Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1916-01-01- -1916-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  2
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  3
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  4
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    5
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    6
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  7
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  8
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  9
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    10
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  11
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  12
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    13
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  14
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    15
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  16
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  17
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    18
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  19
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    20
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    21
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  22
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    23
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  24
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  25
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  26
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    27
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    28
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  29
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    30
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  31
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    32
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  33
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  34
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  35
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  36
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  37
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    38
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    39
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    40
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  41
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  42
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    43
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    44
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    45
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  46
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  47
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    48
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  49
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   50
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  51
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  52
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  53
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  54
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    55
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  56
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  57
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  58
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  59
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    60
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  61
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  62
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  63
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  64
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  65
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  66
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  67
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    68
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  69
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  70
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  71
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  72
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  73
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    74
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    75
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    76
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    77
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  78
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  79
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  80
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    81
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  82
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  83
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    84
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  85
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  86
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  87
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    88
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    89
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  90
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  91
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  92
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  93
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  94
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  95
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    96
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  97
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    98
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  99
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  100
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  101
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1909-01-01--1918-12-31  partipolitiskt oberoende  102
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    103
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    104
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    105
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  106
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  107
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  108
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1910-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1916  109
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1916-12-31  moderat    110
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1910-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1910, 1912, 1915--1917  111
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1910-01-01--1917-12-31  moderat  T 1910-01-04, 1911-01-03; SVAT 1911--1917  112
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  T, SKAT fr.o.m. 1911  113
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1918  114
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    115
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  116
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    117
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  118
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    119
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  120
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  121
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  122
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  123
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  124
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    125
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    126
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT  127
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT, Tollin 1912 (enl. GUM:1911, 1913, 1916: Liberal, enl. SKAT:1915, Tollin 1915 och SMAT:1911: vänster)  128
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1911, 1914--1917  129
NYA FOLKVILJAN (1906) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT; SKAT  130
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1911-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  131
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  GUM 1911, SVAT  132
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1911-01-01--1921-12-31  moderat  SVAT 1911, SKAT 1914--1921  133
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    134
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    135
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  136
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    137
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  138
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  139
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  140
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  141
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  142
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    143
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  144
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  145
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  146
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  147
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    148
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    149
FRYKSDALEN (1906) 1912-01-01--1916-12-31  liberal  SVAT  150
GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  151
LUDVIKA TIDNING (1910) 1912-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; moderat frisinnad SVAT 1912; liberal SKAT 1915-1916, GUM 1911, GUM 1913  152
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1912-01-01--1917-12-31  moderat höger  SKAT 1912, 1914--1917  153
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1912-01-01--1918-12-31  vänster  SVAT  154
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1912-01-01--1919-12-31  moderat  SKAT  155
APPELL (1912) 1912-01-01--1919-12-31  oberoende  T 1912-01-15, 1914-12-13, 1915-01-02, 1919-01-04  156
ODLAREN (1912) 1912-01-01--1920-12-31  fri och obunden  "Fri och obunden tidning" T 1917-12-22  157
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1912, 1915--1918, 1920  158
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1912-01-01--1921-12-31  frisinnad  SVAT  159
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1912-01-01--1922-12-31  frisinnad  1912-1918, 1920-22 SVAT  160
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1912-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT 1912-1918, 1920-1923  161
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  162
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  163
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  164
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  165
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    166
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  167
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  168
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    169
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  170
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  171
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  172
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  173
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  174
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  175
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  176
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    177
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    178
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    179
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  180
TIERPSPOSTEN (1892) 1913-01-01--1916-12-31  neutral  SVAT  181
HJOPOSTEN (1913) 1913-01-01--1917-12-31  frisinnad    182
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1913-01-01--1917-12-31  liberal  SVAT 1913, SKAT 1914-1917  183
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  184
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  185
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  186
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  187
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  188
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    189
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    190
IDROTT (1914) 1914-01-01--1916-12-31  frisinnad  T 1914-05-05: "frisinnad och opartisk"  191
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1914-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT  192
KALMAR (1864) 1914-01-01--1916-12-31  liberal  SVAT  193
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1914-01-01--1916-12-31  moderat  SVAT  194
DALABLADET (1906) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT 1914-1917; Liberal SKAT 1915-1916  195
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  196
SÄTERS TIDNING (1907) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT; liberal SKAT 1915-1916  197
TROSATIDNINGEN (1896) 1914-01-01--1917-12-31  liberal  SVAT  198
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1914-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  199
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1914-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT  200
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1914-01-01--1919-12-31  liberal  Tollin  201
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-01--1920-12-31  frisinnad    202
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1914-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk    203
MELLERUDS TIDNING (1907) 1914-01-01--1921-12-31  frisinnad  GUM, SVAT  204
SÖDRA SKÅNE (1914) 1914-01-01--1921-12-31  moderat  T: 1914-09-01  205
NYA POSTEN (1903) 1914-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  206
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  207
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  208
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  209
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  210
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    211
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  212
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  213
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  214
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  215
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    216
ARBOGA TIDNING (1881) 1915-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT  217
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1915-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT  218
NORRA SKÅNE (1900) 1915-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT  219
ROSLAGENS NYA TIDNING (1915) 1915-01-01--1916-12-31  frisinnad  Tollin  220
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1915-01-01--1916-12-31  höger  SVAT  221
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-01-01--1916-12-31  konservativ  SKAT  222
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1915-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT  223
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1915-01-01--1916-12-31  moderat  SKAT  224
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1915-01-01--1916-12-31  moderat liberal    225
SVENSKA FOLKVILJAN (1907) 1915-01-01--1916-12-31  neutral  SKAT  226
HELSINGEN (1882) 1915-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT  227
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1915-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT   228
VESTERÅS ANNONSBLAD (1915) 1915-01-01--1917-12-31  neutral  "ett neutralt annonsorgan" T: 1915-12-15  229
KALMAR LÄNSTIDNING (1915) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad    230
LÄNSTIDNINGEN STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1915) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918  231
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT, 1917-1918 SVAT  232
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1915-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  233
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1915-01-01--1918-12-31  höger  SVAT 1915--1916, 1918  234
SMÅLANDS ALLEHANDA HALVVECKOUPPLAGAN (1916) 1915-01-01--1918-12-31  höger  SKAT 1915--1918  235
FILIPSTADSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1918-12-31  moderat  tollin, "motverka osvenska strömningar", " det fundamentalaste av allt i samhällslivet: vårt försvar" T: 1915-06-04  236
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1915-01-01--1918-12-31  moderat  SVAT 1915--1918  237
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1915-01-01--1918-12-31  neutral liberal  SKAT 1915--1918  238
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1915-01-01--1919-12-31  moderat  SKAT  239
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1915-01-01--1920-12-31  moderat  T 1915-12-28; SVAT 1916--1920; men även: "..att föra lantmannaintressenas talan." T 1916-05-31  240
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-01-01--1921-12-31  moderat    241
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT 1915-1918, 1920-1922  242
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  243
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1915-01-01--1922-12-31  liberal  SKAT 1915--1922  244
DAGENS NYHETER (1864) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  245
ÖSTGÖTEN (1874) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  246
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  247
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    248
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  249
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  250
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  251
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    252
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  253
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  254
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  255
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  256
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  257
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  258
VARBERGSPOSTEN (1894) 1916-01-01--1916-12-31  frisinnad    259
VÄRMLANDSBERG (1906) 1916-01-01--1916-12-31  frisinnad    260
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1916-01-01--1916-12-31  höger  SKAT  261
NORDHALLAND (1883) 1916-01-01--1916-12-31  höger  Tollin  262
SVENSK LÖSEN (1916) 1916-01-01--1916-12-31  höger  SKAT  263
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1916-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT  264
SÄVSJÖTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1916-12-31  moderat  SKAT  265
VETLANDAPOSTEN (1893) 1916-01-01--1916-12-31  moderat  SKAT  266
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1916-12-31  moderat liberal  SVAT  267
VADSBO TIDNING (1915) 1916-01-01--1916-12-31  moderat liberal  SVAT  268
VÄRNAMOBLADET (1908) 1916-01-01--1916-12-31  moderat liberal  SKAT  269
LANDTBRUKSTIDNINGEN (1913) 1916-01-01--1916-12-31  opolitisk  SKAT  270
STOCKHOLMS KYRKOTIDNING (1914) 1916-01-01--1916-12-31  socialdemokratisk  ingen uppgift för åren 1914 och 1915  271
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1916-01-01--1916-12-31  vänster  SVAT  272
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1916-01-01--1916-12-31  vänster  SVAT  273
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1916-01-01--1917-12-31  liberal  SVAT, SKAT, Tollin  274
VÄRNAMOBLADET (1908) 1916-01-01--1917-12-31  moderat  SVAT  275
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1916-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT  276
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1916-01-01--1917-12-31  moderat liberal  SVAT  277
VÄSTBOBLADET (1912) 1916-01-01--1917-12-31  moderat liberal  SKAT  278
KARLSKOGA NYHETER (1916) 1916-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT,Tollin  279
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1916-01-01--1918-12-31  frisinnad    280
NYA JÄMTLAND (1917) 1916-01-01--1918-12-31  socialdemokratisk  SKAT  281
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1916-01-01--1919-12-31  moderat  SVAT  282
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1916-01-01--1920-07-09  moderat  Svat  283
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1916-01-01--1920-12-31  frisinnad  T, SKAT, SVAT  284
BOGESUND (1907) 1916-01-01--1920-12-31  liberal    285
BORÅS DAGBLAD (1908) 1916-01-01--1920-12-31  liberal  SVAT  286
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1916-01-01--1920-12-31  liberal  SVAT  287
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1916-01-01--1920-12-31  moderat    288
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1916-01-01--1921-12-31  höger  SVAT  289
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1916-01-01--1923-12-31  moderat    290
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-01--1924-12-31  opolitisk  "självständig tidning; front mot statsbaneledning- och organisation, i sin nuvarande, fullkomligt ohållbara gestalt" T: 1919-09-20  291
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  292
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  293
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  294
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  295
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  296
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    297
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    298
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  299
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  300
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    301
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    302
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  303
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1916-01-02--1916-01-02  opolitisk  T: 1916-01-02  304
VECKOBLADET (1916) 1916-10-06--1923-06-29  moderat  "politiskt organ för den moderata valorganisationen" T: 1916-10-06, "politskt organ för Stockholms läns Moderata förbund" T: 1921-12-30  305

Sidan skapad Tue Mar 05 13:57:13 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond