Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1924-01-01- -1924-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1877-11-01--1928-09-13  Nyberg, Johan  litteratören  Minnesruna T 1911-12-08  1
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1879-11-22--1927-10-05  Wallberg, Carl  redaktören    2
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    3
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1882-12-02--1925-08-13  Palme, J.H.  bankdirektören    4
ARBOGA TIDNING (1881) 1884-12-17--1926-10-06  Östgren, Karl Victor  boktryckaren    5
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  6
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  7
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1888-11-06--1929-01-06  Michelsen, Johan Wilhelm Hansenius      8
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1890-01-24--1924-08-18  Sjöström, Johan Mikael  redaktören    9
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    10
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    11
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-12-12--1925-12-05  Brodin, Karl  Skolläraren  Avled 1925-12-05  12
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    13
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  14
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  15
VIOLA (1895) 1894-12-22--1926-08-15  Bovin, Knut Adolf  Trädgårdsarkitekten  JuD  16
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      17
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1895-02-25--1929-07-24  Hall, Carl  hemmansegaren    18
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1896-10-04--1929-08-04  Petré, Knut Richard  boktryckaren    19
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    20
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    21
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckaren    22
HALLANDS TIDNING (1889) 1898-05-02--1926-12-21  Lindegren, Karl August Martin  boktryckare    23
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  24
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  25
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    26
DALPILEN (1854) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    27
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1899-09-28--1925-11-05  Englund, Johan August  redaktören    28
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    29
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1929-04-14  Sohlman, Harald      30
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    31
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    32
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    33
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      34
AURORA (1899) 1901-10-12--1927-11-02  Roos, August  skräddaren    35
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    36
GRENNA TIDNING (1858) 1901-11-25--1929-07-03  Söderling, Sten Erik      37
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    38
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    39
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1903-04-27--1934-11-06  Andersson, Johan Samuel  redaktören    40
TIERPSPOSTEN (1892) 1903-04-27--1934-11-06  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    41
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1903-05-02--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustaf  litteratören    42
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  43
NYA POSTEN (1903) 1903-09-05--1928-03-17  Hultman, Karl  faktorn    44
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-09-18--1926-01-27  Österberg, Carl Gustaf  riksdagsmannen    45
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  46
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-14--1944-06-30  Ljunggren, Elof    47
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1903-12-19--1939-02-18  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  redaktören, filosofie kandidaten  Tilltalsnamn: Mauritz  48
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-27--1943-02-16  Persson, Per Axel      49
ARBETET (1887) 1904-03-09--1926-03-16  Sönnerdahl, Axel Martin  redaktionssekreteraren    50
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1904-05-04--1936-12-30  Ollén, Natanael Petrus  redaktören    51
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1904-06-08--1939-07-13  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan    52
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1904-10-08--1929-01-06  Johan William Hansenius Michelsen      53
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1904-11-08--1926-04-26  Alkman, Edvard Petrus  skriftställaren    54
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-02-20--1934-12-30  Osterman, John Oskar  redaktören    55
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-03-24--1926-11-02  Alkman, Edvard Petrus  redaktören    56
GEVALIA (1905) 1905-04-07--1934-12-15  Eriksson, Ernst Gustaf  redaktören    57
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1905-04-26--1941-12-06  Svensson, Albert Kaleb    Ingen ansv. utg.kontinuerligt angiven i tidningen.  58
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      59
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1905-09-15--1933-02-28  Olsson, Olof  boktryckaren    60
TROLLHÄTTAN (1906) 1905-11-18--1924-04-21  Karlinder, Ernst Gustaf  redaktören    61
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-20--1940-09-18  Kristiansson, Carl Johan Julius  Typograf    62
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      63
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1906-12-27--1924-03-20  Edhelberg, Richard  redaktören  T är därefter tidskrift på KB. Fritz Leontius Florentinus Hällzon är dess ansv. utg. fr.o.m. 1925-11-16.  64
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-10-22--1924-11-05  Stenström, Adolf Erland  redaktören    65
SKARAPOSTEN (1906) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    66
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    67
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1908-11-26--1936-08-20  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören  För Nya dagligt allehanda Vårt land.  68
KISATIDNINGEN (1906) 1908-12-15--1939-12-30  Hultman, Karl  boktryckaren    69
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    70
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1909-05-03--1934-11-30  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    71
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart      72
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1909-05-04--1927-03-09  Palm, Folke Gustaf Lennart   Redaktören    73
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-06-29--1932-12-13  Ohlsson, lars  redaktören    74
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm      75
SIGNALEN (1900) 1909-09-07--1928-09-14  Winberg, Carl  sekreteraren i svenska järnvägsmannaförbundet    76
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    77
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1909-10-25--1928-03-31  Bergfelt, Johan Svensson      78
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1909-11-19--1938-11-30  Karlgren, Karl Johan Martin      79
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1909-12-06--1926-03-30  Hamrin, Carl Josef  redaktören    80
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-06--1931-12-25  Hallenius, Johan Viktor  folkskoleläraren  T: ansv. utg. fr.o.m. 1909-12-23; ingen uppg. om ansv. utg. 1931-12-26--1932-01-20.  81
ÖSTGÖTEN (1874) 1910-02-12--1931-08-25  Hanzén, Johan [John]  redaktören    82
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1910-02-28--1924-05-07  Wikmark, Elon  filosofie doktor    83
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1910-02-28--1924-05-25  Wikmark, Elon  filosofie doktorn    84
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    85
SVENSKA POSTEN (1873) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    86
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    87
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-08-04--1939-03-09  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    88
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-09-03--1930-08-04  Ekdahl, Nils Gustaf Emil  redaktör    89
FOLKET (1906) 1910-09-30--1941-05-13  Pettersson, Oskar Julius  tidningsmannen    90
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-12-08--1924-11-07  Andersén, Efraim Einar Emanuel  redaktören    91
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1910-12-21--1940-06-30  Sandblom, Erik Rustan  redaktören    92
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-24--1943-07-09  Andersson, Carl Leonard  red.sekreteraren    93
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  94
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    95
WESTGÖTEN (1888) 1911-03-31--1940-03-20  Severin, Ernst Otto Hjalmar  Redaktör    96
BORÅS TIDNING (1838) 1911-03-31--1940-03-20  Sewerin, Ernst Otto Hjalmar  redaktör    97
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1911-04-13--1930-12-17  Rinman, Erik Benjamin  redaktören    98
UPSALA (1845) 1911-04-20--1929-05-31  Söderberg, Nathanael  filosofie doktor    99
TRIUMF (1891) 1911-04-25--1927-02-18  Månsson, Nils  arrendatorn    100
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1911-05-11--1926-12-14  Kron, Nils Johan  redaktören    101
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    102
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-06-23--1934-11-04  Löfstedt, Efraim  redaktören    103
SALAPOSTEN (1906) 1911-08-10--1925-10-09  Karlsson, Oscar Gustaf  redaktören    104
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      105
KULLABYGDEN (1912) 1911-11-21--1924-10-16  Palm, Folke Gustaf Lennart  Redaktör    106
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1911-12-06--1927-10-12  Ericson, Carl Elis Albert      107
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1912-01-13--1934-05-21  Peterson, Axel Edvin  redaktionssekreteraren    108
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    109
APPELL (1912) 1912-05-03--1925-05-15  Lidén, Knut Fritjof  bokhållaren    110
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1912-05-03--1936-09-24  Elvers, Carl Johan  jurist och filosofiekand    111
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    112
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören  För båda upplagorna  113
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1912-11-19--1928-11-24  Bäckström, Frans Leonard  ekonomichefen    114
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1913-03-06--1928-10-24  Borg, Kristina  Änkefru    115
HELSINGEN (1882) 1913-06-02--1928-05-08  Myrström, Sven Magnus  redaktören    116
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1913-06-05--1935-01-27  Wikström, Anton  riksdagsmannen    117
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1913-07-05--1932-12-15  Wigert-Lundström, Carl Hakon  redaktören    118
KORRESPONDENTEN (1846) 1913-07-25--1931-05-25  Österberg, Edvin Ivar Hugo  Redaktören    119
KINDAPOSTEN (1894) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    120
VIMMERBY TIDNING (1884) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    121
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1913-09-08--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    122
TJUSTS TIDNING (1886) 1913-09-18--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    123
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1913-10-29--1925-09-29  Frösell, Iwar Hjalmar      124
VECKOPOSTEN (1868) 1913-11-03--1936-11-07  Byström, Jakob Jakobsson  Redaktören    125
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-12--1936-02-28  Fischer, Jakob  redaktören    126
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1913-12-20--1926-01-15  Hansson, Axel Edvin  handlaren  ändrade titeln på sin förra tidning: meddelande från Bohusläns Köpmannaförbund (1912)  127
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1914-01-28--1925-01-06  Johnsson, Andreas  tidningsmannen    128
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1914-03-04--1933-01-20  Sjödin, Peter      129
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1914-06-08--1929-05-29  Salomonsson, Salomon  redaktör    130
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1914-06-19--1933-05-15  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    131
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    132
KALMAR LÄNS MISSIONSTIDNING (1915) 1914-07-22--1925-09-25  Karlman, Johan August  distriktföreståndaren    133
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    134
KARLSHAMN (1871) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik  redaktören    135
RONNEBY TIDNING (1912) 1914-07-28--1927-02-17  Lindberg, Bengt Erik      136
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1914-11-10--1930-08-29  Svedberg, Karl Hjalmar      137
HUMORISTEN (1915) 1914-12-02--1925-10-24  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    138
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1914-12-09--1926-06-29  Rosén, Ernst Johan Gustav  redaktören    139
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1915-01-27--1926-08-30  Sandström, Bertil Rudolf Fredrik  rådmannen    140
NORRLANDSBLADET (1909) 1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten    141
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    142
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1915-10-05--1945-08-07  Kjerrulf, Clas Ragnar Zefanias  redaktören    143
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-11-03--1934-11-05  Olsson, Gustav Adolv  journalisten    144
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    145
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    146
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    147
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-11-08--1938-06-21  Törnblom, Carl Ferdinand  predikanten    148
SALTSJÖBADEN (1908) 1915-11-15--1930-11-05  Jacobsson, Johan Gothfrid Adalbert  redaktören    149
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1915-12-04--1927-03-09  Ahnwall, Carl Henrik  direktören    150
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-12-11--1938-10-07  Martins, Martin Fredrik Gideon  Redaktören    151
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-10--1924-06-06  Frennberg, Erik Birger  redaktionssekreteraren    152
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1916-03-17--1926-04-25  Berglund, Edvard Helmer Eugén      153
BRAND (1898) 1916-04-25--1925-07-20  Johansson, Johan Oskar  skomakeriarbetaren    154
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    155
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  Redaktören    156
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  redaktören    157
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-26--1944-04-10  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    158
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1916-07-05--1941-09-23  Serrander, Ernest  redaktionssekreteraren    159
GEFLEPOSTEN (1864) 1916-07-27--1930-03-14  Eriksson, Ernst Gustav  redaktören    160
BADORTSTIDNINGEN (1916) 1916-08-12--1926-07-26  Wollter, Kjell Anders Karl  redaktören    161
NYA NORRLAND (1907) 1916-08-17--1925-01-06  Viksten, Isak Albert  journalisten    162
FÄDERNESLANDET (1852) 1916-09-12--1927-10-21  Wichman, Johan Axel  tryckeriarbetaren  I vissa årgångar av ITT: Wichmann  163
EXTRABLADET (1912) 1916-10-21--1926-12-17  Vedin, Per Johan  jornalisten    164
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    165
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-11-06--1944-08-25  Hellberg, Knut Gustaf  redaktören    166
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1916-11-20--1935-07-10  Johnson, Johan Alfred  redaktören    167
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1916-11-24--1930-12-30  Malmrot, Thelma Lucia      168
VETLANDAPOSTEN (1893) 1916-12-20--1934-09-19  Jansson, Karl Emil  redaktören    169
STICKAN (1919) 1917-05-19--1925-04-30  Lithman, Thor  redaktören    170
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      171
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny Karl  professorn    172
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1917-06-27--1931-10-21  Carlson, Fran August  boktryckaren    173
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-08-23--1937-06-27  Bratt, Valter  redaktören    174
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1917-08-27--1930-12-12  Severin, Georg Robert Natanael  redaktören    175
HVETLANDA TIDNING (1873) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören  Samma datum tog Bäckman ut utgivningsbevis för Säfsjö nyheter.  176
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1917-08-29--1925-04-05  Bäckman, Johan August  redaktören    177
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-10-01--1937-03-21  Danielsson, Axel Teodor  direktören    178
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-10-10--1930-06-17  Andersson, Axel Ivar  filosofie doktorn    179
TRIUMFBÅGEN (1914) 1917-10-13--1929-09-12  Lindenstein, Carl Erik Ferdinand  redaktören    180
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1917-10-15--1934-04-18  Andersson, Per Johan  direktören    181
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-11-14--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm  redaktören    182
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1917-11-16--1928-04-03  Leufvén, Gustaf Johannes  Direktören    183
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-11-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  JuD: beviset gäller från 1918-01-01; T 1917-12-04; avled 1934-05-23  184
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1917-11-28--1925-12-15  Törnfelt, Jöns Peter  redaktören    185
ARVIKA TIDNING (1884) 1917-12-05--1924-02-03  Fjellner, Roel Folke Adolf      186
DALADEMOKRATEN (1918) 1917-12-07--1938-08-31  Englund, Ivar Erik Bernhard  redaktören  Avled 1938-06-11; tilltalsnamn Ivar  187
LUDVIKA TIDNING (1910) 1917-12-12--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  188
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-08--1937-04-19  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    189
SPEGELN (1917) 1918-04-24--1931-01-25  Kamp, Torsten, Adolf  redaktören    190
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    191
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-06-12--1928-10-24  Sandberg, Oskar Antoni  redaktören    192
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-06-16--1930-12-16  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    193
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    194
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      195
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1918-07-17--1945-10-23  Isakson, Nils Rudolf  direktören    196
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  197
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    198
ARVIKA NYHETER (1895) 1918-07-31--1932-05-26  Wallin, J. A.      199
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    200
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    201
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-09-19--1925-12-22  Österlund, Gustaf Ernfrid  redaktören    202
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-10-03--1943-02-09  Lindberg, Elof Herman  redaktören    203
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1918-10-11--1943-01-29  Gustafsson, C. W.    204
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1918-10-14--1939-03-30  Grundel, Kristian August  boktryckaren    205
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    206
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    207
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    208
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1918-11-29--1941-05-13  Jakobsson, Isak Anton  kommunalnämndsordföranden    209
DALABLADET (1918) 1918-12-09--1924-09-08  Kjellman, James Ferdinand  redaktören    210
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    211
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    212
BAROMETERN (1841) 1919-01-07--1934-05-01  Petersson, Svante Gustaf  bankkassören  Avled 1934-04-29. Minnesruna 1934-04-30  213
NYA SAMHÄLLET (1900) 1919-01-09--1933-08-05  Västberg, Johan Mauritz  journalisten    214
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    215
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-02-06--1930-09-15  Pripp, Anna Kristina Fredrika  journalisten  tilltalsnamn: Anna-Stina  216
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    217
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    218
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    219
NORRLANDSKURIREN (1922) 1919-04-16--1938-06-22  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    220
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-04-16--1944-12-31  Engman, Alfred Bernhard  redaktören    221
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    222
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1919-07-17--1926-10-20  Persson, Henrik Julius  redaktören    223
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      224
ANNONSBLADET (1919) 1919-10-08--1926-08-25  Brander, Anders  Redaktör    225
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1919-10-28--1924-11-05  Gegerfelt, John Sixtus von  journalisten    226
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      227
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-11-04--1930-03-31  Gustafson, Johan Wilhelm  redaktören    228
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-11-13--1935-10-19  Hansson, Joel  Direktören    229
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-11-27--1927-04-19  Pärson, Edvard Filip  redaktör    230
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1919-12-18--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    231
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-05--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar  handlanden  Iwar Nilsson avled 1941-02-15.  232
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1920-04-01--1928-01-08  Berlin, Nils Edvard  redaktören    233
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-04-24--1949-07-19  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    234
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1920-06-02--1939-10-17  Andersson, Fredrik  direktören    235
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1920-07-01--1926-06-29  Lindkvist, Karl August Edvin  redaktören    236
REFORMATORN (1887) 1920-07-21--1925-06-04  Eklund, Oskar Gustaf  redaktören    237
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1920-07-21--1925-12-16  Sylwan, Georg  redaktören  enl T t o m 1925-12-31  238
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1920-07-30--1932-09-26  Sjögren, Carl Sten  filosofie magistern    239
LJUSDALS TIDNING (1896) 1920-07-30--1937-04-20  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    240
TRANÅSPOSTEN (1918) 1920-09-03--1924-10-21  Frölich, Bror Ragnar      241
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-09-25--1949-08-31  Olovson, Oskar Emil  redaktören    242
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1920-09-27--1930-06-04  Johansson, Valton Robert Georg  redaktören    243
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1920-09-28--1930-07-01  Svensson, Ingeborg Dorotea  änkan  född Litorin. 1930 nr 7-10.  244
VIDI (1913) 1920-09-28--1931-12-23  Lundén, James Barthold  ingenjören  1923-08-09 uttogs utgivningsbevis för "Barthold Lundéns Vidi".  245
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1920-10-01--1943-05-18  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckare    246
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-10-07--1946-06-30  Sanden, John Erik      247
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1920-10-09--1937-12-17  Bum, Sven Gustaf  apotekaren    248
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-10-14--1924-12-24  Bergfelt, Johan Svensson  redaktören  reg.datum JuD  249
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-11-06--1963-05-31  Selander, Johannes Anton  redaktören  T (slutdatum)  250
LANTARBETAREN (1921) 1920-11-29--1929-01-11  Hansson, Johan Albin  förtroendemannen  avliden 1929-01-12.  251
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1920-12-21--1931-06-24  Sjöholm, Konrad      252
BUDSKAPET (1919) 1921-01-05--1929-10-03  Hallén, L.    Inländsk tidningstaxa  253
SYDSVENSKA LANTMANNATIDNINGEN (1921) 1921-01-10--1924-07-19  Anderson, Richard Gottfrid  boktryckaren    254
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1921-03-31--1939-10-02  Ander, Ernst Tyko  Direktören    255
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1921-04-01--1949-12-31  Hagberg, Erik      256
REVONTULET (1923) 1921-05-02--1924-04-24  Wanhainen, Carl Ture  plåtslagaren    257
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-05-10--1926-10-21  Ericson, Carl Wilhelm  redaktören    258
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1921-06-28--1925-01-23  Ahnwall, Carl Henrik  redaktören    259
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1921-07-15--1926-02-17  Åkerberg, Osvald Alfred Valentin  typograf    260
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-07-18--1949-10-25  Törnkvist, Algot Åkesson      261
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1921-07-29--1927-06-27  Ekermann, Arne, Ludvig  redaktören    262
STORMKLOCKAN (1909) 1921-08-03--1925-01-09  Vretling, Arvid Ferdinand  redaktionssekreteraren    263
VISIRET (1921) 1921-08-16--1937-12-15  Löwenthal, Salomon  direktören    264
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1921-08-22--1927-06-21  Ekerman, Arne    265
HEMMETS VÄN (1898) 1921-08-22--1962-10-18  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktören    266
MISSIONSBANERET (1921) 1921-08-26--1949-09-15  Ahlbäck, Algot Emanuel  baptistpredikanten  i T fr.o.m. 1941-06-12  267
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-10--1941-06-06  Hellberg, Einar Rolf  ingenjören  slutdatum enl T  268
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1921-10-12--1924-10-08  Larsson, Bror Yngve  typografen  Utg.-bevis gällande Skämttidningen smålänningen (1921).  269
SKÄMTTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-10-12--1924-11-08  Larsson, Bror Yngve  typografen  Utgivningsbeviset flyttat till Stockholm 1922-05-06.  270
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1921-10-14--1924-11-05  Möller, Fritz Gustaf  partisekreteraren    271
VÄGVISARE FÖR RESANDE I ESKILSTUNA (1921) 1921-10-15--1929-12-15  Svenson, J.    T: "Utgivare".  272
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-10-21--1925-12-27  Dahllöf, Ingeborg  redaktionssekreteraren    273
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-10-21--1935-08-12  Dürango, Fredrik Elfrid  redaktör  Tilltalsnamn: Elfrid  274
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1921-10-25--1941-01-01  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    275
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-10-25--1942-12-29  Hellberg, E.R.      276
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-25--1953-12-31  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    277
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1941-06-05  Hellberg, E. R.    278
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1942-02-19  Hellberg, E. R.    279
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-10-27--1928-10-05  Hedlund, Johan Reinhold  typografen    280
KURIREN (1921) 1921-11-01--1944-09-21  Sahlgren, Karl Emil  expeditören    281
SVENSKA LANDTMÄNNENS ANNONSTIDNING (1909) 1921-11-03--1926-01-22  Zachrison, Knut Arvid  agronomen    282
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1921-11-07--1924-04-24  Svedberg, Karl Hjalmar  redaktören  nytt bevis 1924-04-24, då det gamla hade förkommit  283
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1921-11-10--1924-01-23  Bogren, Sven Oskar Gabriel  redaktören    284
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-11--1926-06-17  Robsahm, Gustaf Carlsson  grosshandlaren  Utgivningsbevis med samma datum finns även för delen Sävsjötidningen.  285
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1921-12-05--1927-06-02  Carlegård, Oscar Hugo Alexander  redaktören    286
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1921-12-05--1927-06-02  Carlegård, Oskar, Hugo, Alexander  redaktören    287
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1928-03-12  Severin, Frans      288
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1922-01-14--1926-04-06  Andersén, Knut Elis Teofron  redaktören    289
LANDSBYGDEN (1911) 1922-01-21--1924-04-30  Ingelow, J. P.    290
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-12-27  Arbell, Nils    291
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1922-02-07--1924-09-11  Rosenborg, Nils Emil  redaktionssekreteraren    292
NORDSVERIGE (1919) 1922-02-07--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      293
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-02-10--1933-03-14  Karlgren, Johan Martin  redaktören    294
AVESTA TIDNING (1882) 1922-02-27--1929-12-15  Leonardh, Ernst Sigfrid Hansson  redaktionssekreteraren    295
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-02-27--1929-12-15  Leonardh, Ernst Sigfrid Hansson  redaktionssekreteraren    296
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1922-03-11--1924-12-24  Bergfelt, Johan Svensson  direktören    297
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1922-03-24--1924-11-05  Almquist, Gylfe Adrian  typografen    298
NY TID (1892) 1922-03-24--1940-07-11  Rosén, Johan Emil  redaktören    299
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1922-03-24--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik  redaktören  300
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1922-04-18--1949-06-21  Ödegård, Werner  redaktören    301
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1922-06-16--1926-10-12  Augustson, Sven August      302
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1922-08-01--1930-11-21  Swenborg, Thore Olof  redaktören    303
TEMPLARKURIREN (1922) 1922-08-18--1938-09-24  Larsson, Ernst Leonard  expeditionsföreståndaren    304
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-01--1926-06-17  Robsahm, Gustaf Carlsson  grosshandlaren    305
BORÅS NYHETER (1922) 1922-09-15--1927-01-06  Sewerin, Per Johan  journalisten    306
UMEBLADET (1847) 1922-09-18--1927-04-10  Bjerking, Arvid Persson  redaktören  I JuDs papper felaktigt "Anders".  307
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1922-09-18--1927-04-10  Bjerking, Arvid Persson  redaktören  I JuDs papper felaktigt "Anders".  308
TUNABYGDEN (1922) 1922-09-20--1924-06-28  Andersson, Nils Axel  redaktören    309
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-09-21--1927-05-05  Nordström, Adolf Bernhard  redaktionssekreteraren  1926-10-23 avflyttad från Filipstad till Karlstad  310
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-10-04--1925-01-01  ingen uppgift      311
RONNEBYPOSTEN (1895) 1922-10-11--1943-03-02  Bengtsson, Folke Erik  boktryckare    312
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke  boktryckaren    313
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke Erik  boktryckaren    314
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1922-10-12--1925-12-31  Hedin, Gustaf Alfred  disponenten    315
ODALBONDEN (1919) 1922-10-31--1926-12-31  Hedlund, Johan Reinhold  typografen    316
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1922-10-31--1928-10-05  Hedlund, Johan Reinhold  typografen  I T är Toldner ansv. utg. till och med 1923-01-31.  317
VÄRNAMOPOSTEN (1922) 1922-11-06--1925-02-03  Josephsson, Robert Albin  redaktören  I JuD: Josephson  318
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1922-11-06--1925-08-13  Sewerin, Johan  journalisten    319
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1922-11-08--1926-05-31  Dahlin, Gunnar  redaktören    320
ARBOGAPOSTEN (1923) 1922-12-02--1929-10-30  Hedlund, Viktor Artur Andreas  redaktören    321
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1922-12-04--1924-06-13  Ekgren, Erik Torsten  redaktören  Anmälning av titeländring till "Riket Dagens tidning"  322
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1922-12-07--1930-03-26  Holm, Orvar Georg  boktryckaren    323
ÖREBROKURIREN (1902) 1922-12-08--1950-10-22  Åkerberg, Olof Harald  redaktören    324
SKENINGEBYGDEN (1923) 1922-12-18--1930-11-14  Nordström, Gustaf Samuel  boktryckaren    325
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1922-12-27--1959-12-11  Martin, Karl August Martin J:son      326
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1923-01-02--1930-12-31  Zetterström, Johan Viktor  redaktören    327
HJO TIDNING (1885) 1923-01-12--1938-10-21  Colling, Fritiof Gabriel  Redaktören    328
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1923-01-17--1927-12-31  Pehrson, Ernst  korrespondenten    329
LUNDS DAGBLAD (1897) 1923-02-05--1935-04-17  Ericson, Gustaf      330
FIGARO (1878) 1923-02-13--1924-09-22  Rudberg, Ernst Georg Carlsson  redaktören    331
BROKIGA BLAD (1908) 1923-02-16--1930-12-28  P:son, Teodor  redaktören    332
LANDTMANNABLADET (1903) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son      333
AFTONBLADET (1830) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son  redaktören    334
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son      335
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-03-05--1932-12-15  Hansson, Johan Arvid  redaktören    336
DALATIDNINGEN (1918) 1923-04-03--1941-05-31  Yngve, Johan Oskar  redaktören    337
HYRESLISTAN (1923) 1923-04-26--1924-04-10  Åkermark T    338
MALMÖBLIXTEN (1923) 1923-05-07--1925-02-15  Mårtensson, Martin Bernhard Gottfrid      339
GNISTAN (1922) 1923-05-15--1926-11-02  Carlberg, Per Ivar Berndt  redaktören    340
VIGGEN (1923) 1923-05-19--1924-05-31  Hallén, Leonard, Mauritz  tryckeriföreståndaren    341
NYA SMÅLAND (1923) 1923-05-19--1926-01-15  Malmborg, Gustaf Adolf Teodor  redaktören    342
DAGENS NYHETER (1864) 1923-05-29--1947-09-26  Ljungquist, Adolf Ivar  redaktören    343
SPORT- OCH IDROTTSNYHETERNA (1924) 1923-06-08--1924-10-20  Hedenblad, Per Henrik  kaptenen    344
GÖTEBORGS EXTRABLAD (1923) 1923-06-08--1925-06-24  Jakobsson, Fredrik Natanael  köpmannen    345
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1923-06-12--1925-09-29  Svensson, Karl Albert  direktören    346
SÖDRA FÖRSTÄDERNAS TIDNING (1923) 1923-06-15--1927-11-26  Lundell, José Alfons Eugén  kontoristen    347
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1923-06-23--1927-11-04  Jönsson-Gersne, Anders  journalisten    348
MÖLNDALS NYHETER (1925) 1923-06-26--1926-05-14  Bengtson, Josef Albin  redaktören    349
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1923-07-04--1925-10-04  Eriksson, Elof Jakob Thorvald  redaktören    350
NYA ROSLAGSBLADET (1923) 1923-07-09--1924-04-15  Söderberg, Sture Sixten Ferdinand  elektrikern    351
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-07-13--1933-10-29  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktör  tilltalsnamn: Florentinus  352
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-07-20--1930-09-16  Person, Edvin Emanuel  redaktören    353
NYNÄS NYHETER (1923) 1923-08-03--1925-01-22  Kindlund, Josef      354
VECKOTIDNINGEN VENI VIDI VICI (1923) 1923-08-08--1926-09-26  Bjerén, Anders Teodor  direktören    355
SYDPOSTEN (1923) 1923-08-23--1944-10-20  Nylander, Erik Oskar  filosofie studeranden    356
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1923-08-27--1928-12-29  Löthner, Johan Fridolf  majoren  Ansv. utg. redovisas sista gången i tidningen 1922-12-14.  357
SVENSKA FOLKBLADET (1923) 1923-08-30--1926-03-31  Carl August Nordin  Direktören    358
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-08-30--1926-04-01  Nordin, Carl August  direktören  Innan detta utgivningsbevis uttogs fungerade sannolikt Erik Timelin som ansvarig utgivare med det utgivningsbevis han innehade för Göteborgs dagblad  359
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1923-08-30--1930-11-02  Timelin, Erik Ivar Ernst  redaktören    360
SÖNDAGSTIDNINGEN FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN (1923) 1923-09-05--1925-09-27  Erdtman, Sigurd Julius  journalisten    361
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1923-09-05--1925-12-09  Johansson, Philip  redaktören    362
HAPARANDABLADET (1882) 1923-09-07--1932-04-01  Sammuli, Axel August  redaktören    363
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1923-09-08--1926-02-17  Andersson, August Richard  lantbrukaren    364
YSTADSTIDNINGEN SYDSKÅNE (1923) 1923-09-10--1924-12-24  Bengtsson, Axel Gallus  boktryckaren    365
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-09-10--1925-12-09  Johansson, Philip  redaktören    366
TIDEVARVET (1923) 1923-09-25--1924-11-14  Hagen, Ellen Helga Louise  fru    367
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1923-10-01--1925-11-11  Nylin, Karl Axel  redaktören  för Älvsborgs nyheter  368
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1923-10-15--1928-08-26  Stomberg, Anders Ewald  redaktören    369
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1923-10-17--1928-12-17  Segerborg, Per Johan Persson (Pälle)  redaktören  Nytt utg.bevis p.g.a. ändrad titel.  370
SÖNDAGSJOURNALEN (1924) 1923-10-24--1924-03-29  Jansson, Sven Vilhelm  kontoristen    371
BOULEVARDEN (1923) 1923-10-25--1924-05-10  Krook, Carl Gustaf  fänriken    372
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING VARANNANDAGSUPPLAGAN (1925) 1923-11-01--1926-03-31  Andersson, John Valdemar  redaktören  Utgivningbeviset gäller Jönköpings läns tidning (1910).  373
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1923-11-01--1928-10-01  Andersson, John Valdemar  redaktören    374
SUNNETIDNINGEN (1923) 1923-11-08--1924-04-23  Karlsson, Ernst Gustav Ragnar  redaktören    375
TROLLHÄTTANS ARBETARTIDNING (1923) 1923-11-10--1924-03-29  Augustsson, Sven August  metallarbetaren    376
ELFSBORG (1924) 1923-11-10--1924-07-31  Agrell, Axel  redaktören    377
NÖJESJOURNALEN (1924) 1923-11-16--1925-12-30  Perman, Johan Alfred  typografen    378
SKELLEFTEBLADET (1887) 1923-11-28--1930-05-08  Björck, Percy Konstantin      379
NORDHALLAND (1883) 1923-12-01--1931-05-10  Johansson, Johan Birger  redaktören    380
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1923-12-01--1940-04-23  Johansson, John Birger  redaktör    381
SKOGARNAS ANNONSBLAD (1924) 1923-12-03--1925-12-18  Söderbergh, Algot Louis Ture  förstmästaren    382
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1923-12-03--1958-06-30  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    383
HUDDINGE TIDNING (1923) 1923-12-14--1924-10-03  Gilljam, Axel Ivar  tjänstemannen    384
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1923-12-19--1925-01-01  ingen uppgift    Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922).  385
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1923-12-31--1925-08-08  Karlsson, Johan Artur  handelsföreståndaren    386
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1977-03-09  Sommelius, Malte Ove  juris kandidaten    387
SNURRAN (1924) 1924-01-16--1924-05-01  Flodberg, Gustaf Emanuel  skådespelaren    388
MINARETEN (1923) 1924-01-18--1931-01-06  Andersson, Martin Artur      389
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1924-01-24--1924-06-05  ingen uppgift      390
DEGERFORS TIDNING (1925) 1924-01-28--1930-03-26  Holm, Orvar Georg  boktryckaren    391
RESKAMRATEN (1924) 1924-02-04--1924-08-15  Lidman, Jacob  direktören    392
ARVIKA TIDNING (1884) 1924-02-04--1927-02-02  Anderberg, Nikolas August      393
NATIONEN (1925) 1924-02-18--1938-12-24  Eriksson, Elof Jakob Thorwald  redaktören    394
MIDDAGSPOSTEN (1924) 1924-03-08--1924-06-29  Wilck, Ernst Olof  redaktören    395
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-03-28--1930-12-31  Beronius, Erik Wilhelm Viktor  redaktören    396
TROLLHÄTTAN (1906) 1924-04-22--1933-08-27  Karlinder, Hans Olof  journalisten    397
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-24--1940-12-02  Englund, Olof  redaktören    398
LANDSBYGDEN (1911) 1924-05-03--1926-05-01  Orrling, Torsten    399
NU (1924) 1924-05-06--1924-11-02  Grönstedt, Johan Gustaf Anton  författaren    400
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1924-05-08--1924-12-31  Johansson, Philip  redaktören    401
DALA SPORTKURIREN (1924) 1924-05-12--1928-05-15  Almgren, Karl Gustaf Ragnar  redaktören    402
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-05-26--1927-12-21  Magnusson, Olof      403
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1924-06-06--1927-12-23  Lindberg, Bengt Elis Hjalmar      404
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1924-06-14--1924-12-23  Håkansson, Josef Anton  redaktören    405
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-06-14--1938-07-07  Andersson, Nils Axel  redaktören    406
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-06-18--1936-08-14  Carlsson, Claes Konrad  tryckeriföreståndaren  Flyttad till Sävsjö 1925-01-24, sedan till Älmhult 1933-02-16. JuD:s D II ba  407
DALSLANDS MISSIONSBLAD (1914) 1924-06-20--1936-04-01  Söderholm, Gust.    408
LULEÅTIDNINGEN KURIREN (1924) 1924-07-04--1924-08-23  Tornberg, Sven Erik Ossian  vice häradshövdingen    409
DET FRIA ORDET (1924) 1924-07-26--1924-12-17  Lundgårdh, Gottfrid  journalisten    410
DJURSHOLMS VECKOBLAD (1924) 1924-08-14--1924-10-02  Gelotte, Harald  banktjänstemannen    411
NYNÄSHAMNS VECKOBLAD (1924) 1924-08-15--1924-12-19  Liljeberg, Alb.  ansvarig utg.    412
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-19--1955-01-20  Westin, Nils Johan Melker  redaktören    413
DEN NYA POLITIKEN (1924) 1924-08-27--1925-11-28  Höglund, Karl Zet Konstantin  redaktören  Zet är stavningen i JuDs papper.  414
KUNGÄLVSTIDNINGEN (1924) 1924-09-04--1924-12-19  Lindström, Albert Wilhelm  löjtnanten i Hallands regementes reserv    415
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1924-09-12--1927-12-15  Andersson, Mårten Axel Johannes  journalisten    416
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-09-13--1967-12-31  Johansson, Carl Eugén  ombudsmannen  slutdatum okontrollerat  417
FIGARO (1878) 1924-09-23--1925-10-10  Klinckowström, Axel Alexander Camille Rudolf Emanuel  friherre    418
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-10-09--1930-12-21  Larsson, Bror Yngve  typografen  "Ändrad benämning" JuD:s  419
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-22--1962-04-15  Johnson, Axel Erik      420
AMERIKAPOSTEN (1925) 1924-10-28--1925-12-26  Wichmann, Johan Axel  arbetaren    421
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-10-29--1930-12-06  Sommelius, Malte Ove  redaktören    422
LÄDERTIDNINGEN (1924) 1924-11-01--1925-10-10  Pettersson, J Aug.    423
NU (1924) 1924-11-03--1925-01-21  Wichmann, Johan Axel  arbetaren    424
NATT & DAG (1925) 1924-11-03--1925-03-28  Wickman, Johan Axel  arbetaren    425
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1924-11-06--1927-04-19  Elfstadius, Karl  redaktören    426
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1924-11-06--1929-10-13  Engcrantz, Ivan Heribert  journalisten    427
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1924-11-06--1932-09-27  Engberg, Jonas Arthur  redaktören    428
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1924-11-06--1934-03-23  Andersén, Einar Efraim Emanuel  redaktören    429
BOHUSPOSTEN (1910) 1924-11-08--1928-01-02  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören    430
TIDEVARVET (1923) 1924-11-15--1936-12-12  Nilsson, Ada Konstantia  praktiserande läkaren    431
ANNANDAGENS FILMNYHETER (1922) 1924-12-02--1925-12-26  Magnusson, Charles Fredrik  direktören    432
DAGENS TIDNING (1925) 1924-12-05--1925-04-25  Håkansson, Josef Anton  redaktören    433
LANDSBYGDSPRESSEN (1924) 1924-12-11--1925-03-26  Nordin, Arvid      434
TÄBYPOSTEN (1924) 1924-12-18--1925-07-18  Lindroth, Per Elis Vilhelm  boktryckaren    435
BOHUSLÄNS ANNONSBLAD (1924) 1924-12-20--1925-02-19  Pehrson, Ernst      436
BÄRGSLAGERNAS NYHETER (1925) 1924-12-20--1925-03-14  Horsner, Gustaf Emanuel Enok  teologie kandidaten    437
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  438

Sidan skapad Sat Mar 02 23:48:01 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond