Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1900-01-01- -1900-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-11-01--1904-11-20  Broomé, Simon Petrus      1
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1884-01-01--1903-12-31  Elfwing, Lars  Redaktör  Källa: Svenskt porträttgalleri. Datumen osäkra  2
ÖLANDSBLADET (1868) 1885-05-08--1918-01-02  Melander, Johan Edwin  kamrer    3
SÖDERMANLANDS ALLEHANDA (1885) 1885-10-10--1900-03-21  Öberg, Emil      4
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-12-03--1907-12-31  Bergstrand, Carl Emil    Slutdatum okontrollerat.  5
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1886-11-15--1907-12-27  Wickström, V. Hugo      6
ARVIKA TIDNING (1884) 1887-01-08--1909-12-07  Svanström, Fr.      7
SIGTUNA TIDNING (1888) 1887-12-21--1906-08-16  Sundberg, Per Olof      8
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1889-12-02--1906-03-28  Jeurling, Anders      9
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-17--1907-12-31  Bergdahl, Johan Gustaf      10
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1891-10-02--1914-12-31  Melbourne, Frans    Slutdatum osäkert  11
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-10-10--1925-12-05  Brodin, Karl    Avled 1925-12-05  12
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1929-07-28  Albert Michelsen      13
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1912-01-11  Johansson, Sam. A.      14
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1893-01-03--1914-04-22  Noren, Johan [John] Teodor      15
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-04-05--1902-12-31  Brander, Anders      16
NATIONALKURIREN (1893) 1893-07-14--1904-11-03  Ståhlgren Eugène      17
KALMAR (1864) 1893-08-26--1900-09-29  Johansson, Johan August      18
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1894-04-19--1904-02-15  Rahm, Mårten    Avled 1904-02-15, dödsruna 1904-02-17.  19
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-08-31--1909-05-03  Palm, Sven    Uppgift om tillträde som redaktör i T 1894-11-17. Avled 1909-05-03, dödsruna T 1909-05-04  20
NORRKÖPING (1885) 1894-12-08--1900-01-15  Smitt, Knut  lokal redaktör    21
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1894-12-18--1912-05-02  Spilhammar, Johan Reinhold  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  22
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      23
HVETLANDA TIDNING (1873) 1895-01-07--1904-12-15  ingen uppgift      24
FOLKTIDNINGEN (1895) 1895-03-23--1900-01-09  Kjellman, John August    osäker uppgift  25
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12  ingen uppgift      26
GRENNA TIDNING (1858) 1895-08-15--1900-03-14  Hwarfner , Karl Fredrik      27
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-11-01--1913-03-10  Svenson, Axel  Huvudredaktör    28
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Andersson, Sam. J.      29
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Berg, J. P.      30
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Lindberg, A    I redaktionen A. Lindberg, J. Sam. Andersson, J. P. Berg.  31
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1896-11-02--1900-01-04  Thelin, A  Redaktören    32
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1896-12-05--1901-12-23  Andersson, Nils    Ingen uppgift i T 1896-12-05--1901-07-05  33
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-04--1903-12-31  Elmgren, Johan Gustaf      34
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-10-09--1911-12-22  Wingborg, Frans August      35
LUNDS DAGBLAD (1897) 1897-12-01--1901-12-14  Ander, Johan Emil Anderzon      36
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1897-12-02--1900-04-26  Bratt, Valter      37
TRANÅS TIDNING (1892) 1897-12-03--1908-12-31  Malmqvist, K. Th.    uppgift saknas tidvis i T; slutdatum ej kontrollerat  38
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1913-01-02  ingen uppgift    1897-12-10--1898-06-23 trol. Adolf Stenström 1898-06-28--1913-01-02 trol. Axel Lidman  39
SÖDERHAMNSPOSTEN (1898) 1897-12-21--1900-08-11  Lundkvist, Viktor      40
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-05--1931-09-17  Salvén, Arvid  kyrkoherde    41
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-04--1926-12-14  Lindegren, Martin      42
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1898-06-11--1909-08-31  Landgren, Karl-Gustaf      43
ARVIKA NYHETER (1895) 1898-07-01--1900-03-02  Larsson, Nils William    T 1900-03-02, s. 2, sp. 4.  44
DAGENS NYHETER (1864) 1898-07-01--1921-12-31  Zweigbergk, Otto von      45
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1898-09-09--1906-05-21  Forsberg, Axel V.    Efter 1898-09-09. L  46
ÅBY-ÅSTORPSTIDNINGEN (1898) 1898-09-27--1901-12-16  Palm, Sven      47
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1898-10-01--1905-06-30  Fallander, Hugo      48
WERMLANDSKURIREN (1899) 1898-11-18--1901-12-27  Broström, Fredrik      49
BOLLNÄS TIDNING (1898) 1898-11-26--1900-08-09  Landén, Uno V.      50
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1898-12-01--1909-12-02  Lander, Johan Magnus      51
SÖDERMANLANDS DAGBLAD (1898) 1898-12-23--1900-01-23  Wernell, August      52
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1901-11-30  Ljunglund, Leonard      53
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1899-01-05--1902-09-06  Derwinger, Gustaf    ansv. utg. fr.o.m 1896-01-20  54
SKELLEFTEBLADET (1887) 1899-01-05--1911-12-07  Zimdahl, P.      55
LJUSDALSPOSTEN (1899) 1899-01-07--1900-03-03  Holmberg, Gustaf H:son      56
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1899-01-19--1900-08-15  ingen uppgift      57
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1899-02-08--1917-10-05  Weström, August      58
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1899-02-14--1900-04-09  Reuterström, Bror Anders Ivar      59
TRIUMF (1891) 1899-03-31--1911-04-22  Weiland, Per  red  1911-04-29--1911-07-08 står ingen redaktörsuppgift.  60
ÖREBRO TIDNING HALFVECKOUPPLAGAN (1899) 1899-04-07--1900-02-27  Söderling, Sten      61
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1899-05-11--1902-11-11  Johanson, Johan      62
AURORA (1899) 1899-08-05--1900-01-20  uppgift saknas      63
NORRA VÄRMLANDS ALLEHANDA (1899) 1899-09-21--1900-04-03  Blomkvist, F. A.      64
SPECERISTEN (1899) 1899-09-29--1904-04-15  Pehrsson, Torsten Albanus    osäker uppgift  65
KINDA TIDNING (1899) 1899-10-03--1901-10-22  Tapper, F. A.      66
WIMMERBYKURIREN (1896) 1899-10-03--1901-10-22  Tapper, F. A.      67
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1899-10-16--1903-09-25  Larsson, Anders Petter      68
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1906-05-23  Forsberg, A. V.      69
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1899-11-28--1900-05-03  Schultz, Hjalmar      70
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1899-11-30--1900-04-29  Schultz, Hjalmar      71
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1899-11-30--1900-05-03  Schultz, Hjalmar      72
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1899-11-30--1900-05-03  Schultz, Hjalmar      73
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1899-11-30--1900-05-30  Schultz, Hjalmar      74
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1899-12-02--1901-05-03  Ellander, Otto      75
SMÅLANDSKURIREN (1899) 1899-12-05--1900-07-05  Böhmer, Erik      76
DUSCH (1899) 1899-12-07--1901-06-06  Eggertz, Emil      77
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1899-12-08--1901-12-13  Sellman, Julius      78
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--1903-05-16  Thelin, Anders      79
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1899-12-26--1913-04-21  Nygren, Jacob Napoleon    osäker uppgift  80
FÖRPOSTEN (1865) 1900-01-01--1900-11-15  Cederquist, August  ansvarig utgivare    81
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1904-12-31  uppgift saknas      82
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1900-01-01--1905-08-11  uppgift saknas      83
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  Åsbrink, Gustav      84
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1914-03-14  Lidell, Axel      85
VECKOPOSTEN (1868) 1900-01-01--1932-06-30  uppgift saknas    sanolikt samma som ansvarig utgivare  86
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-01--1939-02-16  Hellberg, Mauritz      87
ÖREBRO TIDNING HALFVECKOUPPLAGAN (1899) 1900-01-02--1900-02-27  Lyth, P G  Lektor    88
ÖREBRO TIDNING (1881) 1900-01-02--1900-03-02  Lyth, P.G.      89
ÖREBRO TIDNING (1881) 1900-01-02--1900-03-02  Söderling, Sten      90
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1900-01-02--1900-03-12  ingen uppgift      91
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1900-04-28  Bratt, Valter      92
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1900-01-02--1900-06-09  Frösell, Gottfrid      93
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1900-01-02--1900-07-08  Malm, Ernst    Huvudredaktör ej angiven i T.  94
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-01-02--1900-07-25  Forssell, Hjalmar      95
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1900-09-15  Hedlund, Sven Adolf      96
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1900-09-21  ingen uppgift      97
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-01-02--1900-09-28  ingen uppgift      98
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-01-02--1900-10-09  Lindahl, Ernst H.      99
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-01-02--1900-12-15  Linder, Carl      100
MORA TIDNING (1893) 1900-01-02--1900-12-28  ingen uppgift    Lidman, Axel enl PrT 1923:2  101
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-02--1901-01-12  Hånell, August  utgivare    102
GELLIVAREBLADET (1900) 1900-01-02--1901-02-01  Neuman, Karl      103
UPSALA (1845) 1900-01-02--1901-02-05  Möllersvärd, Karl      104
DAGEN (1896) 1900-01-02--1901-02-28  Sohlman, Harald  utgifvare    105
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1901-03-01  Almqvist, Albert U.      106
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-02--1901-04-16  Ågren, J. F.      107
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-02--1901-04-16  Ågren, Julius Fredrik      108
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-02--1901-05-31  Åkerblom, Carl    Om uppsägningen av Åkerblom, se T 1900-12-31, s.2.  109
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1900-01-02--1901-08-31  Montan, Carl Otto      110
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1900-01-02--1901-09-24  Åkerblom, Fredrik      111
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-02--1901-09-28  Granlund, Sten      112
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1900-01-02--1901-10-01  Ericsson, Gustaf E.      113
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-01-02--1901-11-16  Segerstéen, Gustaf    1900-05-19--1901-11-16: Redaktion: Gustaf Segersteen, ansvarig utgivare[,] Joh:s Hall  114
SMÅLAND (1893) 1900-01-02--1901-12-31  Hellbom, Erland      115
VARBERGSPOSTEN (1894) 1900-01-02--1901-12-31  Högborg, Johan      116
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1902-04-03  Kjellberg, Emil      117
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1900-01-02--1902-04-29  Lönnberg, Axel      118
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1900-01-02--1902-07-03  Jeurling, Anders      119
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1902-08-23  Öman, V. E.  redaktör  T.1900-01-02 ej tillträdelsedatum.  120
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1900-01-02--1902-09-29  ingen uppgift      121
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1900-01-02--1902-10-01  Gullberg, Gustaf      122
TROLLHÄTTANS TIDNING (1892) 1900-01-02--1902-11-28  Karlson, Frans E.      123
MARIEFREDS NYA TIDNING (1877) 1900-01-02--1902-12-02  Boman, Johan Peter    L sid. 279, dock annan stavning: Bohman.  124
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1903-08-22  Kjellman, John      125
VÅRT LAND (1885) 1900-01-02--1903-09-21  Torelius, Gustaf      126
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1900-01-02--1903-12-08  Lynell, Nils      127
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-02--1904-05-02  Ollén, P.      128
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1904-09-30  Jahn, J.      129
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1900-01-02--1904-09-30  Sjöstrand, Hjalmar      130
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1900-01-02--1904-10-26  Bjurman, Göte      131
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1904-11-15  Södergren, Valfrid      132
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1904-11-29  ingen uppgift      133
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-02--1904-12-15  Hedvall, Gustaf Fredrik      134
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1905-04-28  Sjöberg, Emil      135
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1900-01-02--1905-05-31  Björklund, Johan Abraham      136
STJERNAN (1890) 1900-01-02--1905-11-30  Persson, Per      137
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1905-12-30  Sjöberg, G.W.    T 1905 12 30  138
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1906-05-22  Forsberg, Axel    Perioden före 1900, se L.  139
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-02--1906-07-31  Andersson, Anders Emil      140
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1906-08-29  Berggren, Fredrik      141
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1906-09-29  Myrström, Magnus      142
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-02--1907-07-16  Andersson, J. Sam.    1907-07-23--1909-06-22 saknas uppgift om redaktör i tidningen.  143
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1900-01-02--1907-09-05  Sandberg, Adolph      144
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1907-09-30  Herslow, Carl    ingen uppgift i T, men se T 1907-09-30  145
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1907-10-25  Key, Helmer      146
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1907-10-31  Tengwall, C. G.      147
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1908-03-31  Dehn, Olof      148
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1908-09-26  Larsson, Viktor      149
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1908-11-30  Branting, Hjalmar      150
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1900-01-02--1908-11-30  Lundh, Nils      151
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-02--1909-09-13  Gustafsson, Gustaf      152
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1910-11-08  Holmström, Frans      153
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--1911-03-31  Ericson, Reinhold      154
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-02--1911-04-08  Peterson, Gust. R.      155
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1900-01-02--1911-12-06  Nyberg, Johan    Huvudredaktör ej angiven i T.  156
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-06-05  ingen uppgift      157
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-02--1913-12-31  Hammarberg, Karl      158
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1916-12-29  Lundin, Paul      159
NY TID (1892) 1900-01-02--1916-12-31  Lindblad, A. C.      160
RONNEBYPOSTEN (1895) 1900-01-02--1918-04-09  Hansson, Per      161
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--1918-05-18  Burman, Agathon      162
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1918-05-24  Ljunggren, Anders      163
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1918-12-07  Lindh, Karl M.      164
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-02--1918-12-31  Thorén, Gustaf      165
BAROMETERN (1841) 1900-01-02--1919-01-04  Peterson G. Hj.      166
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Malmgren, Ture Robert F.      167
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1900-01-02--1919-05-20  Hellberg, Nathan    död 1919-05-20  168
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1920-11-15  Bülow, Waldemar      169
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1921-04-15  Sohlman, Harald  huvudred    170
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-02--1922-10-15  Hansson, Per      171
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1923-10-07  Gustafsson, Edvard    Lindedal  172
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1924-08-11  Sjöström, Johan Mikael      173
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-01-09  Englund, August    I red.rutan t o m 1925-11-10, men kvar som redaktör till 1926-01-09 enl T 1926-01-12; till början av 1926 enl Falu länstidning jub.nr 1936-11-20.  174
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1926-12-15  Lindegren, Martin  utgivare    175
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-02--1928-12-31  Gyllander, Bengt      176
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1928-12-31  Lindholm, Fredrik      177
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1929-01-02  Michelsen, William    Avled 1928-12-31.  178
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--1929-05-15  Sundin, Erik Reinhold      179
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1929-07-26  Michelsen, Albert      180
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-06-30  Lundberg, Theo      181
HALLAND (1876) 1900-01-02--1931-07-13  Hägge, Bengt      182
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1933-06-30  Sällvin, Herman      183
KARLSKOGA ALLEHANDA (1900) 1900-01-03--1900-01-13  Axelsson, Per August      184
HUDIKSVALLS ALLEHANDA (1883) 1900-01-03--1900-03-05  Holmberg, Gustaf H:son      185
NORRBOTTENS NYHETER (1892) 1900-01-03--1900-03-31  Liander, Gustaf Halfdan      186
LULEPOSTEN (1898) 1900-01-03--1900-04-30  Hallman, Knut      187
BÖRSTIDNINGEN (1889) 1900-01-03--1900-07-28  Kôersner, Vilhelm      188
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-01-03--1900-09-28  Grundel, Kristian August  red  Död 1901-01-14. Tilltalsnamn August.  189
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1900-09-29  Lundström, Börje      190
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-01-03--1900-10-24  ingen uppgift      191
ÖRNSKÖLDSVIKS NYHETER (1894) 1900-01-03--1900-12-31  Ohlson, Alfred      192
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1901-01-23  Petré, J. A.    i redaktionen  193
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1901-01-23  Petré, K    i redaktionen  194
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1901-01-23  Petré, K.      195
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1901-03-30  Lagergren, C. V.      196
JÄMTLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1894) 1900-01-03--1901-06-12  Hagberg, John      197
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1900-01-03--1901-07-24  Severin, Otto      198
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1901-09-10  Fernlund, Herman  huvudred    199
ÖSTGÖTAKURIREN (1883) 1900-01-03--1901-11-30  Lundberg, Anders Vilhelm      200
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-03--1902-01-07  Otto, Karl    "Redaktion:"  201
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-03--1902-01-07  Pehrson, Carl    "Redaktion:"  202
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1902-08-27  Nordin, Richard      203
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1900-01-03--1902-11-28  Barr, Knut  dr    204
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1902-12-31  Rahm, Wilhelm    även ansv. utg.  205
KLARAN (1891) 1900-01-03--1903-03-21  Johansson, Johan      206
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1903-05-26  Lundegård, Karl      207
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1900-01-03--1903-08-04  Elfwing, Lars      208
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1900-01-03--1903-09-30  Bjorkman, Alexis      209
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1900-01-03--1903-12-29  Löfgren, Jonas      210
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1900-01-03--1903-12-30  Sjöstrand, Hjalmar      211
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-03--1904-04-29  Lindström-Saxon, Johan      212
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1900-01-03--1904-06-10  Bergström, Carl Fredrik    T 1904-06-16  213
RONNEBY TIDNING (1876) 1900-01-03--1904-12-01  ingen uppgift      214
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-03--1905-03-16  Visén, Karl    Visén död 1905-03-18  215
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-03--1905-06-02  Rosengren, Josef      216
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-03--1905-08-30  Klasén, Knut Otto      217
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1900-01-03--1907-04-20  Hedin, Olof      218
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-03--1907-12-11  Otterdal, Karl      219
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-03--1908-04-01  Larsson, Lars August      220
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1908-07-31  Wahlberg, Jonas Erik      221
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-03--1908-12-29  Sohlman, Harald  Hufvudredaktör    222
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-03--1908-12-30  Roos, Carl      223
MOTALA TIDNING (1868) 1900-01-03--1909-07-02  Möller, Jean      224
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1910-04-30  Peterson, Johan    Jub.-nr 1916-03-04.  225
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-03--1910-12-30  Thorsander, Gustaf      226
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1911-03-31  Ericson, Reinhold      227
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-03--1912-06-12  Dahlgren, Lars Axel Viktor      228
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1913-06-30  Lindroth, Edvard      229
HAPARANDABLADET (1882) 1900-01-03--1913-07-16  Bucht, Henning      230
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Lagerblad, Oskar      231
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1915-05-08  Lindvall, K. J.      232
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1915-05-08  Lindvall, K.J.    i redaktionen  233
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1916-03-15  Nèlson, Johannes Fredrik      234
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1900-01-03--1919-05-16  Karström, Emil      235
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1920-06-30  Larsson, Lars Erik    Startdatum är osäkert. I tidn.huvuvdet fr.o.m. 1907-10-30. Enl. Lundstedt är L. redaktör från 1897.  236
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-01-09  Englund, August    I red.rutan t.o.m. 1925-11-10, men kvar som redaktör till början av 1926 enl Falu länstidning jub.nr 1936-11-20.  237
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1927-09-28  Wallberg, Carl      238
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1929-07-23  Hall, Carl      239
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1931-02-07  Skarstedt, Waldemar    avled 1931-02-08  240
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1932-11-17  uppgift saknas      241
MOTALAPOSTEN (1883) 1900-01-03--1933-04-28  Scheutz, Georg      242
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1937-12-21  Torgny, E. G.    chefred 1936-09-11--1937-12-21  243
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1937-12-21  Torgny, E.G.    i redaktionen; chefred 1936-09-11--1937-12-21  244
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-03--1945-04-10  Vrang, Erik P.      245
FOSTERLANDET (1886) 1900-01-04--1900-03-29  Sandberg, A      246
WESTERGÖTLANDS NYHETER (1899) 1900-01-04--1900-03-30  Elander, Otto      247
SVENSKA SÄNDEBUDET (1881) 1900-01-04--1902-12-25  Erikson, Jakob Maximilian      248
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-04--1902-12-31  Hjorth, Karl      249
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1903-07-09  Kvist, Joh.      250
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-04--1905-12-28  Löfgren, Jonas      251
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1906-08-30  Eklund, Oskar      252
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1907-08-23  Schantz, Fredric von      253
HOTELL-TIDNING (1888) 1900-01-04--1909-12-30  Petré, Sven      254
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1910-04-28  Peterson, Johan    Jub.-nr 1923-08-03  255
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1900-01-04--1914-02-12  Elfström, Ola Håkansson    Elfström avled 1914-02-18. Minnesteckning i T 1914-02-19  256
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1914-03-13  Lidell, Axel J.      257
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-04--1915-01-02  ingen uppgift      258
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-06-28  Broström, Anders Fredrik    avled 1915-06-29  259
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1900-01-04--1919-05-09  Nikander, F. E.      260
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-05-13  Wallin, Erik      261
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-04--1936-12-30  Petersson, A. G.      262
GÖTEBORGSKURIREN (1890) 1900-01-05--1900-02-02  Söderström, J.E.      263
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-05--1900-02-10  Andersson, A.E.    "redaktion"  264
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-05--1900-02-10  Kjellander, N.G.    "redaktion"  265
ANNONSBLADET FÖR VESTERGÖTLAND (1894) 1900-01-05--1900-12-28  ingen uppgift      266
WÄRMLANDSBERG (1887) 1900-01-05--1901-03-29  Johansson, J      267
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1900-01-05--1901-12-31  Lundqvist, Svante      268
TROSATIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1902-06-06  Hellman, Eskil      269
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1900-01-05--1902-10-03  ingen uppgift      270
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1903-07-08  Kvist, Joh.      271
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1900-01-05--1903-12-24  Andrén, Karl  ansv. utg.  osäker uppgift  272
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-05--1904-10-05  Johansson, Joh.    För Ljungbyposten  273
ALLEHANDA (1899) 1900-01-05--1905-06-03  Björklund, Johan Abraham      274
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1900-01-05--1905-12-18  Humble, Gustaf      275
VETLANDAPOSTEN (1893) 1900-01-05--1907-12-06  Ström, Th.      276
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1900-01-05--1909-09-10  Gustafsson, Gustaf      277
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1909-10-29  Wimmerkrantz, Axel    I tidningen t.o.m. 1909-11-12.  278
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-05--1909-10-29  Wimmerkrantz, Axel    I tidningen t.o.m. 1909-11-12  279
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1909-11-12  Wimmerkrantz, Axel      280
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1910-09-17  ingen uppgift      281
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Nygren, Jakob Napoleon      282
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1913-07-29  ingen uppgift      283
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1900-01-05--1913-11-28  Hirsch, Julius      284
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1900-01-05--1917-12-12  Lundin, August      285
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  Holmqvist, C. R.  utgivare  Uppgiften försvinner ur tidningen tidigare än 1920-12-30.  286
MEJERITIDNINGEN (1895) 1900-01-05--1923-09-08  Wingborg, Frans August      287
JORDBRUKARENS TIDNING (1890) 1900-01-06--1900-04-14  Johansson, Johan Herman      288
BODEN (1900) 1900-01-06--1900-06-02  Orstadius, Axel jr      289
SKÅNING (1895) 1900-01-06--1900-12-29  Broomé, Lars Gustaf      290
FOLKBLADET (1894) 1900-01-06--1901-11-09  Gabrielsson, K. J.    K. J. = Karl Johan. O. Dalkvist vikarierade för Gabrielsson första halvåret 1900 (T 1907-09-28). Slutdatum enl. T. Gabrielsson avled 1901-10-31  291
FIGARO (1878) 1900-01-06--1903-09-26  Lundström, Georg    signatur: Jörgen  292
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1900-01-06--1904-07-31  Lundhgren, Otto W.      293
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1900-01-06--1925-08-13  Palme, J.H.    osäker uppgift  294
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1900-01-06--1928-10-13  Ehnberg, Christian      295
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1900-01-09--1905-06-29  Axelsson, Per    Enl. T stavas förnamnet Pär.  296
FOLKTIDNINGEN (1895) 1900-01-10--1900-01-20  Elander, Otto Arvid Fredrik    osäker uppgift  297
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1900-01-10--1903-07-29  Josephson, Gustaf      298
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1900-01-13--1902-12-06  Rosén, Johannes  ansv.utg.    299
BRAND (1898) 1900-01-15--1900-01-15  Rosén, Emil    för red: E.R.  300
REVUEN (1892) 1900-01-15--1905-01-15  Petersen, Fl.      301
NORRKÖPING (1885) 1900-01-19--1900-02-12  ingen uppgift      302
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1900-01-20--1904-08-23  Severin, Axel      303
AURORA (1899) 1900-01-24--1912-06-29  Pihlman, Joh.      304
FOLKTIDNINGEN (1895) 1900-02-03--1900-04-14  Richaardt, Gust.      305
BRAND (1898) 1900-02-15--1900-02-15  Lidén, Fritjof    för red: F.L.  306
NORRKÖPING (1885) 1900-02-16--1903-08-28  Bergström, Albert      307
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-02-17--1903-08-29  ingen uppgift      308
ARVIKA NYHETER (1895) 1900-03-06--1900-06-29  Svanström, Fridolf    T 1945-11-07 (jub.nr), s. 54.  309
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1900-03-15--1901-05-30  Frånberg, Oscar      310
GRENNA TIDNING (1858) 1900-03-15--1901-12-14  Englund, Oscar      311
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-03-22--1900-06-07  Frösell, Gottfrid      312
NORRBOTTENS NYHETER (1892) 1900-04-02--1900-07-11  Westberg, Axel      313
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1900-04-02--1901-05-02  Elander, Otto      314
LUOSSAVAREBLADET (1900) 1900-04-03--1901-02-01  Neuman, Karl      315
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-04-06--1901-06-28  Blomkvist, F.A.      316
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1900-04-10--1901-10-04  Liander, Gustaf Halfdan      317
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1903-12-15  Dahlborg, Fr.      318
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-04-20--1900-07-30  ingen uppgift    "redigerad af förtroendemannen", T  319
JORDBRUKARENS TIDNING (1890) 1900-04-21--1900-04-28  Engelund, W.      320
ARBETET (1887) 1900-04-23--1908-11-30  Nilsson, August      321
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1900-04-30--1901-11-30  Derwinger, Gustaf      322
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-04-30--1941-04-12  Eriksson, Gustaf      323
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1900-05-01--1907-10-01  Forsström, Nils Wilhelm Sanfrid    osäker uppgift  324
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1900-05-03--1901-11-30  Ingen uppgift      325
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1900-05-03--1906-12-14  Eriksson, Gustaf      326
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1900-05-05--1901-11-30  Derwinger, Gustaf      327
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1900-05-05--1901-11-30  Ingen uppgift      328
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1900-05-05--1901-11-30  ingen uppgift      329
BRAND (1898) 1900-05-15--1900-05-15  Knudtskow, G.    för red: G.K:  330
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-05-15--1901-03-05  Rudvall, Karl      331
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-05-15--1901-10-15  Aspling, H.      332
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-05-17--1902-07-08  Brandt, Svante Abraham      333
SIGNALEN (1900) 1900-05-25--1906-06-29  Strömberg, Carl Wilhelm Alarik      334
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-06-01--1900-06-19  ingen uppgift      335
BODEN (1900) 1900-06-09--1905-01-26  Ågren, Ferd.    Tillträdesdatum enl. T 1900-06-09. Frånträdesdatum osäkert.  336
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1900-06-11--1900-10-10  Sjögren, Fabian      337
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-06-14--1900-10-04  Sjögren, Fabian      338
MARSTRAND (1889) 1900-06-23--1908-09-02  Bellander, Gustaf      339
ARVIKA NYHETER (1895) 1900-07-03--1907-04-04  Schönberg, Gustaf    Fr.o.m. 1903-09-25 "För redaktionen:".  340
NORRBOTTENS NYHETER (1892) 1900-07-14--1900-09-29  Salomonsson, Salomon      341
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-07-26--1900-08-31  ingen uppgift      342
BÖRSTIDNINGEN (1889) 1900-08-01--1900-11-17  ingen uppgift      343
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-08-01--1906-06-19  Henricsson, J. A.      344
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1911-11-29  Böhmer, Erik      345
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1900-08-17--1900-11-16  Grandien, Rudolf      346
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-09-01--1905-05-31  Källén, A.      347
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-09-17--1900-12-14  ingen uppgift      348
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-09-22--1919-12-31  Blom, Linkoln      349
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-09-25--1909-10-09  Peterson, Gottfrid      350
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-10-01--1900-10-08  Ingen uppgift      351
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-10-01--1902-04-28  Salomonsson, Salomon      352
KALMAR (1864) 1900-10-01--1905-06-30  Lundström, Börje      353
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-10-03--1927-08-15  Grundel, Johan Ludvig  red  Tilltalsnamn Ludvig. 1900-11-07--1902-08-08 och 1903-04-03--1927-08-15 endast med titeln ansv.utg.  354
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-10-09--1901-06-28  Segerborg, P.J.    uppges som redaktör tillsammans med ovanst.  355
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-10-09--1902-03-26  Wiström, Teodor      356
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-10-11--1901-10-10  Thörnberg, E. H.      357
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1900-10-12--1901-09-30  Thörnberg, Ernst      358
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1916-09-30  Carlsson, Johan    T: "för redaktionen"  359
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1934-05-24  Lidman, Axel    T: "för redaktionen"; från 1916-10-03 "chefredaktör"; avled 1934-05-23  360
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-11-07--1902-08-08  Arendorff, Ernst    "redaktion:  361
NYA VÄGVISAREN (1900) 1900-11-10--1901-12-28  Wikman, Henrik      362
FÖRPOSTEN (1865) 1900-11-16--1919-12-27  Olsson, Johan Ferdinand  ansvarig utgivare    363
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1900-11-19--1901-04-29  Forssell, H.      364
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1911-04-03  Söderberg, E.N.  dir  1910-04-01--1911-04-03: "redaktion: Söderberg, E.N., Östling, Alb., Holmberger, L. H. V."  365
UPLANDSKURIREN (1901) 1900-12-14--1901-04-30  Berglund, P. O.      366
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-12-15--1917-05-31  Hedlund, Henrik      367
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-12-19--1904-12-31  Westberg, Johan Edvard      368
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28  Kjellström, Claes Robert    Tituleras endast utgivare i tidningen 1901-07-03--1904-03-23  369

Sidan skapad Sat Feb 24 09:17:03 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond