Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1923-01-01- -1923-12-31
Sortering: Politisk tendens

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1923-01-05  "Vaxholms tidning står icke i något partis tjänst, utan kan fritt och obehindrat säga sin mening i frågor som ha intresse för vår ort."  ur tidningen 1923-01-05  1
SMÅLANDS LANDSBYGD (1921) 1921-01-01--1923-12-31  bondeförbundare  SKAT  2
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  3
DALABLADET (1918) 1917-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT 1918, 1920-1923  4
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  5
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  6
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    7
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1919-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT  8
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    9
ODALBONDEN (1919) 1919-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  10
UPPLAND (1918) 1920-01-01--1923-12-31  bondeförbundet  SKAT, SVAT. 1922 borgerlig, bondeförbundet. Tollin.  11
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1922-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  12
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    13
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1920-01-01--1923-12-31  bondetidning  SKAT  14
ÖLANDSBLADET (1868) 1923-01-02--1928-12-31  bondetidning    15
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1922-01-01--1923-12-31  demokratisk  1924-1928 är det osäkert vilken politisk tendens som gällde utifrån källorna  16
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1923-01-01--1923-12-31  demokratisk  Skandinavisk annonstaxa 1923  17
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-01--1929-12-31  frisinnad    18
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    19
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  20
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    21
DAGENS NYHETER (1864) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  22
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  23
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    24
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1921-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT  25
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  26
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1922-01-01--1924-12-31  frisinnad    27
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  28
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  29
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  30
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  31
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  32
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  33
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  34
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT 1920--1924; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  35
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    36
KARLSHAMN (1871) 1921-01-01--1928-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1928  37
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    38
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    39
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  40
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  41
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  42
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  43
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    44
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  45
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  46
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  47
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    48
NYA POSTEN (1903) 1923-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  49
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  50
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  51
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    52
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  53
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  54
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    55
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  56
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    57
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    58
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  59
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1922-01-01--1924-12-31  frisinnad  SKAT 1922--1923, SVAT 1924  60
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  61
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    62
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  63
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1920-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  64
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  65
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  66
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  67
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  68
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  69
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    70
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  71
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1921-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT, T 1923-01-05  72
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1920-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  73
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1921-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1925  74
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  75
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  76
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  77
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  78
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  79
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  80
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  81
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  82
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  83
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  84
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  85
ÖSTGÖTEN (1874) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  86
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1922-01-01--1925-12-31  frisinnad, förbudsvänlig    87
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  88
HELSINGEN (1882) 1920-01-01--1923-12-31  höger  SKAT  89
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    90
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    91
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-01-01--1923-12-31  höger  SKAT  92
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    93
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-01-01--1928-12-31  höger  Tollin  94
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  95
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1922-01-01--1925-12-31  kommunistisk  SKAT 1922-1923, SVAT 1922-1925  96
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1922-01-01--1923-12-31  kommunistisk  SKAT/SVAT  97
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    98
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  99
REVONTULET (1923) 1923-01-01--1924-12-31  kommunistisk  SKAT 1923, SVAT 1924. Uppgiften gäller Norrskensflamman (1906).  100
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  101
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1921-01-01--1923-12-31  kommunistisk  102
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  103
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  104
VÄSTRA SVERGES HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1921) 1921-01-01--1923-12-31  konservativ  "Allt är den i själva verket frihetsfientliga vänsterns skuld. Vänstern vill göra folket till slavar för att sedan leva högt på det allmänna missnöjet. Frisinnets och socialismens läror saknar varje spår av "liberal" anda." T 1921-09-10  105
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  106
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  107
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    108
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  109
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    110
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  111
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    112
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  113
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  114
MÖLNDALS NYHETER (1923) 1923-01-01--1923-12-31  liberal  T 1923-09-07  115
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1923-01-01--1923-12-31  liberal  SVAT  116
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    117
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1922-01-01--1924-12-31  liberal  SVAT  118
TOMELILLA TIDNING (1905) 1923-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT  119
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    120
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  121
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  122
ARBOGA TIDNING (1881) 1923-01-01--1923-12-31  moderat  SKAT  123
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  124
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    125
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  126
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  127
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  128
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    129
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  130
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  131
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  132
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    133
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-01-01--1926-12-31  moderat  SVAT  134
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1920-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT; i annons i SVAT: "Högerns främsta organ..."  135
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  136
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-01-01--1923-12-31  moderat  SKAT  137
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    138
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  139
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  140
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  141
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  142
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  143
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  144
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  145
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  146
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  147
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  148
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  149
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  150
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  151
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  152
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    153
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    154
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  155
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    156
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  157
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  158
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  159
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1916-01-01--1923-12-31  moderat    160
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  161
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  162
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  163
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  164
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  165
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  166
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  167
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    168
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    169
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  170
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  171
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1921-01-01--1923-12-31  moderat  SKAT  172
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    173
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    174
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  175
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    176
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  177
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    178
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  179
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  180
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  181
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    182
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  183
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  184
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  185
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  186
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  187
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  188
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  189
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1912-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT 1912-1918, 1920-1923  190
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  191
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  192
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  193
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  194
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  195
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  196
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  197
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  198
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  199
VECKOBLADET (1916) 1916-10-06--1923-06-29  moderat  "politiskt organ för den moderata valorganisationen" T: 1916-10-06, "politskt organ för Stockholms läns Moderata förbund" T: 1921-12-30  200
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  201
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    202
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  203
VÄRNAMOPOSTEN (1922) 1923-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1923, SVAT 1924  204
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  205
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  206
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    207
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    208
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    209
YSTADSTIDNINGEN SYDSKÅNE (1923) 1923-01-01--1924-12-31  moderat  T 1923-10-02; "...ett självständigt borgerligt organ." T 1923-12-15  210
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  211
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  212
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1921-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT  213
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  214
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  215
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  216
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  217
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    218
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  219
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    220
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  221
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  222
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  223
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-01-01--1924-12-31  moderat konservativ  SVAT  224
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  225
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  226
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  227
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  228
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  229
NYA POSTEN (1903) 1923-01-01--1923-12-31  moderat liberal  SKAT  230
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  231
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  232
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  233
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  234
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1923-01-01--1923-12-31  nationell  SKAT  235
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  236
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    237
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  238
BRÄNNKYRKA TIDNING (1922) 1923-01-01--1923-12-31  neutral  SVAT  239
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    240
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  241
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    242
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-01-01--1925-12-31  neutral  T 1921-11-17, s. 1, sp. 2. SVAT 1922-1925.  243
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  244
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1922-01-01--1927-12-31  neutral  SKAT 1922--1923; SVAT 1924--1927  245
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  246
MÖLNDALS TIDNING (1922) 1922-01-01--1923-12-31  neutral  T 1922-08-04  247
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  248
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1921) 1922-01-01--1923-12-31  neutral  SVAT  249
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  SKAT 1921-1923. "Följaktligen komma vi icke heller själva att göra oss till tolkar för någon viss meningsriktning i politiskt avseende eller ställa oss i tjänst hos någon viss grupp av samhällets invånare"1920-10-15 s 1.  250
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  Tollin  251
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  252
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  253
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  254
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1923-01-01--1923-12-31  neutral  SKAT  255
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    256
SUNNETIDNINGEN (1923) 1923-01-01--1924-12-31  neutral    257
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  258
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  259
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    260
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-01-01--1925-12-31  neutral  T: 1918-11-23, SVAT  261
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  262
MALMÖBLIXTEN (1923) 1923-02-20--1923-02-20  oberoende  uttalat antisemitisk T 1923-02-20  263
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  264
BOULEVARDEN (1923) 1923-01-01--1924-12-31  obunden  "fri och obunden i alla avseenden" T 1923-09-22  265
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  266
VIGGEN (1923) 1923-01-01--1924-12-31  obunden  "obunden boulevardtidning" T Valborgsmässonr s. 2.  267
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  268
HUDDINGE TIDNING (1923) 1923-01-01--1924-12-31  opolitisk    269
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    270
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    271
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    272
MÅSEN (1923) 1923-01-01--1923-12-31  opolitisk  "partipolitik hata vi" och "allt hallelujande komma vi att hålla efter med manlig hand" T: 1923-04-28  273
NYA ROSLAGSBLADET (1923) 1923-01-01--1924-12-31  opolitisk  T 1923-08-21  274
REFLEX (1922) 1922-01-01--1923-12-31  opolitisk  T: 1922-10-07  275
SÖNDAGSJOURNALEN (1924) 1923-01-01--1924-12-31  opolitisk    276
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-01--1924-12-31  opolitisk  "självständig tidning; front mot statsbaneledning- och organisation, i sin nuvarande, fullkomligt ohållbara gestalt" T: 1919-09-20  277
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  278
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-01--1930-12-31  politiskt neutral    279
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  280
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  281
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-01-01--1927-12-31  radikal  SVAT  282
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    283
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    284
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    285
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    286
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    287
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    288
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    289
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  290
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  291
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  292
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  293
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  294
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    295
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  296
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    297
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  298
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  299
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1923-01-01--1923-12-31  socialdemokratisk  SVAT  300
TUNABYGDEN (1922) 1922-01-01--1924-12-31  socialdemokratisk  T: "arbetartidning" 1922-10-06  301
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    302
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    303
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  304
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  305
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  306
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1921-01-01--1925-12-31  socialistisk  SVAT 1921-1925, SKAT 1921-1922.  307
TROLLHÄTTANS ARBETARTIDNING (1923) 1923-01-01--1924-12-31  socialistvänster    308
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    309
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    310
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1920-01-01--1925-12-31  vänster  SVAT  311
ARBETARPOLITIKEN (1921) 1922-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk  SKAT 1922--1923  312
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk    313
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1921-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk  SKAT 1921--1923  314

Sidan skapad Sun Mar 03 07:28:32 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond