Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1920-01-01- -1920-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1877-11-01--1928-09-13  Nyberg, Johan  litteratören  Minnesruna T 1911-12-08  1
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1879-11-22--1927-10-05  Wallberg, Carl  redaktören    2
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    3
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-12-02--1925-08-13  Palme, J.H.  bankdirektören    4
ARBOGA TIDNING (1881) 1884-12-17--1926-10-06  Östgren, Karl Victor  boktryckaren    5
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  6
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  7
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-11-06--1929-01-06  Michelsen, Johan Wilhelm Hansenius      8
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1890-01-24--1924-08-18  Sjöström, Johan Mikael  redaktören    9
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    10
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    11
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1890-11-26--1921-12-28  Rahm, Johan Adolf Wilhelm  studeranden    12
AFTONBLADET (1830) 1890-12-05--1921-04-14  Sohlman, Harald  juris kandidaten    13
HJO TIDNING (1885) 1891-01-15--1923-01-11  Sandberg, P-Nilsson  Boktryckaren    14
FOLKETS TIDNING (1857) 1891-11-26--1920-11-11  Bülow, Christian Albin Waldemar  redaktören    15
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-12-12--1925-12-05  Brodin, Karl  Skolläraren  Avled 1925-12-05  16
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    17
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  18
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  19
VIOLA (1895) 1894-12-22--1926-08-15  Bovin, Knut Adolf  Trädgårdsarkitekten  JuD  20
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      21
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1895-02-25--1929-07-24  Hall, Carl  hemmansegaren    22
MEJERITIDNINGEN (1895) 1895-10-31--1923-09-08  Wingborg, Frans August  filosofie kandidaten    23
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1896-10-04--1929-08-04  Petré, Knut Richard  boktryckaren    24
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    25
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    26
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckaren    27
HALLANDS TIDNING (1889) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckare    28
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  29
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  30
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    31
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1899-01-07--1922-03-23  Sundin, Erik Reinhold  filosofie doktorn    32
DALPILEN (1854) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    33
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    34
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    35
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1929-04-14  Sohlman, Harald      36
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    37
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    38
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    39
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      40
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-02-21--1922-04-13  Grönlund, Johan Alfred Johansson  skomakaren    41
AVESTA TIDNING (1882) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    42
SALA ALLEHANDA (1880) 1901-04-18--1922-02-26  Söderholm, Per August  redaktionssekreteraren    43
AURORA (1899) 1901-10-12--1927-11-02  Roos, August  skräddaren    44
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    45
GRENNA TIDNING (1858) 1901-11-25--1929-07-03  Söderling, Sten Erik      46
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    47
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    48
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1921-04-13  Sohlman, Harald      49
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1903-04-27--1934-11-06  Andersson, Johan Samuel  redaktören    50
TIERPSPOSTEN (1892) 1903-04-27--1934-11-06  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    51
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1903-05-02--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustaf  litteratören    52
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  53
NYA POSTEN (1903) 1903-09-05--1928-03-17  Hultman, Karl  faktorn    54
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-09-18--1926-01-27  Österberg, Carl Gustaf  riksdagsmannen    55
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  56
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-14--1944-06-30  Ljunggren, Elof    57
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1903-12-19--1939-02-18  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  redaktören, filosofie kandidaten  Tilltalsnamn: Mauritz  58
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-27--1943-02-16  Persson, Per Axel      59
ARBETET (1887) 1904-03-09--1926-03-16  Sönnerdahl, Axel Martin  redaktionssekreteraren    60
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1904-05-04--1936-12-30  Ollén, Natanael Petrus  redaktören    61
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1904-06-08--1939-07-13  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan    62
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1904-10-08--1929-01-06  Johan William Hansenius Michelsen      63
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1904-11-08--1926-04-26  Alkman, Edvard Petrus  skriftställaren    64
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-02-20--1934-12-30  Osterman, John Oskar  redaktören    65
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-03-24--1926-11-02  Alkman, Edvard Petrus  redaktören    66
GEVALIA (1905) 1905-04-07--1934-12-15  Eriksson, Ernst Gustaf  redaktören    67
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1905-04-26--1941-12-06  Svensson, Albert Kaleb    Ingen ansv. utg.kontinuerligt angiven i tidningen.  68
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      69
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1905-09-15--1933-02-28  Olsson, Olof  boktryckaren    70
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1905-11-10--1920-09-26  Larsson, Lars Erik  redaktören    71
TROLLHÄTTAN (1906) 1905-11-18--1924-04-21  Karlinder, Ernst Gustaf  redaktören    72
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1906-08-20--1922-12-06  Kristiansson, Carl Johan Julius  typografen    73
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-20--1940-09-18  Kristiansson, Carl Johan Julius  Typograf    74
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      75
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1906-12-27--1924-03-20  Edhelberg, Richard  redaktören  T är därefter tidskrift på KB. Fritz Leontius Florentinus Hällzon är dess ansv. utg. fr.o.m. 1925-11-16.  76
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1907-04-03--1920-10-01  Severin, Carl Axel Eberhard  kontrollören    77
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1907-09-30--1923-10-14  Härje, Karl Albert  vice konsuln, fil. kandidaten    78
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-10-22--1924-11-05  Stenström, Adolf Erland  redaktören    79
BROKIGA BLAD (1908) 1907-11-06--1921-04-14  Sohlman, Harald  redaktören,juris kandidaten    80
SKARAPOSTEN (1906) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    81
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    82
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1908-08-25--1920-09-27  Ericson, Eric  handelsagenten    83
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1908-11-26--1936-08-20  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören  För Nya dagligt allehanda Vårt land.  84
KISATIDNINGEN (1906) 1908-12-15--1939-12-30  Hultman, Karl  boktryckaren    85
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    86
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1909-05-03--1934-11-30  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    87
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart      88
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart   Redaktören    89
LYSEKILSKURIREN (1901) 1909-06-04--1921-11-18  Ljungberg, Axel Emil  filaren  Enligt PrT är Ljungdal redaktör 1907-1922!  90
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-06-29--1932-12-13  Ohlsson, lars  redaktören    91
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm      92
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1909-09-06--1922-07-31  Falck, Albert Edvard  redaktören    93
SIGNALEN (1900) 1909-09-07--1928-09-14  Winberg, Carl  sekreteraren i svenska järnvägsmannaförbundet    94
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-09-25--1923-07-11  Molin, Per Adolf  redaktören    95
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1909-10-05--1921-11-02  Lundberg, Sverker  agronomen  enligt T: 1921-12-31  96
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    97
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1909-10-21--1920-10-07  Nilsson, Karl Robert      98
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1909-10-25--1928-03-31  Bergfelt, Johan Svensson      99
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1909-11-19--1938-11-30  Karlgren, Karl Johan Martin      100
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-06--1926-03-30  Hamrin, Carl Josef  redaktören    101
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-06--1931-12-25  Hallenius, Johan Viktor  folkskoleläraren  T: ansv. utg. fr.o.m. 1909-12-23; ingen uppg. om ansv. utg. 1931-12-26--1932-01-20.  102
ÖSTGÖTEN (1874) 1910-02-12--1931-08-25  Hanzén, Johan [John]  redaktören    103
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1910-02-28--1924-05-07  Wikmark, Elon  filosofie doktor    104
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1910-02-28--1924-05-25  Wikmark, Elon  filosofie doktorn    105
BIRGER JARL (1904) 1910-04-25--1920-12-24  Lundin, Lily Sofia      106
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    107
SVENSKA POSTEN (1873) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    108
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    109
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-08-04--1939-03-09  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    110
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-09-03--1930-08-04  Ekdahl, Nils Gustaf Emil  redaktör    111
FOLKET (1906) 1910-09-30--1941-05-13  Pettersson, Oskar Julius  tidningsmannen    112
DAGENS NYHETER (1864) 1910-10-05--1923-05-28  Karlgren, Lars Anton Natanael  filosofie licentiaten    113
ÖREBROKURIREN (1902) 1910-10-21--1922-12-07  Nilsson, Karl Robert  tidningsmannen    114
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1910-10-29--1920-09-30  Hörling, Axel Erik Frithiof  boktryckare    115
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1910-10-29--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    116
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1910-11-11--1920-12-31  Bolmstedt, Johan Edvard Albin  redaktionssekreteraren    117
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-08--1924-11-07  Andersén, Efraim Einar Emanuel  redaktören    118
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1910-12-21--1940-06-30  Sandblom, Erik Rustan  redaktören    119
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-24--1943-07-09  Andersson, Carl Leonard  red.sekreteraren    120
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1910-12-29--1923-02-27  Christiernsson, Nils Henrik  redaktören    121
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1911-01-03--1920-07-29  Holmkvist, Bror Albert  redaktionssekreteraren    122
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  123
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    124
RONNEBYPOSTEN (1895) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktör    125
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1911-03-14--1922-10-10  Hansson, Per  redaktören    126
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    127
WESTGÖTEN (1888) 1911-03-31--1940-03-20  Severin, Ernst Otto Hjalmar  Redaktör    128
BORÅS TIDNING (1838) 1911-03-31--1940-03-20  Sewerin, Ernst Otto Hjalmar  redaktör    129
FOR TUSIND HJEM (1911) 1911-04-01--1921-12-29  Fredlund, Per Gustaf  boktryckeriföreståndaren    130
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1911-04-13--1930-12-17  Rinman, Erik Benjamin  redaktören    131
UPSALA (1845) 1911-04-20--1929-05-31  Söderberg, Nathanael  filosofie doktor    132
TRIUMF (1891) 1911-04-25--1927-02-18  Månsson, Nils  arrendatorn    133
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1911-05-11--1926-12-14  Kron, Nils Johan  redaktören    134
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    135
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-06-23--1934-11-04  Löfstedt, Efraim  redaktören    136
SALAPOSTEN (1906) 1911-08-10--1925-10-09  Karlsson, Oscar Gustaf  redaktören    137
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1911-10-19--1921-12-04  Palmquist, Johan, Viktor  folkskolläraren    138
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1911-10-19--1921-12-04  Palmqvist, Johan Valter  folkskolläraren    139
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1911-11-03--1922-12-30  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckaren    140
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      141
KULLABYGDEN (1912) 1911-11-21--1924-10-16  Palm, Folke Gustaf Lennart  Redaktör    142
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1911-12-06--1927-10-12  Ericson, Carl Elis Albert      143
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1912-01-13--1934-05-21  Peterson, Axel Edvin  redaktionssekreteraren    144
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    145
APPELL (1912) 1912-05-03--1925-05-15  Lidén, Knut Fritjof  bokhållaren    146
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1912-05-03--1936-09-24  Elvers, Carl Johan  jurist och filosofiekand    147
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    148
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1912-10-01--1923-01-30  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören    149
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören  För båda upplagorna  150
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1912-11-13--1920-09-30  Byström, Olof  folkskolläraren    151
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1912-11-19--1928-11-24  Bäckström, Frans Leonard  ekonomichefen    152
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1913-03-06--1928-10-24  Borg, Kristina  Änkefru    153
HELSINGEN (1882) 1913-06-02--1928-05-08  Myrström, Sven Magnus  redaktören    154
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1913-06-05--1935-01-27  Wikström, Anton  riksdagsmannen    155
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1913-07-05--1932-12-15  Wigert-Lundström, Carl Hakon  redaktören    156
KORRESPONDENTEN (1846) 1913-07-25--1931-05-25  Österberg, Edvin Ivar Hugo  Redaktören    157
KINDAPOSTEN (1894) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    158
VIMMERBY TIDNING (1884) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    159
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1913-09-08--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    160
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1913-09-18--1921-12-20  Holmqvist, Frans Edvin  boktryckaren    161
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1913-09-18--1921-12-30  Holmqvist, Frans Edvin  boktryckaren    162
TJUSTS TIDNING (1886) 1913-09-18--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    163
VIDI (1913) 1913-10-09--1920-09-17  Grebst, Daniel William August Simon Andersson  skriftställaren    164
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1913-10-29--1925-09-29  Frösell, Iwar Hjalmar      165
VECKOPOSTEN (1868) 1913-11-03--1936-11-07  Byström, Jakob Jakobsson  Redaktören    166
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-12--1936-02-28  Fischer, Jakob  redaktören    167
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1913-12-20--1926-01-15  Hansson, Axel Edvin  handlaren  ändrade titeln på sin förra tidning: meddelande från Bohusläns Köpmannaförbund (1912)  168
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1914-01-28--1925-01-06  Johnsson, Andreas  tidningsmannen    169
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1914-03-04--1933-01-20  Sjödin, Peter      170
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1914-06-08--1929-05-29  Salomonsson, Salomon  redaktör    171
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1914-06-19--1933-05-15  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    172
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    173
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1914-07-22--1925-09-25  Karlman, Johan August  distriktföreståndaren    174
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    175
KARLSHAMN (1871) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    176
RONNEBY TIDNING (1912) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik      177
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1914-07-31--1920-11-04  Selander, Johannes Anton  redaktören    178
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1914-11-10--1930-08-29  Svedberg, Karl Hjalmar      179
HUMORISTEN (1915) 1914-12-02--1925-10-24  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    180
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-09--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustav  redaktören    181
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1915-01-27--1926-08-30  Sandström, Bertil Rudolf Fredrik  rådmannen    182
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1915-02-05--1921-03-30  Ericson, Karl Wilhelm  Redaktören    183
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1915-02-11--1923-06-11  Malmrot, Ernst Teodor  redaktören    184
SKELLEFTEBLADET (1887) 1915-03-27--1922-09-25  Swenborg, Thore Olof      185
NORRLANDSBLADET (1909) 1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten    186
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1915-09-08--1922-06-15  Jönsson, Carl Edward  redaktören    187
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    188
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1915-10-05--1921-10-24  Augustsson, Karl Johan  avdelningsföreståndaren    189
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1915-10-05--1945-08-07  Kjerrulf, Clas Ragnar Zefanias  redaktören    190
TRÄVARUINDUSTRIEN (1916) 1915-10-22--1922-10-13  Ericsson, Eric  bokhandlaren    191
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1915-11-03--1922-08-31  Linder, Frans Georg  underlöjtnant    192
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-11-03--1934-11-05  Olsson, Gustav Adolv  journalisten    193
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    194
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    195
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    196
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-11-08--1938-06-21  Törnblom, Carl Ferdinand  predikanten    197
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1915-11-15--1920-12-10  Ohldén, Amandus  predikanten    198
SALTSJÖBADEN (1908) 1915-11-15--1930-11-05  Jacobsson, Johan Gothfrid Adalbert  redaktören    199
NORDHALLAND (1883) 1915-11-18--1921-09-09  Fager, Charley Arthur  hemmansägare    200
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-12-04--1927-03-09  Ahnwall, Carl Henrik  direktören    201
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-12-11--1938-10-07  Martins, Martin Fredrik Gideon  Redaktören    202
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1915-12-14--1920-04-30  Karlgren, Karl Johan Martin      203
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-10--1924-06-06  Frennberg, Erik Birger  redaktionssekreteraren    204
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1916-03-17--1926-04-25  Berglund, Edvard Helmer Eugén      205
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1916-04-04--1920-05-19  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören    206
BRAND (1898) 1916-04-25--1925-07-20  Johansson, Johan Oskar  skomakeriarbetaren    207
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    208
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  Redaktören    209
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  redaktören    210
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-26--1944-04-10  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    211
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1916-07-05--1941-09-23  Serrander, Ernest  redaktionssekreteraren    212
GEFLEPOSTEN (1864) 1916-07-27--1930-03-14  Eriksson, Ernst Gustav  redaktören    213
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1916-08-12--1926-07-26  Wollter, Kjell Anders Karl  redaktören    214
NYA NORRLAND (1907) 1916-08-17--1925-01-06  Viksten, Isak Albert  journalisten    215
VECKOBLADET (1916) 1916-09-07--1923-06-29  Sandqvist, Oskar Fredrik  redaktören    216
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-09-12--1927-10-21  Wichman, Johan Axel  tryckeriarbetaren  I vissa årgångar av ITT: Wichmann  217
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1916-09-18--1920-04-28  Agrell, Axel  redaktören    218
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1916-10-17--1920-01-06  Hammarlund, Gunnar Scriver Ejnar  redaktören    219
EXTRABLADET (1912) 1916-10-21--1926-12-17  Vedin, Per Johan  jornalisten    220
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1916-10-28--1920-12-08  Ohldén, Amandus  predikanten    221
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    222
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-11-06--1944-08-25  Hellberg, Knut Gustaf  redaktören    223
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1916-11-20--1935-07-10  Johnson, Johan Alfred  redaktören    224
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1916-11-24--1930-12-30  Malmrot, Thelma Lucia      225
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1916-12-02--1920-11-05  Edling, Johan Alfred  journalisten    226
VETLANDAPOSTEN (1893) 1916-12-20--1934-09-19  Jansson, Karl Emil  redaktören    227
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1917-02-08--1922-11-07  Eriksson, Gustaf Konrad  godsägaren    228
STICKAN (1919) 1917-05-19--1925-04-30  Lithman, Thor  redaktören    229
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      230
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny Karl  professorn    231
STORMKLOCKAN (1909) 1917-06-08--1921-08-02  Malmsjö, Anders Edvin  journalisten    232
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1917-06-27--1931-10-21  Carlson, Fran August  boktryckaren    233
NORRA SMÅLAND (1918) 1917-07-09--1920-10-31  Lorén, Sven Gustaf Leonard Lorentzon  tidningsexpeditören    234
LJUSDALS TIDNING (1896) 1917-07-19--1920-07-29  Lindkvist, Karl August Edvin  redaktören    235
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-08-23--1937-06-27  Bratt, Valter  redaktören    236
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1917-08-27--1930-12-12  Severin, Georg Robert Natanael  redaktören    237
HVETLANDA TIDNING (1873) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören  Samma datum tog Bäckman ut utgivningsbevis för Säfsjö nyheter.  238
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören    239
XPRESSEN (1917) 1917-09-07--1920-09-16  Håkansson, Hans Erik  redaktören  Utgivningsbevis salnas för 1917-08-30--09-06.  240
UDDEVALLABLADET (1917) 1917-09-11--1920-05-15  Karlsson, Albin Sigfrid  expeditören    241
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1917-09-27--1920-06-01  Larsson, Emilie Charlotta  änkefru    242
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1917-10-01--1922-01-23  Sundelin, Ludvig Emanuel  redaktören    243
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-10-01--1937-03-21  Danielsson, Axel Teodor  direktören    244
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1917-10-10--1921-12-31  Stuge, Anders Helmer  hemmansägaren  Fr.o.m. 1922 utges T utan utgivningsbevis i.o.m att Helmer Stuge vägrar överlåta det. P.g.a. detta ändras namnet till Landsbygdspressen.  245
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-10-10--1930-06-17  Andersson, Axel Ivar  filosofie doktorn    246
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1917-10-13--1921-10-24  Karleby, Nils Teodor Jönsson  redaktören    247
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1917-10-13--1921-10-24  Karleby, Nils Teodor Jönsson  redaktören    248
TRIUMFBÅGEN (1914) 1917-10-13--1929-09-12  Lindenstein, Carl Erik Ferdinand  redaktören    249
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1917-10-15--1934-04-18  Andersson, Per Johan  direktören    250
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-10-23--1920-06-30  Lindgren, Bror Hugo  redaktören    251
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1917-10-23--1921-11-10  Normelli, Tor Vilhelm Alexander  kamreren  Utgivningsbevis med samma datum finns även för delen Sävsjötidningen.  252
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1917-10-29--1920-10-08  Helberg, Johan Henrik  redaktören    253
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1917-11-02--1920-10-30  Andersson, Nils Axel  redaktören    254
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1917-11-02--1921-04-04  Andersson, Nils Axel  redaktören    255
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1917-11-09--1920-04-29  Agrell, Axel  redaktören    256
NYA JÄMTLAND (1917) 1917-11-13--1920-02-11  Åström, Carl Petter  redaktören    257
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-11-14--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm  redaktören    258
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1917-11-16--1928-04-03  Leufvén, Gustaf Johannes  Direktören    259
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-11-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  JuD: beviset gäller från 1918-01-01; T 1917-12-04; avled 1934-05-23  260
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1917-11-28--1925-12-15  Törnfelt, Jöns Peter  redaktören    261
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1917-12-01--1920-03-09  ingen uppgift      262
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1917-12-01--1923-11-14  Johansson,Ture Ivar Emanuel      263
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1917-12-05--1920-09-30  Fjellner, Roel Folke Adolf  redaktören    264
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1917-12-05--1920-10-06  Fjellner, Roël Folke Adolf      265
ARVIKA TIDNING (1884) 1917-12-05--1924-02-03  Fjellner, Roel Folke Adolf      266
DALADEMOKRATEN (1918) 1917-12-07--1938-08-31  Englund, Ivar Erik Bernhard  redaktören  Avled 1938-06-11; tilltalsnamn Ivar  267
LUDVIKA TIDNING (1910) 1917-12-12--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  268
FIGARO (1878) 1917-12-21--1920-09-02  Lundborg, Oscar Gustaf Konrad Åke  redaktören    269
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-02-14--1922-07-12  Lindskog, Oscar Fredrik Reinholm  filosofie licentiaten    270
SÖDRA SKÅNE (1914) 1918-03-09--1921-03-31  Larsson, Fritz Waldemar  direktören    271
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-08--1937-04-19  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    272
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-04-18--1921-04-18  Christensson, Karl Johan  bageriarbetaren  I T. John Christensson. Artikel om denne i T 1921-04-19.  273
SPEGELN (1917) 1918-04-24--1931-01-25  Kamp, Torsten, Adolf  redaktören    274
AFTONTIDNINGEN (1909) 1918-04-30--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  folkhögskoleföreståndaren filosofie kandidaten    275
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1918-04-30--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  folkhögskoleföreståndaren, filosofie kandidaten    276
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1918-05-16--1920-12-31  Ollén, David Laurentius  redaktören    277
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    278
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1918-05-23--1920-07-09  Rosenqvist, Nils Birger      279
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1918-05-23--1921-03-31  Rosenqvist, Nils Birger      280
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-06-11--1920-04-23  Greitz, Carl Bernhard  redaktören    281
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-06-12--1923-07-17  Bohlin, Johan Artur  redaktören  slutdatum osäkert  282
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-06-12--1928-10-24  Sandberg, Oskar Antoni  redaktören    283
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-06-16--1930-12-16  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    284
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    285
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1918-07-01--1923-10-31  Nylin, Karl Axel  redaktören    286
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1918-07-05--1920-06-16  Forsberg, Nils Johan Richard  redaktören    287
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1918-07-05--1920-06-16  Forsberg, Nils Johan Richard  redaktören    288
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      289
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1918-07-17--1945-10-23  Isakson, Nils Rudolf  direktören    290
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  291
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    292
ARVIKA NYHETER (1895) 1918-07-31--1932-05-26  Wallin, J. A.      293
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1918-08-09--1920-12-24  Dahlgren, Lars Axel Victor  redaktören    294
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    295
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    296
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-09-06--1920-03-26  Fogelqvist, Torsten  redaktören    297
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-09-19--1925-12-22  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    298
SVENSKA ALLMOGEBLADET (1918) 1918-09-30--1920-02-28  Höglund, Carl Johan      299
CYRANO (1918) 1918-10-03--1920-04-01  Ruhe, Algot Henrik Leonard  författaren    300
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1918-10-03--1920-11-30  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    301
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1918-10-03--1920-11-30  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    302
NY TID (1892) 1918-10-03--1922-03-23  Magnusson, August Theodor Emanuel  redaktionssekreteraren    303
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-10-03--1943-02-09  Lindberg, Elof Herman  redaktören    304
REFORMATORN (1887) 1918-10-11--1920-07-20  Enander, Albert Julius Mauritz  redaktören    305
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1918-10-11--1943-01-29  Gustafsson, C. W.    306
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1918-10-14--1939-03-30  Grundel, Kristian August  boktryckaren    307
VÄSTMANLAND (1918) 1918-10-30--1920-03-31  Grimlund, Otto Bernhard  redaktionssekreteraren    308
VERNAMOPOSTEN (1899) 1918-10-30--1920-12-30  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    309
HELSINGEBYGDEN (1919) 1918-10-30--1921-12-30  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    310
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    311
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    312
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    313
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-05--1922-05-03  Dahlberg, Gustaf Emil  järnarbetaren    314
UPPLAND (1918) 1918-11-07--1920-04-15  Hedenström, Bror Gustaf  redaktören    315
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-11-11--1920-09-03  Muthén, Fritiof Leonard      316
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-11-12--1921-04-01  Lindh, Jonas Wilhelm  snickeriarbetaren    317
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1918-11-13--1921-07-24  Forssell, Carl Arne  filosofie doktorn    318
NATIONALKURIREN (1893) 1918-11-14--1920-07-22  Karlson, Ernst Gustav Ragnar      319
MALMÖBLADET (1919) 1918-11-18--1920-03-29  Pagels, Emil Braun  postexpeditören    320
ÖREBRO LÄNS FOLKBLAD (1919) 1918-11-27--1920-04-01  Lundin, Adolf, Algot  handelsbiträdet  Uppgift om ansv. utg. försvinner från tidningen 1919-01-07.  321
AFTONBLADET VECKOUPPLAGA FÖR FINLAND (1918) 1918-11-27--1920-06-30  Sohlman, Harald  Redaktören    322
MELLERUDS TIDNING (1907) 1918-11-27--1921-08-02  Nilsson, Karl Ferdinand  journalisten    323
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1918-11-27--1921-08-02  Nilsson, Karl Ferdinand  journalisten  JuD  324
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1918-11-29--1941-05-13  Jakobsson, Isak Anton  kommunalnämndsordföranden    325
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1918-12-04--1920-02-13  Bergman, Per Malkolm  resepredikant    326
DALABLADET (1918) 1918-12-09--1924-09-08  Kjellman, James Ferdinand  redaktören    327
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    328
ODALBONDEN (1919) 1918-12-23--1920-02-24  Hedlund, Gabriel  agronomen    329
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    330
REVONTULET (1919) 1918-12-31--1921-05-01  Johnsson, Andreas  redaktören    331
BAROMETERN (1841) 1919-01-07--1934-05-01  Petersson, Svante Gustaf  bankkassören  Avled 1934-04-29. Minnesruna 1934-04-30  332
NYA SAMHÄLLET (1900) 1919-01-09--1933-08-05  Västberg, Johan Mauritz  journalisten    333
HEMMETS VÄN (1898) 1919-01-10--1921-08-21  Samuelsson, Karl Oskar  redaktören    334
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    335
RIKET (1919) 1919-01-16--1922-05-13  Ekgren, Erik Torsten  redaktören    336
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1919-01-16--1922-12-03  Ekgren, Erik Torsten  redaktören  Utgivningsbevis för "Riket"  337
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-02-06--1930-09-15  Pripp, Anna Kristina Fredrika  journalisten  tilltalsnamn: Anna-Stina  338
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1919) 1919-02-26--1920-03-13  Svensson, Axel Robert      339
UMEBLADET (1847) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    340
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1919-02-26--1922-09-17  Forsberg, Erik Birger  redaktören    341
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    342
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    343
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1919-03-03--1921-05-09  Telander, Olov Teodor  redaktören    344
BLEKINGEKURIREN (1919) 1919-03-11--1920-01-18  Wiksten, Sven Hugo Jalmar  journalisten    345
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1919-03-11--1920-01-26  Hedlund, Gabriel      346
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    347
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-03-26--1920-12-20  Segerborg, Pälle      348
NEGOTIA (1919) 1919-04-09--1921-01-29  Brunfeldt, Emanuel Bill  handelsresanden    349
MEDELPADSKURIREN (1919) 1919-04-16--1922-08-17  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    350
NORRLANDSKURIREN (1922) 1919-04-16--1938-06-22  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    351
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-04-16--1944-12-31  Engman, Alfred Bernhard  redaktören    352
NYA FOLKVILJAN (1906) 1919-04-25--1920-06-12  Andersson, Axel Emil  journalisten    353
ANNONSBLAD FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1919) 1919-05-03--1921-12-31  Jönsson, Andreas Martin  boktryckaren    354
MÄKLAREN (1919) 1919-05-07--1920-01-10  Birkedal, Karl August Teodor  handlanden  Tilltalsnamn: August  355
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    356
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1919-05-20--1920-03-31  Asp, Louis Aron Joachim  direktören  Tilltalsnamn: Louis  357
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1919-06-03--1920-04-28  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    358
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1919-06-13--1921-09-08  Fjeldstad, Richard J:son      359
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1919-07-01--1921-07-28  Timelin, Erik Ivar Ernst  redaktören, filosofie kandidaten    360
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1919-07-17--1926-10-20  Persson, Henrik Julius  redaktören    361
BONDETIDNINGEN (1918) 1919-08-11--1922-11-29  Knutsson, Carl Oscar Knut  ombudsmannen    362
SÖRMLANDS LANDTMANNATIDNING (1917) 1919-09-01--1920-02-15  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    363
TROSA TIDNING (1919) 1919-09-01--1920-03-06  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    364
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1919-09-01--1920-07-20  Bokelund, Henning Waldemar  chefredaktören    365
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-09-01--1920-07-20  Bokelund, Nils Henning Waldemar  chefredaktören    366
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1919-09-05--1923-09-07  Berndt, Axel Wilhelm (Larsson)  redaktören    367
SYNDIKALISTEN (1911) 1919-09-09--1921-12-24  Severin, Frans Ferdinand  redaktionssekreteraren    368
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1919-09-12--1921-12-05  Pravitz, Anders Gunnar Fredrik  redaktören    369
LUNDS DAGBLAD (1897) 1919-09-22--1920-06-17  Groothoff, Otto      370
NYA VECKOBLADET (1919) 1919-09-27--1920-12-31  Ahlrik, J.      371
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1919-09-29--1923-04-18  Ruhlin, Erik Sixtus Georg  direktören    372
HAPARANDABLADET (1882) 1919-09-29--1923-04-18  Ruhlin, Erik Sixtus Georg  direktören    373
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      374
ANNONSBLADET (1919) 1919-10-08--1926-08-25  Brander, Anders  Redaktör    375
AUKTIONSBLADET (1920) 1919-10-09--1920-07-16  Hallersten, Johan Willgott  tjänstemannen vid statens järnvägar    376
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1919-10-13--1921-09-14  Sundström, Johan Rudolf  hemmansägaren    377
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1919-10-15--1921-08-08  Timelin, Erik    378
DAGENS TIDNING (1919) 1919-10-20--1922-03-10  Nordin, Karl Richard  lektorn    379
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1919-10-27--1920-05-06  Böhmer, Gotthard Elias Eriksson  redaktören    380
SKÅNING (1895) 1919-10-28--1920-02-07  Pohl, Per Persson  disponenten    381
NORDSVERIGE (1919) 1919-10-28--1921-08-08  Dahlin, Gunnar      382
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1919-10-28--1924-11-05  Gegerfelt, John Sixtus von  journalisten    383
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      384
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-11-04--1930-03-31  Gustafson, Johan Wilhelm  redaktören    385
ODLAREN (1912) 1919-11-10--1920-10-03  Palm, Ernst, Folke  agronomen    386
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1919-11-10--1921-11-09  Bernhard-Johanson, Waldemar  redaktören    387
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-11-13--1935-10-19  Hansson, Joel  Direktören    388
JORDBRUKARNES TIDNING (1919) 1919-11-18--1921-04-01  Gullander, Emil Thorvald  direktören    389
DALATIDNINGEN (1918) 1919-11-18--1923-04-02  Wiklund, Karl Johan  direktören    390
BUDSKAPET (1919) 1919-11-20--1920-12-30  Nordqvist, L.W.    391
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-11-27--1927-04-19  Pärson, Edvard Filip  redaktör    392
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1919-11-28--1921-02-25  Johansson, Gustav Adolf  redaktören    393
BORÅS DAGBLAD (1908) 1919-11-28--1921-02-28  Johansson, Gustav Adolf  redaktören    394
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1919-11-29--1920-09-24  Lindström, Karl Alfred Rickard  journalisten    395
VÄSTERBOTTENS LANTMANNABLAD (1920) 1919-12-03--1920-10-15  Kock, James Edgar  redaktören    396
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1919-12-08--1923-11-30  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan  För halvveckoupplagan  397
SÖDERHAMNS TIDNING UPPLAGA B - HALVVECKOUPPLAGAN (1920) 1919-12-08--1923-11-30  Grandien, Anna Aurora Leonida  Änkan    398
INLANDET (1920) 1919-12-09--1920-03-26  Hemmingsson, Hemming  redaktören    399
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1919-12-18--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    400
HEMMETS TIDNING (1920) 1919-12-22--1922-10-27  Birkedal, Karl August Teodor  handlanden  Tilltalsnamn: August  401
LANDSBYGDEN (1911) 1919-12-31--1921-11-08  Ahlberg, Carl Oskar  hemmansägaren    402
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1920-01-07--1922-02-06  Ödegård, Werner  redaktören    403
BLEKINGEKURIREN (1919) 1920-01-19--1922-01-27  Karlsson, Arvis Gideon  bruksarbetaren    404
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1920-01-27--1921-10-26  Otto, Carl  redaktören    405
PITEÅBYGDEN (1920) 1920-02-02--1920-12-27  Bergstedt, Johan Magnus  mästerlotsen    406
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1920-02-14--1920-12-31  Lundgren, Karl Linus  redaktör    407
ODALBONDEN (1919) 1920-02-25--1922-10-30  Lindén, Johan  inspektören    408
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-05--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar  handlanden  Iwar Nilsson avled 1941-02-15.  409
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1920-03-10--1921-10-13  Hansson, Sigfrid  redaktionssekreteraren    410
AFTONTIDNINGEN (1909) 1920-03-27--1920-09-30  Sundström, John Eskil  redaktören    411
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1920-03-27--1920-10-02  Sundström, John Eskil  redaktören    412
JORDBRUKARBLADET (1918) 1920-03-27--1920-11-01  Sundström, John Eskil  redaktören    413
INLANDET (1920) 1920-03-27--1921-08-06  Jansson, Sven Olof Reinhold  journalisten    414
VÄSTMANLAND (1918) 1920-04-01--1921-02-04  Carlsson, Abel Elias  redaktören    415
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1920-04-01--1928-01-08  Berlin, Nils Edvard  redaktören    416
UPPLAND (1918) 1920-04-16--1921-05-12  Marell, Seth Mathias  filosofiekandidaten    417
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-04-24--1949-07-19  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    418
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-04-29--1920-08-18  Agrell, Axel  redaktören  för Elfsborgs nyheter Alingsås nyheter  419
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1920-04-29--1921-10-14  Davidson, Karl Axel  redaktören    420
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1920-05-07--1921-11-30  Törnkvist, Algot Åkesson  redaktören    421
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1920-05-20--1921-03-31  Tjus, Georg Gottfrid Ruben  redaktören    422
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1920-06-02--1939-10-17  Andersson, Fredrik  direktören    423
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1920-06-17--1922-01-13  Malmberg, Lars Peter  redaktören    424
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1920-06-17--1922-01-13  Malmberg, Lars Peter  redaktören    425
LUNDS DAGBLAD (1897) 1920-06-18--1922-12-18  Lundgren, Ernst      426
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1920-07-01--1926-06-29  Lindkvist, Karl August Edvin  redaktören    427
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1920-07-21--1923-07-03  Sylwan, Frans Johan Georg  redaktören    428
REFORMATORN (1887) 1920-07-21--1925-06-04  Eklund, Oskar Gustaf  redaktören    429
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1920-07-21--1925-12-16  Sylwan, Georg  redaktören  enl T t o m 1925-12-31  430
NATIONALKURIREN (1893) 1920-07-23--1922-09-29  Johansson, Carl Reinhold      431
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1920-07-30--1932-09-26  Sjögren, Carl Sten  filosofie magistern    432
LJUSDALS TIDNING (1896) 1920-07-30--1937-04-20  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    433
IDROTTSTIDNINGEN (1920) 1920-08-06--1922-07-24  Sahlin, Karl Gustaf Gösta  redaktören    434
BODENKURIREN NORRBOTTEN (1920) 1920-08-12--1920-12-24  Hedenström, Bror Gustaf Zenokias      435
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-08-19--1923-09-30  Ewald, Gustaf Evald  redaktören    436
FIGARO (1878) 1920-09-03--1921-02-04  Lindström, John Peter  journalisten    437
TRANÅSPOSTEN (1918) 1920-09-03--1924-10-21  Frölich, Bror Ragnar      438
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-09-25--1949-08-31  Olovson, Oskar Emil  redaktören    439
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1920-09-27--1930-06-04  Johansson, Valton Robert Georg  redaktören    440
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1920-09-28--1930-07-01  Svensson, Ingeborg Dorotea  änkan  född Litorin. 1930 nr 7-10.  441
VIDI (1913) 1920-09-28--1931-12-23  Lundén, James Barthold  ingenjören  1923-08-09 uttogs utgivningsbevis för "Barthold Lundéns Vidi".  442
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1920-10-01--1921-07-11  Olson, Erik Anders Vilhelm  redaktören    443
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1920-10-01--1943-05-18  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckare    444
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-10-02--1923-06-19  Peterson, Oscar      445
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-10-07--1946-06-30  Sanden, John Erik      446
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1920-10-09--1937-12-17  Bum, Sven Gustaf  apotekaren    447
VILLASTÄDERNA (1920) 1920-10-14--1922-12-30  Bergfelt, Johan Svensson  redaktören    448
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-14--1924-12-24  Bergfelt, Johan Svensson  redaktören  reg.datum JuD  449
SVENSKE LANTARBETAREN, DEN (1920) 1920-10-15--1921-10-15  Lorén, Sven Gustaf      450
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1920-10-28--1921-04-24  Thorén, Anders Gunnar  journalisten    451
NORRA SMÅLAND (1918) 1920-11-01--1923-06-29  Andersson, Klas Alfred  redaktören    452
JORDBRUKARBLADET (1918) 1920-11-02--1922-05-08  Håkansson, Josef Anton  redaktören    453
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1920-11-05--1921-10-28  Elfstadius, Karl  redaktören    454
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-11-06--1963-05-31  Selander, Johannes Anton  redaktören  T (slutdatum)  455
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-08--1921-10-09  Augustsson, Karl Johan  redaktören    456
SÖRMLÄNNINGEN (1920) 1920-11-09--1920-12-17  Österberg, Karl Gustaf  redaktören    457
FOLKETS TIDNING (1857) 1920-11-12--1921-03-31  Tjus, Georg Gottfrid Ruben  redaktören    458
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-11-16--1921-10-19  Augustsson, K. J.    459
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1920-11-29--1923-10-16  Segerborg, Per Johan Persson (Pälle)  redaktören    460
LANTARBETAREN (1921) 1920-11-29--1929-01-11  Hansson, Johan Albin  förtroendemannen  avliden 1929-01-12.  461
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1920-12-01--1921-10-19  Augustsson, K. J.    462
IDROTTSVÄRLDEN (1921) 1920-12-02--1923-01-02  Sahlin, Karl Gustaf (Gösta)  redaktören    463
LJUSNEDALEN (1920) 1920-12-13--1921-10-28  Elfstadius, Karl  redaktören    464
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1920-12-21--1921-10-20  Wassenius, Arvid Josef Henning  redaktören    465
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1920-12-21--1931-06-24  Sjöholm, Konrad      466
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  467

Sidan skapad Tue Feb 27 00:18:18 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond