Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1932-01-01- -1932-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1900-01-02--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    1
AFTONBLADET (1830) 1932-09-21--1940-10-14  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    2
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1900-01-01--1932-09-21  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    3
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1932-09-28--1940-10-19  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    4
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    5
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1925-11-21--1942-06-27  Förlagsaktiebolaget I Malmö boktryckeri  Malmö    6
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    7
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-04-01--1942-12-31  Tryckcentralen  Göteborg    8
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    9
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1931-02-20--1937-07-23  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg    10
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    11
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    12
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    13
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    14
ARVIKA TIDNING (1884) 1921-11-06--1934-10-01  Arvika tidnings boktryckeri  Arvika    15
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    16
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    17
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    18
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    19
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    20
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1928-01-04--1945-12-27  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    21
BERGSLAGEN (1928) 1928-11-12--1932-12-31  Aktiebolaget Tidningen Bergslagens tryckeri  Lindesberg    22
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-08-01--1933-02-01  Tryckeriaktiebolaget Bergslagernas nyheter  Filipstad    23
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1931-09-10--1934-10-30  Bärgslagspostens tidnings- & boktryckeri  Lindesberg    24
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1931-09-10--1934-10-30  Bergslagspostens tidnings- & boktryckeri  Lindesberg    25
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    26
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    27
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1930-10-28--1941-07-02  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla  28
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    29
BOHUSPOSTEN (1910) 1928-08-11--1936-12-03  Aktiebolaget Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    30
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1930-09-12--1951-06-06  Bollnästidningens nya tryckeriaktiebolag  Bollnäs    31
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  32
BORÅS NYHETER (1922) 1924-01-02--1951-04-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    33
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    34
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    35
BRODERSKAP (1928) 1931-05-23--1936-08-29  Tryckeri A.-B. Örebro-kuriren  Örebro  36
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1931-11-20--1933-06-23  Boktryckeri Balder  Stockholm    37
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    38
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    39
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    40
DALADEMOKRATEN (1918) 1926-09-25--1947-04-08  Dalademokratens tryckeri  Falun    41
DALARNA (1926) 1926-05-28--1933-05-05  Tidningen Dalarnas tryckeri  Falun    42
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  43
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    44
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    45
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    46
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    47
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    48
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-01-05--1946-11-30  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    49
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1927-09-09--1944-12-13  Enköpings-postens aktiebolag  Enköping    50
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1931-11-20--1933-06-23  Boktryckeri Balder  Stockholm    51
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1930-08-20--1932-08-23  Förlagsaktiebolaget Eku  Eskilstuna    52
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    53
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1930-01-02--1945-04-30  M. Lindegrens boktryckeri aktiebolag  Falkenberg    54
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    55
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-03-01--1941-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    56
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  57
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    58
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    59
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    60
FOLKBLADET (1930) 1932-01-03--1933-12-24  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    61
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    62
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  63
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    64
FREDEN (1928) 1929-04-15--1932-12-29  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    65
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    66
GEFLEPOSTEN (1864) 1923-10-22--1941-04-12  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    67
GEVALIA (1905) 1923-11-01--1934-12-15  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    68
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    69
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-27--1942-02-03  Gotlands folkblads tryckeri  Visby    70
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    71
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    72
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    73
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1941-12-29  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    74
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-12-03--1934-01-15  Handelstryckeriet  Göteborg    75
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    76
GÖTEBORGS HYRESTIDNING (1931) 1931-03-27--1934-03-29  Nordiska boktryckeriet  Göteborg    77
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    78
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1923-09-28--1932-12-30  Tryckcentralen  Göteborg    79
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    80
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    81
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    82
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-20--1933-01-27  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    83
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    84
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    85
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    86
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    87
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    88
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    89
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  90
HELA SVERIGES VECKOTIDNING (1932) 1932-01-07--1932-06-30  Isakssonska boktryckeriaktiebolaget  Skövde    91
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    92
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  93
HEMMETS VÄN (1898) 1931-05-13--1941-04-17  Hemmets vän förlags tryckeri  Örebro    94
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    95
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    96
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    97
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    98
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    99
HUS OCH HÄRD (1930) 1932-07-15--1935-07-01  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    100
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    101
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    102
HYRESLISTAN (1927) 1931-05-15--1932-12-30  Örtenblads & Möllers Tr.  Göteborg    103
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1929-11-02--1934-12-29  Tryckeri och tidningsförenings tryckeri  Gävle    104
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1930-03-15--1933-02-22  Tryckeri A.-B. Bävern  Härnösand  105
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1928-01-05--1949-11-14  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  106
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1931-12-14--1932-04-08  Landskrona tryckeri AB  Landskrona    107
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-04-09--1947-08-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    108
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  109
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    110
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    111
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    112
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    113
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    114
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1929-11-07--1934-10-04  Aktiebolaget Länstryckeriet  Jönköping    115
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    116
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1931-12-02--1933-02-09  Andelsföreningen Kalmar läns-kurirens tryckeri  Kristianstad    117
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    118
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    119
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    120
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1928-10-01--1933-05-31  Ragnar Lagerblads boktryckeri  Karlshamn    121
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    122
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    123
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    124
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    125
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    126
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  127
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    128
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    129
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-09-05--1932-12-30  Tryckeriaktiebolag Aurora  Kristianstad    130
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    131
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    132
KRÖNIKAN (1931) 1931-11-07--1932-04-16  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    133
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    134
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    135
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    136
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1932-03-15--1933-01-15  Tryckeriaktiebolag Gripen  Stockholm    137
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    138
LANDTMANNABLADET (1903) 1902-12-06--1932-10-12  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    139
LANDTMANNABLADET (1903) 1932-10-19--1940-06-10  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    140
LANTARBETAREN (1921) 1920-12-17--1932-12-23  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    141
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    142
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    143
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-05-31--1933-07-14  Aktiebolaget Thelin & Beckman  Stockholm    144
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1960-03-30  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    145
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-08--1934-01-10  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    146
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    147
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    148
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    149
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    150
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    151
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  152
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-07-01--1938-09-22  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    153
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  154
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    155
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-04-05--1933-09-25  Länstidningens boktryckeri  Vänersborg    156
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1930-05-31--1932-10-04  Aktiebolaget Strängnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    157
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-10-06--1953-12-07  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    158
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    159
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    160
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    161
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1931-12-12--1942-12-19  Tryckeriaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    162
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-26--1936-12-30  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    163
MINARETEN (1923) 1931-02-07--1932-12-31  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg    164
MISSIONSBANERET (1921) 1924-07-03--1945-09-27  A.-B. Littorin Rydén boktr.  Örebro    165
MJÖLBY NYHETER (1932) 1932-12-02--1932-12-21  Mjölby boktryckeri, Wilén & Eriksson  Mjölby    166
MJÖLBY TIDNING (1925) 1925-10-03--1932-11-25  Bergs boktryckeri  Tranås    167
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    168
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  Göteborgs handelstidnings A.-B:s tryckeri  Göteborg    169
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1956-07-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    170
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    171
NATIONELL TIDNING (1930) 1930-01-03--1932-09-24  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    172
NATIONELL TIDNING (1930) 1932-10-01--1943-09-25  Klara civiltryckeri  Stockholm    173
NATIONEN (1925) 1928-01-13--1938-12-24  ingen uppgift      174
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  175
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    176
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    177
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  178
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    179
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    180
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    181
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    182
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  183
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    184
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1929-08-21--1951-10-13  Piteå tryckeriaktiebolag  Piteå    185
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    186
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    187
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    188
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-09-01--1933-05-12  Tidningen Dalarnas tryckeri  Falun    189
NORRLANDSBLADET (1909) 1926-01-05--1950-01-26  Lantmännens tryckeri  Gävle    190
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-11-30  Tryckeriaktiebolaget Nordpolen  Kiruna    191
NORRLANDSKURIREN (1922) 1929-01-03--1938-06-22  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    192
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-01-02--1932-09-08  Otto Serranders tryckeri  Gävle    193
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1932-09-10--1941-04-12  Norrlandspostens tryckeriaktiebolag  Gävle    194
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    195
NORRLÄNNINGEN (1931) 1931-01-09--1933-12-29  Tryckeriaktiebolaget Nord-Sverige  Sollefteå    196
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    197
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    198
NY DAG (1930) 1931-01-02--1938-01-10  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    199
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    200
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    201
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  202
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    203
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1932) 1932-10-27--1935-09-20  Boktryckeriet Phoenix  Göteborg    204
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    205
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    206
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    207
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    208
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1946-05-16  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    209
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-12-04--1937-12-31  Tryckeriföreningen Nya älvsborgaren  Trollhättan    210
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-03-03--1935-03-09  Aktiebolaget Borås Nyheters tryckeri  Borås    211
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    212
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    213
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    214
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-22--1944-09-08  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    215
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    216
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1929-07-03--1945-12-31  Piteåtidningens aktiebolagstryckeri  Piteå    217
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    218
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    219
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1931-12-12--1932-11-19  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    220
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  221
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-14--1933-12-20  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    222
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    223
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    224
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    225
SALAPOSTEN (1906) 1922-07-10--1932-12-31  Salapostens boktryckeri  Sala    226
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    227
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    228
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    229
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    230
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-07-04--1934-12-29  Aktiebolag nya boktryckeriet  Borås    231
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    232
SKARABORGAREN (1926) 1926-06-04--1946-10-30  Skaraborgarens tryckeri  Falköping    233
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    234
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    235
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    236
SKARAPOSTEN (1906) 1929-10-12--1934-12-28  K/B Västgöta-tryckeriet  Skara    237
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    238
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1928-03-16--1939-10-06  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    239
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-06-15--1936-02-15  AB Wasatryckeriet  Mora    240
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    241
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    242
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1931-12-14--1932-04-08  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    243
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-04-09--1952-06-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    244
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    245
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    246
SMÅLAND RUNT (1924) 1925-01-31--1933-02-18  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    247
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    248
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-11-07--1934-10-04  Aktiebolaget Länstryckeriet  Jönköping    249
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    250
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1925-12-08--1944-08-14  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    251
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    252
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    253
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    254
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1931-12-01--1942-09-30  Socialdemokratens aktiebolagstryckeri  Stockholm  Anledningen till att tidningen skaffade eget tryckeri var att boktryckarna höjde priset på tryckningen så pass att tidningen inte längre hade råd att betala.  255
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    256
SOLNAPOSTEN (1932) 1932-06-29--1932-07-13  Föreningstryckeriet  Stockholm    257
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1951-06-25  Aktiebolaget Trycksaker  Norrköping    258
SPORTGLIMTAR (1931) 1931-10-28--1933-08-08  Aktiebolaget Martin Jönssons tryckeri Perfekta-tryck  Arlöv    259
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    260
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1928-01-25--1933-12-29  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    261
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    262
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    263
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1932-08-14--1933-03-31  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    264
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    265
STORMKLOCKAN (1909) 1931-01-01--1936-08-01  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    266
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    267
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1922-07-01--1933-12-30  Strömstads tidnings tryckeri  Strömstad  268
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    269
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    270
SUNNEBYGDEN (1925) 1930-08-01--1933-05-07  AB Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    271
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Värmlands-postens boktryckeri  Kristinehamn    272
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlags tryckeri  Södertälje    273
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1931-02-17--1942-12-29  Svensk Köpmannatidnings Förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    274
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1931-01-07--1933-12-28  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    275
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    276
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    277
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    278
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1927-06-17--1932-12-30  Tryckeriaktiebolaget Gripen  Stockholm    279
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    280
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    281
SVERIGES FRIHET (1931) 1932-01-10--1932-02-13  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    282
SVERIGES FRIHET (1931) 1932-03-15--1932-11-01  Robert Olssons boktryckeri  Stockholm    283
SYDHALLAND (1893) 1931-07-01--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    284
SYDPOSTEN (1923) 1924-01-03--1946-11-29  Handelstryckeriet  Malmö    285
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    286
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1931-12-02--1933-02-09  Andelsföreningens Kalmar länskurirens tryckeri  Kristianstad    287
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    288
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    289
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    290
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    291
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  292
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    293
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  294
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    295
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    296
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  297
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-30--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    298
SÖDRA NORRLANDS LANTMANNATIDNING (1931) 1931-01-07--1933-01-16  Tryckeriaktiebolaget Bävern  Härnösand    299
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-02--1939-10-21  Aktiebolaget Borås nyheters tryckeri  Borås    300
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    301
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    302
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1931-01-02--1933-12-31  Tryckeri AB Gripen  Stockholm    303
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1931-12-10--1947-12-31  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna  Fr.o.m. 1946-10-25 står endast "Tidningsaktiebolaget Norra Sörmland" i redaktionsrutan.  304
TEMPLARKURIREN (1922) 1926-11-20--1938-09-24  Vasatryckeriet  Stockholm    305
TIDEVARVET (1923) 1930-11-01--1936-12-12  Zetterlund & Thelanders boktryckeri-aktiebolag  Stockholm    306
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    307
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  Hugo Löjdquists tryckeri  Tierp    308
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    309
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    310
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    311
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-02-27--1941-11-27  Aktiebolaget Sunne-bygdens tryckeri  Sunne    312
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1931-12-10--1946-06-27  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    313
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    314
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    315
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    316
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    317
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    318
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    319
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    320
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    321
UMEBLADET (1847) 1922-09-25--1944-02-13  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    322
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1928-10-15--1933-12-15  Nörrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping    323
UPLANDSBYGDEN (1928) 1930-11-14--1932-07-15  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    324
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    325
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    326
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1919-12-02--1932-07-20  Wadstena läns tidnings aktiebolags tryckeri  Vadstena    327
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1932-07-20--1932-10-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    328
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1932-10-24--1933-03-18  Wadstena läns tidnings tryckeri  Vadstena    329
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    330
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    331
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    332
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    333
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    334
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    335
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  336
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    337
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1928-12-08--1932-12-31  Aktiebolaget Vestsvenska tryckeriet  Göteborg  Även utan "Aktiebolaget".  338
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    339
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-11-15--1932-03-12  Skandinaviska pressförlagets tryckeri  Stockholm    340
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    341
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1928-03-21--1939-12-30  Nya postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    342
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-12-21--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik  1927-12-14 saknas uppgift  343
VISIRET (1921) 1931-09-30--1932-12-19  Billstens boktryckeri  Linköping    344
VÅR KAMP (1930) 1931-03-01--1934-03-31  Örtenblad & Möllers Boktryckeri  Göteborg    345
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    346
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1931-05-15--1941-04-17  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    347
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    348
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    349
VÄRMLÄNNINGAR (1932) 1932-04-30--1933-01-28  Tryckeriaktiebolaget Bergslagernas Nyheter  Filipstad    350
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    351
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-03-04--1933-03-31  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    352
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    353
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    354
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1930-11-08--1934-12-28  K/B Västgöta tryckeriet  Skara    355
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1931-10-02--1940-03-27  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    356
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    357
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    358
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    359
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    360
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    361
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    362
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1925-03-04--1932-05-04  Västerås centraltryckeri  Västerås    363
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1932-05-12--1934-11-22  Västmanlands nyheters boktr  Västerås    364
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    365
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    366
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1931-10-23--1933-12-19  Ludw. Simonson boktryckeri  Göteborg    367
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    368
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1936-11-11  Wilh. Rahmns boktryckeri  Åmål    369
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1928-01-05--1938-10-31  A.B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    370
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1929-04-26--1933-02-17  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    371
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    372
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    373
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1928-01-05--1932-05-12  Västerås Centraltryckeri  Västerås    374
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1932-05-13--1934-11-20  Västmanlands nyheters Boktryckeri  Västerås    375
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    376
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-09-10--1953-10-15  Öresunds-postens tryckeri  Helsingborg    377
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    378
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1929-03-13--1951-09-14  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    379
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    380
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  381
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    382
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    383
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-11-17--1947-10-01  Skeninge boktryckeri  Skänninge    384
ÖSTGÖTAKURIREN (1932) 1932-01-04--1933-03-18  W L T,s AB tryckeri  Vadstena    385
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  386
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  387
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1929-01-05--1940-06-30  Östra smålands tryckeri  Kalmar    388

Sidan skapad Tue Feb 27 01:09:23 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond