Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Pris
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Pris


Pris på för titlar på    1917-01-01- -1917-12-31
Sortering: Pris

Tidningstitel Period Pris Edition KommentarRad
BIRGER JARL (1904) 1907-01-01--1920-12-31    utdelas gratis; undantagsvis 10 öre/nr  1
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-01-01--1930-12-31    gratistidning  2
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1917-01-01--1917-12-31  0.05    lösnummer  3
TIDNING FÖR BADGÄSTER (1914) 1914-01-01--1918-12-31  0.05    lösnummer  4
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1917-01-01--1917-12-31  0.05    lösnummer  5
MARSTRAND (1889) 1900-01-01--1918-12-31  0.10    lösnummerpris  6
UDDEVALLABLADET (1917) 1917-01-01--1917-12-31  0.10    lösnummer  7
VESTERÅS ANNONSBLAD (1915) 1915-01-01--1917-12-31  0.50    8
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1915-01-01--1920-12-31  0.60      9
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1909-01-01--1918-12-31  0.90      10
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1912-01-01--1917-12-31  0.90      11
FOR TUSIND HJEM (1911) 1917-01-01--1917-12-31    per kvartal  12
GEVALIA (1905) 1905-01-01--1934-12-31      13
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1913-01-01--1918-12-31      14
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1913-01-01--1917-12-31      15
SVERIGES KYRKLIGA FOLKTIDNING (1915) 1915-01-01--1917-12-31      16
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1917-01-01--1917-12-31      17
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1913-01-01--1917-12-31      18
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1905-01-01--1920-12-31  1.10      19
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1905-01-01--1920-12-31  1.25      20
HALLANDS TIDNING (1889) 1917-01-01--1917-12-31  1.25      21
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1917-01-01--1917-12-31  1.25      22
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1917-01-01--1917-12-31  1.25  Halvveckoupplagan    23
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1917-01-01--1917-12-31  1.25      24
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-01-01--1920-12-31  1.25      25
TRIUMF (1891) 1917-01-01--1917-12-31  1.25      26
TRIUMFBÅGEN (1914) 1917-01-01--1917-12-31  1.25      27
VECKAN (1917) 1917-01-01--1917-12-31  1.25      28
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1920-12-31  1.40      29
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-01-01--1917-12-31  1.50      30
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1910-01-01--1919-12-31  1.50      31
HEMMETS VÄN (1898) 1907-01-01--1917-12-31  1.50      32
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1916-01-01--1917-12-31  1.50      33
KISATIDNINGEN (1906) 1907-01-01--1917-12-31  1.50      34
LANDSBYGDEN (1911) 1917-01-01--1917-12-31  1.50      35
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1916-01-01--1917-12-31  1.50      36
LANDTMANNABLADET (1903) 1908-01-01--1917-12-31  1.50      37
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1907-01-01--1917-12-31  1.50      38
LJUSDALS NYHETER (1901) 1905-01-01--1917-12-31  1.50      39
NYA POSTEN (1903) 1909-01-01--1917-12-31  1.50      40
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1905-01-01--1917-12-31  1.50      41
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1906-01-01--1918-12-31  1.50      42
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1917-01-01--1918-12-31  1.50      43
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1905-01-01--1917-12-31  1.50      44
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1917-01-01--1917-12-31  1.50      45
VERNAMOPOSTEN (1899) 1900-01-01--1917-12-31  1.50      46
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1917-01-01--1917-12-31  1.50      47
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1917-01-01--1917-12-31  1.50      48
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1917-01-01--1917-12-31  1.60    sommarpren. 1,60, lösnummer: 15 öre  49
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1913-01-01--1917-12-31  1.60    Ingen uppgift för perioden 1911--1912  50
TIERPSPOSTEN (1892) 1913-01-01--1917-12-31  1.60      51
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1917-01-01--1917-12-31  1.75      52
SYDVÄSTRA SMÅLAND (1917) 1917-01-01--1917-12-31  1.75    53
AFTONBLADET (1830) 1917-01-01--1917-12-31  1.90  halvveckouppl.    54
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1917-01-01--1917-12-31  1.90      55
BOGESUND (1907) 1915-01-01--1917-12-31      56
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1916-01-01--1917-12-31      57
DAGENS NYHETER (1864) 1912-01-01--1917-12-31  Halfveckoupplagan  med bilagor  58
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1916-01-01--1917-12-31      59
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1916-01-01--1917-12-31      60
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1909-01-01--1917-12-31      61
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1917-01-01--1917-12-31  Halvveckouppl.    62
HALLÄNDINGEN (1903) 1905-01-01--1917-12-31      63
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-01-01--1917-12-31      64
HEMMANSEGAREN (1903) 1917-01-01--1917-12-31      65
HJO TIDNING (1885) 1908-01-01--1917-12-31      66
HVETLANDA TIDNING (1873) 1917-01-01--1917-12-31      67
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-01-01--1917-12-31  Halvveckoupplagan    68
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1911-01-01--1917-12-31      69
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1917-12-31      70
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1904-01-01--1917-12-31  B. Veckoupplagan  1906, 1910 ej i ITT  71
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1904-01-01--1917-12-31      72
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1915-01-01--1917-12-31      73
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1917-01-01--1918-12-31      74
LJUSDALS TIDNING (1896) 1916-01-01--1917-12-31      75
LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915) 1917-01-01--1917-12-31      76
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1912-01-01--1917-12-31      77
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1912-01-01--1917-12-31      78
MEJERITIDNINGEN (1895) 1917-01-01--1918-12-31      79
NORDHALLAND (1883) 1917-01-01--1978-12-31      80
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-01-01--1917-12-31      81
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1912-01-01--1917-12-31      82
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1912-01-01--1917-12-31      83
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1914-01-01--1917-12-31      84
SKARA TIDNING (1863) 1910-01-01--1917-12-31      85
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1912-01-01--1917-12-31      86
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1912-01-01--1917-12-31      87
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-01--1917-12-31      88
SKARAPOSTEN (1906) 1910-01-01--1917-12-31      89
SKÅNING (1895) 1913-01-01--1917-12-31      90
SMÅLANDS ALLEHANDA HALVVECKOUPPLAGAN (1916) 1917-01-01--1917-12-31      91
SVENSKA POSTEN (1873) 1917-01-01--1917-12-31      92
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1915-01-01--1917-12-31      93
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1917-01-01--1917-12-31      94
VADSBO TIDNING (1915) 1915-01-01--1917-12-31      95
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1849-01-02--1948-09-26    Rd; Utan postens avgifter  96
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-01-01--1917-12-31      97
WESTGÖTEN (1888) 1915-01-01--1917-12-31      98
VETLANDAPOSTEN (1893) 1915-01-01--1917-12-31      99
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1916-01-01--1917-12-31      100
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1916-01-01--1917-12-31      101
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1917-12-31      102
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1916-01-01--1917-12-31      103
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1912-01-01--1917-12-31      104
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1912-01-01--1917-12-31      105
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1916-01-01--1917-12-31      106
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1916-01-01--1917-12-31  halvveckouppl.  107
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1916-01-01--1917-12-31  halfveckouppl.    108
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1916-01-01--1917-12-31      109
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1917-12-31      110
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1916-01-01--1917-12-31      111
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1915-01-01--1917-12-31  2.00      112
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-01-01--1917-12-31  2.25    113
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1905-01-01--1918-12-31  2.30      114
LUDVIKA TIDNING (1910) 1917-01-01--1917-12-31  2.40      115
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1917-01-01--1917-12-31  2.40      116
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-01-01--1917-12-31  2.40      117
TROSATIDNINGEN (1896) 1905-01-01--1917-12-31  2.40    Fel uppg. i ITT 1906, 1909-1910  118
AFTONTIDNINGEN (1909) 1917-01-01--1917-12-31  2.50  halvveckouppl.    119
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      120
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1913-01-01--1917-12-31  2.50    3,00 t.o.m. 1913-01-14, därefter 2,50.  121
BRAND (1898) 1908-01-01--1917-12-31  2.50      122
DALPILEN (1854) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      123
GRENNA TIDNING (1858) 1910-01-01--1917-12-31  2.50      124
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      125
KINDAPOSTEN (1894) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      126
LEDSTJÄRNAN (1898) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      127
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1915-01-01--1917-12-31  2.50      128
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1917-01-01--1917-12-31  2.50    landsortsupplagan  129
NATIONALKURIREN (1893) 1909-01-01--1917-12-31  2.50      130
NORRLANDSBLADET (1909) 1909-01-01--1917-12-31  2.50      131
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1917-01-01--1918-12-31  2.50  halvvecko    132
REFORMATORN (1887) 1905-01-01--1917-12-31  2.50      133
SIGNALEN (1900) 1905-01-01--1919-12-31  2.50      134
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      135
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1916-01-01--1917-12-31  2.50      136
TJUSTS TIDNING (1886) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      137
TORGBLADET (1917) 1917-01-01--1918-12-31  2.50    1917 T, 1918 ITT  138
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-01--1918-12-31  2.50    lösnr. 10 öre  139
VECKOBLADET (1916) 1916-01-01--1917-12-31  2.50    140
VIMMERBY TIDNING (1884) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      141
VÄRNAMOBLADET (1908) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      142
VÄSTBOBLADET (1912) 1917-01-01--1917-12-31  2.50      143
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1917-01-01--1918-12-31  2.50      144
ODLAREN (1912) 1917-01-01--1917-12-31  2.70      145
ARBETARBLADET (1902) 1917-01-01--1917-12-31  2.75  Halvveckouppl.    146
ARVIKA NYHETER (1895) 1909-01-01--1917-12-31  2.75      147
ARVIKA TIDNING (1884) 1909-01-01--1917-12-31  2.75      148
GESTRIKEBYGD (1912) 1917-01-01--1917-12-31  2.75      149
HUMORISTEN (1915) 1917-01-01--1918-12-31  2.75    1918: enligt T 4:-  150
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-01-01--1917-12-31  2.75  Huvudupplagan    151
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1917-01-01--1917-12-31  2.75  Halfveckoupplagan    152
NYA FOLKVILJAN (1906) 1917-01-01--1917-12-31  2.75      153
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-01-01--1917-12-31  2.75      154
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1917-01-01--1917-12-31  2.75      155
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-01-01--1917-12-31  2.75      156
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1917-01-01--1917-12-31  2.75      157
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1917-01-01--1920-12-31  2.75      158
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1917-01-01--1917-12-31  2.75      159
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-01-01--1917-12-31  2.80    1912: osäker uppgift  160
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1917-01-01--1917-12-31      161
AVESTAPOSTEN (1898) 1917-01-01--1918-12-31      162
BOHUSPOSTEN (1910) 1912-01-01--1918-12-31      163
BROKIGA BLAD (1908) 1908-01-01--1917-12-31      164
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1900-01-01--1917-12-31      165
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1914-01-01--1917-12-31      166
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1917-01-01--1917-12-31      167
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1915-01-01--1917-12-31      168
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1917-01-01--1917-12-31      169
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1917-01-01--1917-12-31      170
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1917-01-01--1917-12-31      171
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1917-01-01--1917-12-31  Varannandagsupplaga    172
KARLSKOGA NYHETER (1916) 1916-01-01--1917-12-31      173
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1920-12-31      174
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1917-01-01--1917-12-31      175
MORA TIDNING (1893) 1917-01-01--1917-12-31      176
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1917-01-01--1918-12-31      177
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1917-01-01--1917-12-31      178
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1917-01-01--1917-12-31      179
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1903-01-01--1917-12-31      180
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1914-01-01--1917-12-31      181
SALTSJÖBADEN (1908) 1916-01-01--1917-12-31      182
SKELLEFTEBLADET (1887) 1917-01-01--1917-12-31      183
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-01--1917-12-31    T, 1900--1911; SVAT, 1912--1917  184
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1917-01-01--1918-12-31      185
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1917-01-01--1917-12-31      186
TRANÅS TIDNING (1892) 1917-01-01--1917-12-31      187
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1916-01-01--1917-12-31      188
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1917-01-01--1917-12-31      189
UPSALA (1845) 1917-01-01--1917-12-31  hvarannandags-morgonuppl.    190
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1917-12-31      191
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1911-01-01--1917-12-31      192
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1916-01-01--1917-12-31      193
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1914-01-01--1917-12-31      194
ÖLANDSBLADET (1868) 1917-01-02--1917-12-31      195
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1914-01-01--1917-12-31  3.25      196
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1916-01-01--1917-12-31  3.25      197
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1916-01-01--1917-12-31  3.40      198
FÖRPOSTEN (1865) 1917-01-01--1918-12-31  3.40      199
TOMELILLA TIDNING (1905) 1916-01-01--1918-12-31  3.40      200
NORRA SKÅNE (1900) 1917-01-01--1917-12-31  3.45      201
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1917-01-01--1919-12-31  3.50      202
AVESTA TIDNING (1882) 1917-01-01--1917-12-31  3.50      203
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1917-12-31  3.50      204
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1912-01-01--1917-12-31  3.50      205
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1917-01-01--1917-12-31  3.50      206
RONNEBY TIDNING (1912) 1913-01-01--1917-12-31  3.50      207
RONNEBYPOSTEN (1895) 1900-01-01--1917-12-31  3.50      208
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1917-01-01--1917-12-31  3.50  Dagliga upplagan    209
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1917-01-01--1917-12-31  3.50      210
SVENSKA JÄRNVÄGSTIDNINGEN (1913) 1913-01-01--1917-12-31  3.50      211
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1907-01-01--1917-12-31  3.50      212
VECKOPOSTEN (1868) 1917-01-01--1917-12-31  3.50      213
DALABLADET (1906) 1917-01-01--1917-12-31  3.60      214
HAAPARANNAN SANOMAT (1917) 1917-01-01--1917-12-31  3.60    T 1917-01-08  215
HAPARANDA NYHETER (1917) 1917-01-01--1917-12-31  3.60    T 1917-01-12  216
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1917-01-01--1917-12-31  3.65      217
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1917-12-31  3.75      218
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1917-01-01--1917-12-31  3.75      219
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1917-12-31  3.75      220
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1917-01-01--1917-12-31  3.75      221
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1905-01-01--1917-12-31  3.75      222
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1910-01-01--1917-12-31  3.75      223
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1917-01-01--1918-12-31  3.80      224
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1905-01-01--1917-12-31  3.85      225
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1905-01-01--1917-12-31  3.85      226
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1916-01-01--1917-12-31  3.90      227
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1916-01-01--1917-12-31  3.90      228
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1917-01-01--1917-12-31      229
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1917-12-31      230
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1917-12-31      231
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1909-01-01--1917-12-31      232
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1917-01-01--1917-12-31      233
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1917-01-01--1917-12-31      234
EXTRABLADET (1912) 1917-01-01--1917-12-31      235
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1917-01-01--1918-12-31      236
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1917-12-31      237
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1912-01-01--1917-12-31      238
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1917-01-01--1918-12-31      239
LJUSNAN (1912) 1913-01-01--1917-12-31      240
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1910-01-01--1917-12-31      241
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1917-01-01--1917-12-31    stadsupplagan  242
MOTALAPOSTEN (1883) 1908-01-01--1917-12-31      243
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1917-01-01--1918-12-31      244
NORRKÖPINGS NYHETER (1917) 1917-01-01--1918-12-31    245
NYA NORRLAND (1907) 1915-01-01--1917-12-31      246
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1917-01-01--1917-12-31      247
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1917-01-01--1917-12-31      248
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1917-01-01--1917-12-31      249
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1916-01-01--1917-12-31      250
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1917-01-01--1917-12-31      251
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1910-01-01--1917-12-31      252
STORMKLOCKAN (1909) 1916-01-01--1917-12-31    4,50 m. midsommar- och julnummer  253
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1917-01-01--1917-12-31      254
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1917-01-01--1918-12-31      255
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1905-01-01--1917-12-31      256
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1917-01-01--1917-12-31      257
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1917-01-01--1917-12-31      258
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1917-01-01--1917-12-31  landsupplaga    259
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1917-01-01--1917-12-31      260
ÖREBROKRÖNIKAN (1917) 1917-01-01--1917-12-31      261
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1917-01-01--1917-12-31  4.20      262
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1917-01-01--1917-12-31  4.20      263
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1917-01-01--1917-12-31  4.20      264
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-01-01--1917-12-31  4.25      265
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1905-01-01--1917-12-31  4.25  1906, 1910 ej i ITT  266
SYNDIKALISTEN (1911) 1917-01-01--1917-12-31  4.25      267
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1905-01-01--1917-12-31  4.25    268
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1905-01-01--1917-12-31  4.25      269
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1905-01-01--1917-12-31  4.25      270
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1917-01-01--1917-12-31  4.50      271
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1917-01-01--1918-12-31  4.50      272
GOTLÄNNINGEN (1884) 1917-01-01--1918-12-31  4.50      273
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1905-01-01--1917-12-31  4.50      274
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1917-12-31  4.50      275
KALMAR (1864) 1917-01-01--1917-12-31  4.50      276
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1913-01-01--1918-12-31  4.50      277
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1917-12-31  4.50      278
NORRTELJE TIDNING (1880) 1916-01-01--1917-12-31  4.50      279
NYA JÄMTLAND (1917) 1917-01-01--1917-12-31  4.50      280
FALUKURIREN (1894) 1917-01-01--1917-12-31  4.60      281
SÖDRA SKÅNE (1914) 1917-01-01--1917-12-31  4.65      282
ARBOGA TIDNING (1881) 1917-01-01--1917-12-31      283
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1909-01-01--1917-12-31      284
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1914-01-01--1935-12-31      285
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1917-01-01--1917-12-31      286
DALABLADET (1918) 1917-01-01--1918-12-31      287
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1917-01-01--1917-12-31      288
FOLKETS TIDNING (1857) 1912-01-01--1917-12-31      289
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-01-01--1917-12-31      290
HELSINGEN (1882) 1915-01-01--1917-12-31      291
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1912-01-01--1917-12-31      292
KARLSHAMN (1871) 1916-01-01--1917-12-31      293
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-01--1917-12-31      294
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1917-01-01--1917-12-31      295
REVELJ (1917) 1917-01-01--1917-12-31      296
SALA ALLEHANDA (1880) 1917-01-01--1917-12-31      297
SALAPOSTEN (1906) 1917-01-01--1917-12-31      298
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1917-01-01--1918-12-31      299
SVENSK LÖSEN (1916) 1917-01-01--1918-12-31      300
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-01-01--1918-12-31      301
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1907-01-01--1917-12-31      302
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1917-12-31      303
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1917-01-01--1917-12-31      304
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1913-01-01--1917-12-31      305
VÄSTKUSTENS SKÄRGÅRDSTIDNING (1916) 1916-01-01--1917-12-31    306
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1917-12-31  5.45      307
AURORA (1899) 1908-01-01--1917-12-31  5.50      308
HALLAND (1876) 1912-01-01--1917-12-31  5.50      309
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1917-01-01--1917-12-31  5.50      310
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1910-01-01--1917-12-31  5.50      311
SYDHALLAND (1893) 1917-01-01--1917-12-31  5.50      312
ÖREBROKURIREN (1902) 1917-01-01--1917-12-31  5.50      313
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1917-01-01--1917-12-31  5.60      314
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1916-01-01--1918-12-31  5.60      315
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1916-01-01--1917-12-31  5.75      316
BAROMETERN (1841) 1912-01-01--1917-12-31      317
HALLANDSPOSTEN (1857) 1911-01-01--1917-12-31      318
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1909-01-01--1917-12-31      319
IDROTTSBLADET (1910) 1917-01-01--1917-12-31      320
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1917-01-01--1917-12-31  Dagliga upplagan    321
KALMAR LÄNSTIDNING (1915) 1917-01-01--1917-12-31      322
KORRESPONDENTEN (1846) 1917-01-01--1918-12-31      323
KULLABYGDEN (1912) 1917-01-01--1917-12-31      324
LUNDS DAGBLAD (1897) 1917-01-01--1917-12-31      325
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-01-01--1917-12-31      326
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1917-01-01--1917-12-31      327
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1917-01-01--1917-12-31      328
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1917-01-01--1917-12-31      329
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1916-01-01--1917-12-31      330
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1917-01-01--1917-12-31      331
UMEBLADET (1847) 1917-01-01--1917-12-31      332
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1917-01-01--1918-12-31      333
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1917-01-01--1918-12-31      334
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1917-01-01--1917-12-31      335
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1917-01-01--1917-12-31      336
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1917-01-01--1917-12-31      337
ÖSTGÖTEN (1874) 1906-01-01--1917-12-31      338
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1909-01-01--1917-12-31  6.50      339
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-01-01--1917-12-31  6.50      340
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1907-01-01--1917-12-31  6.50      341
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1917-01-01--1917-12-31  6.50  Landsortsuppl.  342
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1917-01-01--1917-12-31  6.50      343
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1917-01-01--1917-12-31  6.50      344
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1910-01-01--1917-12-31  6.50      345
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1917-01-01--1917-12-31  6.55      346
BORÅS TIDNING (1838) 1905-01-01--1917-12-31  6.60      347
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1905-01-01--1917-12-31  6.70      348
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1909-01-01--1917-12-31  6.75      349
AFTONTIDNINGEN (1909) 1917-01-01--1917-12-31      350
DAGENS NYHETER (1864) 1917-01-01--1917-12-31  Nationalupplagan    351
FÄDERNESLANDET (1852) 1907-01-01--1919-12-31      352
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1917-01-01--1918-12-31      353
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1917-01-01--1917-12-31    helår  354
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1917-01-01--1917-12-31  landsortsuppl.    355
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1917-01-01--1917-12-31      356
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1905-01-01--1917-12-31      357
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1917-01-01--1917-12-31  7.05      358
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1917-01-01--1917-12-31  7.20      359
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1914-01-01--1917-12-31  7.20      360
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1917-01-01--1917-12-31  7.25      361
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1917-01-01--1918-12-31  7.25      362
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1917-01-01--1917-12-31  7.50      363
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1917-01-01--1917-12-31  7.50      364
SPEGELN (1917) 1917-01-01--1918-12-31  7.50    1917 T  365
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1909-01-01--1917-12-31  7.50      366
UPSALA (1845) 1912-01-01--1917-12-31  7.50  stadsuppl.    367
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1912-01-01--1917-12-31  7.50  daglig upplaga    368
VIDI (1913) 1917-01-01--1918-12-31  7.50      369
XPRESSEN (1917) 1917-01-01--1918-12-31  7.50    T (för 1918 även ITT)  370
FIGARO (1878) 1917-01-01--1917-12-31  7.75      371
ARBETET (1887) 1914-01-01--1917-12-31      372
FOLKET (1906) 1917-01-01--1917-12-31      373
KLOCKAN 12 (1916) 1917-01-01--1918-12-31      374
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1917-01-01--1917-12-31      375
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1917-01-01--1917-12-31      376
NY TID (1892) 1917-01-01--1917-12-31      377
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1917-01-01--1917-12-31      378
NYA SAMHÄLLET (1900) 1917-01-01--1917-12-31  8.60      379
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1917-01-01--1917-12-31  8.60      380
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1917-01-01--1917-12-31  8.60      381
ARBETARBLADET (1902) 1917-01-01--1917-12-31      382
GEFLE DAGBLAD (1895) 1917-01-01--1917-12-31      383
GEFLEPOSTEN (1864) 1917-01-01--1917-12-31      384
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1917-01-01--1917-12-31      385
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1917-01-01--1917-12-31      386
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1917-12-31      387
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1917-01-01--1917-12-31  Uppl. A    388
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1916-01-01--1917-12-31  9.00  alla helveckorsupplagor    389
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1917-01-01--1917-12-31  9.50  Nationaluppl.  390
STOCKHOLMS HANDELSTIDNING (1917) 1917-01-01--1918-12-31  9.50    T 1917  391
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1917-01-01--1917-12-31  9.85  Kvällsupplagan    392
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1917-01-01--1917-12-31  9.85      393
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1917-01-01--1917-12-31  9.85      394
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1912-01-01--1917-12-31  9.90      395
AFTONBLADET (1830) 1917-01-01--1917-12-31  10.50  nationaluppl.    396
POLITIKEN (1916) 1917-01-03--1917-11-01  11      397
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1915-01-01--1917-12-31  11  riksuppl.    398
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-01-01--1917-12-31  12      399
SKANDINAWSKIJ LISTOK (1915) 1917-01-01--1918-12-31  12      400
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1917-01-01--1917-12-31  12  stadsuppl.    401
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1917-01-01--1917-12-31  14  Stockholmsuppl.  402
DAGENS NYHETER (1864) 1917-01-01--1917-12-31  16  Stockholmsupplagan    403
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1916-01-01--1918-12-31  17.05      404
AFTONBLADET (1830) 1917-01-01--1917-12-31  18      405
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1917-01-01--1917-12-31  18    406
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1917-01-01--1917-12-31  20  huvudstadsuppl.    407
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1917-01-01--1917-12-31  20      408

Sidan skapad Sun Mar 03 06:52:41 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond