Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1919-01-01- -1919-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
BAROMETERN (1841) 1875-10-25--1919-01-06  Petersson, Hjalmar      1
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1877-11-01--1928-09-13  Nyberg, Johan  litteratören  Minnesruna T 1911-12-08  2
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-09-23--1919-03-12  Malmgren, Thure Robert Ferdinand.  boktryckaren    3
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1879-11-22--1927-10-05  Wallberg, Carl  redaktören    4
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    5
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-12-02--1925-08-13  Palme, J.H.  bankdirektören    6
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1884-10-20--1919-06-02  Karström, Emil Bernhard  bokhandlaren    7
ARBOGA TIDNING (1881) 1884-12-17--1926-10-06  Östgren, Karl Victor  boktryckaren    8
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  9
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  10
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-11-06--1929-01-06  Michelsen, Johan Wilhelm Hansenius      11
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1890-01-24--1924-08-18  Sjöström, Johan Mikael  redaktören    12
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    13
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    14
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1890-11-26--1921-12-28  Rahm, Johan Adolf Wilhelm  studeranden    15
AFTONBLADET (1830) 1890-12-05--1921-04-14  Sohlman, Harald  juris kandidaten    16
HJO TIDNING (1885) 1891-01-15--1923-01-11  Sandberg, P-Nilsson  Boktryckaren    17
FOLKETS TIDNING (1857) 1891-11-26--1920-11-11  Bülow, Christian Albin Waldemar  redaktören    18
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-12-12--1925-12-05  Brodin, Karl  Skolläraren  Avled 1925-12-05  19
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    20
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1893-11-13--1919-05-07  Wallin, Fridolf Erik Wilhelm  redaktören    21
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  22
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  23
VIOLA (1895) 1894-12-22--1926-08-15  Bovin, Knut Adolf  Trädgårdsarkitekten  JuD  24
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      25
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1895-02-25--1929-07-24  Hall, Carl  hemmansegaren    26
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-10-31--1923-09-08  Wingborg, Frans August  filosofie kandidaten    27
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1896-10-04--1929-08-04  Petré, Knut Richard  boktryckaren    28
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1896-12-19--1919-09-28  Nikander, Frans Edvin  boktryckerifaktorn    29
HAPARANDABLADET (1882) 1896-12-19--1919-09-28  Nikander, Frans Edvin  boktryckerifaktorn    30
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    31
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    32
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckaren    33
HALLANDS TIDNING (1889) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckare    34
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  35
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  36
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    37
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1899-01-07--1922-03-23  Sundin, Erik Reinhold  filosofie doktorn    38
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1899-04-10--1919-05-19  Hellberg, Nathanael  redaktören    39
DALPILEN (1854) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    40
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    41
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    42
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1929-04-14  Sohlman, Harald      43
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    44
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    45
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-10-01--1919-12-31  Blom, Johan Linkoln Alexander  boktryckaren    46
FÖRPOSTEN (1865) 1900-11-16--1919-12-27  Olsson, Johan Ferdinand  bokhållaren    47
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    48
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      49
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-02-21--1922-04-13  Grönlund, Johan Alfred Johansson  skomakaren    50
AVESTA TIDNING (1882) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    51
SALA ALLEHANDA (1880) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    52
AURORA (1899) 1901-10-12--1927-11-02  Roos, August  skräddaren    53
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    54
GRENNA TIDNING (1858) 1901-11-25--1929-07-03  Söderling, Sten Erik      55
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    56
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    57
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1921-04-13  Sohlman, Harald      58
HEMMANSEGAREN (1903) 1903-02-13--1919-06-07  Elers, Ebbe Edvard  mejerikonsulten    59
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1903-04-27--1934-11-06  Andersson, Johan Samuel  redaktören    60
TIERPSPOSTEN (1892) 1903-04-27--1934-11-06  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    61
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1903-05-02--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustaf  litteratören    62
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  63
NYA POSTEN (1903) 1903-09-05--1928-03-17  Hultman, Karl  faktorn    64
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-09-18--1926-01-27  Österberg, Carl Gustaf  riksdagsmannen    65
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  66
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-14--1944-06-30  Ljunggren, Elof    67
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1903-12-19--1939-02-18  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  redaktören, filosofie kandidaten  Tilltalsnamn: Mauritz  68
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-27--1943-02-16  Persson, Per Axel      69
ARBETET (1887) 1904-03-09--1926-03-16  Sönnerdahl, Axel Martin  redaktionssekreteraren    70
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1904-05-04--1936-12-30  Ollén, Natanael Petrus  redaktören    71
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1904-06-08--1939-07-13  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan    72
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1904-10-08--1929-01-06  Johan William Hansenius Michelsen      73
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1904-11-08--1926-04-26  Alkman, Edvard Petrus  skriftställaren    74
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-02-20--1934-12-30  Osterman, John Oskar  redaktören    75
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-03-24--1926-11-02  Alkman, Edvard Petrus  redaktören    76
GEVALIA (1905) 1905-04-07--1934-12-15  Eriksson, Ernst Gustaf  redaktören    77
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1905-04-26--1941-12-06  Svensson, Albert Kaleb    Ingen ansv. utg.kontinuerligt angiven i tidningen.  78
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1905-06-30--1919-09-28  Teckman, Nils      79
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      80
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1905-09-15--1933-02-28  Olsson, Olof  boktryckaren    81
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1905-11-10--1920-09-26  Larsson, Lars Erik  redaktören    82
TROLLHÄTTAN (1906) 1905-11-18--1924-04-21  Karlinder, Ernst Gustaf  redaktören    83
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-20--1922-12-06  Kristiansson, Carl Johan Julius  typografen    84
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-20--1940-09-18  Kristiansson, Carl Johan Julius  Typograf    85
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      86
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1906-10-30--1919-12-12  Gustafson, Johan Wilhelm  redaktören    87
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1906-12-15--1919-07-16  Neuman, Karl Ivar  redaktören    88
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1906-12-22--1919-10-26  Henriksson, Johan Aron  redaktören    89
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1906-12-27--1924-03-20  Edhelberg, Richard  redaktören  T är därefter tidskrift på KB. Fritz Leontius Florentinus Hällzon är dess ansv. utg. fr.o.m. 1925-11-16.  90
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1907-04-03--1920-10-01  Severin, Carl Axel Eberhard  kontrollören    91
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1907-09-30--1923-10-14  Härje, Karl Albert  vice konsuln, fil. kandidaten    92
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-10-22--1924-11-05  Stenström, Adolf Erland  redaktören    93
BROKIGA BLAD (1908) 1907-11-06--1921-04-14  Sohlman, Harald  redaktören,juris kandidaten    94
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1908-04-30--1919-01-09  Callander, Gustaf Albin  kamreraren    95
SKARAPOSTEN (1906) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    96
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    97
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-08-25--1920-09-27  Ericson, Eric  handelsagenten    98
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1908-09-08--1919-12-13  Janson, Gustaf Adolf  faktor    99
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1908-11-26--1936-08-20  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören  För Nya dagligt allehanda Vårt land.  100
KISATIDNINGEN (1906) 1908-12-15--1939-12-30  Hultman, Karl  boktryckaren    101
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    102
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1909-05-03--1934-11-30  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    103
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart      104
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart   Redaktören    105
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1909-05-18--1919-05-30  Malm, Carl Gustaf  sekreteraren i Svenska folkförbundet    106
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-06-04--1921-11-18  Ljungberg, Axel Emil  filaren  Enligt PrT är Ljungdal redaktör 1907-1922!  107
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-06-29--1932-12-13  Ohlsson, lars  redaktören    108
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm      109
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1909-09-06--1922-07-31  Falck, Albert Edvard  redaktören    110
SIGNALEN (1900) 1909-09-07--1928-09-14  Winberg, Carl  sekreteraren i svenska järnvägsmannaförbundet    111
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-09-25--1923-07-11  Molin, Per Adolf  redaktören    112
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-10-05--1921-11-02  Lundberg, Sverker  agronomen  enligt T: 1921-12-31  113
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    114
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1909-10-15--1919-02-25  Sterner, Johan Edvin  redaktören    115
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1909-10-21--1920-10-07  Nilsson, Karl Robert      116
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1909-10-25--1928-03-31  Bergfelt, Johan Svensson      117
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1909-11-19--1938-11-30  Karlgren, Karl Johan Martin      118
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-06--1926-03-30  Hamrin, Carl Josef  redaktören    119
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-06--1931-12-25  Hallenius, Johan Viktor  folkskoleläraren  T: ansv. utg. fr.o.m. 1909-12-23; ingen uppg. om ansv. utg. 1931-12-26--1932-01-20.  120
ÖSTGÖTEN (1874) 1910-02-12--1931-08-25  Hanzén, Johan [John]  redaktören    121
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1910-02-28--1924-05-07  Wikmark, Elon  filosofie doktor    122
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1910-02-28--1924-05-25  Wikmark, Elon  filosofie doktorn    123
BIRGER JARL (1904) 1910-04-25--1920-12-24  Lundin, Lily Sofia      124
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    125
SVENSKA POSTEN (1873) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    126
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    127
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-08-04--1939-03-09  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    128
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-09-03--1930-08-04  Ekdahl, Nils Gustaf Emil  redaktör    129
FOLKET (1906) 1910-09-30--1941-05-13  Pettersson, Oskar Julius  tidningsmannen    130
DAGENS NYHETER (1864) 1910-10-05--1923-05-28  Karlgren, Lars Anton Natanael  filosofie licentiaten    131
ÖREBROKURIREN (1902) 1910-10-21--1922-12-07  Nilsson, Karl Robert  tidningsmannen    132
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1910-10-29--1920-09-30  Hörling, Axel Erik Frithiof  boktryckare    133
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1910-10-29--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    134
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-11-11--1920-12-31  Bolmstedt, Johan Edvard Albin  redaktionssekreteraren    135
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-08--1924-11-07  Andersén, Efraim Einar Emanuel  redaktören    136
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1910-12-21--1940-06-30  Sandblom, Erik Rustan  redaktören    137
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-24--1943-07-09  Andersson, Carl Leonard  red.sekreteraren    138
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1910-12-29--1923-02-27  Christiernsson, Nils Henrik  redaktören    139
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1911-01-03--1920-07-29  Holmkvist, Bror Albert  redaktionssekreteraren    140
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  141
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    142
RONNEBYPOSTEN (1895) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktör    143
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    144
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    145
WESTGÖTEN (1888) 1911-03-31--1940-03-20  Severin, Ernst Otto Hjalmar  Redaktör    146
BORÅS TIDNING (1838) 1911-03-31--1940-03-20  Sewerin, Ernst Otto Hjalmar  redaktör    147
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-01--1921-12-29  Fredlund, Per Gustaf  boktryckeriföreståndaren    148
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1911-04-13--1930-12-17  Rinman, Erik Benjamin  redaktören    149
UPSALA (1845) 1911-04-20--1929-05-31  Söderberg, Nathanael  filosofie doktor    150
TRIUMF (1891) 1911-04-25--1927-02-18  Månsson, Nils  arrendatorn    151
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1911-05-11--1926-12-14  Kron, Nils Johan  redaktören    152
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    153
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-06-23--1934-11-04  Löfstedt, Efraim  redaktören    154
SALAPOSTEN (1906) 1911-08-10--1925-10-09  Karlsson, Oscar Gustaf  redaktören    155
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1911-10-19--1921-12-04  Palmquist, Johan, Viktor  folkskolläraren    156
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1911-10-19--1921-12-04  Palmqvist, Johan Valter  folkskolläraren    157
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1911-11-03--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    158
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      159
KULLABYGDEN (1912) 1911-11-21--1924-10-16  Palm, Folke Gustaf Lennart  Redaktör    160
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1911-12-06--1927-10-12  Ericson, Carl Elis Albert      161
ODLAREN (1912) 1912-01-12--1919-11-09  Larsson, Anders  småbrukaren    162
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1912-01-13--1934-05-21  Peterson, Axel Edvin  redaktionssekreteraren    163
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    164
APPELL (1912) 1912-05-03--1925-05-15  Lidén, Knut Fritjof  bokhållaren    165
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1912-05-03--1936-09-24  Elvers, Carl Johan  jurist och filosofiekand    166
LANDSBYGDEN (1911) 1912-05-14--1919-09-04  Berglund, Laurentius Carl Vilhelm      167
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    168
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1912-10-01--1923-01-30  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören    169
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören  För båda upplagorna  170
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1912-11-13--1920-09-30  Byström, Olof  folkskolläraren    171
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1912-11-19--1928-11-24  Bäckström, Frans Leonard  ekonomichefen    172
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1913-03-06--1928-10-24  Borg, Kristina  Änkefru    173
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1913-05-26--1919-03-02  Lundström, Nils Styrbjörn  redaktören    174
HELSINGEN (1882) 1913-06-02--1928-05-08  Myrström, Sven Magnus  redaktören    175
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1913-06-05--1935-01-27  Wikström, Anton  riksdagsmannen    176
MARSTRAND (1889) 1913-06-17--1919-08-16  Nordvall, Anton Olsson  boktryckaren    177
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1913-07-05--1932-12-15  Wigert-Lundström, Carl Hakon  redaktören    178
KORRESPONDENTEN (1846) 1913-07-25--1931-05-25  Österberg, Edvin Ivar Hugo  Redaktören    179
KINDAPOSTEN (1894) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    180
VIMMERBY TIDNING (1884) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    181
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1913-09-08--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    182
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1913-09-18--1921-12-20  Holmqvist, Frans Edvin  boktryckaren    183
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1913-09-18--1921-12-30  Holmqvist, Frans Edvin  boktryckaren    184
TJUSTS TIDNING (1886) 1913-09-18--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    185
VIDI (1913) 1913-10-09--1920-09-17  Grebst, Daniel William August Simon Andersson  skriftställaren    186
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1913-10-29--1925-09-29  Frösell, Iwar Hjalmar      187
VECKOPOSTEN (1868) 1913-11-03--1936-11-07  Byström, Jakob Jakobsson  Redaktören    188
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-12--1936-02-28  Fischer, Jakob  redaktören    189
HEMMETS VÄN (1898) 1913-11-28--1919-01-09  Gustafsson, Johan Wilhelm  redaktören    190
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1913-12-20--1926-01-15  Hansson, Axel Edvin  handlaren  ändrade titeln på sin förra tidning: meddelande från Bohusläns Köpmannaförbund (1912)  191
LUNDS DAGBLAD (1897) 1914-01-23--1919-09-21  Lech, Per      192
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1914-01-28--1925-01-06  Johnsson, Andreas  tidningsmannen    193
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-03-04--1919-11-09  Löfgren, Ingeborg Sofia Margareta  tryckeriarbeterskan    194
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1914-03-04--1933-01-20  Sjödin, Peter      195
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1914-06-08--1929-05-29  Salomonsson, Salomon  redaktör    196
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1914-06-19--1933-05-15  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    197
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    198
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1914-07-22--1925-09-25  Karlman, Johan August  distriktföreståndaren    199
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    200
KARLSHAMN (1871) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    201
RONNEBY TIDNING (1912) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik      202
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1914-07-31--1920-11-04  Selander, Johannes Anton  redaktören    203
NYA FOLKVILJAN (1906) 1914-10-13--1919-04-24  Svensson, Carl Gustav  tidningsmannen    204
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1914-11-10--1930-08-29  Svedberg, Karl Hjalmar      205
HUMORISTEN (1915) 1914-12-02--1925-10-24  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    206
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-09--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustav  redaktören    207
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1915-01-02--1919-09-11  Bokelund, Nils Henning Valdemar  redaktören    208
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1915-01-27--1926-08-30  Sandström, Bertil Rudolf Fredrik  rådmannen    209
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1915-02-05--1919-02-25  Sterner, Johan Edvin  redaktören    210
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1915-02-05--1921-03-30  Ericson, Karl Wilhelm  Redaktören    211
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1915-02-11--1923-06-11  Malmrot, Ernst Teodor  redaktören    212
SKELLEFTEBLADET (1887) 1915-03-27--1922-09-25  Swenborg, Thore Olof      213
NORRLANDSBLADET (1909) 1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten    214
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1915-09-08--1922-06-15  Jönsson, Carl Edward  redaktören    215
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    216
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1915-10-05--1921-10-24  Augustsson, Karl Johan  avdelningsföreståndaren    217
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1915-10-05--1945-08-07  Kjerrulf, Clas Ragnar Zefanias  redaktören    218
UMEBLADET (1847) 1915-10-06--1919-02-25  Thalén, Gustaf (Gösta) Paulus  redaktören    219
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-10-16--1919-02-25  Thalén, Gustaf (Gösta) Paulus  redaktören    220
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1915-10-22--1922-10-13  Ericsson, Eric  bokhandlaren    221
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1915-11-03--1922-08-31  Linder, Frans Georg  underlöjtnant    222
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-11-03--1934-11-05  Olsson, Gustav Adolv  journalisten    223
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    224
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    225
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    226
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-11-08--1938-06-21  Törnblom, Carl Ferdinand  predikanten    227
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1915-11-15--1920-12-10  Ohldén, Amandus  predikanten    228
SALTSJÖBADEN (1908) 1915-11-15--1930-11-05  Jacobsson, Johan Gothfrid Adalbert  redaktören    229
NORDHALLAND (1883) 1915-11-18--1921-09-09  Fager, Charley Arthur  hemmansägare    230
VADSBO TIDNING (1915) 1915-12-04--1919-06-30  Ahnwall, Carl Henrik  direktören    231
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-12-04--1927-03-09  Ahnwall, Carl Henrik  direktören    232
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-12-11--1938-10-07  Martins, Martin Fredrik Gideon  Redaktören    233
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1915-12-14--1920-04-30  Karlgren, Karl Johan Martin      234
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-10--1924-06-06  Frennberg, Erik Birger  redaktionssekreteraren    235
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1916-03-17--1926-04-25  Berglund, Edvard Helmer Eugén      236
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1916-04-04--1920-05-19  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören    237
BRAND (1898) 1916-04-25--1925-07-20  Johansson, Johan Oskar  skomakeriarbetaren    238
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    239
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  Redaktören    240
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  redaktören    241
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-26--1944-04-10  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    242
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1916-07-05--1941-09-23  Serrander, Ernest  redaktionssekreteraren    243
GEFLEPOSTEN (1864) 1916-07-27--1930-03-14  Eriksson, Ernst Gustav  redaktören    244
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1916-08-12--1926-07-26  Wollter, Kjell Anders Karl  redaktören    245
NYA NORRLAND (1907) 1916-08-17--1925-01-06  Viksten, Isak Albert  journalisten    246
VECKOBLADET (1916) 1916-09-07--1923-06-29  Sandqvist, Oskar Fredrik  redaktören    247
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-09-12--1927-10-21  Wichman, Johan Axel  tryckeriarbetaren  I vissa årgångar av ITT: Wichmann  248
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1916-09-18--1920-04-28  Agrell, Axel  redaktören    249
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1916-10-17--1920-01-06  Hammarlund, Gunnar Scriver Ejnar  redaktören    250
EXTRABLADET (1912) 1916-10-21--1926-12-17  Vedin, Per Johan  jornalisten    251
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1916-10-28--1920-12-08  Ohldén, Amandus  predikanten    252
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    253
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-11-06--1944-08-25  Hellberg, Knut Gustaf  redaktören    254
VÄSTKUSTENS SKÄRGÅRDSTIDNING (1916) 1916-11-20--1919-12-15  Nordvall, Anton Olsson  boktryckaren    255
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1916-11-20--1935-07-10  Johnson, Johan Alfred  redaktören    256
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1916-11-24--1930-12-30  Malmrot, Thelma Lucia      257
KLOCKAN 12 (1916) 1916-11-28--1919-07-03  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören    258
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1916-12-02--1920-11-05  Edling, Johan Alfred  journalisten    259
VETLANDAPOSTEN (1893) 1916-12-20--1934-09-19  Jansson, Karl Emil  redaktören    260
NYA SAMHÄLLET (1900) 1916-12-22--1919-01-08  Ingvarsson, Johan August  redaktören    261
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1917-02-08--1922-11-07  Eriksson, Gustaf Konrad  godsägaren    262
STICKAN (1919) 1917-05-19--1925-04-30  Lithman, Thor  redaktören    263
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      264
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny Karl  professorn    265
STORMKLOCKAN (1909) 1917-06-08--1921-08-02  Malmsjö, Anders Edvin  journalisten    266
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1917-06-27--1931-10-21  Carlson, Fran August  boktryckaren    267
SKÅNING (1895) 1917-07-03--1919-10-27  Westergren, Nils  folkskolläraren    268
NORRA SMÅLAND (1918) 1917-07-09--1920-10-31  Lorén, Sven Gustaf Leonard Lorentzon  tidningsexpeditören    269
LJUSDALS TIDNING (1896) 1917-07-19--1920-07-29  Lindkvist, Karl August Edvin  redaktören    270
SYNDIKALISTEN (1911) 1917-08-07--1919-09-08  Andersson, Elov Martin  plåtslageriarbetaren    271
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-08-23--1937-06-27  Bratt, Valter  redaktören    272
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1917-08-27--1930-12-12  Severin, Georg Robert Natanael  redaktören    273
HVETLANDA TIDNING (1873) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören  Samma datum tog Bäckman ut utgivningsbevis för Säfsjö nyheter.  274
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören    275
XPRESSEN (1917) 1917-09-07--1920-09-16  Håkansson, Hans Erik  redaktören  Utgivningsbevis salnas för 1917-08-30--09-06.  276
UDDEVALLABLADET (1917) 1917-09-11--1920-05-15  Karlsson, Albin Sigfrid  expeditören    277
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1917-09-27--1920-06-01  Larsson, Emilie Charlotta  änkefru    278
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-10-01--1922-01-23  Sundelin, Ludvig Emanuel  redaktören    279
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-10-01--1937-03-21  Danielsson, Axel Teodor  direktören    280
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1917-10-10--1921-12-31  Stuge, Anders Helmer  hemmansägaren  Fr.o.m. 1922 utges T utan utgivningsbevis i.o.m att Helmer Stuge vägrar överlåta det. P.g.a. detta ändras namnet till Landsbygdspressen.  281
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-10-10--1930-06-17  Andersson, Axel Ivar  filosofie doktorn    282
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1917-10-13--1921-10-24  Karleby, Nils Teodor Jönsson  redaktören    283
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1917-10-13--1921-10-24  Karleby, Nils Teodor Jönsson  redaktören    284
TRIUMFBÅGEN (1914) 1917-10-13--1929-09-12  Lindenstein, Carl Erik Ferdinand  redaktören    285
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1917-10-15--1934-04-18  Andersson, Per Johan  direktören    286
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1917-10-17--1919-10-27  Grimlund, Otto Bernhard  redaktionssekreteraren    287
EKO FRÅN VÄRLDSPRESSEN (1917) 1917-10-23--1919-12-01  Månsson, Karl Fabian  journalisten    288
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-10-23--1920-06-30  Lindgren, Bror Hugo  redaktören    289
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1917-10-23--1921-11-10  Normelli, Tor Vilhelm Alexander  kamreren  Utgivningsbevis med samma datum finns även för delen Sävsjötidningen.  290
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1917-10-29--1920-10-08  Helberg, Johan Henrik  redaktören    291
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1917-11-02--1920-10-30  Andersson, Nils Axel  redaktören    292
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1917-11-02--1921-04-04  Andersson, Nils Axel  redaktören    293
KLASSKAMPEN (1918) 1917-11-03--1919-10-31  Gustavsson, Johan Emil  teologie kandidaten    294
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1917-11-09--1920-04-29  Agrell, Axel  redaktören    295
NYA JÄMTLAND (1917) 1917-11-13--1920-02-11  Åström, Carl Petter  redaktören    296
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-11-14--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm  redaktören    297
LANDSBYGDENS TIDNING (1918) 1917-11-15--1919-06-26  Kjellman, Johan (John) August  redaktören    298
BONDETIDNINGEN (1918) 1917-11-15--1919-08-10  Kjellman, Johan (John) August  redaktören    299
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1917-11-16--1928-04-03  Leufvén, Gustaf Johannes  Direktören    300
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-11-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  JuD: beviset gäller från 1918-01-01; T 1917-12-04; avled 1934-05-23  301
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1917-11-28--1925-12-15  Törnfelt, Jöns Peter  redaktören    302
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1917-12-01--1920-03-09  ingen uppgift      303
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1917-12-01--1923-11-14  Johansson,Ture Ivar Emanuel      304
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1917-12-05--1920-09-30  Fjellner, Roel Folke Adolf  redaktören    305
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1917-12-05--1920-10-06  Fjellner, Roël Folke Adolf      306
ARVIKA TIDNING (1884) 1917-12-05--1924-02-03  Fjellner, Roel Folke Adolf      307
DALADEMOKRATEN (1918) 1917-12-07--1938-08-31  Englund, Ivar Erik Bernhard  redaktören  Avled 1938-06-11; tilltalsnamn Ivar  308
LUDVIKA TIDNING (1910) 1917-12-12--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  309
SÖDERTÄLJEKURIREN (1918) 1917-12-21--1919-01-01  Österberg, Carl Gustaf  redaktören    310
FIGARO (1878) 1917-12-21--1920-09-02  Lundborg, Oscar Gustaf Konrad Åke  redaktören    311
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-28--1919-09-04  Otto, Karl  redaktören    312
BORÅS DAGBLAD (1908) 1918-02-04--1919-11-27  Kiellarson, Karl  redaktören    313
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1918-02-04--1919-11-27  Kiellarson, Karl  redaktören    314
SMÅLANDS VECKOBLAD (1918) 1918-02-09--1919-03-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    315
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-02-14--1922-07-12  Lindskog, Oscar Fredrik Reinholm  filosofie licentiaten    316
SÖDRA SKÅNE (1914) 1918-03-09--1921-03-31  Larsson, Fritz Waldemar  direktören    317
GÖTEBORGS KYRKOTIDNING (1918) 1918-03-28--1919-04-16  Johansson, Karl Ludvig  redaktören    318
RIS OCH ROS (1918) 1918-04-03--1919-12-19  Rückert, Osvald Emil  typografen    319
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-08--1937-04-19  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    320
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-04-18--1921-04-18  Christensson, Karl Johan  bageriarbetaren  I T. John Christensson. Artikel om denne i T 1921-04-19.  321
SPEGELN (1917) 1918-04-24--1931-01-25  Kamp, Torsten, Adolf  redaktören    322
AFTONTIDNINGEN (1909) 1918-04-30--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  folkhögskoleföreståndaren filosofie kandidaten    323
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1918-04-30--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  folkhögskoleföreståndaren, filosofie kandidaten    324
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1918-05-16--1920-12-31  Ollén, David Laurentius  redaktören    325
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    326
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1918-05-23--1920-07-09  Rosenqvist, Nils Birger      327
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1918-05-23--1921-03-31  Rosenqvist, Nils Birger      328
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1918-06-08--1919-03-25  Lindberg, Axel Gösta      329
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-06-11--1920-04-23  Greitz, Carl Bernhard  redaktören    330
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-06-12--1923-07-17  Bohlin, Johan Artur  redaktören  slutdatum osäkert  331
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-06-12--1928-10-24  Sandberg, Oskar Antoni  redaktören    332
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-06-16--1930-12-16  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    333
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    334
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1918-07-01--1923-10-31  Nylin, Karl Axel  redaktören    335
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1918-07-05--1920-06-16  Forsberg, Nils Johan Richard  redaktören    336
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1918-07-05--1920-06-16  Forsberg, Nils Johan Richard  redaktören    337
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      338
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1918-07-17--1945-10-23  Isakson, Nils Rudolf  direktören    339
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  340
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    341
VÄRMLANDSBERG (1906) 1918-07-25--1919-10-28  Finngård, Gösta      342
ARVIKA NYHETER (1895) 1918-07-31--1932-05-26  Wallin, J. A.      343
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1918-08-09--1919-08-31  Lundborg, Erik Ragnar  direktören    344
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1918-08-09--1920-12-24  Dahlgren, Lars Axel Victor  redaktören    345
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    346
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    347
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-09-06--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  redaktören    348
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1918-09-10--1919-10-12  Dahlin, Gunnar  redaktören    349
NORRKÖPINGS NYHETER (1917) 1918-09-11--1919-12-11  Sjöström, Richard Leander  journalisten    350
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-09-19--1925-12-22  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    351
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-24--1919-06-12  Rylander, Thure      352
SVENSKA ALLMOGEBLADET (1918) 1918-09-30--1920-02-28  Höglund, Carl Johan      353
CYRANO (1918) 1918-10-03--1920-04-01  Ruhe, Algot Henrik Leonard  författaren    354
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1918-10-03--1920-11-30  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    355
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1918-10-03--1920-11-30  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    356
NY TID (1892) 1918-10-03--1922-03-23  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    357
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-10-03--1943-02-09  Lindberg, Elof Herman  redaktören    358
REFORMATORN (1887) 1918-10-11--1920-07-20  Enander, Albert Julius Mauritz  redaktören    359
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1918-10-11--1943-01-29  Gustafsson, C. W.    360
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1918-10-14--1939-03-30  Grundel, Kristian August  boktryckaren    361
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1918-10-17--1919-04-24  Mångberg, Erik, Gunnar  redaktören    362
DALATIDNINGEN (1918) 1918-10-24--1919-11-17  Terning, Carl Oskar  redaktören    363
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-10-24--1919-11-28  Andersson, Lars Edvin  redaktören    364
FLENS TIDNING (1917) 1918-10-28--1919-08-31  Lundborg, Erik Ragnar  direktören    365
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1918-10-28--1919-08-31  Lundborg, Erik Ragnar  direktören    366
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1918-10-28--1919-08-31  Lundborg, Erik Ragnar  direktören    367
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1918-10-28--1919-08-31  Lundborg, Erik Ragnar  direktören    368
TROSA TIDNING (1919) 1918-10-28--1919-08-31  Lundborg, Erik Ragnar  direktören    369
VÄSTMANLAND (1918) 1918-10-30--1920-03-31  Grimlund, Otto Bernhard  redaktionssekreteraren    370
VERNAMOPOSTEN (1899) 1918-10-30--1920-12-30  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    371
HELSINGEBYGDEN (1919) 1918-10-30--1921-12-30  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    372
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    373
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    374
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    375
N.P.C. TELEGRAMMES (1918) 1918-11-04--1919-01-18  Roosval, John Baltzar  redaktören  JUD  376
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-05--1922-05-03  Dahlberg, Gustaf Emil  järnarbetaren    377
UPPLAND (1918) 1918-11-07--1920-04-15  Hedenström, Bror Gustaf  redaktören    378
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1918-11-11--1919-04-15  Björk, Percy Konstantin  redaktören    379
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-11-11--1920-09-03  Muthén, Fritiof Leonard      380
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-11-12--1921-04-01  Lindh, Jonas Wilhelm  snickeriarbetaren    381
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-11-13--1921-07-24  Forssell, Carl Arne  filosofie doktorn    382
NATIONALKURIREN (1893) 1918-11-14--1920-07-22  Karlson, Ernst Gustav Ragnar      383
MALMÖBLADET (1919) 1918-11-18--1920-03-29  Pagels, Emil Braun  postexpeditören    384
BOGESUND (1907) 1918-11-22--1919-03-04  Kiellarson, Karl    T 1918-11-22--1919-03-04. Denna uppgift finns inte i JuDs handlingar.  385
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1918-11-22--1919-03-04  Kiellarson, Karl    386
NORRVIKENS TIDNING (1919) 1918-11-23--1919-12-31  Carlson, Carl Johan  typografen    387
ÖREBRO LÄNS FOLKBLAD (1919) 1918-11-27--1920-04-01  Lundin, Adolf, Algot  handelsbiträdet  Uppgift om ansv. utg. försvinner från tidningen 1919-01-07.  388
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1918-11-27--1920-06-30  Sohlman, Harald  Redaktören    389
MELLERUDS TIDNING (1907) 1918-11-27--1921-08-02  Nilsson, Karl Ferdinand  journalisten    390
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1918-11-27--1921-08-02  Nilsson, Karl Ferdinand  journalisten  JuD  391
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1918-11-29--1941-05-13  Jakobsson, Isak Anton  kommunalnämndsordföranden    392
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1918-12-04--1920-02-13  Bergman, Per Malkolm  resepredikant    393
ECHO ROSSII (1918) 1918-12-05--1919-02-18  Westling, Anna      394
DALABLADET (1918) 1918-12-09--1924-09-08  Kjellman, James Ferdinand  redaktören    395
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1918-12-11--1919-12-30  Kock, James Edgar  redaktören  För Skellefteå nya tidning Västerbottens dagblad  396
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    397
ODALBONDEN (1919) 1918-12-23--1920-02-24  Hedlund, Gabriel  agronomen    398
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    399
REVONTULET (1919) 1918-12-31--1921-05-01  Johnsson, Andreas  redaktören    400
SÖDERTÄLJEKURIREN (1918) 1919-01-02--1919-12-16  Thunberg, Ivar Theodor  redaktören    401
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1919-01-02--1919-12-31  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    402
HEDERLIGA BREV (1919) 1919-01-04--1919-11-29  Hedenström, Gust. Z.      403
BAROMETERN (1841) 1919-01-07--1934-05-01  Petersson, Svante Gustaf  bankkassören  Avled 1934-04-29. Minnesruna 1934-04-30  404
NYA SAMHÄLLET (1900) 1919-01-09--1933-08-05  Västberg, Johan Mauritz  journalisten    405
HEMMETS VÄN (1898) 1919-01-10--1921-08-21  Samuelsson, Karl Oskar  redaktören    406
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    407
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1919-01-15--1919-09-30  Crona, R  Redaktör  408
RIKET (1919) 1919-01-16--1922-05-13  Ekgren, Erik Torsten  redaktören    409
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1919-01-16--1922-12-03  Ekgren, Erik Torsten  redaktören  Utgivningsbevis för "Riket"  410
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-02-06--1930-09-15  Pripp, Anna Kristina Fredrika  journalisten  tilltalsnamn: Anna-Stina  411
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1919) 1919-02-26--1920-03-13  Svensson, Axel Robert      412
UMEBLADET (1847) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    413
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    414
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    415
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    416
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1919-03-03--1921-05-09  Telander, Olov Teodor  redaktören    417
BLEKINGEKURIREN (1919) 1919-03-11--1920-01-18  Wiksten, Sven Hugo Jalmar  journalisten    418
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1919-03-11--1920-01-26  Hedlund, Gabriel      419
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    420
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-03-26--1920-12-20  Segerborg, Pälle      421
NEGOTIA (1919) 1919-04-09--1921-01-29  Brunfeldt, Emanuel Bill  handelsresanden    422
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1919-04-16--1919-06-25  Engman, Alfred Bernhard  redaktören    423
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-04-16--1922-08-17  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    424
NORRLANDSKURIREN (1922) 1919-04-16--1938-06-22  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    425
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-04-16--1944-12-31  Engman, Alfred Bernhard  redaktören    426
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1919-04-25--1919-06-30  Hagström, Axel Julius  f.d. sektorn    427
NYA FOLKVILJAN (1906) 1919-04-25--1920-06-12  Andersson, Axel Emil  journalisten    428
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-05-03--1921-12-31  Jönsson, Andreas Martin  boktryckaren    429
MÄKLAREN (1919) 1919-05-07--1920-01-10  Birkedal, Karl August Teodor  handlanden  Tilltalsnamn: August  430
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    431
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1919-05-20--1920-03-31  Asp, Louis Aron Joachim  direktören  Tilltalsnamn: Louis  432
NORRLANDSJOURNALEN (1919) 1919-05-24--1919-11-01  Johansson, Axel Teodor  redaktören    433
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-06-03--1920-04-28  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    434
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1919-06-13--1921-09-08  Fjeldstad, Richard J:son      435
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1919-07-01--1921-07-28  Timelin, Erik Ivar Ernst  redaktören, filosofie kandidaten    436
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1919-07-17--1926-10-20  Persson, Henrik Julius  redaktören    437
BONDETIDNINGEN (1918) 1919-08-11--1922-11-29  Knutsson, Carl Oscar Knut  ombudsmannen    438
FLENS TIDNING (1917) 1919-09-01--1919-12-31  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    439
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1919-09-01--1920-02-15  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    440
TROSA TIDNING (1919) 1919-09-01--1920-03-06  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    441
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1919-09-01--1920-07-20  Bokelund, Henning Waldemar  chefredaktören    442
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-09-01--1920-07-20  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    443
LANDSBYGDEN (1911) 1919-09-05--1919-12-30  Gustafsson Elg, Albin  torparen    444
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-09-05--1923-09-07  Berndt, Axel Wilhelm (Larsson)  redaktören    445
SYNDIKALISTEN (1911) 1919-09-09--1921-12-24  Severin, Frans Ferdinand  redaktionssekreteraren    446
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1919-09-12--1921-12-05  Pravitz, Anders Gunnar Fredrik  redaktören    447
LUNDS DAGBLAD (1897) 1919-09-22--1920-06-17  Groothoff, Otto      448
NYA VECKOBLADET (1919) 1919-09-27--1920-12-31  Ahlrik, J.      449
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1919-09-29--1923-04-18  Ruhlin, Erik Sixtus Georg  direktören    450
HAPARANDABLADET (1882) 1919-09-29--1923-04-18  Ruhlin, Erik Sixtus Georg  direktören    451
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      452
ANNONSBLADET (1919) 1919-10-08--1926-08-25  Brander, Anders  Redaktör    453
AUKTIONSBLADET (1920) 1919-10-09--1920-07-16  Hallersten, Johan Willgott  tjänstemannen vid statens järnvägar    454
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1919-10-13--1921-09-14  Sundström, Johan Rudolf  hemmansägaren    455
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1919-10-15--1921-08-08  Timelin, Erik    456
DAGENS TIDNING (1919) 1919-10-20--1922-03-10  Nordin, Karl Richard  lektorn    457
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1919-10-27--1920-05-06  Böhmer, Gotthard Elias Eriksson  redaktören    458
SKÅNING (1895) 1919-10-28--1920-02-07  Pohl, Per Persson  disponenten    459
NORDSVERIGE (1919) 1919-10-28--1921-08-08  Dahlin, Gunnar      460
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1919-10-28--1924-11-05  Gegerfelt, John Sixtus von  journalisten    461
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      462
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-11-04--1930-03-31  Gustafson, Johan Wilhelm  redaktören    463
ODLAREN (1912) 1919-11-10--1920-10-03  Palm, Ernst, Folke  agronomen    464
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1919-11-10--1921-11-09  Bernhard-Johanson, Waldemar  redaktören    465
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-11-13--1935-10-19  Hansson, Joel  Direktören    466
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-11-18--1921-04-01  Gullander, Emil Thorvald  direktören    467
DALATIDNINGEN (1918) 1919-11-18--1923-04-02  Wiklund, Karl Johan  direktören    468
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1920-12-30  Nordqvist, L.W.    469
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-11-27--1927-04-19  Pärson, Edvard Filip  redaktör    470
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1919-11-28--1921-02-25  Johansson, Gustav Adolf  redaktören    471
BORÅS DAGBLAD (1908) 1919-11-28--1921-02-28  Johansson, Gustav Adolf  redaktören    472
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1919-11-29--1920-09-24  Lindström, Karl Alfred Rickard  journalisten    473
VÄSTERBOTTENS LANTMANNABLAD (1920) 1919-12-03--1920-10-15  Kock, James Edgar  redaktören    474
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1919-12-08--1923-11-30  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan  För halvveckoupplagan  475
SÖDERHAMNS TIDNING UPPLAGA B - HALVVECKOUPPLAGAN (1920) 1919-12-08--1923-11-30  Grandien, Anna Aurora Leonida  Änkan    476
INLANDET (1920) 1919-12-09--1920-03-26  Hemmingsson, Hemming  redaktören    477
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1919-12-18--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    478
HEMMETS TIDNING (1920) 1919-12-22--1922-10-27  Birkedal, Karl August Teodor  handlanden  Tilltalsnamn: August  479
LANDSBYGDEN (1911) 1919-12-31--1921-11-08  Ahlberg, Carl Oskar  hemmansägaren    480
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  481

Sidan skapad Tue Mar 05 14:03:19 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond