903-04-04--1917-12-18  Askersunds boktryckeri- aktiebolagstryckeri  Askersund    16
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    17
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    18
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-28--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    19
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    20
BERGSLAGEN (1901) 1908-05-20--1910-05-27  Tryckeriaktiebolaget Bergslagens boktryckeri  Filipstad    21
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1907-12-07--1910-07-05  Bergslagernas Nyheters boktryckeri (Arnold & Lindström)  Filipstad    22
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    23
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    24
BILLINGEN (1907) 1908-10-02--1911-01-03  J. A. Fribergs boktryckeri  Skövde    25
BIRGER JARL (1904) 1906-07-05--1915-04-24  Axel Wallén & c:o boktryckeri  Stockholm    26
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1905-10-20--1918-03-30  Tryckeriföreningen Blekinge  Karlskrona    27
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1905-08-16--1911-12-30  Aktiebolaget Länsboktryckeriet  Karlskrona    28
BLEKINGEPOSTEN (1909) 1909-12-04--1910-12-31  Svenssons eftr:s bokindustri aktiebolag  Karlskrona    29
BOGESUND (1907) 1907-12-04--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    30
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Ture Malmgrens boktryckeri  Uddevalla  31
BOHUSLÄNS NYA ANNONSBLAD (1909) 1909-04-03--1910-02-11  Jacob Lidmans boktryckeri  Uddevalla    32
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-02--1919-12-31  Bollnäs tryckeriaktiebolag  Bollnäs    33
BONDEVÄNNEN (1908) 1908-04-04--1909-11-20  Geflepostens tryckeri  Gävle    34
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  35
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-11-16--1912-06-07  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås  Under perioden 1912-06-05--1912-08-31 anges omväxlande Borås boktryckeri AB resp. Tidn.AB Borås dagbl.  36
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    37
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1906-09-14--1914-09-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås    38
BRAND (1898) 1908-01-04--1909-10-16  Östermalmstryckeriet  Stockholm    39
BRAND (1898) 1909-10-23--1910-10-08  G. Lundbergs tryckeri  Södertälje    40
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    41
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    42
BÄRGSLAGSKORRESPONDENTEN (1909) 1909-11-05--1909-12-31  Tidningsaktiebolaget västmanlands tryckeri  Köping    43
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    44
DAGEN (1896) 1900-01-02--1915-12-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    45
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    46
DALABLADET (1906) 1907-05-13--1913-06-20  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun    47
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    48
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1908-03-06--1910-06-10  Gustafson & Påhlsons boktryckeri  Stockholm    49
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    50
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    51
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    52
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    53
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1900-12-11--1918-12-31  Enköpings tidnings aktiebolags tryckeri  Enköping    54
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    55
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    56
ESLÖVSKURIREN (1909) 1909-05-29--1909-09-11  Föreningstryckeriet  Landskrona    57
ESLÖVSKURIREN (1909) 1909-09-13--1909-10-16  Tryckeriföreningen Landskrona-kuriren  Landskrona    58
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    59
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1907-03-18--1910-02-16  Aktiebolag Falkenbergs-postens boktryckeri  Falkenberg  60
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    61
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1913-08-08  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    62
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1916-08-21  Falukurirens tryckeri  Falun    63
FIGARO (1878) 1906-05-05--1909-08-14  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    64
FIGARO (1878) 1909-08-21--1909-09-18  Elis Österbergs tryckeri  Stockholm    65
FIGARO (1878) 1909-09-25--1910-09-03  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    66
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-10-02--1918-06-29  Filipstads Tidnings Boktryckeri, C. A. Berg  Filipstad    67
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    68
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1915-01-18  Christian Bülows boktryckeri  Lund    69
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    70
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-02--1911-06-13  Värmlands boktryckeri, Karl Otto  Kristinehamn    71
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-10-01--1911-01-31  Tidningsaktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    72
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1901-01-01--1916-12-15  Södertelge tidnings tryckeri  Södertälje    73
FÄDERNESLANDET (1852) 1900-01-03--1911-10-01  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    74
FÖRPOSTEN (1865) 1900-01-05--1919-12-27  Förpostens Bolags boktryckeri  Göteborg    75
FÖRSAMLINGSVÄNNEN (1904) 1904-01-02--1909-12-30  John Antonsons Boktryckeri  Göteborg    76
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    77
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-02--1917-01-22  Geflepostens tryckeri  Gävle    78
GESTRIKE-UPPLANDSBYGD (1910) 1909-11-26--1911-12-29  Gefle dagblads tryckeri  Gävle    79
GEVALIA (1905) 1905-05-01--1916-08-31  Serranders tryckeri  Gävle    80
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    81
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    82
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    83
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-12-03--1915-12-31  Larsons tryckeri  Strömstad    84
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1904-10-05--1910-12-28  Grenna nyheters tryckeri  Gränna    85
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    86
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1904-11-09--1909-08-09  Lidköpings tryckeriaktiebolag  Lidköping    87
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1909-08-17--1910-06-29  Lidköpings tryckeriaktiebolags arrendatorer, Schröder & Lindahl  Lidköping    88
GÖINGEN HESSLEHOLMS TIDNING (1908) 1908-07-20--1911-11-29  Tryckeriaktiebolaget Göingens tryckeri  Hässleholm    89
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-10-23--1913-05-31  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    90
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1907) 1906-12-14--1910-12-31  Josef Bergendahls boktryckeri  Göteborg    91
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    92
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Förpostens bolags tryckeri  Göteborg    93
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1908-12-10--1911-11-30  Aktiebolaget Göteborgs morgonposts tryckeri  Göteborg    94
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  C. R. Holmqvist  Göteborg  "Tryckt hos" etc.  95
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1908-02-21--1909-08-06  Tidningsaktiebolaget Morgonpostens tryckeri  Göteborg    96
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-08-13--1909-08-13  Franz Björkboms tryckeri  Göteborg    97
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-08-20--1909-09-17  Helge Borres boktryckeri  Göteborg    98
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-09-24--1909-09-24  Aktiebolaget Göteborgs morgonposts tryckeri  Göteborg    99
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-10-01--1917-12-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    100
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1901-08-29--1909-06-10  Aktiebolaget Götatryckeriet  Göteborg    101
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1909-06-17--1909-12-31  Göteborgstryckeriet Öberg & Lindberg  Göteborg    102
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-11-16--1909-03-13  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    103
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    104
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    105
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1907-01-03--1916-10-13  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    106
HALFVECKOBLADET (1909) 1909-11-24--1913-12-30  Geflepostens tryckeri  Gävle    107
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    108
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    109
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    110
HALLÅ (1909) 1909-07-24--1909-07-31  Eric Göranssons tryckeri aktiebolag  Stockholm    111
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    112
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    113
HAPARANDABLADET (1882) 1907-01-02--1916-10-14  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    114
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1900-01-02--1909-02-08  Tryckeri aktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    115
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    116
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-01-01--1909-08-24  Schmidts boktryckeri  Helsingborg  oklart om företaget fortfarande är ett aktiebolag  117
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-08-25--1909-09-03  Nya tryckeri-aktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg  enl uppg i tidningen  118
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-06--1909-12-31  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    119
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1906-07-04--1910-06-25  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    120
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-05-06  C. A. Österlunds tryckeri  Söderhamn    121
HEMMANSEGAREN (1903) 1903-03-02--1909-12-18  Gefle dagblads boktryckeri  Gävle    122
HEMMETS VÄN (1898) 1901-01-03--1913-12-24  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    123
HERNÖSANDSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1909) 1909-01-05--1910-04-29  Härnösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand    124
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    125
HJOKURIREN (1909) 1908-12-05--1909-12-31  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    126
HOTELL-TIDNING (1888) 1900-01-04--1909-12-30  Sven Petrés boktryckeri  Göteborg  "tryckt hos Sven Petré"  127
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1909-12-22  Erik Böhmers tryckeri  Hudiksvall    128
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    129
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    130
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1909-12-11--1918-12-31  Centraltryckeriet  Hudiksvall    131
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    132
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1900-01-02--1914-12-31  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    133
HVETLANDA TIDNING (1873) 1874-06-30--1918-12-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    134
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    135
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  136
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1899-01-03--1911-03-31  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    137
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-05-19--1911-12-09  Aktiebolaget Central-Skånes tryckeri  Hörby    138
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  139
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1911-12-23  Östersundspostens tryckeriaktiebolag  Östersund    140
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-03--1911-07-10  Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    141
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1917-12-29  John Hagbergs boktryckeri  Östersund    142
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1916-11-30  Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    143
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    144
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1909-12-17--1910-03-09  Falköpingspostens tryckeri  Falköping    145
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    146
KALMAR (1864) 1893-04-08--1918-06-22  Tidningen Kalmars aktiebolags tryckeri  Kalmar  I början med tillägget "f.d. Westinska boktryckeriet".  147
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Nya tryckeribolaget  Karlshamn    148
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    149
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    150
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1908-12-01--1909-05-15  Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    151
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    152
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1904-01-01--1918-12-24  Karlstads tidnings aktiebolags tryckeri  Karlstad    153
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-02--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  154
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    155
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  156
KLARAN (1891) 1906-03-03--1909-08-07  Tidningsaktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    157
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1916-02-08  H. F. Österbergs & Sons Boktryckeri  Landskrona    158
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    159
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    160
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    161
KRÖNIKAN (1901) 1907-04-20--1909-03-13  A. Lindgren & söner  Göteborg    162
KUNGELFSTIDNINGEN (1909) 1909-12-04--1910-07-30  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    163
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    164
KUNGSHOLMEN (1906) 1906-10-20--1909-03-20  Östermalmstryckeriet  Stockholm    165
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    166
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1901-12-14--1909-04-05  Aktiebolaget Föreningstryckeriet  Landskrona    167
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1909-04-06--1909-05-11  Skånetryckeriet  Malmö    168
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1909-05-13--1909-09-11  Föreningstryckeriet, Falk & Nilsson  Landskrona    169
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1909-09-13--1910-01-04  Tryckeriföreningen Landskrona-kuriren  Landskrona    170
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    171
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    172
LEDSTJÄRNAN (1898) 1906-01-11--1918-12-24  Kungl. hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag.  Stockholm    173
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-03--1909-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    174
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1905-12-15--1909-12-28  Nya Vexiöbladets tryckeri  Växjö    175
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    176
LJUS OCH JORD (1909) 1909-11-03--1915-12-29  Tryckeri och tidningsförenings tryckeri  Gävle    177
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1909-12-17  Erik Böhmers tryckeri  Hudiksvall    178
LJUSDALS NYHETER (1901) 1909-12-24--1917-11-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    179
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1917-07-20  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    180
LUNDS DAGBLAD (1897) 1900-07-18--1915-02-28  Berlingska boktryckeriet  Lund    181
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1909-05-15  Tryckeriföreningen Vestkusten  Lysekil    182
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-06-19--1914-02-07  E.F. Larssons boktryckeri  Uddevalla    183
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  184
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1901-03-01--1919-07-01  Länstidningens tryckeri, Abr. A. Berg & co.  Mariestad    185
LÖPARNISSE (1909) 1909-03-27--1910-08-06  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    186
LÖRDAGEN (1903) 1908-01-15--1909-11-20  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    187
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1904-12-09--1916-04-04  Mariefreds tidnings tryckeri  Mariefred    188
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1900-01-03--1909-10-20  Mariestads typografiska anstalt, C.F. Bergström  Mariestad    189
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1909-10-22--1916-12-29  Mariestads typografiska anstalt, Edv. Sterner  Mariestad    190
MARSTRAND (1889) 1908-06-23--1912-09-07  A. Lindgren & söner  Göteborg    191
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    192
MELLERUDS TIDNING (1907) 1906-12-22--1917-03-22  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    193
MELLERUDS TIDNING (1907) 1907-03-30--1917-12-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    194
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1908-10-05--1910-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västgöta-Dal  Vänersborg    195
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    196
MOTALA TIDNING (1868) 1900-01-03--1909-12-31  Motala tidnings boktryckeri  Motala    197
MOTALAPOSTEN (1883) 1900-01-03--1910-07-30  Motala postens aktiebolags boktryckeri  Motala    198
MÄKLAREN (1919) 1819-04-26--1919-10-18  Kindbergs tryckeriaktiebolag  Jönköping    199
NATIONALKURIREN (1893) 1907-03-15--1909-11-03  C R Holmqvist  Göteborg    200
NATIONALKURIREN (1893) 1909-11-04--1911-10-11  Aktiebolaget Centraltryckeriet  Örebro    201
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  202
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    203
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    204
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  205
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    206
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    207
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  208
NORRA SVERIGES LANDTMANNATIDNING (1909) 1909-12-03--1910-12-30  Hernösands boktryckeri aktiebolag  Härnösand  ev. även efter 1910, ingen uppgift 1911.  209
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    210
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    211
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1908-12-10--1910-04-04  Salomonsson, S. [hos]  Piteå    212
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    213
NORRKÖPINGSBLADET (1909) 1909-12-22--1910-03-26  Norrköpingsbladets tryckeribolag  Norrköping    214
NORRLANDSBLADET (1909) 1908-12-10--1909-01-07  Gefle boktryckeriaktiebolag  Gävle    215
NORRLANDSBLADET (1909) 1909-01-07--1910-12-29  Gefle litografiska aktiebolag  Gävle    216
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    217
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1907-02-23--1911-04-15  E. Halléns tryckeri  Sundsvall    218
NORRLÄNDSKA ANNONSBLADET (1906) 1908-10-16--1909-03-12  Ågrens boktryckeri  Örnsköldsvik    219
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-17--1911-02-17  Sollefteåbladets tryckeri  Sollefteå    220
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    221
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    222
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    223
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1905-03-11--1909-07-08  Aktiebolaget Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    224
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1909-07-09--1911-12-31  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas - Vårt lands tryckeri  Stockholm    225
NYA FOLKBLADET (1908) 1908-05-15--1910-02-25  Oskarshamnsbladets tryckeri  Oskarshamn    226
NYA FOLKVILJAN (1906) 1908-03-14--1914-10-10  Karl Ehnrooths (Tryckeriföreningens Södra Sverige u.p.a.) tryckeri  Malmö  "Sverige" ändrades så småningom till "Sverge"  227
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  228
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-07-07--1910-06-28  Lidköpings tryckeriaktiebolags arrendatorer, Schröder & Lindahl  Lidköping    229
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    230
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    231
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1900-11-22--1909-10-28  Skånetryckeriet  Malmö    232
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1909-11-04--1914-02-19  Limhamns boktryckeri, Martin Ljung  Limhamn    233
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1904-10-26--1909-08-10  Lidköpings tryckeri-aktiebolag  Lidköping    234
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1909-08-17--1910-06-29  Lidköpings tryckeri-aktiebolags arr, Schröder & Lindahl  Lidköping    235
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    236
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-03--1909-12-27  Nya Wexiöbladets tryckeri  Växjö    237
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1909-12-29--1918-01-04  Nya Wexiöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö  Namnet ändrat till Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag 1913-01-03.  238
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1905-05-13--1919-08-02  Elanders tryckeri  Göteborg    239
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    240
NYNÄSBLADET (1908) 1908-01-04--1909-04-10  Mariefreds tidnings tryckeri  Mariefred    241
NYNÄSBLADET (1908) 1909-12-24--1910-07-01  Gustafson & Påhlsons tryckeri  Stockholm    242
NÄRKESBLADET (1904) 1908-01-03--1913-12-30  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    243
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    244
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-03--1912-07-08  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    245
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    246
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  247
RONNEBY TIDNING (1876) 1906-07-27--1909-03-30  Aktiebolaget Länsboktryckeriet  Karlskrona    248
RONNEBYPOSTEN (1895) 1908-07-23--1918-06-29  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Ronneby    249
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-10-25--1914-12-17  Roslagens boktryckeri aktiebolags tryckeri  Norrtälje    250
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    251
SALAPOSTEN (1906) 1906-12-03--1911-12-31  Salapostens tryckeri  Sala    252
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-12-19--1910-03-12  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    253
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  Seffle Nyheters tryckeri  Säffle    254
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-19--1919-07-05  Filipstads tidningstryckeri  Filipstad    255
SIGNALEN (1900) 1903-12-25--1914-12-10  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri, Folkets Hus  Stockholm    256
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    257
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    258
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    259
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    260
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    261
SKELLEFTEBLADET (1887) 1887-09-14--1912-10-14  Erik Hallboms boktryckeri  Skellefteå    262
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1902-10-02--1919-07-04  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    263
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1909-01-02--1918-06-29  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    264
SKÅNING (1895) 1901-06-29--1920-02-07  Skånetryckeriet  Malmö    265
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-07-01--1916-06-30  Skåningen Eslöfs Tidnings tryckeri  Eslöv    266
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1907-04-02--1909-03-25  Malmö tryckeriaktiebolags tryckeri  Malmö    267
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-03-26--1909-08-10  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    268
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-11--1909-08-13  Förlagsaktiebolaget i Malmö  Malmö    269
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-14--1909-08-16  Centraltryckeriet  Malmö    270
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-17--1909-08-20  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    271
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-21--1909-08-27  Skånetryckeriet  Malmö    272
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-28--1909-08-29  A.B. Skånetryckeriet  Malmö    273
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-30--1909-08-30  Skånetryckeriet  Malmö    274
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-31--1909-09-01  A.B. Skånetryckeriet  Malmö    275
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    276
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1907-04-02--1909-03-25  Malmö tryckeriaktiebolags tryckeri  Malmö    277
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1909-03-26--1920-07-09  Tryckeri- & tidningsaktiebolagets södra sveriges tryckeri  Malmö    278
SKÅNSKA ARBETAREBLADET (1909) 1909-10-09--1911-10-14  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges Tryckeri  Malmö    279
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-11-01--1910-02-28  Skånska morgonbladets tryckeri  Kristianstad    280
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    281
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    282
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1902-12-05--1913-01-12  Tryckeriföreningen Småland  Jönköping    283
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    284
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    285
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-01-02--1909-11-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    286
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1909-12-03--1919-07-02  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    287
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1908-12-19--1916-12-30  Tryckeriföreningen Smålands tryckeri  Jönköping    288
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  289
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    290
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1906-03-19--1910-06-05  Kungl. Hofboktryckeriet Iduns tryckeri aktiebolag  Stockholm    291
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1908-01-04--1910-05-11  Gustafson & Påhlsons boktryckeri  Stockholm  Osäkert slutdatum p.g.a. felande nr (37-49).  292
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    293
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    294
STORMKLOCKAN (1909) 1908-12-09--1909-01-30  Gustafson & Påhlsons boktryckeri  Stockholm    295
STORMKLOCKAN (1909) 1909-02-06--1913-09-20  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    296
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    297
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-03--1916-12-08  L.A. Larsons tryckeri  Strömstad  TL  298
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1908-02-01--1912-12-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    299
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1903-01-07--1919-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    300
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    301
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    302
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1904-12-17--1911-12-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    303
SVARET (1909) 1909-08-10--1909-09-06  Fackföreningarnas Tryckeriaktiebolag  Stockholm    304
SVEA-BYRÅNS HYRES- & PLATSLISTA (1909) 1909-05-15--1911-11-11  Förlagsaktiebolaget Hvar 8 dags tryckeri  Göteborg    305
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1907-11-19--1910-06-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    306
SVENSK SLAKTERITIDNING (1909) 1909-02-20--1909-03-27  Förlags aktiebolaget  Malmö    307
SVENSK SLAKTERITIDNING (1909) 1909-04-10--1909-04-17  Centraltryckeriet  Malmö    308
SVENSK SLAKTERITIDNING (1909) 1909-04-24--1911-09-27  Skånetryckeriet  Malmö    309
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    310
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1905-08-26--1918-02-09  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    311
SVENSKA FOLKET (1906) 1907-06-26--1909-12-29  Östgötens boktryckeri  Linköping    312
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1908-11-20--1909-08-13  Svenska folkförbundets tryckeri  Stockholm    313
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1909-08-16--1911-08-22  Svenska folkförbundets tryckeriaktiebolag  Stockholm    314
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1906-12-22--1909-01-02  John Dahlberg & C:o tr.  Örebro    315
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1909-01-16--1912-10-05  Centraltryckeriet  Örebro    316
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1900-07-05--1917-12-27  J.M. Landers tryckeri  Arvika    317
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-11-05--1918-10-19  Centraltryckeriet  Malmö    318
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-02--1909-11-03  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    319
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-11-04--1909-12-01  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    320
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    321
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    322
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    323
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1909-01-07--1913-04-24  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    324
SVERIGES HANDELSTIDNING (1908) 1908-01-20--1909-03-15  Aktiebolaget Leufvenmarks boktryckeri  Stockholm    325
SVERIGES HANDELSTIDNING (1908) 1909-03-22--1910-01-24  Östermalmstryckeriet  Stockholm    326
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1906-01-26--1917-05-26  Johnsons boktryckeri  Göteborg    327
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    328
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    329
SÄTERS TIDNING (1907) 1909-01-09--1913-06-19  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun  B-nr 1908-12-17  330
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1908-07-06--1916-03-31  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn    331
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    332
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    333
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-02--1917-12-31  Gust. Thoréns boktryckeri  Söderköping  334
SÖDERMALM (1904) 1906-09-29--1909-03-20  Östermalmstryckeriet  Stockholm    335
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    336
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-10-07--1917-12-31  Södermanlands nyheters tryckeri  Nyköping    337
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-12-19--1917-10-17  Södertälge Tidnings tryckeri  Södertälje    338
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-08-03--1919-12-12  Södertörns tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    339
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-04--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    340
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1907-11-16--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    341
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1907-10-12--1909-03-31  Sölvesborgspostens tryckeriaktiebolag  Sölvesborg    342
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1909-04-02--1909-07-19  Sölvesborgs boktryckeriaktiebolag  Sölvesborg    343
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    344
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-03--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    345
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    346
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    347
TIERPSPOSTEN (1892) 1892-10-01--1909-12-15  Algot Lindbergs boktryckeri  Östhammar    348
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    349
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    350
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    351
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1908-10-15--1909-11-25  Brobergs bok- & accidenstryckeri  Stockholm    352
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-02--1919-01-02  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    353
TRANÅS TIDNING (1892) 1900-01-05--1920-12-31  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    354
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1907-09-07--1909-02-20  Trelleborgs Allehandas boktryckeri  Trelleborg    355
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-02-23--1913-07-26  Trelleborgs Allehandas tryckeri  Trelleborg    356
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1901-08-14--1909-01-04  N. Anderssons boktryckeri  Trelleborg    357
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    358
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    359
TROLLHÄTTAN (1906) 1907-04-13--1909-05-05  Elanders boktryckeri  Göteborg    360
TROLLHÄTTAN (1906) 1909-05-08--1917-05-02  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    361
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1905-03-21--1916-12-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås  Trycker B-nummer 1905 03 21--1906 10 30.  362
TROSATIDNINGEN (1896) 1904-04-29--1918-09-27  Trosa-Tidningens boktryckeri  Trosa    363
TÖREBODA TIDNING (1907) 1908-10-03--1911-01-04  J.A. Fribergs boktryckeri  Skövde    364
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1906-04-20--1917-12-31  Ture Malmgren Uddevalla  Uddevalla    365
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1909-01-05--1911-12-23  Martin Ekeskogs boktryckeri  Ulricehamn    366
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    367
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    368
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1907-09-18--1910-10-08  C. G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    369
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    370
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1905-01-14--1911-12-22  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    371
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    372
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-17--1914-05-06  John Noréns boktryckeri  Vadstena    373
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    374
VECKANS NYHETER (1909) 1908-12-12--1909-08-10  Centraltryckeriet  Östersund    375
VECKANS NYHETER (1909) 1909-08-20--1913-01-24  G. F. Berndtsson & Sons boktryckeri  Östersund    376
VECKOPOSTEN (1868) 1900-01-04--1918-09-20  P. Palmqusts aktiebolag  Stockholm    377
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1907-08-12--1912-12-16  Elanders tryckeri  Göteborg    378
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-12-30  A.F. Broströms boktryckeri  Kristinehamn    379
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1910-03-25  Nya Wermlandstidningens aktiebolag  Karlstad    380
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1920-12-30  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    381
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-02--1912-06-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    382
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1918-05-25  Tidningens tryckeri / Westervikspostens tryckeri  Västervik    383
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    384
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    385
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1909-01-02--1918-04-29  Västmanlands Allehandas tryckeri  Västerås  ibland westmanlands...  386
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    387
VETLANDAPOSTEN (1893) 1900-01-05--1916-12-29  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    388
WILJAN (1909) 1909-01-13--1909-04-24  Centraltryckeriet  Östersund    389
WILJAN (1909) 1909-04-28--1909-06-26  John Hagbergs boktryckeri  Östersund    390
WILJAN (1909) 1909-07-31--1909-10-21  E. Halléns tryckeri  Sundsvall    391
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    392
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-07-15--1910-07-01  Länstidningens tryckeri  Örebro    393
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM (1907) 1907-10-14--1909-10-30  Stockholms-tryckeriet  Stockholm    394
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1907-01-03--1914-09-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    395
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1905-12-29--1910-04-25  Aktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    396
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1907-05-21--1909-08-03  Värmlands folkblads tryckeri  Karlstad    397
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1909-11-03--1910-06-01  Tryckeriföreningen Nerikes tryckeri  Örebro    398
VÄRMLANDSBERG (1906) 1908-06-03--1910-06-07  A-B Bergslagens boktryckeri  Filipstad    399
VÄRNAMOBLADET (1908) 1908-11-13--1910-05-23  Värnamo boktryckeri & pappersaffär  Värnamo    400
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1908-11-27--1914-11-28  Aktiebolaget Nya tryckeriet  Umeå    401
WÄSTERBOTTENS NYHETER (1908) 1909-02-13--1911-05-09  Aktiebolaget Nyheternas tryckeri  Umeå    402
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1901-06-07--1909-03-16  Aktiebolaget Västerbottenskurirens tryckeri  Umeå    403
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1909-03-19--1909-06-26  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    404
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1909-06-29--1910-02-17  Gustav Roséns tryckeri  Umeå    405
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    406
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    407
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1918-04-03  C.O. Ekblad & Comp.  Västervik    408
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-05-28--1910-12-30  Boktryckeribolaget i Sköfde, Gustaf Thorsander  Skövde    409
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-17--1909-04-16  Ivar Nybergs boktryckeri  Tidaholm    410
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    411
VÄSTGÖTABONDEN (1908) 1908-06-05--1909-06-29  Lidköpings tryckeriaktiebolags arr.  Lidköping    412
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1908-10-05--1910-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västgöta-Dal  Vänersborg    413
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-02-15--1910-07-01  Lidköpings tryckeriaktiebolags arrendatorer, Schröder & Lindahl  Lidköping    414
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    415
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1905-05-24--1911-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    416
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    417
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    418
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    419
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    420
WÄSTRA MEDELPAD (1909) 1909-09-26--1911-04-01  E. Halléns tryckeri  Sundsvall    421
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    422
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1916-10-27  John Antonsons boktryckeri  Göteborg    423
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1909-12-04--1915-07-30  Seffle tryckeriaktiebolags tryckeri  Säffle    424
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    425
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    426
ÅNGETIDNINGEN (1908) 1908-11-14--1912-12-28  Boktryckeriaktiebolaget i Sundsvall  Sundsvall    427
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    428
ÅTVIDABERGS ANNONSBLAD (1909) 1909-12-11--1910-07-30  Tryckeriföreningen Norrköpings tryckeri  Norrköping    429
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1908-11-27--1909-05-14  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    430
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1909-05-18--1919-07-05  Alingsås tryckeriaktiebolag  Alingsås    431
ÖLANDSBLADET (1868) 1886-01-02--1918-07-24  J. E. Melander  Borgholm    432
ÖLANDSPOSTEN (1906) 1906-10-16--1909-08-09  Axel E. Svenssons tryckeri  Borgholm  Slutdatum okontrollerat.  433
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    434
ÖREBROKURIREN (1902) 1903-01-22--1916-05-01  Tryckeriföreningen Nerikes Tryckeri  Örebro    435
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    436
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1907-01-04--1914-09-11  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    437
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    438
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1901-10-07--1909-03-15  Norrköpings förlags- & boktryckeriaktiebolag  Norrköping    439
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1909-03-16--1915-07-27  Östergötlands dagblads nya aktiebolags tryckeri  Norrköping    440
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  441
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1908-12-18--1910-01-28  Östermalmstryckeriet  Stockholm    442
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    443
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-06-26  Erik Wallins boktryckeri  Vadstena    444
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1900-01-05--1911-12-29  Östgöta Correspondentens boktryckeri  Linköping    445
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1919-07-08  Östgötens boktryckeri  Linköping    446
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-02--1909-12-10  Algot Lindbergs boktryckeri  Östhammar    447
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  448

Sidan skapad Tue Mar 05 13:58:18 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond