Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Pris
Edition
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Pris


Pris på för titlar på    1941-01-01- -1941-12-31
Sortering: Pris

Tidningstitel Period Pris Edition KommentarRad
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1941-01-01--1942-12-31    Pris per månad.  1
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1939-01-01--1949-12-31  1.35      2
BRAND (1898) 1940-01-01--1949-12-31  1.50      3
FREDEN (1928) 1941-01-01--1941-12-31  1.50    abonn. direkt hos tidn.  4
RLF-TIDNINGEN (1938) 1940-01-01--1941-12-31  1.50    T fr.o.m. 1940-12-16  5
NORDHALLAND (1883) 1917-01-01--1978-12-31      6
NYBRO TIDNING (1931) 1934-01-01--1942-12-31      7
WENERSBORGS WECKOBLAD (1841) 1849-01-02--1948-09-26    Rd; Utan postens avgifter  8
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1940-01-01--1948-12-31  2.50      9
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1921-01-01--1941-12-31  2.50      10
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1940-01-01--1948-12-31  2.85      11
ARBETARFOLKET (1940) 1941-01-01--1941-12-31      12
ARBETARFOLKETS RÖST (1940) 1941-01-01--1941-12-31    1 kvartal  13
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1941-01-01--1941-12-31      14
FRIBYTAREN (1933) 1935-01-01--1945-12-31      15
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-01--1946-12-31      16
NYA VÄRMLAND (1940) 1941-01-01--1941-12-31    kvartal  17
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1941-01-01--1946-12-31      18
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-01-01--1941-12-31    kvartalspris  19
BOHUSKUSTEN (1941) 1941-01-01--1943-12-31  3.50      20
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1927-01-01--1946-12-31  3.50      21
KLARÄLVSDALEN (1934) 1938-01-01--1941-12-31  3.50      22
TORSBYPOSTEN (1932) 1940-01-01--1941-12-31  3.50      23
ARBETETS FRIHET (1924) 1925-01-01--1951-12-31  3.75      24
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1930-01-01--1942-12-31  3.75    T 1936; exkl. postavgift  25
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1933-01-01--1946-12-31  3.75      26
SYDPOSTEN (1923) 1938-01-01--1946-12-31  3.75      27
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1941-01-01--1943-12-31    T 1941-11-06  28
FOLKAREBYGDEN (1940) 1941-01-01--1942-12-31    T 1941-11-04  29
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1923-01-01--1948-12-31      30
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1933-01-01--1948-12-31      31
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1941-01-01--1942-12-31    T 1941-11-04  32
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-01-01--1942-12-31      33
SIGNALEN (1900) 1920-01-01--1941-12-31      34
SIGTUNABYGDEN (1928) 1932-01-01--1947-12-31      35
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1939-01-01--1941-12-31      36
SUNNEBYGDEN (1925) 1940-01-01--1941-12-31      37
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1941-01-01--1943-12-31      38
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1921-01-01--1951-12-31    T 1929-01-05: 3,50 + porto.  39
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1935-01-01--1957-12-31    Pris direkt hos utgivaren.  40
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1941-01-01--1941-12-31  4.50      41
STORMKLOCKAN (1909) 1940-01-01--1944-12-31  4.50      42
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1940-01-01--1945-12-31  4.50      43
TIERPSPOSTEN (1892) 1938-01-01--1941-12-31  4.50      44
VÄRMLANDSBERG (1906) 1940-01-01--1941-12-31  4.50      45
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1941-01-01--1947-12-31  4.75      46
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1941-01-01--1941-12-31  4.80      47
ARBETAREKURIREN (1926) 1940-01-01--1942-12-31      48
ARBETARPOSTEN (1934) 1938-01-01--1948-12-31      49
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1941-01-01--1959-12-31      50
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1940-01-01--1943-12-31      51
HANDELSBLADET (1936) 1940-01-01--1948-12-31      52
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1940-01-01--1941-12-31      53
NATIONELL TIDNING (1930) 1940-01-01--1941-12-31      54
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1940-01-01--1941-12-31      55
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1941-01-01--1950-12-31      56
SVENSKA POSTEN (1873) 1941-01-01--1948-12-31      57
TÄBY TIDNING (1940) 1941-01-01--1941-12-31      58
DALARNA (1926) 1941-01-01--1941-12-31  5.25      59
HEMMETS VÄN (1898) 1941-01-01--1941-12-31  5.25      60
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-01-01--1941-12-31  5.50    för 2 kvartal  61
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1941-01-01--1941-12-31  5.50      62
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1939-01-01--1941-12-31  5.50      63
MISSIONSBANERET (1921) 1934-01-01--1941-12-31  5.50      64
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1941-01-01--1941-12-31  5.75      65
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1941-01-01--1941-12-31  5.75      66
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1941-01-01--1947-12-31      67
BRODERSKAP (1928) 1941-01-01--1944-12-31      68
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1941-01-01--1942-12-31      69
HJO TIDNING (1885) 1940-01-01--1942-12-31      70
NACKATIDNINGEN (1940) 1941-01-01--1942-12-31    de tre första numren var gratis  71
NORDHALLAND (1883) 1940-01-01--1945-12-31      72
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1940-01-01--1948-12-31      73
NORRLANDSBLADET (1909) 1941-01-01--1948-12-31      74
SALTSJÖBADEN (1908) 1932-01-01--1941-12-31      75
SUNNETIDNINGEN (1923) 1940-01-01--1941-12-31      76
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1941-01-01--1943-12-31      77
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1935-01-01--1941-12-31      78
TROTS ALLT! (1939) 1941-01-01--1941-12-31    79
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1941-12-31      80
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1939-01-01--1941-12-31  6.50      81
NORDMARKINGEN (1936) 1940-01-01--1941-12-31  6.50      82
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1940-01-03--1941-12-30  6.50      83
VECKOPOSTEN (1868) 1933-01-01--1947-12-31  6.50      84
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1938-01-01--1948-12-31      85
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1941-01-01--1947-12-31      86
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1940-01-01--1941-12-31      87
GRENNA TIDNING (1858) 1941-01-01--1947-12-31      88
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1941-01-01--1945-12-31      89
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1940-01-01--1941-12-31      90
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1938-01-01--1941-12-31      91
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1940-01-01--1941-12-31      92
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1937-01-01--1941-12-31      93
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1940-01-01--1941-12-31      94
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1937-01-01--1941-12-31      95
REFORMATORN (1887) 1941-01-01--1941-12-31      96
SKARA TIDNING (1863) 1940-01-01--1941-12-31      97
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-01-01--1941-12-31      98
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1940-01-01--1941-12-31      99
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1939-01-01--1941-12-31      100
SKARAPOSTEN (1906) 1940-01-01--1941-12-31      101
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1940-01-01--1947-12-31      102
TROLLHÄTTAN (1906) 1941-01-01--1944-12-31      103
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1940-01-01--1941-12-31      104
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1940-01-01--1941-12-31      105
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1940-01-01--1947-12-31      106
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1941-01-01--1942-12-31      107
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1941-01-01--1942-12-31  7.00      108
ARIEL (1938) 1941-01-01--1941-12-31  7.15      109
ARVIKA NYHETER (1895) 1940-01-01--1941-12-31  7.50      110
ARVIKA TIDNING (1884) 1940-01-01--1941-12-31  7.50      111
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1941-01-01--1941-12-31  7.50      112
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1941-01-01--1948-12-31  7.50      113
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1941-01-01--1948-12-31  7.50      114
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1941-01-01--1946-12-31      115
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1941-01-01--1946-12-31      116
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1940-01-01--1941-12-31      117
HÄRJEDALEN (1937) 1940-01-01--1942-12-31      118
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1941-01-01--1945-12-31      119
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1938-01-01--1941-12-31      120
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1940-01-01--1941-12-31      121
LJUSDALS TIDNING (1896) 1939-01-01--1941-12-31      122
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1927-01-01--1947-12-31      123
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1940-01-01--1941-12-31      124
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1940-01-01--1941-12-31      125
SKARABORGAREN (1926) 1940-01-01--1941-12-31      126
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1922-01-01--1941-12-31      127
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1923-01-01--1941-12-31      128
TOMELILLA TIDNING (1905) 1919-01-01--1944-11-30      129
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1941-01-01--1943-12-31      130
UPSALA (1845) 1941-01-01--1943-12-31  varannandagsuppl.    131
WESTGÖTEN (1888) 1941-01-01--1942-12-31      132
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1941-01-01--1941-12-31      133
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1940-01-01--1941-12-31      134
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1939-01-01--1941-12-31      135
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1940-01-01--1941-12-31      136
ÖLANDSBLADET (1868) 1941-01-02--1941-12-30      137
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1941-01-01--1942-12-31  8.50      138
HALLÄNDINGEN (1903) 1941-01-01--1942-12-31  8.50      139
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1941-01-01--1946-12-31  8.50  (B)    140
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1941-01-01--1941-12-31  8.50      141
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1934-01-01--1942-12-31  8.50    Uppgift för 1941--1942 från T.  142
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--1941-12-31  8.50  B. Varannandagsupplagan    143
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--1946-12-31  8.50    144
KINDAPOSTEN (1894) 1941-01-01--1941-12-31  8.50      145
KRONOBERGAREN (1934) 1940-01-01--1941-12-31  8.50      146
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-01--1941-12-31  8.50    147
RONNEBYPOSTEN (1895) 1941-01-01--1947-12-31  8.50      148
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1934-01-01--1942-12-31  8.50    Uppgift för 1941-1942 från T.  149
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1941-01-01--1947-12-31  8.50      150
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1941-01-01--1947-12-31  8.50      151
VIMMERBY TIDNING (1884) 1941-01-01--1941-12-31  8.50      152
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1940-01-01--1941-12-31  8.50    153
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1941-01-01--1942-12-31  8.50      154
HAPARANDABLADET (1882) 1941-01-01--1941-12-31  8.75      155
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1941-01-01--1947-12-31      156
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1940-01-01--1941-12-31      157
MOTALAPOSTEN (1883) 1941-01-01--1942-12-31      158
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-01-01--1942-12-31  Uppl. B    159
SÄTERS TIDNING (1907) 1941-01-01--1947-12-31      160
SÄVSJÖTIDNINGEN (1940) 1941-01-01--1944-12-31      161
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1940-01-01--1941-12-31      162
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1941-01-01--1942-12-31      163
AVESTA TIDNING (1882) 1941-01-01--1941-12-31  9.50      164
AVESTAPOSTEN (1898) 1941-01-01--1941-12-31  9.50      165
DALATIDNINGEN (1918) 1941-01-01--1941-12-31  9.50      166
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1941-01-01--1941-12-31  9.50      167
NORRTELJE TIDNING (1880) 1941-01-02--1942-12-31  9.50      168
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1941-01-01--1942-12-31  9.50      169
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1941-01-01--1948-12-31  9.50      170
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1941-01-01--1941-12-31  9.50      171
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1941-01-01--1942-12-31  10      172
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1941-01-01--1944-12-31  10      173
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1941-01-01--1941-12-31  10      174
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1941-01-01--1941-12-31  10      175
LUDVIKA TIDNING (1910) 1941-01-01--1947-12-31  10      176
MORA TIDNING (1893) 1941-01-01--1941-12-31  10      177
MOTALA TIDNING (1926) 1941-01-01--1942-12-31  10      178
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1941-01-01--1941-12-31  10      179
NORRA SKÅNE (1900) 1941-01-01--1941-12-31  10      180
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1940-01-01--1941-12-31  10      181
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1941-01-01--1941-12-31  10      182
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1941-01-01--1944-12-31  10      183
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1941-01-01--1941-12-31  10      184
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1941-01-01--1941-12-31  10      185
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1940-01-01--1941-12-31  10      186
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1932-01-01--1946-12-31  10      187
TRANÅSPOSTEN (1918) 1941-01-01--1941-12-31  10      188
VARBERGSPOSTEN (1894) 1941-01-01--1942-12-31  10      189
VETLANDAPOSTEN (1893) 1941-01-01--1945-12-31  10      190
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1941-01-01--1941-12-31  10      191
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1941-01-01--1941-12-31  10      192
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1941-01-01--1947-12-31  10    193
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1941-01-01--1942-12-31  10    194
SALA ALLEHANDA (1880) 1941-01-01--1941-12-31  10.50      195
SALAPOSTEN (1906) 1941-01-01--1948-12-31  10.50      196
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1941-01-01--1941-12-31  10.50  landsupplaga    197
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1941-01-01--1942-12-31  11      198
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1941-01-01--1946-12-31  11      199
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1941-01-01--1941-12-31  11      200
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1941-01-01--1941-12-31  11      201
GOTLÄNNINGEN (1884) 1941-01-01--1941-12-31  11      202
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-01-01--1942-12-31  11      203
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1941-01-01--1942-12-31  11      204
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-01-01--1942-12-31  11      205
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1941-01-01--1942-12-31  11.50    206
ARBOGA TIDNING (1881) 1941-01-01--1941-12-31  12      207
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1941-01-01--1947-12-31  12      208
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1941-01-01--1947-12-31  12      209
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1941-01-01--1947-12-31  12      210
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1941-01-01--1941-12-31  12      211
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1941-01-01--1947-12-31  12      212
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1941-01-01--1947-12-31  12      213
NORDSVERIGE (1919) 1940-01-01--1947-12-31  12      214
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1941-01-01--1942-12-31  12      215
NORRLANDSFOLKET (1925) 1930-01-01--1941-12-31  12      216
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1941-01-01--1947-12-31  12      217
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1941-01-01--1942-12-31  12      218
BOHUSPOSTEN (1910) 1941-01-01--1942-12-31  12.50      219
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1927-01-01--1941-12-31  12.50      220
SKELLEFTEBLADET (1887) 1940-01-01--1941-12-31  13      221
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1941-01-01--1942-12-31  13.50      222
KURIREN (1921) 1941-01-01--1942-12-31  13.50      223
LAHOLMS TIDNING (1931) 1941-01-01--1942-12-31  13.50      224
HALLANDS NYHETER (1919) 1941-01-01--1942-12-31  13.75      225
BORÅS NYHETER (1922) 1941-01-01--1948-12-31  14      226
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1940-01-01--1941-12-31  14      227
SYDHALLAND (1893) 1941-01-01--1942-12-31  14      228
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1941-01-01--1942-12-31  14      229
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1941-01-01--1947-12-31  14      230
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1941-01-01--1944-11-30  14.50      231
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1941-01-01--1942-12-31  14.50      232
YSTADS DAGBLAD (1934) 1941-01-01--1944-12-31  14.50      233
GEFLEPOSTEN (1864) 1941-01-01--1941-12-31  15      234
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1940-01-01--1942-12-31  15      235
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1938-01-01--1941-12-31  15      236
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1928-01-01--1941-12-31  15      237
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1941-01-01--1941-12-31  15      238
UMEBLADET (1847) 1941-01-01--1942-12-31  15      239
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1941-01-01--1941-12-31  15      240
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1941-01-01--1941-12-31  15      241
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1941-01-01--1942-12-31  15      242
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1941-01-01--1947-12-31  15    243
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1941-01-01--1942-12-31  15      244
BAROMETERN (1841) 1941-01-01--1942-12-31  16      245
BORÅS TIDNING (1838) 1941-01-01--1942-12-31  16      246
DEGERFORS TIDNING (1925) 1941-01-01--1941-12-31  16      247
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1941-01-01--1942-12-31  16  (A)    248
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1941-01-01--1942-12-31  16      249
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1941-01-01--1945-12-31  16      250
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1941-01-01--1941-12-31  16      251
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1940-01-01--1941-12-31  16    252
KROPPA TIDNING (1937) 1941-01-01--1941-12-31  16      253
LJUSNAN (1912) 1941-01-01--1942-12-31  16      254
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1941-01-01--1942-12-31  16      255
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-01--1941-12-31  16      256
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1941-01-01--1941-12-31  16      257
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1941-01-01--1942-12-31  16      258
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1941-01-01--1942-12-31  16      259
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1941-01-01--1941-12-31  16      260
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1941-01-01--1942-12-31  16      261
UPSALA (1845) 1941-01-01--1947-12-31  16  stadsuppl.    262
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1940-01-01--1941-12-31  16    263
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1941-01-01--1942-12-31  16      264
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1941-01-01--1942-12-31  16      265
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1937-01-01--1941-12-31  16.00      266
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1941-01-01--1943-12-31  17      267
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1941-01-01--1943-12-31  17      268
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1941-01-01--1943-12-31  17      269
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1941-01-01--1941-12-31  17      270
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1941-01-01--1941-12-31  17      271
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1941-01-01--1941-12-31  17      272
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1941-01-01--1943-12-31  17      273
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1941-01-01--1942-12-31  17.50      274
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1941-01-01--1941-12-31  17.50      275
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1941-01-01--1942-12-31  17.50      276
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1941-01-01--1942-12-31  17.50      277
AURORA (1899) 1941-01-01--1947-12-31  18      278
DALADEMOKRATEN (1918) 1941-01-01--1942-12-31  18      279
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1941-01-01--1941-12-31  18      280
FALUKURIREN (1894) 1941-01-01--1941-12-31  18      281
FOLKET (1906) 1941-01-01--1941-12-31  18      282
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1940-01-01--1941-12-31  18      283
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1941-01-01--1947-12-31  18    helår  284
NY TID (1892) 1940-01-01--1941-12-31  18  landsort    285
NYA NORRLAND (1907) 1941-01-01--1942-12-31  18      286
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1941-01-01--1942-12-31  18      287
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1941-01-01--1942-12-31  18      288
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1935-01-01--1946-12-31  18  arkivupplagan    289
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1940-01-01--1945-12-31  18      290
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1941-01-01--1946-12-31  18      291
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1941-01-01--1941-12-31  18      292
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1941-01-01--1947-12-31  18      293
ARBETARBLADET (1902) 1941-01-01--1942-12-31  18.50      294
GEFLE DAGBLAD (1895) 1941-01-01--1942-12-31  18.50      295
HALLAND (1876) 1941-01-01--1947-12-31  18.50      296
HALLANDSPOSTEN (1857) 1941-01-01--1944-12-31  18.50      297
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-01-01--1942-12-31  18.50  Uppl. A    298
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1941-01-01--1941-12-31  18.50      299
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1941-01-01--1941-12-31  18.50      300
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1941-01-01--1941-12-31  18.50      301
TRANÅS TIDNING (1892) 1941-01-01--1941-12-31  18.50      302
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1941-01-01--1941-12-31  19      303
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1941-01-01--1941-12-31  19      304
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1941-01-01--1941-12-31  19      305
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1941-01-01--1947-12-31  20      306
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1941-01-01--1941-12-31  20      307
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1941-01-01--1942-12-31  20      308
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1941-01-01--1941-12-31  20      309
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1941-01-01--1942-12-31  20      310
NY TID (1892) 1940-01-01--1941-12-31  20  stads    311
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1940-01-01--1944-12-31  20  Nationaluppl.  312
NYA SAMHÄLLET (1900) 1941-01-01--1942-12-31  20      313
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-01-01--1942-12-31  20  landsortsuppl.    314
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1941-01-01--1942-12-31  20      315
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1923-01-01--1942-12-31  20      316
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1941-01-01--1947-12-31  20      317
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1941-01-01--1947-12-31  20  daglig upplaga    318
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1941-01-01--1942-12-31  20      319
ÖREBROKURIREN (1902) 1941-01-01--1942-12-31  20      320
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1941-01-01--1947-12-31  20      321
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1941-01-01--1943-12-31  20      322
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1941-01-01--1942-12-31  20      323
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1941-01-01--1942-12-31  20      324
ÖSTGÖTEN (1874) 1941-01-01--1946-12-31  20      325
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1941-01-01--1947-12-31  20.00  alla helveckorsupplagor    326
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1924-01-01--1941-12-31  21.25      327
DAGENS NYHETER (1864) 1941-01-01--1947-12-31  22  Nationalupplagan    328
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1925-01-01--1941-12-31  22      329
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1940-01-01--1941-12-31  22      330
LUNDS DAGBLAD (1897) 1941-01-01--1947-12-31  22      331
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1941-01-01--1947-12-31  22    Priset gäller 6 nr / vecka  332
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1941-01-01--1947-12-31  22  Landsortsuppl.  333
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1941-01-01--1946-11-30  23      334
KLIPPANS TIDNING (1938) 1941-01-01--1947-12-31  23      335
IDROTTSBLADET (1910) 1931-01-01--1948-12-31  25      336
ARBETET (1887) 1941-01-01--1945-12-31  26      337
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1941-01-01--1947-12-31  26      338
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1941-01-01--1947-12-31  27      339
ARBETAREN (1922) 1940-01-01--1941-12-31  28      340
NY DAG (1930) 1941-01-01--1941-12-31  29      341
AFTONBLADET (1830) 1941-01-01--1947-12-31  35      342
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1941-01-01--1947-12-31  36      343
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1941-01-01--1941-12-31  39    344
DAGENS NYHETER (1864) 1941-01-01--1947-12-31  45  Stockholmsupplagan    345
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1941-01-01--1942-12-31  45  stadsuppl.    346
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1941-01-01--1947-12-31  45  Stockholmsuppl.  347
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1941-01-01--1947-12-31  45      348
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1960-01-01--1930-12-31  55      349
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1967-01-01--1938-12-31  66      350

Sidan skapad Sat Mar 02 23:27:36 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond