Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1921-01-01- -1921-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    3
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-07-05--1921-12-31  A.M. Jönsson och sons tryckeri  Ystad    4
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    5
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-05--1926-09-17  Borås tidnings tryckeri  Borås    6
APPELL (1912) 1915-03-27--1925-05-15  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    7
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    8
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1921-07-14--1923-04-07  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    9
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    10
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    11
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    12
ARVIKA TIDNING (1884) 1918-01-05--1921-11-05  Arvika tidnings tryckeri  Arvika    13
ARVIKA TIDNING (1884) 1921-11-06--1934-10-01  Arvika tidnings boktryckeri  Arvika    14
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    15
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    16
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    17
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    18
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1920-06-26--1924-08-30  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    19
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    20
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1912-01-30--1922-06-15  Bärgslagernas Nyheters boktryckeri  Filipstad    21
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    22
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-10--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    23
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    24
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1918-04-03--1921-11-30  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    25
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    26
BLEKINGEKURIREN (1919) 1921-09-28--1922-01-27  Skånes Folkblads tryckeri  Malmö    27
BOGESUND (1907) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    28
BOGESUND (1907) 1921-02-04--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    29
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1930-10-27  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  30
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    31
BOHUSPOSTEN (1910) 1918-07-01--1928-08-09  Aktiebolaget Bohuspostens tryckeri  Uddevalla    32
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1920-01-02--1930-09-10  Bollnäs tryckeriaktiebolags boktryckeri  Bollnäs    33
BONDETIDNINGEN (1918) 1919-12-17--1922-04-12  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    34
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  35
BORÅS AFTONBLAD (1921) 1921-03-01--1921-08-01  Borås aftonblads tryckeri  Borås    36
BORÅS DAGBLAD (1908) 1912-06-08--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    37
BORÅS DAGBLAD (1908) 1921-02-02--1921-02-28  Borås aftonblads tryckeri  Borås    38
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    39
BRAND (1898) 1911-09-23--1921-01-01  Oscar Malmborgs tryckeri  Stockholm    40
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    41
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    42
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1922-11-09  Norrtelje tidnings boktr. aktiebolag      43
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    44
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    45
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    46
DAGENS TIDNING (1919) 1919-12-01--1922-02-14  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm    47
DALABLADET (1918) 1918-12-18--1924-09-08  Tidnings- och tryckeriaktiebolaget Dalaförbundet  Falun    48
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-02--1926-04-29  Dalademokratens tryckeri  Falun  Från dec 1918 enl jub nr 1927-12-01, 1957-11-23  49
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1918-12-03--1923-04-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  50
DALASYNDIKALISTEN (1921) 1921-01-03--1921-12-31  Tryckeriföreningen Solid u.p.a.  Örebro    51
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  52
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    53
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    54
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    55
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    56
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    57
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    58
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    59
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    60
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    61
EXTRABLADET (1912) 1912-05-26--1924-01-06  Tryckeri- & tidningsföreningens tryckeri  Gävle    62
EXTRABLADET (1921) 1921-03-05--1921-10-22  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    63
EXTRABLADET (1921) 1921-11-12--1921-12-17  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    64
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    65
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    66
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  67
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    68
FIGARO (1878) 1921-01-08--1921-04-16  Tryckeriaktiebolaget Alfa  Stockholm    69
FIGARO (1878) 1921-04-23--1921-10-01  Tryckeriet Wiking  Stockholm    70
FIGARO (1878) 1921-10-08--1922-05-06  Förlagstryckeriet  Stockholm    71
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    72
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    73
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  74
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-02--1921-12-29  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    75
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    76
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1913-06-12--1923-07-03  AB Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    77
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1921-12-01--1923-06-03  Aktiebolaget Värmlandspostens boktryckeri  Kristinehamn    78
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-05-17--1927-10-12  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    79
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    80
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    81
GEFLEPOSTEN (1864) 1917-01-24--1923-10-21  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    82
GEVALIA (1905) 1917-03-01--1923-10-31  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    83
GNISTAN (1920) 1920-12-01--1921-11-02  C.R. Holmqvist  Göteborg    84
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    85
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    86
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    87
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    88
GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-06-11--1922-08-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    89
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    90
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-12-03--1921-07-04  Göteborgs aftonblads aktiebolag tryckeri  Göteborg    91
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1921-07-05--1923-06-15  Tidnings- och förlagsaktiebolaget Dagbladet  Göteborg    92
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    93
GÖTEBORGS HYRESBLAD (1921) 1921-03-04--1921-06-09  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    94
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    95
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1921-01-07--1921-12-30  C. R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    96
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1920-11-26--1923-09-21  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    97
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    98
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    99
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    100
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-11-02--1923-10-30  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda    101
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    102
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    103
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    104
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    105
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    106
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    107
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    108
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  109
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    110
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  111
HELSINGEBYGDEN (1919) 1920-01-02--1921-12-30  Bollnäs tryckeri aktiebolagstryckeri  Bollnäs    112
HELSINGEN (1882) 1913-06-07--1928-05-08  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    113
HEMMETS TIDNING (1920) 1920-01-20--1922-10-27  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidningars tryckeri  Jönköping    114
HEMMETS VÄN (1898) 1914-01-08--1921-09-22  Södertörns tidn. aktiebolagstryckeri  Södertälje    115
HEMMETS VÄN (1898) 1921-09-30--1922-12-29  Bergs boktryckeri  Tranås  ? Rätt datum kan ej fastställas, perioden jan-sep 1923 saknas i KB-s, Uppsalas och Lunds samlingar.  116
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    117
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    118
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    119
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1919-01-02--1921-08-30  Tryckeriaktiebolaget Helsingland  Hudiksvall    120
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    121
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    122
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    123
HUSHÅLLSBLADET (1921) 1921-01-15--1921-10-15  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    124
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    125
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    126
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-12-14--1923-01-27  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  127
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-12-04--1924-12-24  Tryckeri - & Tidningsförenings tryckeri  Gävle    128
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    129
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  130
HÄROLDEN (1922) 1921-12-17--1922-02-18  Edv. Berlings boktryckeri A.-B.,  Uppsala    131
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1911-04-01--1924-09-30  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    132
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-07-02--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    133
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  134
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    135
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-09-17--1922-07-24  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    136
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1921-04-14--1923-03-15  Stockholms Dagblads Nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    137
INLANDET (1920) 1921-02-26--1921-08-06  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    138
JORDBRUKARBLADET (1918) 1920-10-23--1922-12-20  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    139
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-12-15--1921-06-15  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    140
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    141
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    142
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1916-12-01--1925-12-31  Aktiebolaget Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    143
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    144
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1916-12-19--1926-04-01  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    145
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    146
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1921-01-07--1925-09-25  Västervikspostens tryckeriaktiebolag  Västervik    147
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-12-03--1921-12-24  Östgötatryckeriet  Linköping    148
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    149
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    150
KARLSHAMN (1871) 1918-07-01--1928-09-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    151
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    152
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    153
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    154
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    155
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1919-01-02--1924-05-16  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  156
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    157
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    158
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  159
KNALLEN (1921) 1921-10-14--1921-12-09  Aktiebolaget J. F. Björsells boktryckeri  Borås    160
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    161
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    162
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    163
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    164
KULLABYGDEN (1912) 1911-12-21--1924-10-16  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    165
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    166
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1921-12-09--1922-08-25  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    167
KURIREN (1921) 1921-11-25--1923-02-16  E.F. Larssons boktryckeri  Uddevalla    168
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-11-17--1921-12-09  Sjögrens boktryckeriaktiebolag  Göteborg    169
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    170
LANDSBYGDEN (1911) 1921-01-04--1922-11-01  Bondeförbundets tidnings tryckeri  Falköping    171
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    172
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1915-08-14--1928-11-24  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    173
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    174
LANTARBETAREN (1921) 1920-12-17--1932-12-23  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    175
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    176
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1920-01-02--1923-09-29  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle    177
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-02--1931-09-17  AB Otto Ahlströms boktryckeri  Stockholm    178
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1920-09-11--1921-10-01  Tryckeriet Viking  Stockholm    179
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1921-10-08--1922-12-30  Brobergs boktryckeri  Stockholm    180
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    181
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    182
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    183
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    184
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    185
LJUSNEDALEN (1920) 1920-12-29--1922-10-03  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    186
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  187
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-03-24--1922-06-30  Lunds dagblads förlags AB:s tryckeri  Lund    188
LYSEKILSKURIREN (1901) 1914-02-11--1921-11-18  Tryckeriaktiebolaget Kuriren      189
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  190
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-07-04--1923-12-28  Aktiebolag tidning för skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    191
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1920-01-03--1921-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    192
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    193
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1918-10-12--1922-05-02  Tryckeriaktiebolaget Medelpad  Sundsvall    194
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-05-16--1922-08-17  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    195
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    196
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    197
MELLERUDS TIDNING (1907) 1918-05-07--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    198
MELLERUDS TIDNING (1907) 1921-02-04--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    199
MISSIONSBANERET (1921) 1921-09-15--1924-06-26  Lindhska boktryckeriet  Örebro    200
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    201
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    202
NATIONALKURIREN (1893) 1919-09-03--1922-09-29  AB Örebro dagblads tryckeri  Örebro    203
NEGOTIA (1919) 1920-09-07--1921-01-29  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    204
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  205
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    206
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    207
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  208
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--1924-05-03  Ådalernas tryckeriaktiebolag  Sollefteå    209
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    210
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    211
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1921-12-03--1922-03-31  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    212
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  213
NORRA SMÅLAND (1918) 1918-07-06--1922-09-02  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    214
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    215
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    216
NORRBOTTENS LÄNS ANNONSBLAD (1921) 1921-12-02--1922-02-03  A. G. Beckmans tryckeri  Boden    217
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    218
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-07-02--1922-12-30  Norrbottenstidningens tryckeri  Luleå    219
NORRKÖPINGS STAD VÄGVISARE (1921) 1921-12-15--1922-05-15  Fredrik Petterssons tryckeriaktiebolag  Norrköping    220
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    221
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1921-09-14  De förenade boktryckerierna  Södertälje    222
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-09-21--1925-12-31  Förenade boktryckerierna  Södertälje    223
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    224
NORRLANDSBLADET (1909) 1921-01-05--1923-10-11  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle    225
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    226
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    227
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    228
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    229
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    230
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    231
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1918-07-06--1925-12-15  Linkoln Bloms boktr. A.-B.  Stockholm    232
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  233
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    234
NYA NORRLAND (1907) 1920-01-02--1921-11-03  Tryckeri AB Energi  Sollefteå    235
NYA NORRLAND (1907) 1921-11-06--1922-11-25  Tryckeri AB Fenix  Sollefteå    236
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    237
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    238
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1913-01-04--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    239
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    240
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    241
NYA VÄRMLAND (1918) 1920-01-03--1922-09-14  Tryckeriaktiebolaget Nya Värmland  Karlstad    242
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1921) 1921-09-02--1923-09-28  Värnamo tryckeri aktiebolag  Värnamo    243
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    244
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    245
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-15--1921-10-01  Boktr. Viking  Stockholm    246
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1921-10-08--1923-01-05  Brobergs boktryckeri  Stockholm  Sista gången anmält i tidningen 1922-12-30  247
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    248
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1920-10-02--1922-08-31  Wallerströms boktryckeri aktiebolag  Nässjö    249
ODALBONDEN (1919) 1919-01-04--1926-12-31  Bergslagernas tidningstryckeri  Lindesberg    250
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    251
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1921-01-04--1922-12-30  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    252
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    253
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--1929-06-03  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    254
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    255
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    256
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  257
REVONTULET (1919) 1919-01-03--1921-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    258
RIKET (1919) 1919-02-22--1922-05-13  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    259
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    260
RONNEBYPOSTEN (1895) 1918-07-02--1924-07-31  Ronnebypostens tryckeri aktiebolag  Ronneby    261
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1914-12-19--1923-07-11  Roslagens Nyheters boktryckeri  Norrtälje    262
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-11-15--1921-04-15  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    263
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-05-01--1925-11-15  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    264
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    265
SALAPOSTEN (1906) 1918-11-23--1921-02-24  Salapostens boktryckeri  Sala    266
SALAPOSTEN (1906) 1921-02-25--1922-07-09  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    267
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    268
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-03-27--1923-10-19  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    269
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-11-06--1925-09-29  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    270
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    271
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    272
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    273
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    274
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    275
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-10-19--1921-05-31  Aktiebolag centraltryckeriet  Skövde    276
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    277
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    278
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    279
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-06-22--1921-03-29  Andersons boktryckeri  Trelleborg    280
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1921-04-02--1922-02-21  Skånes folkblads tryckeri  Malmö    281
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    282
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-07-01--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    283
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    284
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    285
SKÄMTTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-11-15--1922-04-15  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    286
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    287
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    288
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1920-12-21--1921-12-30  Wallerströms boktryckeriaktiebolag  Nässjö    289
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    290
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    291
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    292
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  293
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    294
SPEGELN (1917) 1920-10-22--1921-01-18  Tryckeriaktiebolag Thule  Stockholm    295
SPEGELN (1917) 1921-02-10--1921-12-11  Brobergd boktryckeri, Frejgat. 21  Stockholm    296
SPEGELN (1917) 1921-12-25--1922-01-15  Stockholm tryckeriaktiebolag Ferm  Stockholm    297
STICKAN (1919) 1919-01-02--1921-12-31  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    298
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1910-06-06--1921-01-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    299
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-10--1926-09-30  Stockholms dagblads nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    300
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    301
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1916-05-17--1921-12-28  Tryckeribolaget Norden  Stockholm    302
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    303
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1920-06-30--1930-03-31  Södertörns Tryckeriaktiebolag  Södertälje    304
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    305
STORMKLOCKAN (1909) 1917-01-27--1930-12-18  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    306
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    307
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1920-11-13--1922-06-29  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  308
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    309
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    310
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    311
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-04-12--1922-06-30  Svensk handelstidnings tryckeri  Stockholm    312
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-01-04--1925-12-30  De Förenade boktryckerierna  Södertälje    313
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    314
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    315
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    316
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    317
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1921-01-08--1921-12-31  Malmö Nya Tryckeriaktiebolag  Malmö    318
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    319
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    320
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    321
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1920-10-15--1921-08-15  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Stockholm    322
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1921-09-15--1921-10-15  Sala-Postens tryckeri aktiebolag  Sala    323
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    324
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    325
SYDSVENSKA LANTMANNATIDNINGEN (1921) 1921-01-22--1924-07-19  Aktiebolag Malmö Centraltryckeri  Malmö    326
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    327
SYNDIKALISTEN (1911) 1918-10-05--1921-12-10  Tryckeriföreningen Solid upa  Örebro    328
SYNDIKALISTEN (1911) 1921-12-14--1921-12-24  Föreningstryckeriet  Stockholm    329
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    330
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    331
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  332
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    333
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    334
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  335
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    336
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    337
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-08-28--1925-12-21  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    338
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  339
SÖDRA SKÅNE (1914) 1915-07-06--1921-03-31  Tryckeriaktiebolaget Södra Skåne      340
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1912-06-14--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    341
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1921-02-04--1921-02-20  Borås aftonblads tryckeri  Borås    342
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    343
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    344
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    345
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    346
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    347
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    348
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    349
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    350
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    351
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1919-09-20--1922-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    352
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    353
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    354
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    355
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    356
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    357
TRIUMFBÅGEN (1914) 1914-01-02--1929-06-15  E. Lindensteins Boktryckeri  Stockholm    358
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    359
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1918-03-29--1930-12-30  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    360
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1916-11-07--1922-12-29  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    361
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    362
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1920-09-03--1922-11-25  Eric Ericssons boktryckeri  Ljusdal    363
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    364
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    365
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    366
UPPLAND (1918) 1918-03-01--1921-02-18  Tidn. Upplands tryckeri aktiebolag  Uppsala    367
UPPLAND (1918) 1921-03-04--1921-07-29  Aktiebolaget Lantm. Tidn. Tr.  Gävle    368
UPPLAND (1918) 1921-08-05--1921-08-19  Tryckeri aktiebolaget Uppland  Uppsala    369
UPPLAND (1918) 1921-08-23--1922-12-22  Förl. tryckeriet Johnsson  Uppsala    370
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1921-10-22  Tryckeri & tidningsförenings tryckeri  Gävle    371
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1921-10-29--1922-05-03  Edv. Berlings boktryckeriaktiebolag  Uppsala    372
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    373
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    374
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    375
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    376
VECKOBLADET (1916) 1920-05-14--1923-06-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    377
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    378
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    379
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    380
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    381
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  382
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    383
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    384
VIDI (1913) 1913-10-15--1923-08-09  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    385
VILLASTÄDERNA (1920) 1920-10-01--1921-10-01  Boktryckeriet Viking  Stockholm    386
VILLASTÄDERNA (1920) 1921-10-08--1922-12-30  Brobergs boktryckeri  Stockholm    387
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    388
VISIRET (1921) 1921-08-20--1921-08-20  Östgötatryckeriet  Linköping    389
VISIRET (1921) 1921-08-27--1922-03-09  Linköpings tryckeri aktiebolag  Linköping    390
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-12-10--1926-05-31  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm    391
VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921) 1921-10-15--1929-12-15  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    392
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  393
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblads tryckeri  Borås    394
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1921-02-04--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    395
VÄRENDSBLADET (1921) 1921-08-18--1922-03-02  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    396
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    397
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1913-06-11--1926-05-29  A.-B- Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    398
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    399
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-04-16--1923-05-02  AB Värmlands-Postens boktryckeri  Kristinehamn    400
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    401
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    402
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-15--1929-12-31  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    403
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    404
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    405
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    406
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    407
VÄSTGÖTA SPORTNYHETER (1921) 1921-09-16--1921-12-09  Aktiebolag J.F. Björsells boktryckeri  Borås    408
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    409
VÄSTGÖTABYGDEN (1921) 1921-03-01--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    410
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1911-01-03--1926-11-12  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    411
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1911-05-30--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    412
VÄSTMANLAND (1918) 1920-04-06--1921-02-17  Aktiebolaget Västmanlands-Tidningens tryckeri  Västerås    413
VÄSTMANLAND (1918) 1921-02-19--1921-05-21  Tryckeriaktiebolaget Aros tryckeri  Västerås    414
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    415
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-02-11--1923-05-25  Västmanlands nyheters boktryckeri  Västerås    416
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1921-08-01--1921-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    417
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    418
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1916-11-10--1922-03-31  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    419
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1915-07-31--1925-09-29  Västra Värmlands tryckeri  Säffle    420
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1915-06-08--1926-12-14  Västra Östergötlands tryckeri  Motala    421
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1926-10-01  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    422
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    423
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    424
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    425
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-11-05--1923-09-21  Alingsås tryckeribolag  Alingsås    426
ÖLANDS TIDNING (1922) 1921-12-23--1922-06-23  Nya Accidenstryckeriet  Borgholm    427
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    428
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    429
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    430
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    431
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    432
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    433
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    434
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  435
ÖSTERGÖTLANDS IDROTTSTIDNING (1921) 1921-04-25--1923-04-15  Aktiebolaget trycksaker  Norrköping  TL  436
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-11-23--1925-12-22  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  T: 1918-11-23  437
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    438
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    439
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1920-01-08--1921-12-24  Östgötatryckeriet  Linköping    440
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  441
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  442

Sidan skapad Tue Feb 27 00:20:37 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond