Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1935-01-01- -1935-12-31
Sortering: Ort

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
NATIONEN (1925) 1928-01-13--1938-12-24  ingen uppgift      1
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1934-03-15--1935-12-30  ingen uppgift    Ej utgiven? Inga exemplar på KB.  2
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    3
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    4
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    5
NORDMARKINGEN (1936) 1935-07-05--1943-12-31  A. -B. Arvika tidnings tryckeri  Arvika    6
ARVIKA TIDNING (1884) 1934-10-02--1962-10-30  Aktiebolaget Arvika tidnings tryckeri  Arvika    7
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    8
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    9
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1928-01-04--1945-12-27  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    10
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    11
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1930-09-12--1951-06-06  Bollnästidningens nya tryckeriaktiebolag  Bollnäs    12
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    13
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    14
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  15
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  16
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    17
BORÅS NYHETER (1922) 1924-01-02--1951-04-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    18
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1935-01-03--1950-12-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    19
NYA ÄLVSBORGS NYHETER (1931) 1931-03-03--1935-03-09  Aktiebolaget Borås Nyheters tryckeri  Borås    20
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-02--1939-10-21  Aktiebolaget Borås nyheters tryckeri  Borås    21
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    22
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    23
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    24
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1921-11-14--1944-10-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    25
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1922-09-22--1944-09-08  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    26
SÄVSJÖTIDNINGEN (1935) 1935-06-05--1938-12-30  Eksjö tryckeriaktiebolag  Eksjö    27
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1918-11-16--1939-03-09  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    28
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1919-07-11--1938-11-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    29
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    30
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-10-12--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    31
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1927-09-09--1944-12-13  Enköpings-postens aktiebolag  Enköping    32
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    33
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1931-12-10--1947-12-31  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna  Fr.o.m. 1946-10-25 står endast "Tidningsaktiebolaget Norra Sörmland" i redaktionsrutan.  34
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1931-12-10--1946-06-27  Tidningsaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    35
FOLKET (1906) 1906-11-02--1940-01-23  Tryckeriaktiebolaget Folket  Eskilstuna    36
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1931-12-12--1942-12-19  Tryckeriaktiebolaget Norra Sörmlands tryckeri  Eskilstuna    37
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    38
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1930-01-02--1945-04-30  M. Lindegrens boktryckeri aktiebolag  Falkenberg    39
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    40
SKARABORGAREN (1926) 1926-06-04--1946-10-30  Skaraborgarens tryckeri  Falköping    41
DALATIDNINGEN (1918) 1919-04-16--1941-01-28  Aktiebolaget Dalatidningens tryckeri  Falun  T fr o m 1927-03-14: Dala-tidningens tryckeri  42
DALADEMOKRATEN (1918) 1926-09-25--1947-04-08  Dalademokratens tryckeri  Falun    43
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1926-03-01--1941-12-31  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    44
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1928-03-16--1939-10-06  Falu nya boktryckeriaktiebolag  Falun    45
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  46
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    47
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    48
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    49
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    50
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    51
GEFLEPOSTEN (1864) 1923-10-22--1941-04-12  Gefleborgs tryckeriaktiebolags tryckeri  Gävle    52
NORRLANDSBLADET (1909) 1926-01-05--1950-01-26  Lantmännens tryckeri  Gävle    53
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1932-09-10--1941-04-12  Norrlandspostens tryckeriaktiebolag  Gävle    54
ARBETARBLADET (1902) 1903-05-26--1937-08-28  Tryckeri och tidningsföreningens tryckeri  Gävle    55
DEN SVENSKE NATIONALSOCIALISTEN (1933) 1935-01-05--1935-12-28  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    56
RIKSPOSTEN (1934) 1935-11-28--1935-12-26  Alfatryckeriet  Göteborg    57
VESTSVENSKA DAGBLADET (1928) 1935-12-31--1936-02-09  Alfatryckeriet  Göteborg    58
NYA MÖLNDALSTIDNINGEN (1932) 1932-10-27--1935-09-20  Boktryckeriet Phoenix  Göteborg    59
SVENSKA KVÄLLSTIDNINGEN (1935) 1935-04-08--1935-04-26  Boktryckeriet Phoenix  Göteborg    60
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1933-02-02--1937-11-09  Förlagsaktiebolaget G.M.-Postens tryckeri  Göteborg    61
MORGONTIDNINGEN (1932) 1932-11-01--1940-12-31  Göteborgs handelstidnings A.-B:s tryckeri  Göteborg    62
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    63
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    64
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-03--1946-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    65
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    66
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1933-01-05--1942-06-26  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    67
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1977-12-29  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    68
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1933-10-06--1938-12-30  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    69
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    70
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1905-04-04--1940-04-13  Göteborgs-Postens tryckeri  Göteborg    71
HYRESLISTAN (1927) 1933-03-17--1946-04-12  Henrik Struves boktryckeri  Göteborg    72
VECKONYTT (1934) 1934-12-09--1935-03-10  Ludw. Simonson, Boktryckeri  Göteborg    73
ARBETAREKURIREN (1926) 1926-04-01--1942-12-31  Tryckcentralen  Göteborg    74
ARBETARPOSTEN (1934) 1934-06-30--1936-12-30  Tryckcentralen  Göteborg    75
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1919-08-30--1941-08-01  Tryckeri AB framåt  Göteborg    76
HUS OCH HÄRD (1930) 1932-07-15--1935-07-01  Tryckeriaktiebolag Framåt  Göteborg    77
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    78
VECKONYTT (1934) 1935-03-17--1936-09-27  Tryckeriaktiebolaget Framåt  Göteborg    79
MINARETEN (1923) 1933-01-14--1936-09-12  Örtenblad & Möller tryckeri  Göteborg    80
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1931-02-20--1937-07-23  Örtenblad & Möllers boktryckeri  Göteborg    81
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    82
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    83
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    84
SYDHALLAND (1893) 1931-07-01--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    85
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-15--1937-02-15  Tidningen Hallands tryckeri  Halmstad    86
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  87
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    88
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    89
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  90
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1909-02-09--1946-03-29  Nya Tryckeri A. B. Helsingborgs dagblad  Helsingborg    91
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    92
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  93
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-07-01--1943-10-30  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    94
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    95
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-09-10--1953-10-15  Öresunds-postens tryckeri  Helsingborg    96
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    97
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1900-01-01--1942-04-08  Hudiksvalls boktryckeriaktiebolag  Hudiksvall    98
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    99
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    100
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    101
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    102
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1933-02-23--1937-11-30  Härnösands-postens tryckeri AB  Härnösand  103
SÖDRA NORRLANDS LANTMANNATIDNING (1931) 1933-02-15--1935-12-16  Härnösands-Postens tryckeriaktiebolag  Härnösand    104
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  105
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    106
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1902-01-17--1945-01-18  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    107
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1925-12-08--1944-08-14  Aktiebolaget Smålands allehandas tryckeri  Jönköping    108
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    109
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1934-10-05--1935-02-28  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    110
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    111
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1926-01-05--1946-05-16  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    112
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1934-10-05--1938-11-30  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    113
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    114
VÄRNAMOBLADET (1922) 1933-04-04--1935-02-14  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    115
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    116
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1919-04-09--1947-12-31  Kalmar tryckeriaktiebolag  Kalmar    117
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    118
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1929-01-05--1940-06-30  Östra smålands tryckeri  Kalmar    119
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    120
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    121
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    122
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1935-12-07--1940-02-17  Ragnar Lagerblads boktryckeri  Karlshamn    123
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    124
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    125
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    126
RONNEBY TIDNING (1912) 1918-07-01--1937-06-29  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    127
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1934-01-02--1935-01-31  Karlskrona tryckeri aktiebolag  Karlskrona    128
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1937-01-11  Tryckeriaktiebolaget Blekinge  Karlskrona    129
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    130
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1904-01-07--1936-12-30  Karlstads-tidningens aktiebolags tryckeri  Karlstad    131
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1900-01-02--1939-12-31  Nya Wermlands-tidningens Aktiebolag  Karlstad    132
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    133
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    134
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-11-30  Tryckeriaktiebolaget Nordpolen  Kiruna    135
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    136
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    137
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1933-01-02--1942-06-28  Länsdemokratens tryckeri  Kristianstad    138
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  139
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    140
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Värmlands-postens boktryckeri  Kristinehamn    141
NORDHALLAND (1883) 1933-01-10--1951-02-23  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    142
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    143
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    144
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    145
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    146
KORRESPONDENTEN (1846) 1916-02-09--1941-05-29  AB Österbergs boktryckeri  Landskrona    147
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    148
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-04-09--1947-08-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    149
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-04-09--1952-06-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    150
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    151
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1900-01-02--1941-10-31  Westgöta-postens boktryckeri  Lidköping    152
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1934-11-02--1941-08-04  Bergslagens tidnings tryckeri  Lindesberg    153
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1934-11-01--1941-08-05  Bergslagernas tidnings tryckeri  Lindesberg    154
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1934-11-04--1936-11-28  Bergslagernas tidnings tryckeri  Lindesberg    155
NATIONALSOCIALISTISK TIDNING (1933) 1934-04-28--1936-04-17  Billstens eftr. boktryckeri  Linköping    156
VISIRET (1921) 1933-01-23--1936-09-08  Billstens eftr. boktryckeri  Linköping    157
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  158
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    159
SYDSVERIGE (1934) 1934-10-25--1935-09-16  Smålänningens tryckeri  Ljungby    160
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1963-11-25  Smålänningens tryckeri  Ljungby    161
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    162
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    163
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    164
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1906-09-26--1939-12-30  Tryckeriaktiebolaget Norrskenet  Luleå    165
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-07-01--1938-09-22  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    166
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  167
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1925-11-21--1942-06-27  Förlagsaktiebolaget I Malmö boktryckeri  Malmö    168
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1900-01-02--1942-05-16  Förlagsaktiebolagets tryckeri  Malmö    169
SYDPOSTEN (1923) 1924-01-03--1946-11-29  Handelstryckeriet  Malmö    170
SKÅNES KÖPMANNABLAD (1919) 1919-10-15--1935-10-19  Skånetryckeriet  Malmö    171
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  172
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sverges tryckeriförening  Malmö    173
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1933-06-15--1942-03-28  Södra Sveriges tryckeriförening  Malmö    174
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1909-09-02--1949-12-31  Tryckeri- & tidningsaktiebolaget Södra Sveriges tryckeri  Malmö    175
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    176
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    177
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    178
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    179
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-06-15--1936-02-15  AB Wasatryckeriet  Mora    180
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    181
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1956-07-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    182
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    183
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1951-06-25  Aktiebolaget Trycksaker  Norrköping    184
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    185
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1935-07-30--1957-12-31  Östergötlands dagblads aktiebolag  Norrköping    186
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1919-06-02--1935-07-29  Östergötlands dagblads nya aktiebolag  Norrköping    187
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-04-03--1942-03-12  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriföreningen Norrköping u.p.a.)  Norrköping  TL  188
NORRTELJE TIDNING (1880) 1922-08-17--1937-10-23  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    189
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    190
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    191
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    192
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    193
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1929-08-21--1951-10-13  Piteå tryckeriaktiebolag  Piteå    194
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1929-07-03--1945-12-31  Piteåtidningens aktiebolagstryckeri  Piteå    195
DALARNA (1926) 1933-05-19--1946-11-08  Salapostens boktryckeri  Sala    196
NORRLANDS LANDSBYGD (1931) 1933-05-19--1937-12-21  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    197
SALAPOSTEN (1906) 1933-01-02--1960-09-30  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    198
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    199
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    200
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    201
TOMELILLA TIDNING (1905) 1905-04-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets boktryckeri  Simrishamn    202
YSTADS DAGBLAD (1934) 1934-12-01--1937-02-01  Cimbrishamns-Bladets tryckeri  Simrishamn    203
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1894-01-03--1944-11-30  Cimrishamnsbladets tryckeri  Simrishamn    204
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    205
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    206
SKARAPOSTEN (1906) 1935-01-02--1953-12-31  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    207
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-01-02--1956-11-29  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    208
SKELLEFTEBLADET (1887) 1916-12-08--1936-09-29  Skelleftebladets tidningsaktiebolagstryckeri  Skellefteå    209
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    210
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-11-17--1947-10-01  Skeninge boktryckeri  Skänninge    211
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    212
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    213
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    214
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1902-05-17--1936-11-30  Sollefteå tryckeriaktiebolag  Sollefteå    215
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    216
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    217
SIGNALEN (1900) 1914-12-17--1936-12-31  Aktiebolaget arbetarnes tryckeri  Stockholm    218
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1912-01-02--1944-10-14  Aktiebolaget Nya dagligt allehandas tryckeri  Stockholm    219
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1918-12-11--1940-08-30  Aktiebolaget Poltikens tryckeri  Stockholm  Slutdatum ännu ej kontrollerat.  220
LIDINGÖ KOMMUNALBLAD (1929) 1933-07-21--1935-06-05  Aktiebolaget Thelin & Beckman Boktryckeri  Stockholm    221
NY DAG (1930) 1931-01-02--1938-01-10  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    222
STORMKLOCKAN (1909) 1931-01-01--1936-08-01  Arbetarkulturs tryckeri  Stockholm    223
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    224
VECKOPOSTEN (1868) 1934-01-04--1946-01-24  Ernst Westerbergs boktryckeri  Stockholm    225
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1934-01-02--1943-12-22  Esselte aktiebolag tryckerier  Stockholm    226
BRAND (1898) 1921-01-08--1935-12-14  Föreningstryckeriet  Stockholm    227
NATIONELL TIDNING (1930) 1932-10-01--1943-09-25  Klara civiltryckeri  Stockholm    228
LOKALTIDNINGEN BROMMA (1933) 1934-04-25--1935-01-15  Klara civiltryckeri aktiebolag  Stockholm    229
LANDSBYGDENS FOLK (1930) 1933-02-15--1937-12-31  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    230
RIKSPOSTEN (1934) 1934-05-23--1935-11-14  Klara civiltryckeriaktiebolag  Stockholm    231
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    232
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1960-03-30  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    233
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    234
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-30--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    235
SALTSJÖBADEN (1908) 1920-09-17--1948-12-31  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    236
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    237
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  238
LANTARBETAREN (1921) 1934-01-04--1939-12-13  Socialdemokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    239
STOCKHOLMS LÄNS FOLKBLAD (1930) 1933-09-15--1935-12-15  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    240
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1931-12-01--1942-09-30  Socialdemokratens aktiebolagstryckeri  Stockholm  Anledningen till att tidningen skaffade eget tryckeri var att boktryckarna höjde priset på tryckningen så pass att tidningen inte längre hade råd att betala.  241
AFTONBLADET (1830) 1932-09-21--1940-10-14  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    242
LANDTMANNABLADET (1903) 1932-10-19--1940-06-10  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    243
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    244
AFTONBLADET HALVVECKOUPPLAGAN (1897) 1932-09-28--1940-10-19  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    245
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    246
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    247
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1934-01-03--1937-01-02  Svenska Morgonbladets tryckeri  Stockholm    248
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    249
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    250
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    251
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    252
HUS OCH HÄRD (1930) 1935-07-15--1936-12-15  Tryckeri Boken  Stockholm    253
LOKALTIDNINGEN BROMMA (1933) 1935-03-15--1935-10-15  Tryckeriaktiebolag Birger Jarl  Stockholm    254
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    255
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    256
FRILUFTSLIV OCH MOTIONSIDROTT (1933) 1933-05-26--1937-05-21  Tryckeriaktiebolaget Thule  Stockholm    257
BROMMA TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1934-11-15--1935-12-15  Tryckeriet Varia  Stockholm    258
ENSKEDE TRÄDGÅRDSSTÄDERS TIDNING (1930) 1934-11-15--1935-12-15  Tryckeriet Varia  Stockholm    259
FREDEN (1928) 1933-01-12--1942-02-19  Vasatryckeriet  Stockholm    260
TEMPLARKURIREN (1922) 1926-11-20--1938-09-24  Vasatryckeriet  Stockholm    261
TIDEVARVET (1923) 1930-11-01--1936-12-12  Zetterlund & Thelanders boktryckeri-aktiebolag  Stockholm    262
SVENSK MOTORTIDNING (1933) 1933-01-10--1935-12-17  Åhlén & Åkerlunds tryckeri  Stockholm    263
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-10-06--1953-12-07  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    264
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    265
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1985-01-08  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  266
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    267
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    268
ARBETARFOLKET (1935) 1935-10-04--1937-01-01  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    269
NORRLANDSKURIREN (1922) 1929-01-03--1938-06-22  Nordiska centraltryckeriet  Sundsvall    270
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    271
FOLKBLADET (1930) 1934-01-06--1935-12-31  Tryckeriföreningen Nya Samhället  Sundsvall    272
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    273
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-02-27--1941-11-27  Aktiebolaget Sunne-bygdens tryckeri  Sunne    274
KLARÄLVSDALEN (1934) 1934-10-12--1936-11-28  Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    275
SUNNEBYGDEN (1925) 1933-05-12--1941-11-28  Sunne-Bygdens tryckeri  Sunne    276
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    277
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1935-01-02--1949-08-31  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    278
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    279
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  280
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-02--1948-11-30  Gust. Thoréns tryckeriaktiebolag  Söderköping  281
STOCKHOLMS GAMLA HANDELSTIDNING (1897) 1934-01-04--1937-12-29  Axlings bok- & tidskriftstryckeri  Södertälje    282
SVEALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlags tryckeri  Södertälje    283
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1941-12-29  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    284
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1931-02-25--1942-02-19  Svensk köpmannatidnings förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    285
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1931-02-17--1942-12-29  Svensk Köpmannatidnings Förlagsaktiebolags tryckeri  Södertälje    286
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    287
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    288
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    289
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    290
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    291
NYA VÄRMLAND (1933) 1933-12-08--1938-12-15  Henry Holmbergs tryckeri  Torsby    292
TRANÅSPOSTEN (1918) 1918-12-06--1938-05-05  A. -B. Tranåspostens tryckeri  Tranås    293
TRANÅS TIDNING (1892) 1921-01-04--1940-10-30  Bergs boktryckeri  Tranås    294
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1909-01-05--1946-12-31  Anderssons boktryckeri  Trelleborg    295
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    296
ALINGSÅS ALLEHANDA (1935) 1935-03-14--1936-11-28  Trollhättans nya tryckeriaktiebolag  Trollhättan    297
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1934-11-29--1937-08-04  Trollhättans nya tryckeriaktiebolag  Trollhättan    298
TROLLHÄTTAN (1906) 1934-11-23--1937-08-07  Trollhättans nya tryckeriaktiebolag  Trollhättan    299
MELLERUDS NYHETER DALSLÄNNINGEN (1927) 1927-07-26--1936-12-30  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    300
NYA ÄLVSBORGAREN (1931) 1931-12-04--1937-12-31  Tryckeriföreningen Nya älvsborgaren  Trollhättan    301
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    302
BOHUSPOSTEN (1910) 1928-08-11--1936-12-03  Aktiebolaget Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    303
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1930-10-28--1941-07-02  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla  304
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1919-03-15--1948-12-15  Bohusläningens boktryckeri  Uddevalla    305
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1935-11-01--1936-12-19  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla    306
KURIREN (1921) 1923-02-19--1947-02-17  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    307
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    308
VÄSTERBOTTENS LANDSBYGD (1935) 1935-11-15--1951-12-14  A- B. Nyheternas tryckeri  Umeå    309
UMEBLADET (1847) 1922-09-25--1944-02-13  Aktiebolaget Umebladets tryckeri  Umeå    310
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1933-12-15--1959-03-15  Larsson & C:os tryckeri  Umeå    311
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1917-09-14--1942-09-30  Tryckeriföreningen Folket u. p. a.  Umeå    312
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    313
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    314
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    315
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    316
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    317
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    318
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    319
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1901-10-05--1939-05-31  Vestkustens tryckeri  Varberg    320
HVETLANDA TIDNING (1873) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    321
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-20--1940-10-09  Hvetlanda tryckeriaktiebolag  Vetlanda    322
KISATIDNINGEN (1906) 1905-12-30--1939-12-30  Nya Postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby  Slutdatum okontrollerat.  323
VIMMERBYORTENS TIDNING (1928) 1928-03-21--1939-12-30  Nya postens tryckeri, Larsson & c:o  Vimmerby    324
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1901-12-27--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    325
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-05--1939-12-30  Vimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    326
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-05--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    327
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-26--1939-12-30  Wimmerby tidnings tryckeri  Vimmerby    328
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    329
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-07-27--1942-02-03  Gotlands folkblads tryckeri  Visby    330
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1900-01-03--1936-12-30  Gotlandspostens tryckeri  Visby    331
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    332
ARBETSMARKNADENS VECKOTIDNING (1934) 1934-12-31--1935-09-26  Länstryckeriet  Vänersborg    333
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1933-09-28--1940-01-30  Länstryckeriet  Vänersborg    334
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    335
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    336
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    337
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    338
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1935-01-02--1952-06-30  V.-P:s tryckeri  Västervik    339
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-02--1940-06-28  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    340
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1918-05-28--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik    341
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-12-21--1940-06-29  Västervikspostens tryckeriaktiebolags tryckeri  Västervik  1927-12-14 saknas uppgift  342
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1934-11-29--1960-01-07  Lantm. TR-fören  Västerås    343
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1934-11-21--1950-12-27  Lantmännens Tryckeriförening  Västerås    344
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-11-15--1940-06-28  Tryckeriaktiebolaget Folket  Västerås    345
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1934-03-01--1987-03-05  Vestmanlands tidnings A.B:s tryckeri  Västerås    346
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1918-05-01--1939-09-30  Västmanlands Allehandas aktiebolags tryckeri  Västerås  ibland tryckeriaktiebolag  347
KRONOBERGAREN (1934) 1934-06-09--1948-10-05  Kronobergarens tryckeri  Växjö    348
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1909-12-31--1946-02-26  Nya Vexjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    349
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1918-01-25--1945-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    350
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    351
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1900-01-02--1945-12-29  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    352
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    353
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    354
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    355
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    356
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1936-11-11  Wilh. Rahmns boktryckeri  Åmål    357
SMÅLAND RUNT (1924) 1933-03-04--1936-03-07  Svenska reklamförlagets boktryckeri  Älmhult    358
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1928-01-05--1938-10-31  A.B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    359
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1928-01-05--1946-11-30  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm    360
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1928-01-05--1949-11-14  A.-B. Engelholms tidnings tryckeri  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  361
MISSIONSBANERET (1921) 1924-07-03--1945-09-27  A.-B. Littorin Rydén boktr.  Örebro    362
HEMMETS VÄN (1898) 1931-05-13--1941-04-17  Hemmets vän förlags tryckeri  Örebro    363
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1931-05-15--1941-04-17  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    364
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1931-10-02--1940-03-27  Hemmets väns förlags tryckeri  Örebro    365
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1900-01-02--1937-12-06  Länstidningens tryckeri  Örebro  Fr.o.m. 1925-08-20 benämns tryckeriet även ibland Länstidningens tryckeri AB.  366
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1934-04-06--1956-02-29  Nya A.-B. Örebro dagblads tr.  Örebro    367
BRODERSKAP (1928) 1931-05-23--1936-08-29  Tryckeri A.-B. Örebro-kuriren  Örebro  368
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    369
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1919-01-11--1941-05-24  Örebro nya tr. -A.-B.  Örebro    370
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1900-01-04--1948-12-24  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    371
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1900-01-05--1944-06-30  Örebro nya tryckeri-aktiebolag  Örebro    372
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-10-15--1949-06-15  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    373
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1919-11-19--1938-02-19  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    374
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1929-03-13--1951-09-14  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    375
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    376
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-01-03--1945-09-29  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    377
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    378
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    379
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  380
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    381

Sidan skapad Sun Feb 25 08:43:20 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond