Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1919-01-01- -1919-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1918-11-15--1920-06-30  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    3
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-01-03--1919-06-28  Aftontidningens tryckeri  Stockholm  tryckte tidningen söndagar  4
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-01-03--1919-06-28  Fackföreningarnas tryckeriaktiebolag  Stockholm  tryckte tidningen måndagar-lördagar  5
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-06-29--1919-11-30  Aftontidningens tryckeri  Stockholm    6
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-12-01--1920-09-30  Tryckeri aktiebolag Union  Stockholm    7
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1918-10-16--1919-04-04  Tryckeriaktiebolaget Sverige  Stockholm  8
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1919-04-05--1919-12-02  Aftontidningens tryckeri  Stockholm  9
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1919-12-03--1920-10-02  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm  10
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1917-12-07--1920-04-29  Alingsås tryckeriaktiebolag  Alingsås    11
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    12
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-06-07--1919-06-14  A.M. Jönssons tryckeri  Ystad    13
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-07-05--1921-12-31  A.M. Jönsson och sons tryckeri  Ystad    14
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    15
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-05--1926-09-17  Borås tidnings tryckeri  Borås    16
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1911-06-14--1919-10-06  Aktiebolaget Värmlands boktryckeri  Kristinehamn    17
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1919-11-28--1920-08-13  Ansgarii-Postens tryckeri aktiebolag  Karlstad    18
APPELL (1912) 1915-03-27--1925-05-15  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    19
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    20
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    21
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    22
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    23
ARVIKA TIDNING (1884) 1918-01-05--1921-11-05  Arvika tidnings tryckeri  Arvika    24
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    25
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    26
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    27
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    28
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1916-06-10--1919-09-06  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    29
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    30
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1912-01-30--1922-06-15  Bärgslagernas Nyheters boktryckeri  Filipstad    31
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    32
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    33
BIRGER JARL (1904) 1915-05-01--1920-12-24  Norrmalms-tryckeriet  Stockholm    34
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1918-04-03--1921-11-30  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    35
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    36
BLEKINGEKURIREN (1919) 1919-03-22--1919-06-07  Andersons boktryckeri  Trelleborg    37
BOGESUND (1907) 1912-09-03--1919-12-05  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    38
BOGESUND (1907) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    39
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Ture Malmgrens boktryckeri  Uddevalla  40
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1930-10-27  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  41
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1914-01-15--1919-02-15  Ture Malmgrens boktryckeri  Uddevalla    42
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    43
BOHUSPOSTEN (1910) 1918-07-01--1928-08-09  Aktiebolaget Bohuspostens tryckeri  Uddevalla    44
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-02--1919-12-31  Bollnäs tryckeriaktiebolag  Bollnäs    45
BONDETIDNINGEN (1918) 1918-01-09--1919-12-13  Tidningsföreningen Landsbygdens tryckeri  Göteborg  Namnet är tidvis förkortat på olika sätt. F.d. Schéel & Sjögrens tryckeri, vilket inköptes av Tidningsföreningen Landsbygden u.p.a., T 1918-01-09  46
BONDETIDNINGEN (1918) 1919-12-17--1922-04-12  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    47
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  48
BORÅS DAGBLAD (1908) 1912-06-08--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    49
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    50
BRAND (1898) 1911-09-23--1921-01-01  Oscar Malmborgs tryckeri  Stockholm    51
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    52
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1922-11-09  Norrtelje tidnings boktr. aktiebolag      53
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    54
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    55
CYRANO (1918) 1918-10-27--1920-04-01  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Stockholm    56
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    57
DAGENS TIDNING (1919) 1919-12-01--1922-02-14  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm    58
DALABLADET (1918) 1918-12-18--1924-09-08  Tidnings- och tryckeriaktiebolaget Dalaförbundet  Falun    59
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-02--1926-04-29  Dalademokratens tryckeri  Falun  Från dec 1918 enl jub nr 1927-12-01, 1957-11-23  60
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1918-12-03--1923-04-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  61
DALATIDNINGEN (1918) 1918-08-27--1919-04-14  Dalatidningen  Falun    62
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  63
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    64
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    65
ECHO ROSSII (1918) 1918-12-07--1919-02-18  P. Palmquists aktiebolag  Stockholm    66
EKO FRÅN VÄRLDSPRESSEN (1917) 1918-03-15--1919-12-01  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    67
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    68
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    69
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    70
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    71
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    72
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    73
EXTRABLADET (1912) 1912-05-26--1924-01-06  Tryckeri- & tidningsföreningens tryckeri  Gävle    74
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    75
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1912-01-02--1919-12-13  Falkenbergspostens tryckeri  Falkenberg    76
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    77
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  78
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    79
FIGARO (1878) 1916-06-10--1919-10-04  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    80
FIGARO (1878) 1919-10-11--1920-12-23  Boktryckeriet Viking  Stockholm    81
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-02--1919-02-04  Filipstadspostens boktryckeri  Filipstad    82
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    83
FLENS TIDNING (1917) 1917-10-27--1919-08-01  Aktiebolag De Förenade boktryckerierna  Södertälje    84
FLENS TIDNING (1917) 1919-08-02--1919-08-23  Afton-Tidningens tryckeri  Stockholm    85
FLENS TIDNING (1917) 1919-08-30--1919-12-31  Aktiebolag De Förenade boktryckerierna  Södertälje    86
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    87
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  88
FOLKETS TIDNING (1857) 1915-01-19--1920-11-18  Waldemar Bülows tryckeri  Lund    89
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-02--1921-12-29  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    90
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    91
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1918-01-05--1920-10-06  Arvika tidnings tryckeri  Arvika    92
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1913-06-12--1923-07-03  AB Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    93
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-05-17--1927-10-12  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    94
FÖRPOSTEN (1865) 1900-01-05--1919-12-27  Förpostens Bolags boktryckeri  Göteborg    95
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    96
GEFLEPOSTEN (1864) 1917-01-24--1923-10-21  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    97
GEVALIA (1905) 1917-03-01--1923-10-31  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    98
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    99
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    100
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    101
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    102
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-12-03--1921-07-04  Göteborgs aftonblads aktiebolag tryckeri  Göteborg    103
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    104
GÖTEBORGS KYRKOTIDNING (1918) 1919-04-16--1919-04-16  Aktiebolag John Antonsons boktryckeri  Göteborg    105
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    106
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  C. R. Holmqvist  Göteborg  "Tryckt hos" etc.  107
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-05-17--1920-11-19  Tryckeriföreningen landsbygdens tryckeri  Göteborg    108
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    109
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    110
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    111
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-11-02--1923-10-30  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda    112
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    113
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    114
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    115
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    116
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    117
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    118
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    119
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  120
HEDERLIGA BREV (1919) 1919-01-04--1919-11-29  Tidningen Upplands tryckeri  Uppsala    121
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    122
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  123
HELSINGEBYGDEN (1919) 1919-01-02--1920-12-30  Tryckeriaktiebolaget Helsingland  Hudiksvall    124
HELSINGEN (1882) 1913-06-07--1928-05-08  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    125
HEMMANSEGAREN (1903) 1912-03-26--1919-06-07  Aftonbladets aktiebolagstryckeri  Stockholm    126
HEMMETS VÄN (1898) 1914-01-08--1921-09-22  Södertörns tidn. aktiebolagstryckeri  Södertälje    127
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    128
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    129
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    130
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1919-01-02--1921-08-30  Tryckeriaktiebolaget Helsingland  Hudiksvall    131
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    132
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    133
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    134
HVETLANDA TIDNING (1873) 1919-04-15--1920-01-16  Aug. Sandborgs boktryckeriaktiebolag  Vetlanda    135
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-12-14--1923-01-27  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  136
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-12-04--1924-12-24  Tryckeri - & Tidningsförenings tryckeri  Gävle    137
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    138
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  139
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1911-04-01--1924-09-30  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    140
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-07-02--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    141
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  142
IDROTTSBLADET (1910) 1915-06-14--1920-01-01  Bröderna Sandberg boktryckeri  Stockholm    143
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-10-05--1919-04-19  Tryckeriaktiebolaget Sverige  Stockholm    144
JORDBRUKARBLADET (1918) 1919-04-26--1919-11-29  Afton-Tidningens tryckeri  Stockholm    145
JORDBRUKARBLADET (1918) 1919-12-06--1920-10-02  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm    146
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-12-15--1921-06-15  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    147
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    148
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    149
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1916-12-01--1925-12-31  Aktiebolaget Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    150
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    151
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1916-12-19--1926-04-01  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    152
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    153
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1915-10-01--1920-12-31  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    154
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-07-01--1919-04-08  Kalmar tryckeriaktiebolags boktryckeri  Kalmar    155
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    156
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    157
KARLSHAMN (1871) 1918-07-01--1928-09-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    158
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    159
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    160
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    161
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1917-01-03--1919-01-03  karlstadstidningens tryckeri AB  Karlstad    162
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    163
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1919-01-02--1924-05-16  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  164
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    165
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    166
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  167
KLOCKAN 12 (1916) 1916-12-01--1919-07-03  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    168
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    169
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    170
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-12-03--1920-12-31  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    171
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    172
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    173
KULLABYGDEN (1912) 1911-12-21--1924-10-16  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    174
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    175
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    176
LANDSBYGDEN (1911) 1916-10-05--1919-09-04  Tryckeriaktiebolag Västergötland  Falköping    177
LANDSBYGDEN (1911) 1919-07-22--1919-08-21  A. J. Lindgrens boktryckeri  Falköping    178
LANDSBYGDEN (1911) 1919-09-04--1919-12-24  Tryckeriaktiebolag Västergötland  Falköping    179
LANDSBYGDENS TIDNING (1918) 1918-01-10--1919-06-26  Tidnings-föreningen Landsbygdens tryckeri  Göteborg    180
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    181
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1915-08-14--1928-11-24  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    182
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    183
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    184
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1917-11-09--1919-12-24  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    185
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-02--1931-09-17  AB Otto Ahlströms boktryckeri  Stockholm    186
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1918-04-06--1919-04-26  Jordbrukarnes tryckeri  Stockholm    187
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1919-05-02--1920-02-28  Brobergs boktryckeri  Stockholm    188
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    189
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    190
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    191
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    192
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  193
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-03-24--1922-06-30  Lunds dagblads förlags AB:s tryckeri  Lund    194
LYSEKILSKURIREN (1901) 1914-02-11--1921-11-18  Tryckeriaktiebolaget Kuriren      195
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  196
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1901-03-01--1919-07-01  Länstidningens tryckeri, Abr. A. Berg & co.  Mariestad    197
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-07-04--1923-12-28  Aktiebolag tidning för skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    198
MALMÖBLADET (1919) 1918-12-08--1920-03-29  Sydsvenska kliché- & tryckeriaktiebolaget  Malmö    199
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1919-01-02--1919-07-04  Aktiebolaget De förenade boktryckerierna  Södertälje    200
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1919-08-02--1919-08-16  Aftontidningens tryckeri  Stockholm  strejkperiod  201
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1919-08-30--1919-12-31  Aktiebolaget De förenade boktryckerierna  Södertälje    202
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    203
MARSTRAND (1889) 1919-07-12--1919-08-16  Västkustens boktryckeri  Göteborg    204
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1918-10-12--1922-05-02  Tryckeriaktiebolaget Medelpad  Sundsvall    205
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-05-16--1922-08-17  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    206
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    207
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    208
MELLERUDS TIDNING (1907) 1918-05-07--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    209
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    210
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    211
MÄKLAREN (1919) 1819-04-26--1919-10-18  Kindbergs tryckeriaktiebolag  Jönköping    212
MÄKLAREN (1919) 1919-10-25--1920-01-10  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    213
N.P.C. TELEGRAMMES (1918) 1918-11-01--1919-01-18  Sv. utrikeshandel A.-B:s tr.  Stockholm    214
NATIONALKURIREN (1893) 1918-09-19--1919-01-15  Centraltryckeriet  Örebro    215
NATIONALKURIREN (1893) 1919-01-16--1919-06-19  Tryckeriföreningen Solid upa  Örebro    216
NATIONALKURIREN (1893) 1919-06-19--1919-07-02  AB Örebro dagblads tryckeri  Örebro    217
NATIONALKURIREN (1893) 1919-07-03--1919-08-14  Erik Boudrie tryckeri  Örebro    218
NATIONALKURIREN (1893) 1919-08-15--1919-09-02  Tryckeriföreningen Solid upa  Örebro    219
NATIONALKURIREN (1893) 1919-09-03--1922-09-29  AB Örebro dagblads tryckeri  Örebro    220
NEGOTIA (1919) 1919-06-07--1920-07-31  Tryckeriföreningen Landsbygdens tryckeri  Göteborg    221
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  222
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    223
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    224
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  225
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--1924-05-03  Ådalernas tryckeriaktiebolag  Sollefteå    226
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    227
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    228
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  229
NORRA SMÅLAND (1918) 1918-07-06--1922-09-02  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    230
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    231
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    232
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    233
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-07-02--1922-12-30  Norrbottenstidningens tryckeri  Luleå    234
NORRKÖPINGS NYHETER (1917) 1918-01-03--1919-12-11  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    235
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    236
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    237
NORRLANDSBLADET (1909) 1917-05-31--1920-12-30  Skriv- och ritboksaktiebolag  Gävle    238
NORRLANDSJOURNALEN (1919) 1919-06-14--1919-11-01  Roslagens Nyheters tryckeri  Norrtälje    239
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    240
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1918-12-14--1919-06-28  Aktiebolaget Arbetarnas tryckeri  Stockholm    241
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-07-02--1919-07-05  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    242
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-07-23--1919-10-15  Aktiebolaget Arbetarnas tryckeri  Stockholm    243
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    244
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    245
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    246
NORRVIKENS TIDNING (1919) 1919-01-04--1919-12-31  Strömstads tryckeriaktiebolag  Strömstad  TL  247
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    248
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    249
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1918-07-06--1925-12-15  Linkoln Bloms boktr. A.-B.  Stockholm    250
NYA FOLKVILJAN (1906) 1916-04-01--1920-06-12  Malmö tryckeri- och pappersbolags boktryckeri  Malmö    251
NYA JÄMTLAND (1917) 1917-04-13--1920-02-11  Tryckeriaktiebolaget Nya Jämtland  Östersund    252
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  253
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    254
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1917-10-23--1919-07-04  Aktiebolaget De Förenade boktryckerierna  Södertälje    255
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1919-08-02--1919-08-20  Aftontidningens tryckeri  Stockholm    256
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1919-08-30--1919-12-31  Aktiebolaget De Förenade boktryckerierna  Södertälje    257
NYA NORRLAND (1907) 1914-11-05--1919-06-13  Tryckeriföreningen Norrland  Sollefteå    258
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    259
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    260
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1916-10-06--1920-12-08  Tryckeriaktiebolag Västergötland  Falköping    261
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1913-01-04--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    262
NYA VECKOBLADET (1919) 1919-09-27--1920-12-31  Tryckeri Ejla  Sundbyberg    263
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    264
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    265
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-06-22--1919-12-31  AB Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    266
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1905-05-13--1919-08-02  Elanders tryckeri  Göteborg    267
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    268
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    269
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1916-07-03--1919-07-02  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    270
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    271
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1916-10-13--1920-09-27  Aktiebolaget Nässjötidningens tryckeri  Nässjö    272
ODALBONDEN (1919) 1919-01-04--1926-12-31  Bergslagernas tidningstryckeri  Lindesberg    273
ODLAREN (1912) 1914-01-17--1919-06-14  Tryckeri -A.-B. Thule  Stockholm    274
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    275
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    276
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--1929-06-03  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    277
PLATS- OCH HYRESLISTA FÖR SÖDRA KALMAR LÄN (1918) 1918-11-25--1920-12-27  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    278
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    279
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    280
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  281
REVONTULET (1919) 1919-01-03--1921-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    282
RIKET (1919) 1919-02-22--1922-05-13  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    283
RIS OCH ROS (1918) 1918-12-15--1919-12-19  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    284
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    285
RONNEBYPOSTEN (1895) 1918-07-02--1924-07-31  Ronnebypostens tryckeri aktiebolag  Ronneby    286
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1914-12-19--1923-07-11  Roslagens Nyheters boktryckeri  Norrtälje    287
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-02-15--1919-08-01  Tryckeriföreningen "SOLID" u p a  Örebro    288
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-11-15--1921-04-15  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    289
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    290
SALAPOSTEN (1906) 1918-11-23--1921-02-24  Salapostens boktryckeri  Sala    291
SALTSJÖBADEN (1908) 1918-04-05--1919-12-24  Rolanders boktryckeri  Stockholm  Tryckeriet lades ner 1919 och ägaren emigrerade till Amerika.  292
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-03-27--1923-10-19  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    293
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-19--1919-07-05  Filipstads tidningstryckeri  Filipstad    294
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    295
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    296
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    297
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    298
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    299
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-10-19--1921-05-31  Aktiebolag centraltryckeriet  Skövde    300
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    301
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    302
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1902-10-02--1919-07-04  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    303
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1919-07-12--1919-08-26  Skellefteåbladets tidningsaktiebolag  Skellefteå    304
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1919-08-27--1919-12-30  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    305
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    306
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-06-22--1921-03-29  Andersons boktryckeri  Trelleborg    307
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    308
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1916-05-31--1920-12-31  Skånetidningen dagens aktiebolags tryckeri  Malmö    309
SKÅNING (1895) 1901-06-29--1920-02-07  Skånetryckeriet  Malmö    310
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-07-01--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    311
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    312
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1909-03-26--1920-07-09  Tryckeri- & tidningsaktiebolagets södra sveriges tryckeri  Malmö    313
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    314
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    315
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    316
SMÅLANDS VECKOBLAD (1918) 1918-03-28--1919-03-29  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    317
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    318
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    319
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1909-12-03--1919-07-02  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    320
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    321
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1916-01-07--1920-04-30  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    322
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  323
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    324
SPEGELN (1917) 1918-03-10--1919-09-01  Rolanders boktryckeri  Stockholm    325
SPEGELN (1917) 1919-09-09--1920-10-12  Brobergd boktryckeri  Stockholm    326
STICKAN (1919) 1919-01-02--1921-12-31  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    327
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1910-06-06--1921-01-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    328
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1916-05-17--1921-12-28  Tryckeribolaget Norden  Stockholm    329
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    330
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-12-15--1920-06-28  Södertörns Tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    331
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    332
STORMKLOCKAN (1909) 1917-01-27--1930-12-18  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    333
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    334
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1903-01-07--1919-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    335
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    336
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    337
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-04-12--1922-06-30  Svensk handelstidnings tryckeri  Stockholm    338
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1915-04-30--1920-12-21  Skånetryckeriet  Malmö    339
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    340
SVENSKA ALLMOGEBLADET (1918) 1918-09-30--1920-02-28  C.R. Holmqvist  Göteborg    341
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    342
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    343
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1911-08-28--1919-05-30  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm  namnändring, T 1911-08-22  344
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    345
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1919-01-03--1920-09-30  Arvika Tidnings tryckeri  Arvika    346
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1918-10-26--1920-12-25  Aktiebolag Malmö Centraltryckeri  Malmö    347
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    348
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    349
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    350
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    351
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    352
SYNDIKALISTEN (1911) 1918-10-05--1921-12-10  Tryckeriföreningen Solid upa  Örebro    353
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1919-01-03--1919-04-11  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    354
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1919-04-15--1920-01-13  Aug. Sandborgs boktryckeri  Vetlanda    355
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    356
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  357
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    358
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    359
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  360
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    361
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    362
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1917-10-19--1919-07-19  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    363
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-08-02--1919-08-23  Afton-tidningens tryckeri  Stockholm    364
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-08-28--1925-12-21  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    365
SÖDERTÄLJEKURIREN (1918) 1918-01-03--1919-11-29  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    366
SÖDERTÄLJEKURIREN (1918) 1919-12-02--1919-12-16  Aktiebolaget De förenade boktryckerierna  Södertälje    367
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-08-03--1919-12-12  Södertörns tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    368
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  369
SÖDRA SKÅNE (1914) 1915-07-06--1921-03-31  Tryckeriaktiebolaget Södra Skåne      370
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1912-06-14--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    371
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    372
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    373
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1919) 1919-03-19--1920-03-13  Tryckeriföreningen Solid u.p.a.  Örebro    374
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1917-09-15--1920-02-15  Aktiebolaget De förenade boktryckerierna  Södertälje  Årg. 1918--1919 saknas på KB.  375
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    376
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    377
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    378
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    379
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    380
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    381
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-02--1919-01-02  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    382
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    383
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1919-09-20--1922-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    384
TRANÅS TIDNING (1892) 1900-01-05--1920-12-31  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    385
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    386
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    387
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    388
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    389
TRIUMFBÅGEN (1914) 1914-01-02--1929-06-15  E. Lindensteins Boktryckeri  Stockholm    390
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    391
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1918-03-29--1930-12-30  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    392
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1916-11-07--1922-12-29  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    393
TROSA TIDNING (1919) 1919-01-02--1919-08-01  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    394
TROSA TIDNING (1919) 1919-08-02--1919-08-23  Aftontidningens tryckeri  Stockholm  strejkperiod  395
TROSA TIDNING (1919) 1919-08-30--1920-03-06  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    396
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1918-04-05--1919-10-31  Ljusdals tidningstryckeriaktiebolag  Ljusdal    397
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1919-11-07--1920-08-27  Tryckeri Birger Jarl  Stockholm    398
UDDEVALLABLADET (1917) 1917-10-05--1919-07-05  Uddevalla tryckeri  Uddevalla    399
UDDEVALLABLADET (1917) 1919-07-26--1919-11-01  G. Nylanders tryckeri  Uddevalla    400
UDDEVALLABLADET (1917) 1919-11-08--1920-05-15  Uddevalla tryckeri  Uddevalla    401
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    402
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    403
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    404
UPPLAND (1918) 1918-03-01--1921-02-18  Tidn. Upplands tryckeri aktiebolag  Uppsala    405
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1921-10-22  Tryckeri & tidningsförenings tryckeri  Gävle    406
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    407
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    408
VADSBO TIDNING (1915) 1915-10-19--1919-06-30  Aktiebolaget Centraltryckeriet  Skövde    409
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1914-05-07--1919-12-01  Emil Jansons boktryckeri  Vadstena    410
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    411
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    412
VECKOBLADET (1916) 1919-01-03--1919-12-23  Södertälje-Södertörnspostens tryckeri  Södertälje    413
VECKOBLADET (1916) 1919-12-30--1920-05-07  Södertörns tidnings tryckeriaktiebolag  Södertälje    414
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    415
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1920-12-30  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    416
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    417
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    418
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    419
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  420
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    421
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    422
VIDI (1913) 1913-10-15--1923-08-09  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    423
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    424
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1916-12-22--1919-08-29  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    425
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-09-01--1919-12-09  Jordbrukarnas tryckeri  Stockholm    426
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-12-10--1926-05-31  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm    427
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  428
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1918-05-07--1919-12-05  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    429
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblads tryckeri  Borås    430
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    431
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1913-06-11--1926-05-29  A.-B- Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    432
VÄRMLANDSBERG (1906) 1916-10-25--1919-02-07  Lundberg & werkmästers boktryckeri  Filipstad    433
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    434
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-04-16--1923-05-02  AB Värmlands-Postens boktryckeri  Kristinehamn    435
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1919-01-07--1920-12-31  Värnamotidningens tryckeriaktiebolag  Värnamo    436
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    437
VÄSTERBOTTENS LANTMANNABLAD (1920) 1919-12-23--1920-10-15  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    438
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    439
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-15--1929-12-31  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    440
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1916-10-03--1920-12-10  Tryckeriaktiebolaget Västergötland  Falköping    441
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    442
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1912-02-27--1920-11-30  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    443
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    444
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1918-04-05--1919-06-25  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Comp.  Västervik    445
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    446
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1918-09-25--1919-07-26  Svenssons boktryckeri  Västerås    447
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1919-08-27--1920-12-24  Aktiebolaget Västerås dagblads tryckeri  Västerås    448
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    449
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    450
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1911-01-03--1926-11-12  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    451
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1911-05-30--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    452
VÄSTKUSTENS SKÄRGÅRDSTIDNING (1916) 1919-01-11--1919-12-15  Västkustens boktryckeri  Göteborg    453
VÄSTMANLAND (1918) 1918-12-11--1920-04-06  Aktiebolaget Politikens tryckeri  Stockholm    454
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1920-11-13  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    455
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1919-02-08  Fredr. anderssons boktryckeri  Västerås    456
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-02-11--1923-05-25  Västmanlands nyheters boktryckeri  Västerås    457
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    458
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1916-11-10--1922-03-31  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    459
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1911-12-14--1920-11-30  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    460
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1915-07-31--1925-09-29  Västra Värmlands tryckeri  Säffle    461
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1915-06-08--1926-12-14  Västra Östergötlands tryckeri  Motala    462
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1926-10-01  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    463
XPRESSEN (1917) 1917-08-30--1920-09-16  Landby & Lundgrens boktryckeri  Malmö    464
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    465
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    466
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    467
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1909-05-18--1919-07-05  Alingsås tryckeriaktiebolag  Alingsås    468
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1919-07-18--1919-08-22  Josef Bergendahls boktryckeri  Göteborg    469
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1919-08-30--1920-11-02  Alingsås tryckeri aktiebolag  Alingsås    470
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-31--1920-12-31  Tryckeriaktiebolaget Öland, Borgholm  Borgholm    471
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    472
ÖREBRO LÄNS FOLKBLAD (1919) 1918-12-10--1920-04-01  Tryckeriföreningen Solid u.p.a.  Örebro    473
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    474
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    475
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1914-09-18--1919-11-14  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    476
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-17--1919-11-17  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    477
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    478
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    479
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-08-26--1919-05-31  Östergötlands dagblads nya aktiebolags tryckeri  Norrköping    480
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    481
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  482
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-11-23--1925-12-22  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  T: 1918-11-23  483
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    484
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-06-26  Erik Wallins boktryckeri  Vadstena    485
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    486
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1919-02-01--1919-05-03  Aktiebolaget politikens tryckeri  Stockholm    487
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1919-07-08  Östgötens boktryckeri  Linköping    488
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-07-15--1919-08-26  Aktiebolaget Östgöta correspondentens boktryckeri  Linköping    489
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  490
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  491
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1918-12-03--1920-10-30  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    492

Sidan skapad Sun Mar 03 06:07:08 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond