Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1922-01-01- -1922-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
NÄSSJÖBLADET (1922) 1922-01-01--1922-12-31  bondeförbundare  SKAT 1922. 1923 års SKAT anger den politiska tendensen "neutral".  1
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1921-01-01--1923-12-31  bondeförbundare  SKAT  2
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  3
DALABLADET (1918) 1917-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT 1918, 1920-1923  4
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  5
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  6
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    7
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1919-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT  8
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    9
ODALBONDEN (1919) 1919-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  10
UPPLAND (1918) 1920-01-01--1923-12-31  bondeförbundet  SKAT, SVAT. 1922 borgerlig, bondeförbundet. Tollin.  11
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1922-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  12
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    13
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1920-01-01--1923-12-31  bondetidning  SKAT  14
ÖLANDSBLADET (1868) 1920-01-02--1922-12-31  borgerlig    15
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1922-01-01--1923-12-31  demokratisk  1924-1928 är det osäkert vilken politisk tendens som gällde utifrån källorna  16
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    17
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT 1915-1918, 1920-1922  18
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  19
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    20
DAGENS NYHETER (1864) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  21
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  22
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    23
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1921-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT  24
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  25
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1922-01-01--1924-12-31  frisinnad    26
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  27
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  28
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  29
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  30
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  31
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-01-01--1922-12-31  frisinnad  se Aftontidningen (1909)  32
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  33
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  34
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  35
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT 1920--1924; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  36
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    37
KARLSHAMN (1871) 1921-01-01--1928-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1928  38
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    39
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    40
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  41
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  42
LJUSNEDALEN (1920) 1922-01-01--1922-12-31  frisinnad  Uppgiften gäller "modertidningen" Hudiksvalls nyheter"  43
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  44
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  45
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    46
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1912-01-01--1922-12-31  frisinnad  1912-1918, 1920-22 SVAT  47
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  48
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  49
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    50
NYA POSTEN (1903) 1914-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  51
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    52
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  53
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  54
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    55
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  56
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  57
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    58
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  59
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    60
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    61
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  62
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1922-01-01--1924-12-31  frisinnad  SKAT 1922--1923, SVAT 1924  63
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  64
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    65
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1920-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  66
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  67
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  68
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  69
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  70
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    71
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  72
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1921-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT, T 1923-01-05  73
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1920-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  74
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1921-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1925  75
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  76
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1917-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  77
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  78
VÄRENDSBLADET (1921) 1921-01-01--1922-12-31  frisinnad  Tollin  79
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  80
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  81
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  82
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  83
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    84
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  85
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  86
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  87
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  88
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  89
ÖSTGÖTEN (1874) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  90
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1922-01-01--1925-12-31  frisinnad, förbudsvänlig    91
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  92
HELSINGEN (1882) 1920-01-01--1923-12-31  höger  SKAT  93
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    94
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    95
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-01-01--1923-12-31  höger  SKAT  96
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    97
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  98
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1922-01-01--1925-12-31  kommunistisk  SKAT 1922-1923, SVAT 1922-1925  99
GÄSTRIKLANDS FOLKBLAD (1921) 1921-01-01--1922-12-31  kommunistisk  T; SKAT/SVAT 1922  100
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1922-01-01--1923-12-31  kommunistisk  SKAT/SVAT  101
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    102
NORRA SMÅLAND (1918) 1922-01-01--1922-12-31  kommunistisk  SKAT 1922  103
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  104
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  105
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1921-01-01--1922-12-31  kommunistisk  1921-04-02--1922-02-21  106
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1921-01-01--1923-12-31  kommunistisk  107
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  108
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  109
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1921-01-01--1923-12-31  konservativ  "Allt är den i själva verket frihetsfientliga vänsterns skuld. Vänstern vill göra folket till slavar för att sedan leva högt på det allmänna missnöjet. Frisinnets och socialismens läror saknar varje spår av "liberal" anda." T 1921-09-10  110
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  111
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  112
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    113
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  114
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    115
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  116
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    117
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  118
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  119
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1915-01-01--1922-12-31  liberal  SKAT 1915--1922  120
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    121
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1922-01-01--1924-12-31  liberal  SVAT  122
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    123
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  124
BERGSLAGEN (1922) 1922-01-01--1922-12-31  moderat  "har fört de moderatas officiella talan här i bygderna" T: 1922-12-01  125
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  126
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    127
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  128
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  129
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  130
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    131
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  132
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  133
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  134
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    135
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1920-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT; i annons i SVAT: "Högerns främsta organ..."  136
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  137
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-01-01--1923-12-31  moderat  SKAT  138
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    139
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  140
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  141
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  142
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  143
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  144
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  145
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  146
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  147
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  148
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  149
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  150
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  151
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  152
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  153
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    154
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    155
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  156
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    157
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  158
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  159
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  160
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1916-01-01--1923-12-31  moderat    161
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  162
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  163
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  164
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  165
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  166
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  167
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  168
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    169
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    170
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  171
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  172
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1921-01-01--1923-12-31  moderat  SKAT  173
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    174
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    175
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  176
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    177
SMÅLANDS DAGBLAD (1922) 1922-01-01--1922-12-31  moderat  178
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    179
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  180
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  181
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  182
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    183
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  184
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  185
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  186
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  187
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  188
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  189
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  190
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1912-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT 1912-1918, 1920-1923  191
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  192
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  193
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  194
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  195
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  196
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  197
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1921-01-01--1922-12-31  moderat  SVAT  198
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  199
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  200
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  201
VECKOBLADET (1916) 1916-10-06--1923-06-29  moderat  "politiskt organ för den moderata valorganisationen" T: 1916-10-06, "politskt organ för Stockholms läns Moderata förbund" T: 1921-12-30  202
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  203
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    204
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  205
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  206
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  207
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    208
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    209
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    210
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  211
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  212
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1921-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT  213
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  214
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  215
NORRA SKÅNE (1900) 1922-01-01--1922-12-31  moderat frisinnad  SKAT  216
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    217
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  218
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    219
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  220
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  221
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  222
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  223
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-01-01--1924-12-31  moderat konservativ  SVAT  224
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  225
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  226
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    227
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  228
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  229
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  230
NORRA SKÅNE (1900) 1922-01-01--1922-12-31  moderat liberal  SVAT  231
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  232
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  233
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  234
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  235
RIKET (1919) 1921-01-01--1922-12-31  nationell  SKAT  236
DAGENS TIDNING (1919) 1919-01-01--1922-12-31  nationell och högkyrklig  Tollin  237
ALINGSÅSPOSTEN (1922) 1922-01-01--1922-12-31  neutral  nykterhetsvänlig  238
ANNONSBLADET (1919) 1922-01-01--1922-12-31  neutral  SVAT  239
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  240
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    241
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  242
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    243
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  244
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-01-01--1925-12-31  neutral  T 1921-11-17, s. 1, sp. 2. SVAT 1922-1925.  245
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  246
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1922-01-01--1927-12-31  neutral  SKAT 1922--1923; SVAT 1924--1927  247
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  248
MÖLNDALS TIDNING (1922) 1922-01-01--1923-12-31  neutral  T 1922-08-04  249
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  250
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  251
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1921) 1922-01-01--1923-12-31  neutral  SVAT  252
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  SKAT 1921-1923. "Följaktligen komma vi icke heller själva att göra oss till tolkar för någon viss meningsriktning i politiskt avseende eller ställa oss i tjänst hos någon viss grupp av samhällets invånare"1920-10-15 s 1.  253
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  Tollin  254
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  255
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  256
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  257
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    258
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  259
SVERIGES ALLMÄNNA HYRES- OCH PLATSTIDNING (1922) 1922-01-01--1922-12-31  neutral  T 1922-09-16: "Vår uppgift att vara en facktidning för plats- och hyresfrågor komma vi att lösa politiskt neutralt."  260
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  261
VILLASTÄDERNA (1920) 1921-01-01--1922-12-31  neutral  SVAT  262
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    263
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-01-01--1925-12-31  neutral  T: 1918-11-23, SVAT  264
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  265
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  266
NORRBOTTENS LÄNS ANNONSBLAD (1921) 1922-01-01--1922-12-31  oberoende av särintressen  T 1922-01-07  267
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  268
ÖLANDS TIDNING (1922) 1921-12-23--1922-06-23  opartisk    269
HÄROLDEN (1922) 1921-01-01--1922-12-31  opolitisk  Tidningen befattar sig inte med politik. T  270
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    271
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    272
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    273
REFLEX (1922) 1922-01-01--1923-12-31  opolitisk  T: 1922-10-07  274
SYDNERIKE (1922) 1922-01-01--1922-12-31  opolitisk    275
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-01--1924-12-31  opolitisk  "självständig tidning; front mot statsbaneledning- och organisation, i sin nuvarande, fullkomligt ohållbara gestalt" T: 1919-09-20  276
VÄSTGÖTA SPORTNYHETER (1921) 1921-01-01--1922-12-31  opolitisk    277
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  278
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-01-01--1927-12-31  radikal  SVAT  279
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    280
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    281
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    282
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    283
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    284
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    285
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    286
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  287
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  288
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  289
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  290
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  291
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    292
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  293
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    294
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  295
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  296
TUNABYGDEN (1922) 1922-01-01--1924-12-31  socialdemokratisk  T: "arbetartidning" 1922-10-06  297
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-01-01--1922-12-31  socialdemokratisk  T, SVAT  298
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    299
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    300
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  301
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  302
MEDELPADSKURIREN (1919) 1922-01-01--1922-12-31  socialistisk  SKAT  303
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1921-01-01--1925-12-31  socialistisk  SVAT 1921-1925, SKAT 1921-1922.  304
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1922-01-01--1922-12-31  socialistisk  SVAT  305
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    306
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    307
DALASYNDIKALISTEN (1921) 1921-01-01--1922-12-31  syndikalistisk    308
APPELL (1912) 1920-01-01--1922-12-31  vänster  SKAT  309
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1920-01-01--1925-12-31  vänster  SVAT  310
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1922-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk  SKAT 1922--1923  311
BLEKINGEKURIREN (1919) 1919-01-01--1922-12-31  vänstersocialistisk  T 1919-03-22 "målet: socialismen" T: 1920-01-10, enl. SVAT socialdemokratisk men enl. T är SD "högersocialister"  312
NORRBOTTENS FOLKBLAD (1922) 1922-01-01--1922-12-31  vänstersocialistisk  T 1922-06-19  313
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk    314
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1921-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk  SKAT 1921--1923  315

Sidan skapad Sun Mar 03 00:44:10 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond