Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Ansvarig utgivare
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Ansvarig utgivare


Ansvarig utgivare på för titlar på    1945-01-01- -1945-12-31
Sortering: Ansvarig utgivare

Tidningstitel Period Ansvarig utgivare Titel KommentarRad
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1934-11-05--1961-06-30  Ahlberg, Nils Berndt Henning  förvaltaren    1
MISSIONSBANERET (1921) 1921-08-26--1949-09-15  Ahlbäck, Algot Emanuel  baptistpredikanten  i T fr.o.m. 1941-06-12  2
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1944-01-26--1945-11-13  Ahlström, Eric Rudolf  redaktör    3
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1945-11-14--1946-01-08  Alström, Egil Torvald  kamrerare    4
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-06-30--1950-07-14  Alström, Olof  redaktören    5
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1939-10-03--1978-03-18  Ander, Ernst Gustaf Henrik  Kamreraren  6
DEGERFORS TIDNING (1925) 1944-07-14--1960-12-31  Ander, S. Einar T.      7
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1944-07-14--1960-12-31  Ander, S. Einar T.      8
KROPPA TIDNING (1937) 1944-07-14--1950-06-30  Ander, S. Einar T.      9
ARVIKA TIDNING (1884) 1942-05-13--1962-10-30  Ander, Sten Einar Tore      10
NORDMARKINGEN (1936) 1942-05-13--1946-12-31  Ander, Sten Einar Tore      11
ETT OCH ANNAT UR SV. D:S MARGINAL (1942) 1942-01-03--1948-12-24  Anderson, Axel Ivar      12
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1940-06-19--1949-11-14  Anderson, Axel Ivar  filosofie doktor    13
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1945-05-22--1957-02-15  Andersson, Eric      14
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1945-05-22--1945-09-29  Andersson, Eric      15
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1939) 1940-05-03--1945-06-16  Andersson, Helge    T för övriga delar av utgivningsperioden så saknas uppgifter i tidningen  16
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1944-03-29--1947-01-07  Andersson, John Fritz Emanuel    PRV, avd. för periodiska skrifter.  17
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1945-01-20--1948-12-24  Andersson, Svend O.      18
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1933-01-20--1968-12-29  Andersson, Torsten      19
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1917-11-14--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm  redaktören    20
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-05-21  Annér, Per Wilhelm (Johansson)  redaktören  För båda upplagorna  21
SYDHALLAND (1893) 1935-08-29--1946-10-01  Annerfors, Hugo Oskar Fredrik  redaktör    22
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-08-13--1946-10-24  Appelkvist, Gustaf Restor  redaktören    23
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-12-27  Arbell, Nils    24
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1931-04-10--1948-09-28  Areskoug, Karl Gustaf Holger Magnus    Areskoug avled 1948-09-29  25
DALARNA (1926) 1941-06-01--1951-12-28  Backlund, Gustaf Valfrid      26
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1943-03-10--1955-02-22  Bengtsson, Erik      27
RONNEBYPOSTEN (1895) 1943-03-03--1955-02-22  Bengtsson, Erik Gustaf      28
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1943-03-10--1955-02-22  Bengtsson, Erik Gustaf  redaktören    29
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-11-18--1964-10-31  Bengtsson, John Birger  kommissionär    30
TRANÅS TIDNING (1892) 1936-02-21--1961-06-21  Berg, Bror Anders  redaktören    31
BRODERSKAP (1928) 1942-03-07--1954-03-13  Berglid, Martin    32
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-11--1956-06-17  Berglund, Edvard Helmer Eugén  redaktören    33
BOHUSPOSTEN (1910) 1944-01-03--1949-03-31  Berglund, Tore      34
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1918-10-30--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    35
HÄLSINGLANDS TIDNING (1953) 1939-12-08--1967-05-29  Bergman, Nils Stefan    För föregångaren Västra Hälsinglands tidning  36
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1939-12-08--1953-05-29  Bergman, Nils Stefan  hemmansägaren    37
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-25--1953-12-31  Bergström, Karl Anton Edvard  redaktören    38
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-08--1948-09-11  Berlin, Bror Hjalmar  redaktören  död 1948-09-11  39
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1934-05-22--1963-01-17  Bertén, Lars Herman Johnny  redaktionssekreteraren    40
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1934-01-31--1961-06-24  Bjelle, Enok Andreas  Agronomen    41
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1931-01-31--1961-06-17  Bjelle, Enok Andreas  Agronomen    42
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1923-12-03--1958-06-30  Björck, Gotthard Ferdinand  redaktören    43
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-13--1946-07-17  Björkman, Sten Gustaf  redaktören    44
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1942-04-08--1962-10-31  Blom, Arne Linkoln    45
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1941-12-03--1945-10-31  Blom, Gillis    46
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1945-11-03--1959-08-12  Blom, Gösta    47
LJUSDALS TIDNING (1896) 1945-01-02--1962-12-20  Bodin, Folke      48
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1943-04-21--1970-06-29  Bodin, Folke  redaktören    49
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1957-02-23  Bolmstedt, Albin      50
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1937-04-21--1945-12-11  Brilioth, Börje Herman  filosofie doktorn    51
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-05-02--1951-12-28  Brügge, Lennart Teodor  förstmästaren    52
HÄRJEDALEN (1944) 1944-10-20--1947-07-15  Brändström, Bror Oskar  boktryckaren    53
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-10-22--1953-11-05  Bäckman, Olof Fredrik Richard  redaktören    54
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1922-03-24--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik  redaktören  55
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1935-03-14--1945-02-06  Carlsohn, Ester Victoria  direktören    56
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1944-03-29--1954-12-31  Carlsson, Carl Hugo Gunnar  redaktören    57
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1940-09-19--1962-09-23  Christiansson, Olof Fritiof  Tryckeriföreståndaren  Avled 1962-09-23  58
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1941-06-12--1961-11-01  Dahlberg, Sven Axel  redaktör    59
SPORT- OCH BOULEVARDTIDNINGEN EXTRABLADET (1933) 1934-05-06--1964-08-05  Dansk, Lennart  Redaktör  60
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.    61
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1935-08-13--1958-07-04  Dürango, Torsten Fredrik  kamrer  Utgivningsbevis för Ljungbytidningen.Tilltalsnamn: Torsten  62
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1958-07-04  Dürango, Torsten Fredrik  kamreraren    63
NY TID (1892) 1945-10-16--1956-06-16  Edberg, Rolf      64
KUMLATIDNINGEN (1941) 1944-07-01--1954-08-26  Egnell, Sten      65
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-06-28--1954-08-26  Egnell, Sten Emil    66
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1944-03-01--1958-06-30  Ekberg, Ernst Gösta  redaktören    67
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1944-11-27--1958-06-30  Ekberg, Gösta Ernst  redaktören    68
NATIONELL TIDNING (1930) 1942-01-10--1959-06-23  Ekberg-Hedqvist, A      69
RLF-TIDNINGEN (1938) 1940-11-09--1955-07-20  Ekström, Sven Gustav Bernhard  landstingsmannen    70
MORGONTIDNINGEN (1942) 1944-12-02--1957-06-30  Elfving, Gösta      71
REFORMATORN (1887) 1941-06-22--1955-11-27  Elmgren, Sven    72
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-11-07--1957-12-31  Elowsson, Nils Johan  redaktören    73
TÄBY NYHETER (1945) 1945-11-07--1946-09-07  Englund, Yngve    74
DALABYGDEN (1946) 1945-01-24--1983-05-26  Ericsson, Carl Axel    alternativ stavning: Eriksson, Karl Axel  75
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1944-08-01--1956-02-29  Ericsson, John      76
KURIREN (1921) 1944-09-22--1963-03-24  Eriksson, Frank    T, PrT  77
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1941-12-01--1946-01-31  Erlandsson, Gunnar    78
SKARAPOSTEN (1906) 1935-05-09--1949-11-08  Ernberg, Helge Oscar  redaktören    79
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1941-11-07--1949-10-30  Erneberg, Helge    80
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-05-09--1949-10-28  Erneberg, Helge Oskar  redaktören    81
FOLKVILJAN (1942) 1942-02-27--1957-04-25  Eurén, Anders Rickard  journalisten    82
FOLKETS RÖST (1943) 1945-01-05--1957-03-28  Eurén, Richard    83
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-03-24--1949-12-22  Eurén, Richard    84
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1941-06-06--1956-11-30  Eurén, Richard      85
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-04-25  Eurén, Rickard    86
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-04-16--1949-12-22  Eurén, Rickard      87
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1941-05-15--1956-12-20  Eurén, Rickard  journalisten    88
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1942-11-27--1949-12-22  Eurén, Rickard    89
NYA VÄRMLAND (1940) 1941-06-06--1956-11-30  Eurén, Rickard      90
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-06-04--1949-12-31  Eurén, Rickard    enl. tidningen från första numret  91
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1941-06-06--1957-04-25  Eurén, Rickard    92
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1945) 1945-08-24--1948-12-23  Eurén, Rickard    93
UPPLANDSFOLKET (1945) 1945-03-30--1949-12-22  Eurén, Rickard    94
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-04-28--1947-12-25  Eurén, Rickard      95
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1941-06-06--1946-12-27  Eurén, Rickard    96
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1941-06-06--1956-11-30  Eurén, Rickard    T (i T: Euren, Richard?)  97
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-10-31--1957-04-25  Eurén, Rickard    98
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1944-11-08--1954-09-06  Fagerström, Lars Elis  redaktör    99
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1942-02-04--1951-09-15  Ferm, Bernt Axel Leonard  ombudsmannen    100
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1945-11-14--1951-09-05  Fjellner, Roël Folke Adolf  redaktör    101
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1944-11-16--1948-05-04  Forsberg, Tage      102
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1944-11-22--1947-04-22  Forslund, Rolf Gösta  journalisten    103
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1933-10-30--1953-03-05  Forsvall, Joel Bruno Mauritz  redaktör  tilltalsnamn: Joel  104
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1942-12-21--1945-04-18  Fransson, Anton Julius  redaktionssekreteraren    105
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1942-12-21--1945-04-18  Fransson, Anton-Julius  redaktionssekreterare    106
SKELLEFTEBLADET (1887) 1931-01-15--1947-04-14  Frick, Ivar Wilhelm  redaktören    107
KINDAPOSTEN (1894) 1940-10-03--1946-07-01  Frid, Sven Lars  redaktören    108
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-10-03--1947-06-10  Frid, Sven Lars  redaktören    109
SALAPOSTEN (1906) 1937-11-09--1946-05-28  Frykholm, Karl Fredrik Gunnar  direktören    110
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1938-11-07--1958-09-26  Furhammar, Karl Josef  redaktör    111
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1928-11-02--1959-02-19  Glans, Johan Bernhard  journalisten    112
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-07-22--1954-06-30  Grandien, Hans      113
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1939-07-14--1954-06-30  Grandien, Hans  redaktören    114
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-03-31--1973-12-31  Grundel, Gunnar August  redaktören  Övertagandet gäller fr.o.m. 1939-04-13 enl. JuD. I tidningen fr.o.m. 1939-04-14.  115
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1941-06-09--1947-09-10  Gunnarsson, J.      116
HJO TIDNING (1885) 1945-08-03--1948-03-31  Gustafsson, Hugo    117
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1943-02-24--1949-01-14  Gustafsson, K. E.    118
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1941-06-05--1949-01-16  Gustafsson, K. Einar    119
NYA SAMHÄLLET (1900) 1933-08-06--1947-01-12  Gustafsson, Oskar Gideon  redaktören    120
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1934-11-05--1951-10-14  Göthe, Frans Gustaf Wilhelm      121
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1934-11-05--1945-12-29  Göthe, Frans Gustaf Wilhelm      122
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1935-07-11--1959-05-30  Hadarson, Hadar William  redaktören    123
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1921-04-01--1949-12-31  Hagberg, Erik      124
DALADEMOKRATEN (1918) 1941-06-01--1952-07-31  Hallberg, Gustaf Arvid    Nytt registreringsbevis; tilltalsnamn Arvid  125
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1941-05-26--1995-05-19  Hallin, Erik Anund      126
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1934-12-20--1960-10-31  Hamrin, Carl Olof  redaktören    127
LJUNGBY NYHETER (1943) 1943-11-10--1945-12-13  Hamrin, Carl-Olof  direktören    128
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1934-12-20--1946-05-16  Hamrin, Carl-Olof  redaktör    129
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1934-12-20--1960-10-26  Hamrin, Carl-Olof  redaktör    130
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-04--1948-01-09  Hansson, Hans      131
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1934-01-22--1950-04-13  Hansson, Johan Arvid  redaktören    132
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-08-24--1947-07-18  Haugard, Joel  redaktören    133
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1944-08-26--1952-06-06  Hellberg, Folke    134
TRIUMF (1891) 1927-02-19--1973-06-08  Hermodsson, Carl Harald      135
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-27--1969-02-16  Hjörne, Harry Edvin  redaktören    136
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1945-08-22--1949-11-15  Håkansson, Gösta Helmer      137
SVENSKA POSTEN (1873) 1934-12-20--1954-12-02  Hägg, Fritz Konrad  redaktören    138
HALLAND (1876) 1931-06-25--1951-06-03  Hägge, Eric  redaktör    139
HALLÄNDINGEN (1903) 1931-06-25--1951-06-03  Hägge, Eric  redaktören    140
HEMMETS VÄN (1898) 1921-08-22--1962-10-18  Hällzon, Fritz Leontinus Florentinus  redaktören    141
BRAND (1898) 1929-11-05--1956-08-15  Högberg, Karl Georg  arbetaren    142
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1943-05-19--1961-03-30  Hörling, Folke Axel Anders  redaktör    143
NYA LÄNSTIDNINGEN NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1961) 1943-05-19--1986-08-31  Hörling, Folke Axel Anders  redaktör    144
VETLANDA TIDNING (1944) 1944-10-21--1945-04-20  Ingelow, Janne Julius  redaktören    145
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1945-10-24--1952-02-17  Isakson, Emma Josefina  kassören    146
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1918-07-17--1945-10-23  Isakson, Nils Rudolf  direktören    147
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1945-02-07--1955-02-13  Iwar, Elsa Ruth Cecilia  redaktionssekreteraren    148
HALLANDS NYHETER (1919) 1927-04-20--1963-02-05  Janson, Gustaf Adolf  boktryckare    149
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-12-18--1946-05-07  Janson, Karl Johan Emil  redaktören och boktryckaren    150
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1940-11-02--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober 1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971.  151
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-09-16--1971-10-14  Jansson, Thure  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober 1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971.  152
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-05-24--1946-11-30  Jansson, Thure Sigfrid      153
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-01-28--1971-10-14  Jansson, Thure Sigfrid  "Ansvarig utgivare" och "Chef och ansvarig utgivare"  Avled 14 oktober1971, minnesruna i tidningen 15 oktober 1971  154
VÄSTERBOTTENS LANDSBYGD (1935) 1935-11-15--1951-12-14  Johannesson E, Bror      155
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-03-06--1949-11-01  Johanson, Karl Gustaf Botvid  platsredaktören  I tidningen: Johansson  156
NY DAG (1930) 1942-06-03--1959-01-31  Johansson, Gustav    Registreringsdatum osäker  157
SKARABORGAREN (1926) 1944-12-13--1960-11-15  Johansson, Anton Martin  redaktör    158
ARBETETS FRIHET (1924) 1924-09-13--1967-12-31  Johansson, Carl Eugén  ombudsmannen  slutdatum okontrollerat  159
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1943-01-04--1949-12-31  Johansson, Emil    160
NORDHALLAND (1883) 1940-04-12--1953-09-30  Johansson, Fridolf    Enligt tidningen så var han ansvarig utgivare sedan 1921-08-26 ???  161
NORDSVERIGE (1919) 1922-02-07--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      162
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-03--1968-06-26  Johansson, Harry Gustaf Ernfrid  redaktören    163
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-05-30--1948-07-31  Johansson, Johan Axel  redaktören  T.1948-08-02--1948-10-28 ingen ansvarig utgivare angiven.  164
NYBRO TIDNING (1931) 1933-06-02--1967-10-07  Johansson, Karl Wiktor  Boktryckaren  Slutdatum ur tidningen  165
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-08-16--1967-05-29  Johansson, Karl Witus  redaktör    166
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1935-09-18--1954-06-30  Johansson, Philip  redaktören    167
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-22--1962-04-15  Johnson, Axel Erik      168
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1930-06-18--1960-03-31  Johnson, Ebbe Albin Emanuel  redaktionssekreteraren    169
BORÅS TIDNING (1838) 1940-03-21--1954-03-24  Johnsson, Henry Senow  redaktör    170
WESTGÖTEN (1888) 1940-03-21--1954-03-23  Johnsson, Henry Senow  Redaktör    171
LJUSDALS TIDNING (1896) 1937-04-20--1945-01-01  Jonsson, Jonas  hemmansägaren    172
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1945-02-21--1948-07-27  Järhult, Gustaf David  pastorn    173
SYDPOSTEN (1923) 1944-10-27--1946-11-29  Jönsson, Erik B.      174
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-24--1945-01-15  Jönsson, Tage Isidor  sjökaptenen    175
GOTLÄNNINGEN (1884) 1936-04-16--1955-01-01  Kahlström, Bror Bertil  redaktören    176
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-09-30--1947-08-30  Karlbrink, Karl Håkan Sandy  Redaktören    177
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-09-30--1948-07-01  Karlbrink, Karl Håkan Sandy  redaktören    178
NORRA SKÅNE (1900) 1943-02-17--1961-01-30  Karlgren, Josef      179
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-03-31--1954-09-30  Karlgren, Karl Johan Martin  direktören    180
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1945-11-15--1959-12-15  Karlson, Wilgot    181
LAND OCH FOLK (1945) 1945-10-15--1951-03-15  Karlsson, Erik      182
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1940-04-27--1950-06-29  Kessler, Sven Erik  redaktören    183
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1930-09-01--1946-12-23  Kiellarson, Karl    Nytt hindersl.bev. utfärdat av JuD 1930-09-05, då det gamla förkommit  184
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1936-12-07--1952-04-02  Kihlström, Olof Emanuel  redaktionssekreteraren    185
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1936-12-07--1952-04-02  Kihlström, Olof Emanuel  redaktionssekreteraren    186
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1915-10-05--1945-08-07  Kjerrulf, Clas Ragnar Zefanias  redaktören    187
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1945-12-12--1956-10-23  Kreuger, Carl  direktören juris kandidaten    188
SÖDRA LOKALBLADET (1945) 1945-02-01--1945-03-15  Kullberg, Karl-Henry      189
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1945-12-01--1950-03-27  Kumm, Evert    190
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1944-10-25--1948-03-24  Landin, Sven    191
KRONOBERGAREN (1934) 1944-12-07--1954-11-01  Lantz, Karl Ernest      192
ARIEL (1938) 1938-08-18--1950-05-14  Larsson, Ernst Leonard      193
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1942-12-08--1954-01-30  Larsson, Gösta    194
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-09-29--1952-06-30  Lech, Per Gustaf Svante      195
AVESTAPOSTEN (1898) 1937-10-27--1951-10-30  Lidman, Carl Fredrik Jacob  redaktören    196
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-02-03--1955-10-30  Lidman, Carl Fredrik Jacob      197
LUDVIKA TIDNING (1910) 1941-06-01--1965-07-19  Lidman, Carl Fredrik Jacob      198
SÄTERS TIDNING (1907) 1937-10-27--1965-07-16  Lidman, Carl Fredrik Jacob  redaktören    199
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1941-06-01--1955-10-23  Lidman, Carl Fredrik Jacob      200
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-15--1951-10-25  Lidman, Carl Fredrik Jakob  redaktören, filosofie kandidaten    201
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-22--1953-07-07  Lidman, Carl Fredrik Jakob  redaktören, filosofie kandidaten    202
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1943-06-16--1945-11-13  Lindegren, Bo Gösta  direktören    203
AVESTA TIDNING (1882) 1938-03-04--1964-11-28  Lindén, Karl Alfred  redaktören    204
SALA ALLEHANDA (1880) 1938-03-04--1964-11-30  Lindén, Karl Alfred  redaktören    205
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1938-11-10--1947-12-30  Lindén, Karl Alfred  redaktören    206
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1948-10-29  Lindén, Lars V    207
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1936-03-02--1952-12-31  Linder, Per Sigfrid  redaktören    208
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1934-11-07--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    209
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-04-24--1949-07-19  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören    210
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-10-28--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören  Död 1949-07-19. Slutdatum okontrollerat.  211
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1934-11-07--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  redaktören  Död 1949-07-19.  212
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1942-07-16--1946-06-27  Lindkvist, Edvin    213
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1941-06-01--1946-03-31  Lindskog, Claes    T (i T står det under Lindskogs tid "utgivare" i st. f. "ansvarig utgivare")  214
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-09-16--1951-11-04  Lindstam, Edvin Valfrid Bernhard      215
VIMMERBY DAGBLAD (1942) 1944-08-29--1951-12-15  Lindström, Arne    216
UPSALA (1845) 1944-12-01--1957-01-04  Ljungberg, Axel      217
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-07--1945-01-13  Ljunggren, Elof  redaktören  Presenteras i tidningen först 1941-07-12.  218
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1944-11-15--1961-09-12  Ljunggren, Torsten Vilhelm      219
DAGENS NYHETER (1864) 1923-05-29--1947-09-26  Ljungquist, Adolf Ivar  redaktören    220
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1918-07-05--1958-12-28  Lundberg, Hilding      221
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-10-29--1958-12-27  Lundberg, Hilding      222
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1930-09-26--1951-10-08  Lundberg, Oskar Birger  redaktören    223
UMEBLADET (1847) 1945-01-10--1951-05-31  Lundgren, Per Gordon  fältläkaren    224
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1934-04-19--1969-05-24  Lundin, Nils Olof  kaptenen    225
AFTONBLADET (1830) 1938-04-14--1956-10-31  Lönnegren, Fritz Leonard      226
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1941-05-14--1947-07-23  Lövgren, Oscar Wilhelm  redaktören    227
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-24  Magnusson, Edvin Valdemar  redaktionssekreteraren    228
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-05-29--1947-04-19  Malmborg, Gustav Adolf Theodor      229
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1933-04-03--1962-12-29  Malmborg, Oscar Evald  redaktören    230
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1933-04-03--1962-12-22  Malmborg, Oscar Evald  redaktören    231
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1932-09-27--1946-01-09  Malmström, Björn Fritiof Erik  redaktören    232
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1922-12-27--1959-12-11  Martin, Karl August Martin J:son      233
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1938-10-08--1945-12-15  Martins, Berta Maria (Maj)    född: Barck  234
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-07-30--1990-08-31  Michelsen, Otto William  boktryckaren  Felaktigt slutdatum. Död 1979-05-22.  235
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-12-23--1951-06-04  Modén, Jonas Emanuel  redaktionssekreteraren    236
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-10-25--1947-12-31  Morhagen, Sven Manfred  redaktören    237
NYA NORRLAND (1907) 1926-02-18--1949-02-14  Mäler, Karl Markus  redaktören    238
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1938-06-30--1949-09-30  Neander-Nilsson, Sanfrid  filosofie kandidaten    239
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1930-11-22--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt  redaktören    240
TROTS ALLT! (1939) 1941-02-06--1952-10-01  Nerman, Ture  redaktören filosofie kandidaten    241
ARBETET (1887) 1944-10-30--1957-10-31  Netzen, Gösta    242
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1937-03-22--1957-01-01  Nilsson, Axel Arthur  redaktören    243
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-23--1950-11-12  Nilsson, Carl Oskar  bildhuggaren    244
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1945-01-01--1971-12-31  Nilsson, Hans      245
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1919-01-10--1953-01-15  Nilsson, Henry Alexander  kamreraren    246
NORRTELJE TIDNING (1880) 1909-10-12--1946-03-30  Nordin, Julius  Direktör    247
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1943-07-28--1965-07-31  Nordin, Nils Joel  chefredaktören    248
VARBERGSPOSTEN (1894) 1943-07-10--1952-04-18  Nordqvist, Helge M. I.      249
ARBETARBLADET (1902) 1912-01-18--1948-01-01  Norling, Nils Sigfrid  redaktören    250
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1948-12-14  Nycop, Carl-Adam    251
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-07-30--1971-06-08  Ohlsson, John Robert  kamreraren    252
SÖDRA LOKALBLADET (1945) 1945-04-01--1945-06-30  Olausson, Arne      253
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1936-12-31--1945-12-31  Ollén, Johannes Olof  redaktören    254
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1912-05-22--1952-01-18  Olofson, Sven Joel  redaktionssekreteraren    255
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-09-25--1949-08-31  Olovson, Oskar Emil  redaktören    256
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-09-24--1953-06-30  Olson, Axel      257
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-11-08--1949-10-31  Olson, Axel Robert      258
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-09-23--1949-06-15  Olson, Olof  redaktören    259
DALPILEN (1942) 1942-01-10--1946-05-25  Olson, Sten Bertil      260
FOLKETS DAGBLAD (1942) 1943-01-15--1945-05-15  Olsson, Arvid  red  261
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1938-11-12--1950-12-27  Olsson, Olof Anton  redaktören  Uppgifter för perioden efter 1941 saknas hos JuD.  262
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1929-07-30--1966-05-22  Otto William Michelsen      263
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1934-11-06--1947-08-26  Palm, August Efraim  redaktören  Övertagandet gäller fr.o.m. 1 jan 1935. Jud:s  264
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-20--1947-11-11  Palm, August Efraim  redaktionssekreteraren    265
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1935-11-23--1954-12-31  Palmquist, Gustaf Fredrik Sebastian  redaktören    266
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1898-05-03--1948-10-14  Pers, Anders  förvaltaren  JuD, T  267
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1945-08-08--1949-07-31  Perslow, Jöns Halvar Patrik  redaktören    268
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1938-06-03--1956-06-26  Petersson, Emil  folkskolläraren    269
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1945-04-19--1946-02-26  Petersson, Erik Henning  redaktören    270
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1945-04-19--1945-09-29  Petersson, Erik Henning      271
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-04-19--1956-09-17  Petersson, Erik Henning  redaktören    272
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1934-01-11--1945-11-28  Petersson, Joël Arnold Hildebard  faktorn    273
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1945-04-03--1957-12-31  Petersson, Knut    274
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1945-04-01--1946-12-31  Petersson, Knut      275
GRENNA TIDNING (1858) 1930-11-14--1964-10-30  Petersson-Grennfeldt, Axel Tage Waldemar      276
DAGEN (1945) 1945-07-18--1946-12-30  Pethrus, Lewi      277
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1941-06-01--1957-03-19  Petré, Ernst August      278
GÄSTRIKLANDS TIDNING (1975) 1994-11-16--1900-01-01  Pettersson, Bo Ingemar    stf  279
SIGTUNABYGDEN (1928) 1944-09-22--1957-02-01  Pettersson, Erik    280
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1938-11-15--1952-03-31  Rahmn, Lage Vilhelm  journalisten  Beviset gällde fr o m 1938-12-01; slutdatum enl T  281
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-18--1953-06-07  Rhedin, Ivar Daniel  komministern  Avled 1953-06-07, Minnesruna 1953-06-12  282
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1944-07-04--1950-09-18  Roseen, Sture      283
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1944-07-03--1950-10-08  Roseen, Sture      284
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1926-06-30--1967-12-31  Rosén, Stellan Gustaf Olof Edelweiss  filosofie kandidaten    285
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1927-10-13--1953-06-14  Rosenborg, Nils Emil  redaktören    286
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1944-04-11--1948-10-19  Rönblom, H.-K. (Hans Krister)      287
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-10-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl Manfred  redaktören    288
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-10-07--1946-06-30  Sanden, John Erik      289
ARBETAREN (1922) 1941-06-05--1949-12-31  Sastamoinen, Armas    290
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1905-07-04--1945-12-31  Schèel, Paul Fritz Henrik      291
MOTALAPOSTEN (1883) 1943-03-31--1948-12-14  Scheutz, Axel Georg  redaktören    292
HYRESLISTAN (1927) 1943-01-08--1946-04-12  Schmidt, Lars    293
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1929-11-20--1952-11-21  Segerborg, Per (Pälle) Johan  redaktören  1933-12-13 för den nya titeln på tidningen.  294
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      295
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-05-30--1945-03-31  Segerstedt, Torgny Karl  professorn    296
FOLKET (1906) 1943-10-01--1958-12-31  Sehlstedt, Ossian      297
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-11-06--1963-05-31  Selander, Johannes Anton  redaktören  T (slutdatum)  298
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-03-20--1945-10-30  Severin, Frans Ferdinand  chefredaktör    299
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1940-12-31--1945-10-15  Sivik, Evert Ingvar  sekreteraren    300
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-04--1950-03-31  Sjunneson, Oscar      301
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1932-05-11--1965-12-31  Sjunneson, Oscar Julius  redaktören    302
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1932-05-11--1950-03-30  Sjunneson, Oscar Julius  redaktören    303
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-24--1970-01-31  Sjöholm, Sven-Erik  Chefredaktör    304
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1944-10-02--1951-09-14  Skarin, Evert      305
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1944-10-26--1951-09-14  Skarin, Evert      306
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-04-15--1975-06-24  Skoglund, Waldemar  redaktören    307
LJUSNAN (1912) 1916-06-13--1956-07-01  Sköld, Petrus  tryckerifaktorn    308
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1977-03-09  Sommelius, Malte Ove  juris kandidaten    309
SALTSJÖBADEN (1908) 1942-04-11--1947-08-16  Sonnerman, Nils      310
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1942-04-11--1947-08-16  Sonnerman, Nils      311
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1940-07-01--1947-12-01  Stjernqvist, Erik Olof  redaktören    312
ARBETARPOSTEN (1934) 1939-03-31--1960-12-15  Ström, Johan Albin  redaktören    313
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1943-06-16--1950-09-19  Strömblad, Sven      314
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1934-02-22--1949-09-27  Strömqvist, Anders Erik Wilhelm  ombudsmannen    315
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1939-03-04--1957-05-05  Ståhl, David Emanuel (Manne)  redaktören  Tilltalsnamn: Manne  316
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1935-08-29--1960-07-15  Ståhl, Gustaf Vilhelm Erik  redaktören    317
AFTONTIDNINGEN (1942) 1945-10-31--1956-11-03  Sundvik, Karl Ivar  redaktionschef    318
HALLANDSPOSTEN (1857) 1909-03-02--1965-03-01  Svensson, Henrik Ferdinand  kontorschef    319
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1936-03-30--1946-01-13  Svensson, Knut Arvid  redaktören    320
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1916-11-04--1995-01-01  Svensson, Otto  redaktören    321
ARBETARFOLKET (1940) 1940-06-03--1957-05-01  Svensson, Tore Verner  droskföraren    322
VECKOPOSTEN (1868) 1936-11-07--1956-06-28  Svärd, Carl Arvid  Redaktören    323
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-06-08--1961-06-30  Säfstrand, Ivar Artur  musikdirektören, filosofie licentiaten    324
IDROTTSBLADET (1910) 1915-09-11--1966-03-02  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer  Filosofie kandidaten    325
DAGSPOSTEN (1941) 1941-05-23--1951-12-31  Telander, Teodor      326
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1944-12-29--1954-11-24  Tollesby, Karl Henning      327
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-10-03--1946-12-12  Tomson, Ragnar Valentin  redaktören    328
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1936-09-01--1966-02-28  Torgny, Leo      329
SKARA TIDNING (1863) 1936-09-01--1966-03-30  Torgny, Leo Fritiof Adrian      330
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-07-18--1949-10-25  Törnkvist, Algot Åkesson      331
AURORA (1899) 1943-11-26--1955-10-18  Törnqvist, Ludvig    332
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1945-12-08--1946-03-08  uppgift saknas    333
ARVIKA NYHETER (1895) 1932-05-27--1952-06-30  Wallin, Johan Adam Sigurd      334
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-08--1963-12-30  Wallin, Karl Fridolf Erik  Journalisten    335
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-02--1967-10-28  Wallin, Karl Fridolf Erik  redaktören  slutdatum enl tidningen  336
ARBOGA TIDNING (1881) 1938-03-27--1961-08-09  Wallström, Johan Hjalmar Kristoffer  redaktören    337
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1918-06-22--1954-09-30  Ward, Karl Selim Valentin  journalisten    338
UMEBLADET (1847) 1943-04-21--1945-01-09  Vedin, John Bertil  redaktören    339
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-07-16--1956-01-23  Weiland, Carl Hjalmar  redaktören    340
HJO TIDNING (1885) 1943-10-12--1945-07-31  Weinstock, William    341
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1944-11-08--1968-12-01  Wennerberg, Eric Sixten      342
TROLLHÄTTAN (1906) 1944-11-08--1968-12-01  Wennerberg, Eric Sixten      343
HAPARANDABLADET (1882) 1932-04-02--1958-06-08  Wennman, Erik Algot  ekonomidirektören    344
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-19--1955-01-20  Westin, Nils Johan Melker  redaktören    345
BAROMETERN (1841) 1938-03-26--1954-12-31  Wibling, Hilding Abraham Gabriel      346
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1935-01-28--1978-09-17  Wikström, Karl-Henrik  journalisten    347
STORMKLOCKAN (1909) 1940-02-12--1963-06-15  Winlöf, John Harry  ombudsmannen    348
TIERPSPOSTEN (1892) 1934-11-07--1960-01-09  Viring, Daniel Alfred  redaktören    349
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1934-11-07--1960-01-05  Viving, Daniel Alfred  redaktören    350
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-19--1945-04-24  Vrang, Erik Persson  redaktören    351
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1945-04-25--1964-06-07  Vrang, Karl Arvid Agantyr  redaktören    352
DALATIDNINGEN (1918) 1941-06-01--1950-03-12  Yngve, Johan Oskar    avled 1950-03-12  353
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1939-10-18--1946-04-12  Zackrisson, Johan Edvard Felix  predikanten    354
FREDEN (1928) 1930-11-10--1946-09-26  Åhgren, Johan Axel  kamreraren    355
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1950-08-31  Åkerberg, Harald    T (Avliden 1950-08-30)  356
ÖREBROKURIREN (1902) 1922-12-08--1950-10-22  Åkerberg, Olof Harald  redaktören    357
LUNDS DAGBLAD (1897) 1938-12-16--1947-01-14  Åkerholm, Gösta    Beviset gäller fr o m 1939-01-01  358
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-09-18--1952-03-27  Åstrand, Melker Wiktor  överläraren    359
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1922-04-18--1949-06-21  Ödegård, Werner  redaktören    360
FALUKURIREN (1894) 1941-06-01--1951-03-27  Östberg, Ernst Axel    T 1941-06-17  361
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1931-11-23--1956-12-31  Österberg, Nils Torbjörn  journalisten    362
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1929-09-23--1958-04-16  Österdahl, Axel Petrus  redaktören    363
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  filosofie doktor  I tidningen fr.o.m. 1944-09-28.  364

Sidan skapad Sun Mar 03 09:21:46 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond