Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum


Titel på för titlar på    1903-01-01- -1903-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period KommentarRad
AFFISCHEN (1885) 1885-08-24--1911-12-31    1
AFTONBLADET (1830) 1830-12-06--    2
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1897-01-02--1940-10-30    3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-12-04--    4
ALLEHANDA (1899) 1899-11-25--1905-11-25    5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1884-01-12--1979-12-21  FORTS. SE: "KATALOG 1956-"  6
ANNONSBLADET (1898) 1898-10-22--1909-12-22    7
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1887-04-13--1920-12-31    8
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-14--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1941-10-20, 1941-12-17, 1942-03-12  9
ARBETAREN (1902) 1902-11-15--1906-11-30    10
ARBETAREN [suecana] (1890) 1890-04-04--1904-12-31    11
ARBETAREN [suecana] (1895) 1895-07-04--1928-12-31    12
ARBETARENS VÄN (1875) 1875-07-15--1911-12-31    13
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1916-12-15    14
ARBETET (1887) 1887-08-06--1995-09-04    15
ARBOGA TIDNING (1881) 1881-07-17--    16
ARVIKA NYHETER (1895) 1895-01-26--    17
ARVIKA TIDNING (1884) 1883-12-01--1962-10-30    18
ASHLAND BLADET [suecana] (1902) 1902-11-01--1907-09-30    19
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1879-01-04--1917-12-18    20
AURORA (1899) 1899-08-05--1957-12-31    21
AVESTA TIDNING (1882) 1882-11-25--    22
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1951-10-30    23
BANERET [suecana] (1902) 1902-01-01--1911-12-31    24
BAROMETERN (1841) 1841-10-02--    25
BERGSLAGEN (1901) 1901-12-01--1915-01-30    26
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1888-03-07--1951-07-14    27
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1892-06-01--2006-12-02    28
BETHANY MESSENGER [suecana] (1892) 1892-01-01--1913-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  29
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1903-12-05--1921-11-30    30
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1870-01-05--    31
BLEKINGEKURIREN (1892) 1892-10-03--1905-08-26    32
BODEN (1900) 1899-12-09--1905-01-26    33
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-10-21--    34
BORGÅBLADET [suecana] (1860) 1860-12-15--2015-01-13    35
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-08-15--    36
BORÅS TIDNING (1838) 1838-12-07--    37
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1903-10-02--1918-05-31    38
BRAND (1898) 1898-05-01--1956-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1908-02-01, 1908-03-07, 1908-08-01, 1909-08-14, 1912-02-24, 1914-11-28, 1916-03-25, 1916-04-15  39
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-11-19--    40
CALUMET POSTEN [suecana] (1901) 1900-01-01--1918-12-31    41
CANADA [suecana] (1895) 1895-07-01--1907-06-12    42
CHICAGO-BLADET [suecana] (1877) 1877-02-16--1952-12-31    43
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1857-08-22--1944-11-30    44
COLUMBIA [suecana] (1902) 1902-01-01--1906-12-31    45
DAGEN (1896) 1896-12-17--1915-12-31    46
DAGENS NYHETER (1864) 1864-12-23--    47
DALARNAS NYHETER (1902) 1902-01-02--1905-02-16    48
DALPILEN (1854) 1854-01-02--1926-12-31    49
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1895-12-14--1957-10-18    50
DULUTH POSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1922-12-31    51
EFTERÅT (1891) 1891-06-15--1922-12-15    52
EIRA (1877) 1877-01-14--1903-06-30    53
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1884-10-04--1959-05-30    54
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1886-11-03--1984-05-15    55
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1982-03-06    56
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1907-08-23    57
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1867-10-01--1946-11-30    58
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1885-07-04--1918-12-31    59
ENKÖPINGSBLADET (1904) 1903-12-17--1907-01-19    60
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1880-01-08--    61
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1890-12-08--  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1942-10-17, 1943-09-07  62
EXPRESS (1902) 1902-11-29--1903-01-11    63
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1875-12-18--1954-12-31  1887, nr 82-102 och 1888-01-02--07-25 finns ej på KB.  64
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1857-02-07--    65
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1899-10-24--1916-09-29    66
FALUKURIREN (1894) 1894-07-02--    67
FIGARO (1878) 1878-07-28--1925-10-10  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1906-09-29  68
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1850-09-06--1958-12-30    69
FINLANDS ALLMÄNNA TIDNING [suecana] (1820) 1820-01-01--1931-12-31    70
FINSKA AMERIKANAREN [suecana] (1896) 1897-01-02--1935-04-25    71
FOLKBLADET (1894) 1894-05-26--1907-09-28    72
FOLKBLADET FRAMTIDEN (1903) 1903-01-02--1903-07-02    73
FOLKETS TIDNING (1857) 1857-01-03--1920-12-31    74
FORSKAREN [suecana] (1893) 1893-01-01--1905-01-15    75
FOSTERLANDET [suecana] (1891) 1891-11-04--1907-09-25    76
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1887-12-17--1948-12-24    77
FREJA (1872) 1872-12-01--1907-03-01    78
FRIHET [suecana] (1898) 1898-04-01--1904-08-13    79
FRYKEN (1901) 1900-12-29--1905-12-07    80
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1884-10-15--1916-06-15    81
FÄDERNESLANDET (1852) 1852-03-08--1927-10-12    82
FÖRPOSTEN (1865) 1865-01-28--1919-12-27    83
FÖRPOSTEN [suecana] (1892) 1892-08-04--1909-06-30    84
FÖRSAMLINGSVÄNNEN (1904) 1903-12-18--1909-12-30    85
GAMLA OCH NYA HEMLANDET [suecana] (1870) 1870-05-24--1914-09-24    86
GEFLE DAGBLAD (1895) 1895-04-11--    87
GEFLEPOSTEN (1864) 1864-12-10--1941-04-12    88
GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1880-05-28--1905-12-31    89
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1873-01-03--    90
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1890-12-19--1936-12-30    91
GOTLÄNNINGEN (1884) 1884-09-27--1978-12-30    92
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28    93
GRENNA TIDNING (1858) 1857-12-21--1964-10-30    94
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-11-05--1964-10-21    95
GULD (1900) 1900-07-01--1904-02-15    96
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-11-01--1918-11-30    97
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1832-03-22--1973-09-08  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-09-13, 1940-09-14, 1940-09-16, 1940-10-08, 1941-12-18, 1942-02-09, 1942-03-12, 1942-09-09  98
GÖTEBORGS HYRESLISTA (1888) 1888-06-21--1918-11-30    99
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-04-15--1907-10-01    100
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1886-01-02--1912-12-28    101
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1896-10-01--1950-12-31  Följande nummer av tidningen beslagtogs: 1940-11-22  102
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1892-10-01--1921-12-30    103
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1977-12-29    104
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1859-01-05--    105
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13    106
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1882-07-05--1923-10-30    107
HALLAND (1876) 1875-12-08--1954-12-31    108
HALLANDS TIDNING (1889) 1889-04-11--1929-09-25    109
HALLANDSPOSTEN (1857) 1857-11-24--    110
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-16--1959-05-16    111
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1895-12-14--1946-12-31    112
HANDTVERKS- OCH INDUSTRI-TIDNING (1898) 1900-01-05--1905-12-29    113
HANGÖ [suecana] (1890) 1890-04-03--1971-12-31    114
HAPARANDABLADET (1882) 1882-07-08--    115
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1884-12-16--    116
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1890-12-13--1951-05-21    117
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1901-01-01--1912-11-27    118
HELSINGEN (1882) 1882-12-01--1928-05-08    119
HELSOVÄNNEN (1886) 1885-12-16--1961-12-31    120
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1886-11-25--1905-12-28    121
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1897-12-14--1903-12-29    122
HEMMANSEGAREN (1903) 1903-07-04--1919-06-07    123
HEMMETS VÄN (1898) 1898-01-06--    124
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1888-12-04--1906-12-15    125
HJO TIDNING (1885) 1885-10-03--    126
HOTELL-TIDNING (1888) 1888-11-01--1909-12-30    127
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1961-12-30    128
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1865-01-07--1954-06-30    129
HUFVUDSTADSBLADET [suecana] (1864) 1864-12-05--1980-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  130
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-02--1939-12-30    131
HUMORISTEN [suecana] (1898) 1898-01-01--1903-12-31    132
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1898-12-07--1914-12-31    133
HVAR 8 DAG (1899) 1899-10-01--1933-12-31    134
HVETLANDA TIDNING (1873) 1873-08-22--1940-10-09    135
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1842-05-26--1951-09-14    136
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1888-01-07--1987-03-01    137
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-12-17--1903-01-07    138
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1891-01-03--1911-11-30    139
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1905-11-26  KB saknar hela 1902.  140
IOWA POSTEN [suecana] (1903) 1903-02-09--1919-12-31    141
JEMTLAND (1893) 1893-12-04--1911-12-23    142
JORDEMODERN (1888) 1888-01-15--1905-12-15    143
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1895-07-29--1957-12-21    144
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1945-09-29    145
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1885-10-02--1925-12-31    146
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1865-01-17--    147
KALMAR (1864) 1864-07-30--1918-06-22    148
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1902-12-09--1904-02-02    149
KANSAS CITY TRIBUNEN [suecana] (1901) 1901-01-01--1914-12-31    150
KARLSHAMN (1871) 1871-12-16--1928-09-29    151
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1848-01-15--2019-09-30    152
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1883-12-05--2020-07-06    153
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1879-01-02--1908-11-30    154
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1879-11-15--2023-04-20    155
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1888-01-04--1918-12-24    156
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1887-08-06--1924-12-31    157
KINDAPOSTEN (1894) 1894-10-31--2005-05-17    158
KISAPOSTEN (1902) 1902-01-04--1903-08-08    159
KLARAN (1891) 1890-12-20--1909-08-09    160
KORRESPONDENTEN (1846) 1846-01-08--1941-05-29    161
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1896-12-01--1954-12-31    162
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1856-09-20--    163
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-05-05--1936-12-30    164
KRÖNIKAN (1901) 1901-12-07--1909-03-13    165
KVÄLLEN (1903) 1903-02-01--1903-05-17    166
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1887-11-18--1963-06-21    167
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-05-01--1910-01-04    168
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--    169
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1940-10-30    170
LANDTMANNENS ANNONSBILAGA (1893) 1893-01-07--1904-12-31    171
LANTERNAN (1902) 1902-12-15--1980-12-31  Slutdatum osäkert  172
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-12-11--1931-09-17    173
LEKSANDSTIDNINGEN (1903) 1903-01-02--1904-12-30    174
LIMHAMNSBLADET (1903) 1903-05-08--1905-12-23    175
LINDSBORGS-POSTEN [suecana] (1897) 1897-12-01--1930-12-31    176
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1917-11-30    177
LJUSDALS TIDNING (1896) 1895-12-05--1962-12-20    178
LUNDS DAGBLAD (1897) 1897-12-01--1960-12-31    179
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1921-11-18    180
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1892-01-02--1923-12-28    181
LÖRDAGEN (1903) 1903-03-28--1909-11-20    182
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-12-05--1904-11-18    183
MALMÖ HYRES- OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-03-14--1905-04-29    184
MALMÖ HYRESFÖRTECKNING (1902) 1902-09-13--1903-02-18    185
MALMÖ VÄGVISARE (1903) 1903-09-15--1903-11-03    186
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1895-12-09--1907-03-30    187
MANUFAKTURISTEN (1893) 1893-02-15--1904-10-22    188
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1902-12-05--1904-05-17    189
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1893-06-10--1952-04-02    190
MARINETTE TRIBUNEN [suecana] (1894) 1894-06-01--1917-09-28    191
MARSTRAND (1889) 1889-06-01--1919-09-30    192
MEDBORGAREN [suecana] (1892) 1892-01-01--1920-12-31    193
MEDBORGAREN [suecana] (1898) 1898-01-01--1905-12-31    194
MEJERIERNAS ANNONSBLAD (1893) 1893-10-18--1918-12-13    195
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-11-22--1923-09-08    196
MICHIGAN VECKOBLAD [suecana] (1903) 1903-05-01--1910-12-31    197
MIDDAGSPOSTEN (1902) 1902-11-21--1903-01-31    198
MINNEAPOLIS VECKOBLAD [suecana] (1887) 1887-10-26--1906-02-13    199
MINNESOTA STATS TIDNING [suecana] (1895) 1895-10-30--1939-02-22    200
MISSIONSVÄNNEN [suecana] (1874) 1874-07-01--1960-12-31    201
MONITOR [suecana] (1900) 1900-01-01--1909-03-31    202
MORA TIDNING (1893) 1892-11-30--    203
MOTALA TIDNING (1868) 1868-07-24--1909-12-31    204
MOTALAPOSTEN (1883) 1883-12-01--1962-11-06    205
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-10-25--1903-04-30    206
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29    207
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1843-03-04--    208
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1896-11-02--1944-06-30    209
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1866-03-31--1964-10-21    210
NORDHALLAND (1883) 1883-04-05--2013-05-31    211
NORDSTJERNAN [suecana] (1872) 1872-09-21--1966-01-27    212
NORDSVENSKA POSTEN (1903) 1903-01-27--1905-04-28    213
NORDWESTERN-HÄROLD [suecana] (1900) 1900-07-01--1906-09-30    214
NORDVESTERNS HANDELSTIDNING [suecana] (1902) 1902-03-05--1906-12-31    215
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1894-10-27--1933-12-30    216
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1876-02-26--1950-09-30    217
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--    218
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1891-10-13--1951-10-13    219
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1895-10-04--1907-07-06    220
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1861-12-14--    221
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1847-01-09--1916-05-05    222
NORRKÖPING (1885) 1885-12-05--1903-08-28    223
NORRKÖPINGS HYRESLISTA (1902) 1902-06-14--1907-03-30    224
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1787-01-03--    225
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1837-07-04--1956-12-31    226
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1897-10-28--1906-12-14    227
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-12-07--1917-05-19    228
NORRTELJE TIDNING (1880) 1880-05-15--    229
NY TID (1892) 1892-03-24--1966-06-14    230
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1859-11-17--1944-10-14    231
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1884-12-06--    232
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1903-04-03--1961-03-30    233
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17    234
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-04-15--1954-12-31    235
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-10-06--1914-02-19    236
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1893-03-24--1903-12-24    237
NYA WECKO-POSTEN [suecana] (1884) 1884-10-22--1918-02-05    238
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1851-01-02--    239
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1847-01-02--1945-09-30    240
NYA ÖSTERNS WECKOBLAD [suecana] (1896) 1896-08-26--1906-12-26    241
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1882-10-28--1945-12-15    242
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1898-08-20--1930-12-12    243
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-06-21--1906-05-04    244
NÄRKES ANNONSBLAD (1903) 1903-10-06--1903-12-22    245
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1862-01-02--1923-06-19    246
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-10-25--1908-12-30    247
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-22--    248
PACIFIC TRIBUNE [suecana] (1903) 1903-12-23--1914-12-31    249
PATRIOTEN (1892) 1892-11-01--1903-02-14    250
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1821-01-02--2006-12-29    251
PRAKTISK TIDNING (1897) 1897-12-03--1908-11-27    252
REFORMATORN (1887) 1887-08-05--1965-03-28    253
REFORMATORN [suecana] (1900) 1900-01-01--1910-12-31    254
REVUEN (1892) 1892-11-12--1905-01-15    255
ROCKFORDSPOSTEN [suecana] (1889) 1889-01-01--1911-09-14    256
RONNEBY TIDNING (1876) 1876-05-27--1909-03-30    257
RONNEBYPOSTEN (1895) 1894-12-14--1971-12-31    258
ROSLAGENS TIDNING (1902) 1902-10-15--1904-06-06    259
SALA ALLEHANDA (1880) 1879-12-10--    260
SALATIDNINGEN (1901) 1901-10-04--1903-01-28    261
SALT LAKE BLADET [suecana] (1902) 1902-01-01--1911-12-31    262
SEDLIGHETS-VÄNNEN (1878) 1878-02-15--1909-01-15    263
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27    264
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1895-01-03--1925-09-29    265
SIGNALEN (1900) 1900-05-25--1941-06-19    266
SIGTUNA TIDNING (1888) 1887-12-16--1906-11-23    267
SILVERHILL NYHETER [suecana] (1901) 1901-01-01--1907-12-31    268
SKANDINAVEN [suecana] (1851) 1851-01-02--1952-12-31  Skattad utgivning. Se Anders och Lundstedts bibl.  269
SKANDINAVEN [suecana] (1866) 1866-06-01--1941-10-30    270
SKANDINAVIA [suecana] (1887) 1887-11-18--1918-02-24    271
SKANDINAVISK OFFERT (1903) 1903-11-15--1905-12-15    272
SKARA TIDNING (1863) 1863-01-24--1982-06-20    273
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1884-04-10--1981-01-31    274
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1884-07-05--    275
SKELLEFTEBLADET (1887) 1887-09-14--1951-05-31    276
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1860-07-07--1919-12-30    277
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1893-10-21--1960-12-03    278
SKÅNES VECKOTIDNING (1904) 1903-12-23--1905-05-02    279
SKÅNING (1895) 1895-08-17--1920-02-07    280
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1894-04-19--1952-06-30    281
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-10-23--1949-12-31    282
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1888-11-15--    283
SKÅNSKA DAGBLADET HYRES- OCH PLATSLISTA (1898) 1898-02-01--1940-04-13    284
SKÄRGÅRDEN (1897) 1896-12-28--1904-12-31    285
SKÖRDEMANNEN [suecana] (1888) 1888-01-01--1919-12-31    286
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1879-11-28--1973-12-11    287
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-11-15--1991-09-04    288
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-08-23--1904-12-30    289
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1867-01-02--    290
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1883-11-03--1945-12-29    291
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1899-06-30--    292
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1885-11-13--1942-09-30    293
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1895-03-23--1951-09-14    294
SPECERISTEN (1899) 1899-09-29--1904-04-15    295
STENARBETAREN (1897) 1897-11-28--1969-08-31  Startdatum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur". Slutdatum är ungefärligt.   296
STJERNAN (1890) 1889-12-21--1905-12-30    297
STOCKHOLMS ADRESS OCH HYRESLISTA (1900) 1900-03-01--1903-12-30  skattade datum första numret i KB,s sammling har nr 14  298
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1824-01-02--1931-11-19    299
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1897-11-06--1939-12-30    300
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-10-18--1943-12-22    301
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1885-12-18--1906-11-03    302
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1901-12-02--1906-06-30    303
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1889-12-02--1966-02-27    304
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1854-02-18--1975-12-31    305
STRIDSROPET [suecana] (1891) 1891-02-07--1965-12-28    306
STRIX (1897) 1897-03-11--1924-12-31    307
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1866-10-17--1918-12-31    308
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-09-22--1919-12-31    309
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1880-01-03--    310
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1859-01-05--1962-12-31    311
SUPERIOR-POSTEN [suecana] (1888) 1888-06-07--1918-10-05    312
SVEA [suecana] (1897) 1897-01-01--1966-01-27    313
SVENSK DAMTIDNING (1890) 1890-01-03--1906-12-28    314
SVENSK FAMILJ-JOURNAL [suecana] (1889) 1889-01-01--1922-12-31    315
SVENSK KEMISK TIDSKRIFT (1889) 1889-01-15--1968-12-31    316
SVENSK SKYTTE-TIDSKRIFT (1895) 1895-05-08--1914-12-31    317
SVENSK TYPOGRAFTIDNING (1888) 1888-01-01--1959-12-31    318
SVENSKA AMERIKANAREN [suecana] (1877) 1877-10-16--1936-05-21    319
SVENSKA AMERIKANSKA POSTEN [suecana] (1885) 1885-03-09--1940-09-30    320
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1884-12-18--    321
SVENSKA FOLKETS TIDNING [suecana] (1881) 1881-10-05--1927-08-25    322
SVENSKA JOURNALEN TRIBUNEN [suecana] (1892) 1892-02-04--1904-09-02    323
SVENSKA KURIREN [suecana] (1887) 1887-12-17--1929-10-03    324
SVENSKA KÖPMANSBLADET (1902) 1902-01-21--1941-12-23    325
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1898-12-01--1920-09-30    326
SVENSKA MONITOREN [suecana] (1895) 1895-05-01--1939-03-30    327
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1890-12-05--1958-10-31    328
SVENSKA NYHETER [suecana] (1901) 1901-10-01--1906-06-26    329
SVENSKA POSTEN (1873) 1873-07-26--1979-12-24    330
SVENSKA PRESSEN [suecana] (1903) 1903-04-16--1906-05-31    331
SVENSKA ROMANBLADET [suecana] (1889) 1889-04-01--1917-12-31    332
SVENSKA TRIBUNEN [suecana] (1877) 1877-09-20--1906-06-26    333
SVENSKA VECKOBLADET [suecana] (1890) 1890-01-18--1919-12-31    334
SVENSK-AMERIKANSKA WESTERN [suecana] (1901) 1901-03-21--1928-11-09    335
SVENSKE ARBETAREN, DEN (1903) 1903-04-25--1904-06-25    336
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1890-06-14--1903-07-29    337
SVERIGES KOMMUNIKATIONER (1867) 1867-03-15--1981-02-01  Skattade datum  338
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1894-04-07--1917-12-31    339
SVITHIOD [suecana] (1883) 1883-07-01--1903-12-31    340
SYDHALLAND (1893) 1893-10-05--1954-12-31    341
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1870-04-29--2004-10-04    342
SYDÖSTERBOTTEN [suecana] (1903) 1903-01-01--1980-12-31    343
SÄNDEBUDET [suecana] (1862) 1862-07-18--1955-12-05    344
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1878-09-17--1963-11-29    345
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1895-10-02--1967-03-18    346
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1895-11-15--1931-06-29    347
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1879-12-06--1948-11-30    348
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1862-09-02--1952-12-31    349
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1893-11-30--    350
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1891-10-31--1930-03-31    351
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-09-09--    352
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1857-01-03--1909-07-19    353
SÖNDAGS-NISSE (1862) 1862-02-02--1924-11-30  Startdatum från Lundstedts "Sveriges periodiska litteratur". Slutdatum är ungefärligt.  354
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1893-10-02--1947-12-31    355
TEXAS BLADET [suecana] (1900) 1901-01-01--1909-12-31    356
TEXASPOSTEN [suecana] (1896) 1896-04-18--1982-01-14    357
THE AUGUSTANA OBSERVER [suecana] (1902) 1902-12-01--1972-12-31    358
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1839-05-09--1926-06-30    359
TIDNING FÖR IDROTT (1881) 1881-10-05--1919-12-31    360
TIDNING FÖR LÄRARINNOR (1898) 1898-05-27--1961-12-31    361
TIERPSPOSTEN (1892) 1892-08-13--1963-12-31    362
TJUSTS TIDNING (1886) 1885-12-18--1939-12-30    363
TRANÅS TIDNING (1892) 1891-12-11--    364
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1876-10-04--    365
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-01-03--1907-03-16    366
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1896-12-05--1954-12-31    367
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1979-12-29    368
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-11-20--1918-07-05    369
TROSATIDNINGEN (1896) 1896-11-06--1918-09-20    370
UDDEVALLA VECKOBLAD (1903) 1903-05-20--1903-08-05    371
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-05-02--1917-12-31    372
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1869-10-12--    373
UMEBLADET (1847) 1847-09-25--1951-05-31    374
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1896-12-04--1928-12-28    375
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1902-02-15--1913-09-20    376
UPSALA (1845) 1845-10-03--1958-12-27    377
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-10-09--1911-12-22    378
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1890-12-03--    379
UTAH KORRESPONDENTEN [suecana] (1894) 1894-02-03--1915-12-31    380
UTAH POSTEN [suecana] (1900) 1900-09-20--1935-10-30    381
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1857-01-03--1933-03-18    382
VARBERGSPOSTEN (1894) 1894-07-17--1952-04-18    383
VECKOPOSTEN (1868) 1868-12-03--1992-10-10    384
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1894-09-17--1913-04-21    385
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-18--1903-12-31    386
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1872-01-27--1915-12-30    387
WERMLÄNDINGEN (1880) 1880-01-02--1910-03-25    388
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1899-10-19--1903-12-30    389
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-12-02--1920-12-30    390
WESTERBOTTEN (1870) 1869-12-03--1912-06-22    391
VESTERNORRLANDS LÄNS TIDNING (1903) 1903-11-12--1903-12-31    392
VESTERNS SVENSKA TRIBUN [suecana] (1903) 1903-01-07--1904-09-09  Upptogs av Omaha-posten, omaha nebr, sep 1904.   393
WESTERNS TRIBUN [suecana] (1902) 1902-06-13--1903-12-11    394
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1878-12-04--1952-06-30    395
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1887-12-21--1954-09-15    396
WESTGÖTEN (1888) 1887-11-19--1967-10-01    397
VESTKUSTEN [suecana] (1887) 1887-01-01--2007-11-15    398
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1887-11-01--1939-09-30    399
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1831-02-10--    400
VETLANDAPOSTEN (1893) 1893-10-14--    401
WIBORGS NYHETER [suecana] (1899) 1899-03-01--1939-11-28    402
VIKINGEN [suecana] (1894) 1894-01-01--1905-05-31    403
VIMMERBY TIDNING (1884) 1884-08-07--    404
VIOLA (1895) 1895-01-01--1979-12-31  Ungefärliga datum. Ska kollas.  405
WISCONSIN SVENSKA TRIBUN [suecana] (1890) 1890-07-15--1904-12-31    406
VÅRT LAND (1885) 1885-12-07--1908-11-30    407
VÅRT LAND [suecana] (1890) 1890-12-04--1920-09-10    408
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1885-12-05--1903-12-30    409
VÄKTAREN [suecana] (1902) 1902-01-01--1908-12-31    410
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1903-10-01--1921-08-02    411
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1902-01-22--1910-04-25    412
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-05-17--    413
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1899-12-02--1956-11-29    414
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1873-12-27--1999-12-31    415
VÄSTERNORRLANDS DAGBLAD (1902) 1902-11-01--1903-01-24    416
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1834-07-19--1919-06-26    417
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1887-08-17--1961-12-29    418
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-02--1918-05-31    419
VÄSTRA DAGBLADET DALSLANDSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1911-12-31    420
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1914-12-31    421
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-12-01--1918-12-31    422
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1918-12-31    423
VÄSTRA NYLAND [suecana] (1889) 1889-01-04--1990-02-16  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  424
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1922-10-26    425
VÄSTRA SÄNDEBUDET [suecana] (1889) 1889-12-01--1917-03-26    426
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1873-06-18--    427
YSTADSPOSTEN (1885) 1885-10-01--1908-12-31    428
ÅBO UNDERRÄTTELSER [suecana] (1824) 1824-01-03--1970-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  429
ÅLAND [suecana] (1891) 1891-04-01--2010-12-31  Slutdatum lika med sista posten i placeringsregistret.  430
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1883-01-16--1927-11-04    431
ÅNGAREN (1887) 1877-05-16--1935-01-03  Utgivningsstart 1859-02-25 enligt Sveriges periodiska literatur. 1859-1876, 1878-1886 saknas i KB:s samling  432
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-03--1938-10-31    433
ÖLANDSBLADET (1868) 1867-12-16--    434
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-10-06--1956-02-29    435
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-05-24--1986-05-31    436
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1847-12-15--1982-04-04    437
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1901-01-02--    438
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1890-04-26--1951-09-14    439
ÖSTERBOTTNINGEN [suecana] (1898) 1898-02-22--2008-05-23    440
ÖSTERGYLLEN (1903) 1903-11-20--1906-11-03    441
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1890-11-24--1959-05-30    442
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1894-10-04--1913-11-14    443
ÖSTERNS HÄROLD [suecana] (1896) 1896-05-28--1913-01-30    444
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1877-09-05--    445
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1838-09-24--    446
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1893-12-02--1975-12-19    447
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1895-11-15--1917-12-28    448
ÖSTGÖTEN (1874) 1874-11-03--1966-02-19    449
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1886-12-17--1966-11-15    450
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1887-12-16--1906-12-30    451

Sidan skapad Sun Mar 03 11:20:16 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond