Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på S för titlar på   -2024-02-27
Sortering: Tryckeri

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-05-17--1901-06-04  S. Brandts tryckeri  Umeå    1
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1900-01-05--1908-12-19  S. M. Kjöllerströms boktryckeri  Ulricehamn    2
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-07-02--1919-07-05  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    3
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--1929-06-03  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    4
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1893-01-03--1893-03-03  S. V. Bagge  Vänersborg    5
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1893-03-07--1894-12-28  S. V. Bagge arfvingar  Vänersborg    6
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-12-01--1933-12-01  S.-B. tryckeri  Sunne    7
JÄMTLANDS TIDNING (2015) 2023-08-31--  Sailyprint  Umeå    8
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1971) 1990-01-04--1991-12-19  Sala Allehanda  Sala    9
DALARNA (1926) 1933-05-19--1946-11-08  Salapostens boktryckeri  Sala    10
SALAPOSTEN (1906) 1912-01-03--1918-09-29  Salapostens boktryckeri  Sala    11
SALAPOSTEN (1906) 1918-11-23--1921-02-24  Salapostens boktryckeri  Sala    12
SALAPOSTEN (1906) 1922-07-10--1932-12-31  Salapostens boktryckeri  Sala    13
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--1957-12-31  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    14
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1948-02-15--1948-12-15  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    15
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1933-05-19--1937-12-21  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    16
SALAPOSTEN (1906) 1921-02-25--1922-07-09  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    17
SALAPOSTEN (1906) 1933-01-02--1960-09-30  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    18
SALAPOSTEN (1906) 1906-12-03--1911-12-31  Salapostens tryckeri  Sala    19
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1921-09-15--1921-10-15  Sala-Postens tryckeri aktiebolag  Sala    20
SALATIDNINGEN (1901) 1901-10-04--1903-01-28  Sala-Tidningens tryckeri  Sala    21
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1884-11-08--1887-03-23  Salmonsonska boktryckeriet  Falkenberg  22
HALLANDS ALLEHANDA (1886) 1885-12-20--1886-03-28  Salomonska boktryckeriet  Falkenberg    23
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1908-12-10--1910-04-04  Salomonsson, S. [hos]  Piteå    24
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    25
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1902-12-13--1902-12-13  Sandberg & Jönssons boktryckeri  Trelleborg    26
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1900-01-02--1903-06-23  Sandberg & Jönssons boktryckeri  Trelleborg    27
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-01-03--1903-09-05  Sandberg & Jönssons boktryckeri  Trelleborg    28
LANTARBETAREN (1921) 1939-12-20--1940-01-03  Saxon & Lindströms fotogravyranstalt  Stockholm    29
LANTARBETAREN (1921) 1940-12-18--1940-12-18  Saxon & Lindströms fotogravyranstalt  Stockholm    30
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1988-04-08--1989-02-21  Scanprint aktiebolag  Stockholm    31
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1909-10-01--1917-12-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    32
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1910-12-15--1918-01-10  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    33
GÖTEBORGSBLADET (1907) 1907-11-16--1909-03-13  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    34
KUNGELFSTIDNINGEN (1909) 1909-12-04--1910-07-30  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    35
LÖPARNISSE (1909) 1909-03-27--1910-08-06  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    36
LÖRDAGEN (1903) 1908-01-15--1909-11-20  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    37
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1907-11-19--1910-06-29  Schéel & Sjögrens tryckeri  Göteborg    38
AFFÄRSTIDNINGEN SÖDRA SVERIGES HYRES- AFFÄRS- OCH PLATSTIDNING (1910) 1910-09-17--1913-11-26  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    39
BADGÄSTTIDNINGEN (1914) 1914-06-13--1914-08-15  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    40
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-01-01--1909-08-24  Schmidts boktryckeri  Helsingborg  oklart om företaget fortfarande är ett aktiebolag  41
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-06--1909-12-31  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    42
HYRES-, AFFÄRS-, & UPPLYSNINGSREGISTRET (1915) 1915-03-15--1915-10-20  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    43
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1909-01-02--1918-06-29  Schmidts boktryckeri  Helsingborg    44
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1906-01-02--1908-12-31  Schmidts boktryckeri aktiebolag  Helsingborg    45
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1920-06-26--1924-08-30  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    46
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1906-07-04--1910-06-25  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    47
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1894-04-10--1899-01-02  Schmidts boktryckeriaktiebolags tryckeri  Helsingborg    48
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1900-01-06--1908-12-24  Schmidts boktryckeri-aktiebolags tryckeri  Helsingborg    49
SKÅNING (1895) 1897-01-02--1899-03-04  Schmidtz boktryckeri aktiebolags tryckeri  Helsingborg    50
MELLERUDS TIDNING (1907) 1906-12-22--1917-03-22  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    51
NYA KLARAN (1906) 1905-12-06--1906-04-18  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    52
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1909-11-27  Seffle Nyheters tryckeri  Säffle    53
VÄRMLANDSBERG (1906) 1906-04-25--1907-03-19  Seffle nyheters tryckeri  Säffle    54
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1909-12-04--1915-07-30  Seffle tryckeriaktiebolags tryckeri  Säffle    55
PATRIOTEN (1892) 1901-01-05--1903-02-14  Segergrens boktryckeri  Stockholm    56
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1900-01-05--1901-05-04  Segersvens boktryckeri  Stockholm    57
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1902-01-18--1903-01-30  Segersvens boktryckeri  Stockholm    58
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-01-25--1933-01-25  Selim Bergmans tryckeri  Göteborg    59
GEVALIA (1905) 1905-05-01--1916-08-31  Serranders tryckeri  Gävle    60
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    61
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    62
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-05--1928-01-05  Sigtuna Nya Tidnings Tryckeri  Sigtuna    63
SIGTUNA TIDNING (1888) 1887-12-21--1906-11-23  Sigtuna tidnings tryckeri  Sigtuna    64
DISPATCH INTERNATIONAL (2013) 2013-01-03--2013-06-27  Sjaellandeske medier  Ringsted, Danmark    65
ARIEL (1938) 1958-01-18--1965-03-26  Sjuhäradsbygdens tryckeri  Borås    66
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1951-01-04--1957-12-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    67
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    68
BRODERSKAP (1928) 1973-01-22--1977-12-16  Sjuhärardsbygdens tryckeri AB  Borås  69
ODLAREN (1912) 1920-01-11--1920-10-03  Sjöberg & Sandberg boktryckeriaktiebolag  Stockholm    70
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-11-17--1921-12-09  Sjögrens boktryckeriaktiebolag  Göteborg    71
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-11-15--1932-03-12  Skandinaviska pressförlagets tryckeri  Stockholm    72
STOCKHOLMS HANDELSTIDNING (1917) 1918-01-26--1918-02-02  Skandinaviska tryckeriet  Stockholm    73
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-11-08--1930-11-08  Skandinaviska tryckeriet  Stockholm    74
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1960-12-09--1960-12-09  Skaraborgarens aktiebolags tryckeri  Falköping    75
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1960-12-09--1960-12-09  Skaraborgarens aktiebolags tryckeri  Falköping    76
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1955-09-16--1961-02-17  Skaraborgarens tryckeri  Falköping    77
SKARABORGAREN (1926) 1926-06-04--1946-10-30  Skaraborgarens tryckeri  Falköping    78
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1956-12-01--1981-03-02  Skaraborgs läns tryckeri aktiebolag  Skara    79
SKARA TIDNING (1863) 1956-12-01--1981-03-02  Skaraborgs läns tryckeriaktiebolag  Skara    80
HEMMETS VÄN (1898) 1927-04-07--1931-05-07  Skaraborgs tidnings tryckeri  Skövde    81
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1927-04-08--1931-05-08  Skaraborgs tidnings tryckeri  Skövde    82
MÖLNDALSKURIREN (1958) 1958-04-15--1958-04-15  Skaraborgs tryckeri   Falköping    83
SKARA TIDNING (1863) 1981-03-03--1982-06-30  Skaraborgspress AB  Skara    84
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1981-03-04--1997-09-29  Skaraborgspress aktiebolag  Skara    85
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1981-03-03--1996-05-11  Skaraborgspress aktiebolag  Skara    86
SKARABORGSBYGDEN (1955) 1983-01-14--1997-08-26  Skaraborgspress aktiebolag  Skara    87
SKÖVDE NYHETER (1958) 1981-03-17--1996-05-11  Skaraborgspress aktiebolag  Skara    88
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1981-04-16--1996-08-31  Skaraborgspress aktiebolag  Skara  1990 11 01--1996 08 31 i T:Skaraborgspress AB  89
NYA FALKÖPINGSPOSTEN (1928) 1928-09-11--1929-04-12  Skaraborgstidningens tryckeri  Skövde    90
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1922-12-08--1925-01-23  Skaraborgstidningens tryckeri  Skövde    91
SYDNERIKE (1922) 1922-11-24--1922-12-23  Skaraborgstidningens tryckeri  Skövde    92
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1928-12-07--1931-09-25  Skaraborgstidningens tryckeri  Skövde    93
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1922-06-01--1925-04-11  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    94
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    95
SKÖVDE NYHETER (1958) 1958-04-18--1981-03-16  Skaraborgstidningens tryckeri aktiebolag  Skövde    96
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1925-04-14--1927-03-10  Skaraborgs-tidningens tryckeriaktiebolag  Skövde    97
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1951-06-01--1951-07-26  Skelleftebladets nya aktiebolag  Skellefteå    98
SKELLEFTEBLADET (1887) 1936-10-01--1951-05-31  Skelleftebladets nya aktiebolag  Skellefteå    99
UMEBLADET (1847) 1951-06-01--1951-07-26  Skelleftebladets nya aktiebolag  Skellefteå    100
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    101
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    102
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1919-07-12--1919-08-26  Skellefteåbladets tidningsaktiebolag  Skellefteå    103
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-10-21--1956-12-31  Skeninge boktryckeri  Skänninge    104
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-11-17--1947-10-01  Skeninge boktryckeri  Skänninge    105
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1948-12-06--1956-12-31  Skeninge boktryckeri  Skänninge    106
VÄSBYBLADET (1968) 1968-10-24--1970-09-03  Skeninge boktryckeri aktiebolag  Skänninge    107
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-12--1930-11-14  Skeninge boktryckeri, G. Nordström  Skänninge    108
GRENNAPOSTEN (1891) 1891-01-03--1891-10-31  Skeninge-Postens tryckeri, Skänninge      109
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1955-10-21--1960-04-21  Skogs boktryckeri  Trelleborg  slutdatum osäker  110
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1947-01-02--1954-12-31  Skogs boktryckeri  Trelleborg    111
NORRLANDSBLADET (1909) 1917-05-31--1920-12-30  Skriv- och ritboksaktiebolag  Gävle    112
HELSINGBORGSTIDNINGEN SKÅNES ALLEHANDA (1881) 1888-04-03--1893-09-30  Skånes allehandas tryckeri  Helsingborg    113
BLEKINGEKURIREN (1919) 1921-09-28--1922-01-27  Skånes Folkblads tryckeri  Malmö    114
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1921-04-02--1922-02-21  Skånes folkblads tryckeri  Malmö    115
FOLKETS TIDNING (1857) 1920-11-19--1920-12-31  Skånetidningen Dagens aktiebolags tryckeri  Malmö    116
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1916-05-31--1920-12-31  Skånetidningen dagens aktiebolags tryckeri  Malmö    117
ADRESS- & VARUTIDNING (1904) 1904-10-22--1905-02-24  Skånetryckeriet  Malmö    118
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1902-09-13--1902-12-06  Skånetryckeriet  Malmö    119
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-16--1920-11-16  Skånetryckeriet  Malmö    120
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1909-04-06--1909-05-11  Skånetryckeriet  Malmö    121
LANTERNAN (1902) 1903-01-15--1908-12-29  Skånetryckeriet  Malmö    122
LIMHAMNSBLADET (1903) 1903-04-22--1904-01-27  Skånetryckeriet  Malmö    123
LIMHAMNSBLADET (1903) 1904-09-17--1905-12-23  Skånetryckeriet  Malmö    124
MALMÖ HYRES- OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-03-14--1905-04-29  Skånetryckeriet  Malmö    125
MALMÖ VÄGVISARE (1903) 1903-09-15--1903-11-03  Skånetryckeriet  Malmö    126
NATIONELLT NYTT (1928) 1928-12-07--1929-06-15  Skånetryckeriet  Malmö    127
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-12-01--1920-12-15  Skånetryckeriet  Malmö    128
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1900-06-07--1900-10-25  Skånetryckeriet  Malmö    129
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1900-11-22--1909-10-28  Skånetryckeriet  Malmö    130
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    131
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1915-12-28--1916-05-30  Skånetryckeriet  Malmö    132
SKÅNING (1895) 1901-06-29--1920-02-07  Skånetryckeriet  Malmö    133
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-21--1909-08-27  Skånetryckeriet  Malmö    134
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-08-30--1909-08-30  Skånetryckeriet  Malmö    135
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-12-01--1920-12-01  Skånetryckeriet  Malmö    136
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1915-04-30--1920-12-21  Skånetryckeriet  Malmö    137
SVENSK SLAKTERITIDNING (1909) 1909-04-24--1911-09-27  Skånetryckeriet  Malmö    138
SVENSKA HANDELSKURIREN (1906) 1906-12-07--1908-06-13  Skånetryckeriet  Malmö    139
SÖNDAGSPOST (1904) 1904-06-19--1906-05-13  Skånetryckeriet  Malmö    140
VECKOPARAD (1907) 1907-01-20--1908-09-20  Skånetryckeriet  Malmö  De två saknade numren från 1907-01-06 och 13 skall ha tryckts på Emil Jansons boktryckeri, Malmö, enl. T 1907-01-20. De saknas dock på den trycklista som detta tryckeri skickade till KB 1907.  141
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1916-07-01  Skåningen Eslöfs T:s Tr.  Eslöv    142
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1904-07-01--1916-06-30  Skåningen Eslöfs Tidnings tryckeri  Eslöv    143
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-04-09--1947-08-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    144
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-04-09--1952-06-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    145
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-11-01--1901-02-03  Skånska aftonbladets tryckeri  Malmö    146
HEMLANDET (1891) 1891-02-28--1891-05-09  Skånska centraltryckeriet  Malmö    147
YSTADS TIDNING (2004) 2004-04-28--2005-06-22  Skånska dagbladet  Malmö    148
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1986-10-01--1988-03-08  Skånska dagbladets tryckeri  Malmö    149
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1991-01-02--1992-02-29  Skånska dagbladets tryckeri  Malmö    150
KRISTIANSTADSKURIREN (1904) 1907-10-23--1907-10-30  Skånska morgonbladets tryckeri  Kristianstad    151
SKÅNSKA MORGONBLADET (1907) 1907-11-01--1910-02-28  Skånska morgonbladets tryckeri  Kristianstad    152
ADRESS- HYRES- OCH ANNONSBLADET (1888) 1888-07-25--1888-08-01  Skånska program- och annonsbladets tryckeri  Malmö    153
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-01-02--1904-12-31  Skärgårdens tryckeri  Uddevalla    154
GÖTEBORGSBLADET PÅ VÄSTRA STAN (1959) 1959-10-15--1959-12-15  Smålands allehanda  Jönköping    155
HUSKVARNA TIDNING (1914) 1914-04-15--1914-08-05  Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    156
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-02--1902-01-02  Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    157
SMÅLANDSBLADET (1901) 1902-01-10--1904-12-30  Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    158
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1902-01-04--1903-12-30  Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    159
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1975) 1984-05-11--1984-06-01  Smålands folkblad  Jönköping    160
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1982-01-08--1989-12-29  Smålands folkblad  Jönköping    161
VECKOTIDNINGEN VD (1987) 1987-01-09--1989-12-28  Smålands folkblad  Jönköping    162
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1983-02-21--1986-12-19  Smålands folkblad  Jönköping    163
FINNVEDEN (1981) 1981-10-02--1989-12-29  Smålands folkblad aktiebolag  Jönköping    164
HÖGLANDET (1981) 1981-10-02--1986-12-19  Smålands folkblad aktiebolag  Jönköping    165
SKARABORGAREN VÄST (1983) 1983-08-19--1985-12-12  Smålands folkblad aktiebolag  Jönköping    166
SKARABORGAREN ÖST (1983) 1983-09-29--1985-12-12  Smålands folkblad aktiebolag  Jönköping    167
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1913-01-14--1918-10-28  Smålands folkblads tryckeri  Jönköping    168
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1980-10-20--1989-12-01  Smålands folkblads tryckeri  Jönköping    169
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1901-06-12  Smålands tryckeri  Jönköping    170
SMÅLAND (1893) 1900-01-02--1901-12-31  Smålands tryckeri  Jönköping    171
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-08-23--1902-01-03  Smålands tryckeri  Jönköping    172
SMÅLANDSKURIREN (1899) 1899-12-05--1900-07-05  Smålandskurirens boktryckeri  Växjö    173
HEMMETS VÄN (1898) 1901-01-03--1913-12-24  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    174
LJUNGBYKURIREN (1906) 1906-01-03--1909-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    175
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-05--1918-01-23  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    176
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    177
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    178
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1920-12-30  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    179
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    180
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1915-10-01--1920-12-31  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    181
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-09-23--1918-11-01  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    182
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1916-07-03--1919-07-02  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    183
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1909-12-03--1919-07-02  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    184
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1916-01-07--1920-04-30  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    185
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-01--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeri aktiebolag  Eksjö    186
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-07-07--1954-09-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    187
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    188
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    189
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1938-12-01--1987-06-01  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    190
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    191
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-10-12--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    192
VÄRENDSBLADET (1921) 1921-08-18--1922-03-02  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    193
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-03-04--1933-03-31  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    194
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 2007-01-05--2008-04-10  Smålänning aktiebolag  Ljungby  Smålänningen?  195
FINNVEDEN ONSDAG (1992) 1992-09-02--1997-05-28  Smålänningen  Ljungby    196
FOLKBLADET JÖNKÖPING (1992) 1992-08-28--1994-04-15  Smålänningen  Ljungby    197
LOKALTIDNINGEN FINNVEDEN (1992) 1992-07-03--1992-08-28  Smålänningen  Ljungby    198
OLSONS TIDNING (1990) 1993-07-09--1993-07-30  Smålänningen aktiebolag  Ljungby    199
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 2007-01-05--2007-09-21  Smålänningen aktiebolag  Ljungby    200
SMÅLÄNNINGEN (1963) 2007-01-02--2012-12-21  Smålänningen aktiebolag  Ljungby    201
LANDSBYGDENS FOLK (1926) 1926-11-23--1926-12-16  Smålänningens tryckeri  Ljungby    202
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    203
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1977-01-08--1983-12-30  Smålänningens tryckeri  Ljungby    204
SYDSVERIGE (1934) 1934-10-25--1935-09-16  Smålänningens tryckeri  Ljungby    205
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1963-11-25  Smålänningens tryckeri  Ljungby    206
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1991-01-03--1992-10-05  Smålänningens tryckeri aktiebolag  Ljungby    207
SOLNAPOSTEN (1946) 1946-01-26--1948-08-13  Social-Demokraten aktiebolags tryckeri  Stockholm    208
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-03-26--1950-10-26  Socialdemokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    209
LANTARBETAREN (1921) 1934-01-04--1939-12-13  Socialdemokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    210
LANTARBETAREN (1921) 1940-01-10--1940-12-11  Socialdemokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    211
SIGNALEN (1900) 1937-01-07--1941-12-18  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    212
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1932-08-14--1933-03-31  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    213
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1933-09-15--1935-12-15  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    214
TROTS ALLT! (1939) 1941-12-19--1946-06-21  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    215
TROTS ALLT! (1939) 1948-05-01--1950-05-01  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    216
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1931-12-01--1942-09-30  Socialdemokratens aktiebolagstryckeri  Stockholm  Anledningen till att tidningen skaffade eget tryckeri var att boktryckarna höjde priset på tryckningen så pass att tidningen inte längre hade råd att betala.  217
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-10-01--1950-11-05  Social-demokratens aktiebolagstryckeri  Stockholm    218
SOLLEFTEÅ NYA TIDNING (1910) 1910-12-02--1911-01-02  Sollefteå accidenstryckeri  Sollefteå    219
NORRA SVERIGES LANDTMANNATIDNING (1909) 1912-01-05--1914-10-30  Sollefteå tryckeri aktiebolag  Sollefteå  ev. innan 1912, ingen uppgift 1911.  220
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    221
NORRLÄNDSKA FAMILJEBLADET (1909) 1909-09-17--1911-02-17  Sollefteåbladets tryckeri  Sollefteå    222
HUS OCH HÄRD (1930) 1930-09-15--1930-12-15  Sonesons & Rydells boktryckeri  Sundbyberg    223
METRO [RIKS] (2004) 2008-01-02--2009-02-20  STC i Avesta aktiebolag  Avesta    224
ÖREBRO TIDNING (1881) 1900-01-02--1900-03-02  Sten Söderlings boktryckeri  Örebro    225
ÖREBRO TIDNING HALFVECKOUPPLAGAN (1899) 1899-04-07--1900-02-27  Sten Söderlings boktryckeri  Örebro    226
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1900-01-10--1903-07-29  Stenström & Bartelsons boktryckeri  Malmö    227
DAGENS NYHETER (1864) 2014-01-25--2017-12-31  Stibo grapic A/A  Danmark  Endast bilagan: Dagnes nyheter lördag  228
STJERNAN (1890) 1900-01-02--1905-11-30  Stjernans boktryckeri  Sölvesborg    229
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1905-12-02--1908-11-14  Stjernans boktryckeri  Sölvesborg    230
SPEGELN (1917) 1921-12-25--1922-01-15  Stockholm tryckeriaktiebolag Ferm  Stockholm    231
POLITIKEN (1916) 1917-07-02--1917-11-01  Stockholms bokindustri AB  Stockholm    232
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1917-11-02--1918-11-10  Stockholms bokindustri aktiebolag  Stockholm    233
FÄDERNESLANDET (1852) 1914-02-14--1916-05-13  Stockholms bokindustri aktiebolag  Stockholm    234
SPEGELN (1917) 1917-09-23--1918-03-03  Stockholms bokindustri aktiebolag  Stockholm    235
VÄSTMANLAND (1918) 1918-12-02--1918-12-09  Stockholms bokindustri aktiebolag  Stockholm    236
SPEGELN (1917) 1917-03-18--1917-07-08  Stockholms bokindustri aktiebolags boktryckeri  Stockholm    237
SPEGELN (1917) 1917-08-12--1917-09-16  Stockholms bokindustri aktiebolags boktryckeri  Stockholm    238
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-21--1913-11-28  Stockholms bokindustriaktiebolag  Stockholm    239
LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915) 1918-12-31--1918-12-31  Stockholms bokindustriaktiebolag  Stockholm    240
SVENSKA JÄRNVÄGSTIDNINGEN (1913) 1913-09-20--1914-10-08  Stockholms bokindustriaktiebolag  Stockholm    241
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1906-03-02--1908-02-28  Stockholms bokindustriaktiebolags boktryckeri  Stockholm    242
FIGARO (1878) 1913-11-22--1914-08-01  Stockholms bokindustriaktiebolags boktryckeri  Stockholm    243
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1923-01-04--1925-12-30  Stockholms bokindustriaktiebolags boktryckeri  Stockholm    244
APPELL (1912) 1914-07-04--1915-03-20  Stockholms bokindustri-aktiebolags boktryckeri  Stockholm    245
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1901-09-25--1906-03-18  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    246
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1910-06-06--1921-01-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    247
VASATIDNINGEN (1906) 1906-01-04--1906-03-10  Stockholms Dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    248
VÅRDKASEN (1914) 1914-01-01--1914-12-31  Stockholms Dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    249
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1900-01-05--1906-03-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    250
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1926-10-01--1931-11-19  Stockholms dagblads förlags aktiebolags tryckeri  Stockholm    251
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1921-04-14--1923-03-15  Stockholms Dagblads Nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    252
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-10--1926-09-30  Stockholms dagblads nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    253
SVERIGES ALLMÄNNA HYRES- OCH PLATSTIDNING (1922) 1922-09-16--1922-09-20  Stockholms dagblads nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    254
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1900-01-02--1901-09-24  Stockholms dagblads tryckeri  Stockholm    255
VECKOBLADET (1916) 1916-10-06--1916-12-29  Stockholms dagblads tryckeri  Stockholm    256
STOCKHOLMS DAGBLAD EXTRABLAD (1930) 1930-05-16--1930-09-30  Stockholms dagblads utställningsofficin  Stockholm    257
MÖLNDALSKURIREN (1958) 1969-11-20--1969-12-11  Stockholms tidnings AB  Göteborg    258
ÖSTRA STAN (1962) 1970-01-14--1970-12-16  Stockholms tidnings AB  Göteborg    259
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1969-02-21--1971-05-06  Stockholms tidnings aktiebolag  Göteborg    260
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1972-01-13--1972-05-12  Stockholms tidnings aktiebolag  Göteborg    261
KUNGÄLVSPOSTEN (1958) 1972-10-05--1972-12-21  Stockholms tidnings aktiebolag  Göteborg    262
STENUNGSUNDSPOSTEN (1961) 1969-02-21--1970-12-22  Stockholms Tidnings aktiebolag  Göteborg    263
VÄSTRA FRÖLUNDAPOSTEN (1961) 1969-02-20--1971-05-05  Stockholms tidnings aktiebolag  Göteborg    264
ANGE-BERGUM KURIREN (1969) 1969-02-20--1970-12-16  Stockholms tidningsaktiebolag  Göteborg    265
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1969-02-21--1970-12-22  Stockholms tidningsaktiebolag  Göteborg    266
HISINGSBLADET (1960) 1969-02-20--1971-05-05  Stockholms tidningsaktiebolag  Göteborg    267
KORTEDALAKURIREN (1964) 1969-02-20--1970-12-16  Stockholms tidningsaktiebolag  Göteborg    268
PARTILLEKURIREN (1970) 1970-01-29--1970-12-16  Stockholms tidningsaktiebolag  Göteborg    269
VÄSTKUSTTIDNINGEN MED VÄSTKUSTBLADET (1964) 1969-02-20--1971-05-05  Stockholms Tidningsaktiebolag  Göteborg    270
VÄSTRA STAN (1963) 1969-02-20--1970-12-16  Stockholms tidningsaktiebolag  Göteborg  Leveranserna gjordes av Aftonbladets tryckeri, Göteborg  271
SVERIGES HANDELSTIDNING (1908) 1910-02-07--1910-02-21  Stockholms tryckeriaktiebolag  Stockholm    272
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1910-02-04--1910-11-25  Stockholms tryckeriaktiebolag  Stockholm    273
AFTONBLADET (1830) 1932-09-21--1940-10-14  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    274
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1923-12-26--1926-12-26  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    275
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1900-01-02--1914-12-31  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    276
LANDTMANNABLADET (1903) 1932-10-19--1940-06-10  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    277
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    278
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1932-09-28--1940-10-19  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    279
STOCKHOLMSTIDNINGEN UPPLAGA C (1948) 1948-01-02--1959-03-31  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    280
STOCKHOLMS FRÄMLINGSBLAD (1906) 1906-11-23--1908-04-10  Stockholms-tryckeriet  Stockholm  I vissa nr uppges äv A-B Leufvenmarks boktryckeri som tryckeri  281
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM (1907) 1907-10-14--1909-10-30  Stockholms-tryckeriet  Stockholm    282
SVENSKA FOLKET (1906) 1906-11-03--1907-06-22  Stockholms-tryckeriet (Centralpalatset)  Stockholm    283
SÖDERMALMS NYA TIDNING (1910) 1910-03-12--1910-09-14  Stockholms-tryckeriet (Centralpalatset)  Stockholm    284
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1971-02-05--1979-12-28  Struves boktryckeri AB  Göteborg  1971-02-05 står endast: Struves  285
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1985-01-03--1985-01-12  Strömstads tidnings aktiebolag  Strömstad  286
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1985-01-17--1995-12-31  Strömstads tidnings aktiebolag  Strömstad  287
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1922-07-01--1933-12-30  Strömstads tidnings tryckeri  Strömstad  288
NORRVIKENS TIDNING (1919) 1919-01-04--1919-12-31  Strömstads tryckeriaktiebolag  Strömstad  TL  289
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1916-12-09--1918-12-31  Strömstads tryckeriaktiebolag  Strömstad  290
GNISTAN (1922) 1928-06-30--1928-09-08  Sturetryckeriet  Stockholm    291
SPÖKNIPPET (1926) 1928-05-02--1928-05-16  Sturetryckeriet  Stockholm    292
VÄLLINGBY NYHETER (1954) 1954-08-25--1954-12-29  Sturetryckeriet  Stockholm    293
TIDNINGEN SVENSKA FOLKPARTIET (1933) 1933-11-26--1933-11-26  Sture-tryckeriet  Stockholm    294
VISIRET (1921) 1924-04-12--1925-08-08  Stålhammars affärstryck  Linköping    295
VISIRET (1921) 1925-08-24--1931-07-31  Stålhammars tryckeri aktiebolag  Linköping  AB fr.o.m. ?  296
NORDSVENSKA DAGBLADET (1892) 1892-09-06--1892-12-28  Sundsvalls nyheters tryckeri  Sundsvall    297
DAGBLADET (1955) 2000-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    298
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1961-04-01--1961-12-30  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    299
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    300
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1950-01-13--1951-12-28  Sundsvalls tidnings boktryckeri  Sundsvall    301
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1961-10-02--1962-12-31  Sundsvalls tidningsaktiebolag  Sundsvall    302
SUNDSVALLS NYHETER (1891) 1891-03-20--1892-09-03  Sundvalls Nyheters tryckeri  Sundsvall    303
NORDSVENSKA DAGBLADET (1892) 1892-12-29--1893-01-04  Sundvalls nyheters tryckeri AB  Sundsvall    304
KLARÄLVSDALEN (1934) 1937-01-09--1941-09-27  Sunne-Bygdens boktryckeri  Sunne    305
VÄRMLÄNDSKE FRISKYTTEN (1936) 1941-01-09--1941-01-09  Sunnebygdens tryckeri  Sunne    306
KLARÄLVSDALEN (1934) 1934-10-12--1936-11-28  Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    307
SUNNEBYGDEN (1925) 1933-05-12--1941-11-28  Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    308
SYDSVERIGE (1934) 1934-09-21--1934-09-21  Sv. Rekl. boktryckeri  Älmhult    309
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1965-11-12--1966-09-29  Sv. tidningsproduktion  Lund    310
N.P.C. TELEGRAMMES (1918) 1918-11-01--1919-01-18  Sv. utrikeshandel A.-B:s tr.  Stockholm    311
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-11-26--1910-12-30  Svahns boktryckeri  Tidaholm    312
HÄRJEDALEN (1937) 1937-12-13--1942-12-30  Svegs boktryckeri & pappershandel  Sveg    313
HOTELL-TIDNING (1888) 1900-01-04--1909-12-30  Sven Petrés boktryckeri  Göteborg  "tryckt hos Sven Petré"  314
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-04-12--1922-06-30  Svensk handelstidnings tryckeri  Stockholm    315
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlags tryckeri  Södertälje    316
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1941-12-29  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    317
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    318
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1931-02-17--1942-12-29  Svensk Köpmannatidnings Förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    319
SVENSK NATIONALTIDNING (1914) 1914-04-15--1914-08-26  Svensk nationaltidnings tryckeri  Malmö    320
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1967-01-04--1969-12-19  Svensk tidningsproduktion  Malmö  Källa: trycklistor  321
CYRANO (1918) 1918-10-27--1920-04-01  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Stockholm    322
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1938) 1939-02-16--1939-03-10  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Göteborg    323
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1920-10-15--1921-08-15  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Stockholm    324
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1936-02-15--1936-06-01  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Göteborg    325
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    326
ETT OCH ANNAT UR SV. D:S MARGINAL (1942) 1942-01-03--1948-12-24  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    327
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1968-11-27--1971-12-21  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    328
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1972-08-02--1982-05-26  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    329
IDROTTSBLADET (1910) 1966-07-02--1967-08-06  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    330
NORRORT (1957) 1957-10-25--1978-12-29  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    331
NORRORT MED DANDERYDS TIDNING (1984) 1984-05-03--1984-10-25  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    332
NORRORT MED VÄSBYNYTT (1984) 1984-05-03--1984-10-25  Svenska dagbladets tryckeri   Stockholm    333
RLF-TIDNINGEN (1938) 1962-07-12--1967-09-28  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    334
SKÄRGÅRDSTIDNINGEN (1913) 1913-05-01--1914-12-23  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    335
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    336
SVENSKA UTLANDSTIDNINGEN (1908) 1909-01-07--1913-04-24  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    337
SÖDERNYHETERNA (1967) 1967-10-11--1971-12-21  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    338
SÖDERNYHETERNA (1967) 1972-08-09--1984-10-15  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm  oktobernumret ej datumdaterat  339
SÖDERORT (1976) 1976-01-29--1982-06-24  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    340
SÖDERPOSTEN (1968) 1968-04-25--1968-11-14  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    341
SÖDERPOSTEN (1968) 1973-04-04--1984-10-24  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    342
SÖDERTIDNINGEN (1971) 1971-10-13--1982-06-24  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    343
VÄSTERORT (1955) 1955-04-07--1974-10-09  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    344
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1908-11-20--1909-08-13  Svenska folkförbundets tryckeri  Stockholm    345
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1909-08-16--1911-08-22  Svenska folkförbundets tryckeriaktiebolag  Stockholm    346
HALMSTADNYTT (1961) 1962-08-31--1962-12-05  Svenska förlagstryckeriet  Lund    347
LIMHAMNSTIDNINGEN (1955) 1964-01-03--1966-12-30  Svenska förlagstryckeriet  Lund    348
LUNDS VECKOBLAD (1961) 1962-05-24--1965-11-11  Svenska förlagstryckeriet  Lund    349
VÄSTRA STAN (1963) 1962-10-15--1962-12-15  Svenska förlagstryckeriet  Lund  avser numren 8 och 9  350
ÖSTRA STAN (1962) 1962-12-01--1962-12-08  Svenska förlagstryckeriet  Lund    351
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1922-01-04--1922-06-28  Svenska Handelstidningens tryckeri  Stockholm    352
SVENSKA KURIREN (1904) 1904-09-17--1904-09-17  Svenska kurirens tryckeri  Göteborg    353
NYA EKONOMISKA POLITIKEN (1927) 1927-01-15--1927-06-14  Svenska landsbygdens tr.  Stockholm  1927-01- nr 1-- 1927-06 nr 4.  354
DAGENS TIDNING (1919) 1922-02-25--1922-02-25  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    355
FREDEN (1928) 1929-04-15--1932-12-29  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    356
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1925-01-12--1930-12-12  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    357
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-14--1933-12-20  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    358
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1934-01-03--1937-01-02  Svenska Morgonbladets tryckeri  Stockholm    359
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1940-01-03--1940-02-07  Svenska Morgonbladets tryckeri  Stockholm    360
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1940-04-17--1940-06-05  Svenska Morgonbladets tryckeri  Stockholm    361
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-02--1909-11-03  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    362
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    363
TEMPLARKURIREN (1922) 1924-04-02--1926-11-10  Svenska Morgonbladets tryckeri  Stockholm    364
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    365
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1911-10-15--1912-02-15  Svenska partilagrets tryckeri  Stockholm    366
SVERIGES AGENTERS TIDNING (1911) 1913-03-15--1913-05-15  Svenska partilagrets tryckeri  Stockholm    367
NYA VARAPOSTEN (1926) 1926-10-01--1927-03-18  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    368
SMÅLAND RUNT (1924) 1925-01-31--1933-02-18  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    369
SMÅLAND RUNT (1924) 1933-03-04--1936-03-07  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Älmhult    370
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1929-04-26--1933-02-17  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    371
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1933-02-28--1934-04-13  Svenska reklamförlagets tryckeri  Älmhult    372
NORRLANDSBLADET (1909) 1911-01-05--1917-05-24  Svenska skolmateriel aktiebolag  Gävle    373
FÄDERNESLANDET (1928) 1928-12-15--1929-02-16  Svenska tidningsaktiebolagets tryckeri, f.d. Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    374
DAGEN (2004) 2004-04-16--2009-09-11  Svenska tryckcentralen  Vällingby    375
FRIA TIDNINGEN (2008) 2008-04-05--2008-12-31  Svenska tryckcentralen  Stockholm    376
GÖTEBORGS FRIA TIDNING (2005) 2005-01-29--2006-01-28  Svenska tryckcentralen  Vällingby    377
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1959-02-03--1961-01-20  Svenska tryckcentralen  Stockholm    378
METRO [RIKS] (2004) 2007-01-15--2009-08-31  Svenska tryckcentralen  Stockholm    379
NACKA VÄRMDÖ ALLEHANDA (1989) 1989-10-05--1991-06-17  Svenska tryckcentralen  Vällingby    380
RUOTSIN SANOMAT (2003) 2003-08-29--2005-04-12  Svenska tryckcentralen  Vällingby    381
STOCKHOLMS FRIA TIDNING (2001) 2004-04-03--2008-12-31  Svenska tryckcentralen  Vällingby    382
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1959-02-04--1961-01-25  Svenska Tryckcentralen  Stockholm    383
SÖDERNYHETERNA (1967) 1984-10-15--1985-03-26  Svenska tryckcentralen  Stockholm    384
SÖDERPOSTEN (1968) 1984-10-31--1985-03-26  Svenska Tryckcentralen  Stockholm    385
VECKOPOSTEN (1868) 1968-01-09--1979-12-20  Svenska tryckcentralen  Stockholm    386
VIIKKOVIESTI (1971) 1997-01-15--2003-08-28  Svenska Tryckcentralen  Vällingby    387
VÄRLDEN IDAG (2001) 2008-01-02--2009-09-14  Svenska tryckcentralen  Vällingby    388
VÄSTERORT (1955) 1987-01-27--1987-04-29  Svenska Tryckcentralen  Vällingby    389
ÖSTRA SVERIGE (1957) 1959-01-02--1962-12-19  Svenska tryckcentralen  Stockholm    390
NORRORT MED DANDERYDS TIDNING (1984) 1984-10-31--1985-03-27  Svenska tryckcentralen AB  Stockholm    391
NORRORT MED VÄSBYNYTT (1984) 1984-10-31--1985-03-27  Svenska tryckcentralen AB  Stockholm    392
NYA DAGEN (1999) 2001-01-02--2004-04-15  Svenska tryckcentralen AB  Vällingby    393
8 SIDOR (1992) 1993-01-13--2004-12-31  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Vällingby    394
DAGENS INDUSTRI (1976) 1983-01-04--2006-12-28  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Vällingby    395
FINANSTIDNINGEN (1989) 1989-09-12--1996-12-30  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    396
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1961-01-27--1961-12-29  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    397
LIDINGÖ NYHETER (1959) 1963-01-04--1967-06-30  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    398
STOCKHOLM CITY (2002) 2002-10-21--2003-09-30  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Vällingby    399
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1981) 1981-09-18--1984-08-24  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    400
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1961-02-01--1970-06-24  Svenska Tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    401
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1965-10-08--1979-12-21  Svenska tryckcentralen aktiebolag  Stockholm    402
IDROTTSBLADET (1910) 1965-01-11--1966-07-01  Svenska tryckeri bolagen STB  Stockholm    403
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1965-01-02--1968-01-05  Svenska tryckeri bolagen STB AB  Stockholm    404
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1913-11-19--1916-05-13  Svenska tryckeriaktiebolaget  Stockholm    405
IDROTTSBLADET (1910) 1914-01-05--1915-06-14  Svenska Tryckeri-Aktiebolaget  Stockholm    406
SVENSKE BUDBÄRAREN (1891) 1892-06-02--1894-12-06  Svenske budbärarens boktryckeri  Göteborg    407
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1918-09-25--1919-07-26  Svenssons boktryckeri  Västerås    408
BLEKINGEPOSTEN (1909) 1909-12-04--1910-12-31  Svenssons eftr:s bokindustri aktiebolag  Karlskrona    409
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1998-01-02--2002-04-17  Sydostpress aktiebolag  Kalmar    410
KALMARPOSTEN (1988) 2016-01-13--  Sydostpressarna  Karlskrona    411
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 2013-04-02--  Sydostpressarna   Karlskrona    412
NORRA SKÅNE (1900) 2018-06-01--  Sydostpressarna  Karlskrona  osäkert startdatum  413
NYBRO TIDNING (1931) 2013-11-01--2021-10-14  Sydostpressarna  Karlskrona  Startdatum osäkert  414
ÖLANDSBLADET (1868) 2013-11-01--  Sydostpressarna   Karlskrona    415
ÖSTERLENMAGASINET (1988) 2020-01-16--  Sydostpressarna  Karlskrona    416
MAGAZINET (2011) 2013-01-01--2023-12-21  Sydostpressarna AB  Karlskrona    417
AFTONBLADET (1830) 1998-01-12--2006-08-14  Sydostpressarna aktiebolag  Växjö    418
AFTONBLADET (1830) 2006-08-01--2012-04-30  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    419
BAROMETERN (1841) 1998-01-02--2002-07-29  Sydostpressarna aktiebolag  Kalmar  Från 2002-04-18 trycks OT-tidningen i Karlskrona istället för i Kalmar  420
BAROMETERN (1841) 2002-04-18--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona  Trycker Oskarshamns ed. i Karlskrona. Barometern trycks fortfarande i Kalmar. Från och med 2002-07-30 trycks båda ed. i Karlskrona  421
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1998-01-02--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    422
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 2012-01-05--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    423
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1998-01-02--2019-09-30  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    424
NYHETERNA (1985) 2011-05-03--2019-11-27  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    425
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 2002-04-18--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    426
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1998-01-02--2006-09-18  Sydostpressarna aktiebolag  Växjö    427
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 2006-09-19--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    428
SYDÖSTRAN (1973) 2006-07-18--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    429
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1998-01-02--2019-09-30  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    430
VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN (1995) 2012-01-05--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    431
ÖSTRA SMÅLAND (2014) 2014-10-02--2019-11-27  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    432
ÖSTRAN (2005) 2011-05-03--  Sydostpressarna aktiebolag  Karlskrona    433
BLEKINGEPOSTEN (1945) 2009-06-12--  Sydostpressarna i Karlskrona aktiebolag  Karlskrona    434
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  435
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-04--1989-12-31  Sydsvenska dagbladets AB  Malmö    436
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1942-07-04--1953-09-26  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    437
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1942-05-17--1995-04-30  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    438
MELLANAKTEN (1879) 1879-11-21--1881-05-15  Sydsvenska dagbladets boktryckeri  Malmö    439
TEMPUS (1980) 1983-10-04--1984-07-13  Sydsvenska Dagbladets Tryckeri AB  Malmö  Ort ej angiven i T.  440
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1958-08-02  Sydsvenska Kliché- & Tryckeriaktiebolaget  Malmö    441
MALMÖBLADET (1919) 1918-12-08--1920-03-29  Sydsvenska kliché- & tryckeriaktiebolaget  Malmö    442
REVELJ (1917) 1917-07-21--1917-08-22  Sydsvenska Kliché- & Tryckeriaktiebolaget  Malmö    443
CITY KRISTIANSTAD (2011) 2011-04-11--2011-05-23  Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö    444
CITY MALMÖ (2011) 2011-01-17--2012-03-30  Sydsvenskan Tryck aktiebolag  Malmö  Löpsedlar  445
DAGENS NYHETER (1864) 1996-03-28--2001-12-31  Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö    446
EXPRESSEN (1944) 1995-11-01--1999-03-29  Sydsvenskan Tryck aktiebolag  Malmö    447
KVÄLLSPOSTEN (1995) 1995-04-17--2001-12-31  Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö    448
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 2009-05-02--2010-01-31  Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö  trycks endast på söndagar samtliga editioner + löpsedlar  449
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1995-05-02--2001-01-12  Sydsvenskan tryck aktiebolag  Malmö    450
LOKALTIDNINGEN COMMERSEN (2011) 2013-01-01--2014-01-15  Sydsvenskan tryck/bold      451
LOKALTIDNINGEN LUND (2002) 2013-01-01--2014-01-08  Sydsvenskan tryck/Bold  Malmö    452
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1947-07-11--1973-10-12  Sydöstra Sveriges dagblad  Karlskrona    453
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1973-11-16--1974-06-07  Sydöstra Sveriges dagblad  Karlskrona    454
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1937-01-12--1973-10-15  Sydöstra Sveriges dagblad aktiebolag  Karlskrona    455
SYDÖSTRAN (1973) 1973-10-16--2006-07-17  Sydöstra Sveriges dagblad aktiebolag  Karlskrona    456
SÖDERHAMNSPOSTEN (1898) 1898-03-26--1900-08-11  Södehamns-postens tryckeri  Söderhamn    457
SÖDRA ENSKEDEPOSTEN (1951) 1951-01-15--1957-10-15  Söder -Tryck  Stockholm    458
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-03--1916-04-03  Söderhamns lithografiska aktiebolag  Söderhamn    459
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-11--1916-04-11  Söderhamns lithografiska aktiebolag  Söderhamn    460
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1883-04-04--1908-07-03  Söderhamns nya tryckeriaktiebolag  Söderhamn    461
SÖDERHAMNSPOSTEN (1898) 1897-12-21--1898-01-22  Söderhamns nya tryckeriaktiebolag  Söderhamn    462
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1905-06-22--1905-12-28  Söderhamns nya tryckeriaktiebolag arrnd.  Söderhamn    463
HELSINGEN (1994) 1997-04-04--2000-03-30  Söderhamns rotationstryck aktiebolag  Söderhamn    464
HÄLSINGEKURIREN (1981) 1997-04-01--2000-03-31  Söderhamns rotationstryck aktiebolag  Söderhamn    465
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-07-20--1942-10-12  Söderhamns tidning aktiebolag  Söderhamn    466
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1908-07-06--1916-03-31  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn    467
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  468
SÖDERHAMNS TIDNING UPPLAGA B - HALVVECKOUPPLAGAN (1920) 1920-01-02--1920-01-02  Söderhamns tidnings tryckeri  söderhamn    469
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1954-07-01--1957-03-04  Söderhamns tidnings tryckeriaktiebolag  Söderhamn    470
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1961-04-04--1963-11-29  Söderhamns tidnings tryckeriaktiebolag  Söderhamn    471
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    472
HUSMODERSBLADET (1910) 1911-05-27--1911-05-27  Söderhamns-kurirens tr.  Söderhamn    473
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1900-01-03--1906-12-21  Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    474
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-04--1916-04-08  Söderhamns-kurirens tryckeri  Söderhamn    475
BOLLNÄS TIDNING (1898) 1898-11-26--1900-08-09  Söderhamnspostens tryckeri  Söderhamn    476
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    477
SÖDERMANLANDS ALLEHANDA (1885) 1884-10-31--1900-03-21  Södermanlands Allehandas tryckeri  Trosa    478
SÖDERMANLANDS DAGBLAD (1898) 1899-01-27--1900-01-23  Södermanlands dagblads tryckeri  Eskilstuna    479
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1953) 1953-05-05--  Södermanlands läns tidnings tryckeri   Nyköping    480
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1977-08-04--2013-08-31  Södermanlands nyheter aktiebolag  Nyköping    481
NORRKÖPINGS NYHETER (1917) 1917-04-12--1917-12-31  Södermanlands nyheters tryckeri  Nyköping    482
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-10-07--1917-12-31  Södermanlands nyheters tryckeri  Nyköping    483
SÖDERTÄLJEKURIREN (1918) 1917-12-22--1917-12-29  Södermanlands nyheters tryckeri  Nyköping    484
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1955-09-15--1957-03-14  Södermans boktryckeriaktiebolag  Stockholm    485
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1957-07-15--1957-12-15  Södermans boktryckeriaktiebolag  Stockholm    486
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-03--1906-11-03  Södertelge Accidenstryckeri  Södertälje    487
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1901-01-01--1916-12-15  Södertelge tidnings tryckeri  Södertälje    488
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-03--1900-12-17  Södertelge Tryckeriaktiebolag  Södertälje    489
MÄLARHÖJDENS OCH HÄGERSTENS NYHETER (1948) 1948-10-01--1949-12-07  Södertryck  Stockholm    490
SÖDRA ENSKEDE FARSTA POSTEN (1957) 1957-11-15--1962-12-15  Söder-Tryck  Stockholm    491
SÖDRA FÖRORTERNAS NYHETER (1949) 1951-05-08--1951-05-08  Söder-tryck  Stockholm    492
SÖDRA FÖRORTSTIDNINGEN (1951) 1951-08-22--1951-12-15  Söder-tryck  Stockholm    493
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-12-19--1917-10-17  Södertälge Tidnings tryckeri  Södertälje    494
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1906-11-06--1908-08-01  Södertälje accidenstryckeri  Södertälje    495
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-01-07--1930-04-30  Södertälje tidnings tryckeri  Södertälje    496
NATIONEN (1925) 1926-01-02--1927-09-30  Södertälje tidnings tryckeri  Södertälje    497
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-01-07--1930-04-30  Södertälje tidnings tryckeri  Södertälje    498
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-01-07--1930-04-30  Södertälje tidnings tryckeri  Södertälje    499
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1926-01-05--1930-04-29  Södertälje Tidnings tryckeri  Södertälje    500
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1925-12-23--1930-03-31  Södertälje Tidnings tryckeri  Södertälje    501
VECKOBLADET (1916) 1919-01-03--1919-12-23  Södertälje-Södertörnspostens tryckeri  Södertälje    502
HUSMODERSBLADET (1910) 1910-12-30--1911-02-17  Södertörns tidn. A-B  Södertälje    503
HEMMETS VÄN (1898) 1914-01-08--1921-09-22  Södertörns tidn. aktiebolagstryckeri  Södertälje    504
VECKOBLADET (1916) 1919-12-30--1920-05-07  Södertörns tidnings tryckeriaktiebolag  Södertälje    505
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-12-15--1920-06-28  Södertörns Tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    506
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1908-08-03--1919-12-12  Södertörns tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    507
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1915-11-05--1916-12-15  Södertörns tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    508
IDROTTSBLADET (1910) 1967-08-07--1973-02-06  Södertörns Tr. AB  Södertälje    509
MITT I HANINGE (1989) 1989-10-25--1990-12-31  Södertörns tryckeri  Södertälje    510
MITT I TYRESÖ (1989) 1989-10-25--1990-12-31  Södertörns tryckeri  Södertälje    511
RUOTSIN UUTISIA (1965) 1965-12-13--1967-04-21  Södertörns tryckeri  Södertälje    512
HUDDINGEPOSTEN (1968) 1972-07-15--1972-07-15  Södertörns tryckeri AB  Södertälje  julinumret ej daterat  513
LÄNSTIDNINGEN [SÖDERTÄLJE] (1963) 1963-12-02--1990-09-19  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    514
SÖDERNYHETERNA (1967) 1972-07-15--1972-07-15  Södertörns tryckeri AB  Södertälje  julinumret ej datumdaterat  515
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    516
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1964-01-03--1978-03-30  Södertörns tryckeri aktiebolag  Södertälje    517
SVENSKA AUKTIONSKUNGÖRELSER (1942) 1942-01-09--1942-04-17  Södertörns tryckeri aktiebolag  Södertälje    518
VÄSTERORT (1955) 1974-10-16--1978-12-28  Södertörns tryckeri aktiebolag  Södertälje    519
HUDDINGE TIDNING (1923) 1924-08-22--1924-10-03  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    520
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1947-12-16--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    521
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1963-07-03--1989-08-30  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    522
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    523
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1920-06-30--1930-03-31  Södertörns Tryckeriaktiebolag  Södertälje    524
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1962) 1964-01-03--1978-12-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    525
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    526
SÖDERPOSTEN (1968) 1970-11-18--1973-03-28  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    527
UPLANDSBYGDEN (1928) 1930-11-14--1932-07-15  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    528
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-04--1957-12-31  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    529
VECKOBLADET (1916) 1920-05-14--1923-06-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    530
GEVALIA (1905) 1917-03-01--1923-10-31  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    531
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-03-27--1923-10-19  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    532
GEFLEPOSTEN (1864) 1917-01-24--1923-10-21  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    533
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1917-11-09--1919-12-24  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    534
SÖDRA SKÅNE (1947) 1950-05-02--1953-06-30  Södra skånes tryckeri  Tomelilla    535
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1933-02-11--1933-06-13  Södra Sverges tryckeriförening  Kristianstad    536
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sverges tryckeriförening  Malmö    537
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1976-05-17--1976-09-25  Södra Sveriges tidningars tryckeri  Kristianstad    538
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1964-11-02--1986-09-30  Södra Sveriges tidningars tryckeri  Kristianstad    539
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1964-11-02--1986-09-30  Södra Sveriges tidningars tryckeri  Kristianstad    540
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1933-02-11--1933-06-13  Södra Sveriges tryckeriförening  Kristianstad    541
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sveriges tryckeriförening  Malmö    542
UMEBLADET (1847) 1944-02-14--1951-05-31  Södra Västerbottens tryckeriaktiebolag  Umeå    543
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1964-04-15--1964-08-15  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    544
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    545
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1909-04-02--1909-07-19  Sölvesborgs boktryckeriaktiebolag  Sölvesborg    546
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1900-01-03--1907-10-09  Sölvesborgspostens boktryckeri  Sölvesborg    547
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1907-10-12--1909-03-31  Sölvesborgspostens tryckeriaktiebolag  Sölvesborg    548
EXPRESSEN (1944) 2002-04-30--2002-04-30  Sörmlands grafiska  Stockholm    549
GT (1995) 2002-04-30--2002-04-30  Sörmlands Grafiska  Stockholm  bilgan Korsord  550
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2005-01-01--2005-03-31  Sörmlands grafiska Quebecor aktiebolag  Katrineholm  bilagor  551
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2002-04-30--2002-04-30  Sörmlands grafiska AB  Stockholm  vissa bilagor  552
EXPRESSEN (1944) 2010-01-01--2015-12-31  Sörmlands grafiska aktiebolag  Katrineholm  Bilagor  553
FREDEN (1928) 1963-04-10--1975-11-15  Sörmlands Grafiska aktiebolag  Katrineholm    554
GT (1995) 2010-01-01--2016-12-31  Sörmlands grafiska aktiebolag  Katrineholm  bilagor  555
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2010-01-01--2015-12-31  Sörmlands grafiska aktiebolag  Katrineholm  bilagor  556
AFTONBLADET (1830) 2005-01-01--2021-09-21  Sörmlands Grafiska Quebecor aktiebolag  Katrineholm  (Okänt slutdatum9  557
EXPRESSEN (1944) 2005-01-01--2005-03-31  Sörmlands Grafiska Quebecor aktiebolag  Katrineholm  bilagor  558
GT (1995) 2005-01-01--2005-03-31  Sörmlands Grafiska Quebecor aktiebolag  Katrineholm  bilagor  559
EXPRESSEN (1944) 2016-01-01--2024-01-15  Sörmlands printing solutions  Katrineholm  Bilagor osäkert slutdatum  560
GT (1995) 2016-01-01--2024-01-15  Sörmlands printing solutions  Katrineholm  Bilagor osäkert slutadrum  561
KVÄLLSPOSTEN (1995) 2016-01-01--2024-01-15  Sörmlands printing solutions  Katrineholm  Bilagor osäkert slutdatum  562
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1919-01-02--1924-05-16  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  563
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-10-04--1931-12-05  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    564
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1923-12-19--1931-12-08  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    565
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    566
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    567
VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921) 1921-10-15--1929-12-15  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    568

Sidan skapad Tue Feb 27 18:33:34 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond