Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1923-01-01- -1923-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
ALARM (1923) 1923-01-15--1923-10-15  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    4
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1923-12-26--1926-12-26  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    6
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-05--1926-09-17  Borås tidnings tryckeri  Borås    7
APPELL (1912) 1915-03-27--1925-05-15  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    8
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    9
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    10
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1921-07-14--1923-04-07  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    11
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    12
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    13
ARBOGAPOSTEN (1923) 1922-12-12--1923-11-15  Tidningsaktiebolaget Västmanlands tryckeri  Köping    14
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-11-19--1929-10-30  Aktiebolaget Arboga-postens tryckeri  Arboga    15
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    16
ARVIKA TIDNING (1884) 1921-11-06--1934-10-01  Arvika tidnings boktryckeri  Arvika    17
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    18
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    19
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    20
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    21
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1920-06-26--1924-08-30  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    22
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    23
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    24
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-10--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    25
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    26
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    27
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1930-10-27  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  28
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    29
BOHUSPOSTEN (1910) 1918-07-01--1928-08-09  Aktiebolaget Bohuspostens tryckeri  Uddevalla    30
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1920-01-02--1930-09-10  Bollnäs tryckeriaktiebolags boktryckeri  Bollnäs    31
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  32
BORÅS NYHETER (1922) 1922-10-06--1923-12-31  Boråstryckeriet  Borås    33
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    34
BOULEVARDEN (1923) 1923-08-25--1924-05-10  Tryckeriet Progress aktiebolag  Stockholm    35
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    36
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    37
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1922-04-01--1923-01-05  Brobergs boktryckeri  Stockholm  Uppgiften hämtad från Lidingö tidning. Brännkyrka tidning innehåller ingen tryckeriuppgift under perioden.  38
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1923-01-12--1923-11-03  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    39
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1923-11-10--1924-12-24  Aktiebolaget Affärstryck  Stockholm    40
BUDSKAPET (1919) 1922-11-16--1927-10-27  Förlagstr. Johnsson      41
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    42
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    43
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    44
DALABLADET (1918) 1918-12-18--1924-09-08  Tidnings- och tryckeriaktiebolaget Dalaförbundet  Falun    45
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-02--1926-04-29  Dalademokratens tryckeri  Falun  Från dec 1918 enl jub nr 1927-12-01, 1957-11-23  46
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1918-12-03--1923-04-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  47
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1923-04-14--1925-08-08  Tunatryckeriet  Borlänge    48
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  49
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    50
DEMENTIN (1923) 1923-10-07--1923-12-30  C.E. Lenanders  Västervik    51
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    52
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    53
ELFSBORG (1924) 1923-12-06--1923-12-20  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg  Provnumren  54
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    55
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    56
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    57
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    58
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    59
EXTRABLADET (1912) 1912-05-26--1924-01-06  Tryckeri- & tidningsföreningens tryckeri  Gävle    60
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    61
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    62
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  63
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    64
FIGARO (1878) 1922-08-26--1923-04-28  Tryckeriaktiebolaget Thule  Stockholm    65
FIGARO (1878) 1923-05-19--1923-08-25  Tryckeri Birger Jarl  Stockholm    66
FIGARO (1878) 1923-09-01--1925-02-07  Tryckeriaktiebolaget Thule  Stockholm    67
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    68
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    69
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  70
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    71
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1913-06-12--1923-07-03  AB Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    72
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1923-07-05--1926-05-29  Värmlands läns tidnings tryckeri  Karlstad    73
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1921-12-01--1923-06-03  Aktiebolaget Värmlandspostens boktryckeri  Kristinehamn    74
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1923-06-05--1923-06-09  Aktiebolaget Värmlandspostens tryckeri  Kristinehamn    75
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1923-06-12--1923-12-01  Tidningsaktiebolaget Värmlandsposten  Kristinehamn    76
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1923-12-04--1924-04-24  Nya tidningsaktiebolaget Värmlandsposten  Kristinehamn    77
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-05-17--1927-10-12  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    78
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    79
GEFLEPOSTEN (1864) 1917-01-24--1923-10-21  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    80
GEFLEPOSTEN (1864) 1923-10-22--1941-04-12  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    81
GEVALIA (1905) 1917-03-01--1923-10-31  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    82
GEVALIA (1905) 1923-11-01--1934-12-15  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    83
GNISTAN (1922) 1922-10-01--1924-01-13  Zetterlund & Thelanders boktryckeriaktiebolag  Stockholm    84
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    85
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    86
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    87
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    88
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    89
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-06-16--1924-11-29  Tidnings- och förlagsaktiebolaget dagbladet  Göteborg    90
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1921-07-05--1923-06-15  Tidnings- och förlagsaktiebolaget Dagbladet  Göteborg    91
GÖTEBORGS EXTRABLAD (1923) 1923-05-20--1923-05-20  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    92
GÖTEBORGS EXTRABLAD (1923) 1923-12-16--1925-06-24  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    93
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    94
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    95
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1920-11-26--1923-09-21  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    96
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1923-09-28--1932-12-30  Tryckcentralen  Göteborg    97
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    98
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    99
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    100
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-03-02--1923-04-13  Tidnings- och förlagsaktiebolaget Dagbladets tryckeri  Göteborg    101
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-20--1933-01-27  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    102
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-11-02--1923-10-30  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda    103
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    104
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    105
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    106
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    107
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    108
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    109
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    110
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  111
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    112
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  113
HELSINGEN (1882) 1913-06-07--1928-05-08  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    114
HEMMETS VÄN (1898) 1923-10-05--1927-03-31  Centraltryckeriet  Kristinehamn    115
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    116
HUDDINGE TIDNING (1923) 1923-12-01--1924-02-03  Vårt land och vårt folks tryckeri  Stockholm    117
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    118
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    119
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    120
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    121
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    122
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    123
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    124
HYRESLISTAN (1923) 1923-04-26--1924-04-10  A Lindgren & söner  Göteborg    125
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-12-14--1923-01-27  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  126
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-12-04--1924-12-24  Tryckeri - & Tidningsförenings tryckeri  Gävle    127
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    128
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  129
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1911-04-01--1924-09-30  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    130
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-07-02--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    131
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  132
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    133
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1921-04-14--1923-03-15  Stockholms Dagblads Nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    134
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    135
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    136
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1916-12-01--1925-12-31  Aktiebolaget Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    137
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    138
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1923-10-16--1926-03-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Värnamo    139
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1916-12-19--1926-04-01  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    140
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    141
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1921-01-07--1925-09-25  Västervikspostens tryckeriaktiebolag  Västervik    142
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-01-05--1923-03-23  Östgötatryckeriet  Linköping    143
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-03-31--1923-08-25  Oskarshamnsbladets boktryckeri  Oskarshamn  Eget sätteri fr.o.m 1923-03-31. T 1923-03-31.  144
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-09-01--1926-06-30  Oskarshamnsbladets tryckeri  Oskarshamn    145
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    146
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    147
KARLSHAMN (1871) 1918-07-01--1928-09-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    148
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    149
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-02--1926-01-29  Karlskoga tidnings tryckeri  Karlskoga    150
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    151
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    152
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1919-01-02--1924-05-16  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  153
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    154
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1923-10-02--1928-09-03  Bröderna Holmbergs tryckeri  Katrineholm    155
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    156
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  157
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    158
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    159
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    160
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    161
KULLABYGDEN (1912) 1911-12-21--1924-10-16  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    162
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1923-09-07--1923-09-28  Mölndals affärstryckeri  Mölndal    163
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1923-10-12--1923-10-19  C. R. Holmqvists boktryckeriaktiebolag  Göteborg    164
KURIREN (1921) 1921-11-25--1923-02-16  E.F. Larssons boktryckeri  Uddevalla    165
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    166
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1923-01-07--1925-12-27  Centraltryckeriet, O. Ericson  Göteborg    167
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    168
LANDSBYGDEN (1911) 1922-12-02--1924-12-31  Bondeförbundets tidnings tryckeri  Falköping    169
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    170
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1915-08-14--1928-11-24  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    171
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    172
LANTARBETAREN (1921) 1920-12-17--1932-12-23  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    173
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    174
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1920-01-02--1923-09-29  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle    175
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1923-10-02--1924-12-04  Lantmännens tryckeri, Bergman & C:o  Gävle    176
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-02--1931-09-17  AB Otto Ahlströms boktryckeri  Stockholm    177
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1923-01-06--1923-11-03  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    178
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1923-11-10--1928-03-31  Aktiebolaget Affärstryck  Stockholm    179
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1923-01-20--1924-12-30  Malmrots boktryckeri  Trollhättan    180
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    181
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    182
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    183
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    184
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    185
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  186
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-07-01--1938-09-22  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    187
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  188
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-07-04--1923-12-28  Aktiebolag tidning för skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    189
MALMÖBLIXTEN (1923) 1923-02-20--1923-10-19  Röhr`s tryckeri   Malmö    190
MALMÖBLIXTEN (1923) 1923-10-20--1925-02-15  Malmö nya tryckeriaktiebolag  Malmö  slutdatum skattat  191
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1922-01-04--1923-12-29  Förenade boktryckerierna  Södertälje    192
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    193
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1922-05-03--1925-06-23  Tryckeriföreningen Medelpads dagblad  Sundsvall    194
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    195
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    196
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-10-04--1931-12-05  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    197
MINARETEN (1923) 1923-11-15--1925-03-19  Aktiebolaget Göteborgs-tryckeriet  Göteborg    198
MISSIONSBANERET (1921) 1921-09-15--1924-06-26  Lindhska boktryckeriet  Örebro    199
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    200
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    201
MÅSEN (1923) 1923-04-28--1923-08-04  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    202
MÖLNDALS NYHETER (1923) 1923-09-07--1923-09-28  Mölndals Affärstryckeri  Mölndal    203
MÖLNDALS NYHETER (1923) 1923-10-12--1923-10-19  C.R. Holmqvists Boktryckeriaktiebolag  Göteborg    204
MÖLNDALS TIDNING (1922) 1923-05-08--1923-05-12  Wennerholm & Béwes Tryckeri  Göteborg  Troligen redan fr.o.m. första numret 1923.  205
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  206
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    207
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    208
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  209
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--1924-05-03  Ådalernas tryckeriaktiebolag  Sollefteå    210
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    211
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    212
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-04-07--1926-12-03  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    213
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  214
NORRA SMÅLAND (1918) 1922-09-09--1923-06-29  Nässjö bokindustri  Nässjö    215
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    216
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    217
NORRBOTTENS FOLKBLAD (1922) 1922-06-19--1923-03-05  Tryckeriföreningen Folket u.p.a.  Umeå    218
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    219
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-02--1924-09-29  Norrbottenstidningens tryckeriförenings u. p. a. tryckeri  Luleå    220
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    221
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-09-21--1925-12-31  Förenade boktryckerierna  Södertälje    222
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    223
NORRLANDSBLADET (1909) 1921-01-05--1923-10-11  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle    224
NORRLANDSBLADET (1909) 1923-10-18--1924-12-23  Lantmännens tryckeri Bergman & Co  Gävle    225
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    226
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    227
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    228
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    229
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    230
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    231
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1918-07-06--1925-12-15  Linkoln Bloms boktr. A.-B.  Stockholm    232
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  233
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    234
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    235
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    236
NYA ROSLAGSBLADET (1923) 1923-08-21--1923-11-15  Elis Österbergs tryckeri  Stockholm    237
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    238
NYA SMÅLAND (1923) 1923-06-19--1923-06-19  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidning  Jönköping    239
NYA SMÅLAND (1923) 1923-07-03--1926-01-15  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    240
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    241
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    242
NYA VÄRMLAND (1918) 1922-09-16--1923-07-17  Tryckeriaktiebolaget Arbetartidningen  Karlstad    243
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1921) 1921-09-02--1923-09-28  Värnamo tryckeri aktiebolag  Värnamo    244
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    245
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1923-01-12--1924-12-12  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    246
NYNÄS NYHETER (1923) 1923-08-11--1924-08-08  Nynäshamns tryckeri  Nynäshamn    247
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1921-10-08--1923-01-05  Brobergs boktryckeri  Stockholm  Sista gången anmält i tidningen 1922-12-30  248
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1923-01-12--1923-11-03  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    249
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1923-11-10--1924-12-24  Aktiebolaget affärstryck  Stockholm    250
NÄSSJÖBLADET (1922) 1922-01-02--1923-05-30  Nässjö bokindustri  Nässjö    251
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    252
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-22--1944-09-08  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    253
ODALBONDEN (1919) 1919-01-04--1926-12-31  Bergslagernas tidningstryckeri  Lindesberg    254
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    255
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1923-01-04--1923-10-06  Västervikspostens tryckeriaktiebolag  Västervik    256
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1923-10-08--1929-01-28  Aktiebolag Oskarshamns nyheters tryckeri  Oskarshamn    257
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    258
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--1929-06-03  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    259
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    260
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    261
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1923-12-19--1931-12-08  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    262
REFLEX (1922) 1922-10-07--1923-01-28  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping  T & TL  263
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  264
REVONTULET (1923) 1923-10-11--1924-04-24  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    265
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1922-05-20--1924-12-23  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    266
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    267
RONNEBYPOSTEN (1895) 1918-07-02--1924-07-31  Ronnebypostens tryckeri aktiebolag  Ronneby    268
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1914-12-19--1923-07-11  Roslagens Nyheters boktryckeri  Norrtälje    269
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-05-01--1925-11-15  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    270
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    271
SALAPOSTEN (1906) 1922-07-10--1932-12-31  Salapostens boktryckeri  Sala    272
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    273
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-03-27--1923-10-19  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    274
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    275
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-11-06--1925-09-29  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    276
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    277
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    278
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    279
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    280
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    281
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1922-06-01--1925-04-11  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    282
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1922-12-08--1925-01-23  Skaraborgstidningens tryckeri  Skövde    283
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    284
SKARAPOSTEN (1906) 1923-01-05--1929-06-19  Västgötatryckeriet Hagerbonn & Stenbäck  Skara    285
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    286
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-12--1930-11-14  Skeninge boktryckeri, G. Nordström  Skänninge    287
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    288
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    289
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-07-01--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    290
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    291
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    292
SKÄMTTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1922-05-15--1924-11-08  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    293
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    294
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    295
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1922-01-02--1923-05-30  Nässjö bokindustri  Nässjö    296
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    297
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    298
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    299
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  300
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    301
SPEGELN (1917) 1922-01-29--1926-02-21  Nya tidningsaktiebolaget Spegeln  Stockholm    302
STICKAN (1919) 1922-03-01--1925-04-30  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    303
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-10--1926-09-30  Stockholms dagblads nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    304
STOCKHOLMS FESTBLAD (1923) 1923-06-15--1923-07-15  Föreningstryckeriet  Stockholm    305
STOCKHOLMS FESTBLAD (1923) 1923-08-15--1923-08-15  Tryckeriet Progress aktiebolag  Stockholm    306
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    307
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1923-01-04--1925-12-30  Stockholms bokindustriaktiebolags boktryckeri  Stockholm    308
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    309
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1920-06-30--1930-03-31  Södertörns Tryckeriaktiebolag  Södertälje    310
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    311
STORMKLOCKAN (1909) 1917-01-27--1930-12-18  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    312
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    313
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1922-07-01--1933-12-30  Strömstads tidnings tryckeri  Strömstad  314
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    315
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    316
SUNNETIDNINGEN (1923) 1923-12-05--1924-04-24  Lars Ramströms boktryckeri  Sunne    317
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    318
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1922-07-06--1928-12-29  Holgers tryckeri AB  Stockholm    319
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-01-04--1925-12-30  De Förenade boktryckerierna  Södertälje    320
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    321
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    322
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    323
SVENSKA FOLKBLADET (1923) 1923-06-20--1924-12-31  Tidnings och förlagsaktiebolaget Dagbladet  Göteborg    324
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    325
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1922-01-07--1925-12-30  Aktiebolag Lundgrens Söners Boktryckeri  Malmö    326
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    327
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    328
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    329
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    330
SYDPOSTEN (1923) 1922-11-25--1923-12-29  Malmö tryckeri- och pappersbolag  Malmö    331
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    332
SYDSVENSKA LANTMANNATIDNINGEN (1921) 1921-01-22--1924-07-19  Aktiebolag Malmö Centraltryckeri  Malmö    333
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    334
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    335
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    336
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  337
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    338
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    339
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  340
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    341
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    342
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-08-28--1925-12-21  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    343
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  344
SÖDRA FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1923) 1923-06-23--1923-07-28  Liljeholmens tryckeri  Stockholm    345
SÖDRA FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1923) 1923-08-04--1923-08-11  Aktiebolaget Handelstryckeriet  Stockholm    346
SÖDRA FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1923) 1923-08-18--1923-12-22  Tryckeriet Progress aktiebolag  Stockholm    347
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1922-07-14--1923-12-31  Boråstryckeriet  Borås    348
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    349
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    350
SÖNDAGSJOURNALEN (1924) 1923-11-01--1924-03-29  Holgers tryckeri aktiebolag  Stockholm    351
SÖNDAGSTIDNINGEN FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN (1923) 1923-09-30--1925-09-27  Larsson & c:s tryckeri  Umeå    352
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    353
TEMPLARKURIREN (1922) 1922-10-04--1924-03-26  Nya tryckeri A.-B.  Örebro    354
TIDEVARVET (1923) 1923-11-24--1924-12-20  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm  Nr 2-6 1923 trycktes på två tryckerier.  355
TIDEVARVET (1923) 1923-12-01--1923-12-28  Tryckeriaktiebolag Fylgia  Stockholm  Nr 2-6 1923 trycktes på två tryckerier.  356
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    357
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    358
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    359
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    360
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    361
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    362
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1923-05-08--1923-08-25  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    363
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    364
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    365
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    366
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    367
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    368
TRIUMFBÅGEN (1914) 1914-01-02--1929-06-15  E. Lindensteins Boktryckeri  Stockholm    369
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    370
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1918-03-29--1930-12-30  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    371
TROLLHÄTTANS ARBETARTIDNING (1923) 1923-11-10--1924-03-29  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    372
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    373
TUNABYGDEN (1922) 1922-10-06--1923-12-28  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    374
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    375
UMEBLADET (1847) 1922-09-25--1944-02-13  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    376
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1922-09-26--1928-12-28  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    377
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    378
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    379
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    380
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    381
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    382
VECKAN (1923) 1923-07-21--1923-10-20  Tidnings- och förlagsaktiebolaget Dagbladet  Göteborg    383
VECKOBLADET (1916) 1920-05-14--1923-06-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    384
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    385
VECKOTIDNINGEN VENI VIDI VICI (1923) 1923-08-08--1923-09-26  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    386
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    387
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    388
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    389
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  390
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    391
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    392
VIDI (1913) 1913-10-15--1923-08-09  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    393
VIDI (1913) 1923-08-10--1923-08-29  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    394
VIDI (1913) 1923-08-30--1924-08-27  Tryckcentralen  Göteborg    395
VIGGEN (1923) 1923-06-09--1924-05-31  Förlagstryckeriet Johnsson  Uppsala    396
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    397
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-10-02--1928-09-03  Bröderna Holmbergs tryckeri  Katrineholm    398
VISIRET (1921) 1922-05-11--1924-03-29  Östgötens boktryckeri  Linköping    399
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-12-10--1926-05-31  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm    400
VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921) 1921-10-15--1929-12-15  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    401
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  402
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    403
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1913-06-11--1926-05-29  A.-B- Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    404
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-09-21--1927-03-31  Centraltryckeriet  Kristinehamn    405
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    406
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-04-16--1923-05-02  AB Värmlands-Postens boktryckeri  Kristinehamn    407
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-05-04--1923-06-08  AB Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    408
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-06-11--1923-11-30  Tidningsaktiebolaget Värmlands-Posten  Kristinehamn    409
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    410
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-03-04--1933-03-31  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    411
VÄRNAMOPOSTEN (1922) 1922-12-05--1925-02-03  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    412
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    413
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    414
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-15--1929-12-31  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    415
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    416
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1923-01-05--1929-06-22  Västgötatryckeriet Hagerbonn & Stenbäck  Skara    417
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    418
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    419
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    420
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    421
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1911-01-03--1926-11-12  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    422
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    423
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-02-11--1923-05-25  Västmanlands nyheters boktryckeri  Västerås    424
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1923-06-01--1925-02-25  Tr. Öström & Åkerberg  Västerås    425
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1923-05-08--1923-09-01  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    426
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    427
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1915-07-31--1925-09-29  Västra Värmlands tryckeri  Säffle    428
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1915-06-08--1926-12-14  Västra Östergötlands tryckeri  Motala    429
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1926-10-01  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    430
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    431
YSTADSTIDNINGEN SYDSKÅNE (1923) 1923-10-02--1924-08-01  A.G. Bengtssons boktryckeri  Ystad    432
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    433
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    434
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-11-05--1923-09-21  Alingsås tryckeribolag  Alingsås    435
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1923-09-25--1931-02-28  Alingsås tryckeri, Adolf Emnér  Alingsås  Slutdatum okontrollerat.  436
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    437
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    438
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    439
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    440
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    441
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    442
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    443
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  444
ÖSTERGÖTLANDS IDROTTSTIDNING (1921) 1921-04-25--1923-04-15  Aktiebolaget trycksaker  Norrköping  TL  445
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-11-23--1925-12-22  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  T: 1918-11-23  446
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    447
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    448
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1923-01-05--1923-09-08  Östgötatryckeriet  Linköping    449
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1923-10-01--1923-11-14  Aktiebolaget Centraltryckeriet  Norrköping    450
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  451
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  452
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-09-22--1924-12-31  Östra Värmlands nyheters tryckeri  Filipstad  T 1922 09 25  453

Sidan skapad Tue Feb 27 01:35:21 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond