Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1931-01-01- -1931-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1880-09-06--1933-05-11  Linder, Mauritz  boktryckaren    1
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1885-07-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  2
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1887-08-16--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  3
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1890-02-03--1936-12-30  Peterson, Anders Gustaf  redaktören    4
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1890-10-30--1932-10-18  Stärner, Alfred  tryckerifaktorn    5
SYDHALLAND (1893) 1893-09-18--1931-05-18  Lundberg, Gustaf Theo  litteratör    6
MORA TIDNING (1893) 1893-12-14--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  boktryckaren  avled 1934-05-23  7
FALUKURIREN (1894) 1894-05-19--1931-02-08  Skarstedt, Karl Abraham Valdemar  redaktören  avled 1931-02-08  8
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1895-01-02--1935-01-01  Osterman, John Oskar      9
LEDSTJÄRNAN (1898) 1897-11-23--1931-09-17  Salvén, Per Arvid  kyrkoherden    10
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1897-12-15--1933-06-26  Sällvin, Herman Andreas  redaktören    11
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  12
AVESTAPOSTEN (1898) 1898-06-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  13
HALLAND (1876) 1898-06-30--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktör    14
MOTALAPOSTEN (1883) 1899-11-20--1933-04-30  Scheutz, Georg Axel  litteratören    15
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    16
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-09-29--1936-04-15  Svedman, Gustaf Adolf  redaktören    17
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Erik Gustaf  redaktionssekreteraren    18
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-16--1936-08-31  Torgny, Gustaf      19
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1901-11-09--1936-03-29  Willhard, Anders  redaktören    20
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1901-11-27--1938-11-06  Karlgren, Karl Johan Martin  arrendator    21
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-11-28--1931-06-24  Hägge, Bengt August  redaktören    22
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1903-04-27--1934-11-06  Andersson, Johan Samuel  redaktören    23
TIERPSPOSTEN (1892) 1903-04-27--1934-11-06  Lindberg, Carl Algot Rudolf  bokhandlaren    24
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  25
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  26
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-14--1944-06-30  Ljunggren, Elof    27
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1903-12-19--1939-02-18  Hellberg, Karl Mauritz Bernhard  redaktören, filosofie kandidaten  Tilltalsnamn: Mauritz  28
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-27--1943-02-16  Persson, Per Axel      29
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1904-05-04--1936-12-30  Ollén, Natanael Petrus  redaktören    30
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1904-06-08--1939-07-13  Grandien, Anna Aurora Leonida  änkan    31
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-02-20--1934-12-30  Osterman, John Oskar  redaktören    32
GEVALIA (1905) 1905-04-07--1934-12-15  Eriksson, Ernst Gustaf  redaktören    33
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1905-04-26--1941-12-06  Svensson, Albert Kaleb    Ingen ansv. utg.kontinuerligt angiven i tidningen.  34
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      35
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1905-09-15--1933-02-28  Olsson, Olof  boktryckaren    36
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-20--1940-09-18  Kristiansson, Carl Johan Julius  Typograf    37
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1906-09-29--1937-08-01  Björck, Emanuel      38
SKARAPOSTEN (1906) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    39
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1908-07-09--1931-09-23  Stenbäck, Ture  redaktören    40
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1908-11-26--1936-08-20  Ljunglund, Leonard Kristian Vinfrid  redaktören  För Nya dagligt allehanda Vårt land.  41
KISATIDNINGEN (1906) 1908-12-15--1939-12-30  Hultman, Karl  boktryckaren    42
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    43
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1909-05-03--1934-11-30  Key, Karl Axel Helmer  filosofie doktor    44
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1909-06-29--1932-12-13  Ohlsson, lars  redaktören    45
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1909-09-02--1931-04-09  Åkerberg, Sven Wilhelm      46
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    47
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1909-11-19--1938-11-30  Karlgren, Karl Johan Martin      48
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1909-12-06--1931-12-25  Hallenius, Johan Viktor  folkskoleläraren  T: ansv. utg. fr.o.m. 1909-12-23; ingen uppg. om ansv. utg. 1931-12-26--1932-01-20.  49
ÖSTGÖTEN (1874) 1910-02-12--1931-08-25  Hanzén, Johan [John]  redaktören    50
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    51
SVENSKA POSTEN (1873) 1910-05-17--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  redaktören    52
TRANÅS TIDNING (1892) 1910-05-27--1931-12-13  Berg, Anders Johan  förste läraren    53
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1910-08-04--1939-03-09  Karlgren, Karl Johan Martin  redaktören    54
FOLKET (1906) 1910-09-30--1941-05-13  Pettersson, Oskar Julius  tidningsmannen    55
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1910-12-21--1940-06-30  Sandblom, Erik Rustan  redaktören    56
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-24--1943-07-09  Andersson, Carl Leonard  red.sekreteraren    57
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  58
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-03-31--1932-12-15  Österling, Albert  redaktören    59
WESTGÖTEN (1888) 1911-03-31--1940-03-20  Severin, Ernst Otto Hjalmar  Redaktör    60
BORÅS TIDNING (1838) 1911-03-31--1940-03-20  Sewerin, Ernst Otto Hjalmar  redaktör    61
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    62
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1911-06-23--1934-11-04  Löfstedt, Efraim  redaktören    63
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      64
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1912-01-13--1934-05-21  Peterson, Axel Edvin  redaktionssekreteraren    65
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    66
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1912-05-03--1936-09-24  Elvers, Carl Johan  jurist och filosofiekand    67
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    68
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören  För båda upplagorna  69
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1913-06-05--1935-01-27  Wikström, Anton  riksdagsmannen    70
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1913-07-05--1932-12-15  Wigert-Lundström, Carl Hakon  redaktören    71
KORRESPONDENTEN (1846) 1913-07-25--1931-05-25  Österberg, Edvin Ivar Hugo  Redaktören    72
KINDAPOSTEN (1894) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    73
VIMMERBY TIDNING (1884) 1913-09-08--1939-12-08  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    74
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1913-09-08--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    75
TJUSTS TIDNING (1886) 1913-09-18--1939-12-30  Blomberg, Axel Gustaf Reinhold  disponenten    76
VECKOPOSTEN (1868) 1913-11-03--1936-11-07  Byström, Jakob Jakobsson  Redaktören    77
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-11-12--1936-02-28  Fischer, Jakob  redaktören    78
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1914-03-04--1933-01-20  Sjödin, Peter      79
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1914-06-19--1933-05-15  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    80
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    81
NORRLANDSBLADET (1909) 1915-07-21--1931-10-21  Myrbäck, Karl August Herman  predikanten    82
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    83
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1915-10-05--1945-08-07  Kjerrulf, Clas Ragnar Zefanias  redaktören    84
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1915-11-03--1934-11-05  Olsson, Gustav Adolv  journalisten    85
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1915-11-03--1944-02-29  Bäckström, Frans Leonard  direktören    86
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1915-11-08--1938-06-21  Törnblom, Carl Ferdinand  predikanten    87
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1915-12-11--1938-10-07  Martins, Martin Fredrik Gideon  Redaktören    88
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    89
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  Redaktören    90
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1916-06-26--1932-09-29  Beronius, Erik Wilhelm Wiktor  redaktören    91
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-26--1944-04-10  Österström, Axel Ivar Emanuel  redaktören    92
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1916-07-05--1941-09-23  Serrander, Ernest  redaktionssekreteraren    93
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    94
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-11-06--1944-08-25  Hellberg, Knut Gustaf  redaktören    95
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1916-11-20--1935-07-10  Johnson, Johan Alfred  redaktören    96
VETLANDAPOSTEN (1893) 1916-12-20--1934-09-19  Jansson, Karl Emil  redaktören    97
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      98
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny Karl  professorn    99
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1917-06-27--1931-10-21  Carlson, Fran August  boktryckaren    100
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1917-08-23--1937-06-27  Bratt, Valter  redaktören    101
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1917-10-01--1937-03-21  Danielsson, Axel Teodor  direktören    102
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1917-10-15--1934-04-18  Andersson, Per Johan  direktören    103
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-11-14--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm  redaktören    104
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-11-20--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  JuD: beviset gäller från 1918-01-01; T 1917-12-04; avled 1934-05-23  105
DALADEMOKRATEN (1918) 1917-12-07--1938-08-31  Englund, Ivar Erik Bernhard  redaktören  Avled 1938-06-11; tilltalsnamn Ivar  106
LUDVIKA TIDNING (1910) 1917-12-12--1934-05-23  Lidman, Axel Fredrik  redaktören  avled 1934-05-23  107
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-08--1937-04-19  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    108
SPEGELN (1917) 1918-04-24--1931-01-25  Kamp, Torsten, Adolf  redaktören    109
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    110
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    111
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      112
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1918-07-17--1945-10-23  Isakson, Nils Rudolf  direktören    113
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  114
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    115
ARVIKA NYHETER (1895) 1918-07-31--1932-05-26  Wallin, J. A.      116
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    117
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    118
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-10-03--1943-02-09  Lindberg, Elof Herman  redaktören    119
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1918-10-11--1943-01-29  Gustafsson, C. W.    120
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1918-10-14--1939-03-30  Grundel, Kristian August  boktryckaren    121
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    122
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1918-10-30--1934-11-04  Bayard, Karl Axel  redaktionssekreteraren    123
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    124
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1918-11-29--1941-05-13  Jakobsson, Isak Anton  kommunalnämndsordföranden    125
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    126
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    127
BAROMETERN (1841) 1919-01-07--1934-05-01  Petersson, Svante Gustaf  bankkassören  Avled 1934-04-29. Minnesruna 1934-04-30  128
NYA SAMHÄLLET (1900) 1919-01-09--1933-08-05  Västberg, Johan Mauritz  journalisten    129
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    130
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    131
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1919-02-26--1934-10-15  Goldmann, Isak  redaktören    132
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    133
NORRLANDSKURIREN (1922) 1919-04-16--1938-06-22  Öhman, Erik Oscar  fabriksarbetaren    134
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-04-16--1944-12-31  Engman, Alfred Bernhard  redaktören    135
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    136
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      137
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      138
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-11-13--1935-10-19  Hansson, Joel  Direktören    139
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1919-12-18--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    140
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-05--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar  handlanden  Iwar Nilsson avled 1941-02-15.  141
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-04-24--1949-07-19  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    142
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1920-06-02--1939-10-17  Andersson, Fredrik  direktören    143
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1920-07-30--1932-09-26  Sjögren, Carl Sten  filosofie magistern    144
LJUSDALS TIDNING (1896) 1920-07-30--1937-04-20  Holmén, Ernst Ludvig  folkskolläraren    145
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-09-25--1949-08-31  Olovson, Oskar Emil  redaktören    146
VIDI (1913) 1920-09-28--1931-12-23  Lundén, James Barthold  ingenjören  1923-08-09 uttogs utgivningsbevis för "Barthold Lundéns Vidi".  147
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1920-10-01--1943-05-18  Lagerlöf, Ernst Jakob  boktryckare    148
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-10-07--1946-06-30  Sanden, John Erik      149
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1920-10-09--1937-12-17  Bum, Sven Gustaf  apotekaren    150
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-11-06--1963-05-31  Selander, Johannes Anton  redaktören  T (slutdatum)  151
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1920-12-21--1931-06-24  Sjöholm, Konrad      152
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1921-03-31--1939-10-02  Ander, Ernst Tyko  Direktören    153
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1921-04-01--1949-12-31  Hagberg, Erik      154
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-07-18--1949-10-25  Törnkvist, Algot Åkesson      155
VISIRET (1921) 1921-08-16--1937-12-15  Löwenthal, Salomon  direktören    156
HEMMETS VÄN (1898) 1921-08-22--1962-10-18  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktören    157
MISSIONSBANERET (1921) 1921-08-26--1949-09-15  Ahlbäck, Algot Emanuel  baptistpredikanten  i T fr.o.m. 1941-06-12  158
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-10--1941-06-06  Hellberg, Einar Rolf  ingenjören  slutdatum enl T  159
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-10-21--1935-08-12  Dürango, Fredrik Elfrid  redaktör  Tilltalsnamn: Elfrid  160
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1921-10-25--1941-01-01  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    161
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1921-10-25--1942-12-29  Hellberg, E.R.      162
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-25--1953-12-31  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    163
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1941-06-05  Hellberg, E. R.    164
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1921-10-26--1942-02-19  Hellberg, E. R.    165
KURIREN (1921) 1921-11-01--1944-09-21  Sahlgren, Karl Emil  expeditören    166
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-12-27  Arbell, Nils    167
NORDSVERIGE (1919) 1922-02-07--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      168
VÄRNAMOBLADET (1922) 1922-02-10--1933-03-14  Karlgren, Johan Martin  redaktören    169
NY TID (1892) 1922-03-24--1940-07-11  Rosén, Johan Emil  redaktören    170
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1922-03-24--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik  redaktören  171
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1922-04-18--1949-06-21  Ödegård, Werner  redaktören    172
TEMPLARKURIREN (1922) 1922-08-18--1938-09-24  Larsson, Ernst Leonard  expeditionsföreståndaren    173
RONNEBYPOSTEN (1895) 1922-10-11--1943-03-02  Bengtsson, Folke Erik  boktryckare    174
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke  boktryckaren    175
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1922-10-11--1943-03-09  Bengtsson, Folke Erik  boktryckaren    176
ÖREBROKURIREN (1902) 1922-12-08--1950-10-22  Åkerberg, Olof Harald  redaktören    177
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1922-12-27--1959-12-11  Martin, Karl August Martin J:son      178
HJO TIDNING (1885) 1923-01-12--1938-10-21  Colling, Fritiof Gabriel  Redaktören    179
LUNDS DAGBLAD (1897) 1923-02-05--1935-04-17  Ericson, Gustaf      180
LANDTMANNABLADET (1903) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son      181
AFTONBLADET (1830) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son  redaktören    182
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1923-02-16--1932-05-25  Telander, Olof Teodor P:son      183
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-03-05--1932-12-15  Hansson, Johan Arvid  redaktören    184
DALATIDNINGEN (1918) 1923-04-03--1941-05-31  Yngve, Johan Oskar  redaktören    185
DAGENS NYHETER (1864) 1923-05-29--1947-09-26  Ljungquist, Adolf Ivar  redaktören    186
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-07-13--1933-10-29  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktör  tilltalsnamn: Florentinus  187
SYDPOSTEN (1923) 1923-08-23--1944-10-20  Nylander, Erik Oskar  filosofie studeranden    188
HAPARANDABLADET (1882) 1923-09-07--1932-04-01  Sammuli, Axel August  redaktören    189
NORDHALLAND (1883) 1923-12-01--1931-05-10  Johansson, Johan Birger  redaktören    190
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1923-12-01--1940-04-23  Johansson, John Birger  redaktör    191
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1923-12-03--1958-06-30  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    192
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1977-03-09  Sommelius, Malte Ove  juris kandidaten    193
MINARETEN (1923) 1924-01-18--1931-01-06  Andersson, Martin Artur      194
NATIONEN (1925) 1924-02-18--1938-12-24  Eriksson, Elof Jakob Thorwald  redaktören    195
TROLLHÄTTAN (1906) 1924-04-22--1933-08-27  Karlinder, Hans Olof  journalisten    196
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-24--1940-12-02  Englund, Olof  redaktören    197
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-06-14--1938-07-07  Andersson, Nils Axel  redaktören    198
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-06-18--1936-08-14  Carlsson, Claes Konrad  tryckeriföreståndaren  Flyttad till Sävsjö 1925-01-24, sedan till Älmhult 1933-02-16. JuD:s D II ba  199
DALSLANDS MISSIONSBLAD (1914) 1924-06-20--1936-04-01  Söderholm, Gust.    200
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-19--1955-01-20  Westin, Nils Johan Melker  redaktören    201
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-09-13--1967-12-31  Johansson, Carl Eugén  ombudsmannen  slutdatum okontrollerat  202
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-22--1962-04-15  Johnson, Axel Erik      203
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1924-11-06--1932-09-27  Engberg, Jonas Arthur  redaktören    204
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1924-11-06--1934-03-23  Andersén, Einar Efraim Emanuel  redaktören    205
TIDEVARVET (1923) 1924-11-15--1936-12-12  Nilsson, Ada Konstantia  praktiserande läkaren    206
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1925-01-02--1932-08-08  Wikmark, Elon  fil.dr.  207
PÅ LEDIGA STUNDER (1924) 1925-01-02--1932-08-08  Wikmark, Elon  fil.dr.  Uppgiften avser Mellersta Sveriges jordbrukaretidning (1922).  208
HVETLANDA TIDNING (1873) 1925-04-06--1940-10-09  Dahlstein, Karl Johan Albert  lantbrukaren    209
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1925-04-06--1940-10-09  Dahlstein, Karl Johan Albert  lantbrukaren    210
REFORMATORN (1887) 1925-06-05--1939-09-05  Borgström, Andreas Sigfrid  redaktören    211
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1925-08-14--1943-12-22  Lagercrantz, Claës Gustaf  bankdirektören    212
SUNNEBYGDEN (1925) 1925-09-07--1931-02-12  Ramström, Lars Ragnar  köpmannen    213
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-09-16--1933-10-10  Andersson, Lars Gustaf      214
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-09-16--1951-11-04  Lindstam, Edvin Valfrid Bernhard      215
KRONOBERGSTIDNINGEN (1926) 1925-10-23--1931-11-14  Hamrin, Carl Josef  direktören    216
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-02--1967-10-28  Wallin, Karl Fridolf Erik  redaktören  slutdatum enl tidningen  217
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1925-12-17--1941-06-03  Gustafsson, Carl Walfrid  direktören  enl T fr o m 1926-01-02  218
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1926-02-04--1931-11-22  Österberg, Johanna Matilda      219
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-02-18--1934-12-19  Hamrin, Carl Josef  direktör    220
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1926-02-18--1935-10-22  Wedholm, John Harald  lantbrukaren    221
NYA NORRLAND (1907) 1926-02-18--1949-02-14  Mäler, Karl Markus  redaktören    222
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1926-04-26--1941-06-03  Åslund, Ernst Alfred      223
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-27--1969-02-16  Hjörne, Harry Edvin  redaktören    224
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1926-06-18--1935-03-13  Holmberger, Lars Hugo  redaktören    225
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1926-06-18--1935-03-13  Holmberger, Lars Hugo Vindician  redaktören  Utgivningsbevis med samma datum finns även för delen Sävsjötidningen.  226
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1926-06-30--1967-12-31  Rosén, Stellan Gustaf Olof Edelweiss  filosofie kandidaten    227
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-07-07--1932-07-10  Karlsson, Gustaf Adolf      228
VIOLA (1895) 1926-08-16--1932-01-15  Halldor, Albin Henning  redaktören  Slutdatum osäkert  229
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1926-08-31--1935-09-11  Häggström, Oskar Gustaf Efraim  redaktören    230
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1926-10-13--1933-12-19  Johansson, Nils Robert      231
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1926-10-22--1940-11-01  Brodin, Richard      232
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-25--1934-01-14  Persson, Henrik Julius  redaktör    233
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1926-10-26--1931-05-31  Holmberg, Jonas Helmar  journalisten    234
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1926-11-03--1940-04-13  Hjörne, Harry Edvin  redaktören    235
DALARNA (1926) 1926-11-10--1936-12-30  Bengtsson, Oskar Rudolf Martin  kandidaten  avflyttad till Sala 1933-05-17  236
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-11--1956-06-17  Berglund, Edvard Helmer Eugén  redaktören    237
SKARABORGAREN (1926) 1926-12-31--1933-10-10  Nilsson, Anders  redaktör    238
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1927-01-07--1943-06-15  Lindegren, Lars Adolf Martin  redaktören    239
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1927-01-15--1940-12-15  Bergman, Axel    240
ARVIKA TIDNING (1884) 1927-02-03--1934-09-17  Ohlson, Theodor      241
VÄRLDEN I BILD (1926) 1927-02-11--1933-08-21  Ahlström, Adolf  Direktören  Sista kända numret utkom 1926-12-01. Endast titelbevakning?  242
RONNEBY TIDNING (1912) 1927-02-18--1937-06-29  Jaensson, Johan  direktören    243
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1927-02-18--1938-06-02  Jaensson, Johan  direktören    244
TRIUMF (1891) 1927-02-19--1973-06-08  Hermodsson, Carl Harald      245
HALLANDS NYHETER (1919) 1927-04-20--1963-02-05  Janson, Gustaf Adolf  boktryckare    246
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-05-02--1951-12-28  Brügge, Lennart Teodor  förstmästaren    247
VÄRMLANDS LÄNS TIDNING (1910) 1927-06-03--1931-01-31  Johansson, Karl Richard  ekonomichefen    248
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1927-06-03--1931-01-31  Johansson, Karl, Richard  ekonomichef    249
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1927-06-28--1931-04-22  Bjerking, Arvid Persson  redaktören    250
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-12--1931-12-29  Pehrson, Ernst  redaktören    251
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-14--1932-04-14  Pehrson, Ernst  redaktören    252
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1927-07-19--1932-05-10  Sandberg, Gustaf Ragnar  tryckeriföreståndaren    253
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-27--1941-12-01  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören  Blom avled 1941-12-01  254
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1927-10-06--1931-06-29  Carlegård, Oskar Hugo Alexander  redaktören    255
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1927-10-13--1953-06-14  Rosenborg, Nils Emil  redaktören    256
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-10-28--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören  Död 1949-07-19. Slutdatum okontrollerat.  257
MJÖLBY TIDNING (1925) 1927-11-02--1932-11-29  Holmberg, Astrid Märta Ingeborg      258
AURORA (1899) 1927-11-03--1943-10-13  Nilsson, Elias    T Elias Nilsson dör 1943-10-13. Runa i t. samma dag.  259
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1927-11-07--1938-11-11  Wedholm, John  redaktören  utgivningsbeviset förnyat 1928-11-08.  260
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-07--1938-11-30  Jacobsohn, Sven Gustaf Adolf  boktryckaren    261
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-14--1939-12-07  Nyblom, Carl Georg Marik  redaktören    262
GÖTEBORGS ARGUS (1927) 1927-11-24--1934-01-15  Lindberg, Ester Torborg      263
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1927-12-03--1939-12-30  Hultman, Karl      264
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1927-12-16--1931-12-08  Rosén, Staffan Erik Gustav Alvar  filosofie kandidaten    265
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1927-12-22--1931-01-07  Widegren, Gunnar  redaktionssekreteraren    266
BOHUSPOSTEN (1910) 1928-01-03--1942-01-04  Karlsson, Gustaf Eugén  redaktören    267
UPLANDSBYGDEN (1928) 1928-01-27--1932-07-15  Erikson, Eric Johannes  redaktören    268
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-01--1940-10-14  Waltman, Hübert Oscar Hjalmar      269
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-08--1948-09-11  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören  död 1948-09-11  270
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1928-04-04--1934-01-30  Nanneson, Per Ludvig  Agronomen    271
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1941-11-29  Blom, John Linkoln Alexander  redaktören    272
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1928-05-24--1938-10-31  Jansson, Thure Sigfrid  Direktören    273
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-05-24--1946-11-30  Jansson, Thure Sigfrid      274
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-05-29--1947-04-19  Malmborg, Gustav Adolf Theodor      275
BRODERSKAP (1928) 1928-06-07--1934-10-01  Mogård, Johan, Adolf, Bertil  komministern    276
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1928-07-20--1940-05-01  Welin, Jean Malte Erian  filosofie doktorn    277
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-23--1950-11-12  Nilsson, Carl Oskar  bildhuggaren    278
KARLSHAMNSTIDNINGEN (1928) 1928-08-30--1933-05-31  Lagerblad, Olof Ragnar Fredrik  boktryckaren  Ett nytt utgivningsbevis utfärdat på redaktionssekreteraren Anders Gustaf (Gösta) Ekström registrerades 1935-11-13.  279
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1928-09-08--1931-11-19  Stomberg, Anders Ewald  redaktören    280
SIGNALEN (1900) 1928-09-15--1936-12-27  Severin, Frans Ferdinand  redaktören    281
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1928-10-02--1935-02-28  Bergström, Carl Leander  redaktören    282
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1928-10-06--1936-11-28  Enström, Olof Johan Emil  redaktören  Beviset gäller för Bergslagernas tidning (1888). Inget bevis funnet för Bergslagskuriren. Enl. T är det Enström för båda tidningarna.  283
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1928-10-06--1944-07-01  Enström, Olof Johan Emil  redaktören    284
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1928-10-12--1931-09-30  Henricsson, Johan Alfred  redaktionssekreteraren    285
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1928-10-25--1931-01-27  Dalin, Frank Ture Sigfrid  Direktören    286
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1928-10-25--1931-02-28  Landin, Gustaf Adolf  redaktören    287
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-10-25--1947-12-31  Morhagen, Sven Manfred  redaktören    288
ARBETAREN (1922) 1928-11-02--1934-06-17  Nordin, Erik Frid Napoleon  journalisten    289
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1928-11-02--1938-11-21  Wilch, Ernst Olof  redaktören    290
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1928-11-02--1959-02-19  Glans, Johan Bernhard  journalisten    291
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1928-11-06--1940-03-29  Blomqvist, John Harald Teodor  redaktören    292
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1928-11-12--1935-06-05  Gottlieb, Björn  redaktören  Ursprunglig titel: "Officiellt organ för Lidingö stad", ändrat 1928-11-20. (JuD)  293
UMEBLADET (1847) 1929-01-14--1935-09-11  Dahlin, Gunnar  redaktören    294
FÄDERNESLANDET (1933) 1929-01-29--1933-08-28  Lindgren, Alaiza Inga Mera      295
SALAPOSTEN (1906) 1929-02-07--1937-11-08  Uhlin, Hans  folkskolläraren    296
LANTARBETAREN (1921) 1929-02-15--1935-03-24  Falk, Carl Albert  ombudsmannen  avliden 1935-03-25.  297
SIGTUNABYGDEN (1928) 1929-04-04--1939-11-05  Andersson, John Fredrik  scoutledaren    298
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1929-04-05--1936-12-15  Hall, Nils Otto  direktören    299
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1929-04-05--1936-12-31  Hall, Nils Otto  direktören    300
ARBETET (1887) 1929-04-05--1944-10-28  Uhlén, Axel  redaktören    301
ÄLMHULTS TIDNING (1929) 1929-05-27--1934-02-26  Carlsson, Claes Konrad  boktryckaren    302
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1929-05-30--1941-06-11  Hedquist, Karl Ruben Valdemar  tryckerifaktorn    303
UPSALA (1845) 1929-06-01--1933-06-08  Johnsson, Henry  redaktören    304
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-07-16--1956-01-23  Weiland, Carl Hjalmar  redaktören    305
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1929-07-25--1931-05-31  Hall, Lena  journalisten    306
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1929-07-30--1931-04-03  Lundberg, Gunnar Oskar Fredrik  redaktören    307
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1929-07-30--1966-05-22  Otto William Michelsen      308
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-07-30--1990-08-31  Michelsen, Otto William  boktryckaren  Felaktigt slutdatum. Död 1979-05-22.  309
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.    310
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1929-08-05--1941-05-31  Petré, Ellen Susanna      311
TRIUMFBÅGEN (1914) 1929-09-13--1931-11-14  Jansson, Kurt Arvid  boktryckaren    312
NORRA VÄRMLAND (1929) 1929-09-19--1931-08-17  Muthén, Frithiof Leonard  redaktören    313
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1929-09-23--1958-04-16  Österdahl, Axel Petrus  redaktören    314
BORÅS NYHETER (1922) 1929-10-16--1937-09-16  Tegfors, Carl Ivar Hilding  redaktören  Även tidigare ansv. utg. under efternamnet Peterson.  315
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1929-10-16--1939-09-16  Tegfors, Carl Ivar Hilding  redaktören    316
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1929-10-22--1931-02-27  Ericsson, Eric Linus  agronomen    317
BRAND (1898) 1929-11-05--1956-08-15  Högberg, Karl Georg  arbetaren    318
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1929-11-08--1932-05-10  Sandberg, Gustaf Ragnar  tryckeriföreståndaren    319
NY DAG (1930) 1929-11-20--1932-03-11  Olsson, Knut Mauritz Gotthard  journalisten    320
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1929-11-20--1952-11-21  Segerborg, Per (Pälle) Johan  redaktören  1933-12-13 för den nya titeln på tidningen.  321
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1929-11-28--1932-02-10  Senander, Knut Erik Valdemar  tullvaktmästaren    322
AVESTA TIDNING (1882) 1929-12-16--1932-09-20  Sylwan, Frans Johan Georg  redaktören    323
SALA ALLEHANDA (1880) 1929-12-16--1932-09-20  Sylwan, Frans Johan Georg  redaktören    324
NATIONELL TIDNING (1930) 1929-12-28--1931-04-21  Wilcke, Carl Eric Ericsson  löjtnanten    325
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1930-02-21--1933-11-08  Werkmäster, John Jonsson  redaktören    326
VÅR KAMP (1930) 1930-03-03--1933-10-04  Bille, Stig Gustaf Vilhelm      327
GEFLEPOSTEN (1864) 1930-03-15--1941-04-12  Olson, Axel Reinhold  redaktören    328
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1930-03-17--1933-01-11  Edvall, John Victor August  hamnkaptenen    329
DEGERFORS TIDNING (1925) 1930-03-27--1933-07-26  Holm, Malvina      330
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1930-03-27--1933-07-26  Holm, Malvina      331
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-03-31--1934-10-01  Gustafsson, Johan Wilhelm  redaktören    332
ARBOGA TIDNING (1881) 1930-04-16--1938-03-26  Asp, Ernst David  direktören    333
STORMKLOCKAN (1909) 1930-04-28--1931-06-10  Nilsson, Henning Ferdinand  utköraren  Hemming?  334
BERGSLAGEN (1928) 1930-05-03--1932-12-31  Viving, Daniel Alfred  redaktören    335
UNDERRÄTTELSER FÖR RESANDE TILL NORRKÖPING (1928) 1930-05-08--1933-12-15  Österlund, Gustaf Ehrnfrid  redaktören    336
SKELLEFTEBLADET (1887) 1930-05-09--1931-01-14  Stenberg, Johan Algot  vicekonsuln    337
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1930-05-10--1933-01-19  Norrlender, Karl Edvard      338
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1930-06-05--1933-08-11  Enander, Albert Julius Mauritz  redaktören    339
BERGSLAGERNAS NYHETER (1930) 1930-06-12--1933-02-01  Nylin, Karl Axel  redaktören  I JuD:s beslut stavas tidningens titel Bärgslagernas Nyheter  340
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1930-06-18--1960-03-31  Johnson, Ebbe Albin Emanuel  redaktionssekreteraren    341
VIDA VÄRLDEN (1929) 1930-06-26--1932-03-12  Mattsson, Erik Gustaf Leonard  tjänstemannen  flyttat till Göteborg 1932-03-07  342
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1930-07-02--1941-04-28  Gustafsson, Per Johan  riksdagsmannen    343
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1930-07-02--1941-04-28  Gustafsson, Per Johan  riksdagsmannen    344
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1930-07-08--1931-01-06  Schiött, Karl Ludvig  redaktören    345
FOLKBLADET (1930) 1930-07-14--1932-09-25  Hansson, Per Albin  redaktören    346
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1930-08-05--1941-11-06  Rydholm, Robert  redaktör    347
ENKÖPINGS NYHETER (1925) 1930-08-08--1931-12-31  Hollstedt, Johan Helge  verkstadsarbetaren    348
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-08-16--1967-05-29  Johansson, Karl Witus  redaktör    349
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1930-08-19--1935-12-15  Andersson, Karl Valter Martin  riksdagsmannen    350
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1930-09-01--1946-12-23  Kiellarson, Karl    Nytt hindersl.bev. utfärdat av JuD 1930-09-05, då det gamla förkommit  351
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1930-09-17--1933-06-08  Oskarsson, John Manfred Augustinus  journalisten    352
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1930-09-17--1933-06-08  Oskarsson, John Manfred Augustinus  journalisten    353
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1930-09-26--1951-10-08  Lundberg, Oskar Birger  redaktören    354
SÄFFLE NYHETER (1930) 1930-10-11--1931-05-12  Carlson, Axel    355
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-10-24--1941-06-06  Frid, Sven Lars  redaktionssekreteraren    356
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1930-10-27--1931-06-04  Kilbom, Karl  redaktören  För "Folkets dagblad".  357
TIERPS NYHETER (1930) 1930-10-27--1931-12-31  Hollstedt, Johan Helge      358
TIERPS NYHETER (1932) 1930-10-27--1933-01-19  Hollstedt, Johan Helge  verkstadsarbetaren    359
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1930-11-03--1933-08-27  Holmberg, Carl Fridolf  redaktören    360
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-03--1968-06-26  Johansson, Harry Gustaf Ernfrid  redaktören    361
JORDBRUKETS TIDNING (1930) 1930-11-06--1931-12-29  Wahlman, Andreas Leonard  redaktören    362
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-06--1934-01-30  Nanneson, Per Ludvig  Direktören    363
SALTSJÖBADEN (1908) 1930-11-06--1941-11-29  Blom, Johan Linkoln Alexander  redaktören    364
FREDEN (1928) 1930-11-10--1946-09-26  Åhgren, Johan Axel  kamreraren    365
GRENNA TIDNING (1858) 1930-11-14--1964-10-30  Petersson-Grennfeldt, Axel Tage Waldemar      366
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1930-11-22--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    367
FAMILJETIDNINGEN KNALLEBYGDEN (1928) 1930-11-28--1931-12-31  Elander, Gustaf Ewald  redaktören  PRV  368
MALMÖBLIXTEN (1930) 1930-12-15--1931-02-15  ingen uppgift      369
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1930-12-17--1935-06-29  Widegren, Gunnar      370
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1930-12-18--1931-11-08  Sundström, John Eskil  redaktören    371
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1930-12-22--1933-04-02  Larsson, Karl Levin Harry  kontoristen    372
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1930-12-22--1933-04-02  Larsson, Karl Levin Harry  kontoristen    373
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1931-01-07--1934-09-13  Backman, Charles Pierre  juris kandidaten  Innehade utg.bevis även för titeln "Sydsvenskan".  374
MINARETEN (1923) 1931-01-07--1934-11-27  Adamson, Einar Emanuel  redaktören    375
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1931-01-08--1933-12-11  Rosén, Ernst Georg  redaktören    376
NORRLÄNNINGEN (1931) 1931-01-09--1933-12-29  Johansson, Gustaw    Uppgiften hämtad ur tidningen. Den har ej kunnat återfinnas i förteckningen från JuD:s tryckfrihetsexpedition.  377
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-01-12--1940-02-15  Gegerfelt, Bror Erling Gustaf      378
RIKSSJUKKASSETIDNINGEN (1931) 1931-01-14--1933-12-20  Severin, Georg Robert Natanael   redaktören  Utgivningsbeviset utfärdar 1917-08-27 Karlskrona och flyttades till Stockholm 1924 ändrades senare till att gälla för Rikssjukkassetidningen  379
SKELLEFTEBLADET (1887) 1931-01-15--1947-04-14  Frick, Ivar Wilhelm  redaktören    380
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-28--1971-10-14  Jansson, Thure Sigfrid  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971  381
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1931-01-31--1961-06-17  Bjelle, Enok Andreas  Agronomen    382
FALUKURIREN (1894) 1931-02-10--1941-05-31  Björkman, Sten Gustaf  redaktören  avled 1946-07-17  383
SUNNEBYGDEN (1925) 1931-02-13--1932-01-06  Johnson, Carl Gustaf  fanjunkaren  enl T ansv. utg. redan fr.o.m. 1931-01-02  384
SÖDRA NORRLANDS LANTMANNATIDNING (1931) 1931-02-23--1933-09-08  Norgren, Karl Bertil  kamreraren    385
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-02-26--1933-05-02  Almström, Knut Alvar      386
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1931-02-28--1932-03-20  Hultgren, Nils Johan  agronomen    387
GÄVLEBORGS LÄNS TIDNING (1931) 1931-03-06--1931-10-16  Mellquist, Sven A.      388
GÖTEBORGS HYRESTIDNING (1931) 1931-03-13--1934-03-29  Holm, Thor Henrik Gustaf      389
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1931-04-04--1931-11-11  Svensson, Hilding Elis Holger  journalisten    390
HYRESLISTAN (1927) 1931-04-04--1942-12-11  Brunius, Hakon    391
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1931-04-10--1948-09-28  Areskoug, Karl Gustaf Holger Magnus    Areskoug avled 1948-09-29  392
NATIONELL TIDNING (1930) 1931-04-22--1935-06-20  Ankarcrona, Sten Theodor Stensson  e.o. hovrättsnotarien    393
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1931-04-23--1933-09-08  Norgren, Karl Bertil  direktören    394
NORDHALLAND (1883) 1931-05-11--1932-07-05  Johansson- Blixt, Axel Efraim  ombudsmannen    395
SYDHALLAND (1893) 1931-05-19--1935-08-28  Ejvertz, Axel Edmund  redaktör    396
KORRESPONDENTEN (1846) 1931-05-26--1941-05-29  Magnusson, Olof  Direktören    397
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1931-06-01--1933-11-10  Grönberg, Karl Edvin  sågverksarbetaren    398
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1931-06-05--1932-11-02  Kellerman, Olof Hilding  metallarbetaren    399
STORMKLOCKAN (1909) 1931-06-11--1934-06-05  Lundberg, Bengt Eskil  metallarbetaren    400
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1931-06-25--1933-03-18  Falck, Börje      401
HALLAND (1876) 1931-06-25--1951-06-03  Hägge, Eric  redaktör    402
HALLÄNDINGEN (1903) 1931-06-25--1951-06-03  Hägge, Eric  redaktören    403
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1931) 1931-07-02--1931-07-16  Andersson, Helge    Uppgiften förekommer endast i tidningen och har inte återfunnits i JuDs register.  404
NORRA VÄRMLAND (1929) 1931-08-18--1931-10-29  Larsson, Lars Gustaf Fitinghof  lägenhetsägaren    405
ÖSTGÖTEN (1874) 1931-08-26--1933-09-11  Berglund, Edvard Helmer Eugen  redaktören    406
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1931-09-07--1937-12-21  Bengtsson, Oskar Rudolf Martin  redaktören    407
VARA TIDNING (1931) 1931-09-19--1931-09-22  Almström, Knut Alvar    Almström var ansvarig utgivare för Nya Älvsborgs nyheter. uppgift saknas hos PRV och i tidningen   408
NYBRO TIDNING (1931) 1931-09-22--1933-06-01  Sandberg, Oskar Anton  Redaktören  Utgivningsbeviset återsändes till JuD,s tryckfrihetsexpedition  409
SKARAPOSTEN (1906) 1931-09-24--1935-05-08  Hagerbonn, Frans Hjalmar  direktören    410
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1931-09-24--1935-05-08  Hagerbonn, Frans Hjalmar  direktören    411
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1931-10-01--1931-11-23  Bengtsson, Johan Paridon  redaktören    412
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-10-03--1937-12-31  Nilsson, Oskar Konrad  byggnadssnickaren    413
SPORTGLIMTAR (1931) 1931-10-09--1932-02-15  Walldén, Gustaf Magnus  banktjänstemannen    414
VECKANS SÖDER JOURNAL (1931) 1931-10-10--1931-12-15  Kaselli, John    415
KRÖNIKAN (1931) 1931-10-16--1932-04-16  Bäckström, Frans Leonard  direktören    416
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1931-10-22--1936-03-01  Röhstö, Lars Allan  redaktören    417
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-10-22--1953-11-05  Bäckman, Olof Fredrik Richard  redaktören    418
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1931-11-09--1936-12-10  Stomberg, Anders Ewald  redaktören    419
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1931-11-12--1935-08-28  Bråland, Axel Emil  redaktören    420
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-11-18--1964-10-31  Bengtsson, John Birger  kommissionär    421
SVERIGES FRIHET (1931) 1931-11-23--1932-11-01  Ekelund, Carl Julius  tapetserarmästaren    422
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1931-11-23--1956-12-31  Österberg, Nils Torbjörn  journalisten    423
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1931-11-24--1932-01-15  Berglind, Algot Severin  lasarettssysslomannen    424
HELA SVERIGES VECKOTIDNING (1932) 1931-12-07--1932-06-30  Sandström, Ture Mauritz  avdelningschefen  utgivningsbevis utfärdat i Skövde  425
TRANÅS TIDNING (1892) 1931-12-14--1936-02-20  Berg, Johanna Maria      426
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1931-12-26--1932-01-11  ingen uppgift      427
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  428

Sidan skapad Sun Mar 03 00:11:45 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond