Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1921-01-01- -1921-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1877-11-01--1928-09-13  Nyberg, Johan  litteratören  Minnesruna T 1911-12-08  1
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1879-11-22--1927-10-05  Wallberg, Carl  redaktören    2
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    3
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-12-02--1925-08-13  Palme, J.H.  bankdirektören    4
ARBOGA TIDNING (1881) 1884-12-17--1926-10-06  Östgren, Karl Victor  boktryckaren    5
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  6
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  7
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-11-06--1929-01-06  Michelsen, Johan Wilhelm Hansenius      8
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1890-01-24--1924-08-18  Sjöström, Johan Mikael  redaktören    9
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    10
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    11
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1890-11-26--1921-12-28  Rahm, Johan Adolf Wilhelm  studeranden    12
AFTONBLADET (1830) 1890-12-05--1921-04-14  Sohlman, Harald  juris kandidaten    13
HJO TIDNING (1885) 1891-01-15--1923-01-11  Sandberg, P-Nilsson  Boktryckaren    14
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-12-12--1925-12-05  Brodin, Karl  Skolläraren  Avled 1925-12-05  15
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    16
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  17
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  18
VIOLA (1895) 1894-12-22--1926-08-15  Bovin, Knut Adolf  Trädgårdsarkitekten  JuD  19
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      20
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1895-02-25--1929-07-24  Hall, Carl  hemmansegaren    21
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-10-31--1923-09-08  Wingborg, Frans August  filosofie kandidaten    22
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1896-10-04--1929-08-04  Petré, Knut Richard  boktryckaren    23
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    24
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    25
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckaren    26
HALLANDS TIDNING (1889) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckare    27
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  28
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  29
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    30
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1899-01-07--1922-03-23  Sundin, Erik Reinhold  filosofie doktorn    31
DALPILEN (1854) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    32
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    33
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    34
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1929-04-14  Sohlman, Harald      35
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    36
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    37
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    38
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      39
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-02-21--1922-04-13  Grönlund, Johan Alfred Johansson  skomakaren    40
AVESTA TIDNING (1882) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    41
SALA ALLEHANDA (1880) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    42
AURORA (1899) 1901-10-12--1927-11-02  Roos, August  skräddaren    43
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    44
GRENNA TIDNING (1858) 1901-11-25--1929-07-03  Söderling, Sten Erik      45
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    46
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    47
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1921-04-13  Sohlman, Harald      48
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1903-04-27--1934-11-06  Andersson, Johan Samuel  redaktören    49
TIERPSPOSTEN (1892) 1903-04-27--1934-11-06  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    50
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1903-05-02--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustaf  litteratören    51
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  52
NYA POSTEN (1903) 1903-09-05--1928-03-17  Hultman, Karl  faktorn    53
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-09-18--1926-01-27  Österberg, Carl Gustaf  riksdagsmannen    54
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  55
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-14--1944-06-30  Ljunggren, Elof    56
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1903-12-19--1939-02-18  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  redaktören, filosofie kandidaten  Tilltalsnamn: Mauritz  57
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-27--1943-02-16  Persson, Per Axel      58
ARBETET (1887) 1904-03-09--1926-03-16  Sönnerdahl, Axel Martin  redaktionssekreteraren    59
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1904-05-04--1936-12-30  Ollén, Natanael Petrus  redaktören    60
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1904-06-08--1939-07-13  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan    61
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1904-10-08--1929-01-06  Johan William Hansenius Michelsen      62
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1904-11-08--1926-04-26  Alkman, Edvard Petrus  skriftställaren    63
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-02-20--1934-12-30  Osterman, John Oskar  redaktören    64
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-03-24--1926-11-02  Alkman, Edvard Petrus  redaktören    65
GEVALIA (1905) 1905-04-07--1934-12-15  Eriksson, Ernst Gustaf  redaktören    66
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1905-04-26--1941-12-06  Svensson, Albert Kaleb    Ingen ansv. utg.kontinuerligt angiven i tidningen.  67
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      68
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1905-09-15--1933-02-28  Olsson, Olof  boktryckaren    69
TROLLHÄTTAN (1906) 1905-11-18--1924-04-21  Karlinder, Ernst Gustaf  redaktören    70
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-20--1922-12-06  Kristiansson, Carl Johan Julius  typografen    71
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-20--1940-09-18  Kristiansson, Carl Johan Julius  Typograf    72
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      73
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1906-12-27--1924-03-20  Edhelberg, Richard  redaktören  T är därefter tidskrift på KB. Fritz Leontius Florentinus Hällzon är dess ansv. utg. fr.o.m. 1925-11-16.  74
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1907-09-30--1923-10-14  Härje, Karl Albert  vice konsuln, fil. kandidaten    75
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-10-22--1924-11-05  Stenström, Adolf Erland  redaktören    76
BROKIGA BLAD (1908) 1907-11-06--1921-04-14  Sohlman, Harald  redaktören,juris kandidaten    77
SKARAPOSTEN (1906) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    78
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    79
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1908-11-26--1936-08-20  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören  För Nya dagligt allehanda Vårt land.  80
KISATIDNINGEN (1906) 1908-12-15--1939-12-30  Hultman, Karl  boktryckaren    81
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    82
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1909-05-03--1934-11-30  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    83
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart      84
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart   Redaktören    85
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-06-04--1921-11-18  Ljungberg, Axel Emil  filaren  Enligt PrT är Ljungdal redaktör 1907-1922!  86
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-06-29--1932-12-13  Ohlsson, lars  redaktören    87
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm      88
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1909-09-06--1922-07-31  Falck, Albert Edvard  redaktören    89
SIGNALEN (1900) 1909-09-07--1928-09-14  Winberg, Carl  sekreteraren i svenska järnvägsmannaförbundet    90
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-09-25--1923-07-11  Molin, Per Adolf  redaktören    91
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-10-05--1921-11-02  Lundberg, Sverker  agronomen  enligt T: 1921-12-31  92
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    93
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1909-10-25--1928-03-31  Bergfelt, Johan Svensson      94
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1909-11-19--1938-11-30  Karlgren, Karl Johan Martin      95
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-06--1926-03-30  Hamrin, Carl Josef  redaktören    96
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-06--1931-12-25  Hallenius, Johan Viktor  folkskoleläraren  T: ansv. utg. fr.o.m. 1909-12-23; ingen uppg. om ansv. utg. 1931-12-26--1932-01-20.  97
ÖSTGÖTEN (1874) 1910-02-12--1931-08-25  Hanzén, Johan [John]  redaktören    98
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1910-02-28--1924-05-07  Wikmark, Elon  filosofie doktor    99
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1910-02-28--1924-05-25  Wikmark, Elon  filosofie doktorn    100
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    101
SVENSKA POSTEN (1873) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    102
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    103
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-08-04--1939-03-09  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    104
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-09-03--1930-08-04  Ekdahl, Nils Gustaf Emil  redaktör    105
FOLKET (1906) 1910-09-30--1941-05-13  Pettersson, Oskar Julius  tidningsmannen    106
DAGENS NYHETER (1864) 1910-10-05--1923-05-28  Karlgren, Lars Anton Natanael  filosofie licentiaten    107
ÖREBROKURIREN (1902) 1910-10-21--1922-12-07  Nilsson, Karl Robert  tidningsmannen    108
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1910-10-29--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    109
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-08--1924-11-07  Andersén, Efraim Einar Emanuel  redaktören    110
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1910-12-21--1940-06-30  Sandblom, Erik Rustan  redaktören    111
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-24--1943-07-09  Andersson, Carl Leonard  red.sekreteraren    112
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1910-12-29--1923-02-27  Christiernsson, Nils Henrik  redaktören    113
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  114
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    115
RONNEBYPOSTEN (1895) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktör    116
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    117
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    118
WESTGÖTEN (1888) 1911-03-31--1940-03-20  Severin, Ernst Otto Hjalmar  Redaktör    119
BORÅS TIDNING (1838) 1911-03-31--1940-03-20  Sewerin, Ernst Otto Hjalmar  redaktör    120
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-01--1921-12-29  Fredlund, Per Gustaf  boktryckeriföreståndaren    121
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1911-04-13--1930-12-17  Rinman, Erik Benjamin  redaktören    122
UPSALA (1845) 1911-04-20--1929-05-31  Söderberg, Nathanael  filosofie doktor    123
TRIUMF (1891) 1911-04-25--1927-02-18  Månsson, Nils  arrendatorn    124
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1911-05-11--1926-12-14  Kron, Nils Johan  redaktören    125
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    126
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-06-23--1934-11-04  Löfstedt, Efraim  redaktören    127
SALAPOSTEN (1906) 1911-08-10--1925-10-09  Karlsson, Oscar Gustaf  redaktören    128
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1911-10-19--1921-12-04  Palmquist, Johan, Viktor  folkskolläraren    129
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1911-10-19--1921-12-04  Palmqvist, Johan Valter  folkskolläraren    130
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1911-11-03--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    131
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      132
KULLABYGDEN (1912) 1911-11-21--1924-10-16  Palm, Folke Gustaf Lennart  Redaktör    133
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1911-12-06--1927-10-12  Ericson, Carl Elis Albert      134
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1912-01-13--1934-05-21  Peterson, Axel Edvin  redaktionssekreteraren    135
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    136
APPELL (1912) 1912-05-03--1925-05-15  Lidén, Knut Fritjof  bokhållaren    137
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1912-05-03--1936-09-24  Elvers, Carl Johan  jurist och filosofiekand    138
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    139
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1912-10-01--1923-01-30  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören    140
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören  För båda upplagorna  141
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1912-11-19--1928-11-24  Bäckström, Frans Leonard  ekonomichefen    142
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1913-03-06--1928-10-24  Borg, Kristina  Änkefru    143
HELSINGEN (1882) 1913-06-02--1928-05-08  Myrström, Sven Magnus  redaktören    144
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1913-06-05--1935-01-27  Wikström, Anton  riksdagsmannen    145
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1913-07-05--1932-12-15  Wigert-Lundström, Carl Hakon  redaktören    146
KORRESPONDENTEN (1846) 1913-07-25--1931-05-25  Österberg, Edvin Ivar Hugo  Redaktören    147
KINDAPOSTEN (1894) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    148
VIMMERBY TIDNING (1884) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    149
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1913-09-08--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    150
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1913-09-18--1921-12-20  Holmqvist, Frans Edvin  boktryckaren    151
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1913-09-18--1921-12-30  Holmqvist, Frans Edvin  boktryckaren    152
TJUSTS TIDNING (1886) 1913-09-18--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    153
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1913-10-29--1925-09-29  Frösell, Iwar Hjalmar      154
VECKOPOSTEN (1868) 1913-11-03--1936-11-07  Byström, Jakob Jakobsson  Redaktören    155
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-12--1936-02-28  Fischer, Jakob  redaktören    156
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1913-12-20--1926-01-15  Hansson, Axel Edvin  handlaren  ändrade titeln på sin förra tidning: meddelande från Bohusläns Köpmannaförbund (1912)  157
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1914-01-28--1925-01-06  Johnsson, Andreas  tidningsmannen    158
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1914-03-04--1933-01-20  Sjödin, Peter      159
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1914-06-08--1929-05-29  Salomonsson, Salomon  redaktör    160
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1914-06-19--1933-05-15  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    161
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    162
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1914-07-22--1925-09-25  Karlman, Johan August  distriktföreståndaren    163
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    164
KARLSHAMN (1871) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    165
RONNEBY TIDNING (1912) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik      166
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1914-11-10--1930-08-29  Svedberg, Karl Hjalmar      167
HUMORISTEN (1915) 1914-12-02--1925-10-24  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    168
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-09--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustav  redaktören    169
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1915-01-27--1926-08-30  Sandström, Bertil Rudolf Fredrik  rådmannen    170
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1915-02-05--1921-03-30  Ericson, Karl Wilhelm  Redaktören    171
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1915-02-11--1923-06-11  Malmrot, Ernst Teodor  redaktören    172
SKELLEFTEBLADET (1887) 1915-03-27--1922-09-25  Swenborg, Thore Olof      173
NORRLANDSBLADET (1909) 1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten    174
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1915-09-08--1922-06-15  Jönsson, Carl Edward  redaktören    175
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    176
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1915-10-05--1921-10-24  Augustsson, Karl Johan  avdelningsföreståndaren    177
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1915-10-05--1945-08-07  Kjerrulf, Clas Ragnar Zefanias  redaktören    178
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1915-10-22--1922-10-13  Ericsson, Eric  bokhandlaren    179
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1915-11-03--1922-08-31  Linder, Frans Georg  underlöjtnant    180
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-11-03--1934-11-05  Olsson, Gustav Adolv  journalisten    181
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    182
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    183
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    184
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-11-08--1938-06-21  Törnblom, Carl Ferdinand  predikanten    185
SALTSJÖBADEN (1908) 1915-11-15--1930-11-05  Jacobsson, Johan Gothfrid Adalbert  redaktören    186
NORDHALLAND (1883) 1915-11-18--1921-09-09  Fager, Charley Arthur  hemmansägare    187
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-12-04--1927-03-09  Ahnwall, Carl Henrik  direktören    188
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-12-11--1938-10-07  Martins, Martin Fredrik Gideon  Redaktören    189
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-10--1924-06-06  Frennberg, Erik Birger  redaktionssekreteraren    190
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1916-03-17--1926-04-25  Berglund, Edvard Helmer Eugén      191
BRAND (1898) 1916-04-25--1925-07-20  Johansson, Johan Oskar  skomakeriarbetaren    192
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    193
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  Redaktören    194
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  redaktören    195
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-26--1944-04-10  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    196
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1916-07-05--1941-09-23  Serrander, Ernest  redaktionssekreteraren    197
GEFLEPOSTEN (1864) 1916-07-27--1930-03-14  Eriksson, Ernst Gustav  redaktören    198
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1916-08-12--1926-07-26  Wollter, Kjell Anders Karl  redaktören    199
NYA NORRLAND (1907) 1916-08-17--1925-01-06  Viksten, Isak Albert  journalisten    200
VECKOBLADET (1916) 1916-09-07--1923-06-29  Sandqvist, Oskar Fredrik  redaktören    201
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-09-12--1927-10-21  Wichman, Johan Axel  tryckeriarbetaren  I vissa årgångar av ITT: Wichmann  202
EXTRABLADET (1912) 1916-10-21--1926-12-17  Vedin, Per Johan  jornalisten    203
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    204
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-11-06--1944-08-25  Hellberg, Knut Gustaf  redaktören    205
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1916-11-20--1935-07-10  Johnson, Johan Alfred  redaktören    206
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1916-11-24--1930-12-30  Malmrot, Thelma Lucia      207
VETLANDAPOSTEN (1893) 1916-12-20--1934-09-19  Jansson, Karl Emil  redaktören    208
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1917-02-08--1922-11-07  Eriksson, Gustaf Konrad  godsägaren    209
STICKAN (1919) 1917-05-19--1925-04-30  Lithman, Thor  redaktören    210
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      211
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny Karl  professorn    212
STORMKLOCKAN (1909) 1917-06-08--1921-08-02  Malmsjö, Anders Edvin  journalisten    213
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1917-06-27--1931-10-21  Carlson, Fran August  boktryckaren    214
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-08-23--1937-06-27  Bratt, Valter  redaktören    215
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1917-08-27--1930-12-12  Severin, Georg Robert Natanael  redaktören    216
HVETLANDA TIDNING (1873) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören  Samma datum tog Bäckman ut utgivningsbevis för Säfsjö nyheter.  217
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören    218
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-10-01--1922-01-23  Sundelin, Ludvig Emanuel  redaktören    219
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-10-01--1937-03-21  Danielsson, Axel Teodor  direktören    220
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1917-10-10--1921-12-31  Stuge, Anders Helmer  hemmansägaren  Fr.o.m. 1922 utges T utan utgivningsbevis i.o.m att Helmer Stuge vägrar överlåta det. P.g.a. detta ändras namnet till Landsbygdspressen.  221
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-10-10--1930-06-17  Andersson, Axel Ivar  filosofie doktorn    222
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1917-10-13--1921-10-24  Karleby, Nils Teodor Jönsson  redaktören    223
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1917-10-13--1921-10-24  Karleby, Nils Teodor Jönsson  redaktören    224
TRIUMFBÅGEN (1914) 1917-10-13--1929-09-12  Lindenstein, Carl Erik Ferdinand  redaktören    225
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1917-10-15--1934-04-18  Andersson, Per Johan  direktören    226
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1917-10-23--1921-11-10  Normelli, Tor Vilhelm Alexander  kamreren  Utgivningsbevis med samma datum finns även för delen Sävsjötidningen.  227
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1917-11-02--1921-04-04  Andersson, Nils Axel  redaktören    228
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-11-14--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm  redaktören    229
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1917-11-16--1928-04-03  Leufvén, Gustaf Johannes  Direktören    230
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-11-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  JuD: beviset gäller från 1918-01-01; T 1917-12-04; avled 1934-05-23  231
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1917-11-28--1925-12-15  Törnfelt, Jöns Peter  redaktören    232
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1917-12-01--1923-11-14  Johansson,Ture Ivar Emanuel      233
ARVIKA TIDNING (1884) 1917-12-05--1924-02-03  Fjellner, Roel Folke Adolf      234
DALADEMOKRATEN (1918) 1917-12-07--1938-08-31  Englund, Ivar Erik Bernhard  redaktören  Avled 1938-06-11; tilltalsnamn Ivar  235
LUDVIKA TIDNING (1910) 1917-12-12--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  236
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-02-14--1922-07-12  Lindskog, Oscar Fredrik Reinholm  filosofie licentiaten    237
SÖDRA SKÅNE (1914) 1918-03-09--1921-03-31  Larsson, Fritz Waldemar  direktören    238
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-08--1937-04-19  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    239
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-04-18--1921-04-18  Christensson, Karl Johan  bageriarbetaren  I T. John Christensson. Artikel om denne i T 1921-04-19.  240
SPEGELN (1917) 1918-04-24--1931-01-25  Kamp, Torsten, Adolf  redaktören    241
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    242
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1918-05-23--1921-03-31  Rosenqvist, Nils Birger      243
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-06-12--1923-07-17  Bohlin, Johan Artur  redaktören  slutdatum osäkert  244
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-06-12--1928-10-24  Sandberg, Oskar Antoni  redaktören    245
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-06-16--1930-12-16  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    246
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    247
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1918-07-01--1923-10-31  Nylin, Karl Axel  redaktören    248
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      249
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1918-07-17--1945-10-23  Isakson, Nils Rudolf  direktören    250
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  251
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    252
ARVIKA NYHETER (1895) 1918-07-31--1932-05-26  Wallin, J. A.      253
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    254
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    255
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-09-19--1925-12-22  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    256
NY TID (1892) 1918-10-03--1922-03-23  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    257
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-10-03--1943-02-09  Lindberg, Elof Herman  redaktören    258
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1918-10-11--1943-01-29  Gustafsson, C. W.    259
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1918-10-14--1939-03-30  Grundel, Kristian August  boktryckaren    260
HELSINGEBYGDEN (1919) 1918-10-30--1921-12-30  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    261
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    262
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    263
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    264
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-05--1922-05-03  Dahlberg, Gustaf Emil  järnarbetaren    265
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-11-12--1921-04-01  Lindh, Jonas Wilhelm  snickeriarbetaren    266
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-11-13--1921-07-24  Forssell, Carl Arne  filosofie doktorn    267
MELLERUDS TIDNING (1907) 1918-11-27--1921-08-02  Nilsson, Karl Ferdinand  journalisten    268
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1918-11-27--1921-08-02  Nilsson, Karl Ferdinand  journalisten  JuD  269
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1918-11-29--1941-05-13  Jakobsson, Isak Anton  kommunalnämndsordföranden    270
DALABLADET (1918) 1918-12-09--1924-09-08  Kjellman, James Ferdinand  redaktören    271
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    272
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    273
REVONTULET (1919) 1918-12-31--1921-05-01  Johnsson, Andreas  redaktören    274
BAROMETERN (1841) 1919-01-07--1934-05-01  Petersson, Svante Gustaf  bankkassören  Avled 1934-04-29. Minnesruna 1934-04-30  275
NYA SAMHÄLLET (1900) 1919-01-09--1933-08-05  Västberg, Johan Mauritz  journalisten    276
HEMMETS VÄN (1898) 1919-01-10--1921-08-21  Samuelsson, Karl Oskar  redaktören    277
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    278
RIKET (1919) 1919-01-16--1922-05-13  Ekgren, Erik Torsten  redaktören    279
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1919-01-16--1922-12-03  Ekgren, Erik Torsten  redaktören  Utgivningsbevis för "Riket"  280
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-02-06--1930-09-15  Pripp, Anna Kristina Fredrika  journalisten  tilltalsnamn: Anna-Stina  281
UMEBLADET (1847) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    282
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    283
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    284
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    285
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1919-03-03--1921-05-09  Telander, Olov Teodor  redaktören    286
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    287
NEGOTIA (1919) 1919-04-09--1921-01-29  Brunfeldt, Emanuel Bill  handelsresanden    288
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-04-16--1922-08-17  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    289
NORRLANDSKURIREN (1922) 1919-04-16--1938-06-22  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    290
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-04-16--1944-12-31  Engman, Alfred Bernhard  redaktören    291
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-05-03--1921-12-31  Jönsson, Andreas Martin  boktryckaren    292
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    293
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1919-06-13--1921-09-08  Fjeldstad, Richard J:son      294
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1919-07-01--1921-07-28  Timelin, Erik Ivar Ernst  redaktören, filosofie kandidaten    295
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1919-07-17--1926-10-20  Persson, Henrik Julius  redaktören    296
BONDETIDNINGEN (1918) 1919-08-11--1922-11-29  Knutsson, Carl Oscar Knut  ombudsmannen    297
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-09-05--1923-09-07  Berndt, Axel Wilhelm (Larsson)  redaktören    298
SYNDIKALISTEN (1911) 1919-09-09--1921-12-24  Severin, Frans Ferdinand  redaktionssekreteraren    299
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1919-09-12--1921-12-05  Pravitz, Anders Gunnar Fredrik  redaktören    300
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1919-09-29--1923-04-18  Ruhlin, Erik Sixtus Georg  direktören    301
HAPARANDABLADET (1882) 1919-09-29--1923-04-18  Ruhlin, Erik Sixtus Georg  direktören    302
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      303
ANNONSBLADET (1919) 1919-10-08--1926-08-25  Brander, Anders  Redaktör    304
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1919-10-13--1921-09-14  Sundström, Johan Rudolf  hemmansägaren    305
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1919-10-15--1921-08-08  Timelin, Erik    306
DAGENS TIDNING (1919) 1919-10-20--1922-03-10  Nordin, Karl Richard  lektorn    307
NORDSVERIGE (1919) 1919-10-28--1921-08-08  Dahlin, Gunnar      308
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1919-10-28--1924-11-05  Gegerfelt, John Sixtus von  journalisten    309
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      310
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-11-04--1930-03-31  Gustafson, Johan Wilhelm  redaktören    311
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1919-11-10--1921-11-09  Bernhard-Johanson, Waldemar  redaktören    312
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-11-13--1935-10-19  Hansson, Joel  Direktören    313
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-11-18--1921-04-01  Gullander, Emil Thorvald  direktören    314
DALATIDNINGEN (1918) 1919-11-18--1923-04-02  Wiklund, Karl Johan  direktören    315
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-11-27--1927-04-19  Pärson, Edvard Filip  redaktör    316
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1919-11-28--1921-02-25  Johansson, Gustav Adolf  redaktören    317
BORÅS DAGBLAD (1908) 1919-11-28--1921-02-28  Johansson, Gustav Adolf  redaktören    318
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1919-12-08--1923-11-30  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan  För halvveckoupplagan  319
SÖDERHAMNS TIDNING UPPLAGA B - HALVVECKOUPPLAGAN (1920) 1919-12-08--1923-11-30  Grandien, Anna Aurora Leonida  Änkan    320
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1919-12-18--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    321
HEMMETS TIDNING (1920) 1919-12-22--1922-10-27  Birkedal, Karl August Teodor  handlanden  Tilltalsnamn: August  322
LANDSBYGDEN (1911) 1919-12-31--1921-11-08  Ahlberg, Carl Oskar  hemmansägaren    323
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1920-01-07--1922-02-06  Ödegård, Werner  redaktören    324
BLEKINGEKURIREN (1919) 1920-01-19--1922-01-27  Karlsson, Arvis Gideon  bruksarbetaren    325
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1920-01-27--1921-10-26  Otto, Carl  redaktören    326
ODALBONDEN (1919) 1920-02-25--1922-10-30  Lindén, Johan  inspektören    327
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-05--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar  handlanden  Iwar Nilsson avled 1941-02-15.  328
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1920-03-10--1921-10-13  Hansson, Sigfrid  redaktionssekreteraren    329
INLANDET (1920) 1920-03-27--1921-08-06  Jansson, Sven Olof Reinhold  journalisten    330
VÄSTMANLAND (1918) 1920-04-01--1921-02-04  Carlsson, Abel Elias  redaktören    331
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1920-04-01--1928-01-08  Berlin, Nils Edvard  redaktören    332
UPPLAND (1918) 1920-04-16--1921-05-12  Marell, Seth Mathias  filosofiekandidaten    333
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-04-24--1949-07-19  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    334
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1920-04-29--1921-10-14  Davidson, Karl Axel  redaktören    335
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1920-05-07--1921-11-30  Törnkvist, Algot Åkesson  redaktören    336
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1920-05-20--1921-03-31  Tjus, Georg Gottfrid Ruben  redaktören    337
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1920-06-02--1939-10-17  Andersson, Fredrik  direktören    338
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1920-06-17--1922-01-13  Malmberg, Lars Peter  redaktören    339
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1920-06-17--1922-01-13  Malmberg, Lars Peter  redaktören    340
LUNDS DAGBLAD (1897) 1920-06-18--1922-12-18  Lundgren, Ernst      341
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1920-07-01--1926-06-29  Lindkvist, Karl August Edvin  redaktören    342
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1920-07-21--1923-07-03  Sylwan, Frans Johan Georg  redaktören    343
REFORMATORN (1887) 1920-07-21--1925-06-04  Eklund, Oskar Gustaf  redaktören    344
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1920-07-21--1925-12-16  Sylwan, Georg  redaktören  enl T t o m 1925-12-31  345
NATIONALKURIREN (1893) 1920-07-23--1922-09-29  Johansson, Carl Reinhold      346
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1920-07-30--1932-09-26  Sjögren, Carl Sten  filosofie magistern    347
LJUSDALS TIDNING (1896) 1920-07-30--1937-04-20  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    348
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-08-06--1922-07-24  Sahlin, Karl Gustaf Gösta  redaktören    349
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-08-19--1923-09-30  Ewald, Gustaf Evald  redaktören    350
FIGARO (1878) 1920-09-03--1921-02-04  Lindström, John Peter  journalisten    351
TRANÅSPOSTEN (1918) 1920-09-03--1924-10-21  Frölich, Bror Ragnar      352
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-09-25--1949-08-31  Olovson, Oskar Emil  redaktören    353
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1920-09-27--1930-06-04  Johansson, Valton Robert Georg  redaktören    354
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1920-09-28--1930-07-01  Svensson, Ingeborg Dorotea  änkan  född Litorin. 1930 nr 7-10.  355
VIDI (1913) 1920-09-28--1931-12-23  Lundén, James Barthold  ingenjören  1923-08-09 uttogs utgivningsbevis för "Barthold Lundéns Vidi".  356
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1920-10-01--1921-07-11  Olson, Erik Anders Vilhelm  redaktören    357
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1920-10-01--1943-05-18  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckare    358
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-10-02--1923-06-19  Peterson, Oscar      359
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-10-07--1946-06-30  Sanden, John Erik      360
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1920-10-09--1937-12-17  Bum, Sven Gustaf  apotekaren    361
VILLASTÄDERNA (1920) 1920-10-14--1922-12-30  Bergfelt, Johan Svensson  redaktören    362
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-14--1924-12-24  Bergfelt, Johan Svensson  redaktören  reg.datum JuD  363
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1920-10-15--1921-10-15  Lorén, Sven Gustaf      364
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1920-10-28--1921-04-24  Thorén, Anders Gunnar  journalisten    365
NORRA SMÅLAND (1918) 1920-11-01--1923-06-29  Andersson, Klas Alfred  redaktören    366
JORDBRUKARBLADET (1918) 1920-11-02--1922-05-08  Håkansson, Josef Anton  redaktören    367
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1920-11-05--1921-10-28  Elfstadius, Karl  redaktören    368
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-11-06--1963-05-31  Selander, Johannes Anton  redaktören  T (slutdatum)  369
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-08--1921-10-09  Augustsson, Karl Johan  redaktören    370
FOLKETS TIDNING (1857) 1920-11-12--1921-03-31  Tjus, Georg Gottfrid Ruben  redaktören    371
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-16--1921-10-19  Augustsson, K. J.    372
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1920-11-29--1923-10-16  Segerborg, Per Johan Persson (Pälle)  redaktören    373
LANTARBETAREN (1921) 1920-11-29--1929-01-11  Hansson, Johan Albin  förtroendemannen  avliden 1929-01-12.  374
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-12-01--1921-10-19  Augustsson, K. J.    375
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1920-12-02--1923-01-02  Sahlin, Karl Gustaf (Gösta)  redaktören    376
LJUSNEDALEN (1920) 1920-12-13--1921-10-28  Elfstadius, Karl  redaktören    377
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1920-12-21--1921-10-20  Wassenius, Arvid Josef Henning  redaktören    378
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1920-12-21--1931-06-24  Sjöholm, Konrad      379
DALASYNDIKALISTEN (1921) 1921-01-03--1922-12-31  ingen uppgift    Uppgift saknas både i JuD och i tidningen.  380
BORÅS AFTONBLAD (1921) 1921-01-04--1921-08-01  Carlander, Samuel Pontus Pettersson  handlanden    381
VÄSTGÖTABYGDEN (1921) 1921-01-04--1921-08-02  Carlander, Samuel Pontus Pettersson  handlanden    382
GNISTAN (1920) 1921-01-04--1921-11-02  Almer, Johan (Johannes) Olsson  journalisten    383
BUDSKAPET (1919) 1921-01-05--1929-10-03  Hallén, L.    Inländsk tidningstaxa  384
SYDSVENSKA LANTMANNATIDNINGEN (1921) 1921-01-10--1924-07-19  Anderson, Richard Gottfrid  boktryckaren    385
HUSHÅLLSBLADET (1921) 1921-01-15--1921-03-15  Sohlman, Harald  juris kandidaten    386
GÖTEBORGS HYRESBLAD (1921) 1921-01-24--1921-06-09  Svensson, Sven Carl      387
VÄSTMANLAND (1918) 1921-02-05--1921-05-21  Almgren, Karl Gustaf Ragnar  journalisten    388
FIGARO (1878) 1921-02-05--1923-02-12  Renström, Ingrid Solveig      389
EXTRABLADET (1921) 1921-03-12--1921-12-17  Ellertz, Emil Elias Petersson  redaktören  bevis utfärdat på Nyaste Extrabladet  390
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1921-03-31--1939-10-02  Ander, Ernst Tyko  Direktören    391
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1921-04-01--1949-12-31  Hagberg, Erik      392
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1921-04-02--1921-06-15  Setterlind, Isidor Wilhelm Lambert  redaktören    393
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1921-04-02--1921-07-11  Malmborg, Adolf    394
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1921-04-05--1921-05-25  Malmberg, Gustaf Adolf Teodor  ekonomichefen  T 1921-03-24  395
ÖSTERGÖTLANDS IDROTTSTIDNING (1921) 1921-04-13--1923-04-15  Ölander, Karl Wilhelm  redaktören    396
HUSHÅLLSBLADET (1921) 1921-04-15--1921-10-15  Söderberg, Fredrik Fritiof Verner  filosofie doktorn    397
AFTONBLADET (1830) 1921-04-15--1923-02-15  Söderberg, Fredrik Fritiof Verner  filosofie doktorn    398
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1921-04-15--1923-02-15  Söderberg, Fredrik Fritiof Verner      399
BROKIGA BLAD (1908) 1921-04-15--1923-02-15  Söderberg, Fredrik Fritiof Verner  filosofie doktorn    400
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1921-04-19--1922-02-18  Lindberg, Henry Edvin  bagaren  "Skånes fokblad. Organ för kommunistiska partiet"  401
LANDTMANNABLADET (1903) 1921-04-20--1923-02-15  Söderberg, Verner      402
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1921-04-25--1922-03-23  Karlson, Frans Emil  journalisten    403
REVONTULET (1919) 1921-05-02--1921-12-30  Wanhainen, Carl Ture  plåtslagaren    404
REVONTULET (1923) 1921-05-02--1924-04-24  Wanhainen, Carl Ture  plåtslagaren    405
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-05-10--1926-10-21  Ericson, Carl Wilhelm  redaktören    406
UPPLAND (1918) 1921-05-13--1922-01-15  Johansson, Frans Hjalmar  redaktören    407
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1921-05-26--1923-10-12  Svensson, Nils Rudolf  redaktören    408
GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-06-09--1922-08-12  Almgren, Karl Gustaf Ragnar  redaktören    409
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1921-06-28--1925-01-23  Ahnwall, Carl Henrik  redaktören    410
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1921-07-12--1922-10-11  Byström, Olof  redaktören    411
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1921-07-12--1923-01-27  Almgren, Karl Gustaf Ragnar  redaktören    412
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1921) 1921-07-15--1923-09-28  Åkerberg, Osvald Alfred Valentin  typograf    413
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1921-07-15--1926-02-17  Åkerberg, Osvald Alfred Valentin  typograf    414
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-07-18--1949-10-25  Törnkvist, Algot Åkesson      415
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1921-07-25--1923-06-15  Timelin, Erik Ivar Ernst  redaktören    416
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1921-07-28--1923-04-07  Dufvenberg, John Elon  journalisten    417
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1921-07-28--1923-09-01  Frennberg, Erik Birger  redaktören    418
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1921-07-29--1927-06-27  Ekermann, Arne, Ludvig  redaktören    419
VÄRENDSBLADET (1921) 1921-08-03--1922-03-02  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    420
STORMKLOCKAN (1909) 1921-08-03--1925-01-09  Vretling, Arvid Ferdinand  redaktionssekreteraren    421
NORDSVERIGE (1919) 1921-08-09--1922-02-06  Näsgård, Bernhard      422
VISIRET (1921) 1921-08-16--1937-12-15  Löwenthal, Salomon  direktören    423
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1921-08-22--1927-06-21  Ekerman, Arne    424
HEMMETS VÄN (1898) 1921-08-22--1962-10-18  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktören    425
MISSIONSBANERET (1921) 1921-08-26--1949-09-15  Ahlbäck, Algot Emanuel  baptistpredikanten  i T fr.o.m. 1941-06-12  426
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-09-09--1922-06-15  Greek, Karl Seth      427
NORDHALLAND (1883) 1921-09-09--1923-11-30  Johansson, Karl Fridolf      428
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1921-09-15--1922-04-28  Söderberg, Gösta Andreas  disponenten    429
VÄSTGÖTA SPORTNYHETER (1921) 1921-10-03--1922-08-28  Forsman, Ragnar Leander      430
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-10--1941-06-06  Hellberg, Einar Rolf  ingenjören  slutdatum enl T  431
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1921-10-12--1924-10-08  Larsson, Bror Yngve  typografen  Utg.-bevis gällande Skämttidningen smålänningen (1921).  432
SKÄMTTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-10-12--1924-11-08  Larsson, Bror Yngve  typografen  Utgivningsbeviset flyttat till Stockholm 1922-05-06.  433
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1921-10-14--1924-11-05  Möller, Fritz Gustaf  partisekreteraren    434
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1921-10-15--1923-12-28  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    435
VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921) 1921-10-15--1929-12-15  Svenson, J.    T: "Utgivare".  436
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1921-10-21--1922-11-12  Zetterström, John Viktor  redaktören    437
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-10-21--1925-12-27  Dahllöf, Ingeborg  redaktionssekreteraren    438
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-10-21--1935-08-12  Dürango, Fredrik Elfrid  redaktör  Tilltalsnamn: Elfrid  439
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1921-10-25--1941-01-01  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    440
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-10-25--1942-12-29  Hellberg, E.R.      441
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-25--1953-12-31  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    442
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1921-10-26--1923-11-30  Fager, Charley Artur  redaktör    443
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1941-06-05  Hellberg, E. R.    444
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1942-02-19  Hellberg, E. R.    445
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-10-27--1928-10-05  Hedlund, Johan Reinhold  typografen    446
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1921-10-29--1922-04-17  Ohlén, Olof  direktören    447
LJUSNEDALEN (1920) 1921-10-29--1922-04-17  Ohlén, Olof  direktören    448
KURIREN (1921) 1921-11-01--1944-09-21  Sahlgren, Karl Emil  expeditören    449
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1921-11-03--1926-01-22  Zachrison, Knut Arvid  agronomen    450
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1921-11-07--1924-04-24  Svedberg, Karl Hjalmar  redaktören  nytt bevis 1924-04-24, då det gamla hade förkommit  451
KNALLEN (1921) 1921-11-08--1921-12-09  Nilsson, Karl Ferdinand  journalisten    452
NORRBOTTENS LÄNS ANNONSBLAD (1921) 1921-11-08--1922-02-03  Ahlberg, Carl Oskar  redaktören    453
LANDSBYGDEN (1911) 1921-11-09--1922-01-18  Johansson, Lorenz    454
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1921-11-10--1924-01-23  Bogren, Sven Oskar Gabriel  redaktören    455
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-11-11--1923-07-19  Ohlsson, Einar Fredrik  rörarbetaren    456
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-11--1926-06-17  Robsahm, Gustaf Carlsson  grosshandlaren  Utgivningsbevis med samma datum finns även för delen Sävsjötidningen.  457
NORRKÖPINGS STAD VÄGVISARE (1921) 1921-11-24--1922-05-15  Wennerholm, Victor Edvard      458
SMÅLANDS DAGBLAD (1922) 1921-11-30--1922-05-08  Lundberg, Gustaf Hilding  redaktör    459
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1921-12-05--1927-06-02  Carlegård, Oscar Hugo Alexander  redaktören    460
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1921-12-05--1927-06-02  Carlegård, Oskar, Hugo, Alexander  redaktören    461
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-06--1922-10-30  Toldner, Olof Arvid  journalisten  I T är Toldner ansv. utg. till och med 1923-01-31.  462
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1921-12-06--1923-08-29  Dahlgren, Lars Axel Victor  redaktören    463
HÄROLDEN (1922) 1921-12-17--1922-09-16  Johansson, J. August  utgivare  464
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1921-12-21--1923-10-19  Bengtsson, Josef Albin  redaktören    465
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1921-12-29--1923-06-22  Malmberg, Lars Peter  redaktören    466
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  467

Sidan skapad Sun Feb 25 02:03:44 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond