Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1918-01-01- -1918-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    1
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-01--1920-12-31  frisinnad    2
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1917-01-01--1919-12-31  höger  T: 1917-12-09  3
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1914-01-01--1919-12-31  liberal  Tollin  4
APPELL (1912) 1912-01-01--1919-12-31  oberoende  T 1912-01-15, 1914-12-13, 1915-01-02, 1919-01-04  5
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    6
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    7
ARVIKA TIDNING (1884) 1918-12-13--1918-12-13  moderat  T 1918-12-13  8
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-01-01--1921-12-31  moderat  1918, 1920 SVAT  9
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    10
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  11
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT 1915-1918, 1920-1922  12
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    13
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1918-01-01--1918-12-31  socialistisk  SVAT 1918  14
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  15
BOGESUND (1907) 1916-01-01--1920-12-31  liberal    16
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  17
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  18
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1914-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT  19
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  20
BORÅS DAGBLAD (1908) 1916-01-01--1920-12-31  liberal  SVAT  21
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    22
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    23
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    24
DAGENS NYHETER (1864) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  25
DALABLADET (1918) 1917-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT 1918, 1920-1923  26
DALADEMOKRATEN (1918) 1918-01-01--1920-12-31  socialistisk    27
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1917-01-01--1919-12-31  vänstersocialdemokratisk  28
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  29
ECHO ROSSII (1918) 1918-01-01--1919-12-31  antibolsjevikisk  aktivt motstånd mot bolsjevismen i Ryssland T 1918-12-14  30
EKO FRÅN VÄRLDSPRESSEN (1917) 1917-01-01--1919-12-31  arbetarklassvänlig  T, pren.anm.  31
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  32
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    33
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    34
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  35
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1914-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  36
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    37
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  38
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    39
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1918-12-31  moderat frisinnad  SVAT  40
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  41
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  42
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  43
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  44
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  45
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1918-12-31  moderat  tollin, "motverka osvenska strömningar", " det fundamentalaste av allt i samhällslivet: vårt försvar" T: 1915-06-04  46
FLENS TIDNING (1917) 1917-01-01--1919-12-31  politiskt obunden    47
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    48
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  49
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1916-01-01--1920-12-31  moderat    50
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    51
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    52
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT  53
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  54
GESTRIKEBYGD (1912) 1918-01-01--1918-12-31  liberal  SKAT  55
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  56
GOTLÄNNINGEN (1884) 1917-01-01--1918-12-31  moderat höger  SVAT  57
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    58
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  59
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    60
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  61
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  62
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  63
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-01-01--1923-12-31  moderat  SKAT  64
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    65
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    66
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  67
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  68
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  69
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    70
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  71
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  72
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  73
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  74
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  75
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  76
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  77
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  78
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialdemokratisk  79
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    80
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  81
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  82
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  83
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    84
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    85
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-01-01--1922-12-31  frisinnad  se Aftontidningen (1909)  86
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  87
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  88
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  89
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  90
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  91
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  92
KALMAR (1864) 1917-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  93
KALMAR LÄNSTIDNING (1915) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad    94
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT 1920--1924; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  95
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-01--1919-12-31  frisinnad    96
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  97
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  98
KARLSKOGA NYHETER (1916) 1916-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT,Tollin  99
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    100
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1915-01-01--1918-12-31  höger  SVAT 1915--1916, 1918  101
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  102
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    103
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    104
KLASSKAMPEN (1918) 1918-01-01--1918-12-31  socialistisk    105
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    106
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1917-01-01--1920-12-31  moderat    107
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  108
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    109
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  110
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1912-01-01--1921-12-31  frisinnad  SVAT  111
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    112
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    113
LANDSBYGDENS TIDNING (1918) 1918-01-01--1919-12-31  bondeförbundet  T: 1918-01-10  114
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  115
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1918-01-01--1918-12-31  obunden  Pren.anm. 1917-11-09; "fri och obunden"  116
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  117
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    118
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  119
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  120
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  121
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  122
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-01-01--1921-12-31  moderat    123
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  124
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  125
LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918  126
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1916-01-01--1923-12-31  moderat    127
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  128
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  129
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    130
MELLERUDS TIDNING (1907) 1914-01-01--1921-12-31  frisinnad  GUM, SVAT  131
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  132
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  133
N.P.C. TELEGRAMMES (1918) 1918-11-01--1919-01-18  opolitisk  1918-11-01 s 1. T.  134
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  135
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1912-01-01--1922-12-31  frisinnad  1912-1918, 1920-22 SVAT  136
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  137
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1909-01-01--1918-12-31  partipolitiskt oberoende  138
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  139
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT, 1917-1918 SVAT  140
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  141
NORRA SKÅNE (1900) 1917-01-01--1921-12-31  moderat frisinnad  SVAT  142
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  143
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  144
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1915-01-01--1918-12-31  neutral liberal  SKAT 1915--1918  145
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1915-01-01--1922-12-31  liberal  SKAT 1915--1922  146
NORRKÖPINGS NYHETER (1917) 1917-01-01--1919-12-31  frisinnad  Tollin, SVAT  147
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  148
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  149
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1911-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  150
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  151
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  152
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  153
NYA JÄMTLAND (1917) 1916-01-01--1918-12-31  socialdemokratisk  SKAT  154
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  155
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    156
NYA MALMKÖPINGS TIDNING (1917) 1917-01-01--1919-12-31  politisk obunden    157
NYA NORRLAND (1907) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  Tollin: 1967, För år 1918-1920 T  158
NYA POSTEN (1903) 1914-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  159
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  160
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    161
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    162
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    163
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  164
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk    165
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1918-01-01--1918-01-01  höger  SKAT 1918  166
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  167
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1911-01-01--1921-12-31  moderat  SVAT 1911, SKAT 1914--1921  168
ODLAREN (1912) 1912-01-01--1920-12-31  fri och obunden  "Fri och obunden tidning" T 1917-12-22  169
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    170
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    171
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    172
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    173
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  174
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1912, 1915--1918, 1920  175
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  176
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  177
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  178
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    179
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  180
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  181
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  182
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  183
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  184
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    185
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    186
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1918-01-01--1918-12-31  nationaldemokratisk  SKAT  187
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    188
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  189
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1912-01-01--1919-12-31  moderat  SKAT  190
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  1918-05-01--1921-03-29; SVAT 1920, 1921  191
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1915-01-01--1920-12-31  moderat  T 1915-12-28; SVAT 1916--1920; men även: "..att föra lantmannaintressenas talan." T 1916-05-31  192
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    193
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1916-01-01--1920-07-09  moderat  Svat  194
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    195
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  196
SMÅLANDS ALLEHANDA HALVVECKOUPPLAGAN (1916) 1915-01-01--1918-12-31  höger  SKAT 1915--1918  197
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-01-01--1920-12-31  socialistisk  SKAT 1918, 1920  198
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  199
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  200
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  201
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1918-01-01--1920-12-31  frisinnad  SKAT  202
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  203
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    204
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  205
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    206
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  207
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  T, SKAT fr.o.m. 1911  208
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1912-01-01--1918-12-31  vänster  SVAT  209
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  210
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  211
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  212
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  213
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    214
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  215
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  216
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  217
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  218
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  219
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  220
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  221
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  222
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1917-01-01--1921-12-31  frisinnad  SVAT  223
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  224
SÖDERTÄLJEKURIREN (1918) 1917-01-01--1919-12-31  frisinnad  Tollin, SVAT  225
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1915-01-01--1919-12-31  moderat  SKAT  226
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  227
SÖDRA SKÅNE (1914) 1914-01-01--1921-12-31  moderat  T: 1914-09-01  228
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1916-01-01--1920-12-31  liberal  SVAT  229
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  230
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  231
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1912-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT 1912-1918, 1920-1923  232
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  233
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  234
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  235
TORGBLADET (1917) 1917-01-01--1918-12-31  opolitisk  "alldeles obunden och orädd" T: 1918-01-05  236
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  237
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-01--1924-12-31  opolitisk  "självständig tidning; front mot statsbaneledning- och organisation, i sin nuvarande, fullkomligt ohållbara gestalt" T: 1919-09-20  238
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  239
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    240
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  241
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  242
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1917-01-01--1919-12-31  frisinnad  243
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    244
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1916-01-01--1919-12-31  moderat  SVAT  245
TROSATIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  246
UDDEVALLABLADET (1917) 1917-01-01--1920-12-31  oberoende  "ingen utpräglad partifärg" T: 1917-10-05  247
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1916-01-01--1921-12-31  höger  SVAT  248
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  249
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  250
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-01-01--1922-12-31  socialdemokratisk  T, SVAT  251
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  252
VADSBO TIDNING (1915) 1918-01-01--1918-12-31  nationaldemokratisk  SKAT  253
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1918  254
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    255
VECKOBLADET (1916) 1916-10-06--1923-06-29  moderat  "politiskt organ för den moderata valorganisationen" T: 1916-10-06, "politskt organ för Stockholms läns Moderata förbund" T: 1921-12-30  256
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  257
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  258
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  259
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    260
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    261
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1917-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  262
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  263
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  264
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  265
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    266
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    267
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1916-01-01--1918-12-31  frisinnad    268
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    269
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  270
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  271
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-01-01--1920-12-31  socialistisk  SKAT 1918--1920  272
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  273
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  274
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1916-01-01--1920-12-31  frisinnad  T, SKAT, SVAT  275
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  276
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  GUM 1911, SVAT  277
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  278
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1915-01-01--1918-12-31  moderat  SVAT 1915--1918  279
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1918-01-01--1920-12-31  neutral  Tollin  280
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    281
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    282
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    283
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    284
VÄSTMANLAND (1918) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  Tollin, "för oss vänstersocialister", "skall redigeras i överensstämmelse med den soc. dem. vänsterns program och demokratiska grundlagar" T: 1918-12-02  285
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    286
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    287
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    288
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    289
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    290
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1914-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk    291
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  292
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  293
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1921-12-31  vänstersocialistisk    294
XPRESSEN (1917) 1917-01-01--1918-12-31  oberoende  Osäker uppgift. "En fri, gladlynt och gentemot alla de personkulter, som så lätt uppstå, helt oberoende kommunal kritik - det är målet!" T 1917-08-30  295
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  296
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  297
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  298
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1918-01-01--1918-12-31  höger  SVAT  299
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    300
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  301
ÖREBRO LÄNS FOLKBLAD (1919) 1918-01-01--1920-12-31  vänstersocialistisk    302
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  303
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  304
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  305
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  306
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  307
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  308
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-01-01--1925-12-31  neutral  T: 1918-11-23, SVAT  309
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  310
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-01-01--1924-12-31  moderat konservativ  SVAT  311
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1918-01-03--1918-12-31  moderat  312
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1918-01-01--1919-12-31  vänstersocialdemokratisk  SVAT 1920, T  313
ÖSTGÖTEN (1874) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  314
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1917-01-01--1919-12-31  vänstersocialdemokratisk  315

Sidan skapad Sun Mar 03 01:11:32 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond