Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1936-01-01- -1936-12-31
Sortering: Ort

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
KLARÄLVSDALEN (1934) 1936-12-08--1936-12-19  ingen uppgift    gäller även odaterat jul- och nyårsnr  1
NATIONEN (1925) 1928-01-13--1938-12-24  ingen uppgift      2
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1936-06-06--1936-07-11  ingen uppgift    Inga exemplar på KB.  3
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1936-07-18--1936-11-27  ingen uppgift      4
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    5
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    6
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    7
NORDMARKINGEN (1936) 1935-07-05--1943-12-31  A. -B. Arvika tidnings tryckeri  Arvika    8
ARVIKA TIDNING (1884) 1934-10-02--1962-10-30  Aktiebolaget Arvika tidnings tryckeri  Arvika    9
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    10
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    11
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1928-01-04--1945-12-27  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    12
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    13
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1930-09-12--1951-06-06  Bollnästidningens nya tryckeriaktiebolag  Bollnäs    14
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    15
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    16
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  17
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  18
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    19
BORÅS NYHETER (1922) 1924-01-02--1951-04-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    20
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1935-01-03--1950-12-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    21
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-02--1939-10-21  Aktiebolaget Borås nyheters tryckeri  Borås    22
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    23
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    24
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    25
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    26
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-22--1944-09-08  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    27
SÄVSJÖTIDNINGEN (1935) 1935-06-05--1938-12-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    28
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    29
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    30
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    31
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-10-12--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    32
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1927-09-09--1944-12-13  Enköpings-postens aktiebolag  Enköping    33
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    34
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1931-12-10--1947-12-31  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna  Fr.o.m. 1946-10-25 står endast "Tidningsaktiebolaget Norra Sörmland" i redaktionsrutan.  35
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1931-12-10--1946-06-27  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    36
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    37
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1931-12-12--1942-12-19  Tryckeriaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    38
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    39
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1930-01-02--1945-04-30  M. Lindegrens boktryckeri aktiebolag  Falkenberg    40
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    41
SKARABORGAREN (1926) 1926-06-04--1946-10-30  Skaraborgarens tryckeri  Falköping    42
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  43
DALADEMOKRATEN (1918) 1926-09-25--1947-04-08  Dalademokratens tryckeri  Falun    44
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-03-01--1941-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    45
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1928-03-16--1939-10-06  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    46
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  47
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    48
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    49
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    50
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    51
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    52
GEFLEPOSTEN (1864) 1923-10-22--1941-04-12  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    53
NORRLANDSBLADET (1909) 1926-01-05--1950-01-26  Lantmännens tryckeri  Gävle    54
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1932-09-10--1941-04-12  Norrlandspostens tryckeriaktiebolag  Gävle    55
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    56
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1935-12-31--1936-02-09  Alfatryckeriet  Göteborg    57
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1936-07-11--1936-07-11  Boktryckeriet Phoenix  Göteborg    58
BÖNDERNAS TIDNING (1936) 1936-11-02--1936-11-02  Förenade Tryckerier  Göteborg    59
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1936-11-28--1936-11-28  Förenade tryckerier  Göteborg    60
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-02-02--1937-11-09  Förlagsaktiebolaget G.M.-Postens tryckeri  Göteborg    61
VECKONYTT (1934) 1936-10-04--1937-11-07  Förlagsaktiebolaget G.M.-postens tryckeri  Göteborg    62
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  Göteborgs handelstidnings A.-B:s tryckeri  Göteborg    63
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    64
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    65
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    66
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    67
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1933-01-05--1942-06-26  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    68
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1977-12-29  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    69
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1933-10-06--1938-12-30  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    70
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    71
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    72
HYRESLISTAN (1927) 1933-03-17--1946-04-12  Henrik Struves boktryckeri  Göteborg    73
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1936-02-15--1936-06-01  Svenska bok- och tidningstryckeriet  Göteborg    74
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-04-01--1942-12-31  Tryckcentralen  Göteborg    75
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-06-30--1936-12-30  Tryckcentralen  Göteborg    76
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    77
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    78
VECKONYTT (1934) 1935-03-17--1936-09-27  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    79
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1936-01-04--1936-12-30  Örtenblad & Möller  Göteborg    80
MINARETEN (1923) 1933-01-14--1936-09-12  Örtenblad & Möller tryckeri  Göteborg    81
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1931-02-20--1937-07-23  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg    82
MINARETEN (1923) 1936-09-19--1937-01-16  Örtenblad & Möllers tryckeri  Göteborg    83
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    84
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    85
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    86
SYDHALLAND (1893) 1931-07-01--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    87
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-15--1937-02-15  Tidningen Hallands tryckeri  Halmstad    88
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  89
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    90
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    91
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  92
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    93
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    94
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  95
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    96
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    97
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-09-10--1953-10-15  Öresunds-postens tryckeri  Helsingborg    98
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    99
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    100
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    101
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    102
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    103
ARBETARFOLKETS RÖST (1936) 1936-11-15--1939-09-15  Nyheterna tryckeri  Hudiksvall    104
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1936-12-01--1938-12-31  AB Sollefteåbladets intressenter  Härnösand    105
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    106
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1933-02-23--1937-11-30  Härnösands-postens tryckeri AB  Härnösand  107
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  108
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    109
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    110
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1925-12-08--1944-08-14  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    111
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1936-06-15--1940-09-15  Davidsson & C:o boktryckeri  Jönköping    112
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    113
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    114
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1946-05-16  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    115
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1934-10-05--1938-11-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    116
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    117
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    118
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    119
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    120
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1929-01-05--1940-06-30  Östra smålands tryckeri  Kalmar    121
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    122
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    123
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    124
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1935-12-07--1940-02-17  Ragnar Lagerblads boktryckeri  Karlshamn    125
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    126
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    127
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    128
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    129
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    130
KLARÄLVSDALEN (1934) 1936-12-02--1936-12-02  Civil-tryckeriet  Karlstad    131
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    132
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    133
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    134
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    135
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    136
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-11-30  Tryckeriaktiebolaget Nordpolen  Kiruna    137
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    138
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    139
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1933-01-02--1942-06-28  Länsdemokratens tryckeri  Kristianstad    140
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  141
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    142
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Värmlands-postens boktryckeri  Kristinehamn    143
NORDHALLAND (1883) 1933-01-10--1951-02-23  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    144
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    145
SYDSMÅLAND (1936) 1936-07-17--1938-12-29  Bärgslagsbladets tryckeri  Köping    146
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    147
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    148
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    149
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    150
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    151
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-04-09--1947-08-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    152
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-04-09--1952-06-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    153
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    154
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    155
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1934-11-02--1941-08-04  Bergslagens tidnings tryckeri  Lindesberg    156
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1934-11-01--1941-08-05  Bergslagernas tidnings tryckeri  Lindesberg    157
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1934-11-04--1936-11-28  Bergslagernas tidnings tryckeri  Lindesberg    158
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1934-04-28--1936-04-17  Billstens eftr. boktryckeri  Linköping    159
VISIRET (1921) 1933-01-23--1936-09-08  Billstens eftr. boktryckeri  Linköping    160
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-08-01--1944-12-30  Östgötatidningens tryckeri  Linköping    161
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  162
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    163
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1963-11-25  Smålänningens tryckeri  Ljungby    164
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    165
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    166
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    167
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    168
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-07-01--1938-09-22  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    169
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  170
NYA HYRESLISTAN (1936) 1936-10-01--1937-09-15  Bröderna Forsells boktryckeri  Malmö    171
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1925-11-21--1942-06-27  Förlagsaktiebolaget I Malmö boktryckeri  Malmö    172
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    173
SYDPOSTEN (1923) 1924-01-03--1946-11-29  Handelstryckeriet  Malmö    174
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  175
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1958-08-02  Sydsvenska Kliché- & Tryckeriaktiebolaget  Malmö    176
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sverges tryckeriförening  Malmö    177
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sveriges tryckeriförening  Malmö    178
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    179
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    180
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    181
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    182
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    183
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-06-15--1936-02-15  AB Wasatryckeriet  Mora    184
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    185
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1956-07-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    186
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    187
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1951-06-25  Aktiebolaget Trycksaker  Norrköping    188
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    189
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1935-07-30--1957-12-31  Östergötlands dagblads aktiebolag  Norrköping    190
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  191
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    192
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    193
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    194
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    195
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    196
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1929-08-21--1951-10-13  Piteå tryckeriaktiebolag  Piteå    197
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1929-07-03--1945-12-31  Piteåtidningens aktiebolagstryckeri  Piteå    198
DALARNA (1926) 1933-05-19--1946-11-08  Salapostens boktryckeri  Sala    199
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1933-05-19--1937-12-21  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    200
SALAPOSTEN (1906) 1933-01-02--1960-09-30  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    201
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    202
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    203
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    204
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    205
YSTADS DAGBLAD (1934) 1934-12-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets tryckeri  Simrishamn    206
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    207
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    208
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    209
SKARAPOSTEN (1906) 1935-01-02--1953-12-31  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    210
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-01-02--1956-11-29  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    211
SKELLEFTEBLADET (1887) 1936-10-01--1951-05-31  Skelleftebladets nya aktiebolag  Skellefteå    212
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    213
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    214
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-11-17--1947-10-01  Skeninge boktryckeri  Skänninge    215
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    216
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    217
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    218
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    219
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    220
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    221
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    222
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    223
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  224
BRODERSKAP (1928) 1936-09-05--1936-11-14  Aktiebolaget Realtryck  Stockholm  225
NY DAG (1930) 1931-01-02--1938-01-10  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    226
STORMKLOCKAN (1909) 1931-01-01--1936-08-01  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    227
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    228
VECKOPOSTEN (1868) 1934-01-04--1946-01-24  Ernst Westerbergs boktryckeri  Stockholm    229
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1934-01-02--1943-12-22  Esselte aktiebolag tryckerier  Stockholm    230
NATIONELL TIDNING (1930) 1932-10-01--1943-09-25  Klara civiltryckeri  Stockholm    231
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1933-02-15--1937-12-31  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    232
BRODERSKAP (1928) 1936-11-21--1938-12-31  Klarabergstryckeriet  Stockholm  233
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    234
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1960-03-30  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    235
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    236
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-30--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    237
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    238
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    239
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  240
STORMKLOCKAN (1909) 1936-08-15--1936-12-20  Reinhold Eriksons boktryckeri  Stockholm    241
BRAND (1898) 1936-01-11--1945-04-15  Reinhold Erikssons boktryckeri  Stockholm    242
LANTARBETAREN (1921) 1934-01-04--1939-12-13  Socialdemokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    243
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1931-12-01--1942-09-30  Socialdemokratens aktiebolagstryckeri  Stockholm  Anledningen till att tidningen skaffade eget tryckeri var att boktryckarna höjde priset på tryckningen så pass att tidningen inte längre hade råd att betala.  244
AFTONBLADET (1830) 1932-09-21--1940-10-14  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    245
LANDTMANNABLADET (1903) 1932-10-19--1940-06-10  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    246
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    247
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1932-09-28--1940-10-19  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    248
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    249
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    250
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1934-01-03--1937-01-02  Svenska Morgonbladets tryckeri  Stockholm    251
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    252
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    253
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    254
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    255
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1936-05-15--1936-12-15  Tryckeri Balder  Stockholm    256
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1936-05-15--1936-12-15  Tryckeri Balder  Stockholm    257
HUS OCH HÄRD (1930) 1935-07-15--1936-12-15  Tryckeri Boken  Stockholm    258
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    259
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    260
FRILUFTSLIV OCH MOTIONSIDROTT (1933) 1933-05-26--1937-05-21  Tryckeriaktiebolaget Thule  Stockholm    261
FREDEN (1928) 1933-01-12--1942-02-19  Vasatryckeriet  Stockholm    262
TEMPLARKURIREN (1922) 1926-11-20--1938-09-24  Vasatryckeriet  Stockholm    263
TIDEVARVET (1923) 1930-11-01--1936-12-12  Zetterlund & Thelanders boktryckeri-aktiebolag  Stockholm    264
SVENSK MOTORTIDNING (1933) 1936-01-08--1936-12-22  Åhlén & Åkerlunds boktryckeri  Stockholm    265
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-10-06--1953-12-07  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    266
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    267
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1985-01-08  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  268
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    269
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    270
ARBETARFOLKET (1935) 1935-10-04--1937-01-01  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    271
NORRLANDSKURIREN (1922) 1929-01-03--1938-06-22  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    272
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    273
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    274
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-02-27--1941-11-27  Aktiebolaget Sunne-bygdens tryckeri  Sunne    275
KLARÄLVSDALEN (1934) 1934-10-12--1936-11-28  Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    276
SUNNEBYGDEN (1925) 1933-05-12--1941-11-28  Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    277
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    278
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1935-01-02--1949-08-31  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    279
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    280
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  281
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  282
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1934-01-04--1937-12-29  Axlings bok- & tidskriftstryckeri  Södertälje    283
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlags tryckeri  Södertälje    284
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1941-12-29  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    285
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    286
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1931-02-17--1942-12-29  Svensk Köpmannatidnings Förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    287
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    288
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    289
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    290
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    291
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    292
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1936-03-15--1940-02-15  Henry Hambergs tryckeri  Torsby    293
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-12-08--1938-12-15  Henry Holmbergs tryckeri  Torsby    294
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    295
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    296
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    297
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    298
ALINGSÅS ALLEHANDA (1935) 1935-03-14--1936-11-28  Trollhättans nya tryckeriaktiebolag  Trollhättan    299
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1934-11-29--1937-08-04  Trollhättans nya tryckeriaktiebolag  Trollhättan    300
TROLLHÄTTAN (1906) 1934-11-23--1937-08-07  Trollhättans nya tryckeriaktiebolag  Trollhättan    301
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-26--1936-12-30  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    302
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-12-04--1937-12-31  Tryckeriföreningen Nya älvsborgaren  Trollhättan    303
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    304
BOHUSPOSTEN (1910) 1928-08-11--1936-12-03  Aktiebolaget Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    305
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1930-10-28--1941-07-02  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla  306
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    307
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1935-11-01--1936-12-19  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla    308
BOHUSPOSTEN (1910) 1936-12-05--1937-03-09  Bohuspostens tryckeri  Uddevalla    309
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    310
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    311
VÄSTERBOTTENS LANDSBYGD (1935) 1935-11-15--1951-12-14  A- B. Nyheternas tryckeri  Umeå    312
UMEBLADET (1847) 1922-09-25--1944-02-13  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    313
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1933-12-15--1959-03-15  Larsson & C:os tryckeri  Umeå    314
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    315
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    316
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    317
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    318
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    319
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    320
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    321
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    322
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    323
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    324
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    325
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  326
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1928-03-21--1939-12-30  Nya postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    327
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    328
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    329
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    330
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    331
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    332
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-27--1942-02-03  Gotlands folkblads tryckeri  Visby    333
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    334
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    335
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1933-09-28--1940-01-30  Länstryckeriet  Vänersborg    336
TROLLHÄTTANS ALLEHANDA (1936) 1936-09-12--1936-10-03  Länstryckeriet  Vänersborg    337
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    338
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    339
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    340
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    341
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1935-01-02--1952-06-30  V.-P:s tryckeri  Västervik    342
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-02--1940-06-28  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    343
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    344
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-12-21--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik  1927-12-14 saknas uppgift  345
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1934-11-29--1960-01-07  Lantm. TR-fören  Västerås    346
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1934-11-21--1950-12-27  Lantmännens Tryckeriförening  Västerås    347
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    348
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1934-03-01--1987-03-05  Vestmanlands tidnings A.B:s tryckeri  Västerås    349
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  350
KRONOBERGAREN (1934) 1934-06-09--1948-10-05  Kronobergarens tryckeri  Växjö    351
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    352
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    353
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    354
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    355
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    356
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    357
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    358
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    359
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1936-11-11  Wilh. Rahmns boktryckeri  Åmål    360
VÄRMLÄNDSKE FRISKYTTEN (1936) 1936-01-15--1940-01-04  Åmåls tidningen  Åmål    361
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1936-11-13--1947-12-29  Åmåls-Tidningens tryckeri  Åmål    362
SMÅLAND RUNT (1924) 1933-03-04--1936-03-07  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Älmhult    363
SMÅLAND RUNT (1924) 1936-03-14--1940-12-28  Älmhults tryckeri  Älmhult    364
SYDSVERIGE (1934) 1936-10-16--1936-12-30  Älmhults tryckeri  Älmhult    365
TIPPARNAS TIDNING (1936) 1936-07-25--1937-06-05  Älmhults tryckeri  Älmhult    366
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1928-01-05--1938-10-31  A.B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    367
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-01-05--1946-11-30  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    368
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1928-01-05--1949-11-14  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  369
MISSIONSBANERET (1921) 1924-07-03--1945-09-27  A.-B. Littorin Rydén boktr.  Örebro    370
HEMMETS VÄN (1898) 1931-05-13--1941-04-17  Hemmets vän förlags tryckeri  Örebro    371
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1936-10-23--1941-04-10  Hemmets väns förlags tr.  Örebro    372
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1931-05-15--1941-04-17  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    373
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1931-10-02--1940-03-27  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    374
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  375
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1934-04-06--1956-02-29  Nya A.-B. Örebro dagblads tr.  Örebro    376
BRODERSKAP (1928) 1931-05-23--1936-08-29  Tryckeri A.-B. Örebro-kuriren  Örebro  377
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    378
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    379
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    380
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    381
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-10-15--1949-06-15  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    382
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    383
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1929-03-13--1951-09-14  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    384
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    385
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    386
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    387
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    388
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  389
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    390

Sidan skapad Sun Feb 25 09:29:52 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond