Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1921-01-01- -1921-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    1
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    2
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    3
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    4
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    5
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    6
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    7
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    8
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    9
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    10
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    11
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    12
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    13
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    14
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    15
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    16
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    17
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    18
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    19
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    20
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    21
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    22
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    23
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    24
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    25
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  26
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    27
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    28
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    29
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  30
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    31
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    32
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    33
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    34
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    35
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    36
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    37
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    38
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    39
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    40
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    41
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    42
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    43
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    44
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    45
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    46
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  47
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    48
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    49
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    50
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    51
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    52
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    53
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    54
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    55
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  56
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    57
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    58
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    59
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    60
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    61
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    62
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    63
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    64
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    65
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    66
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    67
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    68
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    69
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    70
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    71
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    72
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    73
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  74
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    75
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    76
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    77
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    78
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    79
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    80
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    81
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    82
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  83
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    84
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  85
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    86
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    87
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    88
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    89
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    90
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    91
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    92
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    93
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    94
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    95
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    96
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    97
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    98
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    99
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    100
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    101
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    102
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    103
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    104
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    105
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    106
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    107
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    108
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    109
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    110
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  111
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    112
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    113
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    114
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    115
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    116
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  117
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    118
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  119
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  120
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    121
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    122
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    123
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    124
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    125
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  126
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    127
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    128
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    129
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    130
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    131
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    132
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    133
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    134
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    135
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    136
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    137
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    138
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    139
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    140
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    141
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    142
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    143
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  144
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    145
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    146
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    147
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  148
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    149
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    150
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1910-06-06--1921-01-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    151
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  152
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    153
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    154
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    155
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1911-01-03--1926-11-12  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    156
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    157
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1911-04-01--1924-09-30  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    158
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    159
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-02--1921-12-29  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    160
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    161
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1911-05-30--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    162
BRAND (1898) 1911-09-23--1921-01-01  Oscar Malmborgs tryckeri  Stockholm    163
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    164
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    165
KULLABYGDEN (1912) 1911-12-21--1924-10-16  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    166
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    167
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    168
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1912-01-30--1922-06-15  Bärgslagernas Nyheters boktryckeri  Filipstad    169
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    170
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    171
EXTRABLADET (1912) 1912-05-26--1924-01-06  Tryckeri- & tidningsföreningens tryckeri  Gävle    172
BORÅS DAGBLAD (1908) 1912-06-08--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    173
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1912-06-14--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    174
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    175
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    176
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1913-01-04--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    177
HELSINGEN (1882) 1913-06-07--1928-05-08  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    178
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1913-06-11--1926-05-29  A.-B- Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    179
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1913-06-12--1923-07-03  AB Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    180
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    181
VIDI (1913) 1913-10-15--1923-08-09  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    182
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    183
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    184
TRIUMFBÅGEN (1914) 1914-01-02--1929-06-15  E. Lindensteins Boktryckeri  Stockholm    185
HEMMETS VÄN (1898) 1914-01-08--1921-09-22  Södertörns tidn. aktiebolagstryckeri  Södertälje    186
LYSEKILSKURIREN (1901) 1914-02-11--1921-11-18  Tryckeriaktiebolaget Kuriren      187
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-07-02--1922-12-30  Norrbottenstidningens tryckeri  Luleå    188
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-15--1929-12-31  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    189
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    190
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1914-12-19--1923-07-11  Roslagens Nyheters boktryckeri  Norrtälje    191
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    192
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--1929-06-03  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    193
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    194
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-03-24--1922-06-30  Lunds dagblads förlags AB:s tryckeri  Lund    195
APPELL (1912) 1915-03-27--1925-05-15  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    196
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-04-16--1923-05-02  AB Värmlands-Postens boktryckeri  Kristinehamn    197
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1915-06-08--1926-12-14  Västra Östergötlands tryckeri  Motala    198
SÖDRA SKÅNE (1914) 1915-07-06--1921-03-31  Tryckeriaktiebolaget Södra Skåne      199
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1915-07-31--1925-09-29  Västra Värmlands tryckeri  Säffle    200
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1915-08-14--1928-11-24  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    201
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-10-19--1921-05-31  Aktiebolag centraltryckeriet  Skövde    202
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-12-04--1924-12-24  Tryckeri - & Tidningsförenings tryckeri  Gävle    203
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    204
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  205
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    206
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    207
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  208
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1916-05-17--1921-12-28  Tryckeribolaget Norden  Stockholm    209
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-05-17--1927-10-12  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    210
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    211
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-07-01--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    212
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    213
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-07-02--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    214
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  215
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1916-11-07--1922-12-29  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    216
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1916-11-10--1922-03-31  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    217
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1916-12-01--1925-12-31  Aktiebolaget Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    218
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    219
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1916-12-19--1926-04-01  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    220
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    221
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    222
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    223
GEFLEPOSTEN (1864) 1917-01-24--1923-10-21  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    224
STORMKLOCKAN (1909) 1917-01-27--1930-12-18  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    225
GEVALIA (1905) 1917-03-01--1923-10-31  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    226
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-03-27--1923-10-19  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    227
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    228
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    229
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    230
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-11-02--1923-10-30  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda    231
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  232
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    233
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    234
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    235
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  236
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    237
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    238
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  239
ARVIKA TIDNING (1884) 1918-01-05--1921-11-05  Arvika tidnings tryckeri  Arvika    240
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    241
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    242
UPPLAND (1918) 1918-03-01--1921-02-18  Tidn. Upplands tryckeri aktiebolag  Uppsala    243
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1918-03-29--1930-12-30  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    244
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1918-04-03--1921-11-30  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    245
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    246
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    247
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-04-12--1922-06-30  Svensk handelstidnings tryckeri  Stockholm    248
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  249
MELLERUDS TIDNING (1907) 1918-05-07--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    250
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    251
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-06-22--1921-03-29  Andersons boktryckeri  Trelleborg    252
BOHUSPOSTEN (1910) 1918-07-01--1928-08-09  Aktiebolaget Bohuspostens tryckeri  Uddevalla    253
KARLSHAMN (1871) 1918-07-01--1928-09-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    254
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    255
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    256
RONNEBYPOSTEN (1895) 1918-07-02--1924-07-31  Ronnebypostens tryckeri aktiebolag  Ronneby    257
NORRA SMÅLAND (1918) 1918-07-06--1922-09-02  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    258
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1918-07-06--1925-12-15  Linkoln Bloms boktr. A.-B.  Stockholm    259
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    260
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1926-10-01  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    261
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    262
SYNDIKALISTEN (1911) 1918-10-05--1921-12-10  Tryckeriföreningen Solid upa  Örebro    263
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1918-10-12--1922-05-02  Tryckeriaktiebolaget Medelpad  Sundsvall    264
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    265
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    266
SALAPOSTEN (1906) 1918-11-23--1921-02-24  Salapostens boktryckeri  Sala    267
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1921-10-22  Tryckeri & tidningsförenings tryckeri  Gävle    268
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-11-23--1925-12-22  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  T: 1918-11-23  269
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-12-03--1921-07-04  Göteborgs aftonblads aktiebolag tryckeri  Göteborg    270
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1918-12-03--1923-04-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  271
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    272
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  273
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-12-14--1923-01-27  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  274
DALABLADET (1918) 1918-12-18--1924-09-08  Tidnings- och tryckeriaktiebolaget Dalaförbundet  Falun    275
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    276
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1919-01-02--1921-08-30  Tryckeriaktiebolaget Helsingland  Hudiksvall    277
STICKAN (1919) 1919-01-02--1921-12-31  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    278
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1919-01-02--1924-05-16  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  279
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-02--1926-04-29  Dalademokratens tryckeri  Falun  Från dec 1918 enl jub nr 1927-12-01, 1957-11-23  280
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-02--1931-09-17  AB Otto Ahlströms boktryckeri  Stockholm    281
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    282
REVONTULET (1919) 1919-01-03--1921-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    283
ODALBONDEN (1919) 1919-01-04--1926-12-31  Bergslagernas tidningstryckeri  Lindesberg    284
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    285
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    286
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    287
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    288
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    289
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-02-11--1923-05-25  Västmanlands nyheters boktryckeri  Västerås    290
RIKET (1919) 1919-02-22--1922-05-13  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    291
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    292
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1930-10-27  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  293
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    294
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  295
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-05-16--1922-08-17  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    296
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    297
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    298
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    299
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-07-04--1923-12-28  Aktiebolag tidning för skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    300
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-07-05--1921-12-31  A.M. Jönsson och sons tryckeri  Ystad    301
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    302
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    303
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  304
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-08-28--1925-12-21  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    305
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    306
NATIONALKURIREN (1893) 1919-09-03--1922-09-29  AB Örebro dagblads tryckeri  Örebro    307
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1919-09-20--1922-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    308
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    309
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    310
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-11-15--1921-04-15  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    311
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    312
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1922-11-09  Norrtelje tidnings boktr. aktiebolag      313
DAGENS TIDNING (1919) 1919-12-01--1922-02-14  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm    314
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    315
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-05--1926-09-17  Borås tidnings tryckeri  Borås    316
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--1924-05-03  Ådalernas tryckeriaktiebolag  Sollefteå    317
BOGESUND (1907) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    318
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblads tryckeri  Borås    319
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-12-10--1926-05-31  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm    320
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-12-15--1921-06-15  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    321
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    322
BONDETIDNINGEN (1918) 1919-12-17--1922-04-12  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    323
NYA NORRLAND (1907) 1920-01-02--1921-11-03  Tryckeri AB Energi  Sollefteå    324
HELSINGEBYGDEN (1919) 1920-01-02--1921-12-30  Bollnäs tryckeri aktiebolagstryckeri  Bollnäs    325
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1920-01-02--1923-09-29  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle    326
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1920-01-02--1930-09-10  Bollnäs tryckeriaktiebolags boktryckeri  Bollnäs    327
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    328
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1920-01-03--1921-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    329
NYA VÄRMLAND (1918) 1920-01-03--1922-09-14  Tryckeriaktiebolaget Nya Värmland  Karlstad    330
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    331
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1920-01-08--1921-12-24  Östgötatryckeriet  Linköping    332
HEMMETS TIDNING (1920) 1920-01-20--1922-10-27  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidningars tryckeri  Jönköping    333
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    334
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    335
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    336
VÄSTMANLAND (1918) 1920-04-06--1921-02-17  Aktiebolaget Västmanlands-Tidningens tryckeri  Västerås    337
VECKOBLADET (1916) 1920-05-14--1923-06-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    338
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1920-06-26--1924-08-30  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    339
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1920-06-30--1930-03-31  Södertörns Tryckeriaktiebolag  Södertälje    340
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1920-09-03--1922-11-25  Eric Ericssons boktryckeri  Ljusdal    341
NEGOTIA (1919) 1920-09-07--1921-01-29  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    342
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1920-09-11--1921-10-01  Tryckeriet Viking  Stockholm    343
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-09-17--1922-07-24  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    344
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    345
VILLASTÄDERNA (1920) 1920-10-01--1921-10-01  Boktryckeriet Viking  Stockholm    346
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1920-10-02--1922-08-31  Wallerströms boktryckeri aktiebolag  Nässjö    347
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1920-10-15--1921-08-15  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Stockholm    348
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-15--1921-10-01  Boktr. Viking  Stockholm    349
SPEGELN (1917) 1920-10-22--1921-01-18  Tryckeriaktiebolag Thule  Stockholm    350
JORDBRUKARBLADET (1918) 1920-10-23--1922-12-20  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    351
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-11-05--1923-09-21  Alingsås tryckeribolag  Alingsås    352
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-11-06--1925-09-29  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    353
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1920-11-13--1922-06-29  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  354
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    355
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1920-11-26--1923-09-21  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    356
GNISTAN (1920) 1920-12-01--1921-11-02  C.R. Holmqvist  Göteborg    357
LANTARBETAREN (1921) 1920-12-17--1932-12-23  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    358
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1920-12-21--1921-12-30  Wallerströms boktryckeriaktiebolag  Nässjö    359
LJUSNEDALEN (1920) 1920-12-29--1922-10-03  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    360
DALASYNDIKALISTEN (1921) 1921-01-03--1921-12-31  Tryckeriföreningen Solid u.p.a.  Örebro    361
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1921-09-14  De förenade boktryckerierna  Södertälje    362
LANDSBYGDEN (1911) 1921-01-04--1922-11-01  Bondeförbundets tidnings tryckeri  Falköping    363
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1921-01-04--1922-12-30  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    364
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-01-04--1925-12-30  De Förenade boktryckerierna  Södertälje    365
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    366
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    367
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    368
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    369
NORRLANDSBLADET (1909) 1921-01-05--1923-10-11  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle    370
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1921-01-07--1921-12-30  C. R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    371
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1921-01-07--1925-09-25  Västervikspostens tryckeriaktiebolag  Västervik    372
FIGARO (1878) 1921-01-08--1921-04-16  Tryckeriaktiebolaget Alfa  Stockholm    373
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1921-01-08--1921-12-31  Malmö Nya Tryckeriaktiebolag  Malmö    374
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    375
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-10--1926-09-30  Stockholms dagblads nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    376
HUSHÅLLSBLADET (1921) 1921-01-15--1921-10-15  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    377
SYDSVENSKA LANTMANNATIDNINGEN (1921) 1921-01-22--1924-07-19  Aktiebolag Malmö Centraltryckeri  Malmö    378
BORÅS DAGBLAD (1908) 1921-02-02--1921-02-28  Borås aftonblads tryckeri  Borås    379
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1921-02-04--1921-02-20  Borås aftonblads tryckeri  Borås    380
BOGESUND (1907) 1921-02-04--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    381
MELLERUDS TIDNING (1907) 1921-02-04--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    382
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1921-02-04--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    383
SPEGELN (1917) 1921-02-10--1921-12-11  Brobergd boktryckeri, Frejgat. 21  Stockholm    384
VÄSTMANLAND (1918) 1921-02-19--1921-05-21  Tryckeriaktiebolaget Aros tryckeri  Västerås    385
SALAPOSTEN (1906) 1921-02-25--1922-07-09  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    386
INLANDET (1920) 1921-02-26--1921-08-06  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    387
BORÅS AFTONBLAD (1921) 1921-03-01--1921-08-01  Borås aftonblads tryckeri  Borås    388
VÄSTGÖTABYGDEN (1921) 1921-03-01--1921-08-02  Borås aftonblads tryckeri  Borås    389
GÖTEBORGS HYRESBLAD (1921) 1921-03-04--1921-06-09  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    390
UPPLAND (1918) 1921-03-04--1921-07-29  Aktiebolaget Lantm. Tidn. Tr.  Gävle    391
EXTRABLADET (1921) 1921-03-05--1921-10-22  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    392
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1921-04-02--1922-02-21  Skånes folkblads tryckeri  Malmö    393
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1921-04-14--1923-03-15  Stockholms Dagblads Nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    394
FIGARO (1878) 1921-04-23--1921-10-01  Tryckeriet Wiking  Stockholm    395
ÖSTERGÖTLANDS IDROTTSTIDNING (1921) 1921-04-25--1923-04-15  Aktiebolaget trycksaker  Norrköping  TL  396
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-05-01--1925-11-15  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    397
GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-06-11--1922-08-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    398
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1921-07-05--1923-06-15  Tidnings- och förlagsaktiebolaget Dagbladet  Göteborg    399
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1921-07-14--1923-04-07  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    400
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1921-08-01--1921-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    401
UPPLAND (1918) 1921-08-05--1921-08-19  Tryckeri aktiebolaget Uppland  Uppsala    402
VÄRENDSBLADET (1921) 1921-08-18--1922-03-02  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    403
VISIRET (1921) 1921-08-20--1921-08-20  Östgötatryckeriet  Linköping    404
UPPLAND (1918) 1921-08-23--1922-12-22  Förl. tryckeriet Johnsson  Uppsala    405
VISIRET (1921) 1921-08-27--1922-03-09  Linköpings tryckeri aktiebolag  Linköping    406
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    407
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1921) 1921-09-02--1923-09-28  Värnamo tryckeri aktiebolag  Värnamo    408
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1921-09-15--1921-10-15  Sala-Postens tryckeri aktiebolag  Sala    409
MISSIONSBANERET (1921) 1921-09-15--1924-06-26  Lindhska boktryckeriet  Örebro    410
VÄSTGÖTA SPORTNYHETER (1921) 1921-09-16--1921-12-09  Aktiebolag J.F. Björsells boktryckeri  Borås    411
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-09-21--1925-12-31  Förenade boktryckerierna  Södertälje    412
BLEKINGEKURIREN (1919) 1921-09-28--1922-01-27  Skånes Folkblads tryckeri  Malmö    413
HEMMETS VÄN (1898) 1921-09-30--1922-12-29  Bergs boktryckeri  Tranås  ? Rätt datum kan ej fastställas, perioden jan-sep 1923 saknas i KB-s, Uppsalas och Lunds samlingar.  414
FIGARO (1878) 1921-10-08--1922-05-06  Förlagstryckeriet  Stockholm    415
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1921-10-08--1922-12-30  Brobergs boktryckeri  Stockholm    416
VILLASTÄDERNA (1920) 1921-10-08--1922-12-30  Brobergs boktryckeri  Stockholm    417
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1921-10-08--1923-01-05  Brobergs boktryckeri  Stockholm  Sista gången anmält i tidningen 1922-12-30  418
KNALLEN (1921) 1921-10-14--1921-12-09  Aktiebolaget J. F. Björsells boktryckeri  Borås    419
VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921) 1921-10-15--1929-12-15  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    420
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1921-10-29--1922-05-03  Edv. Berlings boktryckeriaktiebolag  Uppsala    421
NYA NORRLAND (1907) 1921-11-06--1922-11-25  Tryckeri AB Fenix  Sollefteå    422
ARVIKA TIDNING (1884) 1921-11-06--1934-10-01  Arvika tidnings boktryckeri  Arvika    423
EXTRABLADET (1921) 1921-11-12--1921-12-17  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    424
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    425
SKÄMTTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-11-15--1922-04-15  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    426
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-11-17--1921-12-09  Sjögrens boktryckeriaktiebolag  Göteborg    427
KURIREN (1921) 1921-11-25--1923-02-16  E.F. Larssons boktryckeri  Uddevalla    428
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1921-12-01--1923-06-03  Aktiebolaget Värmlandspostens boktryckeri  Kristinehamn    429
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    430
NORRBOTTENS LÄNS ANNONSBLAD (1921) 1921-12-02--1922-02-03  A. G. Beckmans tryckeri  Boden    431
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-12-03--1921-12-24  Östgötatryckeriet  Linköping    432
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1921-12-03--1922-03-31  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    433
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    434
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1921-12-09--1922-08-25  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    435
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-10--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    436
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    437
SYNDIKALISTEN (1911) 1921-12-14--1921-12-24  Föreningstryckeriet  Stockholm    438
NORRKÖPINGS STAD VÄGVISARE (1921) 1921-12-15--1922-05-15  Fredrik Petterssons tryckeriaktiebolag  Norrköping    439
HÄROLDEN (1922) 1921-12-17--1922-02-18  Edv. Berlings boktryckeri A.-B.,  Uppsala    440
ÖLANDS TIDNING (1922) 1921-12-23--1922-06-23  Nya Accidenstryckeriet  Borgholm    441
SPEGELN (1917) 1921-12-25--1922-01-15  Stockholm tryckeriaktiebolag Ferm  Stockholm    442

Sidan skapad Fri Mar 01 22:58:43 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond