Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1914-01-01- -1914-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1888) 1888-01-01--1918-12-31  konservativ  T 1890-12-31, SKAT 1906, 1908, 1910; SVAT 1911--1917; enl. GUM 1911 och 1913: moderat. I själva tidningen ofta: höger (T 1904-12-28)  2
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1890-01-01--1918-12-31  frisinnad  SKAT 1890--1893 (i annons ), 1906, 1908, 1910, 1912; SVAT 1911, 1916--1918  3
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  4
TRIUMF (1891) 1896-01-01--1916-12-31  liberal    5
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    6
NYA SYDSVENSKA WECKOBLADET (1898) 1898-01-01--1914-12-31  konservativ  T 1914-02-19: "Hans [O.H. Elfström] politiska läggning var starkt konservativ..."  7
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  8
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  9
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-01--1914-12-31  konservativ  Tollin, SVAT  10
AFTONBLADET (1830) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  11
WERMLANDS ALLEHANDA (1872) 1900-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT, T; "kristendom- och nykterhetsvänlig"  12
FRÅN BIRGER JARLS STAD (1884) 1900-01-01--1916-12-31  frisinnad  T: 1901-11-13  13
ARBETARETIDNINGEN (1900) 1900-01-01--1916-12-31  neutral    14
GEFLE DAGBLAD (1895) 1900-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  15
ASKERSUNDS VECKOBLAD (1879) 1900-01-01--1917-12-31  moderat  SKAT SVAT  16
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    17
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  18
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    19
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  20
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  21
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    22
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  23
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    24
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    25
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  26
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    27
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  28
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  29
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  30
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    31
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    32
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  33
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    34
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  35
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    36
GRENNA TIDNING (1858) 1901-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    37
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1901-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  Ståhl; SKAT 1908, 1910, 1912, 1915--1917  38
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  39
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  40
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  41
VÄSTRA DAGBLADET SKARABORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1914-12-31  frisinnad    42
UDDEVALLATIDNINGEN (1902) 1902-01-01--1917-12-31  frisinnad  Tollin,T "till vänster om Bohusläningen" T: 1902-05-02, SKAT: 1906, 1911-16  43
BORÅSPOSTEN HALFVECKOUPPLAGAN (1903) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    44
VÄSTRA DAGBLADET TROLLHÄTTEPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    45
VÄSTRA DAGBLADET VÄNERSBORGSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1918-12-31  frisinnad    46
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  47
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  48
TROLLHÄTTANS TIDNING (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    49
VÄSTRA DAGBLADET BORÅSPOSTEN (1903) 1903-01-01--1918-12-31  frisinnad    50
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    51
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  52
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  53
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    54
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1906-01-01--1914-12-31  moderat frisinnad  SKAT  55
HELSINGEN (1882) 1906-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  56
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1906-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT  57
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1906-01-01--1915-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915; SVAT 1911  58
BERGSLAGEN (1901) 1906-01-01--1915-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, SVAT 1911, 1913-1915.  59
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1906-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT, SVAT  60
FALKÖPINGSPOSTEN (1899) 1906-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  61
TOMELILLA TIDNING (1905) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT   62
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1906-01-01--1916-12-31  liberal  SKAT; frisinnad 1911, 1913 enl. SVAT  63
LJUSDALS NYHETER (1901) 1906-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913; SKAT 1914-1917  64
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1906-01-01--1917-12-31  moderat frisinnad  SKAT 1906, 1908; SVAT 1911; SKAT 1914--1917  65
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1906-01-01--1918-12-31  konservativ  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918  66
FÖRPOSTEN (1865) 1906-01-01--1919-12-31  moderat konservativ    67
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  68
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  69
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  70
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  71
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    72
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  73
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  74
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  75
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  76
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  77
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  78
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  79
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    80
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  81
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  82
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  83
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  84
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  85
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    86
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    87
VÄSTRA DAGBLADET GÖTEBORGSUPPLAGAN (1906) 1906-01-02--1914-12-31  frisinnad    88
ÖLANDSBLADET (1868) 1906-01-02--1919-12-31  moderat    89
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    90
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  91
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  92
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  93
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    94
UMEBLADET (1847) 1908-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1912, 1914  95
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1908-01-01--1916-12-31  moderat liberal  T, 1908; SKAT 1910, 1912, 1914--1916.  96
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  97
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    98
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  99
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  100
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  101
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    102
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    103
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  104
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  105
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  106
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  107
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  108
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  109
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    110
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  111
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    112
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  113
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  114
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  115
LJUS OCH JORD (1909) 1909-01-01--1915-12-31  socialdemokratisk  T 1909-1912, SVAT 1913  116
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1909-01-01--1918-12-31  partipolitiskt oberoende  117
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    118
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    119
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    120
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  121
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  122
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  123
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1910-01-01--1915-12-31  frisinnad  Tollin  124
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1910-01-01--1915-12-31  moderat liberal  SKAT  125
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1910-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1916  126
MELLERUDSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1916-12-31  moderat    127
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1910-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT 1910, 1912, 1915--1917  128
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1910-01-01--1917-12-31  moderat  T 1910-01-04, 1911-01-03; SVAT 1911--1917  129
STRÖMSTADS TIDNING (1866) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  T, SKAT fr.o.m. 1911  130
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1910-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1918  131
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    132
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  133
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    134
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  135
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    136
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  137
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  138
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  139
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  140
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  141
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    142
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    143
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  144
ÖSTGÖTEN (1874) 1911-01-01--1914-12-31  liberal  SVAT  145
VARBERGSPOSTEN (1894) 1911-01-01--1914-12-31  moderat liberal    146
GREBBESTADSPOSTEN (1904) 1911-01-01--1915-12-31  moderat  T: 1911-01-04 "arbeta för de moderates framgång" T: 1913-01-04 "moderate! Prenumerara på Eder egen tidning"  147
FALKENBERGSPOSTEN (1905) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT  148
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1911-01-01--1916-12-31  frisinnad  SVAT, Tollin 1912 (enl. GUM:1911, 1913, 1916: Liberal, enl. SKAT:1915, Tollin 1915 och SMAT:1911: vänster)  149
BLEKINGE FOLKBLAD (1903) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1911, 1914--1917  150
NYA FOLKVILJAN (1906) 1911-01-01--1917-12-31  socialdemokratisk  SVAT; SKAT  151
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1911-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  152
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  GUM 1911, SVAT  153
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1911-01-01--1921-12-31  moderat  SVAT 1911, SKAT 1914--1921  154
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    155
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    156
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  157
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    158
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  159
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  160
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  161
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  162
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  163
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    164
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  165
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  166
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  167
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  168
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    169
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    170
ENGELHOLMSBLADET (1912) 1912-01-01--1914-12-31  frisinnad  Tollin, s. 134, SKAT 1914.  171
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1912-01-01--1914-12-31  moderat  SVAT 1912, 1914  172
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1912-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SKAT 1912--1914  173
LILLA TIDNINGEN (1912) 1912-01-01--1914-12-31  neutral  Smith, s. 18.  174
ÖSTGÖTACICERONEN (1912) 1912-01-01--1914-12-31  neutral  SVAT  175
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1911) 1912-01-01--1914-12-31  socialdemokratisk  SKAT  176
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1912-01-01--1914-12-31  vänster  SKAT, 1913 SVAT  177
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1912-01-01--1915-12-31  liberal  SVAT  178
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1912-01-01--1915-12-31  moderat  1914 Tollin, 1912,1915 SVAT  179
ÖREBRO STADS OCH LÄNS ANNONSBLAD (1912) 1912-01-01--1915-12-31  neutral  1914-1915 SVAT  180
FRYKSDALEN (1906) 1912-01-01--1916-12-31  liberal  SVAT  181
GESTRIKEBYGD (1912) 1912-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  182
LUDVIKA TIDNING (1910) 1912-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT/SKAT; moderat frisinnad SVAT 1912; liberal SKAT 1915-1916, GUM 1911, GUM 1913  183
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1912-01-01--1917-12-31  moderat höger  SKAT 1912, 1914--1917  184
SUNDBYBERGS OCH SOLNA TIDNING (1900) 1912-01-01--1918-12-31  vänster  SVAT  185
SKELLEFTEÅ NYA TIDNING (1860) 1912-01-01--1919-12-31  moderat  SKAT  186
APPELL (1912) 1912-01-01--1919-12-31  oberoende  T 1912-01-15, 1914-12-13, 1915-01-02, 1919-01-04  187
ODLAREN (1912) 1912-01-01--1920-12-31  fri och obunden  "Fri och obunden tidning" T 1917-12-22  188
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1912, 1915--1918, 1920  189
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1912-01-01--1921-12-31  frisinnad  SVAT  190
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1912-01-01--1922-12-31  frisinnad  1912-1918, 1920-22 SVAT  191
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1912-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT 1912-1918, 1920-1923  192
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  193
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  194
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  195
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  196
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    197
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  198
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  199
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    200
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  201
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  202
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  203
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  204
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  205
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  206
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  207
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    208
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    209
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    210
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  211
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1913-01-01--1914-12-31  liberal    212
ANNONSTIDNINGEN FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1913) 1913-01-01--1914-12-31  moderat  "moderat, dock kanske i vidsträcktare bemärkelse än ordet nu till dags tolkas" T 1913-12-13  213
SIMRISHAMNSTIDNINGEN SYDÖSTRA SKÅNE (1913) 1913-01-01--1914-12-31  moderat    214
SYDHALLAND (1893) 1913-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SVAT  215
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1913-01-01--1914-12-31  neutral  SVAT  216
NORRLANDSTIDNINGEN (1901) 1913-01-01--1914-12-31  neutral  SVAT 1913, SKAT 1914  217
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1913-01-01--1914-12-31  radikal  T 1913-01-31, SKAT 1914  218
JORDEN OCH FOLKET (1913) 1913-01-01--1915-12-31  bondeförbundet    219
BOGESUND (1907) 1913-01-01--1915-12-31  frisinnad    220
BORÅS DAGBLAD (1908) 1913-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  221
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1913-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  222
NYNÄSHAMNSPOSTEN (1913) 1913-01-01--1915-12-31  neutral  T 1913-01-16  223
VÄRMLANDSBERG (1906) 1913-01-01--1915-12-31  neutral    224
TIERPSPOSTEN (1892) 1913-01-01--1916-12-31  neutral  SVAT  225
HJOPOSTEN (1913) 1913-01-01--1917-12-31  frisinnad    226
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1913-01-01--1917-12-31  liberal  SVAT 1913, SKAT 1914-1917  227
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  228
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  229
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  230
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  231
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  232
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    233
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    234
HUSKVARNA TIDNING (1914) 1914-01-01--1914-12-31  fosterländsk  T 1914-02-20  235
FALKÖPINGS NYHETER (1912) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT  236
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  T 1914-07-02  237
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT  238
SUNNERBO-ALLBOBLADET (1913) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT 1914  239
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SKAT  240
TIDNINGEN VAGGERYD-SKILLINGARYD (1911) 1914-01-01--1914-12-31  frisinnad  SVAT  241
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1914-01-01--1914-12-31  liberal  SKAT  242
GOTLÄNNINGEN (1884) 1914-01-01--1914-12-31  moderat  SKAT  243
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1914-01-01--1914-12-31  moderat  SKAT  244
NORDHALLAND (1883) 1914-01-01--1914-12-31  moderat  Tollin  245
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1914-01-01--1914-12-31  moderat höger  SVAT  246
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT 1914  247
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    248
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ    249
SÖDERTÄLJE-SÖDERTÖRNSPOSTEN (1906) 1914-01-01--1914-12-31  moderat konservativ  SKAT  250
AVESTA TIDNING (1882) 1914-01-01--1914-12-31  moderat liberal    251
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1914-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SVAT  252
HAPARANDABLADET (1882) 1914-01-01--1914-12-31  moderat liberal  SVAT  253
SVENSK NATIONALTIDNING (1914) 1914-01-01--1914-12-31  nationalistisk  T 1914-04-15; "Tidningens program är: Rätt åt alla, orätt åt ingen!" T 1914-08-22  254
HUSKVARNA TIDNING (1914) 1914-01-01--1914-12-31  neutral  T 1914-02-20  255
ANNONSTIDNINGEN FÖR YSTAD OCH OMNÄJD (1913) 1914-01-01--1914-12-31  opolitisk  "kommer från och med detta nummer att redigeras utan hänsyn till något visst parti" T 1914-07-18  256
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1914) 1914-01-01--1914-12-31  socialdemokratisk    257
NYA NORRLAND (1907) 1914-01-01--1914-12-31  socialistisk  Tollin: 1967  258
SMÅLÄNNINGEN (1909) 1914-01-01--1914-12-31  socialistisk  SVAT 1914  259
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1914-01-01--1914-12-31  vänster  SVAT  260
BILLINGEN (1907) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  261
STOCKHOLMS LÄNS NYHETER (1914) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SKAT  262
TÖREBODA TIDNING (1907) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  263
VÄRNAMOBLADET (1908) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  264
VÄSTBOBLADET (1912) 1914-01-01--1915-12-31  frisinnad  SVAT  265
NÄSSJÖ NYHETER (1910) 1914-01-01--1915-12-31  moderat  SVAT 1914, SKAT 1915  266
ÖSTGÖTAPOSTEN (1895) 1914-01-01--1915-12-31  moderat  SVAT 1914-15. För 1916 saknas uppgift för T. Denna gäller eg. Östgöta correspondenten.  267
VETLANDAPOSTEN (1893) 1914-01-01--1915-12-31  moderat frisinnad  SKAT  268
LYKTAN (1914) 1914-01-01--1915-12-31  neutral  "säga sanningen åt alla partier, både höger och vänster", "avslöja Vidis bluffjournalistik" T: 1914-10-22; "fullständigt politiskt neutral"  269
VECKOREVYN (1914) 1914-01-01--1915-12-31  opolitisk  "står icke i något partis sold" T: 1914-12-05  270
IDROTT (1914) 1914-01-01--1916-12-31  frisinnad  T 1914-05-05: "frisinnad och opartisk"  271
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1914-01-01--1916-12-31  frisinnad  SKAT  272
KALMAR (1864) 1914-01-01--1916-12-31  liberal  SVAT  273
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1914-01-01--1916-12-31  moderat  SVAT  274
DALABLADET (1906) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT 1914-1917; Liberal SKAT 1915-1916  275
STRÖMSUNDS TIDNING (1906) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SKAT  276
SÄTERS TIDNING (1907) 1914-01-01--1917-12-31  frisinnad  SVAT; liberal SKAT 1915-1916  277
TROSATIDNINGEN (1896) 1914-01-01--1917-12-31  liberal  SVAT  278
ENKÖPINGS TIDNING (1885) 1914-01-01--1918-12-31  frisinnad  SVAT  279
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1914-01-01--1918-12-31  moderat  SKAT  280
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1914-01-01--1919-12-31  liberal  Tollin  281
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-01--1920-12-31  frisinnad    282
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1914-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk    283
MELLERUDS TIDNING (1907) 1914-01-01--1921-12-31  frisinnad  GUM, SVAT  284
SÖDRA SKÅNE (1914) 1914-01-01--1921-12-31  moderat  T: 1914-09-01  285
NYA POSTEN (1903) 1914-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  286
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  287
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  288
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  289
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  290
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    291
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  292
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  293
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  294
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  295
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    296

Sidan skapad Sat Feb 24 10:38:13 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond