Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1930-01-01- -1930-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    3
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1925-11-21--1942-06-27  Förlagsaktiebolaget I Malmö boktryckeri  Malmö    4
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    5
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-04-01--1942-12-31  Tryckcentralen  Göteborg    6
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    7
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1929-11-07--1931-02-13  Ludwig Simonson boktryckeri  Göteborg    8
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    9
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    10
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    11
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    12
ARVIKA TIDNING (1884) 1921-11-06--1934-10-01  Arvika tidnings boktryckeri  Arvika    13
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    14
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    15
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    16
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    17
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    18
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1928-01-04--1945-12-27  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    19
BERGSLAGEN (1928) 1928-11-12--1932-12-31  Aktiebolaget Tidningen Bergslagens tryckeri  Lindesberg    20
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-08-01--1933-02-01  Tryckeriaktiebolaget Bergslagernas nyheter  Filipstad    21
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1901-06-05--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    22
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-12-10--1931-04-07  Bergslagernas tidnings aktiebolags tryckeri  Lindesberg    23
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    24
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    25
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1930-10-27  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  26
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1930-10-28--1941-07-02  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla  27
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    28
BOHUSPOSTEN (1910) 1928-08-11--1936-12-03  Aktiebolaget Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    29
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1920-01-02--1930-09-10  Bollnäs tryckeriaktiebolags boktryckeri  Bollnäs    30
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1930-09-12--1951-06-06  Bollnästidningens nya tryckeriaktiebolag  Bollnäs    31
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  32
BORÅS NYHETER (1922) 1924-01-02--1951-04-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    33
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    34
BOULEVARDTIDNINGEN GNISTAN (1929) 1929-10-27--1930-09-21  Tryckeri Birger Jarl  Stockholm    35
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    36
BRODERSKAP (1928) 1928-07-07--1931-05-16  Örebro-kurirens tryckeri  Örebro  37
BROKIGA BLAD (1908) 1907-12-10--1930-12-28  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    38
BROMMA NYHETER (1930) 1930-02-01--1930-02-15  Reinh. Erikson boktryckeri  Stockholm    39
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-04--1930-12-31  Förlagsaktiebolaget Norden  Stockholm    40
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    41
BÄTTRE BOSTÄDER (1929) 1929-03-15--1931-04-15  JB Meijel  Halmstad    42
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    43
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    44
DALADEMOKRATEN (1918) 1926-09-25--1947-04-08  Dalademokratens tryckeri  Falun    45
DALARNA (1926) 1926-05-28--1933-05-05  Tidningen Dalarnas tryckeri  Falun    46
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  47
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    48
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    49
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    50
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    51
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    52
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-01-05--1946-11-30  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    53
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1929-01-12--1931-12-31  Tryckeriföreningen Runan u.p.a  Enköping    54
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1927-09-09--1944-12-13  Enköpings-postens aktiebolag  Enköping    55
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1930-01-04--1930-12-31  Förlagsaktiebolaget Norden  Stockholm    56
ESKILSTUNA NYA TIDNING (1928) 1928-09-06--1930-12-31  Katrineholms-Kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    57
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1930-08-19  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    58
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1930-08-20--1932-08-23  Förlagsaktiebolaget Eku  Eskilstuna    59
EXTRABLADET (1912) 1924-01-13--1930-12-14  Arbetarbladets tryckeri  Gävle    60
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1930-01-02--1945-04-30  M. Lindegrens boktryckeri aktiebolag  Falkenberg    61
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    62
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-03-01--1941-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    63
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  64
FAMILJETIDNINGEN KNALLEBYGDEN (1928) 1928-07-07--1931-12-31  Isakssonska boktryckeriaktiebolaget  Skövde    65
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    66
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    67
FILIPSTADS NYHETER (1928) 1928-12-17--1930-01-20  Filipstads nyheters boktryckeri, Gyllenstolpe & Cron  Filipstad    68
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    69
FOLKBLADET (1930) 1930-08-09--1931-12-27  Akttiebolag Arbetarnes tryckeri  Stockholm    70
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    71
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  72
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    73
FREDEN (1928) 1929-04-15--1932-12-29  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    74
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1926-06-03--1931-01-31  Nya Wermlands-tidningens aktiebolag  Karlstad    75
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    76
GEFLEPOSTEN (1864) 1923-10-22--1941-04-12  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    77
GEVALIA (1905) 1923-11-01--1934-12-15  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    78
GNISTAN (1929) 1929-10-27--1930-09-21  Tryckeri birger jarl  Stockholm    79
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    80
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-27--1942-02-03  Gotlands folkblads tryckeri  Visby    81
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    82
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    83
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-07--1930-01-02  Grenna Boktryckeri  Gränna    84
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    85
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-01-07--1930-04-30  Södertälje tidnings tryckeri  Södertälje    86
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1930-05-07--1931-02-18  Axlings bok- & tidskriftstryckeri  Södertälje    87
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-12-03--1934-01-15  Handelstryckeriet  Göteborg    88
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    89
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    90
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1923-09-28--1932-12-30  Tryckcentralen  Göteborg    91
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    92
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    93
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    94
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-20--1933-01-27  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    95
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    96
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    97
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    98
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    99
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    100
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    101
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  102
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    103
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  104
HEMMETS VÄN (1898) 1927-04-07--1931-05-07  Skaraborgs tidnings tryckeri  Skövde    105
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    106
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    107
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    108
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    109
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    110
HUS OCH HÄRD (1930) 1930-09-15--1930-12-15  Sonesons & Rydells boktryckeri  Sundbyberg    111
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    112
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    113
HYRESLISTAN (1927) 1929-03-08--1931-03-20  Nordiska boktryckeriet  Göteborg    114
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1929-11-02--1934-12-29  Tryckeri och tidningsförenings tryckeri  Gävle    115
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1900-01-03--1930-03-14  Hernösandspostens tryckeriaktiebolag  Härnösand  116
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1930-03-15--1933-02-22  Tryckeri A.-B. Bävern  Härnösand  117
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-12-06--1930-12-06  Nya tryckeriaktiebolaget Helsingborgs dagblad  Helsingborg    118
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1928-01-05--1949-11-14  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  119
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-07-02--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    120
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  121
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    122
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    123
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    124
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1930-01-03--1930-12-27  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    125
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    126
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    127
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1929-11-07--1934-10-04  Aktiebolaget Länstryckeriet  Jönköping    128
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    129
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1926-07-07--1931-11-25  Andelsföreningen Kalmar läns-kurirens tryckeri  Oskarshamn  Startdatum osäkert. Inget ex. av T bevarat.  130
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    131
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    132
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    133
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1928-10-01--1933-05-31  Ragnar Lagerblads boktryckeri  Karlshamn    134
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    135
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    136
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    137
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    138
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    139
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  140
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    141
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    142
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    143
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    144
KRONOBERGSTIDNINGEN (1926) 1926-04-01--1931-11-14  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    145
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    146
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-04-23--1930-12-31  Eslövs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    147
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    148
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1930-01-15--1931-12-15  Tryckeriaktiebolag Fylgia  Stockholm    149
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    150
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    151
LANTARBETAREN (1921) 1920-12-17--1932-12-23  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    152
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    153
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    154
LEDSTJÄRNAN (1898) 1919-01-02--1931-09-17  AB Otto Ahlströms boktryckeri  Stockholm    155
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-05-31--1933-07-14  Aktiebolaget Thelin & Beckman  Stockholm    156
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1960-03-30  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    157
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-08--1934-01-10  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    158
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    159
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    160
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    161
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    162
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    163
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  164
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-07-01--1938-09-22  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    165
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  166
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    167
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-04-05--1933-09-25  Länstidningens boktryckeri  Vänersborg    168
MALMÖBLIXTEN (1930) 1930-12-15--1931-02-15  Geems boktryckeri  Malmö    169
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1926-01-02--1930-05-27  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    170
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1930-05-31--1932-10-04  Aktiebolaget Strängnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    171
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    172
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    173
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1928-01-02--1930-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    174
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    175
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-10-04--1931-12-05  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    176
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-26--1936-12-30  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    177
MISSIONSBANERET (1921) 1924-07-03--1945-09-27  A.-B. Littorin Rydén boktr.  Örebro    178
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-10-03--1932-11-25  Bergs boktryckeri  Tranås    179
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    180
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1956-07-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    181
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    182
NATIONALSOCIALISTEN (1930) 1930-05-16--1930-12-31  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    183
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1932-09-24  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    184
NATIONELLT NYTT (1928) 1929-06-22--1930-04-12  Andersons boktryckeri  Trelleborg    185
NATIONEN (1925) 1928-01-13--1938-12-24  ingen uppgift      186
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  187
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    188
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    189
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  190
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    191
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    192
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    193
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    194
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  195
NORRA VÄRMLAND (1929) 1929-10-16--1930-07-24  Lars Ramströms tryckeri  Sunne    196
NORRA VÄRMLAND (1929) 1930-07-31--1931-10-29  Aktiebolag Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    197
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    198
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1929-08-21--1951-10-13  Piteå tryckeriaktiebolag  Piteå    199
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    200
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1924-09-30--1931-05-28  Norrbottenstidnings aktiebolags tryckeri  Luleå    201
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    202
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-01-07--1930-04-30  Södertälje tidnings tryckeri  Södertälje    203
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1930-05-07--1931-02-18  Axlings bok- och tridskriftstryckeri  Södertälje    204
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1915-01-15--1930-03-07  Härnösandspostens tryckeri-aktiebolag  Härnösand    205
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1930-03-21--1930-12-27  Tryckeriaktiebolaget Bävern  Härnösand    206
NORRLANDSBLADET (1909) 1926-01-05--1950-01-26  Lantmännens tryckeri  Gävle    207
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-11-30  Tryckeriaktiebolaget Nordpolen  Kiruna    208
NORRLANDSKURIREN (1922) 1929-01-03--1938-06-22  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    209
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    210
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    211
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    212
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    213
NY DAG (1930) 1929-12-22--1930-10-11  Gustaf Lindeströms boktryckeri  Stockholm    214
NY DAG (1930) 1930-10-13--1930-12-31  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    215
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    216
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    217
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  218
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    219
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    220
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    221
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    222
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    223
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1946-05-16  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    224
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    225
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1925-01-12--1930-12-12  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    226
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    227
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-22--1944-09-08  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    228
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    229
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1929-07-03--1945-12-31  Piteåtidningens aktiebolagstryckeri  Piteå    230
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    231
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    232
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1923-12-19--1931-12-08  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    233
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  234
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    235
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    236
RÖDA RÖSTER (1919) 1926-07-15--1930-09-15  Aktiebolaget Politikens tryckeri  Stockholm    237
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    238
SALAPOSTEN (1906) 1922-07-10--1932-12-31  Salapostens boktryckeri  Sala    239
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    240
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    241
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    242
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    243
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1930-06-20--1931-06-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    244
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    245
SKARABORGAREN (1926) 1926-06-04--1946-10-30  Skaraborgarens tryckeri  Falköping    246
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    247
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    248
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    249
SKARAPOSTEN (1906) 1929-10-12--1934-12-28  K/B Västgöta-tryckeriet  Skara    250
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    251
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-12--1930-11-14  Skeninge boktryckeri, G. Nordström  Skänninge    252
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1928-03-16--1939-10-06  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    253
SKOGSARBETAREN (1930) 1930-11-15--1930-12-15  Beckmans tryckeri  Orsa    254
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    255
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    256
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-07-01--1931-12-12  Eslöfs tidnings- och tryckeriaktiebolag  Eslöv    257
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    258
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    259
SMEDJEBACKENS TIDNING (1926) 1927-06-17--1930-09-29  Dalatidningens tryckeri  Falun    260
SMÅLAND RUNT (1924) 1925-01-31--1933-02-18  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    261
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    262
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-11-07--1934-10-04  Aktiebolaget Länstryckeriet  Jönköping    263
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    264
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1925-12-08--1944-08-14  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    265
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    266
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    267
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    268
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1931-11-30  Fackföreningarnas tryckeri-aktiebolag  Stockholm  8 maj 1893 utgick tidningen från eget tryckeri "Arbetarnes tryckeri" och 1894 vidgades formatet till sex-spaltigt. Jub.nr 1.10 1900.  269
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    270
SPEGELN (1917) 1930-01-15--1931-01-25  Tryckeriaktiebolaget Thule  Stockholm    271
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1951-06-25  Aktiebolaget Trycksaker  Norrköping    272
SPÖKNIPPET (1926) 1928-05-23--1930-05-07  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    273
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1926-10-01--1931-11-19  Stockholms dagblads förlags aktiebolags tryckeri  Stockholm    274
STOCKHOLMS DAGBLAD EXTRABLAD (1930) 1930-05-16--1930-09-30  Stockholms dagblads utställningsofficin  Stockholm    275
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    276
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1928-01-25--1933-12-29  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    277
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    278
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    279
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-03-30--1930-03-30  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    280
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-08-17--1930-09-14  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    281
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1920-06-30--1930-03-31  Södertörns Tryckeriaktiebolag  Södertälje    282
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    283
STORMKLOCKAN (1909) 1917-01-27--1930-12-18  Tryckeriaktiebolaget Fram  Stockholm    284
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    285
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1922-07-01--1933-12-30  Strömstads tidnings tryckeri  Strömstad  286
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    287
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    288
SUNNEBYGDEN (1925) 1926-12-24--1930-07-29  Lars Ramströms tryckeri  Sunne    289
SUNNEBYGDEN (1925) 1930-08-01--1933-05-07  AB Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    290
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Värmlands-postens boktryckeri  Kristinehamn    291
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-01-07--1930-04-30  Södertälje tidnings tryckeri  Södertälje    292
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1930-05-07--1931-02-18  Axlings- bok och tidskriftstryckeri  Södertälje    293
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1926-01-05--1930-04-29  Södertälje Tidnings tryckeri  Södertälje    294
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1930-05-06--1931-02-10  Axlings Bok- & Tidskriftstryckeri  Södertälje    295
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-15--1930-11-15  Tryckeriaktiebolaget Fylgia  Stockholm    296
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    297
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    298
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    299
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1927-06-17--1932-12-30  Tryckeriaktiebolaget Gripen  Stockholm    300
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    301
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    302
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-04-25  Theo Lundbergs boktryckeri  Laholm    303
SYDPOSTEN (1923) 1924-01-03--1946-11-29  Handelstryckeriet  Malmö    304
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    305
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    306
SÄFFLE NYHETER (1930) 1930-10-11--1931-05-12  Tryckeriaktiebolaget Bergslagernas nyheter  Filipstad    307
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    308
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    309
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    310
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  311
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1907-02-18--1931-10-13  Söderhamnskurirens boktryckeri  Söderhamn    312
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1931-06-29  Söderköpings tryckeriaktiebolag  Söderköping    313
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  314
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    315
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    316
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1925-12-23--1930-03-31  Södertälje Tidnings tryckeri  Södertälje    317
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  318
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-30--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    319
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-02--1939-10-21  Aktiebolaget Borås nyheters tryckeri  Borås    320
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    321
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    322
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1919-01-02--1931-12-09  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    323
TEMPLARKURIREN (1922) 1926-11-20--1938-09-24  Vasatryckeriet  Stockholm    324
TIDEVARVET (1923) 1928-01-04--1930-10-25  Wahlstedts tryckeriaktiebolag  Stockholm    325
TIDEVARVET (1923) 1930-11-01--1936-12-12  Zetterlund & Thelanders boktryckeri-aktiebolag  Stockholm    326
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    327
TIERPS NYHETER (1930) 1930-11-18--1931-12-31  Tryckeriföreningen Runan  Enköping    328
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    329
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    330
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    331
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1919-01-09--1931-12-03  Sörmlandspostens tryckeriaktiebolag  Eskilstuna    332
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    333
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    334
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    335
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    336
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    337
TRIUMFBÅGEN (1914) 1929-06-22--1931-11-14  Typo Press  Stockholm    338
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    339
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1918-03-29--1930-12-30  Oskar Malmrots boktryckeri  Trollhättan    340
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    341
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    342
UMEBLADET (1847) 1922-09-25--1944-02-13  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    343
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1928-10-15--1933-12-15  Nörrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping    344
UPLANDSBYGDEN (1928) 1928-05-26--1930-11-11  Reinh. Erikson boktryckeri  Stockholm    345
UPLANDSBYGDEN (1928) 1930-11-14--1932-07-15  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    346
UPPLÄNNINGEN (1929) 1929-12-06--1930-12-31  Upplänningens A.-B:s tryckeri      347
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    348
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    349
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    350
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    351
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    352
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    353
VECKOTIDNINGEN REKORD (1927) 1927-10-08--1930-10-04  Klaratryckeriet  Stockholm    354
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    355
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    356
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    357
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  358
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    359
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1928-12-08--1932-12-31  Aktiebolaget Vestsvenska tryckeriet  Göteborg  Även utan "Aktiebolaget".  360
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    361
VIDA VÄRLDEN (1929) 1929-10-28--1930-11-01  Tryckeri Vida världen  Stockholm    362
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-11-08--1930-11-08  Skandinaviska tryckeriet  Stockholm    363
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-11-15--1932-03-12  Skandinaviska pressförlagets tryckeri  Stockholm    364
VIDI (1913) 1924-08-28--1931-12-23  Josef Bergendahls boktryckeri  Göteborg    365
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    366
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1928-03-21--1939-12-30  Nya postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    367
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-12-21--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik  1927-12-14 saknas uppgift  368
VISIRET (1921) 1925-08-24--1931-07-31  Stålhammars tryckeri aktiebolag  Linköping  AB fr.o.m. ?  369
VÅR KAMP (1930) 1930-03-15--1930-12-01  Trollhättans tryckeri A.B.  Trollhättan    370
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1910-07-15--1930-07-01  Örebro dagblads tryckeri  Örebro  1930 nr 7-10.  371
VÄNNÄS TIDNING (1928) 1928-04-07--1930-02-09  Ågrens boktryckeri  Örnsköldsvik    372
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    373
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1927-01-03--1931-01-31  Nya Wermlands-tidningens A. -B.  Karlstad    374
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1927-04-08--1931-05-08  Skaraborgs tidnings tryckeri  Skövde    375
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    376
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    377
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    378
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-03-04--1933-03-31  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    379
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    380
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    381
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1929-06-26--1930-11-05  K-B Västgötatryckeriet Hagerbonn & Stenbäck  Skara    382
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1930-11-08--1934-12-28  K/B Västgöta tryckeriet  Skara    383
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1928-12-07--1931-09-25  Skaraborgstidningens tryckeri  Skövde    384
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    385
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    386
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    387
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    388
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    389
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    390
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1925-03-04--1932-05-04  Västerås centraltryckeri  Västerås    391
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    392
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    393
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1926-12-23--1931-10-22  Andelsföreningen Göteborgstryckeriet  Göteborg    394
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    395
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1936-11-11  Wilh. Rahmns boktryckeri  Åmål    396
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1928-01-05--1938-10-31  A.B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    397
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1929-04-26--1933-02-17  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    398
ÄLVDALSBYGDEN (1927) 1927-09-15--1930-07-24  Lars Ramströms tryckeri  Sunne    399
ÄLVDALSBYGDEN (1927) 1930-07-31--1930-10-23  Aktiebolaget Sunnebygdens tryckeri  Sunne    400
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1923-09-25--1931-02-28  Alingsås tryckeri, Adolf Emnér  Alingsås  Slutdatum okontrollerat.  401
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    402
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    403
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1932-05-12  Västerås Centraltryckeri  Västerås    404
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    405
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-10-24--1931-01-02  Öresundspostens tryckeriaktiebolag  Helsingborg    406
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    407
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1929-03-13--1951-09-14  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    408
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    409
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  410
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    411
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    412
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-11-17--1947-10-01  Skeninge boktryckeri  Skänninge    413
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  414
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  415
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1929-01-05--1940-06-30  Östra smålands tryckeri  Kalmar    416

Sidan skapad Tue Feb 27 02:08:56 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond