Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1925-01-01- -1925-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    1
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    2
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    3
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    4
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1925-05-30  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    5
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    6
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-04-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    7
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    8
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    9
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-14--1929-12-31  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    10
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    11
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    12
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    13
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    14
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1925-11-27  Westerlundska boktryckeriet  Strängnäs    15
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    16
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1926-05-28  William Michelsens boktryckeri  Alingsås    17
UPSALA (1845) 1900-01-02--1928-12-31  Aktiebolaget tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    18
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1929-08-19  Piteå tryckeriaktiebolags tryckeri  Piteå    19
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1929-09-25  M. Lindegrens boktryckeri  Falkenberg    20
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    21
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  22
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    23
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    24
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    25
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  26
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    27
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    28
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    29
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    30
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    31
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    32
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    33
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    34
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    35
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    36
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    37
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    38
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    39
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    40
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    41
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    42
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  43
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    44
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    45
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    46
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-02-27  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    47
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1926-05-11  Upsala Nya Tidnings Aktiebolagstryckeri  Uppsala    48
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1926-05-28  Wilhelm Rahms boktryckeri  Åmål    49
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1927-12-19  Tidningsaktiebolagets Västmanlands tryckeri  Köping    50
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  51
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    52
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    53
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    54
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    55
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    56
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    57
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    58
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    59
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    60
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    61
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    62
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    63
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    64
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    65
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    66
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    67
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    68
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  69
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    70
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    71
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    72
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    73
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    74
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    75
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1900-07-28--1925-11-14  Berlingska boktryckeriet  Lund    76
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  77
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    78
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  79
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    80
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    81
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    82
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    83
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1901-02-08--1927-09-07  Enköpings tryckeri- och bokhandelsaktiebolag  Enköping    84
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    85
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    86
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    87
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    88
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    89
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    90
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    91
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    92
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    93
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    94
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    95
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    96
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    97
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    98
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    99
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    100
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    101
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  102
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    103
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    104
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    105
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  106
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    107
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  108
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  109
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    110
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    111
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    112
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    113
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  114
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1907-07-19--1927-12-23  Sigtuna Nya tidnings tryckeri  Sigtuna    115
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    116
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    117
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    118
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    119
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    120
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    121
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    122
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    123
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    124
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    125
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    126
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  127
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    128
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    129
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    130
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  131
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    132
SVENSKA ANNONSBLADET (1910) 1910-04-27--1926-12-28  Öresundspostens tryckeri aktiebolag  Helsingborg    133
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  134
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    135
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    136
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    137
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1911-01-03--1926-11-12  Västgöta-Dals boktryckeri  Vänersborg    138
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    139
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    140
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    141
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    142
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    143
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    144
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    145
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    146
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    147
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    148
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    149
HELSINGEN (1882) 1913-06-07--1928-05-08  Helsingens boktryckeri  Söderhamn    150
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1913-06-11--1926-05-29  A.-B- Värmlands läns tidnings boktryckeri  Karlstad    151
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    152
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    153
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    154
TRIUMFBÅGEN (1914) 1914-01-02--1929-06-15  E. Lindensteins Boktryckeri  Stockholm    155
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-15--1929-12-31  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    156
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    157
HUMORISTEN (1915) 1915-01-02--1925-10-24  Norrköpings tidningars tryckeri  Norrköping    158
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1915-01-04--1929-06-03  S. Salomonssons tryckeri  Piteå    159
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    160
APPELL (1912) 1915-03-27--1925-05-15  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    161
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1915-06-08--1926-12-14  Västra Östergötlands tryckeri  Motala    162
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1915-07-31--1925-09-29  Västra Värmlands tryckeri  Säffle    163
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1915-08-14--1928-11-24  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    164
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    165
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  166
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    167
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    168
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  169
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-05-17--1927-10-12  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    170
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    171
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-07-01--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    172
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    173
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-07-02--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    174
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  175
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1916-12-01--1925-12-31  Aktiebolaget Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    176
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    177
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1916-12-19--1926-04-01  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    178
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    179
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    180
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    181
STORMKLOCKAN (1909) 1917-01-27--1930-12-18  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    182
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    183
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    184
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    185
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  186
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    187
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    188
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    189
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  190
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    191
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    192
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  193
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    194
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    195
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1918-03-29--1930-12-30  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    196
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    197
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    198
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  199
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    200
BOHUSPOSTEN (1910) 1918-07-01--1928-08-09  Aktiebolaget Bohuspostens tryckeri  Uddevalla    201
KARLSHAMN (1871) 1918-07-01--1928-09-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    202
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    203
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    204
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1918-07-06--1925-12-15  Linkoln Bloms boktr. A.-B.  Stockholm    205
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    206
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1926-10-01  Aktiebolaget Göteborgstryckeriet  Göteborg    207
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    208
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    209
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    210
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-11-23--1925-12-22  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping  T: 1918-11-23  211
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    212
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  213
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    214
DALADEMOKRATEN (1918) 1919-01-02--1926-04-29  Dalademokratens tryckeri  Falun  Från dec 1918 enl jub nr 1927-12-01, 1957-11-23  215
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-02--1931-09-17  AB Otto Ahlströms boktryckeri  Stockholm    216
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    217
ODALBONDEN (1919) 1919-01-04--1926-12-31  Bergslagernas tidningstryckeri  Lindesberg    218
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    219
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    220
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    221
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    222
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    223
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    224
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1930-10-27  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  225
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    226
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  227
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    228
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    229
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    230
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    231
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    232
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  233
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1919-08-28--1925-12-21  Aktiebolag De förenade boktryckerierna  Södertälje    234
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    235
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    236
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    237
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    238
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    239
ANNONSBLADET (1919) 1919-12-05--1926-09-17  Borås tidnings tryckeri  Borås    240
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1919-12-10--1926-05-31  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm    241
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    242
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1920-01-02--1930-09-10  Bollnäs tryckeriaktiebolags boktryckeri  Bollnäs    243
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    244
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    245
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    246
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    247
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    248
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1920-06-30--1930-03-31  Södertörns Tryckeriaktiebolag  Södertälje    249
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    250
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-11-06--1925-09-29  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    251
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    252
LANTARBETAREN (1921) 1920-12-17--1932-12-23  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    253
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-01-04--1925-12-30  De Förenade boktryckerierna  Södertälje    254
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    255
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-01-04--1925-12-31  De förenade boktryckerierna  Södertälje    256
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    257
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    258
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1921-01-07--1925-09-25  Västervikspostens tryckeriaktiebolag  Västervik    259
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    260
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-10--1926-09-30  Stockholms dagblads nya aktiebolags tryckeri  Stockholm    261
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-05-01--1925-11-15  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    262
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    263
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-09-21--1925-12-31  Förenade boktryckerierna  Södertälje    264
VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921) 1921-10-15--1929-12-15  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    265
ARVIKA TIDNING (1884) 1921-11-06--1934-10-01  Arvika tidnings boktryckeri  Arvika    266
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    267
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    268
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    269
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-10--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    270
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    271
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    272
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1922-01-07--1925-12-30  Aktiebolag Lundgrens Söners Boktryckeri  Malmö    273
SPEGELN (1917) 1922-01-29--1926-02-21  Nya tidningsaktiebolaget Spegeln  Stockholm    274
STICKAN (1919) 1922-03-01--1925-04-30  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    275
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-03-04--1933-03-31  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    276
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-04-07--1926-12-03  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    277
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1922-05-03--1925-06-23  Tryckeriföreningen Medelpads dagblad  Sundsvall    278
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1922-06-01--1925-04-11  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    279
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1922-07-01--1933-12-30  Strömstads tidnings tryckeri  Strömstad  280
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-07-01--1938-09-22  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    281
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1922-07-06--1928-12-29  Holgers tryckeri AB  Stockholm    282
SALAPOSTEN (1906) 1922-07-10--1932-12-31  Salapostens boktryckeri  Sala    283
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    284
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-22--1944-09-08  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    285
UMEBLADET (1847) 1922-09-25--1944-02-13  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    286
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1922-09-26--1928-12-28  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    287
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-10-04--1931-12-05  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    288
BUDSKAPET (1919) 1922-11-16--1927-10-27  Förlagstr. Johnsson      289
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    290
VÄRNAMOPOSTEN (1922) 1922-12-05--1925-02-03  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    291
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1922-12-08--1925-01-23  Skaraborgstidningens tryckeri  Skövde    292
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-02--1926-01-29  Karlskoga tidnings tryckeri  Karlskoga    293
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1923-01-04--1925-12-30  Stockholms bokindustriaktiebolags boktryckeri  Stockholm    294
SKARAPOSTEN (1906) 1923-01-05--1929-06-19  Västgötatryckeriet Hagerbonn & Stenbäck  Skara    295
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1923-01-05--1929-06-22  Västgötatryckeriet Hagerbonn & Stenbäck  Skara    296
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    297
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1923-01-07--1925-12-27  Centraltryckeriet, O. Ericson  Göteborg    298
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-12--1930-11-14  Skeninge boktryckeri, G. Nordström  Skänninge    299
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    300
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1923-04-14--1925-08-08  Tunatryckeriet  Borlänge    301
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-20--1933-01-27  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    302
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1923-06-01--1925-02-25  Tr. Öström & Åkerberg  Västerås    303
NYA SMÅLAND (1923) 1923-07-03--1926-01-15  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    304
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1923-07-05--1926-05-29  Värmlands läns tidnings tryckeri  Karlstad    305
FIGARO (1878) 1923-09-01--1925-02-07  Tryckeriaktiebolaget Thule  Stockholm    306
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-09-01--1926-06-30  Oskarshamnsbladets tryckeri  Oskarshamn    307
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-09-21--1927-03-31  Centraltryckeriet  Kristinehamn    308
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1923-09-25--1931-02-28  Alingsås tryckeri, Adolf Emnér  Alingsås  Slutdatum okontrollerat.  309
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1923-09-28--1932-12-30  Tryckcentralen  Göteborg    310
SÖNDAGSTIDNINGEN FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN (1923) 1923-09-30--1925-09-27  Larsson & c:s tryckeri  Umeå    311
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1923-10-02--1928-09-03  Bröderna Holmbergs tryckeri  Katrineholm    312
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-10-02--1928-09-03  Bröderna Holmbergs tryckeri  Katrineholm    313
HEMMETS VÄN (1898) 1923-10-05--1927-03-31  Centraltryckeriet  Kristinehamn    314
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1923-10-08--1929-01-28  Aktiebolag Oskarshamns nyheters tryckeri  Oskarshamn    315
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1923-10-16--1926-03-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Värnamo    316
MALMÖBLIXTEN (1923) 1923-10-20--1925-02-15  Malmö nya tryckeriaktiebolag  Malmö  slutdatum skattat  317
GEFLEPOSTEN (1864) 1923-10-22--1941-04-12  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    318
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    319
GEVALIA (1905) 1923-11-01--1934-12-15  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    320
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1923-11-10--1928-03-31  Aktiebolaget Affärstryck  Stockholm    321
MINARETEN (1923) 1923-11-15--1925-03-19  Aktiebolaget Göteborgs-tryckeriet  Göteborg    322
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-11-19--1929-10-30  Aktiebolaget Arboga-postens tryckeri  Arboga    323
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    324
GÖTEBORGS EXTRABLAD (1923) 1923-12-16--1925-06-24  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    325
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1923-12-19--1931-12-08  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    326
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1923-12-26--1926-12-26  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    327
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-02--1939-10-21  Aktiebolaget Borås nyheters tryckeri  Borås    328
BORÅS NYHETER (1922) 1924-01-02--1951-04-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    329
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    330
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1924-01-03--1929-03-11  Örnsköldsvikspostens tryckeri  Örnsköldsvik    331
SYDPOSTEN (1923) 1924-01-03--1946-11-29  Handelstryckeriet  Malmö    332
NÖJESJOURNALEN (1924) 1924-01-06--1925-06-21  Tunatryckeriet  Borlänge    333
EXTRABLADET (1912) 1924-01-13--1930-12-14  Arbetarbladets tryckeri  Gävle    334
GNISTAN (1922) 1924-01-20--1928-06-16  Wille Hedbergs tryckeriaktiebolag  Stockholm    335
DEGERFORS TIDNING (1925) 1924-03-21--1926-01-29  Karlskoga Tidnings tryckeri  Karlskoga    336
TEMPLARKURIREN (1922) 1924-04-02--1926-11-10  Svenska Morgonbladets tryckeri  Stockholm    337
VISIRET (1921) 1924-04-12--1925-08-08  Stålhammars affärstryck  Linköping    338
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-04-23--1930-12-31  Eslövs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    339
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Värmlands-postens boktryckeri  Kristinehamn    340
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    341
DALA SPORTKURIREN (1924) 1924-05-21--1928-05-15  Tunatryckeriet  Borlänge    342
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-06-01--1925-01-22  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    343
MISSIONSBANERET (1921) 1924-07-03--1945-09-27  A.-B. Littorin Rydén boktr.  Örebro    344
SÖDRA FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1923) 1924-07-19--1925-09-26  Aktiebolaget Bond & Törnbladh  Stockholm    345
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    346
NYNÄS NYHETER (1923) 1924-08-09--1925-01-22  Nordiskt Idrottslifs tryckeri  Stockholm    347
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    348
VIDI (1913) 1924-08-28--1931-12-23  Josef Bergendahls boktryckeri  Göteborg    349
DEN NYA POLITIKEN (1924) 1924-08-30--1925-01-22  Bröderna Sandbergs boktryckeri  Stockholm    350
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    351
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1924-09-30--1931-05-28  Norrbottenstidnings aktiebolags tryckeri  Luleå    352
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1924-10-01--1928-01-04  Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  353
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-10-10--1925-10-02  Tryckeriföreningen Medelpads dagblad  Sundsvall    354
SKOGARNAS ANNONSBLAD (1924) 1924-10-17--1925-10-02  Tryckeriföreningen Medelpads dagblad  Sundsvall    355
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    356
NU (1924) 1924-11-25--1925-01-21  Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    357
AMERIKAPOSTEN (1925) 1924-11-25--1925-12-26  Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    358
NATT & DAG (1925) 1924-11-26--1925-03-28  Förenade tidningars tryckeri  Stockholm    359
LANDSBYGDSPRESSEN (1924) 1924-11-27--1925-03-05  Lantmännens tryckeri, Bergman & C:o  Gävle    360
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1924-12-01--1926-04-01  Göteborgs aftonblads nya aktiebolag  Göteborg    361
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-12-06--1930-12-06  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    362
BOHUSLÄNS ANNONSBLAD (1924) 1924-12-20--1925-02-19  Uddevalla tryckeri  Uddevalla    363
TÄBYPOSTEN (1924) 1924-12-20--1925-07-18  Botryckeriet Alfa  Stockholm    364
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1924-12-30--1929-10-31  Arbetarbladets tryckeri  Gävle    365
SVENSKA FOLKBLADET (1923) 1925-01-01--1926-03-31  Göteborgs aftonblads nya A-B  Göteborg    366
VÄGVISARE FÖR RESANDE TILL KARLSTAD (1925) 1925-01-01--1926-12-31  Nya Wermlandstidningens aktiebolag  Karlstad    367
KVÄLLSTIDNINGEN (1925) 1925-01-02--1926-09-01  Vårt land och folks tryckeri  Stockholm    368
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1925-01-03--1925-02-28  Uddevalla tryckeri  Uddevalla    369
DAGENS TIDNING (1925) 1925-01-03--1925-04-25  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    370
UPPLAND (1918) 1925-01-03--1925-07-31  Förl. tryckeriet Johnsson   Uppsala    371
LANDSBYGDEN (1911) 1925-01-03--1925-08-19  Landsbygdens tryckeri  Falköping    372
NORRLANDSBLADET (1909) 1925-01-03--1925-12-30  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    373
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1925-01-03--1926-10-25  Aktiebolaget Östra Värmlands nyheters tryckeri  Filipstad    374
TIDEVARVET (1923) 1925-01-03--1927-03-05  Rylander & Olssons boktryckeri  Stockholm    375
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1925-01-07--1925-03-27  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    376
BÄRGSLAGERNAS NYHETER (1925) 1925-01-08--1925-02-03  Aktiebolaget Östra Värmlands Nyheters boktryckeri  Filipstad    377
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1925-01-12--1930-12-12  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    378
DEN NYA POLITIKEN (1924) 1925-01-23--1925-11-28  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    379
SMÅLAND RUNT (1924) 1925-01-31--1933-02-18  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    380
BÄRGSLAGERNAS NYHETER (1925) 1925-02-07--1925-03-14  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    381
FIGARO (1878) 1925-02-14--1925-09-26  Kajs boktryckeri  Stockholm    382
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1925-03-04--1932-05-04  Västerås centraltryckeri  Västerås    383
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1925-03-07--1925-06-06  Bohuslänningens tryckeri  Uddevalla    384
LANDSBYGDSPRESSEN (1924) 1925-03-12--1925-03-26  Lantmännens tryckeri J. V. Westlund  Gävle    385
SYDSVENSKA ARBETAREN (1925) 1925-03-15--1925-05-15  Malmö nya tryckeriaktiebolag  Malmö    386
NERKINGEN (1925) 1925-03-15--1925-10-09  Örebrokurirens tryckeri  Örebro    387
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1925-03-19--1926-02-26  Tidningsaktiebolaget Västmanlands tryckeri  Köping    388
MALMÖKURIREN (1925) 1925-03-23--1925-05-08  Malmö tryckeri- och pappersbolags tryckeri  Malmö    389
BOULEVARDBLADET (1925) 1925-04-01--1925-08-28  AB Boktryck  Helsingborg    390
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1925-04-03--1925-12-31  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    391
BROMMA TIDNING (1925) 1925-04-04--1925-04-18  P. A. Norstedt & Söner  Stockholm    392
STORVIKS TIDNING (1925) 1925-04-09--1926-12-24  Lantmännens tryckeri  Gävle    393
MINARETEN (1923) 1925-04-09--1929-03-07  Handelstryckeriet  Göteborg    394
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1925-04-14--1927-03-10  Skaraborgs-tidningens tryckeriaktiebolag  Skövde    395
ANEKDOTEN (1925) 1925-04-22--1925-07-08  Gustaf Lindströms boktryckeri  Stockholm    396
BROMMA TIDNING (1925) 1925-05-02--1925-08-15  Ernst Westbergs boktryckeriaktiebolag  Stockholm    397
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    398
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1925-06-13--1927-12-31  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    399
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1925-06-25--1927-12-31  Medelpads dagblad aktiebolag  Sundsvall    400
FOTBOLLSBLADET (1925) 1925-06-26--1926-05-03  Tryckcentralen, C.G. Lindgren  Göteborg    401
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1925-06-27--1925-08-22  Henrik Struves boktryckeri  Göteborg    402
NÖJESJOURNALEN (1924) 1925-06-28--1925-12-20  Centraltryckeriet Dalarna  Falun    403
BENGTSFORS TIDNING (1925) 1925-07-18--1927-07-08  Trollhättans tryckeri aktiebolag  Trollhättan    404
LANDSBYGDEN (1911) 1925-08-22--1926-05-01  Alingsås tryckeri, Adolf Emnér  Alingsås    405
VISIRET (1921) 1925-08-24--1931-07-31  Stålhammars tryckeri aktiebolag  Linköping  AB fr.o.m. ?  406
OCKELBO TIDNING (1925) 1925-08-26--1925-12-29  Lantmännens tryckeri Westlund & c:o  Gävle    407
KVASTEN (1925) 1925-09-05--1926-06-12  Aktiebolaget Jämtlandspostens tryckeri  Östersund    408
DALARNES ARBETARBLAD (1925) 1925-09-19--1926-09-04  Tunatryckeriet  Borlänge    409
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-09-25--1926-12-17  Lars Ramströms boktryckeri  Sunne    410
NYA ÖSTERGÖTLANDS ALLEHANDA (1925) 1925-09-29--1925-11-13  Mjölby boktryckeri, Wilén & Eriksson  Mjölby    411
NATIONEN (1925) 1925-10-02--1925-12-22  Förenade boktryckarna  Södertälje    412
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-10-03--1932-11-25  Bergs boktryckeri  Tranås    413
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    414
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1925-10-07--1926-03-31  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    415
SKOGARNAS ANNONSBLAD (1924) 1925-10-09--1925-12-18  Medelpads dagblad aktiebolag  Sundsvall    416
ARBETETS FRIHET (1924) 1925-10-09--1926-12-31  Medelpads dagblad aktiebolag  Sundsvall    417
FIGARO (1878) 1925-10-10--1925-10-10  Grafia Gust. Blomstergren  Stockholm    418
SÖDRA FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1923) 1925-10-10--1927-11-26  A.E. Lundells förlagstryckeri  Stockholm    419
TUREBERG-SOLLENTUNA TIDNING (1925) 1925-10-15--1925-10-15  Ernst Westerbergs boktryckeriaktiebolag  Stockholm    420
NERKINGEN (1925) 1925-10-16--1926-04-15  Länstidningens tryckeri  Örebro    421
MÖLNDALS NYHETER (1925) 1925-10-16--1926-05-14  Mölndals-tryckeriet  Mölndal    422
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-10-24--1926-06-30  Oskarshamnsbladets tryckeri  Oskarshamn    423
TUREBERG-SOLLENTUNA TIDNING (1925) 1925-11-01--1926-02-05  Bonds boktryckeri  Stockholm    424
SMÅLANDSBLADET (1925) 1925-11-09--1928-11-19  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    425
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    426
MJÖLBYPOSTEN (1925) 1925-11-17--1926-01-05  Mjölby boktryckeri, Wilén & Eriksson  Mjölby    427
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1925-11-21--1942-06-27  Förlagsaktiebolaget I Malmö boktryckeri  Malmö    428
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-11-30  Tryckeriaktiebolaget Nordpolen  Kiruna    429
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    430
SKÅNES REFLEX (1926) 1925-12-01--1928-09-14  Malmö tryckeri- och pappersbolags boktryckeri  Malmö    431
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1925-12-08--1944-08-14  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    432
RÖDA RÖSTER (1919) 1925-12-15--1926-06-15  Politikens tryckeri  Stockholm  bilagan juni 1926 är tryckt på Aktiebolaget Politikens tryckeri  433
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1925-12-23--1930-03-31  Södertälje Tidnings tryckeri  Södertälje    434
NÖJESJOURNALEN (1924) 1925-12-31--1927-05-20  Tryckeri Boken  Stockholm    435

Sidan skapad Thu Feb 29 20:51:30 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond