Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1902-01-01- -1902-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1890-12-05--1921-04-14  Sohlman, Harald  juris kandidaten    1
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1929-04-14  Sohlman, Harald      2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-11-06--1929-01-06  Michelsen, Johan Wilhelm Hansenius      3
ALLEHANDA (1899) 1899-11-18--1905-05-30  Björklund, Johan Abraham  redaktören    4
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1883-12-18--1917-11-15  Björling, Hugo Leonard Ossian  Filosofie doktorn    5
ANNONSBLADET (1898) 1898-10-18--1909-12-22  Norrman, Axel  boktryckaren    6
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1898-09-10--1902-12-24  Rosén, Johannes  folkskoleläraren  I JuDs papper verkar det stå Roséng. Denna namnform finns ej belagd för övrigt och är nog en felskrivning. Fr.o.m. 1902-12-13 finns ingen uppgift om ansv.utg i T. Inget nytt utg.bevis är dock registrerat hos JuD.  7
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1894-11-22--1918-05-15  Andersson, Karl Otto  predikanten    8
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-11--1903-12-16  Danielsson, Per Johan  arbetaren    9
ARBETAREN (1902) 1902-11-12--1904-08-26  Stenholm, Gustaf Wilhelm Gustafsson  skomakeriarbetaren    10
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-03-31--1902-06-20  Wistrand, Johan Edvard  jernsvarfvaren    11
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1902-06-21--1903-12-04  Dahlborg, Fredrik Zackarias  redaktören    12
ARBETET (1887) 1900-01-03--1904-03-08  Ohlsson, Axel Herman  cigarrarbetaren    13
ARBOGA TIDNING (1881) 1884-12-17--1926-10-06  Östgren, Karl Victor  boktryckaren    14
ARVIKA NYHETER (1895) 1900-09-06--1903-09-21  Schönberg, Gustaf Ulrik      15
ARVIKA TIDNING (1884) 1883-11-23--1909-12-02  Lander, Johan Magnus      16
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1898-12-17--1917-12-18  Andersson, Maria Elisabeth  enkefru  Enl. Lundstedt. Ej i JuD.  17
AURORA (1899) 1901-10-12--1927-11-02  Roos, August  skräddaren    18
AVESTA TIDNING (1882) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    19
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  20
BAROMETERN (1841) 1875-10-25--1919-01-06  Petersson, Hjalmar      21
BERGSLAGEN (1901) 1901-10-19--1905-07-21  Grundel, Kristian August  boktryckerifaktorn    22
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-02-14--1912-06-06  Dahlgren, Lars Axel Victor  redaktören    23
BERGSLAGSNISSE (1896) 1901-02-14--1902-02-15  Dahlgren, Lars Axel Victor  redaktören    24
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1894-09-14--1916-03-16  Nèlson, Johannes Fredrik      25
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1881-02-10--1904-10-26  Bjurman, Göte Fredrik  boktryckaren    26
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-07-25--1905-08-26  Wilner, Anders Wilhelm Mårtensson  boktryckaren    27
BLIXTEN (1901) 1901-10-05--1902-01-23  Stigell, Knut Herman  boktryckaren    28
BODEN (1900) 1899-11-20--1905-01-26  Helin, Johan Gustaf      29
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1878-09-23--1919-03-12  Malmgren, Thure Robert Ferdinand.  boktryckaren    30
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  31
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-02--1902-12-31  Hjorth, Karl Adolf  folkskolläraren    32
BORÅS TIDNING (1838) 1898-12-31--1911-03-30  Ericson, Oscar Reinhold  redaktör    33
BORÅSPOSTEN (1893) 1894-04-05--1903-12-31  Brander, Anders  redaktionssekreteraren    34
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1894-10-16--1903-09-06  Brander, Anders  redaktionssekreteraren  gäller titeln Boråsposten; oklart om undertiteln "halfveckoupplagan" registrerats  35
BRAND (1898) 1901-03-04--1905-08-25  Jensen, Albert Otto  urmakaregesällen    36
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    37
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      38
DAGEN (1896) 1896-12-14--1913-09-07  Sohlman, Harald  redaktören, juris kandidaten    39
DAGENS NYHETER (1864) 1898-06-30--1910-10-04  Zweigbergk, Otto Ferdinand von  redaktören    40
DALARNAS NYHETER (1902) 1901-11-23--1904-05-15  Holmberg, Gustaf Henriksson  redaktören    41
DALPILEN (1854) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    42
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1895-11-13--1913-11-11  Hirsch, Julius  redaktören    43
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1885-09-24--1910-11-11  Holmström, Frans Ludvig  boktryckaren    44
ELFSBORGAREN (1901) 1901-02-08--1902-11-28  Barr, Knut August  redaktören, filosofie doktorn    45
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1896-10-04--1929-08-04  Petré, Knut Richard  boktryckaren    46
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-09-13--1904-10-07  Carl Johan Bergstrand      47
ELMHULTS TIDNING (1900) 1899-12-28--1907-08-23  Schantz, Fredric Malkolm E:son von  notarie  Hässleholm; i Elmhult fr o m 1906 02 21  48
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-11-12--1909-05-04  Palm, Sven Peter      49
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1900-11-01--1902-10-03  Lundqvist, Svante  redaktören    50
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1902-10-04--1903-11-13  Magnusson, Johan August  filosofie kandidaten    51
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1881-12-28--1917-10-14  Lundin, Johan August      52
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1890-11-24--1909-05-18  Wahlberg, Jonas Erik  redaktören    53
EXPRESS (1902) 1902-11-01--1903-01-11  Sandberg, Algot Gustaf Oskar  redaktören    54
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckaren    55
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    56
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1899-10-18--1904-10-23  Jahn, J  boktryckaren    57
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  58
FIGARO (1878) 1888-07-17--1903-09-22  Lundström, Georg Filip  redaktören  signatur: Jörgen  59
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1894-09-13--1918-07-04  Berg, Carl August    T anger Frans Melbourne som ansv. utg. 1915-01-05--1917-06-30, men något utg.bevis registrerades aldrig.  60
FOLKBLADET (1894) 1901-11-09--1902-01-23  Magnusson, Gustaf Gerhard      61
FOLKBLADET (1894) 1902-01-24--1907-03-26  Wessel, Nils  typografen    62
FOLKBLADET FRAMTIDEN (1903) 1902-10-14--1903-07-02  Andersson Lindbeck, Johannes  arbetaren    63
FOLKETS TIDNING (1857) 1891-11-26--1920-11-11  Bülow, Christian Albin Waldemar  redaktören    64
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1898-10-11--1903-07-12  Kvist, Johan Erik  redaktören    65
FRYKEN (1901) 1900-12-18--1903-03-25  Johansson, Johan  folkskoleläraren  Filipstad, flyttad till Karlstad 1902-09-12  66
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-02--1916-12-15  Rosenius, Efraim    T: "utgivare"  67
FÄDERNESLANDET (1852) 1901-12-17--1911-10-02  Rehnberg, Alfvar Henning  redaktören    68
FÖRPOSTEN (1865) 1900-11-16--1919-12-27  Olsson, Johan Ferdinand  bokhållaren    69
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-05-17--1902-02-15  Lamberg, Anders      70
GEFLE DAGBLAD (1895) 1896-03-31--1918-12-22  Lindh, Karl Magnus  litteratören    71
GEFLEPOSTEN (1864) 1873-12-16--1904-12-09  Hedvall, G. F.  litteratören    72
GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1900-01-01--1905-11-30  Hedvall, G. F.      73
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1899-02-07--1917-09-30  Weström, Anders Patrik August  litteratören    74
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1895-06-17--1905-11-09  Jakobsson, Olof Edvard  redaktionssekreteraren    75
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    76
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-13--1910-12-28  Kjellström, Claes Robert  baptistpredikanten    77
GRENNA TIDNING (1858) 1901-11-25--1929-07-03  Söderling, Sten Erik      78
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-10-17--1906-08-19  Bergstrand, Carl Emil  Boktryckaren    79
GULD (1900) 1900-07-01--1904-02-28  Grönstedt, Johan      80
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  81
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1901-12-14--1906-09-28  Lundström, Carl Johan Vilhelm  docenten, filosofie doktorn    82
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1884-05-29--1917-05-29  Hedlund, Henrik  litteratören    83
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1893-03-21--1907-10-01  Forsström, Nils Wilhelm Sanfrid  agenten    84
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1880-08-16--1913-05-10  Nygren, Jakob Napoleon  handlanden    85
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1901-11-30--1913-07-04  Ander, Johan Emil  redaktören  Ander finns registrerad även 1912-11-18  86
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1894-06-18--1913-09-17  Holmqvist, Carl Reinhold  boktryckaren    87
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-10-25--1912-01-12  Johansson, Samuel August  predikanten    88
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1896-12-21--1904-11-07  Södergren, Axel Valfrid  redaktören    89
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-06-13--1902-06-20  Strömberg, Wilhelm    T (Uppgift om titeln saknas i JuDs diarier)  90
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1904-10-31  Ramberg, Carl August  redaktören    91
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1896-12-19--1919-09-28  Nikander, Frans Edvin  boktryckerifaktorn    92
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    93
HALLANDS TIDNING (1889) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckare    94
HALLANDSPOSTEN (1857) 1873-01-13--1902-05-29  Svensson, Johan Aron  studerande    95
HALLANDSPOSTEN (1857) 1902-05-30--1908-09-28  Larsson, Ivar Viktor Kasimir  redaktör    96
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    97
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1895-12-04--1917-05-29  Hedlund, Henrik  redaktör    98
HAPARANDABLADET (1882) 1896-12-19--1919-09-28  Nikander, Frans Edvin  boktryckerifaktorn    99
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1899-05-06--1907-12-29  Åsbrink, Gustaf Emanuel  filosofie kandidaten    100
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1897-09-29--1906-02-01  Ericson, Gustaf Eric      101
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1901-01-01--1906-02-01  Ericson, Gustaf Eric      102
HELSINGEN (1882) 1898-08-25--1913-06-01  Österlund, Charlotta Kristina  enkan    103
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1886-11-13--1905-12-28  Löfgren, Jonas  kyrkoherden    104
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1886-11-13--1903-12-29  Löfgren, Jonas  kyrkoherden    105
HEMMETS VÄN (1898) 1899-11-29--1913-01-27  Gustafsson, Karl Johan  predikanten    106
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1901-12-24--1905-12-10  Sandqvist, Oskar  folkskoleläraren    107
HJO TIDNING (1885) 1891-01-15--1923-01-11  Sandberg, P-Nilsson  Boktryckaren    108
HOTELL-TIDNING (1888) 1888-10-18--1909-12-30  Petré, Sven      109
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-07-23--1911-11-28  Böhmer, Erik Eriksson  redaktören    110
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1882-12-13--1914-03-19  Lidell, Axel Julius  studeranden    111
HULTSFREDS TIDNING (1902) 1901-12-19--1902-04-16  Nyberg, Karl Emil Ture  redaktören    112
HULTSFREDS TIDNING (1902) 1902-04-17--1902-09-05  Derwinger, Gustaf Erhard  boktryckaren    113
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-21--1909-11-01  Wimmerkrantz, Axel Fredrik Jonsson  redaktören    114
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1901-11-21--1906-09-26  Hallgren, Adolf  redaktören  För Stockholmstidningen / Hvad nytt i dag?  115
HVETLANDA TIDNING (1873) 1886-08-12--1910-05-16  Peterson, Per Johan  bokhandelsföreståndaren    116
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-09-29--1902-03-28  Wiström, Teodor  redaktören    117
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1902-03-29--1902-06-25  Berglund, Per Olof  litterator    118
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1902-06-26--1906-06-29  Andersson, Karl Josef  filosofie kandidaten    119
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-12-12--1925-12-05  Brodin, Karl  Skolläraren  Avled 1925-12-05  120
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-12-13--1903-01-07  Hall, Johannes  redaktören    121
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1898-04-14--1902-10-29  Segerstéen, Anders Gustaf  redaktören  För Hörbyposten  122
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1898-12-14--1902-10-29  Segerstéen, Anders Gustaf  redaktören  För Centralskåne  123
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-10-30--1910-05-25  Säfstrand, Ivar Arthur  kantorn och organisten    124
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1898-11-28--1905-11-26  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören    125
JEMTLAND (1893) 1893-12-01--1911-12-23  Burman, Agaton  redaktören    126
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1896-01-20--1902-09-06  Derwinger, Gustaf Erhard  handlanden    127
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1895-07-27--1904-04-23  Lindström, Johan  redaktören    128
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-11--1917-11-13  Hagberg, Johan Aron  redaktören    129
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1886-11-10--1907-12-29  Wickström, Victor Hugo  filosofie doktorn    130
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1886-08-12--1910-05-16  Peterson, Per Johan  bokhandelsföreståndaren    131
KALMAR (1864) 1900-09-29--1905-06-19  Lundström, Anders Börje  redaktören, filosofie kandidaten    132
KALMAR (1864) 1901-11-26--1918-06-21  Lundström, Anders Börje  redaktören, filosofie kandidaten  Utg.bevis för "Södra Möre tidning", vilket var undertitel på tidningen Kalmars fredagsnummer.  133
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1902-12-03--1904-02-02  Dahlin, Carl Edvard  folkskoleläraren    134
KARLSHAMN (1871) 1864-05-18--1913-11-25  Lagerblad, E. O.  boktryckaren    135
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1884-08-29--1911-03-13  Johansson, Erik Gustaf  boktryckerifaktorn    136
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1883-10-17--1906-08-19  Bergstrand, Carl Emil  boktryckaren    137
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1892-12-08--1902-05-19  Hallén, Folke Gerhard  stadskassören  Tilltalsnamn: Folke  138
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1902-05-20--1908-11-30  Lundh, Nils  redaktören    139
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1884-09-20--1903-12-18  Forssell, Pontus Albin  boktryckaren  Tilltalsnamn: Albin  140
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1900-01-01--1903-12-18  Forssell, Pontus Albin       141
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1892-12-22--1906-07-23  Andersson, Anders Emil      142
KINDAPOSTEN (1894) 1894-10-27--1909-11-01  Wimmerkrantz, Axel Fredrik Jonsson  redaktören    143
KIRUNABLADET (1902) 1902-11-04--1902-12-11  Hultman, Axel Mauritz  typografen    144
KISAPOSTEN (1902) 1901-12-19--1902-04-16  Nyberg, Karl Emil Ture  redaktören    145
KISAPOSTEN (1902) 1902-04-17--1902-09-10  Derwinger, Gustaf Erhard  boktryckaren    146
KISAPOSTEN (1902) 1902-09-11--1903-08-08  Lundborg, Erik Ragnar  redaktören    147
KLARAN (1891) 1890-12-17--1903-03-25  Johansson, Johan  folkhögskoleföreståndaren    148
KORRESPONDENTEN (1846) 1881-10-05--1913-07-24  Österberg, Otto  Boktryckaren    149
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1899-12-29--1906-09-28  Myrström, Sven Magnus  redaktören    150
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1874-11-04--1912-05-21  Ljunggren, Anders  redaktören    151
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    152
KRÖNIKAN (1901) 1901-11-22--1909-03-13  Bellander, Bror Gustaf Melker  redaktören    153
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    154
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1899-04-26--1905-06-28  Axelsson, Per Olof  skomakeriarbetaren    155
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1898-09-30--1905-06-29  Falander, Carl Hugo      156
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1921-04-13  Sohlman, Harald      157
LANDTMANNENS ANNONSBILAGA (1893) 1893-01-07--1904-12-31  Flach, Wilh      158
LANTERNAN (1902) 1902-12-15--1905-12-16  Malmberg, L P      159
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    160
LEKSANDSTIDNINGEN (1903) 1902-12-05--1904-09-18  Siljedal, Erik  litteratören    161
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-22--1911-11-28  Böhmer, Erik Eriksson  redaktören    162
LJUSDALS TIDNING (1896) 1895-11-15--1914-03-19  Lidell, Axel Julius  redaktören  Minnesruna T 1914-03-20  163
LUNDS DAGBLAD (1897) 1901-11-23--1902-05-13  Herrlin, Per Axel Samuel      164
LUNDS DAGBLAD (1897) 1902-05-14--1906-12-03  Lundgren, Hjalmar      165
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-05-30--1902-11-04  Neuman, Karl Ivar  litteratören    166
LYSEKILSKURIREN (1901) 1902-11-05--1907-11-01  Törnfelt, Jöns Peter  målaren    167
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1884-10-20--1919-06-02  Karström, Emil Bernhard  bokhandlaren    168
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-11-12--1904-11-18  Martinelle, Algot  litteratören    169
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1896-09-30--1902-10-23  Gullberg, Gustaf Theodor  Redaktör    170
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1902-10-24--1903-11-01  Svartengren, Yngve Adolf  Redaktör    171
MARIEFREDS NYA TIDNING (1877) 1892-01-30--1902-12-02  Boman, Johan Peter  folkskolläraren    172
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1902-11-28--1904-01-19  Schön, Carl August  redaktören    173
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1893-05-27--1904-06-13  Bergström, Carl Fredrik  boktryckaren    174
MARSTRAND (1889) 1889-05-22--1909-03-23  Bellander, Bror Gustaf Melker  redaktören    175
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-10-31--1923-09-08  Wingborg, Frans August  filosofie kandidaten    176
MERCUR (1902) 1902-02-13--1902-05-31  Hallsenius, Anders Gustaf  sakföraren    177
MIDDAGSPOSTEN (1902) 1902-10-31--1903-01-31  Johansson, Carl Johan      178
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  179
MOTALA TIDNING (1868) 1894-01-08--1909-07-04  Möller, Johan [Jean] Magnus    JuD. Beviset gäller Gamla Motala tidning.  180
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    181
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-10-13--1903-04-30  Danielsson, Johan Gustaf  tidningsmannen    182
NATIONALKURIREN (1893) 1893-02-27--1904-10-30  Ståhlgren, Frithiof Eugène      183
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1881-04-06--1904-08-23  Öman, Viktor Emanuel  filosofie doktor    184
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1903-07-08  Kvist, Joh.    185
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1875-11-12--1906-08-19  Bergstrand, Carl Emil  Boktryckaren    186
NORDHALLAND (1883) 1888-02-27--1903-12-01  Zachrisson, Johan Adolf  boktryckaren  avled 1903-12-01  187
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1895-02-25--1929-07-24  Hall, Carl  hemmansegaren    188
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1877-11-01--1928-09-13  Nyberg, Johan  litteratören  Minnesruna T 1911-12-08  189
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1904) 1877-11-01--1911-03-23  Nyberg, Johan Petter  Litteratören    190
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-20--1904-01-26  Thelin, Anders      191
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1901-12-23--1903-05-03  Landén, Uno Valdemar  redaktören    192
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1901-10-22--1902-07-11  Salomonsson, Salomon  redaktören    193
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1902-07-12--1906-03-12  Marklin, Johannes  mekanikern    194
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1897-12-09--1907-12-26  Isakson, Nils Peter  boktryckaren    195
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1881-05-16--1908-09-15  Hällgren, August Andreas  boktryckaren    196
NORRKÖPING (1885) 1900-02-08--1903-08-28  Bergström, Per Albert  redaktören    197
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1899-01-07--1922-03-23  Sundin, Erik Reinhold  filosofie doktorn    198
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-05-01--1916-07-04  Erikson, Ernst Gustaf  redaktören    199
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1900-05-01--1906-12-14  Erikson, Ernst Gustaf  redaktören    200
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-11-19--1917-05-19  Hallén, Leonard  boktryckaren    201
NORRLÄNNINGEN (1900) 1901-10-23--1902-12-24  Liander, Gustaf Halfdan  redaktören    202
NORRTELJE TIDNING (1880) 1889-11-02--1909-10-09  Petersson, Per Gottfrid  Redaktören  Avled 1909-10-02  203
NY TID (1892) 1898-03-09--1917-03-29  Lindblad, Anders      204
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1891-02-03--1905-05-30  Björklund, Johan Abraham  litteratören    205
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-09-29--1918-10-13  Grundel, Johan Ludvig  boktryckaren    206
NYA PRESSEN (1902) 1902-08-29--1902-12-10  Sundberg, Lars, Johan Ferdinand  redaktör    207
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-04-01--1906-06-19  Henricsson, Johan Aron      208
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-08-12--1914-02-19  Elfström, Ola Håkansson  privatläraren    209
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1893-03-17--1903-12-24  Andrén, Karl  studeranden  slutdatum ej belagt  210
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1899-12-29--1906-11-06  Nerman, Hjalmar Axel      211
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1894-04-26--1905-05-29  Rosengren, Josef Henrik Theofil  filosofie licentiaten    212
NYA VÄGVISAREN (1900) 1901-12-18--1902-12-31  Hessel, Axel Teodor      213
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1899-08-02--1902-08-12  Fischer, Victor Justus Hilarius  Boktryckaren  För titeln Nyaste snällposten  214
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1902-08-13--1911-10-23  Elander, Otto Arvid Fredrik  Redaktören    215
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1898-07-23--1904-08-29  Severin, Karl Axel Eberhard  kammarskrifvaren    216
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-05-27--1906-05-04  Keen, Gustaf Viktor  litteratören    217
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1907-03-30  Severin, Georg Robert Nathanael  redaktören    218
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-10-13--1906-04-08  Danielsson, Johan Gustaf  tidningsmannen    219
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    220
PATRIOTEN (1892) 1901-01-05--1903-02-14  Skarin, Aug.      221
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1894-12-18--1912-05-02  Spilhammar, Johan Reinhold      222
PRAKTISK TIDNING (1897) 1897-09-09--1908-03-16  Nilsson, Carl Peter  bokhållaren    223
REFORMATORN (1887) 1888-11-30--1906-09-09  Eklund, Oskar Gustaf  redaktören    224
REVUEN (1892) 1894-03-31--1905-01-15  Hellgren, Amanda Mariana    JUD, men förekommer ej i tidningen under bibliograferad period.  225
RONNEBY TIDNING (1876) 1881-07-11--1904-10-26  Bjurman, Göte Fredrik  boktryckaren    226
RONNEBYPOSTEN (1895) 1894-12-07--1911-03-13  Johansson, Svante  boktryckare    227
ROSLAGENS TIDNING (1902) 1902-09-16--1904-06-06  Aldeen, Lars John  redaktören    228
SALA ALLEHANDA (1880) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    229
SALATIDNINGEN (1901) 1901-09-10--1902-01-17  Aldeen, Lars Johan  redaktören  enl T t.o.m. 1902-01-17  230
SALATIDNINGEN (1901) 1902-01-20--1903-01-28  Sandbärj, Edv. L. P.    enl T  231
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-12--1906-12-10  Jansson, Karl Emil  predikanten    232
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1894-10-04--1902-11-12  Johanson, Johan  redaktören    233
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-13--1915-02-10  Berg, Carl August  boktryckaren    234
SIGNALEN (1900) 1899-12-29--1906-07-03  Strömberg, Carl Wilhelm Alarik  tidningsmannen    235
SIGTUNA TIDNING (1888) 1884-01-10--1906-08-16  Sundberg, Per Olof      236
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    237
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1884-03-21--1909-04-20  Isaksson, Johan Ulrik  boktryckaren    238
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      239
SKELLEFTEBLADET (1887) 1897-08-04--1911-12-18  Zimdahl, Per  organisten    240
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1884-01-30--1903-07-24  Ellverson, Per Mauritz      241
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1894-06-18--1902-04-03  Ehnberg, Christian  vice konsuln    242
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1902-04-04--1903-04-27  Petersson, Per Olof Theophil  redaktionssekreterare    243
SKÅNING (1895) 1900-12-21--1917-07-02  Malmberg, Lars Peter  redaktören    244
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1894-11-15--1904-02-16  Rahm, Mårten  redaktören    245
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-10-09--1904-11-20  Broomé, Simon      246
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1899-04-10--1919-05-19  Hellberg, Nathanael  redaktören    247
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-11-29--1904-12-31  Westberg, Johan Edvard  redaktören    248
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1899-12-31--1904-09-25  Sjöstrand, Hjalmar Gustaf  redaktören  Startdatum eg. 1899-12-30  249
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-11-12--1902-11-11  Hallin, Ernst Emil  redaktören    250
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1902-11-12--1905-07-16  Frösell, Gottfrid Leonard  redaktören    251
SMÅLANDSBLADET (1901) 1899-02-10--1904-12-30  Svensson, Carl Fredrik  handlanden    252
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1898-09-05--1918-10-29  Ljunggren, Albert Gustaf  redaktören    253
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1898-09-05--1918-10-29  Ljunggren, Albert Gustaf  redaktören    254
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    255
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1892-05-04--1908-07-10  Carleson, Carl Nathanael  studerande    256
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1901-10-04--1905-10-12  Petersson, Oskar      257
SPECERISTEN (1899) 1899-10-10--1904-04-15  Pehrsson, Torsten Albanus  studeranden    258
STJERNAN (1890) 1889-11-25--1905-11-30  Persson, Per  redaktören    259
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1901-08-30--1907-11-13  Wirén, Johan  redaktionssekreteraren    260
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1897-10-25--1904-07-18  Lundgren, Otto Wilhelm  handlaren    261
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-12-02--1925-08-13  Palme, J.H.  bankdirektören    262
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1893-12-30--1905-03-19  Visén, Karl Johan  redaktören  Visén död 1905-03-18  263
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1900-11-29--1904-11-28  Ljunglund, Leonard Christian Vinfrid  redaktören    264
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1899-08-09--1906-09-26  Hallgren, Adolf  redaktören    265
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1881-04-19--1914-05-08  Westerlund, Adolf      266
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1867-03-05--1908-03-20  Larson, Lars August  boktryckerifaktorn  T: Larsson  267
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-10-01--1919-12-31  Blom, Johan Linkoln Alexander  boktryckaren    268
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1901-10-01--1902-10-31  Liander, Gustaf Halfdan  redaktören    269
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1894-06-01--1911-04-12  Peterson, Reinhold Gustaf  redaktören    270
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    271
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1897-04-30--1907-10-24  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    272
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1898-11-10--1909-10-29  Lander, Johan Magnus  tidningsredaktören  Lander död 1909-12-01  273
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1890-11-19--1904-05-03  Ollén, Lars Per  redaktören    274
SVENSKA POSTEN (1873) 1886-08-12--1910-05-16  Peterson, Per Johan  bokhandelsföreståndaren    275
SVENSKA SÄNDEBUDET (1881) 1881-09-17--1902-12-25  Eriksson, Peter Jakob Maximilian  metodistpredikanten    276
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1890-05-29--1903-07-29  Josephson, Gustav  grosshandlare    277
SVERIGES EGENDOMS- OCH AFFÄRSTIDNING (1900) 1900-07-30--1902-12-27  Björklund, Johan Gustaf      278
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1894-04-16--1906-01-22  Humble, Johan Gustaf Qvintius  vaktmästaren    279
SVERIGES SJÖFARTSTIDNING (1893) 1893-11-06--1902-04-22  Haneson, Erik Waldemar  redaktören    280
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    281
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1875-08-18--1907-09-29  Herslow, Carl Christian Pehr  lektorn, fil. doktorn    282
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1901-06-28--1902-12-16  Almquist, Uno Albert  redaktören    283
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1902-12-17--1904-06-07  Grandien, Claes Rudolf  läroverkskollegan    284
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1895-08-28--1903-09-30  Björkman, Alexander  redaktören    285
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1879-11-22--1927-10-05  Wallberg, Carl  redaktören    286
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1879-11-22--1918-12-17  Thorén, Carl Gustaf  boktryckaren    287
SÖDERMALMS TIDNING (1902) 1902-01-07--1902-12-24  Christenson, Hans Edvard  typografen    288
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1898-06-02--1909-09-05  Landgren, Karl-Gustaf  filosofie doktorn    289
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1899-10-13--1903-09-17  Larsson, Anders Petter  redaktören    290
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1898-09-30--1907-12-13  Otterdal, Karl Erik  redaktören    291
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  292
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1893-03-03--1907-04-16  Hedin, Ola Hansson  folkskolläraren    293
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1895-04-04--1905-08-30  Klasén, Knut Otto  litteratören    294
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    295
TIERPSPOSTEN (1892) 1892-07-19--1903-04-26  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    296
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-04--1909-11-01  Wimmerkrantz, Axel Fredrik Jonsson  redaktören    297
TRANÅS TIDNING (1892) 1897-11-27--1910-05-26  Peterson, Per Johan  disponenten  död 1910-04-30  298
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1876-09-14--1907-09-09  Sandberg, Adolf  boktryckaren  Avled 1907-09-05 T  299
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1902-12-12--1907-03-16  Jönsson, Carl Herman  boktryckaren    300
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1901-12-21--1909-07-27  Rydner, Lars  redaktören, filosofie kandidaten    301
TRIUMF (1891) 1891-11-04--1911-04-24  Omberg, Johan Erik  privatläraren    302
TROLLHÄTTANS TIDNING (1892) 1898-10-19--1902-11-28  Karlson, Frans Emil  tidningsmannen    303
TROSA NYHETER (1902) 1902-08-22--1902-10-24  Tammelin, TH      304
TROSATIDNINGEN (1896) 1900-05-31--1902-08-18  Hellman, Eskil Conrad  redaktören    305
TROSATIDNINGEN (1896) 1902-08-19--1910-10-12  Olander, Erik Otto  bokbindaren    306
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-04-23--1902-11-18  Enderstedt, Hjalmar Mauritz Engelbrecht  redaktören    307
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-11-19--1907-08-30  Karlson, Frans Emil  redaktören    308
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1884-09-11--1908-12-31  Kjöllerström, Salomon Magnus  bokhandlaren    309
UMEBLADET (1847) 1880-12-02--1913-07-13  Lindroth, Edvard  boktryckerikonstförvandten    310
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1899-09-19--1913-07-13  Lindroth, Edvard  boktryckaren    311
UNGHERRARNES EGEN (1901) 1900-12-07--1902-12-27  Berge, Nils Adolf  folkskolläraren    312
UPLANDSKURIREN (1901) 1900-11-22--1902-02-25  Åborg, Bror Julius  fabrikören    313
UPPLYSNINGSREGISTRET (1902) 1902-02-15--1902-11-15  Jansson, J P      314
UPSALA (1845) 1901-02-04--1904-02-03  Möllersvärd, Carl Gottfried  litteratören    315
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-08-30--1911-12-22  Wingborg, Frans August  redaktören    316
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1897-11-19--1903-05-29  Fernlund, Karl Erik Herman  redaktören    317
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-11--1914-07-19  Norén, John      318
VARBERGSPOSTEN (1894) 1900-12-31--1902-07-02  Wigforss, John Adolf  redaktören    319
VARBERGSPOSTEN (1894) 1902-07-03--1903-07-30  Berg, Gustaf Leonard  fil. kandidaten    320
VECKOPOSTEN (1868) 1889-06-03--1913-11-02  Borgström, Johan Alfred      321
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1898-11-16--1902-11-28  Barr, Knut August  filosofie doktorn    322
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-04--1903-12-31  Elmgren, Johan Gustaf  Handlanden    323
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1876-12-29--1915-06-28  Broström, Anders Fredrik  inspektoren  A. F. Broström död 1915-06-29  324
WERMLÄNDINGEN (1880) 1899-12-29--1906-11-06  Nerman, Hjalmar Axel      325
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1899-12-30--1903-12-30  Sjöstrand, Hjalmar Gustaf  redaktören    326
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-11--1918-10-29  Ljunggren, Albert Gustaf  redaktören    327
WESTERBOTTEN (1870) 1894-01-25--1906-03-15  Lundgren, Carl August  typografen    328
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1901-05-06--1902-12-31  Marino, Anders August  redaktören    329
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1890-11-26--1906-08-20  Berggren, Fredrik Leopold  redaktören    330
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1893-10-28--1908-07-23  Lagerlöf, Nils  snickerifabrikör    331
WESTGÖTEN (1888) 1898-12-31--1911-03-30  Ericson, Oscar Reinhold  Redaktör    332
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1887-10-02--1912-06-24  Roos, Carl Albert  redaktören    333
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  334
VETLANDAPOSTEN (1893) 1893-10-07--1908-01-12  Ström, Arvid Theodor  litteratören    335
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-04--1909-11-01  Wimmerkrantz, Axel Fredrik Jonsson  redaktören    336
VIMMERBYPOSTEN (1902) 1901-12-19--1902-04-16  Nyberg, Karl Emil Ture  redaktören    337
VIMMERBYPOSTEN (1902) 1902-04-17--1902-09-10  Derwinger, Gustaf Erhard  boktryckaren    338
VIMMERBYPOSTEN (1902) 1902-09-11--1902-09-11  Lundborg, Erik Ragnar  redaktören  Enligt JuD:s register  339
VIOLA (1895) 1894-12-22--1926-08-15  Bovin, Knut Adolf  Trädgårdsarkitekten  JuD  340
VÅRT LAND (1885) 1885-12-08--1903-09-17  Torelius, Per Gustaf  Professor    341
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1885-12-08--1903-09-17  Torelius, Per Gustaf  professor    342
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1902-11-12--1906-02-06  Nordin, Karl Richard  filosofie doktorn    343
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-04--1902-11-12  Berg, Carl August  boktryckaren    344
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-04-18--1902-11-01  Brandt, Svante  accidenstryckaren    345
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1902-11-02--1903-05-01  Fällman, Johan  direktören    346
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1901-05-06--1904-10-17  Marino, Anders August  redaktören    347
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1899-12-13--1903-08-20  Kjellman, Johan August  redaktören    348
VÄSTERNORRLANDS DAGBLAD (1902) 1902-09-23--1903-01-24  Liander, Gustaf Halfdan  redaktören    349
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1888-06-26--1918-11-10  Hultgren, Oscar  boktryckaren    350
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1892-04-22--1910-12-20  Thorsander, Gustaf Olof  redaktören    351
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1902-11-14--1918-04-30  Brander, Anders  redaktören    352
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-11-06--1918-12-31  Brander, Anders  redaktören    353
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-02-21--1922-04-13  Grönlund, Johan Alfred Johansson  skomakaren    354
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1890-01-24--1924-08-18  Sjöström, Johan Mikael  redaktören    355
YSTADSPOSTEN (1885) 1901-10-01--1908-12-31  Brag, Johan Albert Heribert  redaktionssekreteraren    356
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1890-11-26--1921-12-28  Rahm, Johan Adolf Wilhelm  studeranden    357
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-11-18--1902-01-06  Derwinger, Gustaf Erhard  Handlanden    358
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1902-01-07--1909-05-03  Palm, Sven Peter  Redaktören    359
ÖLANDSBLADET (1868) 1886-04-01--1918-05-31  Melander, Johan Edwin  kamrer    360
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-11-27--1911-03-30  Söderberg, Erik Natanael  filosofie doktorn    361
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-05-21--1902-10-28  Lindgren, Carl Anton  redaktören    362
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-10-29--1907-04-23  Lillieros, Carl Gustaf  jernarbetaren    363
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1892-02-04--1913-03-05  Svensson, Axel Fredrik  Litteratören    364
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1900-12-22--1902-05-01  Ohlson, Olof Alfred  redaktören    365
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1902-05-02--1904-06-03  Edin, Nils      366
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1900-12-22--1902-05-01  Ohlson, Olof Alfred      367
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1902-05-02--1902-09-27  Edin, Nils      368
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1890-04-12--1902-05-02  Lönnberg, Johan Axel  redaktionssekreteraren    369
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1902-05-03--1902-12-22  Lönnberg, Mathilda Charlotta  enkan    370
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1902-12-23--1904-09-04  Larsson, Jan Olof  redaktionssekreteraren    371
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1897-10-04--1913-12-30  Hammarberg, Karl Leonard  redaktören    372
ÖSTERMALMS ANNONSTIDNING (1894) 1901-11-30--1906-01-12  Holgerson, Sven Oskar  handelsbiträdet    373
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1877-08-18--1918-05-20  Burman, Agathon Wilhelm  litteratören    374
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1898-06-11--1909-09-05  Gustafsson, Gustaf  redaktören, filosofie kandidaten    375
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1893-11-13--1919-05-07  Wallin, Fridolf Erik Wilhelm  redaktören    376
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1898-06-11--1909-09-05  Gustafsson, Gustaf  redaktören, filosofie kandidaten    377
ÖSTGÖTEN (1874) 1901-12-28--1905-09-07  Bierke, Nils Svensson  redaktören    378
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1886-12-01--1903-04-26  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    379
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1895-10-10--1903-12-08  Lynell, Nils Persson  litteratören    380

Sidan skapad Sun Mar 03 07:17:21 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond