Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1903-01-01- -1903-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1880-11-01--1904-11-20  Broomé, Simon Petrus      1
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1884-01-01--1903-12-31  Elfwing, Lars  Redaktör  Källa: Svenskt porträttgalleri. Datumen osäkra  2
ÖLANDSBLADET (1868) 1885-05-08--1918-01-02  Melander, Johan Edwin  kamrer    3
GRYTHYTTE TIDNING (1885) 1885-12-03--1907-12-31  Bergstrand, Carl Emil    Slutdatum okontrollerat.  4
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1886-11-15--1907-12-27  Wickström, V. Hugo      5
ARVIKA TIDNING (1884) 1887-01-08--1909-12-07  Svanström, Fr.      6
SIGTUNA TIDNING (1888) 1887-12-21--1906-08-16  Sundberg, Per Olof      7
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1889-12-02--1906-03-28  Jeurling, Anders      8
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1891-09-17--1907-12-31  Bergdahl, Johan Gustaf      9
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1891-10-02--1914-12-31  Melbourne, Frans    Slutdatum osäkert  10
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1891-10-10--1925-12-05  Brodin, Karl    Avled 1925-12-05  11
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1892-10-07--1929-07-28  Albert Michelsen      12
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1892-11-17--1912-01-11  Johansson, Sam. A.      13
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1893-01-03--1914-04-22  Noren, Johan [John] Teodor      14
NATIONALKURIREN (1893) 1893-07-14--1904-11-03  Ståhlgren Eugène      15
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1894-04-19--1904-02-15  Rahm, Mårten    Avled 1904-02-15, dödsruna 1904-02-17.  16
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1894-08-31--1909-05-03  Palm, Sven    Uppgift om tillträde som redaktör i T 1894-11-17. Avled 1909-05-03, dödsruna T 1909-05-04  17
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1894-12-18--1912-05-02  Spilhammar, Johan Reinhold  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  18
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      19
HVETLANDA TIDNING (1873) 1895-01-07--1904-12-15  ingen uppgift      20
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1895-11-01--1913-03-10  Svenson, Axel  Huvudredaktör    21
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Andersson, Sam. J.      22
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Berg, J. P.      23
TIERPSPOSTEN (1892) 1896-01-02--1907-07-24  Lindberg, A    I redaktionen A. Lindberg, J. Sam. Andersson, J. P. Berg.  24
VERDANDISTEN (1897) 1897-03-04--1903-12-31  Elmgren, Johan Gustaf      25
UPSALA LÄNS ANNONSBLAD (1897) 1897-10-09--1911-12-22  Wingborg, Frans August      26
TRANÅS TIDNING (1892) 1897-12-03--1908-12-31  Malmqvist, K. Th.    uppgift saknas tidvis i T; slutdatum ej kontrollerat  27
AVESTAPOSTEN (1898) 1897-12-10--1913-01-02  ingen uppgift    1897-12-10--1898-06-23 trol. Adolf Stenström 1898-06-28--1913-01-02 trol. Axel Lidman  28
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-05--1931-09-17  Salvén, Arvid  kyrkoherde    29
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1898-05-04--1926-12-14  Lindegren, Martin      30
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1898-06-11--1909-08-31  Landgren, Karl-Gustaf      31
DAGENS NYHETER (1864) 1898-07-01--1921-12-31  Zweigbergk, Otto von      32
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1898-09-09--1906-05-21  Forsberg, Axel V.    Efter 1898-09-09. L  33
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1898-10-01--1905-06-30  Fallander, Hugo      34
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1898-12-01--1909-12-02  Lander, Johan Magnus      35
SKELLEFTEBLADET (1887) 1899-01-05--1911-12-07  Zimdahl, P.      36
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1899-02-08--1917-10-05  Weström, August      37
TRIUMF (1891) 1899-03-31--1911-04-22  Weiland, Per  red  1911-04-29--1911-07-08 står ingen redaktörsuppgift.  38
SPECERISTEN (1899) 1899-09-29--1904-04-15  Pehrsson, Torsten Albanus    osäker uppgift  39
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1899-10-16--1903-09-25  Larsson, Anders Petter      40
VERNAMOPOSTEN (1899) 1899-10-25--1906-05-23  Forsberg, A. V.      41
NORRA SKÅNE (1900) 1899-12-21--1903-05-16  Thelin, Anders      42
VECKOUPPGIFT ÖFVER GÖTEBORGS INFÖRSEL OCH UTFÖRSEL (1894) 1899-12-26--1913-04-21  Nygren, Jacob Napoleon    osäker uppgift  43
HJO TIDNING (1885) 1900-01-01--1904-12-31  uppgift saknas      44
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1900-01-01--1905-08-11  uppgift saknas      45
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1900-01-01--1907-12-31  Åsbrink, Gustav      46
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1914-03-14  Lidell, Axel      47
VECKOPOSTEN (1868) 1900-01-01--1932-06-30  uppgift saknas    sanolikt samma som ansvarig utgivare  48
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1900-01-01--1939-02-16  Hellberg, Mauritz      49
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1903-08-22  Kjellman, John      50
VÅRT LAND (1885) 1900-01-02--1903-09-21  Torelius, Gustaf      51
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1900-01-02--1903-12-08  Lynell, Nils      52
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-02--1904-05-02  Ollén, P.      53
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1900-01-02--1904-09-30  Jahn, J.      54
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1900-01-02--1904-09-30  Sjöstrand, Hjalmar      55
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1900-01-02--1904-10-26  Bjurman, Göte      56
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1904-11-15  Södergren, Valfrid      57
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1900-01-02--1904-11-29  ingen uppgift      58
GEFLEPOSTEN (1864) 1900-01-02--1904-12-15  Hedvall, Gustaf Fredrik      59
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1905-04-28  Sjöberg, Emil      60
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1900-01-02--1905-05-31  Björklund, Johan Abraham      61
STJERNAN (1890) 1900-01-02--1905-11-30  Persson, Per      62
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1905-12-30  Sjöberg, G.W.    T 1905 12 30  63
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1906-05-22  Forsberg, Axel    Perioden före 1900, se L.  64
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1900-01-02--1906-07-31  Andersson, Anders Emil      65
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1900-01-02--1906-08-29  Berggren, Fredrik      66
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1906-09-29  Myrström, Magnus      67
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1900-01-02--1907-07-16  Andersson, J. Sam.    1907-07-23--1909-06-22 saknas uppgift om redaktör i tidningen.  68
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1900-01-02--1907-09-05  Sandberg, Adolph      69
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1907-09-30  Herslow, Carl    ingen uppgift i T, men se T 1907-09-30  70
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1907-10-25  Key, Helmer      71
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1907-10-31  Tengwall, C. G.      72
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1908-03-31  Dehn, Olof      73
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1908-09-26  Larsson, Viktor      74
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1900-01-02--1908-11-30  Branting, Hjalmar      75
KARLSKRONA WECKOBLAD (1879) 1900-01-02--1908-11-30  Lundh, Nils      76
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1900-01-02--1909-09-13  Gustafsson, Gustaf      77
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1900-01-02--1910-11-08  Holmström, Frans      78
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--1911-03-31  Ericson, Reinhold      79
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-02--1911-04-08  Peterson, Gust. R.      80
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1900-01-02--1911-12-06  Nyberg, Johan    Huvudredaktör ej angiven i T.  81
HELSINGEN (1882) 1900-01-02--1913-06-05  ingen uppgift      82
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1900-01-02--1913-12-31  Hammarberg, Karl      83
VÄSTERVIKS VECKOBLAD (1834) 1900-01-02--1916-12-29  Lundin, Paul      84
NY TID (1892) 1900-01-02--1916-12-31  Lindblad, A. C.      85
RONNEBYPOSTEN (1895) 1900-01-02--1918-04-09  Hansson, Per      86
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--1918-05-18  Burman, Agathon      87
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1918-05-24  Ljunggren, Anders      88
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-02--1918-12-07  Lindh, Karl M.      89
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1900-01-02--1918-12-31  Thorén, Gustaf      90
BAROMETERN (1841) 1900-01-02--1919-01-04  Peterson G. Hj.      91
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1900-01-02--1919-03-26  Malmgren, Ture Robert F.      92
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1900-01-02--1919-05-20  Hellberg, Nathan    död 1919-05-20  93
FOLKETS TIDNING (1857) 1900-01-02--1920-11-15  Bülow, Waldemar      94
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1921-04-15  Sohlman, Harald  huvudred    95
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1900-01-02--1922-10-15  Hansson, Per      96
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1900-01-02--1923-10-07  Gustafsson, Edvard    Lindedal  97
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1924-08-11  Sjöström, Johan Mikael      98
DALPILEN (1854) 1900-01-02--1926-01-09  Englund, August    I red.rutan t o m 1925-11-10, men kvar som redaktör till 1926-01-09 enl T 1926-01-12; till början av 1926 enl Falu länstidning jub.nr 1936-11-20.  99
HALLANDS TIDNING (1889) 1900-01-02--1926-12-15  Lindegren, Martin  utgivare    100
ARBOGA TIDNING (1881) 1900-01-02--1928-12-31  Gyllander, Bengt      101
KORRESPONDENTEN (1846) 1900-01-02--1928-12-31  Lindholm, Fredrik      102
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1929-01-02  Michelsen, William    Avled 1928-12-31.  103
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--1929-05-15  Sundin, Erik Reinhold      104
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1900-01-02--1929-07-26  Michelsen, Albert      105
SYDHALLAND (1893) 1900-01-02--1931-06-30  Lundberg, Theo      106
HALLAND (1876) 1900-01-02--1931-07-13  Hägge, Bengt      107
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1933-06-30  Sällvin, Herman      108
KLARAN (1891) 1900-01-03--1903-03-21  Johansson, Johan      109
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1903-05-26  Lundegård, Karl      110
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1900-01-03--1903-08-04  Elfwing, Lars      111
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1900-01-03--1903-09-30  Bjorkman, Alexis      112
HEMLANDSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1898) 1900-01-03--1903-12-29  Löfgren, Jonas      113
VERNAMO ALLEHANDA (1899) 1900-01-03--1903-12-30  Sjöstrand, Hjalmar      114
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1900-01-03--1904-04-29  Lindström-Saxon, Johan      115
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1900-01-03--1904-06-10  Bergström, Carl Fredrik    T 1904-06-16  116
RONNEBY TIDNING (1876) 1900-01-03--1904-12-01  ingen uppgift      117
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1886) 1900-01-03--1905-03-16  Visén, Karl    Visén död 1905-03-18  118
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-03--1905-06-02  Rosengren, Josef      119
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1900-01-03--1905-08-30  Klasén, Knut Otto      120
SÖLVESBORGSPOSTEN (1857) 1900-01-03--1907-04-20  Hedin, Olof      121
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-03--1907-12-11  Otterdal, Karl      122
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1900-01-03--1908-04-01  Larsson, Lars August      123
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1900-01-03--1908-07-31  Wahlberg, Jonas Erik      124
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-03--1908-12-29  Sohlman, Harald  Hufvudredaktör    125
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-03--1908-12-30  Roos, Carl      126
MOTALA TIDNING (1868) 1900-01-03--1909-07-02  Möller, Jean      127
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1910-04-30  Peterson, Johan    Jub.-nr 1916-03-04.  128
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1900-01-03--1910-12-30  Thorsander, Gustaf      129
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1911-03-31  Ericson, Reinhold      130
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-03--1912-06-12  Dahlgren, Lars Axel Viktor      131
UMEBLADET (1847) 1900-01-03--1913-06-30  Lindroth, Edvard      132
HAPARANDABLADET (1882) 1900-01-03--1913-07-16  Bucht, Henning      133
KARLSHAMN (1871) 1900-01-03--1913-11-28  Lagerblad, Oskar      134
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1915-05-08  Lindvall, K. J.      135
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1915-05-08  Lindvall, K.J.    i redaktionen  136
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1916-03-15  Nèlson, Johannes Fredrik      137
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1900-01-03--1919-05-16  Karström, Emil      138
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1920-06-30  Larsson, Lars Erik    Startdatum är osäkert. I tidn.huvuvdet fr.o.m. 1907-10-30. Enl. Lundstedt är L. redaktör från 1897.  139
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1900-01-03--1926-01-09  Englund, August    I red.rutan t.o.m. 1925-11-10, men kvar som redaktör till början av 1926 enl Falu länstidning jub.nr 1936-11-20.  140
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1900-01-03--1927-09-28  Wallberg, Carl      141
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1929-07-23  Hall, Carl      142
FALUKURIREN (1894) 1900-01-03--1931-02-07  Skarstedt, Waldemar    avled 1931-02-08  143
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1900-01-03--1932-11-17  uppgift saknas      144
MOTALAPOSTEN (1883) 1900-01-03--1933-04-28  Scheutz, Georg      145
SKARA TIDNING (1863) 1900-01-03--1937-12-21  Torgny, E. G.    chefred 1936-09-11--1937-12-21  146
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1900-01-03--1937-12-21  Torgny, E.G.    i redaktionen; chefred 1936-09-11--1937-12-21  147
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-03--1945-04-10  Vrang, Erik P.      148
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1903-07-09  Kvist, Joh.      149
HEMLANDSPOSTEN (1886) 1900-01-04--1905-12-28  Löfgren, Jonas      150
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1906-08-30  Eklund, Oskar      151
ELMHULTS TIDNING (1900) 1900-01-04--1907-08-23  Schantz, Fredric von      152
HOTELL-TIDNING (1888) 1900-01-04--1909-12-30  Petré, Sven      153
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1910-04-28  Peterson, Johan    Jub.-nr 1923-08-03  154
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1900-01-04--1914-02-12  Elfström, Ola Håkansson    Elfström avled 1914-02-18. Minnesteckning i T 1914-02-19  155
LJUSDALS TIDNING (1896) 1900-01-04--1914-03-13  Lidell, Axel J.      156
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1900-01-04--1915-01-02  ingen uppgift      157
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-04--1915-06-28  Broström, Anders Fredrik    avled 1915-06-29  158
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1900-01-04--1919-05-09  Nikander, F. E.      159
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1900-01-04--1919-05-13  Wallin, Erik      160
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-04--1936-12-30  Petersson, A. G.      161
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1903-07-08  Kvist, Joh.      162
NYA TIDAHOLMSPOSTEN (1893) 1900-01-05--1903-12-24  Andrén, Karl  ansv. utg.  osäker uppgift  163
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1900-01-05--1904-10-05  Johansson, Joh.    För Ljungbyposten  164
ALLEHANDA (1899) 1900-01-05--1905-06-03  Björklund, Johan Abraham      165
SVERIGES RESTAURANT-TIDNING (1894) 1900-01-05--1905-12-18  Humble, Gustaf      166
VETLANDAPOSTEN (1893) 1900-01-05--1907-12-06  Ström, Th.      167
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1900-01-05--1909-09-10  Gustafsson, Gustaf      168
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1909-10-29  Wimmerkrantz, Axel    I tidningen t.o.m. 1909-11-12.  169
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-05--1909-10-29  Wimmerkrantz, Axel    I tidningen t.o.m. 1909-11-12  170
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1909-11-12  Wimmerkrantz, Axel      171
JEMTLAND (1893) 1900-01-05--1910-09-17  ingen uppgift      172
GÖTEBORGS MARKNADSBERÄTTELSE (1886) 1900-01-05--1913-05-10  Nygren, Jakob Napoleon      173
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1900-01-05--1913-07-29  ingen uppgift      174
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1900-01-05--1913-11-28  Hirsch, Julius      175
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1900-01-05--1917-12-12  Lundin, August      176
GÖTEBORGS NYHETER (1892) 1900-01-05--1920-12-30  Holmqvist, C. R.  utgivare  Uppgiften försvinner ur tidningen tidigare än 1920-12-30.  177
MEJERITIDNINGEN (1895) 1900-01-05--1923-09-08  Wingborg, Frans August      178
FIGARO (1878) 1900-01-06--1903-09-26  Lundström, Georg    signatur: Jörgen  179
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1900-01-06--1904-07-31  Lundhgren, Otto W.      180
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1900-01-06--1925-08-13  Palme, J.H.    osäker uppgift  181
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1900-01-06--1928-10-13  Ehnberg, Christian      182
LANDSKRONAKURIREN (1899) 1900-01-09--1905-06-29  Axelsson, Per    Enl. T stavas förnamnet Pär.  183
SVERIGES ALLMÄNNA HANDELS- OCH INDUSTRITIDNING (1890) 1900-01-10--1903-07-29  Josephson, Gustaf      184
REVUEN (1892) 1900-01-15--1905-01-15  Petersen, Fl.      185
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1900-01-20--1904-08-23  Severin, Axel      186
AURORA (1899) 1900-01-24--1912-06-29  Pihlman, Joh.      187
NORRKÖPING (1885) 1900-02-16--1903-08-28  Bergström, Albert      188
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-02-17--1903-08-29  ingen uppgift      189
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-04-14--1903-12-15  Dahlborg, Fr.      190
ARBETET (1887) 1900-04-23--1908-11-30  Nilsson, August      191
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-04-30--1941-04-12  Eriksson, Gustaf      192
GÖTEBORGS KOMMUNIKATIONER (1893) 1900-05-01--1907-10-01  Forsström, Nils Wilhelm Sanfrid    osäker uppgift  193
NORRLANDSPOSTENS VECKOUPPLAGA (1897) 1900-05-03--1906-12-14  Eriksson, Gustaf      194
SIGNALEN (1900) 1900-05-25--1906-06-29  Strömberg, Carl Wilhelm Alarik      195
BODEN (1900) 1900-06-09--1905-01-26  Ågren, Ferd.    Tillträdesdatum enl. T 1900-06-09. Frånträdesdatum osäkert.  196
MARSTRAND (1889) 1900-06-23--1908-09-02  Bellander, Gustaf      197
ARVIKA NYHETER (1895) 1900-07-03--1907-04-04  Schönberg, Gustaf    Fr.o.m. 1903-09-25 "För redaktionen:".  198
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-08-01--1906-06-19  Henricsson, J. A.      199
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1900-08-01--1911-11-29  Böhmer, Erik      200
BLEKINGEKURIREN (1892) 1900-09-01--1905-05-31  Källén, A.      201
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1900-09-22--1919-12-31  Blom, Linkoln      202
NORRTELJE TIDNING (1880) 1900-09-25--1909-10-09  Peterson, Gottfrid      203
KALMAR (1864) 1900-10-01--1905-06-30  Lundström, Börje      204
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1900-10-03--1927-08-15  Grundel, Johan Ludvig  red  Tilltalsnamn Ludvig. 1900-11-07--1902-08-08 och 1903-04-03--1927-08-15 endast med titeln ansv.utg.  205
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1916-09-30  Carlsson, Johan    T: "för redaktionen"  206
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1934-05-24  Lidman, Axel    T: "för redaktionen"; från 1916-10-03 "chefredaktör"; avled 1934-05-23  207
FÖRPOSTEN (1865) 1900-11-16--1919-12-27  Olsson, Johan Ferdinand  ansvarig utgivare    208
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1911-04-03  Söderberg, E.N.  dir  1910-04-01--1911-04-03: "redaktion: Söderberg, E.N., Östling, Alb., Holmberger, L. H. V."  209
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-12-15--1917-05-31  Hedlund, Henrik      210
SKÄRGÅRDEN (1897) 1900-12-19--1904-12-31  Westberg, Johan Edvard      211
GRENNA NYHETER OCH ANNONSBLAD (1900) 1900-12-19--1910-12-28  Kjellström, Claes Robert    Tituleras endast utgivare i tidningen 1901-07-03--1904-03-23  212
HEMMETS VÄN (1898) 1901-01-03--1904-11-23  ingen uppgift      213
KARLSTADSTIDNINGEN VECKOUPPLAGAN (1888) 1901-01-04--1914-03-11  Hellberg, Mauritz      214
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1934-05-25  Lidman, Axel    T: "redaktion"; från 1916-10-03 "chefredaktör"; avled 1934-05-23  215
PATRIOTEN (1892) 1901-01-05--1903-02-14  Skarin, Aug.      216
SKÅNING (1895) 1901-01-05--1908-10-30  Malmberg, Lars Peter    Eg. slutade Malmberg redan 1908-10-23, se T 1908-10-30 och Malmbergs avskedsartikel T 1908-10-23. Malmberg flyttade till Värmland.  217
FRYKEN (1901) 1901-01-11--1903-03-19  Johansson, Johan      218
VÄSTRA SVERIGE (1901) 1901-01-15--1922-03-31  Grönlund, J. A.      219
UPSALA (1845) 1901-02-06--1904-06-11  Möllersvärd, Gottfried    1904-06-13-- 1904 06-16 saknas redaktörsuppgift.  220
DAGEN (1896) 1901-03-01--1906-05-04  Sohlman, Harald      221
SALA ALLEHANDA (1880) 1901-04-19--1922-02-15  Söderholm, August      222
AVESTA TIDNING (1882) 1901-04-19--1922-02-16  Söderholm, Aug.      223
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1901-05-07--1904-10-21  Marino, A      224
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1901-05-18--1911-10-21  Elander, Otto      225
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-06-15--1917-12-29  Hagberg, John      226
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1901-07-25--1907-03-30  Severin, Georg      227
SMÅLANDSBLADET (1901) 1901-08-23--1904-12-30  Svensson, Carl Fredrik  ansv. utg.  ej uppgift i tidningen  228
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1901-09-11--1903-06-03  Fernlund, Herman  red  redaktörer: Herman Fernlund, Axel Johansson  229
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1901-09-11--1903-06-03  Johansson, Axel  red  redaktörer: Herman Fernlund, Axel Johansson  230
YSTADSPOSTEN (1885) 1901-10-01--1908-12-31  Brag, Heribert      231
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1901-10-02--1903-04-11  Ericsson, Gustaf E.    "Redaktörer:"  232
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1901-10-02--1903-04-11  Seldener, Herman    "Redaktörer:"  233
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-10-02--1936-03-27  Willhard, Anders      234
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1901-10-05--1905-10-03  Petersson, Johan Osdkar Leonard      235
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1901-10-16--1904-10-31  Walldén, Wilhelm      236
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-10-18--1919-07-02  Karlgren, Martin      237
BERGSLAGEN (1901) 1901-11-15--1903-03-31  Hammarlund, Gunnar  redaktion    238
BERGSLAGEN (1901) 1901-11-15--1905-07-14  Grundel, K.A.  redaktion    239
LJUSDALS NYHETER (1901) 1901-11-30--1909-12-17  ingen uppgift      240
STOCKHOLMSBLADET (1901) 1901-12-02--1906-06-30  Ljunglund, Leonard    Sista numret: Ljuglund (!).  241
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1901-12-02--1912-01-08  Ander, Emil      242
KRÖNIKAN (1901) 1901-12-07--1909-03-13  Bellander, Gustaf    sign. Petter Frisk; Bellander avled den 7 mars 1909  243
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1901-12-07--1909-08-14  ingen uppgift      244
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1901-12-14--1906-09-29  Lundström, Vilhelm    1901-12-14 står L. endast som ansvarig utgivare; som redaktör fr.o.m. 1901-12-16  245
GRENNA TIDNING (1858) 1901-12-15--1926-09-14  Söderling, Sten Erik      246
HÖRBY DAGBLAD (1902) 1901-12-17--1903-01-07  Hall, Johannes      247
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1909-05-03  Palm, Sven    Avled 1909-05-04, dödsruna i T 1909-03-05  248
DALARNAS NYHETER (1902) 1901-12-19--1904-05-16  Holmberg, Gustaf H:son      249
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1901-12-27--1909-07-17  Rydner, Lars    Avled 1909-07-16  250
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1909-11-12  Wimmerkrantz, Axel      251
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1901-12-31--1903-05-01  Landén, Uno V.      252
ÖSTGÖTEN (1874) 1902-01-02--1905-09-05  Bierke, Nils      253
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1902-01-03--1903-11-11  Magnusson, August      254
HESSLEHOLMS TIDNING (1889) 1902-01-04--1905-12-14  Sandqvist, Oskar  ansvarig utgivare    255
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-04--1916-12-29  Brander, Anders    "För redaktionen:"  256
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1902-01-10--1918-02-18  Otto, Karl      257
FOLKBLADET (1894) 1902-01-11--1907-03-30  Wessel, Nils      258
SALATIDNINGEN (1901) 1902-01-20--1903-01-28  Sandbärj, L. P.    även ansv. utg. enl T  259
WESTERBOTTEN (1870) 1902-03-04--1905-12-19  ingen uppgift      260
ARBETARBLADET (1902) 1902-03-14--1903-01-31  Ågren, Robert      261
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1902-05-01--1904-08-20  Larsson, Ola      262
NORRBOTTENSPOSTEN (1847) 1902-06-02--1914-06-29  Salomonsson, S.      263
NORRKÖPINGS HYRESLISTA (1902) 1902-06-14--1907-03-30  Hammarberg, Karl Leonard    osäker uppgift  264
LUNDS DAGBLAD (1897) 1902-06-19--1906-12-01  Lundgren, Karl Hjalmar      265
NYNÄS OCH SÖDERTÖRNS TIDNING (1902) 1902-06-21--1906-05-04  Keen, Gustaf      266
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1902-07-01--1906-06-30  Andersson, K.J.      267
VARBERGSPOSTEN (1894) 1902-07-04--1903-08-01  Berg, Gustaf      268
HVAD NYTT I DAG? (1898) 1902-07-04--1906-09-27  Hallgren, Adolf      269
BRAND (1898) 1902-07-15--1904-11-15  Jensen, A.O.      270
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1902-08-11--1904-06-06  Edin, Nils      271
WERMLÄNDINGEN (1880) 1902-09-03--1903-01-07  Widmark, Harald      272
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1902-09-04--1903-02-20  Dürango, Elfrid      273
KISAPOSTEN (1902) 1902-09-10--1903-05-30  Lundborg, Ragnar    red. och ansv. utg.  274
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1902-10-02--1903-11-05  Svartengren, Yngve      275
TROSATIDNINGEN (1896) 1902-10-10--1910-10-14  Olander, Otto      276
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1902-10-10--1911-12-23  Malm, Ernst      277
ROSLAGENS TIDNING (1902) 1902-10-15--1904-06-06  Aldeen, John      278
MÖNSTERÅSBLADET (1902) 1902-10-25--1903-04-30  Danielsson, Joh.      279
OSKARSHAMNSBLADET (1902) 1902-10-25--1906-08-31  Danielsson, Johan      280
VÄSTERNORRLANDS DAGBLAD (1902) 1902-11-01--1903-01-24  Liander, G. Halfdan      281
LYSEKILSKURIREN (1901) 1902-11-01--1907-10-05  Törnfelt, J.      282
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1904-09-30  Ramberg, Carl  utgivare    283
NORRBOTTENS LÄNS TIDNING (1895) 1902-11-06--1904-10-20  ingen uppgift      284
ARBETAREN (1902) 1902-11-15--1903-03-28  ingen uppgift      285
HÖRBYPOSTEN CENTRALSKÅNE (1891) 1902-11-18--1910-05-28  Säfstrand, Ivar      286
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1902-11-19--1915-02-20  Berg, Carl August      287
MIDDAGSPOSTEN (1902) 1902-11-21--1903-01-31  Rydgren, Mauritz      288
VÄRMLANDS DAGBLAD (1902) 1902-11-22--1905-11-13  Nordin, Richard      289
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1902-11-24--1903-05-28  Burman, Petrus      290
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-11-28--1907-08-30  Karlson, Frans E.      291
EXPRESS (1902) 1902-11-29--1903-01-11  Sandberg, Algot      292
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1905-10-18  Barr, Knut  dr    293
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-12-01--1905-10-18  Barr, Knut      294
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-12-01--1905-10-18  Barr, Knut      295
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1902-12-05--1904-01-15  Schön, August      296
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1902-12-05--1905-06-30  Frösell, Gottfrid      297
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-12-06--1903-06-30  Axelsson, C.M.      298
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1910-04-25  Sohlman, H  Huvudredaktör    299
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1951-06-16  Hägge, Bengt      300
KALMARSUNDSPOSTEN (1903) 1902-12-09--1904-02-02  Dahlin, C.E.      301
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1902-12-16--1903-04-30  Fällman, Johan    T jub.-nr 1940-05-17. Frånträdesdatum osäkert.  302
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1902-12-17--1904-06-03  Grandien, Rudolf      303
SEFFLE NYHETER (1903) 1902-12-17--1907-12-31  Danielson, A.      304
GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGAN (1880) 1903-01-01--1904-12-15  Hedvall, G. F.      305
FOLKBLADET FRAMTIDEN (1903) 1903-01-02--1903-07-02  Lindbeck, Johannes      306
LEKSANDSTIDNINGEN (1903) 1903-01-02--1904-09-20  Siljedal, Erik      307
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-02--1916-12-30  Brander, Anders      308
ILLUSTRERADT HVAD NYTT? (1899) 1903-01-03--1905-11-26  Ljunglund, Leonard    T: Leon.  309
TRELLEBORGS NYHETS OCH ANNONSTIDNING (1903) 1903-01-03--1907-01-26  Jönsson, C. H.      310
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1903-01-03--1912-08-10  Rahm, Wilhelm    [Redaktion:]  311
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1903-01-03--1912-08-10  Svensson, K. A.    [Redaktion:]  312
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1903-01-08--1911-12-28  Norberg, J.      313
WERMLÄNDINGEN (1880) 1903-01-14--1906-11-02  Sellman,Julius      314
NORDSVENSKA POSTEN (1903) 1903-01-27--1904-01-02  Elfstadius, Karl      315
KVÄLLEN (1903) 1903-02-01--1903-05-17  Hjärne, Boo  redaktörer    316
KVÄLLEN (1903) 1903-02-01--1903-05-17  Manner, Magnus Valdemar  redaktörer    317
ARBETARBLADET (1902) 1903-02-03--1908-09-30  Rosén, Emil      318
MALMFÄLTENS TIDNINGAR (1901) 1903-02-24--1904-11-18  Martinelle, Algot  utgivare    319
HEMMANSEGAREN (1903) 1903-03-02--1919-06-07  Elers, Ebbe      320
KLARAN (1891) 1903-03-24--1905-11-11  Nordin, Richard      321
FRYKEN (1901) 1903-03-26--1905-11-09  Nordin, Richard      322
LÖRDAGEN (1903) 1903-03-28--1903-05-09  Wallén, Carl O.    1903-03-28--1903-04-25 står det endast utgivare.  323
ARBETAREN (1902) 1903-04-01--1904-05-02  Norrléen, Wilhelm      324
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1903-04-03--1903-09-25  Hägglund, Hugo      325
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1903-04-03--1904-10-28  Hammarlund, Gunnar    "redaktion:"  326
BERGSLAGEN (1901) 1903-04-03--1905-07-14  Palm, Erik Otto  redaktion    327
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1903-04-03--1928-09-08  Nyberg, Astrid Birgitta      328
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1903-04-14--1905-10-30  Seldener, Herman      329
SVENSKE ARBETAREN, DEN (1903) 1903-04-25--1904-06-25  Skarin, Aug.      330
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1903-05-01--1926-06-07  Rosén, Gustav      331
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1903-05-06--1912-07-11  Sammuli, Axel      332
LIMHAMNSBLADET (1903) 1903-05-08--1904-07-08  Berglund, Nils      333
NORRA SKÅNE (1900) 1903-05-19--1904-01-26  Thelin, Anders      334
UDDEVALLA VECKOBLAD (1903) 1903-05-20--1903-08-05  Fjellman, E.    trol. Efraim Fjellman. Enl. Ny tid 1903-06-02 dock Patrik Erikson Fjellman.  335
LÖRDAGEN (1903) 1903-05-23--1904-02-06  Engman, A. F. V.    Ingen uppgift i T 1903-09-12--19  336
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1903-05-27--1903-05-30  ingen uppgift      337
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1903-06-02--1924-07-19  Fernlund, Herman      338
KISAPOSTEN (1902) 1903-06-03--1903-06-27  Lundegård, Karl      339
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1903-06-04--1905-08-30  Ljunggren, Hugo V.      340
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-06-04--1948-07-31  Johansson, Axel  red  1948-08-02--1950-10-31 ingen redaktör angiven.  341
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND HALVVECKOUPPLAGAN (1901) 1903-07-01--1905-10-28  Seldener, Herman      342
ÖREBROKURIREN (1902) 1903-07-02--1903-10-20  Bergman, E. A.      343
VÅRT LAND VECKOUPPLAGA (1886) 1903-07-02--1903-12-30  Torelius, Gustaf      344
KISAPOSTEN (1902) 1903-07-04--1903-08-08  Lundborg, Ragnar      345
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-07-10--1903-09-30  ingen uppgift      346
VARBERGSPOSTEN (1894) 1903-08-03--1906-05-01  Högborg, Johan      347
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1903-08-07--1907-12-31  ingen uppgift      348
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1903-08-24--1904-09-29  Hellbom, Erland      349
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1903-09-05--1904-04-22  Samzelius, J.      350
NYA POSTEN (1903) 1903-09-19--1928-03-17  Hultman, Karl      351
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-09-25--1907-11-05  Schönberg, Hilding    T.o.m. 1907-04-04 "För redaktionen:".  352
VÅRT LAND (1885) 1903-09-27--1904-08-27  Nyström J. F.      353
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1903-09-28--1926-01-27  Österberg, Gustaf      354
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1903-09-29--1910-11-18  Lindahl, Ernst H.      355
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1903-10-02--1906-09-28  Neuman, Karl      356
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-02--1944-06-30  Ljunggren, Elof      357
FIGARO (1878) 1903-10-03--1904-10-01  Nyström, Torvald      358
NÄRKES ANNONSBLAD (1903) 1903-10-06--1903-12-22  Samzelius, J.      359
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-08--1945-01-13  Ljunggren, Elof  red    360
MARIEFREDSTIDNINGEN (1902) 1903-10-16--1904-01-15  Schön, Torbjörn      361
ÖREBROKURIREN (1902) 1903-10-22--1906-11-30  Eriksson, K.      362
MALMÖTIDNINGEN (1895) 1903-11-06--1906-10-15  Hanzén, John      363
VESTERNORRLANDS LÄNS TIDNING (1903) 1903-11-12--1903-12-31  Kjellman, John      364
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1903-11-14--1906-09-30  Ericson, Eric Alexis      365
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-11-20--1905-03-14  Redin, Hj. H.      366
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-11-20--1916-12-29  Malmrot, Oskar      367
ÖSTERGYLLEN (1903) 1903-12-02--1904-10-29  Björkman, Alexis      368
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1903-12-05--1905-07-03  Kron, Nils Johan      369
ÖSTRA VESTMANLAND (1888) 1903-12-11--1904-03-15  Gullicsson, Oscar      370

Sidan skapad Tue Mar 05 15:54:16 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond