Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Pris
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Pris


Pris på för titlar på    1915-01-01- -1915-12-31
Sortering: Pris

Tidningstitel Period Pris Edition KommentarRad
BIRGER JARL (1904) 1907-01-01--1920-12-31    utdelas gratis; undantagsvis 10 öre/nr  1
GÖTEBORGS VÄGVISARE (1915) 1915-01-01--1915-12-31    delas ut gratis vid järnvägsstationer  2
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-01-01--1930-12-31    gratistidning  3
TIDNING FÖR BADGÄSTER (1914) 1914-01-01--1918-12-31  0.05    lösnummer  4
BADGÄSTTIDNINGEN (1915) 1915-01-01--1915-12-31  0.10    lösnummer  5
MARSTRAND (1889) 1900-01-01--1918-12-31  0.10    lösnummerpris  6
EXTRAPOSTEN (1915) 1915-01-01--1915-12-31  0.50    till årets slut, lösnummer 10 öre, T 1915-11-06  7
VESTERÅS ANNONSBLAD (1915) 1915-01-01--1917-12-31  0.50    8
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL SUNDSALL (1912) 1915-01-01--1915-12-31  0.50      9
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1915-01-01--1920-12-31  0.60      10
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1913-01-01--1915-12-31  0.85      11
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1909-01-01--1918-12-31  0.90      12
VECKANS HÄNDELSER (1911) 1912-01-01--1916-12-31  0.90      13
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1912-01-01--1917-12-31  0.90      14
GEVALIA (1905) 1905-01-01--1934-12-31      15
HALLANDS TIDNING (1889) 1905-01-01--1916-12-31      16
HJOPOSTEN (1913) 1914-01-01--1916-12-31      17
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1913-01-01--1918-12-31      18
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1916-12-31      19
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1913-01-01--1915-12-31      20
MEJERITIDNINGEN (1895) 1915-01-01--1916-12-31      21
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1913-01-01--1917-12-31      22
STOCKHOLMS KYRKOTIDNING (1914) 1914-01-01--1916-12-31      23
SVERIGES KYRKLIGA FOLKTIDNING (1915) 1915-01-01--1917-12-31      24
TRIUMF (1891) 1905-01-01--1916-12-31      25
TRIUMFBÅGEN (1914) 1914-01-01--1916-12-31      26
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1913-01-01--1917-12-31      27
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1905-01-01--1920-12-31  1.10      28
BORÅSPOSTEN VECKOUPPLAGAN (1915) 1915-01-02--1915-12-31  1.20      29
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1915-01-01--1915-12-31  1.20  veckouppl.  30
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1905-01-01--1920-12-31  1.25      31
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1911-01-01--1916-12-31  1.25  vecko    32
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1913-01-01--1916-12-31  1.25      33
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-01-01--1920-12-31  1.25      34
ULRICEHAMNS VECKOBLAD (1915) 1915-01-01--1915-12-31  1.25      35
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1907-01-01--1916-12-31  1.30      36
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1913-01-01--1916-12-31  1.35      37
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1905-01-01--1916-12-31  1.35      38
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1920-12-31  1.40      39
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-01-01--1917-12-31  1.50      40
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1910-01-01--1919-12-31  1.50      41
HEMMETS VÄN (1898) 1907-01-01--1917-12-31  1.50      42
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1905-01-01--1915-12-31  1.50      43
JORDEN OCH FOLKET (1913) 1915-01-01--1915-12-31  1.50      44
KINDAPOSTEN (1894) 1905-01-01--1915-12-31  1.50      45
KISATIDNINGEN (1906) 1907-01-01--1917-12-31  1.50      46
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1910-01-01--1916-12-31  1.50      47
LANDTMANNABLADET (1903) 1908-01-01--1917-12-31  1.50      48
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1907-01-01--1917-12-31  1.50      49
LJUSDALS NYHETER (1901) 1905-01-01--1917-12-31  1.50      50
NORDHALLAND (1883) 1906-01-01--1915-12-31  1.50      51
NYA POSTEN (1903) 1909-01-01--1917-12-31  1.50      52
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1905-01-01--1917-12-31  1.50      53
ODLAREN (1912) 1914-01-01--1915-12-31  1.50    54
ROSLAGEN (1911) 1912-01-01--1916-12-29  1.50      55
SVENSKA FOLKBLADET (1905) 1906-01-01--1918-12-31  1.50      56
TJUSTS TIDNING (1886) 1905-01-01--1915-12-31  1.50      57
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1905-01-01--1917-12-31  1.50      58
VERNAMOPOSTEN (1899) 1900-01-01--1917-12-31  1.50      59
VIMMERBY TIDNING (1884) 1905-01-01--1915-12-31  1.50      60
VÄRMLANDSBERG (1906) 1908-01-01--1916-12-31  1.50      61
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1913-01-01--1917-12-31  1.60    Ingen uppgift för perioden 1911--1912  62
TIERPSPOSTEN (1892) 1913-01-01--1917-12-31  1.60      63
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--1916-12-31  1.70  Halvveckouppl.    64
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1906-01-01--1916-12-31  1.70      65
AFTONBLADET (1830) 1914-01-01--1916-12-31  1.75  halvveckouppl.    66
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1914-01-01--1916-12-31  1.75      67
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1905-01-01--1915-12-31  1.75      68
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1905-01-01--1915-12-31  1.75      69
HEMMANSEGAREN (1903) 1915-01-01--1916-12-31  1.75      70
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1916-12-31  1.75      71
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1915-12-31  1.75      72
MELLERUDS TIDNING (1907) 1908-01-01--1915-12-31  1.75      73
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1911-01-01--1915-12-31  1.75      74
SVENSKA POSTEN (1873) 1909-01-01--1916-12-31  1.75      75
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1905-01-01--1915-12-31  1.75      76
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1905-01-01--1915-12-31  1.75      77
VÄRNAMOBLADET (1908) 1912-01-01--1915-12-31  1.75      78
VÄSTBOBLADET (1912) 1913-01-01--1915-12-31  1.75      79
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1908-01-01--1915-12-31  1.75      80
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1905-01-01--1915-12-31  1.75  halfveckouppl.    81
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1909-01-01--1915-12-31  1.75      82
AFTONTIDNINGEN (1909) 1914-01-01--1916-12-31  halvveckouppl.    83
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-01--1916-12-31      84
BERGSLAGEN (1901) 1908-01-01--1915-12-31      85
BILLINGEN (1907) 1912-01-01--1915-12-31      86
BLEKINGEN (1915) 1915-01-01--1915-12-31    T 1915-01-20  87
BOGESUND (1907) 1915-01-01--1917-12-31      88
DAGENS NYHETER (1864) 1912-01-01--1917-12-31  Halfveckoupplagan  med bilagor  89
DALPILEN (1854) 1905-01-01--1916-12-31      90
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1909-01-01--1917-12-31      91
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1909-01-01--1916-12-31      92
FRYKSDALEN (1906) 1911-01-01--1916-12-31      93
GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-01--1916-12-31      94
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1906-01-01--1915-12-31      95
HALLÄNDINGEN (1903) 1905-01-01--1917-12-31      96
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1906-01-01--1916-12-31    97
HJO TIDNING (1885) 1908-01-01--1917-12-31      98
HUMORISTEN (1915) 1915-01-01--1916-12-31    1915: T  99
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1911-01-01--1917-12-31      100
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1904-01-01--1917-12-31  B. Veckoupplagan  1906, 1910 ej i ITT  101
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1904-01-01--1917-12-31      102
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1915-01-01--1917-12-31      103
LUDVIKA TIDNING (1910) 1915-01-01--1916-12-31      104
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1912-01-01--1917-12-31      105
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1912-01-01--1917-12-31      106
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1907-01-01--1916-12-31      107
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1914-01-01--1916-12-31      108
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1912-01-01--1916-12-31  Halfveckoupplagan    109
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-01-01--1917-12-31      110
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1912-01-01--1917-12-31      111
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1912-01-01--1917-12-31      112
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1913) 1915-01-01--1915-12-31      113
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1912-01-01--1915-12-31      114
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1916-12-31      115
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1914-01-01--1917-12-31      116
SKARA TIDNING (1863) 1910-01-01--1917-12-31      117
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1912-01-01--1917-12-31      118
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1912-01-01--1917-12-31      119
SKARAPOSTEN (1906) 1910-01-01--1917-12-31      120
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1916-12-31      121
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1915-01-01--1915-12-31      122
SKÅNING (1895) 1913-01-01--1917-12-31      123
STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1914) 1915-01-01--1915-12-31      124
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-01--1916-12-31      125
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1912-01-01--1916-12-31      126
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1910-01-01--1915-12-31      127
SÄTERS TIDNING (1907) 1915-01-01--1916-12-31      128
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1915-01-01--1917-12-31      129
TIDNINGEN MOTALA (1914) 1914-01-01--1915-12-31  Huvuduppl.    130
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-01-01--1916-12-31      131
TROLLHÄTTAN (1906) 1907-01-01--1916-12-31      132
TÖREBODA TIDNING (1907) 1912-01-01--1915-12-31      133
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1909-01-01--1916-12-31      134
VADSBO TIDNING (1915) 1915-01-01--1917-12-31      135
VECKOREVYN (1914) 1915-01-01--1915-12-31    136
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1849-01-02--1948-09-26    Rd; Utan postens avgifter  137
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-01-01--1917-12-31      138
WESTGÖTEN (1888) 1915-01-01--1917-12-31      139
VETLANDAPOSTEN (1893) 1915-01-01--1917-12-31      140
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1912-01-01--1917-12-31      141
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1912-01-01--1916-12-31      142
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1912-01-01--1917-12-31      143
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-01-01--1916-12-31      144
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1912-01-01--1916-12-31      145
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1915-01-01--1916-12-31      146
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1917-12-31      147
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1915-01-01--1917-12-31  2.00      148
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1910-01-01--1916-12-31  2.10      149
LEDSTJÄRNAN (1898) 1905-01-01--1916-12-31  2.20      150
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1905-01-01--1918-12-31  2.30      151
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1915-01-01--1915-12-31  2.35  Halvveckoupplagan    152
TROSATIDNINGEN (1896) 1905-01-01--1917-12-31  2.40    Fel uppg. i ITT 1906, 1909-1910  153
FÖRPOSTEN (1865) 1905-01-01--1916-12-31  2.45      154
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-01--1916-12-31  2.50      155
AVESTAPOSTEN (1898) 1913-01-01--1916-12-31  2.50      156
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1913-01-01--1917-12-31  2.50    3,00 t.o.m. 1913-01-14, därefter 2,50.  157
BLEKINGEN (1915) 1915-01-01--1915-12-31  2.50    T 1915-03-03  158
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1905-01-01--1915-12-31  2.50      159
BRAND (1898) 1908-01-01--1917-12-31  2.50      160
GRENNA TIDNING (1858) 1910-01-01--1917-12-31  2.50      161
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1911-01-01--1916-12-31  2.50      162
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1905-01-01--1916-12-31  2.50      163
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1912-01-01--1916-12-31  2.50      164
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1911-01-01--1916-12-31  2.50      165
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1915-01-01--1917-12-31  2.50      166
MORA TIDNING (1893) 1905-01-01--1916-12-31  2.50      167
NATIONALKURIREN (1893) 1909-01-01--1917-12-31  2.50      168
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1909-01-01--1916-12-31  2.50      169
NORRLANDSBLADET (1909) 1909-01-01--1917-12-31  2.50      170
NYA FOLKVILJAN (1906) 1909-01-01--1916-12-31  2.50      171
ODLAREN (1912) 1915-01-01--1915-12-31  2.50  B-D    172
REFORMATORN (1887) 1905-01-01--1917-12-31  2.50      173
SIGNALEN (1900) 1905-01-01--1919-12-31  2.50      174
STORMKLOCKAN (1909) 1910-01-01--1915-12-31  2.50      175
SYNDIKALISTEN (1911) 1914-01-01--1916-12-31  2.50      176
VARBERGSPOSTEN (1894) 1909-01-01--1916-12-31  2.50      177
ÖLANDSBLADET (1868) 1915-01-02--1915-12-29  2.50      178
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1912-01-01--1915-12-31  2.60      179
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1915-01-01--1915-12-31  2.60      180
ARVIKA NYHETER (1895) 1909-01-01--1917-12-31  2.75      181
ARVIKA TIDNING (1884) 1909-01-01--1917-12-31  2.75      182
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1915-01-01--1916-12-31  2.75      183
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1915-01-01--1916-12-31  2.75  Varannandagsupplagan    184
LJUS OCH JORD (1909) 1910-01-01--1915-12-31  2.75      185
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1915-01-01--1916-12-31  2.75      186
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1907-01-01--1915-12-31  2.75      187
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1913-01-01--1915-12-31  2.75      188
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1915-12-31  2.75      189
AVESTA TIDNING (1882) 1908-01-01--1916-12-31  2.80      190
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-01-01--1917-12-31  2.80    1912: osäker uppgift  191
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1915-01-01--1915-12-31  2.90  Huvudupplagan    192
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1905-01-01--1916-12-31      193
BOHUSPOSTEN (1910) 1912-01-01--1918-12-31      194
BROKIGA BLAD (1908) 1908-01-01--1917-12-31      195
DALABLADET (1906) 1906-01-01--1916-12-31    SVAT 1906  196
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1900-01-01--1917-12-31      197
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1914-01-01--1916-12-31      198
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1914-01-01--1917-12-31      199
FOR TUSIND HJEM (1911) 1915-01-01--1916-12-31      200
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1915-01-01--1917-12-31      201
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1907-01-01--1915-12-31      202
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1920-12-31      203
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1903-01-01--1917-12-31      204
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1914-01-01--1917-12-31      205
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1915-01-01--1916-12-31      206
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1908-01-01--1916-12-31      207
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1908-01-01--1916-12-31      208
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1915-12-31      209
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-01--1917-12-31    T, 1900--1911; SVAT, 1912--1917  210
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1914-01-01--1916-12-31      211
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1915-01-01--1916-12-31      212
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1911-01-01--1916-12-31      213
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1916-12-31      214
UPSALA (1845) 1914-01-01--1916-12-31  hvarannandagsuppl.    215
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1911-01-01--1916-12-31  landsupplaga    216
VECKOPOSTEN (1868) 1905-01-01--1916-12-31      217
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1906-01-01--1915-12-31      218
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1911-01-01--1917-12-31      219
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1904-01-01--1916-12-31      220
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1914-01-01--1917-12-31      221
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1905-01-01--1916-12-31  3.20      222
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1905-01-01--1916-12-31  3.20      223
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1914-01-01--1917-12-31  3.25      224
NORRA SKÅNE (1900) 1905-01-01--1916-12-31  3.25      225
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1905-01-01--1915-12-31  3.35      226
KONFEKTIONÄREN (1910) 1915-01-01--1915-12-31  3.35      227
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1915-12-31  3.35      228
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1905-01-01--1916-12-31  3.40      229
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1910-01-01--1916-12-31  3.40      230
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1915-01-01--1916-12-31  3.50      231
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1917-12-31  3.50      232
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-01--1916-12-31  3.50    på landsbygden  233
KALMAR (1864) 1914-01-01--1916-12-31  3.50      234
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1912-01-01--1917-12-31  3.50      235
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1911-01-01--1916-12-31  3.50      236
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1911-01-01--1916-12-31  3.50      237
ODLAREN (1912) 1915-01-01--1915-12-31  3.50  E-F    238
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-01--1916-12-31  3.50      239
RONNEBY TIDNING (1912) 1913-01-01--1917-12-31  3.50      240
RONNEBYPOSTEN (1895) 1900-01-01--1917-12-31  3.50      241
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1909-01-01--1916-12-31  3.50      242
SVENSKA JÄRNVÄGSTIDNINGEN (1913) 1913-01-01--1917-12-31  3.50      243
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1907-01-01--1917-12-31  3.50      244
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1905-01-01--1916-12-31  3.50      245
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1913-01-01--1915-12-31  3.50      246
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1913-01-01--1915-12-31  3.50      247
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1907-01-01--1916-12-31  3.60      248
HAPARANDABLADET (1882) 1900-01-01--1916-12-31  3.60      249
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1909-01-01--1916-12-31  3.70      250
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1913-01-01--1916-12-31  3.75      251
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1905-01-01--1917-12-31  3.75      252
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1910-01-01--1917-12-31  3.75      253
FALUKURIREN (1894) 1913-01-01--1916-12-31  3.80      254
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1905-01-01--1917-12-31  3.85      255
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1905-01-01--1917-12-31  3.85      256
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1905-01-01--1916-12-31  3.90      257
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-01--1916-12-31      258
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1917-12-31      259
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1917-12-31      260
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1909-01-01--1917-12-31      261
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1912-01-01--1916-12-31      262
EXTRABLADET (1912) 1915-01-01--1915-12-31      263
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1909-01-01--1916-12-31      264
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1889-01-01--1915-12-31      265
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1915-01-01--1916-12-31      266
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-01--1916-12-31    i staden  267
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1908-01-01--1915-12-31      268
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1912-01-01--1917-12-31      269
IDROTT (1914) 1915-01-01--1916-12-31      270
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1909-01-01--1916-12-31      271
LJUSNAN (1912) 1913-01-01--1917-12-31      272
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1910-01-01--1917-12-31      273
MOTALAPOSTEN (1883) 1908-01-01--1917-12-31      274
NYA NORRLAND (1907) 1915-01-01--1917-12-31      275
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1916-12-31      276
SALAPOSTEN (1906) 1907-01-01--1916-12-31      277
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1910-01-01--1917-12-31      278
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1913-01-01--1916-12-31      279
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1905-01-01--1917-12-31      280
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1915-12-31      281
ÖREBRO STADS OCH LÄNS ANNONSBLAD (1912) 1915-01-01--1915-12-31      282
BORÅS DAGBLAD (1908) 1908-01-01--1917-12-31  4.25      283
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1905-01-01--1917-12-31  4.25  1906, 1910 ej i ITT  284
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1905-01-01--1917-12-31  4.25    285
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1905-01-01--1917-12-31  4.25      286
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1905-01-01--1917-12-31  4.25      287
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1909-01-01--1916-12-31  4.50      288
DAGEN (1896) 1914-01-01--1915-12-31  4.50  expressupplagan    289
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1905-01-01--1917-12-31  4.50      290
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1917-12-31  4.50      291
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1913-01-01--1918-12-31  4.50      292
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1914-01-01--1916-12-31  4.50      293
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1910-01-01--1915-12-31  4.50      294
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1915-12-31  4.50    1908--1909 T  295
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1914-01-01--1916-12-31  4.50      296
ÖREBROKURIREN (1902) 1909-01-01--1916-12-31  4.50      297
SÖDRA SKÅNE (1914) 1915-01-01--1916-12-31  4.55      298
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1915-12-31  4.75      299
NORRTELJE TIDNING (1880) 1915-01-01--1915-12-31  4.75      300
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1911-01-01--1916-12-31  4.75      301
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-01-01--1915-12-31  4.95      302
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1909-01-01--1917-12-31      303
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1914-01-01--1935-12-31      304
FIGARO (1878) 1905-01-01--1916-12-31      305
FOLKETS TIDNING (1857) 1912-01-01--1917-12-31      306
HELSINGEN (1882) 1915-01-01--1917-12-31      307
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1913-01-01--1916-12-31  Dagliga uppalgan    308
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1912-01-01--1917-12-31      309
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1909-01-01--1916-12-31      310
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-01--1917-12-31      311
LYKTAN (1914) 1914-01-01--1915-12-31    312
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1915-01-01--1916-12-31      313
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1915-01-01--1916-12-31      314
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1914-01-01--1916-12-31      315
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1907-01-01--1917-12-31      316
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1916-12-31      317
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1906-01-01--1917-12-31      318
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1913-01-01--1917-12-31      319
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1909-01-01--1916-12-31      320
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1916-12-31      321
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-01--1916-12-31      322
VICI (1915) 1915-01-01--1915-12-31    323
VIDI (1913) 1914-01-01--1916-12-31      324
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1901-01-01--1916-12-31      325
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1912-01-01--1916-12-31      326
FOLKET (1906) 1909-01-01--1915-12-31  5.15      327
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1905-01-01--1915-12-31  5.20      328
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1906-01-01--1917-12-31  5.45      329
AURORA (1899) 1908-01-01--1917-12-31  5.50      330
DAGEN (1896) 1914-01-01--1915-12-31  5.50  morgonupplagan    331
DAGEN (1896) 1915-01-01--1915-12-31  5.50  middagsupplagan    332
HALLAND (1876) 1912-01-01--1917-12-31  5.50      333
IDROTTSBLADET (1910) 1912-01-01--1916-12-31  5.50      334
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1910-01-01--1917-12-31  5.50      335
KORRESPONDENTEN (1846) 1915-01-01--1916-12-31  5.65      336
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1912-01-01--1915-12-31  5.65      337
AFTONTIDNINGEN (1909) 1913-01-01--1915-12-31      338
BAROMETERN (1841) 1912-01-01--1917-12-31      339
HALLANDSPOSTEN (1857) 1911-01-01--1917-12-31      340
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1909-01-01--1917-12-31      341
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1915-12-31  landsortsuppl.    342
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1909-01-01--1916-12-31  Landsortsuppl.  343
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1915-01-01--1916-12-31      344
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-01-01--1916-12-31      345
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1913-01-01--1915-12-31      346
ÖSTGÖTEN (1874) 1906-01-01--1917-12-31      347
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1905-01-01--1916-12-31  6.20      348
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1914-01-01--1915-12-31  6.30      349
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1909-01-01--1917-12-31  6.50      350
DAGENS NYHETER (1864) 1909-01-01--1916-12-31  6.50  Nationalupplagan    351
KARLSHAMN (1871) 1914-01-01--1915-12-31  6.50      352
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-01-01--1917-12-31  6.50      353
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1907-01-01--1917-12-31  6.50      354
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1910-01-01--1917-12-31  6.50      355
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1909-01-01--1915-12-31  6.55      356
BORÅS TIDNING (1838) 1905-01-01--1917-12-31  6.60      357
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1915-12-31  6.60      358
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1906-01-01--1916-12-31  6.60      359
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1911-01-01--1915-12-31  6.60      360
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1905-01-01--1917-12-31  6.70      361
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1909-01-01--1917-12-31  6.75      362
FÄDERNESLANDET (1852) 1907-01-01--1919-12-31      363
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1906-01-01--1915-12-31      364
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-01-01--1915-12-31      365
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1907-01-01--1916-12-31      366
NY TID (1892) 1903-01-01--1916-12-31      367
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1914-01-01--1915-12-31      368
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1905-01-01--1917-12-31      369
NYA SAMHÄLLET (1900) 1910-01-01--1916-12-31  7.20      370
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1914-01-01--1917-12-31  7.20      371
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1905-01-01--1916-12-31  7.20      372
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1905-01-01--1916-12-31  7.20      373
ANNONSBLADET ÖNSKAS KÖPA (1915) 1915-01-01--1915-12-31  7.50    T 1915-02-20  374
ARBETARBLADET (1902) 1915-01-01--1915-12-31  7.50      375
GEFLE DAGBLAD (1895) 1905-01-01--1916-12-31  7.50      376
GEFLEPOSTEN (1864) 1915-01-01--1916-12-31  7.50      377
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1912-01-01--1916-12-31  7.50  Dagliga uppalagan    378
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1909-01-01--1917-12-31  7.50      379
UPSALA (1845) 1912-01-01--1917-12-31  7.50  stadsuppl.    380
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1912-01-01--1917-12-31  7.50  daglig upplaga    381
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1914-01-01--1915-12-31  7.70  Kvällsupplagan    382
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1914-01-01--1915-12-31  7.70      383
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1914-01-01--1915-12-31  7.70      384
ARBETET (1887) 1914-01-01--1917-12-31      385
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1913-01-01--1915-12-31      386
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1913-01-01--1915-12-31  8.00  alla helveckorsupplagor    387
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1915-01-01--1916-12-31  8.50  Nationaluppl.  388
AFTONBLADET (1830) 1915-01-01--1916-12-31  9.50  nationaluppl.    389
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1912-01-01--1917-12-31  9.90      390
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1906-01-01--1916-12-31  10      391
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1909-01-01--1915-12-31  10  stadsuppl.    392
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1915-01-01--1917-12-31  11  riksuppl.    393
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1914-01-01--1916-12-31  12  Stockholmsuppl.  394
DAGENS NYHETER (1864) 1909-01-01--1916-12-31  15  Stockholmsupplagan    395
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1915-01-01--1916-12-31  16    396
AFTONBLADET (1830) 1915-01-01--1916-12-31  17      397
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1915-01-01--1915-12-31  17      398
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1915-01-01--1916-12-31  18  huvudstadsuppl.    399
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1915-01-01--1916-12-31  18      400

Sidan skapad Sun Feb 25 02:45:47 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond