Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1930-01-01- -1930-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    1
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  2
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  3
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    4
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    5
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    6
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  7
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  8
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      9
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    10
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    11
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  12
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  13
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    14
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    15
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    16
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    17
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    18
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      19
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    20
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    21
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    22
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1903-04-27--1934-11-06  Andersson, Johan Samuel  redaktören    23
TIERPSPOSTEN (1892) 1903-04-27--1934-11-06  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    24
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  25
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  26
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-14--1944-06-30  Ljunggren, Elof    27
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1903-12-19--1939-02-18  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  redaktören, filosofie kandidaten  Tilltalsnamn: Mauritz  28
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-27--1943-02-16  Persson, Per Axel      29
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1904-05-04--1936-12-30  Ollén, Natanael Petrus  redaktören    30
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1904-06-08--1939-07-13  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan    31
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-02-20--1934-12-30  Osterman, John Oskar  redaktören    32
GEVALIA (1905) 1905-04-07--1934-12-15  Eriksson, Ernst Gustaf  redaktören    33
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1905-04-26--1941-12-06  Svensson, Albert Kaleb    Ingen ansv. utg.kontinuerligt angiven i tidningen.  34
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      35
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1905-09-15--1933-02-28  Olsson, Olof  boktryckaren    36
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-20--1940-09-18  Kristiansson, Carl Johan Julius  Typograf    37
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      38
SKARAPOSTEN (1906) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    39
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    40
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1908-11-26--1936-08-20  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören  För Nya dagligt allehanda Vårt land.  41
KISATIDNINGEN (1906) 1908-12-15--1939-12-30  Hultman, Karl  boktryckaren    42
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    43
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1909-05-03--1934-11-30  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    44
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-06-29--1932-12-13  Ohlsson, lars  redaktören    45
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm      46
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    47
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1909-11-19--1938-11-30  Karlgren, Karl Johan Martin      48
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-06--1931-12-25  Hallenius, Johan Viktor  folkskoleläraren  T: ansv. utg. fr.o.m. 1909-12-23; ingen uppg. om ansv. utg. 1931-12-26--1932-01-20.  49
ÖSTGÖTEN (1874) 1910-02-12--1931-08-25  Hanzén, Johan [John]  redaktören    50
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    51
SVENSKA POSTEN (1873) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    52
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    53
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-08-04--1939-03-09  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    54
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1910-09-03--1930-08-04  Ekdahl, Nils Gustaf Emil  redaktör    55
FOLKET (1906) 1910-09-30--1941-05-13  Pettersson, Oskar Julius  tidningsmannen    56
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1910-12-21--1940-06-30  Sandblom, Erik Rustan  redaktören    57
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-24--1943-07-09  Andersson, Carl Leonard  red.sekreteraren    58
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  59
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    60
WESTGÖTEN (1888) 1911-03-31--1940-03-20  Severin, Ernst Otto Hjalmar  Redaktör    61
BORÅS TIDNING (1838) 1911-03-31--1940-03-20  Sewerin, Ernst Otto Hjalmar  redaktör    62
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1911-04-13--1930-12-17  Rinman, Erik Benjamin  redaktören    63
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    64
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-06-23--1934-11-04  Löfstedt, Efraim  redaktören    65
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      66
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1912-01-13--1934-05-21  Peterson, Axel Edvin  redaktionssekreteraren    67
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    68
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1912-05-03--1936-09-24  Elvers, Carl Johan  jurist och filosofiekand    69
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    70
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören  För båda upplagorna  71
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1913-06-05--1935-01-27  Wikström, Anton  riksdagsmannen    72
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1913-07-05--1932-12-15  Wigert-Lundström, Carl Hakon  redaktören    73
KORRESPONDENTEN (1846) 1913-07-25--1931-05-25  Österberg, Edvin Ivar Hugo  Redaktören    74
KINDAPOSTEN (1894) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    75
VIMMERBY TIDNING (1884) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    76
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1913-09-08--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    77
TJUSTS TIDNING (1886) 1913-09-18--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    78
VECKOPOSTEN (1868) 1913-11-03--1936-11-07  Byström, Jakob Jakobsson  Redaktören    79
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-12--1936-02-28  Fischer, Jakob  redaktören    80
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1914-03-04--1933-01-20  Sjödin, Peter      81
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1914-06-19--1933-05-15  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    82
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    83
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1914-11-10--1930-08-29  Svedberg, Karl Hjalmar      84
NORRLANDSBLADET (1909) 1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten    85
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    86
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1915-10-05--1945-08-07  Kjerrulf, Clas Ragnar Zefanias  redaktören    87
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-11-03--1934-11-05  Olsson, Gustav Adolv  journalisten    88
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    89
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    90
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1915-11-05--1930-07-01  Thorén, Carl August  redaktören    91
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-11-08--1938-06-21  Törnblom, Carl Ferdinand  predikanten    92
SALTSJÖBADEN (1908) 1915-11-15--1930-11-05  Jacobsson, Johan Gothfrid Adalbert  redaktören    93
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-12-11--1938-10-07  Martins, Martin Fredrik Gideon  Redaktören    94
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    95
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  Redaktören    96
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  redaktören    97
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-26--1944-04-10  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    98
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1916-07-05--1941-09-23  Serrander, Ernest  redaktionssekreteraren    99
GEFLEPOSTEN (1864) 1916-07-27--1930-03-14  Eriksson, Ernst Gustav  redaktören    100
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    101
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-11-06--1944-08-25  Hellberg, Knut Gustaf  redaktören    102
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1916-11-20--1935-07-10  Johnson, Johan Alfred  redaktören    103
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1916-11-24--1930-12-30  Malmrot, Thelma Lucia      104
VETLANDAPOSTEN (1893) 1916-12-20--1934-09-19  Jansson, Karl Emil  redaktören    105
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      106
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny Karl  professorn    107
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1917-06-27--1931-10-21  Carlson, Fran August  boktryckaren    108
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-08-23--1937-06-27  Bratt, Valter  redaktören    109
NYKTERHETSFOLKETS TIDNING (1898) 1917-08-27--1930-12-12  Severin, Georg Robert Natanael  redaktören    110
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-10-01--1937-03-21  Danielsson, Axel Teodor  direktören    111
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-10-10--1930-06-17  Andersson, Axel Ivar  filosofie doktorn    112
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1917-10-15--1934-04-18  Andersson, Per Johan  direktören    113
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-11-14--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm  redaktören    114
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-11-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  JuD: beviset gäller från 1918-01-01; T 1917-12-04; avled 1934-05-23  115
DALADEMOKRATEN (1918) 1917-12-07--1938-08-31  Englund, Ivar Erik Bernhard  redaktören  Avled 1938-06-11; tilltalsnamn Ivar  116
LUDVIKA TIDNING (1910) 1917-12-12--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  117
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-08--1937-04-19  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    118
SPEGELN (1917) 1918-04-24--1931-01-25  Kamp, Torsten, Adolf  redaktören    119
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    120
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-06-16--1930-12-16  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    121
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    122
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      123
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1918-07-17--1945-10-23  Isakson, Nils Rudolf  direktören    124
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  125
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    126
ARVIKA NYHETER (1895) 1918-07-31--1932-05-26  Wallin, J. A.      127
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    128
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    129
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-10-03--1943-02-09  Lindberg, Elof Herman  redaktören    130
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1918-10-11--1943-01-29  Gustafsson, C. W.    131
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1918-10-14--1939-03-30  Grundel, Kristian August  boktryckaren    132
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    133
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    134
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    135
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1918-11-29--1941-05-13  Jakobsson, Isak Anton  kommunalnämndsordföranden    136
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    137
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    138
BAROMETERN (1841) 1919-01-07--1934-05-01  Petersson, Svante Gustaf  bankkassören  Avled 1934-04-29. Minnesruna 1934-04-30  139
NYA SAMHÄLLET (1900) 1919-01-09--1933-08-05  Västberg, Johan Mauritz  journalisten    140
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    141
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-02-06--1930-09-15  Pripp, Anna Kristina Fredrika  journalisten  tilltalsnamn: Anna-Stina  142
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    143
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    144
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    145
NORRLANDSKURIREN (1922) 1919-04-16--1938-06-22  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    146
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-04-16--1944-12-31  Engman, Alfred Bernhard  redaktören    147
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    148
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      149
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      150
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1919-11-04--1930-03-31  Gustafson, Johan Wilhelm  redaktören    151
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-11-13--1935-10-19  Hansson, Joel  Direktören    152
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1919-12-18--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    153
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-05--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar  handlanden  Iwar Nilsson avled 1941-02-15.  154
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-04-24--1949-07-19  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    155
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1920-06-02--1939-10-17  Andersson, Fredrik  direktören    156
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1920-07-30--1932-09-26  Sjögren, Carl Sten  filosofie magistern    157
LJUSDALS TIDNING (1896) 1920-07-30--1937-04-20  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    158
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-09-25--1949-08-31  Olovson, Oskar Emil  redaktören    159
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1920-09-27--1930-06-04  Johansson, Valton Robert Georg  redaktören    160
WÄGVISARE FÖR RESANDE I ÖREBRO (1908) 1920-09-28--1930-07-01  Svensson, Ingeborg Dorotea  änkan  född Litorin. 1930 nr 7-10.  161
VIDI (1913) 1920-09-28--1931-12-23  Lundén, James Barthold  ingenjören  1923-08-09 uttogs utgivningsbevis för "Barthold Lundéns Vidi".  162
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1920-10-01--1943-05-18  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckare    163
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-10-07--1946-06-30  Sanden, John Erik      164
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1920-10-09--1937-12-17  Bum, Sven Gustaf  apotekaren    165
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-11-06--1963-05-31  Selander, Johannes Anton  redaktören  T (slutdatum)  166
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1920-12-21--1931-06-24  Sjöholm, Konrad      167
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1921-03-31--1939-10-02  Ander, Ernst Tyko  Direktören    168
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1921-04-01--1949-12-31  Hagberg, Erik      169
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-07-18--1949-10-25  Törnkvist, Algot Åkesson      170
VISIRET (1921) 1921-08-16--1937-12-15  Löwenthal, Salomon  direktören    171
HEMMETS VÄN (1898) 1921-08-22--1962-10-18  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktören    172
MISSIONSBANERET (1921) 1921-08-26--1949-09-15  Ahlbäck, Algot Emanuel  baptistpredikanten  i T fr.o.m. 1941-06-12  173
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-10--1941-06-06  Hellberg, Einar Rolf  ingenjören  slutdatum enl T  174
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-10-21--1935-08-12  Dürango, Fredrik Elfrid  redaktör  Tilltalsnamn: Elfrid  175
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1921-10-25--1941-01-01  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    176
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-10-25--1942-12-29  Hellberg, E.R.      177
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-25--1953-12-31  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    178
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1941-06-05  Hellberg, E. R.    179
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1942-02-19  Hellberg, E. R.    180
KURIREN (1921) 1921-11-01--1944-09-21  Sahlgren, Karl Emil  expeditören    181
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-12-27  Arbell, Nils    182
NORDSVERIGE (1919) 1922-02-07--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      183
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-02-10--1933-03-14  Karlgren, Johan Martin  redaktören    184
NY TID (1892) 1922-03-24--1940-07-11  Rosén, Johan Emil  redaktören    185
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1922-03-24--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik  redaktören  186
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1922-04-18--1949-06-21  Ödegård, Werner  redaktören    187
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1922-08-01--1930-11-21  Swenborg, Thore Olof  redaktören    188
TEMPLARKURIREN (1922) 1922-08-18--1938-09-24  Larsson, Ernst Leonard  expeditionsföreståndaren    189
RONNEBYPOSTEN (1895) 1922-10-11--1943-03-02  Bengtsson, Folke Erik  boktryckare    190
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke  boktryckaren    191
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke Erik  boktryckaren    192
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1922-12-07--1930-03-26  Holm, Orvar Georg  boktryckaren    193
ÖREBROKURIREN (1902) 1922-12-08--1950-10-22  Åkerberg, Olof Harald  redaktören    194
SKENINGEBYGDEN (1923) 1922-12-18--1930-11-14  Nordström, Gustaf Samuel  boktryckaren    195
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1922-12-27--1959-12-11  Martin, Karl August Martin J:son      196
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1923-01-02--1930-12-31  Zetterström, Johan Viktor  redaktören    197
HJO TIDNING (1885) 1923-01-12--1938-10-21  Colling, Fritiof Gabriel  Redaktören    198
LUNDS DAGBLAD (1897) 1923-02-05--1935-04-17  Ericson, Gustaf      199
BROKIGA BLAD (1908) 1923-02-16--1930-12-28  P:son, Teodor  redaktören    200
LANDTMANNABLADET (1903) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son      201
AFTONBLADET (1830) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son  redaktören    202
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son      203
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-03-05--1932-12-15  Hansson, Johan Arvid  redaktören    204
DALATIDNINGEN (1918) 1923-04-03--1941-05-31  Yngve, Johan Oskar  redaktören    205
DAGENS NYHETER (1864) 1923-05-29--1947-09-26  Ljungquist, Adolf Ivar  redaktören    206
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-07-13--1933-10-29  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktör  tilltalsnamn: Florentinus  207
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1923-07-20--1930-09-16  Person, Edvin Emanuel  redaktören    208
SYDPOSTEN (1923) 1923-08-23--1944-10-20  Nylander, Erik Oskar  filosofie studeranden    209
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1923-08-30--1930-11-02  Timelin, Erik Ivar Ernst  redaktören    210
HAPARANDABLADET (1882) 1923-09-07--1932-04-01  Sammuli, Axel August  redaktören    211
SKELLEFTEBLADET (1887) 1923-11-28--1930-05-08  Björck, Percy Konstantin      212
NORDHALLAND (1883) 1923-12-01--1931-05-10  Johansson, Johan Birger  redaktören    213
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1923-12-01--1940-04-23  Johansson, John Birger  redaktör    214
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1923-12-03--1958-06-30  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    215
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1977-03-09  Sommelius, Malte Ove  juris kandidaten    216
MINARETEN (1923) 1924-01-18--1931-01-06  Andersson, Martin Artur      217
DEGERFORS TIDNING (1925) 1924-01-28--1930-03-26  Holm, Orvar Georg  boktryckaren    218
NATIONEN (1925) 1924-02-18--1938-12-24  Eriksson, Elof Jakob Thorwald  redaktören    219
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-03-28--1930-12-31  Beronius, Erik Wilhelm Viktor  redaktören    220
TROLLHÄTTAN (1906) 1924-04-22--1933-08-27  Karlinder, Hans Olof  journalisten    221
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-24--1940-12-02  Englund, Olof  redaktören    222
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-06-14--1938-07-07  Andersson, Nils Axel  redaktören    223
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-06-18--1936-08-14  Carlsson, Claes Konrad  tryckeriföreståndaren  Flyttad till Sävsjö 1925-01-24, sedan till Älmhult 1933-02-16. JuD:s D II ba  224
DALSLANDS MISSIONSBLAD (1914) 1924-06-20--1936-04-01  Söderholm, Gust.    225
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-19--1955-01-20  Westin, Nils Johan Melker  redaktören    226
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-09-13--1967-12-31  Johansson, Carl Eugén  ombudsmannen  slutdatum okontrollerat  227
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-10-09--1930-12-21  Larsson, Bror Yngve  typografen  "Ändrad benämning" JuD:s  228
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-22--1962-04-15  Johnson, Axel Erik      229
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-10-29--1930-12-06  Sommelius, Malte Ove  redaktören    230
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1924-11-06--1932-09-27  Engberg, Jonas Arthur  redaktören    231
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1924-11-06--1934-03-23  Andersén, Einar Efraim Emanuel  redaktören    232
TIDEVARVET (1923) 1924-11-15--1936-12-12  Nilsson, Ada Konstantia  praktiserande läkaren    233
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1925-01-02--1932-08-08  Wikmark, Elon  fil.dr.  234
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1925-01-02--1932-08-08  Wikmark, Elon  fil.dr.  Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922).  235
HVETLANDA TIDNING (1873) 1925-04-06--1940-10-09  Dahlstein, Karl Johan Albert  lantbrukaren    236
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1925-04-06--1940-10-09  Dahlstein, Karl Johan Albert  lantbrukaren    237
REFORMATORN (1887) 1925-06-05--1939-09-05  Borgström, Andreas Sigfrid  redaktören    238
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1925-06-20--1930-12-21  Larsson, Bror Yngve  redaktören    239
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1925-08-14--1943-12-22  Lagercrantz, Claës Gustaf  bankdirektören    240
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-09-07--1931-02-12  Ramström, Lars Ragnar  köpmannen    241
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-09-16--1933-10-10  Andersson, Lars Gustaf      242
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-09-16--1951-11-04  Lindstam, Edvin Valfrid Bernhard      243
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1925-09-29--1930-09-16  Persson, Edvin Emanuel  redaktören    244
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1925-10-05--1930-03-31  Axling, Anton Oscar  kamreraren    245
KRONOBERGSTIDNINGEN (1926) 1925-10-23--1931-11-14  Hamrin, Carl Josef  direktören    246
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-02--1967-10-28  Wallin, Karl Fridolf Erik  redaktören  slutdatum enl tidningen  247
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1925-12-17--1941-06-03  Gustafsson, Carl Walfrid  direktören  enl T fr o m 1926-01-02  248
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-02-02--1930-02-20  Kjellman, James Ferdinand  redaktören    249
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1926-02-04--1931-11-22  Österberg, Johanna Matilda      250
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-02-18--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  direktör    251
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1926-02-18--1935-10-22  Wedholm, John Harald  lantbrukaren    252
NYA NORRLAND (1907) 1926-02-18--1949-02-14  Mäler, Karl Markus  redaktören    253
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1926-04-26--1941-06-03  Åslund, Ernst Alfred      254
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-27--1969-02-16  Hjörne, Harry Edvin  redaktören    255
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1926-06-18--1935-03-13  Holmberger, Lars Hugo  redaktören    256
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1926-06-18--1935-03-13  Holmberger, Lars Hugo Vindician  redaktören  Utgivningsbevis med samma datum finns även för delen Sävsjötidningen.  257
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1926-06-30--1930-09-25  Wahlberg, Johan Rudolf Israel  fanjunkaren    258
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1926-06-30--1967-12-31  Rosén, Stellan Gustaf Olof Edelweiss  filosofie kandidaten    259
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-07-07--1932-07-10  Karlsson, Gustaf Adolf      260
VIOLA (1895) 1926-08-16--1932-01-15  Halldor, Albin Henning  redaktören  Slutdatum osäkert  261
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1926-08-31--1935-09-11  Häggström, Oskar Gustaf Efraim  redaktören    262
STORMKLOCKAN (1909) 1926-09-24--1930-03-30  Tiderman, Gustav Emil Folke  muraren    263
ARBOGA TIDNING (1881) 1926-10-07--1930-04-15  Östgren, Kalle  kamreraren    264
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1926-10-13--1933-12-19  Johansson, Nils Robert      265
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1926-10-22--1940-11-01  Brodin, Richard      266
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-25--1934-01-14  Persson, Henrik Julius  redaktör    267
SPÖKNIPPET (1926) 1926-10-26--1930-05-07  Hallgren, Konrad Otto Christian  handlanden    268
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1926-10-26--1931-05-31  Holmberg, Jonas Helmar  journalisten    269
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1926-11-03--1940-04-13  Hjörne, Harry Edvin  redaktören    270
DALARNA (1926) 1926-11-10--1936-12-30  Bengtsson, Oskar Rudolf Martin  kandidaten  avflyttad till Sala 1933-05-17  271
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-11--1956-06-17  Berglund, Edvard Helmer Eugén  redaktören    272
SKARABORGAREN (1926) 1926-12-31--1933-10-10  Nilsson, Anders  redaktör    273
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1927-01-07--1943-06-15  Lindegren, Lars Adolf Martin  redaktören    274
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1927-01-15--1940-12-15  Bergman, Axel    275
ARVIKA TIDNING (1884) 1927-02-03--1934-09-17  Ohlson, Theodor      276
VÄRLDEN I BILD (1926) 1927-02-11--1933-08-21  Ahlström, Adolf  Direktören  Sista kända numret utkom 1926-12-01. Endast titelbevakning?  277
RONNEBY TIDNING (1912) 1927-02-18--1937-06-29  Jaensson, Johan  direktören    278
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1927-02-18--1938-06-02  Jaensson, Johan  direktören    279
TRIUMF (1891) 1927-02-19--1973-06-08  Hermodsson, Carl Harald      280
HALLANDS NYHETER (1919) 1927-04-20--1963-02-05  Janson, Gustaf Adolf  boktryckare    281
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-05-02--1951-12-28  Brügge, Lennart Teodor  förstmästaren    282
VECKOTIDNINGEN REKORD (1927) 1927-05-19--1930-10-04  Malm, Karl Gustav Emanuel  journalisten  I JuD stavas tidningen Record  283
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1927-06-03--1931-01-31  Johansson, Karl Richard  ekonomichefen    284
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1927-06-03--1931-01-31  Johansson, Karl, Richard  ekonomichef    285
SMEDJEBACKENS TIDNING (1926) 1927-06-21--1930-09-29  Yngve, Johan Oskar  redaktören    286
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1927-06-28--1931-04-22  Bjerking, Arvid Persson  redaktören    287
NORRLANDS LANDTMANNATIDNING (1915) 1927-07-07--1930-12-22  Bjerking, Arvid    288
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-12--1931-12-29  Pehrson, Ernst  redaktören    289
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-14--1932-04-14  Pehrson, Ernst  redaktören    290
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1927-07-19--1932-05-10  Sandberg, Gustaf Ragnar  tryckeriföreståndaren    291
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-27--1941-12-01  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören  Blom avled 1941-12-01  292
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1927-10-06--1931-06-29  Carlegård, Oskar Hugo Alexander  redaktören    293
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1927-10-13--1953-06-14  Rosenborg, Nils Emil  redaktören    294
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-10-28--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören  Död 1949-07-19. Slutdatum okontrollerat.  295
MJÖLBY TIDNING (1925) 1927-11-02--1932-11-29  Holmberg, Astrid Märta Ingeborg      296
AURORA (1899) 1927-11-03--1943-10-13  Nilsson, Elias    T Elias Nilsson dör 1943-10-13. Runa i t. samma dag.  297
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1927-11-07--1938-11-11  Wedholm, John  redaktören  utgivningsbeviset förnyat 1928-11-08.  298
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-07--1938-11-30  Jacobsohn, Sven Gustaf Adolf  boktryckaren    299
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-14--1939-12-07  Nyblom, Carl Georg Marik  redaktören    300
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-11-24--1934-01-15  Lindberg, Ester Torborg      301
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1927-12-03--1939-12-30  Hultman, Karl      302
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1927-12-16--1931-12-08  Rosén, Staffan Erik Gustav Alvar  filosofie kandidaten    303
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1927-12-22--1931-01-07  Widegren, Gunnar  redaktionssekreteraren    304
BOHUSPOSTEN (1910) 1928-01-03--1942-01-04  Karlsson, Gustaf Eugén  redaktören    305
UPLANDSBYGDEN (1928) 1928-01-27--1932-07-15  Erikson, Eric Johannes  redaktören    306
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-01--1940-10-14  Waltman, Hübert Oscar Hjalmar      307
VÄNNÄS TIDNING (1928) 1928-03-08--1930-02-09  Lindholm, Kristian August Valdemar  författaren    308
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-08--1948-09-11  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören  död 1948-09-11  309
EXTRABLADET (1912) 1928-04-04--1930-12-14  Bohlin, Karl Alfred  faktorn    310
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1928-04-04--1934-01-30  Nanneson, Per Ludvig  Agronomen    311
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1941-11-29  Blom, John Linkoln Alexander  redaktören    312
BERGSLAGEN (1928) 1928-04-23--1930-05-02  Forsberg, Erik Birger  redaktören    313
FAMILJETIDNINGEN KNALLEBYGDEN (1928) 1928-05-16--1930-11-27  Ohlsson, Einar Fredrik  ekonomichefen  PRV  314
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1928-05-24--1938-10-31  Jansson, Thure Sigfrid  Direktören    315
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-05-24--1946-11-30  Jansson, Thure Sigfrid      316
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-05-29--1947-04-19  Malmborg, Gustav Adolf Theodor      317
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1928-05-30--1930-05-07  Karlsson, Erik Fredrik  köpmannen    318
BRODERSKAP (1928) 1928-06-07--1934-10-01  Mogård, Johan, Adolf, Bertil  komministern    319
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1928-07-20--1940-05-01  Welin, Jean Malte Erian  filosofie doktorn    320
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-23--1950-11-12  Nilsson, Carl Oskar  bildhuggaren    321
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1928-08-27--1930-07-07  Cavalli, Hans  filosofie doktorn    322
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1928-08-30--1933-05-31  Lagerblad, Olof Ragnar Fredrik  boktryckaren  Ett nytt utgivningsbevis utfärdat på redaktionssekreteraren Anders Gustaf (Gösta) Ekström registrerades 1935-11-13.  323
STOCKHOLMS DAGBLAD EXTRABLAD (1930) 1928-09-08--1930-09-30  Stomberg, Anders Ewald  redaktören    324
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1928-09-08--1931-11-19  Stomberg, Anders Ewald  redaktören    325
ESKILSTUNA NYA TIDNING (1928) 1928-09-14--1930-12-31  Hellberg, Knut Gustaf  redaktören    326
SIGNALEN (1900) 1928-09-15--1936-12-27  Severin, Frans Ferdinand  redaktören    327
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1928-10-02--1935-02-28  Bergström, Carl Leander  redaktören    328
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1928-10-06--1936-11-28  Enström, Olof Johan Emil  redaktören  Beviset gäller för Bergslagernas tidning (1888). Inget bevis funnet för Bergslagskuriren. Enl. T är det Enström för båda tidningarna.  329
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1928-10-06--1944-07-01  Enström, Olof Johan Emil  redaktören    330
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1928-10-12--1931-09-30  Henricsson, Johan Alfred  redaktionssekreteraren    331
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1928-10-25--1931-01-27  Dalin, Frank Ture Sigfrid  Direktören    332
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1928-10-25--1931-02-28  Landin, Gustaf Adolf  redaktören    333
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-10-25--1947-12-31  Morhagen, Sven Manfred  redaktören    334
ARBETAREN (1922) 1928-11-02--1934-06-17  Nordin, Erik Frid Napoleon  journalisten    335
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-11-02--1938-11-21  Wilch, Ernst Olof  redaktören    336
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1928-11-02--1959-02-19  Glans, Johan Bernhard  journalisten    337
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1928-11-06--1940-03-29  Blomqvist, John Harald Teodor  redaktören    338
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1928-11-12--1935-06-05  Gottlieb, Björn  redaktören  Ursprunglig titel: "Officiellt organ för Lidingö stad", ändrat 1928-11-20. (JuD)  339
FILIPSTADS NYHETER (1928) 1928-11-23--1930-01-20  Gyllenstolpe, Karl Johan Axel Erik  redaktören    340
NATIONELLT NYTT (1928) 1928-11-27--1930-04-12  Carling, Hakon Valdemar  e.o. hovrättsnotarien  "d. 19 juni 29 flyttad til Trälleborg"  341
FREDEN (1928) 1928-12-01--1930-11-29  Wickman, Johan Albert  redaktören    342
ÄLVDALSBYGDEN (1927) 1928-12-08--1930-10-23  Lundquist, Einar Berthold      343
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1928-12-18--1930-03-16  Nylin, Karl Axel  redaktören    344
STOCKHOLMS LÄNS TIDNING (1919) 1929-01-02--1930-03-31  Johansson, Philip    står som ansv. utgiv. i T från 1929-01-02 dosk ej i JUD's papper.  345
UMEBLADET (1847) 1929-01-14--1935-09-11  Dahlin, Gunnar  redaktören    346
FÄDERNESLANDET (1933) 1929-01-29--1933-08-28  Lindgren, Alaiza Inga Mera      347
SALAPOSTEN (1906) 1929-02-07--1937-11-08  Uhlin, Hans  folkskolläraren    348
LANTARBETAREN (1921) 1929-02-15--1935-03-24  Falk, Carl Albert  ombudsmannen  avliden 1935-03-25.  349
SIGTUNABYGDEN (1928) 1929-04-04--1939-11-05  Andersson, John Fredrik  scoutledaren    350
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1929-04-05--1936-12-15  Hall, Nils Otto  direktören    351
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1929-04-05--1936-12-31  Hall, Nils Otto  direktören    352
ARBETET (1887) 1929-04-05--1944-10-28  Uhlén, Axel  redaktören    353
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1929-05-27--1934-02-26  Carlsson, Claes Konrad  boktryckaren    354
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1929-05-30--1941-06-11  Hedquist, Karl Ruben Valdemar  tryckerifaktorn    355
UPSALA (1845) 1929-06-01--1933-06-08  Johnsson, Henry  redaktören    356
GRENNA TIDNING (1858) 1929-07-04--1930-11-13  Söderling, Erik Gustaf      357
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-07-16--1956-01-23  Weiland, Carl Hjalmar  redaktören    358
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1929-07-25--1931-05-31  Hall, Lena  journalisten    359
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1929-07-30--1931-04-03  Lundberg, Gunnar Oskar Fredrik  redaktören    360
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1929-07-30--1966-05-22  Otto William Michelsen      361
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-07-30--1990-08-31  Michelsen, Otto William  boktryckaren  Felaktigt slutdatum. Död 1979-05-22.  362
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.    363
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1929-08-05--1941-05-31  Petré, Ellen Susanna      364
TRIUMFBÅGEN (1914) 1929-09-13--1931-11-14  Jansson, Kurt Arvid  boktryckaren    365
NORRA VÄRMLAND (1929) 1929-09-19--1931-08-17  Muthén, Frithiof Leonard  redaktören    366
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1929-09-23--1958-04-16  Österdahl, Axel Petrus  redaktören    367
VIDA VÄRLDEN (1929) 1929-10-05--1930-06-25  Grimlund, Otto Bernhard  redaktören    368
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1929-10-14--1930-10-26  Kilbom, Karl  redaktören  För "Folkets dagblad Politiken". 1929-10-14 utfärdades även ett utg.bevis för "Det arbetande folkets dagblad...". Innehavare var Ivan Heribert Engcrantz.  369
BORÅS NYHETER (1922) 1929-10-16--1937-09-16  Tegfors, Carl Ivar Hilding  redaktören  Även tidigare ansv. utg. under efternamnet Peterson.  370
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1929-10-16--1939-09-16  Tegfors, Carl Ivar Hilding  redaktören    371
BOULEVARDTIDNINGEN GNISTAN (1929) 1929-10-22--1930-09-21  Karlsson, Carl Emil  fabriksarbetaren    372
GNISTAN (1929) 1929-10-22--1930-09-21  Karlsson, Carl Emil  Fabriksarbetaren    373
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1929-10-22--1931-02-27  Ericsson, Eric Linus  agronomen    374
BRAND (1898) 1929-11-05--1956-08-15  Högberg, Karl Georg  arbetaren    375
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1929-11-07--1930-11-05  Wettergren, Carl Gustaf Ludvig Mauritz  direktören    376
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1929-11-08--1932-05-10  Sandberg, Gustaf Ragnar  tryckeriföreståndaren    377
NY DAG (1930) 1929-11-20--1932-03-11  Olsson, Knut Mauritz Gotthard  journalisten    378
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1929-11-20--1952-11-21  Segerborg, Per (Pälle) Johan  redaktören  1933-12-13 för den nya titeln på tidningen.  379
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1929-11-28--1932-02-10  Senander, Knut Erik Valdemar  tullvaktmästaren    380
UPPLÄNNINGEN (1929) 1929-12-06--1930-12-31  Rönblom, H.-K.      381
AVESTA TIDNING (1882) 1929-12-16--1932-09-20  Sylwan, Frans Johan Georg  redaktören    382
SALA ALLEHANDA (1880) 1929-12-16--1932-09-20  Sylwan, Frans Johan Georg  redaktören    383
NATIONELL TIDNING (1930) 1929-12-28--1931-04-21  Wilcke, Carl Eric Ericsson  löjtnanten    384
BROMMA NYHETER (1930) 1930-02-03--1930-02-15  Edström, John Teodor  journalisten    385
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1930-02-21--1933-11-08  Werkmäster, John Jonsson  redaktören    386
VÅR KAMP (1930) 1930-03-03--1933-10-04  Bille, Stig Gustaf Vilhelm      387
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-03-06--1930-08-18  Blom, Arne Torsten Lincoln      388
GEFLEPOSTEN (1864) 1930-03-15--1941-04-12  Olson, Axel Reinhold  redaktören    389
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1930-03-17--1933-01-11  Edvall, John Victor August  hamnkaptenen    390
DEGERFORS TIDNING (1925) 1930-03-27--1933-07-26  Holm, Malvina      391
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1930-03-27--1933-07-26  Holm, Malvina      392
STORMKLOCKAN (1909) 1930-03-31--1930-04-27  Jonsson, William Fredrik  tidningsarbetaren    393
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-03-31--1934-10-01  Gustafsson, Johan Wilhelm  redaktören    394
ARBOGA TIDNING (1881) 1930-04-16--1938-03-26  Asp, Ernst David  direktören    395
STORMKLOCKAN (1909) 1930-04-28--1931-06-10  Nilsson, Henning Ferdinand  utköraren  Hemming?  396
BERGSLAGEN (1928) 1930-05-03--1932-12-31  Viving, Daniel Alfred  redaktören    397
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1930-05-08--1933-12-15  Österlund, Gustaf Ehrnfrid  redaktören    398
SKELLEFTEBLADET (1887) 1930-05-09--1931-01-14  Stenberg, Johan Algot  vicekonsuln    399
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1930-05-10--1933-01-19  Norrlender, Karl Edvard      400
NATIONALSOCIALISTEN (1930) 1930-05-14--1930-12-31  Hallgren, Konrad Otto Christian  redaktör    401
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1930-06-05--1933-08-11  Enander, Albert Julius Mauritz  redaktören    402
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-06-12--1933-02-01  Nylin, Karl Axel  redaktören  I JuD:s beslut stavas tidningens titel Bärgslagernas Nyheter  403
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1930-06-18--1960-03-31  Johnson, Ebbe Albin Emanuel  redaktionssekreteraren    404
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-06-26--1932-03-12  Mattsson, Erik Gustaf Leonard  tjänstemannen  flyttat till Göteborg 1932-03-07  405
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1930-07-02--1941-04-28  Gustafsson, Per Johan  riksdagsmannen    406
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1930-07-02--1941-04-28  Gustafsson, Per Johan  riksdagsmannen    407
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1930-07-08--1931-01-06  Schiött, Karl Ludvig  redaktören    408
FOLKBLADET (1930) 1930-07-14--1932-09-25  Hansson, Per Albin  redaktören    409
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1930-08-05--1941-11-06  Rydholm, Robert  redaktör    410
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1930-08-08--1931-12-31  Hollstedt, Johan Helge  verkstadsarbetaren    411
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-08-16--1967-05-29  Johansson, Karl Witus  redaktör    412
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-08-19--1935-12-15  Andersson, Karl Valter Martin  riksdagsmannen    413
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1930-09-01--1946-12-23  Kiellarson, Karl    Nytt hindersl.bev. utfärdat av JuD 1930-09-05, då det gamla förkommit  414
HUS OCH HÄRD (1930) 1930-09-15--1930-12-15  Hallberg, Bror      415
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1930-09-17--1933-06-08  Oskarsson, John Manfred Augustinus  journalisten    416
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1930-09-17--1933-06-08  Oskarsson, John Manfred Augustinus  journalisten    417
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1930-09-26--1951-10-08  Lundberg, Oskar Birger  redaktören    418
SÄFFLE NYHETER (1930) 1930-10-11--1931-05-12  Carlson, Axel    419
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-10-24--1941-06-06  Frid, Sven Lars  redaktionssekreteraren    420
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1930-10-27--1931-06-04  Kilbom, Karl  redaktören  För "Folkets dagblad".  421
TIERPS NYHETER (1930) 1930-10-27--1931-12-31  Hollstedt, Johan Helge      422
TIERPS NYHETER (1932) 1930-10-27--1933-01-19  Hollstedt, Johan Helge  verkstadsarbetaren    423
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1930-11-03--1933-08-27  Holmberg, Carl Fridolf  redaktören    424
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-03--1968-06-26  Johansson, Harry Gustaf Ernfrid  redaktören    425
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1930-11-06--1931-12-29  Wahlman, Andreas Leonard  redaktören    426
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-06--1934-01-30  Nanneson, Per Ludvig  Direktören    427
SALTSJÖBADEN (1908) 1930-11-06--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    428
FREDEN (1928) 1930-11-10--1946-09-26  Åhgren, Johan Axel  kamreraren    429
GRENNA TIDNING (1858) 1930-11-14--1964-10-30  Petersson-Grennfeldt, Axel Tage Waldemar      430
SKOGSARBETAREN (1930) 1930-11-15--1930-12-15  Gegerfelt, Gustaf    Tidningen saknas i JuDs papper för utgivningsbevis. Gegerfelt upges på T vara "utgivare".  431
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1930-11-22--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    432
FAMILJETIDNINGEN KNALLEBYGDEN (1928) 1930-11-28--1931-12-31  Elander, Gustaf Ewald  redaktören  PRV  433
MALMÖBLIXTEN (1930) 1930-12-15--1931-02-15  ingen uppgift      434
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1930-12-17--1935-06-29  Widegren, Gunnar      435
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1930-12-18--1931-11-08  Sundström, John Eskil  redaktören    436
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1930-12-22--1933-04-02  Larsson, Karl Levin Harry  kontoristen    437
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1930-12-22--1933-04-02  Larsson, Karl Levin Harry  kontoristen    438
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  439

Sidan skapad Thu Feb 22 14:58:04 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond