Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1941-01-01- -1941-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1933-04-01--1956-10-31  Peterson, P. G.  huvudred    1
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-09-30--1946-11-20  Ahlberg, Sven      2
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-04-08--1972-09-30  Eriksson, Gust.  agronom    3
ARBETARBLADET (1902) 1910-02-03--1948-03-31  Norling, Nils Sigfrid    I tidningen: N.S. Norling  4
ARBETAREKURIREN (1926) 1934-11-17--1942-12-31  Johansson, Gunnar      5
ARBETAREN (1922) 1928-09-17--1950-12-30  Jensen, Albert      6
ARBETARFOLKET (1940) 1941-01-03--1948-12-23  Berglöv, Leonard    Sundsvall. Möjl. redan från 1940-10-10. KB saknar uppl. B för 1940.  7
ARBETARFOLKET (1940) 1941-01-03--1953-04-17  Olsson, Edvard    Kramfors. Möjl. redan från 1940-10-10. KB saknar uppl. B för 1940.  8
ARBETARFOLKETS RÖST (1940) 1940-10-03--1942-05-08  Persson, Ola F.    uppgift saknas i T 1940-10-24 och 1940-11-07  9
ARBETARPOSTEN (1934) 1939-07-28--1960-12-15  Ström, Albin      10
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1939-10-03--1944-10-24  Holmberg, Nils      11
ARBETET (1887) 1924-10-27--1944-09-30  Vougt, Allan      12
ARBETETS FRIHET (1924) 1939-06-22--1967-12-31  ingen uppgift      13
ARBOGA TIDNING (1881) 1938-04-06--1959-01-09  Wallström, John      14
ARIEL (1938) 1938-10-01--1957-12-21  Lindholm, Hilding      15
ARVIKA NYHETER (1895) 1932-05-24--1956-12-31  Rundqvist, Sten    T 1932-05-31, s. 6, sp. 4.  16
ARVIKA TIDNING (1884) 1934-02-03--1942-05-10  Hellquist, Melvin      17
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-03-12--1947-07-18  Haugard, Joel      18
AURORA (1899) 1919-10-04--1943-10-13  Nilsson, Elias      19
AVESTA TIDNING (1882) 1932-09-01--1964-11-28  Lindén, Alfred      20
AVESTAPOSTEN (1898) 1934-05-29--1951-10-30  Lidman, Carl    T: "redaktion", i red. även tidigare; chefred. från 1943-10-02  21
BAROMETERN (1841) 1938-04-01--1954-12-31  Wibling, H      22
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-01-05--1975-06-24  Skoglund, Waldemar      23
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-05-03--1944-05-04  Enström, Olof Johan Emil      24
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1938-11-07--1944-06-30  Enström, Hans      25
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1927-02-23--1961-09-30  Jönsson, Edvard      26
BOHUSKUSTEN (1941) 1941-12-05--1942-09-11  Perslow, P.  redchef    27
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1946-07-17  Björkman, Sten      28
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1941-01-15--1945-10-15  Sivik, Evert      29
BOHUSPOSTEN (1910) 1940-01-17--1943-12-31  Perslow, P.      30
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1936-04-15--1941-12-22  Linder, S.      31
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1941-12-24--1950-10-20  Häger, P. W.      32
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1934-09-01--1965-07-16  Lidman, Carl      33
BORÅS NYHETER (1922) 1940-12-10--1943-10-01  Plühm, Axel R.      34
BORÅS TIDNING (1838) 1940-04-01--1954-03-25  Johnsson, Henry      35
BRAND (1898) 1940-09-15--1946-12-15  Björklund, C.J.      36
BRODERSKAP (1928) 1936-08-14--1942-02-28  Kilsmo, Karl      37
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-11-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl      38
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      39
DAGENS NYHETER (1864) 1922-01-02--1946-05-31  Dehlgren, Sten      40
DAGSPOSTEN (1941) 1941-11-07--1951-12-31  Telander, Olof Teodor      41
DALADEMOKRATEN (1918) 1938-08-30--1952-04-30  Hallberg, Arvid      42
DALARNA (1926) 1936-12-11--1951-12-28  Backlund, Walfrid    T: ingen uppgift 1946-11-15--1949-07-01  43
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1940-10-03--1942-02-20  Gustavsson, Gottfrid      44
DALATIDNINGEN (1918) 1920-10-04--1950-03-14  Yngve, Johan Oskar    avled 1950-03-12  45
DALSLANDSBYGDEN (1948) 1918-04-16--1950-03-31  Larsson, Gustav      46
DEGERFORS TIDNING (1925) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      47
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1940-06-15--1941-01-18  Örström, Olof      48
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-25--1941-05-31  Lindholm, Sven-Olov      49
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-06-07--1950-06-15  ingen uppgift      50
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1940-04-26--1945-09-28  Kessler, Sven      51
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1939-02-21--1944-12-04  Lidman, Carl      52
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1940-08-30--1941-12-31  Ewerth, Erik G.      53
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1923-10-11--1957-10-29  Wassénius, Karl Gustaf    Lindedal, T 1960 11 11  54
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1929-09-30--1946-11-22  Sven Ahlberg      55
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1927-08-29--1946-11-30  Ingen uppgift    Den enda uppgift som finns är att Ernst Leonardh var andre redaktör fr o m 1930 och att han avled 1950 (T 1937-11-19, PM 1936, http://web.telia.com/~u43113716/leonardh.html). Både datum för när han tillträdde och avlutade den är okända.  56
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1939-07-05--1943-08-25  Ljungberg, Axel      57
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-10-28--1963-05-31  Selander, Anton      58
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1926-12-18--1943-08-05  Lindegren, Lars      59
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-03--1945-04-10  Vrang, Erik P.      60
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1936-05-02--1941-12-31  Jönsson, Harald      61
FALUKURIREN (1894) 1931-03-10--1941-06-16  Östberg, Axel  redchef    62
FALUKURIREN (1894) 1941-06-17--1957-02-28  Östberg, Axel      63
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-07-07--1948-08-05  Karlgren, M.      64
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1933-01-28--1962-12-29  Malmborg, Oscar      65
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1940-01-04--1946-04-04  Zackrisson, Edv.      66
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Bentzer, Yngve    T: "redaktion"  67
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Ekström, Arthur    T: "redaktion"  68
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Lidman, Carl    T: "redaktion"  69
FOLKET (1906) 1920-03-10--1943-09-30  Jonsson, Conrad      70
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-08--1945-01-13  Ljunggren, Elof  red    71
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1936-10-23--1941-12-24  Blomqvist, John    72
FREDEN (1928) 1930-11-15--1941-04-03  Gyberg, Per J.    "I redaktionen"  73
FREDEN (1928) 1941-05-20--1946-08-22  Åhgren, John A.    "I redaktionen"  74
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-15--1945-01-15  Jönsson, Tage      75
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-12-06--1942-01-13  ingen uppgift      76
GEFLE DAGBLAD (1895) 1919-01-13--1951-06-04  Modén, J. E.      77
GEFLEPOSTEN (1864) 1930-03-03--1941-04-12  Olson, Axel Reinhold      78
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1937-03-01--1955-12-31  Nilsson, Arthur      79
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-09-21--1950-10-31  Nilsson, Carl Oscar      80
GRENNA TIDNING (1858) 1926-09-15--1964-10-30  Petersson-Grennfelt, Axel Tage Valdemar      81
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-03-03--1941-12-29  ingen uppgift      82
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-06-05--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      83
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1937-11-03--1949-09-30  Neander-Nilsson, Sanfrid      84
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-12--1953-06-05  Rhedin, Ivar    "För redaktionen:" 1918-07-12--09-13  85
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1934-11-01--1943-04-01  Anderson, Adolf    T 1934-11-03  86
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1963-01-11  Bertén, Johnny    Red.sekr t.o.m. 1943-04-01?  87
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-30--1969-02-16  Hjörne, Harry      88
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1932-10-01--1945-12-31  Malmström, Björn      89
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-03-02--1951-08-31  Hansson, J. A.      90
HALLAND (1876) 1931-07-14--1951-06-18  Hägge, Eric      91
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1941-01-02--1942-09-18  Johansson, Gösta      92
HALLANDS NYHETER (1919) 1927-10-05--1963-01-31  Janson, Gustaf Adolf    Tituleras chefredaktör 1959-01-24--1963-01-31  93
HALLANDSPOSTEN (1857) 1936-07-01--1965-03-01  Svipdag, Johan    Exakt tillträdesdatum osäker.  94
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1951-06-16  Hägge, Bengt      95
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1957-02-23  Bolmstedt, Albin      96
HAPARANDABLADET (1882) 1936-01-16--1944-05-20  Nikula, Eva    För delen Haaparannanlehti  97
HAPARANDABLADET (1882) 1936-01-16--1944-08-31  Örngrim, Karl      98
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1974-06-30  Sommelius, Ove      99
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1931-04-15--1948-09-28  Areskoug, Gustaf      100
HEMMETS VÄN (1898) 1921-09-30--1969-06-12  Hällzon, Florentinus      101
HJO TIDNING (1885) 1938-10-21--1941-10-14  Engedal, Brage      102
HJO TIDNING (1885) 1941-10-17--1943-08-27  Dahle, Lars-Magnus      103
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1921-12-01--1949-04-30  Ödegård, Verner      104
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1939-06-13--1941-11-13  Gussel, Gunnar      105
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1941-11-15--1941-12-20  ingen uppgift      106
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1941-12-22--1942-07-18  Forsbom, Alfred      107
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1939-07-11--1972-12-30  Trolin, O.      108
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1946-12-31  Johansson, Botvid    Slutdatum okontrollerat.  109
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1935-01-02--1947-02-24  Palm, A. E.      110
HÄRJEDALEN (1937) 1940-10-28--1942-12-30  ingen uppgift      111
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1938-12-01--1943-04-16  Lindström, Arne      112
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1926-11-02--1949-10-01  Brodin, Richard      113
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-10-01--1947-08-30  Karlbrink, Håkan      114
IDROTTSBLADET (1910) 1915-04-19--1967-11-30  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer      115
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-09--1943-02-27  Engström, Einar      116
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1961-06-17  Bjelle, E      117
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-03-31  Annér, Wilh.      118
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-03-16--1945-03-31  Annér, Wilhelm    Under långa perioder saknas redaktionsruta  119
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1969-08-26  Hamrin, Yngve      120
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1932-11-03--1941-05-31  ingen uppgift      121
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1941-06-04--1942-03-28  Persson, Edvin E.      122
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-11-01--1947-12-31  Morhagen, Manfred      123
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1936-12-09--1952-04-02  Kihlström, Olof      124
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1922-10-16--1941-10-04  Sonesson, Ernst      125
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1941-10-06--1945-02-13  Bengtsson, Erik Gustaf  "redaktion"    126
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1941-10-06--1945-02-13  Sonesson, Ernst  "redaktion"    127
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      128
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1945-03-14  Åkerberg, Harald    129
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1939-02-20--1957-02-28  Ståhl, Manne      130
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-12-05--1944-08-15  Hellberg, Knut      131
KINDAPOSTEN (1894) 1940-09-30--1946-07-01  Frid, Sven Lars      132
KLARÄLVSDALEN (1934) 1940-01-20--1941-09-27  Carlstedt, Håkan      133
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-12-16  Ingen uppgift      134
KORRESPONDENTEN (1846) 1931-07-01--1941-05-29  Magnusson. O      135
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1940-08-02--1944-03-17  Palm, Folke      136
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-11-18--1957-12-31  Elowsson, Nils      137
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1918-05-25--1952-01-16  Olofson, Sven      138
KRONOBERGAREN (1934) 1934-06-09--1944-11-30  Johansson, Anton      139
KROPPA TIDNING (1937) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      140
KUMLATIDNINGEN (1941) 1940-12-12--1944-06-30  Ljunggren, Elof      141
KURIREN (1921) 1923-12-31--1944-08-31  Sahlgren, Emil      142
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1936-04-01--1946-05-24  Swenson, Anders      143
LAHOLMS TIDNING (1931) 1940-01-03--1943-01-23  Sandblad, Carl-Eric      144
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-10-02--1960-10-13  Lech, Per      145
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1927-01-01--1962-12-22  Malmborg, Oscar Evald      146
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1941-11-29  Blom, Linkoln      147
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1941-12-03--1945-10-31  Blom, Gillis      148
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-08--1942-09-12  Waltman, Hübert    för redaktionen: K. S. och H. W. 1928-03-08--1931-05-28  149
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1930-07-05--1942-12-15  Sjöstrand, Martin      150
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1935-09-25--1956-03-31  Kjellman, James      151
LJUSDALS TIDNING (1896) 1936-11-16--1962-12-20  Bodin, Folke      152
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1941-06-03  ingen uppgift      153
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1941-06-06--1970-06-29  Bodin, Folke      154
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--1950-08-31  Andersson, Elon      155
LUDVIKA TIDNING (1910) 1934-09-01--1965-07-15  Lidman, Carl      156
LUNDS DAGBLAD (1897) 1939-02-03--1950-04-30  Åkerholm, Nils Gösta      157
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1935-09-27--1941-03-14  Ljunggren, Elof A.      158
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1941-03-17--1941-12-31  ingen uppgift      159
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1938-07-04--1943-04-24  Nordin, Joel      160
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-08-20--1944-09-21  Gustafsson, E.    "Redaktör:"  161
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-08-20--1944-09-21  Nilsson, Ragn.    "Redaktör:"  162
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1936-12-08--1952-04-02  Kihlström, Olof      163
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1958-06-30  Björck, Gotthard      164
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-02--1949-07-18  Linderoth, Nils    Död 1949-07-19  165
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1926-12-31--1961-06-30  Säfstrand, Ivar  huvudred    166
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1935-02-11--1942-12-29  ingen uppgift      167
MISSIONSBANERET (1921) 1921-09-15--1949-09-15  Ahlbäck, Algot    1946-10-10--1949-09-15: "Redaktion:"  168
MORA TIDNING (1893) 1934-09-03--1965-07-16  Lidman, Carl      169
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1957-11-01  Berglund, Helmer      170
MOTALAPOSTEN (1883) 1938-12-07--1943-09-03  Scheutz, Georg      171
NACKATIDNINGEN (1940) 1941-01-17--1941-12-20  Hallbeck, Oscar  ansv. utg.  "Redaktörer:"  172
NACKATIDNINGEN (1940) 1941-01-17--1941-12-20  Swedberg, Teodor    "Redaktörer:"  173
NATIONELL TIDNING (1930) 1938-03-05--1942-01-03  Telander, Teodor      174
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1938-11-05--1968-03-30  Ljung, Claes-E.  chefredaktör  175
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-02--1944-06-30  Ljunggren, Elof      176
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1940-09-14--1962-09-23  Christiansson, Olof Fritiof      177
NORDHALLAND (1883) 1921-08-26--1953-09-30  Johansson, Fridolf    178
NORDMARKINGEN (1936) 1935-07-05--1942-05-11  Hellquist, Melvin      179
NORDSVERIGE (1919) 1922-01-13--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      180
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1939-06-02--1944-01-30  Berglund, Tore      181
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1940-04-26--1941-05-13  Thölén, Elof      182
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1941-05-16--1959-10-16  Larsson, Stig R.      183
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-28--1943-02-25  Persson, Per Axel      184
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1935-04-13--1952-12-31  Stärner, Zolo      185
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Betzer, Yngve    T: "redaktion"  186
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Ekström, Arthur    T: "redaktion"  187
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Lidman, Carl    T: "redaktion"  188
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1926-07-05--1951-10-13  Lundberg, Birger      189
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1924-07-21--1943-01-07  Lindgren, Hugo      190
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1929-05-16--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik      191
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-03-03--1942-02-19  ingen uppgift      192
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-06-04--1953-11-05  Bäckman, Olof Rickard  Pastorn    193
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-10-04  Lindstam, Edvin      194
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-04-30--1941-04-12  Eriksson, Gustaf      195
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-04-15--1953-06-30  Olson, Axel      196
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-10-15--1949-06-15  Olson, O.      197
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1930-07-01--1947-07-31  Lövgren, O. W.      198
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1940-07-01--1944-10-27  Forsberg, Filip    T jub.-nr 1966-11-12. Startdatum osäkert.  199
NORRTELJE TIDNING (1880) 1934-10-02--1946-03-30  ingen uppgift      200
NY DAG (1930) 1934-07-01--1959-01-31  Johansson, Gustav    Uppgift om exakt datum när Johansson tillträder som huvudred. saknas. Endast årtal har fastställts.  201
NY TID (1892) 1940-10-02--1945-10-15  Olsson, K J      202
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1938-10-24--1942-09-30  Ekman, Ragnar      203
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-04-14--1973-12-31  Grundel, Gunnar  huvudred    204
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1918-08-16--1942-12-30  Alén, J.      205
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1941-06-27--1943-05-19  Hörling, Folke      206
NYA NORRLAND (1907) 1935-01-16--1949-02-14  Mäler, Karl      207
NYA SAMHÄLLET (1900) 1933-08-15--1946-11-07  Gustafsson, Gideon      208
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-02--1978-03-18  Ander, E. Gustav H  Direktör    209
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1930-07-02--1942-12-15  Sjöstrand, Martin      210
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-10-03--1941-11-28  Jansson, Erik      211
NYA VÄRMLAND (1940) 1941-12-05--1946-08-16  Berglund, John      212
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-11-30--1946-05-16  Sjöman, Harry      213
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1938-10-06--1945-12-15  Martins, M      214
NYBRO TIDNING (1931) 1937-08-27--1981-07-03  Jonsson, Runer      215
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-02-08--1942-11-16  Berndt, Wilh.      216
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1938-05-20--1944-08-30  Landqvist, Olof      217
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1932-05-11--1941-05-30  Bjerking, Arvid      218
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1941-12-01--1946-01-31  Erlandsson, Gunnar      219
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1936-10-16--1961-10-28  Dahlberg, Sven      220
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  221
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-12-06--1949-10-31  Olson, Axel      222
REFORMATORN (1887) 1939-10-01--1957-05-08  Elmgren, Sven    "Redaktion:" 1939-09-03--24; tf redaktör t.o.m. 1939-11-26, därefter redaktör  223
RLF-TIDNINGEN (1938) 1939-11-30--1941-12-17  ingen uppgift      224
RLF-TIDNINGEN (1938) 1941-12-24--1945-08-01  Nyblom, Gunnel  fru    225
RONNEBYPOSTEN (1895) 1931-02-03--1968-12-31  Bengtsson, Oscar      226
SALA ALLEHANDA (1880) 1932-09-02--1964-11-30  Lindén, Alfred      227
SALAPOSTEN (1906) 1937-09-01--1941-05-15  Ericson, Alan      228
SALAPOSTEN (1906) 1941-05-16--1941-08-03  ingen uppgift      229
SALAPOSTEN (1906) 1941-08-04--1944-02-01  Ericson, Alan      230
SALTSJÖBADEN (1908) 1930-07-04--1941-11-29  Blom, Linkoln      231
SALTSJÖBADEN (1908) 1941-12-06--1947-08-16  Sonnerman, Nils      232
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-10-28  Arbell, Nils      233
SIGNALEN (1900) 1937-01-07--1941-12-18  Lånström, Kurt Vilhelm      234
SIGTUNABYGDEN (1928) 1939-10-06--1944-07-14  Bergman, Karl      235
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1933-02-02--1968-12-30  Andersson, Torsten      236
SKARA TIDNING (1863) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo      237
SKARABORGAREN (1926) 1933-10-02--1944-11-29  Lanz, Karl      238
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-07-02--1943-08-28  Öfverbeck, P-E  redsekr    239
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo    chefred 1955--1966  240
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1928-01-16--1958-04-16  Österdahl, Petrus      241
SKARAPOSTEN (1906) 1935-02-05--1949-10-28  Erneberg, Helge    chefred. 1948-11-12--1949-10-28  242
SKELLEFTEBLADET (1887) 1930-07-01--1947-03-31  Frick, Ivar      243
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-06-03--1951-12-28  Brügge, Lennart      244
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1928-10-17--1949-10-28  Andersson, Gerhard W.      245
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-10-01--1948-07-01  Karlbrink, Håkan      246
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1925-12-29--1949-12-31  Hagberg, Erik Rudolf      247
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-01--1948-09-11  Berlin, Hjalmar      248
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-19--1952-12-31  Bergström, Karl      249
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1920-08-21--1944-02-29  Greén, Ernst      250
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-10-02--1941-06-05  Weiland, Hjalmar      251
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1941-06-06--1962-10-31  Starkenberg, Carl      252
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1935-09-03--1960-07-05  Ståhl, Erik      253
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1926-07-05--1958-12-31  Glans, Bernhard      254
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-10-31--1945-02-16  Malmquist, Bror      255
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1936-06-15--1941-12-15  Johansson, Allan      256
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1934-11-01--1966-12-31  Franzén, Gunnar      257
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1934-11-01--1945-12-29  Franzén, Gunnar      258
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1938-11-14--1958-09-30  Furhammar, Josef      259
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-10-03--1942-09-30  Greitz, Bernhard    Greitz och Lindström anges som redaktörer, varav Greitz är chefredaktör och Lindström ansvarig utgivare.  260
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-10-03--1942-09-30  Lindström, Rickard      261
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1939-01-02--1943-04-16  Lindström, Carl Arne      262
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.      263
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1941-11-29  Blom, Linkoln      264
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1941-12-03--1962-10-31  Blom, Arne Linkoln      265
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1925-08-14--1943-12-22  Lagercrantz, Claës Gustaf    osäker uppgift  266
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1954-06-30  Johansson, Philip      267
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1937-04-22--1948-01-31  Brilioth, Börje      268
STORMKLOCKAN (1909) 1941-01-01--1944-11-15  Olsson, Knut      269
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1936-10-16--1949-01-14  Gustafsson, K. E.  chefred.    270
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1952-11-13  Lundberg, Ewald      271
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-07-01--1950-08-01  Alström, Olof      272
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1940-04-01--1943-02-27  Stenstrand, Gösta      273
SUNNEBYGDEN (1925) 1940-12-04--1941-11-28  ingen uppgift      274
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Englund, Olof      275
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1927-01-04--1942-12-29  Hellberg, E.R.  "ansvarig utgivare"    276
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-15--1968-06-26  Johansson, Harry      277
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1908-01-07--1945-12-31  Schéel, Fritz      278
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-11-15--1946-12-06  Tomson, Ragnar    1946-10-25--1946-12-06 (annan titel: ansv. utg.)  279
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1940-07-01--1955-06-30  Anderson, Ivar  huvudred    280
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1939-05-20--1941-12-06  Hultkrantz, S. Fru      281
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1932-05-20--1950-03-31  Sjunneson, Oscar    Ingen uppgift i T 1942-10-20--1949-07-01, utan i T 1950-03-31.  282
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-02--1946-08-31  Ollén, David      283
SVENSKA POSTEN (1873) 1919-07-03--1954-06-24  Hägg, Fritz      284
SYDHALLAND (1893) 1940-12-22--1941-02-13  ingen uppgift      285
SYDHALLAND (1893) 1941-02-14--1941-12-17  Annerfors, Hugo      286
SYDHALLAND (1893) 1941-12-18--1946-08-05  ingen uppgift      287
SYDPOSTEN (1923) 1923-09-05--1944-01-28  Nylander, Erik Oskar      288
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1935-06-16--1946-03-31  Lindskog, Claes    Startdatum osäkert. Se Lindskog 1948, s. 226  289
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1932-11-03--1941-05-31  ingen uppgift      290
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1941-06-04--1942-03-28  Persson, Edvin E.      291
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1949-10-04  Törnkvist, Algot      292
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1933-09-05--1947-10-08  Gyllenstolpe, Axel Erik      293
SÄTERS TIDNING (1907) 1934-05-29--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; i red även tidigare; chefred från 1949-02-19  294
SÄVSJÖTIDNINGEN (1940) 1940-10-11--1942-01-02  Ewerth, Erik G.      295
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1928-10-01--1954-06-30  Grandien, Hans      296
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-09--1947-02-24  Palm, A. E.      297
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1919-01-03--1948-11-30  Kihlström, Enoch  I redaktionen    298
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1938-02-14--1948-11-30  Vindevåg, Arthur  I redaktionen    299
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1940-12-02--1948-11-30  Vindevåg, Georg  I redaktionen    300
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1931-01-02--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt      301
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1939-01-02--1956-05-31  Lindelöw, Josef      302
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1934-05-26--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; från 1949-02-19 "chefredaktör"  303
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-30--1941-12-01  Blom, Linkoln    Blom avled 1941-12-01  304
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1941-12-06--1947-08-16  Sonnerman, Nils      305
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1939-04-01--1944-07-01  Elfström, Charles      306
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1927-10-01--1953-06-04  Rosenborg, Nils Emil      307
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1929-12-20--1942-11-26  Sjunneson, Oscar      308
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-08-01--1946-10-24  Appelkvist, Gustaf Restor      309
TIDENS RÖST (1941) 1941-06-16--1943-01-01  Pripp, A.-S. [Anna-Stina]  utgivare    310
TIERPSPOSTEN (1892) 1935-02-16--1960-01-08  Viring, A.      311
TOMELILLA TIDNING (1905) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      312
TORSBYPOSTEN (1932) 1940-12-12--1941-01-30  ingen uppgift      313
TORSBYPOSTEN (1932) 1941-02-06--1941-08-07  Johansson, Erik      314
TORSBYPOSTEN (1932) 1941-08-14--1941-11-27  ingen uppgift      315
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1939-12-29--1942-07-15  ingen uppgift      316
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-13--1961-06-03  Ängbom, David      317
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-02--1962-04-15  Johnson, Axel      318
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-08-24--1969-07-01  Stahre, Sven      319
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1913-05-05--1954-12-31  Palmqvist, Gustaf      320
TRIUMF (1891) 1937-12-25--1960-12-27  Hermodsson, H.      321
TROLLHÄTTAN (1906) 1930-07-15--1944-09-29  Wengström, Erik    redaktionssekreterare 1930-07-15--1933-10-20  322
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar      323
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1941-02-22--1941-05-10  ingen uppgift      324
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1941-05-17--1941-12-27  Nilsson, Hans      325
TROTS ALLT! (1939) 1939-10-07--1952-10-01  Nerman, Ture    "Redaktören hette ibland Per Edvin Svensk." Se; Nerman, T. sid. 94. Inga datum nämns dock. Inget nämns heller om detta i T.  326
TÄBY TIDNING (1940) 1940-10-05--1941-05-10  Peterström, Gösta      327
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1937-02-01--1942-06-13  Ljunggren, Einar  chefred    328
UMEBLADET (1847) 1939-05-03--1942-12-31  Dansk, Lennart      329
UPSALA (1845) 1939-01-02--1942-02-14  Ekelin, S.    1942-02-16--1942-04-10 saknas redaktörsuppgift.  330
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-06-04--1948-07-31  Johansson, Axel  red  1948-08-02--1950-10-31 ingen redaktör angiven.  331
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-23--1943-07-09  Andersson, Carl Leon.      332
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1959-01-29  Martin, Karl      333
VECKOPOSTEN (1868) 1932-07-02--1956-06-28  Svärd, Arvid      334
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-05-04--1949-07-18  Linderoth, Nils      335
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1930-08-05--1953-12-31  Rydholm, Robert      336
WESTGÖTEN (1888) 1940-04-02--1954-03-25  Johnsson, Henry      337
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1908-04-02--1948-10-14  Pers, Anders      338
VETLANDA NYHETER (1940) 1940-11-29--1943-05-26  Nydahl, Gustaf      339
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-07-27--1951-06-29  Tollby, W.      340
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-09-30--1947-06-14  Frid, Sven Lars      341
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-12-14--1941-06-19  Karlson, Ragnar      342
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1941-06-21--1949-07-18  Linderoth, Nils    Ingen uppgift i T. Död 1949-07-19  343
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1935-01-02--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  Redaktör    344
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-07-03--1946-07-01  Sanden, John      345
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1933-11-02--1953-03-05  Forsvall, Joel      346
VÄRMLANDSBERG (1906) 1930-04-30--1959-03-30  Forsberg, Birger      347
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1930-09-01--1946-12-23  Kiellarson, Karl    även ansv. utg.  348
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1967-05-23  Johansson, K. W.      349
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1938-11-10--1947-12-30  Lindén, Alfred      350
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-05-24--1943-01-23  Lindberg, Elof      351
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1934-03-15--1949-04-15  Strömqvist, Wilhelm      352
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1927-11-04--1967-12-30  Rosén, Stellan      353
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-05-09--1949-10-25  Erneberg, Helge      354
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-29--1943-12-16  Österström, Ivar      355
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1944-08-28  Engman, Bernhard      356
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1940-07-01--1961-12-29  Stjernqvist, Olle      357
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1917-01-02--1946-04-26  Svensson, Otto      358
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1940-10-15--1944-11-30  Elfving, Gösta      359
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-03--1943-12-03  Lund, Bertil      360
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1949-09-06  Olovson, Emil      361
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1933-08-31--1971-01-01  Olsson, Anton O      362
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1939-09-03--1953-05-29  Trolin, O.      363
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-12-19--1943-04-02  Starck, K. W.    Skövde  364
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-12-19--1944-04-21  Andersson, Gunnar    Göteborg  365
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-25--1955-01-31  Westin, Nils Johan Melker      366
YSTADS DAGBLAD (1934) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      367
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1942-12-21  Jakobsohn, Sven Gustaf Adolf  ansv. utg.  slutdatum osäkert; ingen uppg. i tidningen  368
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1939-03-13--1948-10-20  Åkerberg, V      369
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-31--1966-12-31  Sjöholm, Sven Erik  Chefredaktör    370
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1938-10-24--1943-01-14  Rosén, Ernst Georg  Chefredaktören    371
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-11-21--1941-11-21  Mattsson, Carl      372
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1941-11-28--1947-02-19  Jansson, Erik    Karlskogaredaktionen. Fr.o.m. 1944-11-10 är Erik Jansson redaktör för både Karlskoga samt Örebro redaktionen.  373
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1933-09-01--1950-12-27  Olsson, Olof Anton      374
ÖREBROKURIREN (1902) 1913-04-14--1950-08-29  Åkerberg, H.      375
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1930-05-01--1951-08-04  Manfred, Axel  Redaktör  Minnesruna T 1951-08-06  376
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1933-02-08--1965-04-30  Andersson, Axel      377
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1935-09-05--1943-02-27  Forsberg, Tage      378
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-10-31--1945-05-04  Johansson, Harald      379
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1940-07-01--1959-05-30  Hadarson, Hadar      380
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1919-05-19--1954-09-30  Ward, Karl      381
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-31  Magnusson, Edvin      382
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1930-07-01--1953-05-09  Ridderstad, Eskil    Startdatum enl. "Östgöta correspondenten 150 år". På T fr.o.m. 1949-09-24.  383
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-15--1963-12-30  Wallin, Fridolf      384
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1940-11-25--1947-09-10  Gunnarsson, J.      385
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-08-01--1941-07-31  Lundström, Birger      386
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1941-08-01--1943-04-24  Gustafsson, Henning    Avled 1943-04-24.  387
ÖSTGÖTEN (1874) 1935-12-02--1941-04-30  Thylin, Henning    T 1935-11-26, s.5; 1935-12-02, s.4. I red.rutan fr.o.m. 1935-12-17  388
ÖSTGÖTEN (1874) 1941-05-02--1945-11-21  Edberg, Rolf      389
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1934-10-16--1960-01-05  Viving, Alfred      390
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--1947-11-01  Malmborg, Adolf      391

Sidan skapad Thu Feb 29 20:19:45 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond