Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på    1901-01-01- -1901-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
AFFISCHEN (1885) 1885-08-24--1911-12-31    1
AFTONBLADET (1830) 1830-12-06--    2
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1897-01-02--1940-10-30    3
ALBERT ANDERSSONS AFFÄRSBLAD (1899) 1899-06-30--1902-12-30  Datum hämtade från mikrofilmen.  4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-12-04--    5
ALLEHANDA (1899) 1899-11-25--1905-11-25    6
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1884-01-12--1979-12-21  FORTS. SE: "KATALOG 1956-"  7
ANNONSBLADET (1898) 1898-10-22--1909-12-22    8
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1899-01-07--1902-12-24    9
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1887-04-13--1920-12-31    10
ARBETAREN [suecana] (1890) 1890-04-04--1904-12-31    11
ARBETAREN [suecana] (1895) 1895-07-04--1928-12-31    12
ARBETARENS VÄN (1875) 1875-07-15--1911-12-31    13
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1916-12-15    14
ARBETET (1887) 1887-08-06--1995-09-04    15
ARBOGA TIDNING (1881) 1881-07-17--    16
ARVIKA NYHETER (1895) 1895-01-26--    17
ARVIKA TIDNING (1884) 1883-12-01--1962-10-30    18
ASHLAND POSTEN [suecana] (1899) 1899-01-01--1902-12-31    19
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1879-01-04--1917-12-18    20
AURORA (1899) 1899-08-05--1957-12-31    21
AVESTA TIDNING (1882) 1882-11-25--    22
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1951-10-30    23
BAROMETERN (1841) 1841-10-02--    24
BERGSLAGEN (1901) 1901-12-01--1915-01-30    25
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1888-03-07--1951-07-14    26
BERGSLAGSNISSE (1896) 1896-07-15--1902-12-15    27
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1892-06-01--2006-12-02    28
BETHANY MESSENGER [suecana] (1892) 1892-01-01--1913-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  29
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1870-01-05--    30
BLEKINGEKURIREN (1892) 1892-10-03--1905-08-26    31
BLIXTEN (1901) 1901-11-02--1902-01-23    32
BODEN (1900) 1899-12-09--1905-01-26    33
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-10-21--    34
BORGÅBLADET [suecana] (1860) 1860-12-15--2015-01-13    35
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-08-15--    36
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1898-01-05--1902-12-31    37
BORÅS TIDNING (1838) 1838-12-07--    38
BORÅSBLADET (1901) 1901-03-07--1901-05-04  Tidskrift  39
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-05-01--1902-12-31    40
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1894) 1894-11-17--1901-12-31  kan ej åtefinnas  41
BRAND (1898) 1898-05-01--1956-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1908-02-01, 1908-03-07, 1908-08-01, 1909-08-14, 1912-02-24, 1914-11-28, 1916-03-25, 1916-04-15  42
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1897-12-08--1901-12-16    43
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-11-19--    44
CALUMET POSTEN [suecana] (1901) 1900-01-01--1918-12-31    45
CANADA [suecana] (1895) 1895-07-01--1907-06-12    46
CHICAGO-BLADET [suecana] (1877) 1877-02-16--1952-12-31    47
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1857-08-22--1944-11-30    48
DAGEN (1896) 1896-12-17--1915-12-31    49
DAGENS NYHETER (1864) 1864-12-23--    50
DALPILEN (1854) 1854-01-02--1926-12-31    51
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1895-12-14--1957-10-18    52
DULUTH POSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1922-12-31    53
DUSCH (1899) 1899-12-07--1901-06-06    54
EFTERÅT (1891) 1891-06-15--1922-12-15    55
EIRA (1877) 1877-01-14--1903-06-30    56
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1884-10-04--1959-05-30    57
ELFSBORGAREN (1901) 1901-02-08--1902-11-28    58
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1886-11-03--1984-05-15    59
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1982-03-06    60
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1907-08-23    61
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1867-10-01--1946-11-30    62
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1897-12-08--1901-12-15    63
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1885-07-04--1918-12-31    64
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1880-01-08--    65
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1890-12-08--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-10-17, 1943-09-07  66
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1875-12-18--1954-12-31  1887, nr 82-102 och 1888-01-02--07-25 finns ej på KB.  67
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1857-02-07--    68
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1899-10-24--1916-09-29    69
FALUKURIREN (1894) 1894-07-02--    70
FIGARO (1878) 1878-07-28--1925-10-10  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1906-09-29  71
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1850-09-06--1958-12-30    72
FINLANDS ALLMÄNNA TIDNING [suecana] (1820) 1820-01-01--1931-12-31    73
FINSKA AMERIKANAREN [suecana] (1896) 1897-01-02--1935-04-25    74
FOLKBLADET (1894) 1894-05-26--1907-09-28    75
FOLKETS TIDNING (1857) 1857-01-03--1920-12-31    76
FORSKAREN [suecana] (1893) 1893-01-01--1905-01-15    77
FOSTERLANDET [suecana] (1891) 1891-11-04--1907-09-25    78
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1887-12-17--1948-12-24    79
FREJA (1872) 1872-12-01--1907-03-01    80
FRIHET [suecana] (1898) 1898-04-01--1904-08-13    81
FRYKEN (1901) 1900-12-29--1905-12-07    82
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1884-10-15--1916-06-15    83
FÄDERNESLANDET (1852) 1852-03-08--1927-10-12    84
FÖRPOSTEN (1865) 1865-01-28--1919-12-27    85
FÖRPOSTEN [suecana] (1892) 1892-08-04--1909-06-30    86
GAMLA OCH NYA HEMLANDET [suecana] (1870) 1870-05-24--1914-09-24    87
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-04-30--1902-02-15  Slutdatum skattat sista numret daterat "Februari"  88
GEFLE DAGBLAD (1895) 1895-04-11--    89
GEFLEPOSTEN (1864) 1864-12-10--1941-04-12    90
GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1880-05-28--1905-12-31    91
GELLIVAREBLADET (1900) 1899-12-14--1901-02-01    92
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1873-01-03--    93
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1890-12-19--1936-12-30    94
GOTLÄNNINGEN (1884) 1884-09-27--1978-12-30    95
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28    96
GRENNA TIDNING (1858) 1857-12-21--1964-10-30    97
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-11-05--1964-10-21    98
GULD (1900) 1900-07-01--1904-02-15    99
GÅRDAKURIREN (1901) 1901-05-10--1901-06-07  Tidskrift  100
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-11-01--1918-11-30    101
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1832-03-22--1973-09-08  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-09-13, 1940-09-14, 1940-09-16, 1940-10-08, 1941-12-18, 1942-02-09, 1942-03-12, 1942-09-09  102
GÖTEBORGS HYRESLISTA (1888) 1888-06-21--1918-11-30    103
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-04-15--1907-10-01    104
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1886-01-02--1912-12-28    105
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1896-10-01--1950-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-11-22  106
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1892-10-01--1921-12-30    107
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1977-12-29    108
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1859-01-05--    109
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1882-07-05--1923-10-30    110
HALLAND (1876) 1875-12-08--1954-12-31    111
HALLANDS TIDNING (1889) 1889-04-11--1929-09-25    112
HALLANDSPOSTEN (1857) 1857-11-24--    113
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1895-12-14--1946-12-31    114
HANDTVERKS- OCH INDUSTRI-TIDNING (1898) 1900-01-05--1905-12-29    115
HANGÖ [suecana] (1890) 1890-04-03--1971-12-31    116
HAPARANDABLADET (1882) 1882-07-08--    117
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1884-12-16--    118
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1890-12-13--1951-05-21    119
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1901-01-01--1912-11-27    120
HELSINGEN (1882) 1882-12-01--1928-05-08    121
HELSOVÄNNEN (1886) 1885-12-16--1961-12-31    122
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1886-11-25--1905-12-28    123
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1897-12-14--1903-12-29    124
HEMMETS VÄN (1898) 1898-01-06--    125
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1888-12-04--1906-12-15    126
HJO TIDNING (1885) 1885-10-03--    127
HJULSPORT (1892) 1892-12-10--1901-12-28    128
HOTELL-TIDNING (1888) 1888-11-01--1909-12-30    129
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1961-12-30    130
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1865-01-07--1954-06-30    131
HUFVUDSTADSBLADET [suecana] (1864) 1864-12-05--1980-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  132
HUMORISTEN [suecana] (1898) 1898-01-01--1903-12-31    133
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1898-12-07--1914-12-31    134
HVAR 8 DAG (1899) 1899-10-01--1933-12-31    135
HVETLANDA TIDNING (1873) 1873-08-22--1940-10-09    136
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1842-05-26--1951-09-14    137
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1888-01-07--1987-03-01    138
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1899-11-25--1901-12-31    139
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-12-17--1903-01-07    140
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1891-01-03--1911-11-30    141
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  KB saknar hela 1902.  142
JEMTLAND (1893) 1893-12-04--1911-12-23    143
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1894-11-30--1902-09-06    144
JORDEMODERN (1888) 1888-01-15--1905-12-15    145
JÄMTLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1894) 1894-08-25--1901-06-12    146
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1895-07-29--1957-12-21    147
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1945-09-29    148
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1925-12-31    149
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1865-01-17--    150
KALMAR (1864) 1864-07-30--1918-06-22    151
KANSAS CITY TRIBUNEN [suecana] (1901) 1901-01-01--1914-12-31    152
KARLSHAMN (1871) 1871-12-16--1928-09-29    153
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1848-01-15--2019-09-30    154
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1883-12-05--2020-07-06    155
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1879-01-02--1908-11-30    156
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-03-16--1901-06-28    157
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1879-11-15--2023-04-20    158
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1888-01-04--1918-12-24    159
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1887-08-06--1924-12-31    160
KINDA TIDNING (1899) 1899-10-03--1901-10-22    161
KINDAPOSTEN (1894) 1894-10-31--2005-05-17    162
KLARAN (1891) 1890-12-20--1909-08-09    163
KLÄM (1899) 1899-10-07--1902-12-27    164
KORRESPONDENTEN (1846) 1846-01-08--1941-05-29    165
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1896-12-01--1954-12-31    166
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1856-09-20--    167
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-05-05--1936-12-30    168
KRÖNIKAN (1901) 1901-12-07--1909-03-13    169
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1887-11-18--1963-06-21    170
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-05-01--1910-01-04    171
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--    172
LANDTMANNENS ANNONSBILAGA (1893) 1893-01-07--1904-12-31    173
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-12-11--1931-09-17    174
LINCOLN SVENSKA TRIBUN [suecana] (1901) 1901-01-01--1902-12-31    175
LINDSBORGS-POSTEN [suecana] (1897) 1897-12-01--1930-12-31    176
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1917-11-30    177
LJUSDALS TIDNING (1896) 1895-12-05--1962-12-20    178
LUNDS DAGBLAD (1897) 1897-12-01--1960-12-31    179
LUOSSAVAREBLADET (1900) 1900-04-03--1901-02-01    180
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1921-11-18    181
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1892-01-02--1923-12-28    182
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-12-05--1904-11-18    183
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1907-03-30    184
MANUFAKTURISTEN (1893) 1893-02-15--1904-10-22    185
MARIEFREDS NYA TIDNING (1877) 1877-03-03--1902-12-02    186
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1893-06-10--1952-04-02    187
MARINETTE TRIBUNEN [suecana] (1894) 1894-06-01--1917-09-28    188
MARSTRAND (1889) 1889-06-01--1919-09-30    189
MEDBORGAREN [suecana] (1892) 1892-01-01--1920-12-31    190
MEDBORGAREN [suecana] (1898) 1898-01-01--1905-12-31    191
MEJERIERNAS ANNONSBLAD (1893) 1893-10-18--1918-12-13    192
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-11-22--1923-09-08    193
MINNEAPOLIS VECKOBLAD [suecana] (1887) 1887-10-26--1906-02-13    194
MINNESOTA STATS TIDNING [suecana] (1895) 1895-10-30--1939-02-22    195
MISSIONSVÄNNEN [suecana] (1874) 1874-07-01--1960-12-31    196
MONITOR [suecana] (1900) 1900-01-01--1909-03-31    197
MORA TIDNING (1893) 1892-11-30--    198
MOTALA TIDNING (1868) 1868-07-24--1909-12-31    199
MOTALAPOSTEN (1883) 1883-12-01--1962-11-06    200
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29    201
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1843-03-04--    202
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1896-11-02--1944-06-30    203
NEW YORK TIDNINGEN [suecana] (1901) 1901-01-10--1902-02-27    204
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1866-03-31--1964-10-21    205
NORDHALLAND (1883) 1883-04-05--2013-05-31    206
NORDSTJERNAN [suecana] (1872) 1872-09-21--1966-01-27    207
NORDWESTERN-HÄROLD [suecana] (1900) 1900-07-01--1906-09-30    208
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1894-10-27--1933-12-30    209
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1876-02-26--1950-09-30    210
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--    211
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1891-10-13--1951-10-13    212
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1895-10-04--1907-07-06    213
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1861-12-14--    214
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1847-01-09--1916-05-05    215
NORRKÖPING (1885) 1885-12-05--1903-08-28    216
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1787-01-03--    217
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1837-07-04--1956-12-31    218
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1897-10-28--1906-12-14    219
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-12-07--1917-05-19    220
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-03-22--1902-12-24    221
NORRTELJE TIDNING (1880) 1880-05-15--    222
NY TID (1892) 1892-03-24--1966-06-14    223
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1859-11-17--1944-10-14    224
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1884-12-06--    225
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-04-15--1954-12-31    226
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-10-06--1914-02-19    227
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1893-03-24--1903-12-24    228
NYA WECKO-POSTEN [suecana] (1884) 1884-10-22--1918-02-05    229
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1851-01-02--    230
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1847-01-02--1945-09-30    231
NYA VÄGVISAREN (1900) 1900-11-10--1902-12-31    232
NYA ÖSTERNS WECKOBLAD [suecana] (1896) 1896-08-26--1906-12-26    233
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1882-10-28--1945-12-15    234
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1898-08-20--1930-12-12    235
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1862-01-02--1923-06-19    236
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-22--    237
PATRIOTEN (1892) 1892-11-01--1903-02-14    238
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1821-01-02--2006-12-29    239
PRAKTISK TIDNING (1897) 1897-12-03--1908-11-27    240
REFORMATORN (1887) 1887-08-05--1965-03-28    241
REFORMATORN [suecana] (1900) 1900-01-01--1910-12-31    242
REVUEN (1892) 1892-11-12--1905-01-15    243
ROCKFORDSPOSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1911-09-14    244
RONNEBY TIDNING (1876) 1876-05-27--1909-03-30    245
RONNEBYPOSTEN (1895) 1894-12-14--1971-12-31    246
SALA ALLEHANDA (1880) 1879-12-10--    247
SALATIDNINGEN (1901) 1901-10-04--1903-01-28    248
SEDLIGHETS-VÄNNEN (1878) 1878-02-15--1909-01-15    249
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1895-01-03--1925-09-29    250
SIGNALEN (1900) 1900-05-25--1941-06-19    251
SIGTUNA TIDNING (1888) 1887-12-16--1906-11-23    252
SILVERHILL NYHETER [suecana] (1901) 1901-01-01--1907-12-31    253
SKANDINAVEN [suecana] (1851) 1851-01-02--1952-12-31  Skattad utgivning. Se Anders och Lundstedts bibl.  254
SKANDINAVEN [suecana] (1866) 1866-06-01--1941-10-30    255
SKANDINAVIA [suecana] (1887) 1887-11-18--1918-02-24    256
SKARA TIDNING (1863) 1863-01-24--1982-06-20    257
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1884-04-10--1981-01-31    258
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1884-07-05--    259
SKELLEFTEBLADET (1887) 1887-09-14--1951-05-31    260
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1860-07-07--1919-12-30    261
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1893-10-21--1960-12-03    262
SKÅNING (1895) 1895-08-17--1920-02-07    263
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1894-04-19--1952-06-30    264
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-10-23--1949-12-31    265
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1888-11-15--    266
SKÅNSKA DAGBLADET HYRES- OCH PLATSLISTA (1898) 1898-02-01--1940-04-13    267
SKÄRGÅRDEN (1897) 1896-12-28--1904-12-31    268
SKÖRDEMANNEN [suecana] (1888) 1888-01-01--1919-12-31    269
SMÅLAND (1893) 1893-11-21--1901-12-31    270
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1879-11-28--1973-12-11    271
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-11-15--1991-09-04    272
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-08-23--1904-12-30    273
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1867-01-02--    274
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1883-11-03--1945-12-29    275
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1899-06-30--    276
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1885-11-13--1942-09-30    277
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1895-03-23--1951-09-14    278
SPECERISTEN (1899) 1899-09-29--1904-04-15    279
STENARBETAREN (1897) 1897-11-28--1969-08-31  Startdatum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur". Slutdatum är ungefärligt.   280
STJERNAN (1890) 1889-12-21--1905-12-30    281
STOCKHOLMS ADRESS OCH HYRESLISTA (1900) 1900-03-01--1903-12-30  skattade datum första numret i KB,s sammling har nr 14  282
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1824-01-02--1931-11-19    283
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1897-11-06--1939-12-30    284
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-10-18--1943-12-22    285
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1885-12-18--1906-11-03    286
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1901-12-02--1906-06-30    287
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1889-12-02--1966-02-27    288
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1854-02-18--1975-12-31    289
STRIDSROPET [suecana] (1891) 1891-02-07--1965-12-28    290
STRIX (1897) 1897-03-11--1924-12-31    291
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1866-10-17--1918-12-31    292
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-09-22--1919-12-31    293
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1898-09-13--1902-10-31    294
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1880-01-03--    295
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1859-01-05--1962-12-31    296
SUPERIOR-POSTEN [suecana] (1888) 1888-06-07--1918-10-05    297
SVEA [suecana] (1897) 1897-01-01--1966-01-27    298
SVENSK DAMTIDNING (1890) 1890-01-03--1906-12-28    299
SVENSK FAMILJ-JOURNAL [suecana] (1889) 1889-01-01--1922-12-31    300
SVENSK KEMISK TIDSKRIFT (1889) 1889-01-15--1968-12-31    301
SVENSK SKYTTE-TIDSKRIFT (1895) 1895-05-08--1914-12-31    302
SVENSK TYPOGRAFTIDNING (1888) 1888-01-01--1959-12-31    303
SVENSKA AMERIKANAREN [suecana] (1877) 1877-10-16--1936-05-21    304
SVENSKA AMERIKANSKA POSTEN [suecana] (1885) 1885-03-09--1940-09-30    305
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1884-12-18--    306
SVENSKA DAGBLADET [suecana] (1901) 1901-09-01--1901-11-30    307
SVENSKA FOLKETS TIDNING [suecana] (1881) 1881-10-05--1927-08-25    308
SVENSKA JOURNALEN TRIBUNEN [suecana] (1892) 1892-02-04--1904-09-02    309
SVENSKA KORRESPONDENTEN [suecana] (1889) 1889-11-07--1901-03-21    310
SVENSKA KURIREN [suecana] (1887) 1887-12-17--1929-10-03    311
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1898-12-01--1920-09-30    312
SVENSKA MONITOREN [suecana] (1895) 1895-05-01--1939-03-30    313
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1890-12-05--1958-10-31    314
SVENSKA NYHETER [suecana] (1901) 1901-10-01--1906-06-26    315
SVENSKA POSTEN (1873) 1873-07-26--1979-12-24    316
SVENSKA ROMANBLADET [suecana] (1889) 1889-04-01--1917-12-31    317
SVENSKA SÄNDEBUDET (1881) 1881-09-23--1902-12-25    318
SVENSKA TRIBUNEN [suecana] (1877) 1877-09-20--1906-06-26    319
SVENSKA VECKOBLADET [suecana] (1890) 1890-01-18--1919-12-31    320
SVENSK-AMERIKANSKA WESTERN [suecana] (1901) 1901-03-21--1928-11-09    321
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1890-06-14--1903-07-29    322
SVERIGES EGENDOMS- OCH AFFÄRSTIDNING (1900) 1900-08-04--1902-12-27    323
SVERIGES KOMMUNIKATIONER (1867) 1867-03-15--1981-02-01  Skattade datum  324
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1894-04-07--1917-12-31    325
SVERIGES SJÖFARTSTIDNING (1893) 1893-12-08--1902-04-22    326
SVITHIOD [suecana] (1883) 1883-07-01--1903-12-31    327
SYDHALLAND (1893) 1893-10-05--1954-12-31    328
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1870-04-29--2004-10-04    329
SÄNDEBUDET [suecana] (1862) 1862-07-18--1955-12-05    330
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1878-09-17--1963-11-29    331
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1895-10-02--1967-03-18    332
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1895-11-15--1931-06-29    333
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1879-12-06--1948-11-30    334
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1862-09-02--1952-12-31    335
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1893-11-30--    336
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1891-10-31--1930-03-31    337
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-09-09--    338
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1857-01-03--1909-07-19    339
SÖNDAGS-NISSE (1862) 1862-02-02--1924-11-30  Startdatum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur". Slutdatum är ungefärligt.  340
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1893-10-02--1947-12-31    341
TACOMA TRIBUNEN [suecana] (1890) 1890-04-17--1902-12-31  Utkom 1 gång per vecka. Enigtl Library of congress utkom nr 2 den 24 april 1890.   342
TEXAS BLADET [suecana] (1900) 1901-01-01--1909-12-31    343
TEXASPOSTEN [suecana] (1896) 1896-04-18--1982-01-14    344
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1839-05-09--1926-06-30    345
TIDNING FÖR IDROTT (1881) 1881-10-05--1919-12-31    346
TIDNING FÖR LÄRARINNOR (1898) 1898-05-27--1961-12-31    347
TIERPSPOSTEN (1892) 1892-08-13--1963-12-31    348
TJUSTS TIDNING (1886) 1885-12-18--1939-12-30    349
TRANÅS TIDNING (1892) 1891-12-11--    350
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1876-10-04--    351
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1896-12-05--1954-12-31    352
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1979-12-29    353
TROLLHÄTTANS TIDNING (1892) 1892-01-04--1902-11-28    354
TROSATIDNINGEN (1896) 1896-11-06--1918-09-20    355
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1869-10-12--    356
UMEBLADET (1847) 1847-09-25--1951-05-31    357
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1896-12-04--1928-12-28    358
UNGHERRARNES EGEN (1901) 1901-02-02--1902-12-27    359
UPLANDSKURIREN (1901) 1900-12-14--1902-04-15  Utgivningsuppehåll 1902-02-29--04-14   360
UPSALA (1845) 1845-10-03--1958-12-27    361
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-10-09--1911-12-22    362
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1890-12-03--    363
UTAH KORRESPONDENTEN [suecana] (1894) 1894-02-03--1915-12-31    364
UTAH POSTEN [suecana] (1900) 1900-09-20--1935-10-30    365
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1857-01-03--1933-03-18    366
VARAPOSTEN (1901) 1901-09-21--1901-11-08    367
VARBERGSPOSTEN (1894) 1894-07-17--1952-04-18    368
VECKOPOSTEN (1868) 1868-12-03--1992-10-10    369
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1894-09-17--1913-04-21    370
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1898-12-07--1902-11-28    371
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-18--1903-12-31    372
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1872-01-27--1915-12-30    373
WERMLANDSKURIREN (1899) 1898-11-18--1901-12-27    374
WERMLÄNDINGEN (1880) 1880-01-02--1910-03-25    375
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1899-10-19--1903-12-30    376
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-12-02--1920-12-30    377
WESTERBOTTEN (1870) 1869-12-03--1912-06-22    378
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1900-04-02--1902-12-31    379
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1878-12-04--1952-06-30    380
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1887-12-21--1954-09-15    381
WESTGÖTEN (1888) 1887-11-19--1967-10-01    382
VESTKUSTEN [suecana] (1887) 1887-01-01--2007-11-15    383
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1887-11-01--1939-09-30    384
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1831-02-10--    385
WESTRA POSTEN [suecana] (1889) 1889-03-15--1902-06-06    386
VETLANDAPOSTEN (1893) 1893-10-14--    387
WIBORGS NYHETER [suecana] (1899) 1899-03-01--1939-11-28    388
VIKINGEN [suecana] (1894) 1894-01-01--1905-05-31    389
VIMMERBY TIDNING (1884) 1884-08-07--    390
WIMMERBYKURIREN (1896) 1896-01-03--1901-10-22    391
VIMMERBYPOSTEN (1902) 1901-12-21--1902-09-05    392
VIOLA (1895) 1895-01-01--1979-12-31  Ungefärliga datum. Ska kollas.  393
WISCONSIN SVENSKA TRIBUN [suecana] (1890) 1890-07-15--1904-12-31    394
VÅRT LAND (1885) 1885-12-07--1908-11-30    395
VÅRT LAND [suecana] (1890) 1890-12-04--1920-09-10    396
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1885-12-05--1903-12-30    397
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12    398
WÄRMLANDSBERG (1887) 1886-11-20--1901-03-29    399
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-05-17--    400
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1899-12-02--1956-11-29    401
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1873-12-27--1999-12-31    402
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1834-07-19--1919-06-26    403
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1887-08-17--1961-12-29    404
VÄSTRA NYLAND [suecana] (1889) 1889-01-04--1990-02-16  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  405
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1922-10-26    406
VÄSTRA SÄNDEBUDET [suecana] (1889) 1889-12-01--1917-03-26    407
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1873-06-18--    408
YSTADSPOSTEN (1885) 1885-10-01--1908-12-31    409
ÅBO UNDERRÄTTELSER [suecana] (1824) 1824-01-03--1970-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  410
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1898-10-15--1901-11-30    411
ÅBY-ÅSTORPSTIDNINGEN (1898) 1898-09-27--1901-12-16    412
ÅLAND [suecana] (1891) 1891-04-01--2010-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  413
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1883-01-16--1927-11-04    414
ÅNGAREN (1887) 1877-05-16--1935-01-03  Utgivningsstart 1859-02-25 enligt Sveriges periodiska literatur. 1859-1876, 1878-1886 saknas i KB:s samling  415
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-03--1938-10-31    416
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1898-10-15--1901-11-30    417
ÖLANDSBLADET (1868) 1867-12-16--    418
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-10-06--1956-02-29    419
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1847-12-15--1982-04-04    420
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1901-01-02--    421
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1901-01-05--1902-09-27    422
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1890-04-26--1951-09-14    423
ÖSTERBOTTNINGEN [suecana] (1898) 1898-02-22--2008-05-23    424
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1890-11-24--1959-05-30    425
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1894-10-04--1913-11-14    426
ÖSTERNS HÄROLD [suecana] (1896) 1896-05-28--1913-01-30    427
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1877-09-05--    428
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1838-09-24--    429
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1893-12-02--1975-12-19    430
ÖSTGÖTAKURIREN (1883) 1883-12-03--1901-11-30    431
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1895-11-15--1917-12-28    432
ÖSTGÖTEN (1874) 1874-11-03--1966-02-19    433
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1886-12-17--1966-11-15    434
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1887-12-16--1906-12-30    435

Sidan skapad Tue Mar 05 14:51:37 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond