Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1907-01-01- -1907-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    3
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    4
ANNONSBLADET (1898) 1900-01-06--1909-12-22  A. Norrmans boktryckeri  Norrköping    5
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1905-11-06--1911-06-12  Värmlands boktryckeri: Karl Otto  Kristinehamn    6
APPELL (1907) 1907-10-15--1908-03-07  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    7
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    8
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1903-05-16--1908-10-15  Axel Wallén & co. boktryckeri  Stockholm    9
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    10
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-02--1911-02-03  Östgrens och Anderssons boktryckeri  Arboga    11
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    12
ARVIKA TIDNING (1884) 1900-06-29--1909-12-14  J. M. Lander  Arvika    13
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1903-04-04--1917-12-18  Askersunds boktryckeri- aktiebolagstryckeri  Askersund    14
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    15
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    16
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-28--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    17
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    18
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-03--1908-05-18  Lindéns boktryckeri  Filipstad    19
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1905-09-09--1907-11-30  Värmlands tryckeri, Karl Otto  Kristinehamn    20
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1907-12-07--1910-07-05  Bergslagernas Nyheters boktryckeri (Arnold & Lindström)  Filipstad    21
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    22
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    23
BILLINGEN (1907) 1907-01-02--1907-01-29  Värmlands boktryckeri, Karl Otto  Kristinehamn    24
BILLINGEN (1907) 1907-02-01--1908-09-29  Nya boktryckeriet, C. J. Karlstedt  Skövde    25
BIRGER JARL (1904) 1906-07-05--1915-04-24  Axel Wallén & c:o boktryckeri  Stockholm    26
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1905-10-20--1918-03-30  Tryckeriföreningen Blekinge  Karlskrona    27
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1907-10-03--1907-10-03  Blekinge läns tidning  Karlskrona    28
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1905-08-16--1911-12-30  Aktiebolaget Länsboktryckeriet  Karlskrona    29
BLEKINGE LÄNS TIDNING HVARANNANDAGSUPPLAGAN (1905) 1905-01-03--1907-12-31  Länsboktryckeriet  Karlskrona    30
BOGESUND (1907) 1907-12-04--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    31
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Ture Malmgrens boktryckeri  Uddevalla  32
BOHUSLÄNS TIDNING (1904) 1905-01-11--1907-10-12  Bohusläns tidnings tryckeri  Uddevalla  33
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1906-01-02--1919-12-31  Bollnäs tryckeriaktiebolag  Bollnäs    34
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  35
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    36
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1906-09-14--1914-09-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås    37
BRAND (1898) 1904-12-15--1907-12-15  Aktiebolag Arbetarnes tryckeri  Stockholm    38
BRAVO (1906) 1906-11-10--1907-03-22  Oskarshamnsbladets tryckeri  Oskarshamn    39
BRAVO (1906) 1907-03-30--1908-04-04  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    40
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    41
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    42
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    43
DAGEN (1896) 1900-01-02--1915-12-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    44
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    45
DALABLADET (1906) 1906-04-02--1907-05-10  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun    46
DALABLADET (1906) 1907-05-13--1913-06-20  Tidnings- och boktryckeriaktiebolaget Engelbrekt  Falun    47
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    48
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1906-03-02--1908-02-28  Stockholms bokindustriaktiebolags boktryckeri  Stockholm    49
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    50
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    51
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    52
ELMHULTS TIDNING (1900) 1906-02-23--1907-08-23  Elmhults tidnings tryckeri  Älmhult    53
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    54
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1900-12-11--1918-12-31  Enköpings tidnings aktiebolags tryckeri  Enköping    55
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1904-04-22--1907-01-19  Enköpingsbladets bokryckeri  Enköping    56
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    57
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    58
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    59
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1905-09-13--1907-03-15  A. Lagerihns boktryckeri  Falkenberg  60
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1907-03-18--1910-02-16  Aktiebolag Falkenbergs-postens boktryckeri  Falkenberg  61
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    62
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1913-08-08  Falköpings tryckeriaktiebolag  Falköping    63
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1916-08-21  Falukurirens tryckeri  Falun    64
FIGARO (1878) 1906-05-05--1909-08-14  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    65
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-10-02--1918-06-29  Filipstads Tidnings Boktryckeri, C. A. Berg  Filipstad    66
FOLKBLADET (1894) 1900-01-06--1907-09-28  Fackföreningarnes tryckeriaktiebolag  Stockholm    67
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    68
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1915-01-18  Christian Bülows boktryckeri  Lund    69
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    70
FRYKSDALEN (1906) 1906-01-02--1911-06-13  Värmlands boktryckeri, Karl Otto  Kristinehamn    71
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1901-01-01--1916-12-15  Södertelge tidnings tryckeri  Södertälje    72
FÄDERNESLANDET (1852) 1900-01-03--1911-10-01  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    73
FÖRPOSTEN (1865) 1900-01-05--1919-12-27  Förpostens Bolags boktryckeri  Göteborg    74
FÖRSAMLINGSVÄNNEN (1904) 1904-01-02--1909-12-30  John Antonsons Boktryckeri  Göteborg    75
FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1907) 1907-05-01--1907-05-15  Tryckeriaktiebolaget Skandia  Stockholm    76
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    77
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-02--1917-01-22  Geflepostens tryckeri  Gävle    78
GEVALIA (1905) 1905-05-01--1916-08-31  Serranders tryckeri  Gävle    79
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    80
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    81
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    82
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1904-12-03--1915-12-31  Larsons tryckeri  Strömstad    83
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1904-10-05--1910-12-28  Grenna nyheters tryckeri  Gränna    84
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    85
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-11-05--1907-12-31  Nora botryckeri  Nora    86
GRÄSTORPSTIDNINGEN (1905) 1904-11-09--1909-08-09  Lidköpings tryckeriaktiebolag  Lidköping    87
GÄVLEBORGS VECKOBLAD (1907) 1907-09-20--1907-12-27  J. A. Beckers tryckeri  Gävle    88
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-10-23--1913-05-31  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    89
GÖTEBORGS ALLEHANDA (1907) 1906-12-14--1910-12-31  Josef Bergendahls boktryckeri  Göteborg    90
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    91
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1900-05-01--1907-10-01  A. Lindgren & Söner  Göteborg    92
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Förpostens bolags tryckeri  Göteborg    93
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1900-12-01--1908-12-09  Tidningsaktiebolaget Morgonpostens tryckeri  Göteborg    94
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  C. R. Holmqvist  Göteborg  "Tryckt hos" etc.  95
GÖTEBORGS PLATS- OCH HYRESTIDNING (1907) 1907-01-19--1907-12-17  Västra Dagbladets tryckeri  Borås    96
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1907-01-04--1908-02-14  Centraltryckeriet, Oscar Ericson  Göteborg    97
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1901-08-29--1909-06-10  Aktiebolaget Götatryckeriet  Göteborg    98
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-11-09--1907-11-09  Göteborgs Aftonblad  Göteborg    99
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-11-16--1909-03-13  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    100
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    101
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    102
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1907-01-03--1916-10-13  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    103
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    104
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    105
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    106
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    107
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    108
HAPARANDABLADET (1882) 1907-01-02--1916-10-14  Haparanda boktryckeriaktiebolag  Haparanda    109
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1900-01-02--1909-02-08  Tryckeri aktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    110
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1906-01-02--1908-12-31  Schmidts boktryckeri aktiebolag  Helsingborg    111
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1906-07-04--1910-06-25  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    112
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-05-06  C. A. Österlunds tryckeri  Söderhamn    113
HEMMANSEGAREN (1903) 1903-03-02--1909-12-18  Gefle dagblads boktryckeri  Gävle    114
HEMMETS VÄN (1898) 1901-01-03--1913-12-24  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    115
HESSLEHOLMS TIDNING (1907) 1907-12-16--1908-02-24  Hessleholms boktryckeriaktiebolags tryckeri  Hässleholm    116
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1907-12-31  P. Sandbergs boktryckeri  Hjo    117
HOTELL-TIDNING (1888) 1900-01-04--1909-12-30  Sven Petrés boktryckeri  Göteborg  "tryckt hos Sven Petré"  118
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1909-12-22  Erik Böhmers tryckeri  Hudiksvall    119
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    120
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    121
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1900-01-02--1914-12-31  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    122
HVETLANDA TIDNING (1873) 1874-06-30--1918-12-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    123
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  124
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1899-01-03--1911-03-31  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    125
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-05-19--1911-12-09  Aktiebolaget Central-Skånes tryckeri  Hörby    126
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  127
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1911-12-23  Östersundspostens tryckeriaktiebolag  Östersund    128
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-03--1911-07-10  Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    129
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1917-12-29  John Hagbergs boktryckeri  Östersund    130
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1916-11-30  Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    131
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    132
KALMAR (1864) 1893-04-08--1918-06-22  Tidningen Kalmars aktiebolags tryckeri  Kalmar  I början med tillägget "f.d. Westinska boktryckeriet".  133
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Nya tryckeribolaget  Karlshamn    134
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-02--1908-06-30  E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    135
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    136
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1900-01-02--1908-11-30  Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    137
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1904-01-01--1918-12-24  Karlstads tidnings aktiebolags tryckeri  Karlstad    138
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-02--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  139
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    140
KIOSKBOLAGETS UTHYRNINGS- & ANNONSBLAD (1907) 1907-08-24--1908-06-06  Elanders boktryckeri  Göteborg    141
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  142
KLARAN (1891) 1906-03-03--1909-08-07  Tidningsaktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    143
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1916-02-08  H. F. Österbergs & Sons Boktryckeri  Landskrona    144
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    145
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    146
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1905-07-02--1907-10-20  Föreningen nya boktryckeriet  Kristianstad    147
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1907-10-23--1907-10-30  Skånska morgonbladets tryckeri  Kristianstad    148
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    149
KRÖNIKAN (1901) 1901-12-07--1907-04-13  Bonniers tryckeri aktiebolag  Göteborg    150
KRÖNIKAN (1901) 1907-04-20--1909-03-13  A. Lindgren & söner  Göteborg    151
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    152
KUNGSHOLMEN (1906) 1906-10-20--1909-03-20  Östermalmstryckeriet  Stockholm    153
KUNGSÖRSTIDNINGEN KAROLINEN (1907) 1907-10-15--1907-12-13  Bärgslagsbladets tryckeri  Köping    154
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    155
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1901-12-14--1909-04-05  Aktiebolaget Föreningstryckeriet  Landskrona    156
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    157
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    158
LANTERNAN (1902) 1903-01-15--1908-12-29  Skånetryckeriet  Malmö    159
LEDSTJÄRNAN (1898) 1906-01-11--1918-12-24  Kungl. hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag.  Stockholm    160
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-03--1909-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    161
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1905-12-15--1909-12-28  Nya Vexiöbladets tryckeri  Växjö    162
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1909-12-17  Erik Böhmers tryckeri  Hudiksvall    163
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1917-07-20  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    164
LUNDS DAGBLAD (1897) 1900-07-18--1915-02-28  Berlingska boktryckeriet  Lund    165
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1909-05-15  Tryckeriföreningen Vestkusten  Lysekil    166
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1905-02-02--1907-07-14  Lysekils tryckeriaktiebolag  Lysekil  SA 1907  167
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  168
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1901-03-01--1919-07-01  Länstidningens tryckeri, Abr. A. Berg & co.  Mariestad    169
LÖRDAGEN (1903) 1905-01-14--1908-01-09  Bröderna Töpels boktryckeri  Göteborg    170
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1903-05-23--1907-03-30  Nya aktiebolaget Malmö-tidningens tryckeri  Malmö    171
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1904-12-09--1916-04-04  Mariefreds tidnings tryckeri  Mariefred    172
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1900-01-03--1909-10-20  Mariestads typografiska anstalt, C.F. Bergström  Mariestad    173
MARSTRAND (1889) 1907-06-22--1907-08-31  Wennerholm & Béwes tryckeri  Göteborg    174
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    175
MELLERUDS TIDNING (1907) 1906-12-22--1917-03-22  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    176
MELLERUDS TIDNING (1907) 1907-03-30--1917-12-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    177
MINUTHANDELSBLADET (1906) 1906-03-15--1908-01-11  Aktiebolaget Leufvenmarks boktryckeri  Stockholm    178
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    179
MOTALA TIDNING (1868) 1900-01-03--1909-12-31  Motala tidnings boktryckeri  Motala    180
MOTALAPOSTEN (1883) 1900-01-03--1910-07-30  Motala postens aktiebolags boktryckeri  Motala    181
MÄKLAREN (1919) 1819-04-26--1919-10-18  Kindbergs tryckeriaktiebolag  Jönköping    182
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1907-03-07  C R Holmqvists boktryckeri  Göteborg    183
NATIONALKURIREN (1893) 1907-03-08--1907-03-14  Göta-tryckeriet  Göteborg    184
NATIONALKURIREN (1893) 1907-03-15--1909-11-03  C R Holmqvist  Göteborg    185
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  186
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    187
NERKINGEN (1906) 1906-12-04--1908-01-17  Länstidningens tryckeri  Örebro    188
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    189
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  190
NORDSKÅNSKA DAGBLADET (1906) 1906-12-18--1907-12-14  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    191
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    192
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    193
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  194
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    195
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1906-08-28--1907-03-26  Norrskenets tryckeri  Luleå    196
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1907-03-28--1907-05-31  Leo Ruuths boktryckeri  Luleå    197
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1907-06-04--1907-07-06  Tryckeriaktiebolaget Bore  Luleå    198
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    199
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1900-01-02--1908-09-14  A. A. Hällgrens boktryckeri  Piteå    200
NORRKÖPINGS HYRESLISTA (1902) 1902-06-14--1907-03-30  Norrköpings förlags- och boktryckeriaktiebolag  Norrköping    201
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    202
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    203
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1903-12-11--1907-02-20  K. D. Halléns tryckeri  Sundsvall    204
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1907-02-23--1911-04-15  E. Halléns tryckeri  Sundsvall    205
NORRLÄNDSKA ANNONSBLADET (1906) 1906-04-21--1907-06-28  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsvikspostens tryckeri  Örnsköldsvik    206
NORRLÄNDSKA ANNONSBLADET (1906) 1907-07-05--1908-01-31  Gustaf Ågrens tryckeri  Örnsköldsvik    207
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    208
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    209
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    210
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1905-03-11--1909-07-08  Aktiebolaget Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    211
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-03-29--1907-09-28  Tryckeriaktiebolaget Aurora  Ystad    212
NYA FOLKVILJAN (1906) 1907-10-05--1907-10-05  Axel Anderssons tryckeri  Malmö    213
NYA FOLKVILJAN (1906) 1907-10-12--1907-11-02  Axel Anderssons (Tryckeriföreningens Södra Sverige u.p.a.) tryckeri  Malmö    214
NYA FOLKVILJAN (1906) 1907-11-09--1908-03-07  Hans Åkessons (Tryckeriföreningens Södra Sverige u.p.a.) tryckeri  Malmö    215
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  216
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1903-04-23--1908-07-03  Lidköpings tryckeriaktiebolag  Lidköping    217
NYA NORRLAND (1907) 1907-12-02--1907-12-27  Johan Nybergs tryckeri  Sundsvall    218
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    219
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    220
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1900-11-22--1909-10-28  Skånetryckeriet  Malmö    221
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1904-10-26--1909-08-10  Lidköpings tryckeri-aktiebolag  Lidköping    222
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    223
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-03--1909-12-27  Nya Wexiöbladets tryckeri  Växjö    224
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1905-05-13--1919-08-02  Elanders tryckeri  Göteborg    225
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    226
NÄRKESBLADET (1904) 1905-03-03--1907-12-31  Joh. Dahlbergs aktiebolags tryckeri  Örebro    227
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    228
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-10-25--1908-12-30  Oskarshamnsbladets tryckeri  Oskarshamn    229
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-03--1912-07-08  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    230
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    231
PRAKTISK TIDNING (1897) 1906-03-23--1908-11-27  F.A.B. Hvar 8 dags tryckeri  Göteborg    232
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  233
RONNEBY TIDNING (1876) 1906-07-27--1909-03-30  Aktiebolaget Länsboktryckeriet  Karlskrona    234
RONNEBYPOSTEN (1895) 1903-10-02--1908-07-21  Ronnebypostens boktryckeri  Ronneby    235
ROSLAGSBLADET (1907) 1907-09-18--1908-01-14  Roslags-Bladets boktryckeri  Norrtälje    236
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    237
SALAPOSTEN (1906) 1906-12-03--1911-12-31  Salapostens tryckeri  Sala    238
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  Seffle Nyheters tryckeri  Säffle    239
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-19--1919-07-05  Filipstads tidningstryckeri  Filipstad    240
SIGNALEN (1900) 1903-12-25--1914-12-10  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri, Folkets Hus  Stockholm    241
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-06-21--1907-06-21  Aktiebolaget Sigtuna Nya tidningstryckeri  Sigtuna    242
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-06-28--1907-07-12  P. O. Sundbergs tryckeri  Sigtuna    243
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    244
SILJAN (1905) 1905-01-03--1907-02-19  Aktiebolaget Leksandstidningens tryckeri  Borlänge    245
SILJAN (1905) 1907-02-22--1907-05-24  Tryckeriaktiebolaget Siljan  Borlänge    246
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    247
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    248
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    249
SKARAPOSTEN (1906) 1906-01-03--1908-03-28  Vestergötlands annonsblads tryckeri  Skara    250
SKELLEFTEBLADET (1887) 1887-09-14--1912-10-14  Erik Hallboms boktryckeri  Skellefteå    251
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1902-10-02--1919-07-04  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    252
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1900-01-06--1908-12-24  Schmidts boktryckeri-aktiebolags tryckeri  Helsingborg    253
SKÅNES NYHETER (1905) 1905-12-01--1908-06-30  Gunnar Swensons tryckeri  Malmö    254
SKÅNING (1895) 1901-06-29--1920-02-07  Skånetryckeriet  Malmö    255
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-07-01--1916-06-30  Skåningen Eslöfs Tidnings tryckeri  Eslöv    256
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1901-02-04--1907-04-01  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    257
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1907-04-02--1909-03-25  Malmö tryckeriaktiebolags tryckeri  Malmö    258
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1907-04-02--1909-03-25  Malmö tryckeriaktiebolags tryckeri  Malmö    259
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-11-01--1910-02-28  Skånska morgonbladets tryckeri  Kristianstad    260
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    261
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    262
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1902-12-05--1913-01-12  Tryckeriföreningen Småland  Jönköping    263
SMÅLANDS NYHETER (1907) 1907-06-15--1908-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    264
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    265
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    266
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-01-02--1909-11-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    267
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  268
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    269
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1906-03-19--1910-06-05  Kungl. Hofboktryckeriet Iduns tryckeri aktiebolag  Stockholm    270
STOCKHOLMS FRÄMLINGSBLAD (1906) 1906-11-23--1908-04-10  Stockholms-tryckeriet  Stockholm  I vissa nr uppges äv A-B Leufvenmarks boktryckeri som tryckeri  271
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1906-09-26--1907-03-02  Östermalmstryckeriet  Stockholm    272
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    273
STOCKHOLMSBLADET NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1905) 1905-03-12--1907-12-31  Aktiebolaget Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    274
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    275
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    276
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-03--1916-12-08  L.A. Larsons tryckeri  Strömstad  TL  277
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1906-06-30--1908-01-23  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    278
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1903-01-07--1919-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    279
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    280
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    281
SUNDSVALLSPOSTENS VECKOBLAD (1907) 1907-01-05--1908-12-24  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    282
SUNNERBOPOSTEN (1905) 1904-12-17--1911-12-30  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm    283
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-07--1907-11-15  Tidnings AB Morgon-postens tryckeri  Göteborg    284
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1907-11-19--1910-06-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    285
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    286
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1905-08-26--1918-02-09  Göteborgs aftonblads tryckeri  Göteborg    287
SVENSKA FOLKET (1906) 1906-11-03--1907-06-22  Stockholms-tryckeriet (Centralpalatset)  Stockholm    288
SVENSKA FOLKET (1906) 1907-06-26--1909-12-29  Östgötens boktryckeri  Linköping    289
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1906-12-08--1907-12-27  K. W. Appelbergs boktryckeri  Uppsala    290
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1906-12-22--1909-01-02  John Dahlberg & C:o tr.  Örebro    291
SVENSKA HANDELSKURIREN (1906) 1906-12-07--1908-06-13  Skånetryckeriet  Malmö    292
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1900-07-05--1917-12-27  J.M. Landers tryckeri  Arvika    293
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-02--1909-11-03  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    294
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    295
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-11-22--1907-12-25  John Dahlbergs aktiebolags tryckeri  Örebro    296
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1906-01-26--1917-05-26  Johnsons boktryckeri  Göteborg    297
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    298
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    299
SÄTERS TIDNING (1907) 1907-01-30--1908-12-31  Aktiebolaget Bröderna Johanssons tryckeri  Säter    300
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1883-04-04--1908-07-03  Söderhamns nya tryckeriaktiebolag  Söderhamn    301
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-12-24--1907-02-15  Janrik Bromé's boktryckeri  Söderhamn    302
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    303
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    304
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-02--1917-12-31  Gust. Thoréns boktryckeri  Söderköping  305
SÖDERMALM (1904) 1906-09-29--1909-03-20  Östermalmstryckeriet  Stockholm    306
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    307
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-10-07--1917-12-31  Södermanlands nyheters tryckeri  Nyköping    308
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-12-19--1917-10-17  Södertälge Tidnings tryckeri  Södertälje    309
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1906-11-06--1908-08-01  Södertälje accidenstryckeri  Södertälje    310
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-04--1916-05-09  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    311
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1907-11-16--1912-06-11  Borås boktryckeriaktiebolag  Borås    312
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1900-01-03--1907-10-09  Sölvesborgspostens boktryckeri  Sölvesborg    313
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1907-10-12--1909-03-31  Sölvesborgspostens tryckeriaktiebolag  Sölvesborg    314
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1905-12-02--1908-11-14  Stjernans boktryckeri  Sölvesborg    315
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-03--1918-12-31  Aktiebolaget Eskilstunapostens tryckeri  Eskilstuna    316
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    317
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    318
TIERPSPOSTEN (1892) 1892-10-01--1909-12-15  Algot Lindbergs boktryckeri  Östhammar    319
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    320
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    321
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1907-10-11--1908-10-08  Brobergs bok- & accidenstryckeri  Torshälla    322
TRANÅS TIDNING (1892) 1900-01-05--1920-12-31  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    323
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1903-06-27--1907-09-05  Adolph Sandbergs boktryckeri  Trelleborg    324
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1907-09-07--1909-02-20  Trelleborgs Allehandas boktryckeri  Trelleborg    325
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1906-12-08--1907-01-26  C. H. Jönssons boktryckeri  Trelleborg    326
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1907-01-30--1907-03-16  Annonstidningens tryckeri  Trelleborg    327
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1901-08-14--1909-01-04  N. Anderssons boktryckeri  Trelleborg    328
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    329
TROLLHÄTTAN (1906) 1906-05-02--1907-04-03  Bohusläns tidnings tryckeri  Uddevalla    330
TROLLHÄTTAN (1906) 1907-04-06--1907-04-10  Länstidningens boktryckeri  Vänersborg    331
TROLLHÄTTAN (1906) 1907-04-13--1909-05-05  Elanders boktryckeri  Göteborg    332
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1905-03-21--1916-12-29  Västra dagbladets tryckeri  Borås  Trycker B-nummer 1905 03 21--1906 10 30.  333
TROSATIDNINGEN (1896) 1904-04-29--1918-09-27  Trosa-Tidningens boktryckeri  Trosa    334
TÖREBODA TIDNING (1907) 1907-03-20--1908-09-30  Nya boktryckeriet, C. J. Karlstedt  Skövde    335
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1906-04-20--1917-12-31  Ture Malmgren Uddevalla  Uddevalla    336
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1900-01-05--1908-12-19  S. M. Kjöllerströms boktryckeri  Ulricehamn    337
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    338
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    339
UPLANDSPOSTEN (1906) 1906-02-02--1907-12-31  A.-B. Uplands-postens tryckeri  Uppsala    340
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1903-04-15--1907-09-11  Bobergs bok & accidenstryckeri  Stockholm    341
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1907-09-18--1910-10-08  C. G. Carlssons boktryckeri  Stockholm    342
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    343
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1905-01-14--1911-12-22  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    344
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    345
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-17--1914-05-06  John Noréns boktryckeri  Vadstena    346
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    347
VECKOPARAD (1907) 1907-01-20--1908-09-20  Skånetryckeriet  Malmö  De två saknade numren från 1907-01-06 och 13 skall ha tryckts på Emil Jansons boktryckeri, Malmö, enl. T 1907-01-20. De saknas dock på den trycklista som detta tryckeri skickade till KB 1907.  348
VECKOPOSTEN (1868) 1900-01-04--1918-09-20  P. Palmqusts aktiebolag  Stockholm    349
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1901-02-25--1907-08-03  Bonniers tryckeriaktiebolag  Göteborg    350
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1907-08-12--1912-12-16  Elanders tryckeri  Göteborg    351
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-12-30  A.F. Broströms boktryckeri  Kristinehamn    352
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1910-03-25  Nya Wermlandstidningens aktiebolag  Karlstad    353
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1920-12-30  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    354
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-02--1912-06-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    355
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1918-05-25  Tidningens tryckeri / Westervikspostens tryckeri  Västervik    356
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    357
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    358
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-03--1908-12-30  Westmanlands Allehandas boktryckeriaktiebolags tryckeri  Västerås    359
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    360
VETLANDAPOSTEN (1893) 1900-01-05--1916-12-29  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    361
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    362
VÅRT LAND (1885) 1900-01-02--1908-12-30  Tidningsaktiebolaget vårt lands tryckeri  Stockholm    363
VÄGVISARE FÖR RESANDE I FALUN (1904) 1904-04-15--1907-02-15  Axel Lidmans boktryckeri  Hedemora    364
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM (1907) 1907-10-14--1909-10-30  Stockholms-tryckeriet  Stockholm    365
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1907-01-03--1914-09-28  Västra dagbladets tryckeri  Borås    366
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1905-12-29--1910-04-25  Aktiebolaget Värmlands dagblads tryckeri  Karlstad    367
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1906-11-27--1907-05-17  Tryckeriföreningen Nerikes tryckeri  Örebro    368
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1906) 1907-05-21--1909-08-03  Värmlands folkblads tryckeri  Karlstad    369
VÄRMLANDSBERG (1906) 1906-04-25--1907-03-19  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    370
VÄRMLANDSBERG (1906) 1907-03-20--1908-06-02  Lindéns boktryckeri  Filipstad    371
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1901-06-07--1909-03-16  Aktiebolaget Västerbottenskurirens tryckeri  Umeå    372
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1905-05-09--1908-03-28  Vestergötlands annonsblads tryckeri  Skara    373
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    374
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1918-04-03  C.O. Ekblad & Comp.  Västervik    375
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-05-28--1910-12-30  Boktryckeribolaget i Sköfde, Gustaf Thorsander  Skövde    376
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-17--1909-04-16  Ivar Nybergs boktryckeri  Tidaholm    377
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    378
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1905-05-24--1911-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    379
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    380
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1914-12-31  Västra dagbladets tryckeri  Borås    381
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1905-05-24--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    382
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1905-05-25--1916-12-30  Västra dagbladets tryckeri  Borås    383
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    384
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1916-10-27  John Antonsons boktryckeri  Göteborg    385
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    386
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-02--1908-12-31  Ystads tryckeriaktiebolags tryckeri  Ystad    387
ÅDALENS TIDNING (1907) 1907-12-06--1908-12-18  Ådalens boktryckeri aktiebolag  Sollefteå    388
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    389
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    390
ÖLANDSBLADET (1868) 1886-01-02--1918-07-24  J. E. Melander  Borgholm    391
ÖLANDSPOSTEN (1906) 1906-10-16--1909-08-09  Axel E. Svenssons tryckeri  Borgholm  Slutdatum okontrollerat.  392
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    393
ÖREBROKURIREN (1902) 1903-01-22--1916-05-01  Tryckeriföreningen Nerikes Tryckeri  Örebro    394
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    395
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1902-08-04--1907-01-02  Örnsköldsviks allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    396
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1907-01-04--1914-09-11  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    397
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    398
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN VECKOUPPLAGA (1907) 1907-01-04--1907-10-25  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    399
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1901-10-07--1909-03-15  Norrköpings förlags- & boktryckeriaktiebolag  Norrköping    400
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  401
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1906-10-19--1907-03-15  Östermalmstryckeriet  Stockholm    402
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1907-07-05--1908-12-11  Gustafson & Påhlsons boktryckeri  Stockholm    403
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    404
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-06-26  Erik Wallins boktryckeri  Vadstena    405
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1900-01-05--1911-12-29  Östgöta Correspondentens boktryckeri  Linköping    406
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1919-07-08  Östgötens boktryckeri  Linköping    407
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-02--1909-12-10  Algot Lindbergs boktryckeri  Östhammar    408

Sidan skapad Tue Feb 27 01:32:06 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond