Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1946-01-01- -1946-12-31
Sortering: Ansvarig utgivare

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1934-11-05--1961-06-30  Ahlberg, Nils Berndt Henning  förvaltaren    1
MISSIONSBANERET (1921) 1921-08-26--1949-09-15  Ahlbäck, Algot Emanuel  baptistpredikanten  i T fr.o.m. 1941-06-12  2
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1945-11-14--1946-01-08  Alström, Egil Torvald  kamrerare    3
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    4
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1939-10-03--1978-03-18  Ander, Ernst Gustaf Henrik  Kamreraren  5
DEGERFORS TIDNING (1925) 1944-07-14--1960-12-31  Ander, S. Einar T.      6
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1944-07-14--1960-12-31  Ander, S. Einar T.      7
KROPPA TIDNING (1937) 1944-07-14--1950-06-30  Ander, S. Einar T.      8
ARVIKA TIDNING (1884) 1942-05-13--1962-10-30  Ander, Sten Einar Tore      9
NORDMARKINGEN (1936) 1942-05-13--1946-12-31  Ander, Sten Einar Tore      10
ETT OCH ANNAT UR SV. D:S MARGINAL (1942) 1942-01-03--1948-12-24  Anderson, Axel Ivar      11
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1940-06-19--1949-11-14  Anderson, Axel Ivar  filosofie doktor    12
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1945-05-22--1957-02-15  Andersson, Eric      13
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1944-03-29--1947-01-07  Andersson, John Fritz Emanuel    PRV, avd. för periodiska skrifter.  14
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1945-01-20--1948-12-24  Andersson, Svend O.      15
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1933-01-20--1968-12-29  Andersson, Torsten      16
SYDHALLAND (1893) 1935-08-29--1946-10-01  Annerfors, Hugo Oskar Fredrik  redaktör    17
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-08-13--1946-10-24  Appelkvist, Gustaf Restor  redaktören    18
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-12-27  Arbell, Nils    19
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1931-04-10--1948-09-28  Areskoug, Karl Gustaf Holger Magnus    Areskoug avled 1948-09-29  20
DALARNA (1926) 1941-06-01--1951-12-28  Backlund, Gustaf Valfrid      21
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1943-03-10--1955-02-22  Bengtsson, Erik      22
RONNEBYPOSTEN (1895) 1943-03-03--1955-02-22  Bengtsson, Erik Gustaf      23
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1943-03-10--1955-02-22  Bengtsson, Erik Gustaf  redaktören    24
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-11-18--1964-10-31  Bengtsson, John Birger  kommissionär    25
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-02-21--1961-06-21  Berg, Bror Anders  redaktören    26
BRODERSKAP (1928) 1942-03-07--1954-03-13  Berglid, Martin    27
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1946-12-27--1953-05-06  Berglie, I.V.    28
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-11--1956-06-17  Berglund, Edvard Helmer Eugén  redaktören    29
BOHUSPOSTEN (1910) 1944-01-03--1949-03-31  Berglund, Tore      30
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    31
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1939-12-08--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan    För föregångaren Västra Hälsinglands tidning  32
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1939-12-08--1953-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    33
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-25--1953-12-31  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    34
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-08--1948-09-11  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören  död 1948-09-11  35
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1934-05-22--1963-01-17  Bertén, Lars Herman Johnny  redaktionssekreteraren    36
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1934-01-31--1961-06-24  Bjelle, Enok Andreas  Agronomen    37
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1931-01-31--1961-06-17  Bjelle, Enok Andreas  Agronomen    38
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1923-12-03--1958-06-30  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    39
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    40
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1942-04-08--1962-10-31  Blom, Arne Linkoln    41
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1945-11-03--1959-08-12  Blom, Gösta    42
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1946-07-18--1949-06-30  Blomberg, Fritiof    43
LJUSDALS TIDNING (1896) 1945-01-02--1962-12-20  Bodin, Folke      44
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1943-04-21--1970-06-29  Bodin, Folke  redaktören    45
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1957-02-23  Bolmstedt, Albin      46
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1946-10-25--1947-12-31  Brandt, Erik Emil      47
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-05-02--1951-12-28  Brügge, Lennart Teodor  förstmästaren    48
HÄRJEDALEN (1944) 1944-10-20--1947-07-15  Brändström, Bror Oskar  boktryckaren    49
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-10-22--1953-11-05  Bäckman, Olof Fredrik Richard  redaktören    50
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1922-03-24--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik  redaktören  51
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1944-03-29--1954-12-31  Carlsson, Carl Hugo Gunnar  redaktören    52
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1940-09-19--1962-09-23  Christiansson, Olof Fritiof  Tryckeriföreståndaren  Avled 1962-09-23  53
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1941-06-12--1961-11-01  Dahlberg, Sven Axel  redaktör    54
SPORT- OCH BOULEVARDTIDNINGEN EXTRABLADET (1933) 1934-05-06--1964-08-05  Dansk, Lennart  Redaktör  55
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.    56
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1935-08-13--1958-07-04  Dürango, Torsten Fredrik  kamrer  Utgivningsbevis för Ljungbytidningen.Tilltalsnamn: Torsten  57
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1958-07-04  Dürango, Torsten Fredrik  kamreraren    58
NY TID (1892) 1945-10-16--1956-06-16  Edberg, Rolf      59
KUMLATIDNINGEN (1941) 1944-07-01--1954-08-26  Egnell, Sten      60
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-06-28--1954-08-26  Egnell, Sten Emil    61
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1944-03-01--1958-06-30  Ekberg, Ernst Gösta  redaktören    62
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1944-11-27--1958-06-30  Ekberg, Gösta Ernst  redaktören    63
NATIONELL TIDNING (1930) 1942-01-10--1959-06-23  Ekberg-Hedqvist, A      64
RLF-TIDNINGEN (1938) 1940-11-09--1955-07-20  Ekström, Sven Gustav Bernhard  landstingsmannen    65
MORGONTIDNINGEN (1942) 1944-12-02--1957-06-30  Elfving, Gösta      66
REFORMATORN (1887) 1941-06-22--1955-11-27  Elmgren, Sven    67
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-11-07--1957-12-31  Elowsson, Nils Johan  redaktören    68
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1946-11-09--1952-11-28  Englund, Yngve      69
TÄBY NYHETER (1945) 1945-11-07--1946-09-07  Englund, Yngve    70
NORRTELJE TIDNING (1880) 1946-04-02--1955-08-05  Ericsson, Axel      71
DALABYGDEN (1946) 1945-01-24--1983-05-26  Ericsson, Carl Axel    alternativ stavning: Eriksson, Karl Axel  72
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1944-08-01--1956-02-29  Ericsson, John      73
KURIREN (1921) 1944-09-22--1963-03-24  Eriksson, Frank    T, PrT  74
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1941-12-01--1946-01-31  Erlandsson, Gunnar    75
LÄNSTIDNINGEN DALPILEN (1946) 1946-03-13--1948-12-30  Erlandsson, Lars Erik Gunnar    Senare utfärdades utg.bevis i titelbevakningssyfte för Ragnar Ekman (1951-04-03), Sven Agne Wärnsund (1960-08-10) och Nils Gustaf Björkman (1960-10-24).  76
SKARAPOSTEN (1906) 1935-05-09--1949-11-08  Ernberg, Helge Oscar  redaktören    77
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1941-11-07--1949-10-30  Erneberg, Helge    78
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-05-09--1949-10-28  Erneberg, Helge Oskar  redaktören    79
FOLKVILJAN (1942) 1942-02-27--1957-04-25  Eurén, Anders Rickard  journalisten    80
FOLKETS RÖST (1943) 1945-01-05--1957-03-28  Eurén, Richard    81
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-03-24--1949-12-22  Eurén, Richard    82
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-06-06--1956-11-30  Eurén, Richard      83
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-04-25  Eurén, Rickard    84
BOHUSTIDNINGEN (1946) 1946-07-05--1948-12-23  Eurén, Rickard      85
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-04-16--1949-12-22  Eurén, Rickard      86
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1941-05-15--1956-12-20  Eurén, Rickard  journalisten    87
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1942-11-27--1949-12-22  Eurén, Rickard    88
NYA VÄRMLAND (1940) 1941-06-06--1956-11-30  Eurén, Rickard      89
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-06-04--1949-12-31  Eurén, Rickard    enl. tidningen från första numret  90
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1941-06-06--1957-04-25  Eurén, Rickard    91
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1945) 1945-08-24--1948-12-23  Eurén, Rickard    92
UPPLANDSFOLKET (1945) 1945-03-30--1949-12-22  Eurén, Rickard    93
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-04-28--1947-12-25  Eurén, Rickard      94
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1941-06-06--1946-12-27  Eurén, Rickard    95
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1941-06-06--1956-11-30  Eurén, Rickard    T (i T: Euren, Richard?)  96
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-10-31--1957-04-25  Eurén, Rickard    97
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1944-11-08--1954-09-06  Fagerström, Lars Elis  redaktör    98
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1946-03-28--1947-12-21  Fagrell, Gunnar    99
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1942-02-04--1951-09-15  Ferm, Bernt Axel Leonard  ombudsmannen    100
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1945-11-14--1951-09-05  Fjellner, Roël Folke Adolf  redaktör    101
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1944-11-16--1948-05-04  Forsberg, Tage      102
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1944-11-22--1947-04-22  Forslund, Rolf Gösta  journalisten    103
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1933-10-30--1953-03-05  Forsvall, Joel Bruno Mauritz  redaktör  tilltalsnamn: Joel  104
SKELLEFTEBLADET (1887) 1931-01-15--1947-04-14  Frick, Ivar Wilhelm  redaktören    105
KINDAPOSTEN (1894) 1940-10-03--1946-07-01  Frid, Sven Lars  redaktören    106
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-10-03--1947-06-10  Frid, Sven Lars  redaktören    107
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1946-04-13--1948-10-10  Fryborn, Einar  redaktör    108
SALAPOSTEN (1906) 1937-11-09--1946-05-28  Frykholm, Karl Fredrik Gunnar  direktören    109
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1938-11-07--1958-09-26  Furhammar, Karl Josef  redaktör    110
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1946-07-01--1952-07-06  Gidlund, Erik Alfons    Uppgifterna hämtade från PRV. Enligt T 1946-07-02---1952-09-10.  111
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1928-11-02--1959-02-19  Glans, Johan Bernhard  journalisten    112
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-07-22--1954-06-30  Grandien, Hans      113
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1939-07-14--1954-06-30  Grandien, Hans  redaktören    114
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-03-31--1973-12-31  Grundel, Gunnar August  redaktören  Övertagandet gäller fr.o.m. 1939-04-13 enl. JuD. I tidningen fr.o.m. 1939-04-14.  115
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1941-06-09--1947-09-10  Gunnarsson, J.      116
HJO TIDNING (1885) 1945-08-03--1948-03-31  Gustafsson, Hugo    117
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1943-02-24--1949-01-14  Gustafsson, K. E.    118
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1941-06-05--1949-01-16  Gustafsson, K. Einar    119
NYA SAMHÄLLET (1900) 1933-08-06--1947-01-12  Gustafsson, Oskar Gideon  redaktören    120
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1934-11-05--1951-10-14  Göthe, Frans Gustaf Wilhelm      121
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1935-07-11--1959-05-30  Hadarson, Hadar William  redaktören    122
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1921-04-01--1949-12-31  Hagberg, Erik      123
DALADEMOKRATEN (1918) 1941-06-01--1952-07-31  Hallberg, Gustaf Arvid    Nytt registreringsbevis; tilltalsnamn Arvid  124
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1941-05-26--1995-05-19  Hallin, Erik Anund      125
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1934-12-20--1960-10-31  Hamrin, Carl Olof  redaktören    126
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1934-12-20--1946-05-16  Hamrin, Carl-Olof  redaktör    127
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1934-12-20--1960-10-26  Hamrin, Carl-Olof  redaktör    128
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-04--1948-01-09  Hansson, Hans      129
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1934-01-22--1950-04-13  Hansson, Johan Arvid  redaktören    130
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    131
SYDHALLAND (1893) 1946-10-02--1950-10-11  Hedman, Nils Johan  redaktör    132
FLENS DAGBLAD (1946) 1946-03-07--1946-11-04  Hellberg, Erik    133
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1944-08-26--1952-06-06  Hellberg, Folke    134
VINGÅKERSKURIREN (1946) 1946-03-07--1946-11-03  Hellberg, Folke      135
TRIUMF (1891) 1927-02-19--1973-06-08  Hermodsson, Carl Harald      136
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-27--1969-02-16  Hjörne, Harry Edvin  redaktören    137
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-08-22--1949-11-15  Håkansson, Gösta Helmer      138
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1946-04-01--1965-03-31  Hårde, Gustaf-Adolf    139
DAGEN (1945) 1946-12-31--1947-05-06  Hårdstedt, Jack      140
SVENSKA POSTEN (1873) 1934-12-20--1954-12-02  Hägg, Fritz Konrad  redaktören    141
HALLAND (1876) 1931-06-25--1951-06-03  Hägge, Eric  redaktör    142
HALLÄNDINGEN (1903) 1931-06-25--1951-06-03  Hägge, Eric  redaktören    143
HEMMETS VÄN (1898) 1921-08-22--1962-10-18  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktören    144
BRAND (1898) 1929-11-05--1956-08-15  Högberg, Karl Georg  arbetaren    145
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1943-05-19--1961-03-30  Hörling, Folke Axel Anders  redaktör    146
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1943-05-19--1986-08-31  Hörling, Folke Axel Anders  redaktör    147
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1945-10-24--1952-02-17  Isakson, Emma Josefina  kassören    148
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1945-02-07--1955-02-13  Iwar, Elsa Ruth Cecilia  redaktionssekreteraren    149
HALLANDS NYHETER (1919) 1927-04-20--1963-02-05  Janson, Gustaf Adolf  boktryckare    150
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    151
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1940-11-02--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober 1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971.  152
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-09-16--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober 1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971.  153
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1946-12-02--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971  154
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-05-24--1946-11-30  Jansson, Thure Sigfrid      155
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-28--1971-10-14  Jansson, Thure Sigfrid  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971  156
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1946-01-14--1963-06-21  Jogsten, Torsten      157
VÄSTERBOTTENS LANDSBYGD (1935) 1935-11-15--1951-12-14  Johannesson E, Bror      158
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  159
NY DAG (1930) 1942-06-03--1959-01-31  Johansson, Gustav    Registreringsdatum osäker  160
SKARABORGAREN (1926) 1944-12-13--1960-11-15  Johansson, Anton Martin  redaktör    161
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-09-13--1967-12-31  Johansson, Carl Eugén  ombudsmannen  slutdatum okontrollerat  162
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1943-01-04--1949-12-31  Johansson, Emil    163
NORDHALLAND (1883) 1940-04-12--1953-09-30  Johansson, Fridolf    Enligt tidningen så var han ansvarig utgivare sedan 1921-08-26 ???  164
NORDSVERIGE (1919) 1922-02-07--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      165
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-03--1968-06-26  Johansson, Harry Gustaf Ernfrid  redaktören    166
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  167
NYBRO TIDNING (1931) 1933-06-02--1967-10-07  Johansson, Karl Wiktor  Boktryckaren  Slutdatum ur tidningen  168
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-08-16--1967-05-29  Johansson, Karl Witus  redaktör    169
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1935-09-18--1954-06-30  Johansson, Philip  redaktören    170
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-22--1962-04-15  Johnson, Axel Erik      171
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1930-06-18--1960-03-31  Johnson, Ebbe Albin Emanuel  redaktionssekreteraren    172
BORÅS TIDNING (1838) 1940-03-21--1954-03-24  Johnsson, Henry Senow  redaktör    173
WESTGÖTEN (1888) 1940-03-21--1954-03-23  Johnsson, Henry Senow  Redaktör    174
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-02-21--1948-07-27  Järhult, Gustaf David  pastorn    175
NORDVÄSTRA SKÅNE (1946) 1946-09-10--1946-09-10  Jönsson, Anders  ombudsman  176
SYDPOSTEN (1923) 1944-10-27--1946-11-29  Jönsson, Erik B.      177
GOTLÄNNINGEN (1884) 1936-04-16--1955-01-01  Kahlström, Bror Bertil  redaktören    178
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-09-30--1947-08-30  Karlbrink, Karl Håkan Sandy  Redaktören    179
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-09-30--1948-07-01  Karlbrink, Karl Håkan Sandy  redaktören    180
NORRA SKÅNE (1900) 1943-02-17--1961-01-30  Karlgren, Josef      181
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-03-31--1954-09-30  Karlgren, Karl Johan Martin  direktören    182
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1945-11-15--1959-12-15  Karlson, Wilgot    183
LAND OCH FOLK (1945) 1945-10-15--1951-03-15  Karlsson, Erik      184
KINDAPOSTEN (1894) 1946-07-04--1993-06-28  Karlsson, Ingmar    185
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1940-04-27--1950-06-29  Kessler, Sven Erik  redaktören    186
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1930-09-01--1946-12-23  Kiellarson, Karl    Nytt hindersl.bev. utfärdat av JuD 1930-09-05, då det gamla förkommit  187
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1946-05-08--1948-11-30  Kihlström, Enoch    188
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1936-12-07--1952-04-02  Kihlström, Olof Emanuel  redaktionssekreteraren    189
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1936-12-07--1952-04-02  Kihlström, Olof Emanuel  redaktionssekreteraren    190
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1945-12-12--1956-10-23  Kreuger, Carl  direktören juris kandidaten    191
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1945-12-01--1950-03-27  Kumm, Evert    192
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1944-10-25--1948-03-24  Landin, Sven    193
KRONOBERGAREN (1934) 1944-12-07--1954-11-01  Lantz, Karl Ernest      194
ARIEL (1938) 1938-08-18--1950-05-14  Larsson, Ernst Leonard      195
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1942-12-08--1954-01-30  Larsson, Gösta    196
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      197
AVESTAPOSTEN (1898) 1937-10-27--1951-10-30  Lidman, Carl Fredrik Jacob  redaktören    198
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-02-03--1955-10-30  Lidman, Carl Fredrik Jacob      199
LUDVIKA TIDNING (1910) 1941-06-01--1965-07-19  Lidman, Carl Fredrik Jacob      200
SÄTERS TIDNING (1907) 1937-10-27--1965-07-16  Lidman, Carl Fredrik Jacob  redaktören    201
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1941-06-01--1955-10-23  Lidman, Carl Fredrik Jacob      202
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-15--1951-10-25  Lidman, Carl Fredrik Jakob  redaktören, filosofie kandidaten    203
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-22--1953-07-07  Lidman, Carl Fredrik Jakob  redaktören, filosofie kandidaten    204
FREDEN (1928) 1946-09-27--1962-09-15  Lindblom, E. A.    205
AVESTA TIDNING (1882) 1938-03-04--1964-11-28  Lindén, Karl Alfred  redaktören    206
SALA ALLEHANDA (1880) 1938-03-04--1964-11-30  Lindén, Karl Alfred  redaktören    207
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1938-11-10--1947-12-30  Lindén, Karl Alfred  redaktören    208
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1948-10-29  Lindén, Lars V    209
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1936-03-02--1952-12-31  Linder, Per Sigfrid  redaktören    210
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1934-11-07--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    211
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-04-24--1949-07-19  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    212
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-10-28--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören  Död 1949-07-19. Slutdatum okontrollerat.  213
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1934-11-07--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören  Död 1949-07-19.  214
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1942-07-16--1946-06-27  Lindkvist, Edvin    215
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1941-06-01--1946-03-31  Lindskog, Claes    T (i T står det under Lindskogs tid "utgivare" i st. f. "ansvarig utgivare")  216
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-09-16--1951-11-04  Lindstam, Edvin Valfrid Bernhard      217
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1946-10-17--1951-10-13  Lindström, Arne      218
VIMMERBY DAGBLAD (1942) 1944-08-29--1951-12-15  Lindström, Arne    219
UPSALA (1845) 1944-12-01--1957-01-04  Ljungberg, Axel      220
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1944-11-15--1961-09-12  Ljunggren, Torsten Vilhelm      221
DAGENS NYHETER (1864) 1923-05-29--1947-09-26  Ljungquist, Adolf Ivar  redaktören    222
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      223
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      224
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1930-09-26--1951-10-08  Lundberg, Oskar Birger  redaktören    225
UMEBLADET (1847) 1945-01-10--1951-05-31  Lundgren, Per Gordon  fältläkaren    226
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1934-04-19--1969-05-24  Lundin, Nils Olof  kaptenen    227
AFTONBLADET (1830) 1938-04-14--1956-10-31  Lönnegren, Fritz Leonard      228
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1941-05-14--1947-07-23  Lövgren, Oscar Wilhelm  redaktören    229
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    230
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-05-29--1947-04-19  Malmborg, Gustav Adolf Theodor      231
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1933-04-03--1962-12-29  Malmborg, Oscar Evald  redaktören    232
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1933-04-03--1962-12-22  Malmborg, Oscar Evald  redaktören    233
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1932-09-27--1946-01-09  Malmström, Björn Fritiof Erik  redaktören    234
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1946-03-09--1946-10-16  Malve, Herman    235
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1922-12-27--1959-12-11  Martin, Karl August Martin J:son      236
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-07-30--1990-08-31  Michelsen, Otto William  boktryckaren  Felaktigt slutdatum. Död 1979-05-22.  237
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    238
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-10-25--1947-12-31  Morhagen, Sven Manfred  redaktören    239
NYA NORRLAND (1907) 1926-02-18--1949-02-14  Mäler, Karl Markus  redaktören    240
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1938-06-30--1949-09-30  Neander-Nilsson, Sanfrid  filosofie kandidaten    241
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1930-11-22--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    242
TROTS ALLT! (1939) 1941-02-06--1952-10-01  Nerman, Ture  redaktören filosofie kandidaten    243
ARBETET (1887) 1944-10-30--1957-10-31  Netzen, Gösta    244
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1937-03-22--1957-01-01  Nilsson, Axel Arthur  redaktören    245
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-23--1950-11-12  Nilsson, Carl Oskar  bildhuggaren    246
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1945-01-01--1971-12-31  Nilsson, Hans      247
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    248
SOLNAPOSTEN (1946) 1946-01-26--1946-06-22  Nilsson, Sven Thore    249
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1946-01-09--1947-10-07  Nordin, Johan Ragnar Ingmar  redaktör    250
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    251
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1943-07-28--1965-07-31  Nordin, Nils Joel  chefredaktören    252
VARBERGSPOSTEN (1894) 1943-07-10--1952-04-18  Nordqvist, Helge M. I.      253
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    254
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1948-12-14  Nycop, Carl-Adam    255
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-07-30--1971-06-08  Ohlsson, John Robert  kamreraren    256
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    257
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-09-25--1949-08-31  Olovson, Oskar Emil  redaktören    258
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-09-24--1953-06-30  Olson, Axel      259
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      260
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-09-23--1949-06-15  Olson, Olof  redaktören    261
DALPILEN (1942) 1942-01-10--1946-05-25  Olson, Sten Bertil      262
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1938-11-12--1950-12-27  Olsson, Olof Anton  redaktören  Uppgifter för perioden efter 1941 saknas hos JuD.  263
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1929-07-30--1966-05-22  Otto William Michelsen      264
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1934-11-06--1947-08-26  Palm, August Efraim  redaktören  Övertagandet gäller fr.o.m. 1 jan 1935. Jud:s  265
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    266
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1935-11-23--1954-12-31  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    267
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  268
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1945-08-08--1949-07-31  Perslow, Jöns Halvar Patrik  redaktören    269
HAGFORS TIDNING (1943) 1946-04-12--1957-06-01  Persson, Henrik    270
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1938-06-03--1956-06-26  Petersson, Emil  folkskolläraren    271
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1945-04-19--1946-02-26  Petersson, Erik Henning  redaktören    272
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-04-19--1956-09-17  Petersson, Erik Henning  redaktören    273
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1945-04-03--1957-12-31  Petersson, Knut    274
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1945-04-01--1946-12-31  Petersson, Knut      275
GRENNA TIDNING (1858) 1930-11-14--1964-10-30  Petersson-Grennfeldt, Axel Tage Waldemar      276
DAGEN (1945) 1945-07-18--1946-12-30  Pethrus, Lewi      277
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1941-06-01--1957-03-19  Petré, Ernst August      278
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  279
SIGTUNABYGDEN (1928) 1944-09-22--1957-02-01  Pettersson, Erik    280
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1938-11-15--1952-03-31  Rahmn, Lage Vilhelm  journalisten  Beviset gällde fr o m 1938-12-01; slutdatum enl T  281
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  282
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1946-01-03--1955-12-31  Rinman, Ture      283
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1944-07-04--1950-09-18  Roseen, Sture      284
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1944-07-03--1950-10-08  Roseen, Sture      285
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1926-06-30--1967-12-31  Rosén, Stellan Gustaf Olof Edelweiss  filosofie kandidaten    286
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1927-10-13--1953-06-14  Rosenborg, Nils Emil  redaktören    287
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1944-04-11--1948-10-19  Rönblom, H.-K. (Hans Krister)      288
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-10-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl Manfred  redaktören    289
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-10-07--1946-06-30  Sanden, John Erik      290
ARBETAREN (1922) 1941-06-05--1949-12-31  Sastamoinen, Armas    291
MOTALAPOSTEN (1883) 1943-03-31--1948-12-14  Scheutz, Axel Georg  redaktören    292
HYRESLISTAN (1927) 1943-01-08--1946-04-12  Schmidt, Lars    293
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1946-03-15--1963-03-16  Sedvallson, Sven    294
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1929-11-20--1952-11-21  Segerborg, Per (Pälle) Johan  redaktören  1933-12-13 för den nya titeln på tidningen.  295
FOLKET (1906) 1943-10-01--1958-12-31  Sehlstedt, Ossian      296
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-11-06--1963-05-31  Selander, Johannes Anton  redaktören  T (slutdatum)  297
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-04--1950-03-31  Sjunneson, Oscar      298
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1932-05-11--1965-12-31  Sjunneson, Oscar Julius  redaktören    299
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1932-05-11--1950-03-30  Sjunneson, Oscar Julius  redaktören    300
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    301
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1946-02-01--1946-03-14  Sjösten, Herbert    302
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1944-10-02--1951-09-14  Skarin, Evert      303
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1944-10-26--1951-09-14  Skarin, Evert      304
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-04-15--1975-06-24  Skoglund, Waldemar  redaktören    305
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    306
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1977-03-09  Sommelius, Malte Ove  juris kandidaten    307
SALTSJÖBADEN (1908) 1942-04-11--1947-08-16  Sonnerman, Nils      308
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1942-04-11--1947-08-16  Sonnerman, Nils      309
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1940-07-01--1947-12-01  Stjernqvist, Erik Olof  redaktören    310
ARBETARPOSTEN (1934) 1939-03-31--1960-12-15  Ström, Johan Albin  redaktören    311
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1943-06-16--1950-09-19  Strömblad, Sven      312
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1934-02-22--1949-09-27  Strömqvist, Anders Erik Wilhelm  ombudsmannen    313
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1939-03-04--1957-05-05  Ståhl, David Emanuel (Manne)  redaktören  Tilltalsnamn: Manne  314
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1935-08-29--1960-07-15  Ståhl, Gustaf Vilhelm Erik  redaktören    315
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1946-12-13--1952-10-02  Sundström, Erland    316
AFTONTIDNINGEN (1942) 1945-10-31--1956-11-03  Sundvik, Karl Ivar  redaktionschef    317
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    318
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1936-03-30--1946-01-13  Svensson, Knut Arvid  redaktören    319
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    320
ARBETARFOLKET (1940) 1940-06-03--1957-05-01  Svensson, Tore Verner  droskföraren    321
VECKOPOSTEN (1868) 1936-11-07--1956-06-28  Svärd, Carl Arvid  Redaktören    322
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    323
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    324
DAGSPOSTEN (1941) 1941-05-23--1951-12-31  Telander, Teodor      325
BROMMA NYHETER (1946) 1946-05-23--1954-12-30  Ternström, Olof    326
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1946-01-10--1946-03-27  Theorell, Olof    327
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1944-12-29--1954-11-24  Tollesby, Karl Henning      328
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-10-03--1946-12-12  Tomson, Ragnar Valentin  redaktören    329
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-09-01--1966-02-28  Torgny, Leo      330
SKARA TIDNING (1863) 1936-09-01--1966-03-30  Torgny, Leo Fritiof Adrian      331
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-07-18--1949-10-25  Törnkvist, Algot Åkesson      332
AURORA (1899) 1943-11-26--1955-10-18  Törnqvist, Ludvig    333
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1945-12-08--1946-03-08  uppgift saknas    334
ARVIKA NYHETER (1895) 1932-05-27--1952-06-30  Wallin, Johan Adam Sigurd      335
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    336
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-02--1967-10-28  Wallin, Karl Fridolf Erik  redaktören  slutdatum enl tidningen  337
ARBOGA TIDNING (1881) 1938-03-27--1961-08-09  Wallström, Johan Hjalmar Kristoffer  redaktören    338
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    339
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-07-16--1956-01-23  Weiland, Carl Hjalmar  redaktören    340
SALAPOSTEN (1906) 1946-05-29--1960-09-30  Welander, Nils Evert    PRV  341
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1944-11-08--1968-12-01  Wennerberg, Eric Sixten      342
TROLLHÄTTAN (1906) 1944-11-08--1968-12-01  Wennerberg, Eric Sixten      343
HAPARANDABLADET (1882) 1932-04-02--1958-06-08  Wennman, Erik Algot  ekonomidirektören    344
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1946-01-02--1950-04-29  Westin, Gunnar    345
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-19--1955-01-20  Westin, Nils Johan Melker  redaktören    346
BAROMETERN (1841) 1938-03-26--1954-12-31  Wibling, Hilding Abraham Gabriel      347
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1935-01-28--1978-09-17  Wikström, Karl-Henrik  journalisten    348
STORMKLOCKAN (1909) 1940-02-12--1963-06-15  Winlöf, John Harry  ombudsmannen    349
TIERPSPOSTEN (1892) 1934-11-07--1960-01-09  Viring, Daniel Alfred  redaktören    350
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1934-11-07--1960-01-05  Viving, Daniel Alfred  redaktören    351
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1945-04-25--1964-06-07  Vrang, Karl Arvid Agantyr  redaktören    352
DALATIDNINGEN (1918) 1941-06-01--1950-03-12  Yngve, Johan Oskar    avled 1950-03-12  353
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1939-10-18--1946-04-12  Zackrisson, Johan Edvard Felix  predikanten    354
FREDEN (1928) 1930-11-10--1946-09-26  Åhgren, Johan Axel  kamreraren    355
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1950-08-31  Åkerberg, Harald    T (Avliden 1950-08-30)  356
ÖREBROKURIREN (1902) 1922-12-08--1950-10-22  Åkerberg, Olof Harald  redaktören    357
LUNDS DAGBLAD (1897) 1938-12-16--1947-01-14  Åkerholm, Gösta    Beviset gäller fr o m 1939-01-01  358
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-09-18--1952-03-27  Åstrand, Melker Wiktor  överläraren    359
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1922-04-18--1949-06-21  Ödegård, Werner  redaktören    360
FALUKURIREN (1894) 1941-06-01--1951-03-27  Östberg, Ernst Axel    T 1941-06-17  361
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1931-11-23--1956-12-31  Österberg, Nils Torbjörn  journalisten    362
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1929-09-23--1958-04-16  Österdahl, Axel Petrus  redaktören    363
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  filosofie doktor  I tidningen fr.o.m. 1944-09-28.  364

Sidan skapad Sun Mar 03 00:13:33 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond