Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1901-01-01- -1901-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-11-01--1904-11-20  Broomé, Simon Petrus      1
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1884-01-01--1903-12-31  Elfwing, Lars  Redaktör  Källa: Svenskt porträttgalleri. Datumen osäkra  2
ÖLANDSBLADET (1868) 1885-05-08--1918-01-02  Melander, Johan Edwin  kamrer    3
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-12-03--1907-12-31  Bergstrand, Carl Emil    Slutdatum okontrollerat.  4
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1886-11-15--1907-12-27  Wickström, V. Hugo      5
ARVIKA TIDNING (1884) 1887-01-08--1909-12-07  Svanström, Fr.      6
SIGTUNA TIDNING (1888) 1887-12-21--1906-08-16  Sundberg, Per Olof      7
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1889-12-02--1906-03-28  Jeurling, Anders      8
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-17--1907-12-31  Bergdahl, Johan Gustaf      9
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1891-10-02--1914-12-31  Melbourne, Frans    Slutdatum osäkert  10
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-10-10--1925-12-05  Brodin, Karl    Avled 1925-12-05  11
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1929-07-28  Albert Michelsen      12
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1912-01-11  Johansson, Sam. A.      13
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1893-01-03--1914-04-22  Noren, Johan [John] Teodor      14
BORÅSPOSTEN (1893) 1893-04-05--1902-12-31  Brander, Anders      15
NATIONALKURIREN (1893) 1893-07-14--1904-11-03  Ståhlgren Eugène      16
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1894-04-19--1904-02-15  Rahm, Mårten    Avled 1904-02-15, dödsruna 1904-02-17.  17
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-08-31--1909-05-03  Palm, Sven    Uppgift om tillträde som redaktör i T 1894-11-17. Avled 1909-05-03, dödsruna T 1909-05-04  18
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1894-12-18--1912-05-02  Spilhammar, Johan Reinhold  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  19
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      20
HVETLANDA TIDNING (1873) 1895-01-07--1904-12-15  ingen uppgift      21
WÄRMLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1896) 1895-06-28--1902-11-12  ingen uppgift      22
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-11-01--1913-03-10  Svenson, Axel  Huvudredaktör    23
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Andersson, Sam. J.      24
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Berg, J. P.      25
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Lindberg, A    I redaktionen A. Lindberg, J. Sam. Andersson, J. P. Berg.  26
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1896-12-05--1901-12-23  Andersson, Nils    Ingen uppgift i T 1896-12-05--1901-07-05  27
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-04--1903-12-31  Elmgren, Johan Gustaf      28
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-10-09--1911-12-22  Wingborg, Frans August      29
LUNDS DAGBLAD (1897) 1897-12-01--1901-12-14  Ander, Johan Emil Anderzon      30
TRANÅS TIDNING (1892) 1897-12-03--1908-12-31  Malmqvist, K. Th.    uppgift saknas tidvis i T; slutdatum ej kontrollerat  31
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1913-01-02  ingen uppgift    1897-12-10--1898-06-23 trol. Adolf Stenström 1898-06-28--1913-01-02 trol. Axel Lidman  32
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-05--1931-09-17  Salvén, Arvid  kyrkoherde    33
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-04--1926-12-14  Lindegren, Martin      34
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1898-06-11--1909-08-31  Landgren, Karl-Gustaf      35
DAGENS NYHETER (1864) 1898-07-01--1921-12-31  Zweigbergk, Otto von      36
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1898-09-09--1906-05-21  Forsberg, Axel V.    Efter 1898-09-09. L  37
ÅBY-ÅSTORPSTIDNINGEN (1898) 1898-09-27--1901-12-16  Palm, Sven      38
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1898-10-01--1905-06-30  Fallander, Hugo      39
WERMLANDSKURIREN (1899) 1898-11-18--1901-12-27  Broström, Fredrik      40
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1898-12-01--1909-12-02  Lander, Johan Magnus      41
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1899-01-04--1901-11-30  Ljunglund, Leonard      42
JERNVÄGSMÄNNENS TIDNING (1895) 1899-01-05--1902-09-06  Derwinger, Gustaf    ansv. utg. fr.o.m 1896-01-20  43
SKELLEFTEBLADET (1887) 1899-01-05--1911-12-07  Zimdahl, P.      44
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1899-02-08--1917-10-05  Weström, August      45
TRIUMF (1891) 1899-03-31--1911-04-22  Weiland, Per  red  1911-04-29--1911-07-08 står ingen redaktörsuppgift.  46
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1899-05-11--1902-11-11  Johanson, Johan      47
SPECERISTEN (1899) 1899-09-29--1904-04-15  Pehrsson, Torsten Albanus    osäker uppgift  48
KINDA TIDNING (1899) 1899-10-03--1901-10-22  Tapper, F. A.      49
WIMMERBYKURIREN (1896) 1899-10-03--1901-10-22  Tapper, F. A.      50
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1899-10-16--1903-09-25  Larsson, Anders Petter      51
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1906-05-23  Forsberg, A. V.      52
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1899-12-02--1901-05-03  Ellander, Otto      53
DUSCH (1899) 1899-12-07--1901-06-06  Eggertz, Emil      54
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1899-12-08--1901-12-13  Sellman, Julius      55
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--1903-05-16  Thelin, Anders      56
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1899-12-26--1913-04-21  Nygren, Jacob Napoleon    osäker uppgift  57
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1904-12-31  uppgift saknas      58
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1900-01-01--1905-08-11  uppgift saknas      59
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  Åsbrink, Gustav      60
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1914-03-14  Lidell, Axel      61
VECKOPOSTEN (1868) 1900-01-01--1932-06-30  uppgift saknas    sanolikt samma som ansvarig utgivare  62
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-01--1939-02-16  Hellberg, Mauritz      63
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1900-01-02--1901-01-12  Hånell, August  utgivare    64
GELLIVAREBLADET (1900) 1900-01-02--1901-02-01  Neuman, Karl      65
UPSALA (1845) 1900-01-02--1901-02-05  Möllersvärd, Karl      66
DAGEN (1896) 1900-01-02--1901-02-28  Sohlman, Harald  utgifvare    67
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1900-01-02--1901-03-01  Almqvist, Albert U.      68
AVESTA TIDNING (1882) 1900-01-02--1901-04-16  Ågren, J. F.      69
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-02--1901-04-16  Ågren, Julius Fredrik      70
YSTADSPOSTEN (1885) 1900-01-02--1901-05-31  Åkerblom, Carl    Om uppsägningen av Åkerblom, se T 1900-12-31, s.2.  71
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1900-01-02--1901-08-31  Montan, Carl Otto      72
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1900-01-02--1901-09-24  Åkerblom, Fredrik      73
WESTERBOTTEN (1870) 1900-01-02--1901-09-28  Granlund, Sten      74
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1900-01-02--1901-10-01  Ericsson, Gustaf E.      75
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1900-01-02--1901-11-16  Segerstéen, Gustaf    1900-05-19--1901-11-16: Redaktion: Gustaf Segersteen, ansvarig utgivare[,] Joh:s Hall  76
SMÅLAND (1893) 1900-01-02--1901-12-31  Hellbom, Erland      77
VARBERGSPOSTEN (1894) 1900-01-02--1901-12-31  Högborg, Johan      78
ÖSTGÖTEN (1874) 1900-01-02--1902-04-03  Kjellberg, Emil      79
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1900-01-02--1902-04-29  Lönnberg, Axel      80
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1900-01-02--1902-07-03  Jeurling, Anders      81
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1902-08-23  Öman, V. E.  redaktör  T.1900-01-02 ej tillträdelsedatum.  82
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1900-01-02--1902-09-29  ingen uppgift      83
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1900-01-02--1902-10-01  Gullberg, Gustaf      84
TROLLHÄTTANS TIDNING (1892) 1900-01-02--1902-11-28  Karlson, Frans E.      85
MARIEFREDS NYA TIDNING (1877) 1900-01-02--1902-12-02  Boman, Johan Peter    L sid. 279, dock annan stavning: Bohman.  86
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1903-08-22  Kjellman, John      87
VÅRT LAND (1885) 1900-01-02--1903-09-21  Torelius, Gustaf      88
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1900-01-02--1903-12-08  Lynell, Nils      89
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-02--1904-05-02  Ollén, P.      90
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1904-09-30  Jahn, J.      91
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1900-01-02--1904-09-30  Sjöstrand, Hjalmar      92
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1900-01-02--1904-10-26  Bjurman, Göte      93
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1904-11-15  Södergren, Valfrid      94
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1904-11-29  ingen uppgift      95
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-02--1904-12-15  Hedvall, Gustaf Fredrik      96
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1905-04-28  Sjöberg, Emil      97
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1900-01-02--1905-05-31  Björklund, Johan Abraham      98
STJERNAN (1890) 1900-01-02--1905-11-30  Persson, Per      99
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1905-12-30  Sjöberg, G.W.    T 1905 12 30  100
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1906-05-22  Forsberg, Axel    Perioden före 1900, se L.  101
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-02--1906-07-31  Andersson, Anders Emil      102
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1906-08-29  Berggren, Fredrik      103
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1906-09-29  Myrström, Magnus      104
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-02--1907-07-16  Andersson, J. Sam.    1907-07-23--1909-06-22 saknas uppgift om redaktör i tidningen.  105
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1900-01-02--1907-09-05  Sandberg, Adolph      106
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1907-09-30  Herslow, Carl    ingen uppgift i T, men se T 1907-09-30  107
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1907-10-25  Key, Helmer      108
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1907-10-31  Tengwall, C. G.      109
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1908-03-31  Dehn, Olof      110
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1908-09-26  Larsson, Viktor      111
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1908-11-30  Branting, Hjalmar      112
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1900-01-02--1908-11-30  Lundh, Nils      113
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-02--1909-09-13  Gustafsson, Gustaf      114
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1910-11-08  Holmström, Frans      115
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--1911-03-31  Ericson, Reinhold      116
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-02--1911-04-08  Peterson, Gust. R.      117
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1900-01-02--1911-12-06  Nyberg, Johan    Huvudredaktör ej angiven i T.  118
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-06-05  ingen uppgift      119
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-02--1913-12-31  Hammarberg, Karl      120
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1916-12-29  Lundin, Paul      121
NY TID (1892) 1900-01-02--1916-12-31  Lindblad, A. C.      122
RONNEBYPOSTEN (1895) 1900-01-02--1918-04-09  Hansson, Per      123
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--1918-05-18  Burman, Agathon      124
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1918-05-24  Ljunggren, Anders      125
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1918-12-07  Lindh, Karl M.      126
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-02--1918-12-31  Thorén, Gustaf      127
BAROMETERN (1841) 1900-01-02--1919-01-04  Peterson G. Hj.      128
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Malmgren, Ture Robert F.      129
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1900-01-02--1919-05-20  Hellberg, Nathan    död 1919-05-20  130
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1920-11-15  Bülow, Waldemar      131
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1921-04-15  Sohlman, Harald  huvudred    132
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-02--1922-10-15  Hansson, Per      133
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1923-10-07  Gustafsson, Edvard    Lindedal  134
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1924-08-11  Sjöström, Johan Mikael      135
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-01-09  Englund, August    I red.rutan t o m 1925-11-10, men kvar som redaktör till 1926-01-09 enl T 1926-01-12; till början av 1926 enl Falu länstidning jub.nr 1936-11-20.  136
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1926-12-15  Lindegren, Martin  utgivare    137
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-02--1928-12-31  Gyllander, Bengt      138
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1928-12-31  Lindholm, Fredrik      139
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1929-01-02  Michelsen, William    Avled 1928-12-31.  140
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--1929-05-15  Sundin, Erik Reinhold      141
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1929-07-26  Michelsen, Albert      142
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-06-30  Lundberg, Theo      143
HALLAND (1876) 1900-01-02--1931-07-13  Hägge, Bengt      144
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1933-06-30  Sällvin, Herman      145
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1901-01-23  Petré, J. A.    i redaktionen  146
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1901-01-23  Petré, K    i redaktionen  147
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1901-01-23  Petré, K.      148
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1901-03-30  Lagergren, C. V.      149
JÄMTLANDS LÄNS ANNONSBLAD (1894) 1900-01-03--1901-06-12  Hagberg, John      150
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1900-01-03--1901-07-24  Severin, Otto      151
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1900-01-03--1901-09-10  Fernlund, Herman  huvudred    152
ÖSTGÖTAKURIREN (1883) 1900-01-03--1901-11-30  Lundberg, Anders Vilhelm      153
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-03--1902-01-07  Otto, Karl    "Redaktion:"  154
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1900-01-03--1902-01-07  Pehrson, Carl    "Redaktion:"  155
WERMLÄNDINGEN (1880) 1900-01-03--1902-08-27  Nordin, Richard      156
VENERSBORGSPOSTEN (1899) 1900-01-03--1902-11-28  Barr, Knut  dr    157
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1900-01-03--1902-12-31  Rahm, Wilhelm    även ansv. utg.  158
KLARAN (1891) 1900-01-03--1903-03-21  Johansson, Johan      159
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1903-05-26  Lundegård, Karl      160
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1900-01-03--1903-08-04  Elfwing, Lars      161
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1900-01-03--1903-09-30  Bjorkman, Alexis      162
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1900-01-03--1903-12-29  Löfgren, Jonas      163
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1900-01-03--1903-12-30  Sjöstrand, Hjalmar      164
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-03--1904-04-29  Lindström-Saxon, Johan      165
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1900-01-03--1904-06-10  Bergström, Carl Fredrik    T 1904-06-16  166
RONNEBY TIDNING (1876) 1900-01-03--1904-12-01  ingen uppgift      167
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-03--1905-03-16  Visén, Karl    Visén död 1905-03-18  168
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-03--1905-06-02  Rosengren, Josef      169
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-03--1905-08-30  Klasén, Knut Otto      170
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1900-01-03--1907-04-20  Hedin, Olof      171
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-03--1907-12-11  Otterdal, Karl      172
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-03--1908-04-01  Larsson, Lars August      173
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1908-07-31  Wahlberg, Jonas Erik      174
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-03--1908-12-29  Sohlman, Harald  Hufvudredaktör    175
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-03--1908-12-30  Roos, Carl      176
MOTALA TIDNING (1868) 1900-01-03--1909-07-02  Möller, Jean      177
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1910-04-30  Peterson, Johan    Jub.-nr 1916-03-04.  178
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-03--1910-12-30  Thorsander, Gustaf      179
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1911-03-31  Ericson, Reinhold      180
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-03--1912-06-12  Dahlgren, Lars Axel Viktor      181
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1913-06-30  Lindroth, Edvard      182
HAPARANDABLADET (1882) 1900-01-03--1913-07-16  Bucht, Henning      183
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Lagerblad, Oskar      184
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1915-05-08  Lindvall, K. J.      185
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1915-05-08  Lindvall, K.J.    i redaktionen  186
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1916-03-15  Nèlson, Johannes Fredrik      187
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1900-01-03--1919-05-16  Karström, Emil      188
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1920-06-30  Larsson, Lars Erik    Startdatum är osäkert. I tidn.huvuvdet fr.o.m. 1907-10-30. Enl. Lundstedt är L. redaktör från 1897.  189
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-01-09  Englund, August    I red.rutan t.o.m. 1925-11-10, men kvar som redaktör till början av 1926 enl Falu länstidning jub.nr 1936-11-20.  190
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1927-09-28  Wallberg, Carl      191
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1929-07-23  Hall, Carl      192
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1931-02-07  Skarstedt, Waldemar    avled 1931-02-08  193
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1932-11-17  uppgift saknas      194
MOTALAPOSTEN (1883) 1900-01-03--1933-04-28  Scheutz, Georg      195
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1937-12-21  Torgny, E. G.    chefred 1936-09-11--1937-12-21  196
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1937-12-21  Torgny, E.G.    i redaktionen; chefred 1936-09-11--1937-12-21  197
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-03--1945-04-10  Vrang, Erik P.      198
SVENSKA SÄNDEBUDET (1881) 1900-01-04--1902-12-25  Erikson, Jakob Maximilian      199
BORLÄNGEPOSTEN (1898) 1900-01-04--1902-12-31  Hjorth, Karl      200
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1903-07-09  Kvist, Joh.      201
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-04--1905-12-28  Löfgren, Jonas      202
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1906-08-30  Eklund, Oskar      203
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1907-08-23  Schantz, Fredric von      204
HOTELL-TIDNING (1888) 1900-01-04--1909-12-30  Petré, Sven      205
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1910-04-28  Peterson, Johan    Jub.-nr 1923-08-03  206
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1900-01-04--1914-02-12  Elfström, Ola Håkansson    Elfström avled 1914-02-18. Minnesteckning i T 1914-02-19  207
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1914-03-13  Lidell, Axel J.      208
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-04--1915-01-02  ingen uppgift      209
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-06-28  Broström, Anders Fredrik    avled 1915-06-29  210
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1900-01-04--1919-05-09  Nikander, F. E.      211
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-05-13  Wallin, Erik      212
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-04--1936-12-30  Petersson, A. G.      213
WÄRMLANDSBERG (1887) 1900-01-05--1901-03-29  Johansson, J      214
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1900-01-05--1901-12-31  Lundqvist, Svante      215
TROSATIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1902-06-06  Hellman, Eskil      216
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1900-01-05--1902-10-03  ingen uppgift      217
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1903-07-08  Kvist, Joh.      218
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1900-01-05--1903-12-24  Andrén, Karl  ansv. utg.  osäker uppgift  219
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-05--1904-10-05  Johansson, Joh.    För Ljungbyposten  220
ALLEHANDA (1899) 1900-01-05--1905-06-03  Björklund, Johan Abraham      221
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1900-01-05--1905-12-18  Humble, Gustaf      222
VETLANDAPOSTEN (1893) 1900-01-05--1907-12-06  Ström, Th.      223
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1900-01-05--1909-09-10  Gustafsson, Gustaf      224
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1909-10-29  Wimmerkrantz, Axel    I tidningen t.o.m. 1909-11-12.  225
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-05--1909-10-29  Wimmerkrantz, Axel    I tidningen t.o.m. 1909-11-12  226
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1909-11-12  Wimmerkrantz, Axel      227
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1910-09-17  ingen uppgift      228
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Nygren, Jakob Napoleon      229
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1913-07-29  ingen uppgift      230
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1900-01-05--1913-11-28  Hirsch, Julius      231
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1900-01-05--1917-12-12  Lundin, August      232
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  Holmqvist, C. R.  utgivare  Uppgiften försvinner ur tidningen tidigare än 1920-12-30.  233
MEJERITIDNINGEN (1895) 1900-01-05--1923-09-08  Wingborg, Frans August      234
FOLKBLADET (1894) 1900-01-06--1901-11-09  Gabrielsson, K. J.    K. J. = Karl Johan. O. Dalkvist vikarierade för Gabrielsson första halvåret 1900 (T 1907-09-28). Slutdatum enl. T. Gabrielsson avled 1901-10-31  235
FIGARO (1878) 1900-01-06--1903-09-26  Lundström, Georg    signatur: Jörgen  236
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1900-01-06--1904-07-31  Lundhgren, Otto W.      237
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1900-01-06--1925-08-13  Palme, J.H.    osäker uppgift  238
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1900-01-06--1928-10-13  Ehnberg, Christian      239
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1900-01-09--1905-06-29  Axelsson, Per    Enl. T stavas förnamnet Pär.  240
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1900-01-10--1903-07-29  Josephson, Gustaf      241
ANNONSTIDNINGEN (1899) 1900-01-13--1902-12-06  Rosén, Johannes  ansv.utg.    242
REVUEN (1892) 1900-01-15--1905-01-15  Petersen, Fl.      243
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1900-01-20--1904-08-23  Severin, Axel      244
AURORA (1899) 1900-01-24--1912-06-29  Pihlman, Joh.      245
NORRKÖPING (1885) 1900-02-16--1903-08-28  Bergström, Albert      246
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-02-17--1903-08-29  ingen uppgift      247
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1900-03-15--1901-05-30  Frånberg, Oscar      248
GRENNA TIDNING (1858) 1900-03-15--1901-12-14  Englund, Oscar      249
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1900-04-02--1901-05-02  Elander, Otto      250
LUOSSAVAREBLADET (1900) 1900-04-03--1901-02-01  Neuman, Karl      251
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-04-06--1901-06-28  Blomkvist, F.A.      252
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1900-04-10--1901-10-04  Liander, Gustaf Halfdan      253
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1903-12-15  Dahlborg, Fr.      254
ARBETET (1887) 1900-04-23--1908-11-30  Nilsson, August      255
ÅSTORPSPOSTEN SKÅNE-SMÅLAND (1898) 1900-04-30--1901-11-30  Derwinger, Gustaf      256
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-04-30--1941-04-12  Eriksson, Gustaf      257
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1900-05-01--1907-10-01  Forsström, Nils Wilhelm Sanfrid    osäker uppgift  258
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1900-05-03--1901-11-30  Ingen uppgift      259
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1900-05-03--1906-12-14  Eriksson, Gustaf      260
ÅBY-KLIPPANS TIDNING (1898) 1900-05-05--1901-11-30  Derwinger, Gustaf      261
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1900-05-05--1901-11-30  Ingen uppgift      262
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1900-05-05--1901-11-30  ingen uppgift      263
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-05-15--1901-03-05  Rudvall, Karl      264
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1900-05-15--1901-10-15  Aspling, H.      265
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1900-05-17--1902-07-08  Brandt, Svante Abraham      266
SIGNALEN (1900) 1900-05-25--1906-06-29  Strömberg, Carl Wilhelm Alarik      267
BODEN (1900) 1900-06-09--1905-01-26  Ågren, Ferd.    Tillträdesdatum enl. T 1900-06-09. Frånträdesdatum osäkert.  268
MARSTRAND (1889) 1900-06-23--1908-09-02  Bellander, Gustaf      269
ARVIKA NYHETER (1895) 1900-07-03--1907-04-04  Schönberg, Gustaf    Fr.o.m. 1903-09-25 "För redaktionen:".  270
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-08-01--1906-06-19  Henricsson, J. A.      271
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1911-11-29  Böhmer, Erik      272
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-09-01--1905-05-31  Källén, A.      273
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-09-22--1919-12-31  Blom, Linkoln      274
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-09-25--1909-10-09  Peterson, Gottfrid      275
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1900-10-01--1902-04-28  Salomonsson, Salomon      276
KALMAR (1864) 1900-10-01--1905-06-30  Lundström, Börje      277
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-10-03--1927-08-15  Grundel, Johan Ludvig  red  Tilltalsnamn Ludvig. 1900-11-07--1902-08-08 och 1903-04-03--1927-08-15 endast med titeln ansv.utg.  278
KARLSTADSKURIREN (1900) 1900-10-09--1901-06-28  Segerborg, P.J.    uppges som redaktör tillsammans med ovanst.  279
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-10-09--1902-03-26  Wiström, Teodor      280
NORRLÄNNINGEN (1900) 1900-10-11--1901-10-10  Thörnberg, E. H.      281
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1900-10-12--1901-09-30  Thörnberg, Ernst      282
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1916-09-30  Carlsson, Johan    T: "för redaktionen"  283
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1934-05-24  Lidman, Axel    T: "för redaktionen"; från 1916-10-03 "chefredaktör"; avled 1934-05-23  284
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-11-07--1902-08-08  Arendorff, Ernst    "redaktion:  285
NYA VÄGVISAREN (1900) 1900-11-10--1901-12-28  Wikman, Henrik      286
FÖRPOSTEN (1865) 1900-11-16--1919-12-27  Olsson, Johan Ferdinand  ansvarig utgivare    287
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1900-11-19--1901-04-29  Forssell, H.      288
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1911-04-03  Söderberg, E.N.  dir  1910-04-01--1911-04-03: "redaktion: Söderberg, E.N., Östling, Alb., Holmberger, L. H. V."  289
UPLANDSKURIREN (1901) 1900-12-14--1901-04-30  Berglund, P. O.      290
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-12-15--1917-05-31  Hedlund, Henrik      291
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-12-19--1904-12-31  Westberg, Johan Edvard      292
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28  Kjellström, Claes Robert    Tituleras endast utgivare i tidningen 1901-07-03--1904-03-23  293
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1901-01-02--1902-08-01  Ohlson, O. Alfred      294
HEMMETS VÄN (1898) 1901-01-03--1904-11-23  ingen uppgift      295
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1902-07-01  Wigforss, John      296
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1901-01-04--1914-03-11  Hellberg, Mauritz      297
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1934-05-25  Lidman, Axel    T: "redaktion"; från 1916-10-03 "chefredaktör"; avled 1934-05-23  298
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA VECKOUPPLAGA (1901) 1901-01-05--1902-08-02  Ohlson, O. Alfred      299
UNGHERRARNES EGEN (1901) 1901-01-05--1902-12-27  Berge, Adolf      300
PATRIOTEN (1892) 1901-01-05--1903-02-14  Skarin, Aug.      301
SKÅNING (1895) 1901-01-05--1908-10-30  Malmberg, Lars Peter    Eg. slutade Malmberg redan 1908-10-23, se T 1908-10-30 och Malmbergs avskedsartikel T 1908-10-23. Malmberg flyttade till Värmland.  302
FRYKEN (1901) 1901-01-11--1903-03-19  Johansson, Johan      303
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1901-01-15--1901-12-31  Hånell, August  ansvarig utgivare    304
BRAND (1898) 1901-01-15--1902-06-15  Wessel, Nils      305
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1922-03-31  Grönlund, J. A.      306
UPSALA (1845) 1901-02-06--1904-06-11  Möllersvärd, Gottfried    1904-06-13-- 1904 06-16 saknas redaktörsuppgift.  307
ELFSBORGAREN (1901) 1901-02-08--1902-11-28  Barr, Knut  Dr    308
DAGEN (1896) 1901-03-01--1906-05-04  Sohlman, Harald      309
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1901-03-05--1901-07-30  Pettersson, Alfr.      310
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-03-08--1901-10-15  Axelsson, J. A.      311
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-04-03--1901-09-29  Erixon, Johan  utgivare    312
SALA ALLEHANDA (1880) 1901-04-19--1922-02-15  Söderholm, August      313
AVESTA TIDNING (1882) 1901-04-19--1922-02-16  Söderholm, Aug.      314
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1901-05-01--1902-12-15  Almquist, U. Alb.      315
UPLANDSKURIREN (1901) 1901-05-03--1901-09-17  ingen uppgift      316
VESTERGÖTLANDS DAGBLAD (1900) 1901-05-03--1902-12-31  Marino, A      317
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1901-05-07--1904-10-21  Marino, A      318
GEFLE ARBETAREBLAD (1901) 1901-05-15--1902-02-15  Lamberg, Anders      319
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1901-05-18--1911-10-21  Elander, Otto      320
YSTADSPOSTEN (1885) 1901-06-01--1901-09-30  Seldener, Herman      321
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1901-06-03--1902-05-29  ingen uppgift      322
LYSEKILSKURIREN (1901) 1901-06-08--1902-10-29  Neuman, Ivar    "red.sekr. N.J. Kron var tidningens eg. initiativtagare"(A-pressens samorg. s.99)  323
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1917-12-29  Hagberg, John      324
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-25--1907-03-30  Severin, Georg      325
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1901-08-02--1901-12-27  Åström, V.      326
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-08-23--1904-12-30  Svensson, Carl Fredrik  ansv. utg.  ej uppgift i tidningen  327
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1901-09-01--1901-10-15  Wirén, Johan      328
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1901-09-11--1903-06-03  Fernlund, Herman  red  redaktörer: Herman Fernlund, Axel Johansson  329
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1901-09-11--1903-06-03  Johansson, Axel  red  redaktörer: Herman Fernlund, Axel Johansson  330
UPLANDSKURIREN (1901) 1901-09-20--1902-02-07  Segerborg, P. J.      331
VARAPOSTEN (1901) 1901-09-21--1901-11-08  Kaselli, J. E.      332
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1901-09-26--1901-11-30  Bellander, Gustaf      333
WESTERBOTTEN (1870) 1901-10-01--1901-12-03  ingen uppgift      334
SUNDSVALLS DAGBLAD (1898) 1901-10-01--1902-10-31  Liander, Halfdan      335
YSTADSPOSTEN (1885) 1901-10-01--1908-12-31  Brag, Heribert      336
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1901-10-02--1903-04-11  Ericsson, Gustaf E.    "Redaktörer:"  337
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1901-10-02--1903-04-11  Seldener, Herman    "Redaktörer:"  338
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-10-02--1936-03-27  Willhard, Anders      339
SALATIDNINGEN (1901) 1901-10-04--1902-01-17  Aldeen, John    även ansv. utg.  340
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1901-10-05--1905-10-03  Petersson, Johan Osdkar Leonard      341
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1901-10-16--1904-10-31  Walldén, Wilhelm      342
NORRLÄNNINGEN (1900) 1901-10-17--1902-12-24  Liander, Halfdan G.      343
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-10-18--1919-07-02  Karlgren, Martin      344
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-11-15--1902-12-02  Hallin, Ernst      345
BERGSLAGEN (1901) 1901-11-15--1903-03-31  Hammarlund, Gunnar  redaktion    346
BERGSLAGEN (1901) 1901-11-15--1905-07-14  Grundel, K.A.  redaktion    347
FOLKBLADET (1894) 1901-11-16--1902-01-04  Magnusson, G. Gerhard    G. = Gustaf. "För redaktionen:" Se också T 1901-11-16  348
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1901-11-19--1901-12-10  ingen uppgift      349
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1909-12-17  ingen uppgift      350
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1901-12-02--1906-06-30  Ljunglund, Leonard    Sista numret: Ljuglund (!).  351
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1901-12-02--1912-01-08  Ander, Emil      352
BÅSTADSPOSTEN (1897) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      353
ENGELHOLMSPOSTEN (1897) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      354
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      355
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-03--1901-12-16  Nyberg, Thure      356
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1901-12-05--1902-01-30  Martinelle, Algot      357
WESTERBOTTEN (1870) 1901-12-05--1902-03-01  Åkerberg, Arvid      358
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1901-12-07--1901-12-28  Hellkvist, Otto      359
KRÖNIKAN (1901) 1901-12-07--1909-03-13  Bellander, Gustaf    sign. Petter Frisk; Bellander avled den 7 mars 1909  360
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-12-07--1909-08-14  ingen uppgift      361
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1901-12-14--1906-09-29  Lundström, Vilhelm    1901-12-14 står L. endast som ansvarig utgivare; som redaktör fr.o.m. 1901-12-16  362
LUNDS DAGBLAD (1897) 1901-12-15--1902-06-18  Lundborg, Erik Ragnar      363
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-15--1926-09-14  Söderling, Sten Erik      364
HÖGANÄSPOSTEN (1899) 1901-12-17--1901-12-31  Palm, Sven      365
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-12-17--1903-01-07  Hall, Johannes      366
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1909-05-03  Palm, Sven    Avled 1909-05-04, dödsruna i T 1909-03-05  367
DALARNAS NYHETER (1902) 1901-12-19--1904-05-16  Holmberg, Gustaf H:son      368
KISAPOSTEN (1902) 1901-12-21--1902-03-27  Nyberg, Thure      369
VIMMERBYPOSTEN (1902) 1901-12-21--1902-03-27  Nyberg, Thure      370
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1901-12-27--1909-07-17  Rydner, Lars    Avled 1909-07-16  371
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1909-11-12  Wimmerkrantz, Axel      372
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1901-12-31--1903-05-01  Landén, Uno V.      373

Sidan skapad Sun Mar 03 00:02:37 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond