Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1920-01-01- -1920-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    1
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    2
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    3
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    4
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    5
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    6
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    7
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    8
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    9
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    10
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1920-12-30  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    11
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    12
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    13
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    14
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    15
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1921-11-11  Eksjötidningens tryckeri  Eksjö    16
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1921-12-12  Gefle dagblads aktiebolag  Gävle    17
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-01-02--1922-08-15  Norrtelje Boktryckeri  Norrtälje    18
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1924-07-23  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    19
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    20
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    21
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    22
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    23
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    24
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    25
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    26
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  27
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    28
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    29
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    30
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  31
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    32
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    33
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    34
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    35
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    36
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    37
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    38
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    39
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    40
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    41
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    42
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    43
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    44
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    45
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    46
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    47
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  48
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    49
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    50
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    51
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1922-09-23  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    52
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    53
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    54
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    55
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    56
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  57
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    58
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    59
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    60
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    61
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    62
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    63
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    64
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    65
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    66
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    67
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    68
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    69
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    70
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    71
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    72
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    73
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    74
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  75
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    76
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  C. R. Holmqvist  Göteborg  "Tryckt hos" etc.  77
TRANÅS TIDNING (1892) 1900-01-05--1920-12-31  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    78
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1922-09-22  Aktiebolaget Umeå tryckerier  Umeå    79
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    80
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    81
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    82
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    83
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    84
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    85
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  86
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    87
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  88
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    89
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    90
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    91
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    92
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    93
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    94
SKÅNING (1895) 1901-06-29--1920-02-07  Skånetryckeriet  Malmö    95
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-03--1923-06-19  Aktiebolaget Oskarshamns-Postens tryckeri  Oskarshamn    96
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    97
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    98
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    99
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    100
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    101
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    102
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    103
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    104
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    105
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    106
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    107
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    108
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    109
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    110
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    111
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1904-02-04--1923-12-31  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    112
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    113
MEJERITIDNINGEN (1895) 1904-05-06--1923-09-08  F.A. Wingborgs boktryckeri  Stockholm    114
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  115
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1904-12-23--1922-12-12  K. L. Svenssons efterträdare  Karlskrona    116
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    117
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    118
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1905-01-07--1921-12-02  Holmqvist, C. R.  Göteborg    119
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    120
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  121
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    122
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  123
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  124
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-28--1922-12-29  Julius Kristianssons boktryckeri  Nora    125
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    126
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    127
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    128
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    129
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  130
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    131
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    132
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    133
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1908-01-01--1924-03-20  Littorin Rydén boktryckeri  Örebro    134
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    135
SKARAPOSTEN (1906) 1908-04-01--1923-01-03  Vestergötlands boktryckeriaktiebolags tryckeri  Skara    136
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-04-22--1923-01-02  Vesterg. boktryckeri AB,s tryckeri  Skara    137
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    138
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1908-08-20--1923-01-30  Aktiebolaget Jämtlands tidnings boktryckeri  Östersund    139
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    140
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    141
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    142
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1909-03-26--1920-07-09  Tryckeri- & tidningsaktiebolagets södra sveriges tryckeri  Malmö    143
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    144
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    145
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    146
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    147
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-17--1923-12-13  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    148
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  149
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    150
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    151
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    152
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  153
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    154
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    155
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1910-06-06--1921-01-09  Stockholms dagblads aktiebolags tryckeri  Stockholm    156
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  157
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    158
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    159
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-12-03--1920-12-31  Kristianstads läns tidnings aktiebolags tryckeri  Kristianstad    160
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    161
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1911-01-03--1926-11-12  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    162
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    163
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1911-04-01--1924-09-30  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    164
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    165
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-02--1921-12-29  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    166
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    167
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1911-05-30--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    168
BRAND (1898) 1911-09-23--1921-01-01  Oscar Malmborgs tryckeri  Stockholm    169
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    170
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    171
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1911-12-14--1920-11-30  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    172
KULLABYGDEN (1912) 1911-12-21--1924-10-16  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    173
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    174
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    175
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1912-01-30--1922-06-15  Bärgslagernas Nyheters boktryckeri  Filipstad    176
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    177
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1912-02-27--1920-11-30  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    178
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    179
EXTRABLADET (1912) 1912-05-26--1924-01-06  Tryckeri- & tidningsföreningens tryckeri  Gävle    180
BORÅS DAGBLAD (1908) 1912-06-08--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    181
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1912-06-14--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblad  Borås    182
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    183
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    184
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1913-01-04--1922-12-30  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    185
HELSINGEN (1882) 1913-06-07--1928-05-08  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    186
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1913-06-11--1926-05-29  A.-B- Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    187
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1913-06-12--1923-07-03  AB Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    188
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    189
VIDI (1913) 1913-10-15--1923-08-09  Elanders boktryckeriaktiebolag  Göteborg    190
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    191
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    192
TRIUMFBÅGEN (1914) 1914-01-02--1929-06-15  E. Lindensteins Boktryckeri  Stockholm    193
HEMMETS VÄN (1898) 1914-01-08--1921-09-22  Södertörns tidn. aktiebolagstryckeri  Södertälje    194
LYSEKILSKURIREN (1901) 1914-02-11--1921-11-18  Tryckeriaktiebolaget Kuriren      195
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-07-02--1922-12-30  Norrbottenstidningens tryckeri  Luleå    196
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-15--1929-12-31  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    197
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    198
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1914-12-19--1923-07-11  Roslagens Nyheters boktryckeri  Norrtälje    199
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    200
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--1929-06-03  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    201
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    202
FOLKETS TIDNING (1857) 1915-01-19--1920-11-18  Waldemar Bülows tryckeri  Lund    203
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-03-24--1922-06-30  Lunds dagblads förlags AB:s tryckeri  Lund    204
APPELL (1912) 1915-03-27--1925-05-15  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    205
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-04-16--1923-05-02  AB Värmlands-Postens boktryckeri  Kristinehamn    206
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1915-04-30--1920-12-21  Skånetryckeriet  Malmö    207
BIRGER JARL (1904) 1915-05-01--1920-12-24  Norrmalms-tryckeriet  Stockholm    208
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1915-06-08--1926-12-14  Västra Östergötlands tryckeri  Motala    209
IDROTTSBLADET (1910) 1915-06-14--1920-01-01  Bröderna Sandberg boktryckeri  Stockholm    210
SÖDRA SKÅNE (1914) 1915-07-06--1921-03-31  Tryckeriaktiebolaget Södra Skåne      211
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1915-07-31--1925-09-29  Västra Värmlands tryckeri  Säffle    212
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1915-08-14--1928-11-24  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    213
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1915-10-01--1920-12-31  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    214
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-10-19--1921-05-31  Aktiebolag centraltryckeriet  Skövde    215
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-12-04--1924-12-24  Tryckeri - & Tidningsförenings tryckeri  Gävle    216
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1916-01-07--1920-04-30  Smålandstidningens tryckeri  Eksjö    217
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    218
NYA FOLKVILJAN (1906) 1916-04-01--1920-06-12  Malmö tryckeri- och pappersbolags boktryckeri  Malmö    219
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  220
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    221
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    222
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  223
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1916-05-17--1921-12-28  Tryckeribolaget Norden  Stockholm    224
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-05-17--1927-10-12  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    225
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1916-05-31--1920-12-31  Skånetidningen dagens aktiebolags tryckeri  Malmö    226
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    227
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-07-01--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    228
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    229
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-07-02--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    230
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  231
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1916-10-03--1920-12-10  Tryckeriaktiebolaget Västergötland  Falköping    232
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1916-10-06--1920-12-08  Tryckeriaktiebolag Västergötland  Falköping    233
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1916-10-13--1920-09-27  Aktiebolaget Nässjötidningens tryckeri  Nässjö    234
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1916-11-07--1922-12-29  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    235
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1916-11-10--1922-03-31  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    236
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1916-12-01--1925-12-31  Aktiebolaget Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    237
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    238
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1916-12-19--1926-04-01  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    239
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    240
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    241
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    242
GEFLEPOSTEN (1864) 1917-01-24--1923-10-21  Södra Norrlands tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    243
STORMKLOCKAN (1909) 1917-01-27--1930-12-18  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    244
GEVALIA (1905) 1917-03-01--1923-10-31  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    245
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-03-27--1923-10-19  Södra Norrlands tryckeriaktiebolag  Gävle    246
NYA JÄMTLAND (1917) 1917-04-13--1920-02-11  Tryckeriaktiebolaget Nya Jämtland  Östersund    247
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    248
NORRLANDSBLADET (1909) 1917-05-31--1920-12-30  Skriv- och ritboksaktiebolag  Gävle    249
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    250
XPRESSEN (1917) 1917-08-30--1920-09-16  Landby & Lundgrens boktryckeri  Malmö    251
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    252
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1917-09-15--1920-02-15  Aktiebolaget De förenade boktryckerierna  Södertälje  Årg. 1918--1919 saknas på KB.  253
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-11-02--1923-10-30  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda    254
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  255
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    256
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    257
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1917-12-07--1920-04-29  Alingsås tryckeriaktiebolag  Alingsås    258
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    259
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  260
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    261
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    262
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  263
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1918-01-05--1920-10-06  Arvika tidnings tryckeri  Arvika    264
ARVIKA TIDNING (1884) 1918-01-05--1921-11-05  Arvika tidnings tryckeri  Arvika    265
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    266
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    267
UPPLAND (1918) 1918-03-01--1921-02-18  Tidn. Upplands tryckeri aktiebolag  Uppsala    268
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1918-03-29--1930-12-30  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    269
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1918-04-03--1921-11-30  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    270
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    271
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    272
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-04-12--1922-06-30  Svensk handelstidnings tryckeri  Stockholm    273
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  274
MELLERUDS TIDNING (1907) 1918-05-07--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    275
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-05-17--1920-11-19  Tryckeriföreningen landsbygdens tryckeri  Göteborg    276
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    277
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-06-22--1921-03-29  Andersons boktryckeri  Trelleborg    278
BOHUSPOSTEN (1910) 1918-07-01--1928-08-09  Aktiebolaget Bohuspostens tryckeri  Uddevalla    279
KARLSHAMN (1871) 1918-07-01--1928-09-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    280
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    281
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    282
RONNEBYPOSTEN (1895) 1918-07-02--1924-07-31  Ronnebypostens tryckeri aktiebolag  Ronneby    283
NORRA SMÅLAND (1918) 1918-07-06--1922-09-02  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    284
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1918-07-06--1925-12-15  Linkoln Bloms boktr. A.-B.  Stockholm    285
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    286
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-31--1920-12-31  Tryckeriaktiebolaget Öland, Borgholm  Borgholm    287
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1926-10-01  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    288
SVENSKA ALLMOGEBLADET (1918) 1918-09-30--1920-02-28  C.R. Holmqvist  Göteborg    289
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    290
SYNDIKALISTEN (1911) 1918-10-05--1921-12-10  Tryckeriföreningen Solid upa  Örebro    291
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1918-10-12--1922-05-02  Tryckeriaktiebolaget Medelpad  Sundsvall    292
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1918-10-26--1920-12-25  Aktiebolag Malmö Centraltryckeri  Malmö    293
CYRANO (1918) 1918-10-27--1920-04-01  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Stockholm    294
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    295
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1918-11-15--1920-06-30  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    296
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    297
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1920-11-13  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    298
SALAPOSTEN (1906) 1918-11-23--1921-02-24  Salapostens boktryckeri  Sala    299
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1921-10-22  Tryckeri & tidningsförenings tryckeri  Gävle    300
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-11-23--1925-12-22  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  T: 1918-11-23  301
PLATS- OCH HYRESLISTA FÖR SÖDRA KALMAR LÄN (1918) 1918-11-25--1920-12-27  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    302
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1918-12-03--1920-10-30  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    303
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-12-03--1921-07-04  Göteborgs aftonblads aktiebolag tryckeri  Göteborg    304
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1918-12-03--1923-04-12  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  305
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    306
MALMÖBLADET (1919) 1918-12-08--1920-03-29  Sydsvenska kliché- & tryckeriaktiebolaget  Malmö    307
ÖREBRO LÄNS FOLKBLAD (1919) 1918-12-10--1920-04-01  Tryckeriföreningen Solid u.p.a.  Örebro    308
VÄSTMANLAND (1918) 1918-12-11--1920-04-06  Aktiebolaget Politikens tryckeri  Stockholm    309
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  310
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-12-14--1923-01-27  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge  Övre Dalarnes tidningsförening gick i konkurs i oktober 1922. Tryckeriet hyrdes ut av myndigheterna till ett konsortium som övertog tryckningen av Hälsingekuriren åt tidningsutgivarna. T 1922-11-07  311
DALABLADET (1918) 1918-12-18--1924-09-08  Tidnings- och tryckeriaktiebolaget Dalaförbundet  Falun    312
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    313
HELSINGEBYGDEN (1919) 1919-01-02--1920-12-30  Tryckeriaktiebolaget Helsingland  Hudiksvall    314
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1919-01-02--1921-08-30  Tryckeriaktiebolaget Helsingland  Hudiksvall    315
STICKAN (1919) 1919-01-02--1921-12-31  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    316
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1919-01-02--1924-05-16  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna  Se även T 1919-03-04.  317
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-02--1926-04-29  Dalademokratens tryckeri  Falun  Från dec 1918 enl jub nr 1927-12-01, 1957-11-23  318
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-02--1931-09-17  AB Otto Ahlströms boktryckeri  Stockholm    319
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    320
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1919-01-03--1920-09-30  Arvika Tidnings tryckeri  Arvika    321
REVONTULET (1919) 1919-01-03--1921-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    322
ODALBONDEN (1919) 1919-01-04--1926-12-31  Bergslagernas tidningstryckeri  Lindesberg    323
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    324
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1919-01-07--1920-12-31  Värnamotidningens tryckeriaktiebolag  Värnamo    325
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    326
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    327
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    328
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    329
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-02-11--1923-05-25  Västmanlands nyheters boktryckeri  Västerås    330
RIKET (1919) 1919-02-22--1922-05-13  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    331
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    332
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1919) 1919-03-19--1920-03-13  Tryckeriföreningen Solid u.p.a.  Örebro    333
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1930-10-27  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  334
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    335
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1919-04-15--1920-01-13  Aug. Sandborgs boktryckeri  Vetlanda    336
HVETLANDA TIDNING (1873) 1919-04-15--1920-01-16  Aug. Sandborgs boktryckeriaktiebolag  Vetlanda    337
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  338
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1919-05-02--1920-02-28  Brobergs boktryckeri  Stockholm    339
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-05-16--1922-08-17  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    340
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    341
NEGOTIA (1919) 1919-06-07--1920-07-31  Tryckeriföreningen Landsbygdens tryckeri  Göteborg    342
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    343
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    344
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-07-04--1923-12-28  Aktiebolag tidning för skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    345
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-07-05--1921-12-31  A.M. Jönsson och sons tryckeri  Ystad    346
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    347
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    348
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1919-08-27--1920-12-24  Aktiebolaget Västerås dagblads tryckeri  Västerås    349
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  350
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-08-28--1925-12-21  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    351
TROSA TIDNING (1919) 1919-08-30--1920-03-06  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    352
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1919-08-30--1920-11-02  Alingsås tryckeri aktiebolag  Alingsås    353
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    354
NATIONALKURIREN (1893) 1919-09-03--1922-09-29  AB Örebro dagblads tryckeri  Örebro    355
SPEGELN (1917) 1919-09-09--1920-10-12  Brobergd boktryckeri  Stockholm    356
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1919-09-20--1922-12-18  C.R. Holmqvists boktryckeri  Göteborg    357
NYA VECKOBLADET (1919) 1919-09-27--1920-12-31  Tryckeri Ejla  Sundbyberg    358
FIGARO (1878) 1919-10-11--1920-12-23  Boktryckeriet Viking  Stockholm    359
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    360
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    361
MÄKLAREN (1919) 1919-10-25--1920-01-10  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    362
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1919-11-07--1920-08-27  Tryckeri Birger Jarl  Stockholm    363
UDDEVALLABLADET (1917) 1919-11-08--1920-05-15  Uddevalla tryckeri  Uddevalla    364
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-11-15--1921-04-15  Övre Dalarnes tidningsförenings tryckeri  Borlänge    365
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    366
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1922-11-09  Norrtelje tidnings boktr. aktiebolag      367
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1919-11-28--1920-08-13  Ansgarii-Postens tryckeri aktiebolag  Karlstad    368
AFTONTIDNINGEN (1909) 1919-12-01--1920-09-30  Tryckeri aktiebolag Union  Stockholm    369
DAGENS TIDNING (1919) 1919-12-01--1922-02-14  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm    370
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    371
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1919-12-03--1920-10-02  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm  372
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-05--1926-09-17  Borås tidnings tryckeri  Borås    373
JORDBRUKARBLADET (1918) 1919-12-06--1920-10-02  Tryckeriaktiebolaget Union  Stockholm    374
NORDSVERIGE (1919) 1919-12-06--1924-05-03  Ådalernas tryckeriaktiebolag  Sollefteå    375
BOGESUND (1907) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolag Borås dagblads tryckeri  Borås    376
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1919-12-09--1921-02-01  Tidningsaktiebolaget Borås dagblads tryckeri  Borås    377
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-12-10--1926-05-31  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm    378
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-12-15--1920-06-28  Södertörns Tidningsaktiebolags tryckeri  Södertälje    379
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-12-15--1921-06-15  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    380
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    381
BONDETIDNINGEN (1918) 1919-12-17--1922-04-12  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    382
VÄSTERBOTTENS LANTMANNABLAD (1920) 1919-12-23--1920-10-15  Aktiebolaget Skellefteå nya tidnings tryckeri  Skellefteå    383
VECKOBLADET (1916) 1919-12-30--1920-05-07  Södertörns tidnings tryckeriaktiebolag  Södertälje    384
SÖDERHAMNS TIDNING UPPLAGA B - HALVVECKOUPPLAGAN (1920) 1920-01-02--1920-01-02  Söderhamns tidnings tryckeri  söderhamn    385
NYA NORRLAND (1907) 1920-01-02--1921-11-03  Tryckeri AB Energi  Sollefteå    386
HELSINGEBYGDEN (1919) 1920-01-02--1921-12-30  Bollnäs tryckeri aktiebolagstryckeri  Bollnäs    387
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1920-01-02--1923-09-29  Aktiebolaget Lantmännens tidnings tryckeri  Gävle    388
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1920-01-02--1930-09-10  Bollnäs tryckeriaktiebolags boktryckeri  Bollnäs    389
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    390
AUKTIONSBLADET (1920) 1920-01-03--1920-07-16  Linkoln Bloms boktryckeri  Stockholm    391
LANDSBYGDEN (1911) 1920-01-03--1920-12-29  A. J. Lindgrens boktryckeri  Falköping    392
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1920-01-03--1921-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    393
NYA VÄRMLAND (1918) 1920-01-03--1922-09-14  Tryckeriaktiebolaget Nya Värmland  Karlstad    394
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    395
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-01-05--1920-11-02  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    396
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1920-01-08--1921-12-24  Östgötatryckeriet  Linköping    397
INLANDET (1920) 1920-01-10--1920-12-11  Tryckeriaktiebolaget Energi  Sollefteå    398
BLEKINGEKURIREN (1919) 1920-01-10--1920-12-31  Östgötatryckeriet  Linköping    399
ODLAREN (1912) 1920-01-11--1920-10-03  Sjöberg & Sandberg boktryckeriaktiebolag  Stockholm    400
HEMMETS TIDNING (1920) 1920-01-20--1922-10-27  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidningars tryckeri  Jönköping    401
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    402
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    403
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1920-03-06--1920-09-04  Rolanders boktryckeri  Stockholm    404
PITEÅBYGDEN (1920) 1920-03-20--1920-12-27  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    405
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    406
VÄSTMANLAND (1918) 1920-04-06--1921-02-17  Aktiebolaget Västmanlands-Tidningens tryckeri  Västerås    407
VECKOBLADET (1916) 1920-05-14--1923-06-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    408
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1920-06-26--1924-08-30  Schmidts boktryckeriaktiebolag  Helsingborg    409
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1920-06-30--1930-03-31  Södertörns Tryckeriaktiebolag  Södertälje    410
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1920-08-16--1920-12-31  Aktiebolaget Värmlands-Postens boktryckeri  Kristinehamn    411
BODENKURIREN NORRBOTTEN (1920) 1920-08-27--1920-12-24  Axel Norlins eftr. tryckeri  Boden    412
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1920-09-03--1922-11-25  Eric Ericssons boktryckeri  Ljusdal    413
NEGOTIA (1919) 1920-09-07--1921-01-29  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    414
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1920-09-11--1921-10-01  Tryckeriet Viking  Stockholm    415
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1920-09-15--1920-09-15  Tryckeriaktiebolag Fram  Stockholm    416
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-09-17--1922-07-24  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    417
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    418
VILLASTÄDERNA (1920) 1920-10-01--1921-10-01  Boktryckeriet Viking  Stockholm    419
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1920-10-02--1922-08-31  Wallerströms boktryckeri aktiebolag  Nässjö    420
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1920-10-15--1921-08-15  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Stockholm    421
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-15--1921-10-01  Boktr. Viking  Stockholm    422
SPEGELN (1917) 1920-10-22--1921-01-18  Tryckeriaktiebolag Thule  Stockholm    423
JORDBRUKARBLADET (1918) 1920-10-23--1922-12-20  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    424
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-11-05--1923-09-21  Alingsås tryckeribolag  Alingsås    425
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-11-06--1925-09-29  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    426
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1920-11-13--1922-06-29  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  427
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    428
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-16--1920-11-16  Skånetryckeriet  Malmö    429
FOLKETS TIDNING (1857) 1920-11-19--1920-12-31  Skånetidningen Dagens aktiebolags tryckeri  Malmö    430
SÖRMLÄNNINGEN (1920) 1920-11-26--1920-12-17  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    431
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1920-11-26--1923-09-21  Landsbygdens tryckeri  Göteborg    432
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-12-01--1920-12-01  Skånetryckeriet  Malmö    433
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-12-01--1920-12-15  Skånetryckeriet  Malmö    434
GNISTAN (1920) 1920-12-01--1921-11-02  C.R. Holmqvist  Göteborg    435
LANTARBETAREN (1921) 1920-12-17--1932-12-23  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    436
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1920-12-18--1920-12-18  ingen uppgift      437
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1920-12-21--1921-12-30  Wallerströms boktryckeriaktiebolag  Nässjö    438
LJUSNEDALEN (1920) 1920-12-29--1922-10-03  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    439

Sidan skapad Fri Mar 01 22:16:24 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond