Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1914-01-01- -1914-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  1
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    2
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-01--1920-12-31  frisinnad    3
ANNONSTIDNINGEN FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1913) 1913-01-01--1914-12-31  moderat  "moderat, dock kanske i vidsträcktare bemärkelse än ordet nu till dags tolkas" T 1913-12-13  4
ANNONSTIDNINGEN FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1913) 1914-01-01--1914-12-31  opolitisk  "kommer från och med detta nummer att redigeras utan hänsyn till något visst parti" T 1914-07-18  5
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1914-01-01--1919-12-31  liberal  Tollin  6
APPELL (1912) 1912-01-01--1919-12-31  oberoende  T 1912-01-15, 1914-12-13, 1915-01-02, 1919-01-04  7
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    8
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    9
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  10
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    11
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  12
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    13
AVESTA TIDNING (1882) 1914-01-01--1914-12-31  moderat liberal    14
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  15
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  16
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1913-01-01--1914-12-31  radikal  T 1913-01-31, SKAT 1914  17
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    18
BILLINGEN (1907) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  19
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1911, 1914--1917  20
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  21
BOGESUND (1907) 1913-01-01--1915-12-31  frisinnad    22
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  23
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  24
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1914-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT  25
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  26
BORÅS DAGBLAD (1908) 1913-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  27
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    28
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    29
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    30
DALABLADET (1906) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT 1914-1917; Liberal SKAT 1915-1916  31
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  32
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  33
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    34
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  35
ENGELHOLMSBLADET (1912) 1912-01-01--1914-12-31  frisinnad  Tollin, s. 134, SKAT 1914.  36
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1914-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  37
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    38
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  39
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    40
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT  41
FALKÖPINGS NYHETER (1912) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT  42
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  43
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  44
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  45
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  46
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  47
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    48
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  49
FRYKSDALEN (1906) 1912-01-01--1916-12-31  liberal  SVAT  50
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    51
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  52
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    53
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  54
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  55
GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  56
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  57
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1912-01-01--1915-12-31  liberal  SVAT  58
GOTLÄNNINGEN (1884) 1914-01-01--1914-12-31  moderat  SKAT  59
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1911-01-01--1915-12-31  moderat  T: 1911-01-04 "arbeta för de moderates framgång" T: 1913-01-04 "moderate! Prenumerara på Eder egen tidning"  60
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    61
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  62
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    63
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  64
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  65
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1914-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SVAT  66
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    67
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  68
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  69
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  70
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    71
HAPARANDABLADET (1882) 1914-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SVAT  72
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  73
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  74
HJOPOSTEN (1913) 1913-01-01--1917-12-31  frisinnad    75
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  76
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1910-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1916  77
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  78
HUSKVARNA TIDNING (1914) 1914-01-01--1914-12-31  fosterländsk  T 1914-02-20  79
HUSKVARNA TIDNING (1914) 1914-01-01--1914-12-31  neutral  T 1914-02-20  80
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  81
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  82
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1914-01-01--1914-12-31  liberal  SKAT  83
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  84
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  85
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    86
IDROTT (1914) 1914-01-01--1916-12-31  frisinnad  T 1914-05-05: "frisinnad och opartisk"  87
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    88
JORDEN OCH FOLKET (1913) 1913-01-01--1915-12-31  bondeförbundet    89
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1912-01-01--1914-12-31  socialdemokratisk  SKAT  90
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  91
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  92
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  93
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  94
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  95
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  96
KALMAR (1864) 1914-01-01--1916-12-31  liberal  SVAT  97
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  98
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  99
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    100
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1912-01-01--1914-12-31  moderat  SVAT 1912, 1914  101
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  102
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  103
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    104
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    105
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1913-01-01--1914-12-31  neutral  SVAT  106
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  107
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    108
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  109
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1912-01-01--1921-12-31  frisinnad  SVAT  110
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    111
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    112
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT 1914  113
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  114
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    115
LILLA TIDNINGEN (1912) 1912-01-01--1914-12-31  neutral  Smith, s. 18.  116
LJUS OCH JORD (1909) 1909-01-01--1915-12-31  socialdemokratisk  T 1909-1912, SVAT 1913  117
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  118
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  119
LUDVIKA TIDNING (1910) 1912-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; moderat frisinnad SVAT 1912; liberal SKAT 1915-1916, GUM 1911, GUM 1913  120
LYKTAN (1914) 1914-01-01--1915-12-31  neutral  "säga sanningen åt alla partier, både höger och vänster", "avslöja Vidis bluffjournalistik" T: 1914-10-22; "fullständigt politiskt neutral"  121
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  122
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1912-01-01--1915-12-31  moderat  1914 Tollin, 1912,1915 SVAT  123
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1914-01-01--1914-12-31  moderat  SKAT  124
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  125
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1910-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT  126
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    127
MELLERUDS TIDNING (1907) 1914-01-01--1921-12-31  frisinnad  GUM, SVAT  128
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1916-12-31  moderat    129
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  130
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  131
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  132
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1912-01-01--1922-12-31  frisinnad  1912-1918, 1920-22 SVAT  133
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1914-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT  134
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1913-01-01--1917-12-31  liberal  SVAT 1913, SKAT 1914-1917  135
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1909-01-01--1918-12-31  partipolitiskt oberoende  136
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  137
NORDHALLAND (1883) 1914-01-01--1914-12-31  moderat  Tollin  138
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1912-01-01--1914-12-31  vänster  SKAT, 1913 SVAT  139
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  140
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  141
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  142
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  T 1914-07-02  143
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  144
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  145
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1911-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  146
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1913-01-01--1914-12-31  neutral  SVAT 1913, SKAT 1914  147
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  148
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  149
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  150
NYA FOLKVILJAN (1906) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT; SKAT  151
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  152
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    153
NYA NORRLAND (1907) 1914-01-01--1914-12-31  socialistisk  Tollin: 1967  154
NYA POSTEN (1903) 1914-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  155
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  156
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  157
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    158
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    159
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    160
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1913) 1913-01-01--1915-12-31  neutral  T 1913-01-16  161
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1914-01-01--1915-12-31  moderat  SVAT 1914, SKAT 1915  162
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1911-01-01--1921-12-31  moderat  SVAT 1911, SKAT 1914--1921  163
ODLAREN (1912) 1912-01-01--1920-12-31  fri och obunden  "Fri och obunden tidning" T 1917-12-22  164
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    165
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    166
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    167
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    168
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT  169
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1912, 1915--1918, 1920  170
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  171
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  172
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  173
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    174
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  175
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  176
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  177
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  178
SIMRISHAMNSTIDNINGEN SYDÖSTRA SKÅNE (1913) 1913-01-01--1914-12-31  moderat    179
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    180
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    181
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  182
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1912-01-01--1919-12-31  moderat  SKAT  183
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    184
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    185
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    186
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  187
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  188
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  189
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  190
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  191
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1914-01-01--1914-12-31  socialistisk  SVAT 1914  192
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  193
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1913-01-01--1914-12-31  liberal    194
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  195
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    196
STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1914) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT  197
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1910-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1910, 1912, 1915--1917  198
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  199
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  T, SKAT fr.o.m. 1911  200
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  201
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1912-01-01--1918-12-31  vänster  SVAT  202
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  203
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  204
SUNNERBO-ALLBOBLADET (1913) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT 1914  205
SVENSK NATIONALTIDNING (1914) 1914-01-01--1914-12-31  nationalistisk  T 1914-04-15; "Tidningens program är: Rätt åt alla, orätt åt ingen!" T 1914-08-22  206
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  207
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  208
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    209
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  210
SYDHALLAND (1893) 1913-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SVAT  211
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  212
SÄTERS TIDNING (1907) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT; liberal SKAT 1915-1916  213
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SKAT  214
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  215
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  216
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT, Tollin 1912 (enl. GUM:1911, 1913, 1916: Liberal, enl. SKAT:1915, Tollin 1915 och SMAT:1911: vänster)  217
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  218
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1914-01-01--1914-12-31  vänster  SVAT  219
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  220
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  221
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  222
SÖDRA SKÅNE (1914) 1914-01-01--1921-12-31  moderat  T: 1914-09-01  223
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1913-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  224
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  225
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  226
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1912-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT 1912-1918, 1920-1923  227
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  228
TIDNINGEN VAGGERYD-SKILLINGARYD (1911) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT  229
TIERPSPOSTEN (1892) 1913-01-01--1916-12-31  neutral  SVAT  230
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  231
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   232
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  233
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  234
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    235
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  236
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    237
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  238
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    239
TROSATIDNINGEN (1896) 1914-01-01--1917-12-31  liberal  SVAT  240
TÖREBODA TIDNING (1907) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  241
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  242
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1914-01-01--1914-12-31  moderat höger  SVAT  243
UMEBLADET (1847) 1908-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1912, 1914  244
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1912-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1912--1914  245
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1915-12-31  frisinnad  Tollin  246
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1918  247
VARBERGSPOSTEN (1894) 1911-01-01--1914-12-31  moderat liberal    248
VECKOREVYN (1914) 1914-01-01--1915-12-31  opolitisk  "står icke i något partis sold" T: 1914-12-05  249
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  250
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  251
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  252
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  253
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    254
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    255
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  256
VETLANDAPOSTEN (1893) 1914-01-01--1915-12-31  moderat frisinnad  SKAT  257
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  258
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  259
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    260
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1914) 1914-01-01--1914-12-31  socialdemokratisk    261
VÄRMLANDSBERG (1906) 1913-01-01--1915-12-31  neutral    262
VÄRNAMOBLADET (1908) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  263
VÄSTBOBLADET (1912) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  264
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  265
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  GUM 1911, SVAT  266
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  267
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    268
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    269
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    270
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    271
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    272
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    273
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    274
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    275
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    276
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1914-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk    277
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  278
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  279
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  280
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  281
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1910-01-01--1917-12-31  moderat  T 1910-01-04, 1911-01-03; SVAT 1911--1917  282
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    283
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  284
ÖREBRO STADS OCH LÄNS ANNONSBLAD (1912) 1912-01-01--1915-12-31  neutral  1914-1915 SVAT  285
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  286
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  287
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  288
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1912-01-01--1917-12-31  moderat höger  SKAT 1912, 1914--1917  289
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  290
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  291
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  292
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1914-01-01--1916-12-31  moderat  SVAT  293
ÖSTGÖTACICERONEN (1912) 1912-01-01--1914-12-31  neutral  SVAT  294
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1914-01-01--1915-12-31  moderat  SVAT 1914-15. För 1916 saknas uppgift för T. Denna gäller eg. Östgöta correspondenten.  295
ÖSTGÖTEN (1874) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  296

Sidan skapad Fri Mar 01 22:50:59 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond