Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1933-01-01- -1933-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    1
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    2
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    3
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    4
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    5
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    6
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    7
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    8
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    9
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1900-01-02--1934-02-28  A.F. Berghs boktryckeri  Västerås    10
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  11
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    12
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    13
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    14
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    15
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    16
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    17
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    18
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    19
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    20
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    21
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    22
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    23
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    24
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    25
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    26
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    27
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  28
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    29
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    30
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    31
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1900-01-03--1933-12-30  Norra Bohusläns tryckeri  Strömstad    32
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1900-01-03--1934-10-31  Bärgslagspostens tryckeri  Lindesberg    33
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    34
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    35
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    36
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    37
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    38
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    39
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    40
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    41
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    42
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    43
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    44
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    45
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    46
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  47
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    48
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    49
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    50
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    51
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    52
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    53
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  54
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1900-12-01--1934-04-05  Aktiebolaget Örebro dagblads tryckeri  Örebro    55
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  56
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    57
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    58
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    59
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    60
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    61
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    62
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    63
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    64
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    65
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    66
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    67
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    68
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    69
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    70
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    71
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1904-04-20--1933-12-31  Kungl. Hofboktryckeriet. Iduns tryckeriaktiebolag  Stockholm    72
NORDHALLAND (1883) 1904-07-15--1933-01-05  Nordhallands boktryckeri  Kungsbacka  Tryckeriet brann 1951-02-22  73
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    74
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    75
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    76
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  77
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    78
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  79
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  80
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    81
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    82
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    83
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  84
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    85
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    86
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    87
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    88
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    89
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    90
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    91
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1909-05-17--1933-12-30  Aktiebolaget Amiralitets- och stadsboktryckeriet  Karlskrona    92
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    93
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    94
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  95
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    96
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    97
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    98
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  99
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    100
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    101
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    102
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    103
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    104
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    105
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    106
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1911-12-01--1933-02-01  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    107
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    108
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    109
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    110
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    111
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    112
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    113
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    114
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    115
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    116
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    117
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    118
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    119
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  120
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    121
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    122
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  123
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    124
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    125
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  126
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    127
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-02--1934-10-09  Nya aktiebolaget Jönköpings läns tidnings tryckeri  Jönköping    128
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    129
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    130
TROLLHÄTTAN (1906) 1917-05-05--1934-01-20  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    131
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    132
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    133
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  134
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    135
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    136
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    137
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  138
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    139
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    140
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  141
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1918-01-17--1934-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    142
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    143
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    144
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    145
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  146
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    147
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    148
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    149
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    150
VECKOPOSTEN (1868) 1918-10-03--1933-12-28  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    151
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    152
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    153
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    154
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  155
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    156
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    157
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    158
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    159
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    160
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    161
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    162
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  163
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    164
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    165
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    166
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    167
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    168
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  169
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    170
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    171
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    172
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    173
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    174
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    175
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    176
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    177
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    178
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    179
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    180
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    181
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    182
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    183
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    184
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    185
ARVIKA TIDNING (1884) 1921-11-06--1934-10-01  Arvika tidnings boktryckeri  Arvika    186
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    187
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    188
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    189
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    190
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    191
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-03-04--1933-03-31  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    192
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1922-07-01--1933-12-30  Strömstads tidnings tryckeri  Strömstad  193
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-07-01--1938-09-22  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    194
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    195
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-22--1944-09-08  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    196
UMEBLADET (1847) 1922-09-25--1944-02-13  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    197
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    198
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    199
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    200
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-04-20--1933-01-27  Göteborgs morgonposts förlagsaktiebolags tryckeri  Göteborg    201
GEFLEPOSTEN (1864) 1923-10-22--1941-04-12  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    202
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    203
GEVALIA (1905) 1923-11-01--1934-12-15  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    204
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    205
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-02--1939-10-21  Aktiebolaget Borås nyheters tryckeri  Borås    206
BORÅS NYHETER (1922) 1924-01-02--1951-04-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    207
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    208
SYDPOSTEN (1923) 1924-01-03--1946-11-29  Handelstryckeriet  Malmö    209
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Värmlands-postens boktryckeri  Kristinehamn    210
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    211
MISSIONSBANERET (1921) 1924-07-03--1945-09-27  A.-B. Littorin Rydén boktr.  Örebro    212
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    213
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    214
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    215
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    216
SMÅLAND RUNT (1924) 1925-01-31--1933-02-18  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    217
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    218
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    219
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    220
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1925-11-21--1942-06-27  Förlagsaktiebolaget I Malmö boktryckeri  Malmö    221
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-11-30  Tryckeriaktiebolaget Nordpolen  Kiruna    222
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    223
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1925-12-08--1944-08-14  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    224
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    225
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    226
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1946-05-16  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    227
NORRLANDSBLADET (1909) 1926-01-05--1950-01-26  Lantmännens tryckeri  Gävle    228
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    229
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-03-01--1941-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    230
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-04-01--1942-12-31  Tryckcentralen  Göteborg    231
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    232
DALARNA (1926) 1926-05-28--1933-05-05  Tidningen Dalarnas tryckeri  Falun    233
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    234
SKARABORGAREN (1926) 1926-06-04--1946-10-30  Skaraborgarens tryckeri  Falköping    235
DALADEMOKRATEN (1918) 1926-09-25--1947-04-08  Dalademokratens tryckeri  Falun    236
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    237
TEMPLARKURIREN (1922) 1926-11-20--1938-09-24  Vasatryckeriet  Stockholm    238
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    239
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1956-07-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    240
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    241
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    242
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-26--1936-12-30  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    243
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-30--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    244
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1927-09-09--1944-12-13  Enköpings-postens aktiebolag  Enköping    245
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1936-11-11  Wilh. Rahmns boktryckeri  Åmål    246
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    247
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-12-03--1934-01-15  Handelstryckeriet  Göteborg    248
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-12-21--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik  1927-12-14 saknas uppgift  249
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    250
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1928-01-04--1945-12-27  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    251
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1928-01-05--1938-10-31  A.B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    252
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-01-05--1946-11-30  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    253
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1928-01-05--1949-11-14  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  254
NATIONEN (1925) 1928-01-13--1938-12-24  ingen uppgift      255
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    256
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1928-01-25--1933-12-29  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    257
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-08--1934-01-10  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    258
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1928-03-16--1939-10-06  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    259
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1928-03-21--1939-12-30  Nya postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    260
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1960-03-30  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    261
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-04-05--1933-09-25  Länstidningens boktryckeri  Vänersborg    262
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-27--1942-02-03  Gotlands folkblads tryckeri  Visby    263
BOHUSPOSTEN (1910) 1928-08-11--1936-12-03  Aktiebolaget Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    264
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1928-10-01--1933-05-31  Ragnar Lagerblads boktryckeri  Karlshamn    265
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1928-10-15--1933-12-15  Nörrköpings tidningars aktiebolags tryckeri  Norrköping    266
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    267
NORRLANDSKURIREN (1922) 1929-01-03--1938-06-22  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    268
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1929-01-05--1940-06-30  Östra smålands tryckeri  Kalmar    269
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1929-03-13--1951-09-14  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    270
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1929-04-26--1933-02-17  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Sävsjö    271
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1929-05-31--1933-07-14  Aktiebolaget Thelin & Beckman  Stockholm    272
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1929-07-03--1945-12-31  Piteåtidningens aktiebolagstryckeri  Piteå    273
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1951-06-25  Aktiebolaget Trycksaker  Norrköping    274
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1929-08-21--1951-10-13  Piteå tryckeriaktiebolag  Piteå    275
SKARAPOSTEN (1906) 1929-10-12--1934-12-28  K/B Västgöta-tryckeriet  Skara    276
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1929-11-02--1934-12-29  Tryckeri och tidningsförenings tryckeri  Gävle    277
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1929-11-07--1934-10-04  Aktiebolaget Länstryckeriet  Jönköping    278
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-11-07--1934-10-04  Aktiebolaget Länstryckeriet  Jönköping    279
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1930-01-02--1945-04-30  M. Lindegrens boktryckeri aktiebolag  Falkenberg    280
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    281
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1930-03-15--1933-02-22  Tryckeri A.-B. Bävern  Härnösand  282
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    283
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-08-01--1933-02-01  Tryckeriaktiebolaget Bergslagernas nyheter  Filipstad    284
SUNNEBYGDEN (1925) 1930-08-01--1933-05-07  AB Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    285
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1930-09-12--1951-06-06  Bollnästidningens nya tryckeriaktiebolag  Bollnäs    286
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1930-10-28--1941-07-02  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla  287
TIDEVARVET (1923) 1930-11-01--1936-12-12  Zetterlund & Thelanders boktryckeri-aktiebolag  Stockholm    288
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    289
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1930-11-08--1934-12-28  K/B Västgöta tryckeriet  Skara    290
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-11-17--1947-10-01  Skeninge boktryckeri  Skänninge    291
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    292
STORMKLOCKAN (1909) 1931-01-01--1936-08-01  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    293
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1931-01-02--1933-12-31  Tryckeri AB Gripen  Stockholm    294
NY DAG (1930) 1931-01-02--1938-01-10  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    295
SÖDRA NORRLANDS LANTMANNATIDNING (1931) 1931-01-07--1933-01-16  Tryckeriaktiebolaget Bävern  Härnösand    296
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1931-01-07--1933-12-28  Harald Lindströms boktryckeri  Stockholm    297
NORRLÄNNINGEN (1931) 1931-01-09--1933-12-29  Tryckeriaktiebolaget Nord-Sverige  Sollefteå    298
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-14--1933-12-20  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    299
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1931-02-17--1942-12-29  Svensk Köpmannatidnings Förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    300
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1931-02-20--1937-07-23  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg    301
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1941-12-29  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    302
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlags tryckeri  Södertälje    303
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    304
VÅR KAMP (1930) 1931-03-01--1934-03-31  Örtenblad & Möllers Boktryckeri  Göteborg    305
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-03-03--1935-03-09  Aktiebolaget Borås Nyheters tryckeri  Borås    306
GÖTEBORGS HYRESTIDNING (1931) 1931-03-27--1934-03-29  Nordiska boktryckeriet  Göteborg    307
HEMMETS VÄN (1898) 1931-05-13--1941-04-17  Hemmets vän förlags tryckeri  Örebro    308
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1931-05-15--1941-04-17  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    309
BRODERSKAP (1928) 1931-05-23--1936-08-29  Tryckeri A.-B. Örebro-kuriren  Örebro  310
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-06-15--1936-02-15  AB Wasatryckeriet  Mora    311
SYDHALLAND (1893) 1931-07-01--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    312
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1931-07-04--1934-12-29  Aktiebolag nya boktryckeriet  Borås    313
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-09-01--1933-05-12  Tidningen Dalarnas tryckeri  Falun    314
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1931-09-10--1934-10-30  Bergslagspostens tidnings- & boktryckeri  Lindesberg    315
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1931-09-10--1934-10-30  Bärgslagspostens tidnings- & boktryckeri  Lindesberg    316
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-09-10--1953-10-15  Öresunds-postens tryckeri  Helsingborg    317
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1931-10-02--1940-03-27  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    318
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    319
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1931-10-23--1933-12-19  Ludw. Simonson boktryckeri  Göteborg    320
SPORTGLIMTAR (1931) 1931-10-28--1933-08-08  Aktiebolaget Martin Jönssons tryckeri Perfekta-tryck  Arlöv    321
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1931-11-20--1933-06-23  Boktryckeri Balder  Stockholm    322
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1931-11-20--1933-06-23  Boktryckeri Balder  Stockholm    323
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1931-12-01--1942-09-30  Socialdemokratens aktiebolagstryckeri  Stockholm  Anledningen till att tidningen skaffade eget tryckeri var att boktryckarna höjde priset på tryckningen så pass att tidningen inte längre hade råd att betala.  324
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1931-12-02--1933-02-09  Andelsföreningen Kalmar läns-kurirens tryckeri  Kristianstad    325
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1931-12-02--1933-02-09  Andelsföreningens Kalmar länskurirens tryckeri  Kristianstad    326
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    327
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-12-04--1937-12-31  Tryckeriföreningen Nya älvsborgaren  Trollhättan    328
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    329
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1931-12-10--1946-06-27  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    330
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1931-12-10--1947-12-31  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna  Fr.o.m. 1946-10-25 står endast "Tidningsaktiebolaget Norra Sörmland" i redaktionsrutan.  331
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1931-12-12--1942-12-19  Tryckeriaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    332
FOLKBLADET (1930) 1932-01-03--1933-12-24  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    333
ÖSTGÖTAKURIREN (1932) 1932-01-04--1933-03-18  W L T,s AB tryckeri  Vadstena    334
TIERPS NYHETER (1932) 1932-01-05--1933-12-29  Hugo Löjdquists tryckeri  Tierp    335
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-02-27--1941-11-27  Aktiebolaget Sunne-bygdens tryckeri  Sunne    336
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1932-03-15--1933-01-15  Tryckeriaktiebolag Gripen  Stockholm    337
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-04-09--1947-08-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    338
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-04-09--1952-06-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    339
VÄRMLÄNNINGAR (1932) 1932-04-30--1933-01-28  Tryckeriaktiebolaget Bergslagernas Nyheter  Filipstad    340
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1932-05-12--1934-11-22  Västmanlands nyheters boktr  Västerås    341
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1932-05-13--1934-11-20  Västmanlands nyheters Boktryckeri  Västerås    342
HUS OCH HÄRD (1930) 1932-07-15--1935-07-01  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    343
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1932-08-14--1933-03-31  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    344
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    345
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1932-09-10--1941-04-12  Norrlandspostens tryckeriaktiebolag  Gävle    346
AFTONBLADET (1830) 1932-09-21--1940-10-14  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    347
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1932-09-28--1940-10-19  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    348
NATIONELL TIDNING (1930) 1932-10-01--1943-09-25  Klara civiltryckeri  Stockholm    349
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-10-06--1953-12-07  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    350
LANDTMANNABLADET (1903) 1932-10-19--1940-06-10  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    351
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1932-10-24--1933-03-18  Wadstena läns tidnings tryckeri  Vadstena    352
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1932) 1932-10-27--1935-09-20  Boktryckeriet Phoenix  Göteborg    353
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  Göteborgs handelstidnings A.-B:s tryckeri  Göteborg    354
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1933-01-01--1933-01-15  ingen uppgift    Saknas i KB.  355
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1933-01-02--1942-06-28  Länsdemokratens tryckeri  Kristianstad    356
SALAPOSTEN (1906) 1933-01-02--1960-09-30  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    357
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    358
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    359
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1933-01-05--1942-06-26  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    360
LANTARBETAREN (1921) 1933-01-06--1933-12-22  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    361
SVENSK MOTORTIDNING (1933) 1933-01-10--1935-12-17  Åhlén & Åkerlunds tryckeri  Stockholm    362
NORDHALLAND (1883) 1933-01-10--1951-02-23  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    363
FREDEN (1928) 1933-01-12--1942-02-19  Vasatryckeriet  Stockholm    364
MINARETEN (1923) 1933-01-14--1936-09-12  Örtenblad & Möller tryckeri  Göteborg    365
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1933) 1933-01-15--1933-03-15  Brobergs accidenstryckeri  Stockholm    366
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1933-01-16--1933-01-31  Aktiebolag Förenade tryckerier  Göteborg    367
VISIRET (1921) 1933-01-23--1936-09-08  Billstens eftr. boktryckeri  Linköping    368
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-01-25--1933-01-25  Selim Bergmans tryckeri  Göteborg    369
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1933-01-31--1933-01-31  Klara civiltryckeri  Stockholm    370
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1933-02-01--1933-02-15  ingen uppgift    Saknas i KB.  371
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-02-02--1933-10-01  Malms boktryckeriaktiebolag  Göteborg    372
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-02-02--1937-11-09  Förlagsaktiebolaget G.M.-Postens tryckeri  Göteborg    373
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1933-02-03--1933-09-29  Förlagsaktiebolaget G.M.-Postens tryckeri  Göteborg    374
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1933-02-11--1933-06-13  Södra Sverges tryckeriförening  Kristianstad    375
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1933-02-11--1933-06-13  Södra Sveriges tryckeriförening  Kristianstad    376
SPORT- OCH BOULEVARDTIDNINGEN EXTRABLADET (1933) 1933-02-12--1934-08-05  Lantmännens tryckeri  Gävle    377
SÖDRA NORRLANDS LANTMANNATIDNING (1931) 1933-02-15--1935-12-16  Härnösands-Postens tryckeriaktiebolag  Härnösand    378
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1933-02-15--1937-12-31  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    379
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1933-02-16--1933-03-02  Vestsvenska tryckeriet  Göteborg    380
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1933-02-23--1937-11-30  Härnösands-postens tryckeri AB  Härnösand  381
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1933-02-28--1934-04-13  Svenska reklamförlagets tryckeri  Älmhult    382
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1933-03-03--1933-03-28  Aktiebolag Förenade tryckerier  Göteborg    383
SMÅLAND RUNT (1924) 1933-03-04--1936-03-07  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Älmhult    384
HYRESLISTAN (1927) 1933-03-17--1946-04-12  Henrik Struves boktryckeri  Göteborg    385
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1933-03-29--1934-03-14  Förenade tryckerier  Göteborg    386
BRÄNNKYRKAPOSTEN (1933) 1933-04-01--1933-05-09  Aktiebolaget Thelin & Beckman boktryckeri  Stockholm    387
VÄRNAMOBLADET (1922) 1933-04-04--1935-02-14  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    388
SVENSKA RIKSTIDNINGEN (1933) 1933-04-27--1934-03-27  Förenade Tryckerier  Göteborg    389
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1933-04-28--1933-06-16  Reinh. Eriksons boktryckeri  Stockholm    390
SUNNEBYGDEN (1925) 1933-05-12--1941-11-28  Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    391
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1933-05-19--1937-12-21  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    392
DALARNA (1926) 1933-05-19--1946-11-08  Salapostens boktryckeri  Sala    393
FRILUFTSLIV OCH MOTIONSIDROTT (1933) 1933-05-26--1937-05-21  Tryckeriaktiebolaget Thule  Stockholm    394
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sverges tryckeriförening  Malmö    395
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sveriges tryckeriförening  Malmö    396
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1933-06-30--1933-06-30  Aktiebolaget Arbetarnes tryckeri  Stockholm    397
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1933-07-15--1933-08-01  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    398
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1933-07-15--1933-08-01  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    399
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1933-07-21--1935-06-05  Aktiebolaget Thelin & Beckman Boktryckeri  Stockholm    400
FÄDERNESLANDET (1933) 1933-08-12--1933-12-30  Fäderneslandets tryckeri  Stockholm    401
SPORTGLIMTAR (1931) 1933-08-13--1933-10-08  Ludw. Simonson, boktryckeri  Göteborg    402
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1933-09-01--1934-03-09  Tryckeri Grafia  Stockholm    403
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1933-09-01--1934-03-09  Tryckeri Grafia  Stockholm    404
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1933-09-15--1935-12-15  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    405
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1933-09-28--1940-01-30  Länstryckeriet  Vänersborg    406
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1933-10-06--1938-12-30  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    407
LOKALTIDNINGEN BROMMA (1933) 1933-10-09--1934-04-07  Tryckeriaktiebolag Birger Jarl  Stockholm    408
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1933-10-11--1934-12-20  Örtenblad & Möller  Göteborg    409
VASABLADET (1933) 1933-10-13--1933-11-06  Grafiska Konstanstaltens tryckeri  Stockholm    410
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1933-10-14--1933-12-16  Civiltryckeriet  Karlstad    411
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-15--1937-02-15  Tidningen Hallands tryckeri  Halmstad    412
VASABLADET (1933) 1933-11-22--1933-12-18  Grafiska konstanstalten  Stockholm    413
TIDNINGEN SVENSKA FOLKPARTIET (1933) 1933-11-26--1933-11-26  Sture-tryckeriet  Stockholm    414
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-12-01--1933-12-01  S.-B. tryckeri  Sunne    415
ÄLVSBORGSBYGDEN (1934) 1933-12-02--1934-12-18  Aktiebolaget Nya boktryckeriet  Borås    416
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-12-08--1938-12-15  Henry Holmbergs tryckeri  Torsby    417
ÄLVSBORGSPOSTEN (1933) 1933-12-11--1934-05-07  Länstryckeriet  Vänersborg    418
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1933-12-15--1959-03-15  Larsson & C:os tryckeri  Umeå    419
DJURSHOLMS KOMMUNALBLAD (1934) 1933-12-20--1934-05-16  Aktiebolaget Thelin & Beckman boktryckeri  Stockholm    420

Sidan skapad Fri Mar 01 22:02:31 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond