Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1944-01-01- -1944-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1933-04-01--1956-10-31  Peterson, P. G.  huvudred    1
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-03-26--1951-09-30  Severin, Frans  chefred    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-09-30--1946-11-20  Ahlberg, Sven      3
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-04-08--1972-09-30  Eriksson, Gust.  agronom    4
ARBETARBLADET (1902) 1910-02-03--1948-03-31  Norling, Nils Sigfrid    I tidningen: N.S. Norling  5
ARBETAREN (1922) 1928-09-17--1950-12-30  Jensen, Albert      6
ARBETARFOLKET (1940) 1941-01-03--1948-12-23  Berglöv, Leonard    Sundsvall. Möjl. redan från 1940-10-10. KB saknar uppl. B för 1940.  7
ARBETARFOLKET (1940) 1941-01-03--1953-04-17  Olsson, Edvard    Kramfors. Möjl. redan från 1940-10-10. KB saknar uppl. B för 1940.  8
ARBETARFOLKET (1940) 1943-12-10--1944-12-22  Nordström, Axel    Örnsköldsvik  9
ARBETARPOSTEN (1934) 1939-07-28--1960-12-15  Ström, Albin      10
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1939-10-03--1944-10-24  Holmberg, Nils      11
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1944-10-25--1948-01-31  Landin, Sven      12
ARBETET (1887) 1924-10-27--1944-09-30  Vougt, Allan      13
ARBETET (1887) 1944-10-02--1957-10-31  Netzén, Gösta      14
ARBETETS FRIHET (1924) 1939-06-22--1967-12-31  ingen uppgift      15
ARBOGA TIDNING (1881) 1938-04-06--1959-01-09  Wallström, John      16
ARIEL (1938) 1938-10-01--1957-12-21  Lindholm, Hilding      17
ARVIKA NYHETER (1895) 1932-05-24--1956-12-31  Rundqvist, Sten    T 1932-05-31, s. 6, sp. 4.  18
ARVIKA TIDNING (1884) 1942-05-11--1945-05-17  Sjöberg, Herbert      19
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-03-12--1947-07-18  Haugard, Joel      20
AURORA (1899) 1943-10-14--1955-10-18  Törnqvist. Ludv.      21
AVESTA TIDNING (1882) 1932-09-01--1964-11-28  Lindén, Alfred      22
AVESTAPOSTEN (1898) 1934-05-29--1951-10-30  Lidman, Carl    T: "redaktion", i red. även tidigare; chefred. från 1943-10-02  23
BAROMETERN (1841) 1938-04-01--1954-12-31  Wibling, H      24
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-01-05--1975-06-24  Skoglund, Waldemar      25
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-05-03--1944-05-04  Enström, Olof Johan Emil      26
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1944-05-09--1946-01-03  ingen uppgift      27
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1938-11-07--1944-06-30  Enström, Hans      28
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1944-07-03--1950-09-15  Roseen, Sture  redchef    29
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1951-12-07  Petersson, Ivar      30
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1927-02-23--1961-09-30  Jönsson, Edvard      31
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1946-07-17  Björkman, Sten      32
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1941-01-15--1945-10-15  Sivik, Evert      33
BOHUSPOSTEN (1910) 1944-01-03--1948-11-30  Berglund, Tore      34
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1941-12-24--1950-10-20  Häger, P. W.      35
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1934-09-01--1965-07-16  Lidman, Carl      36
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1943-04-16--1949-12-22  Johansson, Bertil      37
BORÅS NYHETER (1922) 1943-10-02--1945-03-06  Stille, Rolf      38
BORÅS TIDNING (1838) 1940-04-01--1954-03-25  Johnsson, Henry      39
BRAND (1898) 1940-09-15--1946-12-15  Björklund, C.J.      40
BRODERSKAP (1928) 1942-03-07--1954-03-13  Berglid, Martin      41
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-11-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl      42
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      43
DAGENS NYHETER (1864) 1922-01-02--1946-05-31  Dehlgren, Sten      44
DAGSPOSTEN (1941) 1941-11-07--1951-12-31  Telander, Olof Teodor      45
DALADEMOKRATEN (1918) 1938-08-30--1952-04-30  Hallberg, Arvid      46
DALARNA (1926) 1936-12-11--1951-12-28  Backlund, Walfrid    T: ingen uppgift 1946-11-15--1949-07-01  47
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1943-11-26--1945-08-10  Svensson, Emil      48
DALATIDNINGEN (1918) 1920-10-04--1950-03-14  Yngve, Johan Oskar    avled 1950-03-12  49
DALPILEN (1942) 1942-01-10--1945-02-24  Olson, Bertil      50
DALSLANDSBYGDEN (1948) 1918-04-16--1950-03-31  Larsson, Gustav      51
DEGERFORS TIDNING (1925) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      52
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1941-06-07--1950-06-15  ingen uppgift      53
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1940-04-26--1945-09-28  Kessler, Sven      54
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1939-02-21--1944-12-04  Lidman, Carl      55
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1942-08-17--1944-11-01  Ledung, Holger      56
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1944-11-03--1957-12-04  Iwar, Elsa      57
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1923-10-11--1957-10-29  Wassénius, Karl Gustaf    Lindedal, T 1960 11 11  58
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1929-09-30--1946-11-22  Sven Ahlberg      59
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1927-08-29--1946-11-30  Ingen uppgift    Den enda uppgift som finns är att Ernst Leonardh var andre redaktör fr o m 1930 och att han avled 1950 (T 1937-11-19, PM 1936, http://web.telia.com/~u43113716/leonardh.html). Både datum för när han tillträdde och avlutade den är okända.  60
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1943-11-01--1945-08-06  Oldberg, Ragnar      61
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1944-12-15--1945-09-28  Hallén, Sven      62
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-10-28--1963-05-31  Selander, Anton      63
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1959-12-31  Harrie, Ivar      64
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-10-02--1963-09-28  Lidman, Carl      65
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1943-08-06--1945-04-30  ingen uppgift      66
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-03--1945-04-10  Vrang, Erik P.      67
FALUKURIREN (1894) 1941-06-17--1957-02-28  Östberg, Axel      68
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-07-07--1948-08-05  Karlgren, M.      69
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1933-01-28--1962-12-29  Malmborg, Oscar      70
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1940-01-04--1946-04-04  Zackrisson, Edv.      71
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Bentzer, Yngve    T: "redaktion"  72
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Ekström, Arthur    T: "redaktion"  73
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Lidman, Carl    T: "redaktion"  74
FOLKET (1906) 1943-10-01--1958-12-31  Sehlstedt, Ossian      75
FOLKETS DAGBLAD (1942) 1943-01-14--1945-05-15  Olsson, Arvid  Redaktör    76
FOLKVILJAN (1942) 1944-01-07--1945-06-15  Lager, Fritjof      77
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-08--1945-01-13  Ljunggren, Elof  red    78
FREDEN (1928) 1941-05-20--1946-08-22  Åhgren, John A.    "I redaktionen"  79
FREDEN (1928) 1942-03-26--1946-12-22  Dahlberg, Gust. E.    "I redaktionen"  80
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-15--1945-01-15  Jönsson, Tage      81
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1942-05-12--1944-05-04  Blomquist, G.      82
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1944-05-06--1944-05-16  ingen uppgift      83
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1944-05-20--1946-07-04  Vallberg, Bertil      84
GEFLE DAGBLAD (1895) 1919-01-13--1951-06-04  Modén, J. E.      85
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1937-03-01--1955-12-31  Nilsson, Arthur      86
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-09-21--1950-10-31  Nilsson, Carl Oscar      87
GRENNA TIDNING (1858) 1926-09-15--1964-10-30  Petersson-Grennfelt, Axel Tage Valdemar      88
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-06-05--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      89
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1937-11-03--1949-09-30  Neander-Nilsson, Sanfrid      90
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-12--1953-06-05  Rhedin, Ivar    "För redaktionen:" 1918-07-12--09-13  91
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1963-01-11  Bertén, Johnny    Red.sekr t.o.m. 1943-04-01?  92
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-30--1969-02-16  Hjörne, Harry      93
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1932-10-01--1945-12-31  Malmström, Björn      94
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-03-02--1951-08-31  Hansson, J. A.      95
HAGFORS TIDNING (1943) 1943-12-08--1944-11-01  Nilsson, Nils      96
HAGFORS TIDNING (1943) 1944-11-05--1945-08-04  Gustafsson, Rune      97
HALLAND (1876) 1931-07-14--1951-06-18  Hägge, Eric      98
HALLANDS NYHETER (1919) 1927-10-05--1963-01-31  Janson, Gustaf Adolf    Tituleras chefredaktör 1959-01-24--1963-01-31  99
HALLANDSFOLKET (1944) 1944-03-24--1946-02-15  ingen uppgift      100
HALLANDSPOSTEN (1857) 1936-07-01--1965-03-01  Svipdag, Johan    Exakt tillträdesdatum osäker.  101
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1951-06-16  Hägge, Bengt      102
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1957-02-23  Bolmstedt, Albin      103
HAPARANDABLADET (1882) 1936-01-16--1944-05-20  Nikula, Eva    För delen Haaparannanlehti  104
HAPARANDABLADET (1882) 1936-01-16--1944-08-31  Örngrim, Karl      105
HAPARANDABLADET (1882) 1944-09-02--1957-04-30  Svanberg, Bengt      106
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1974-06-30  Sommelius, Ove      107
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1931-04-15--1948-09-28  Areskoug, Gustaf      108
HEMMETS VÄN (1898) 1921-09-30--1969-06-12  Hällzon, Florentinus      109
HJO TIDNING (1885) 1943-10-12--1945-07-31  Weinstock, William      110
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1921-12-01--1949-04-30  Ödegård, Verner      111
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-07-20--1954-06-30  Grandien, Hans      112
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1939-07-11--1972-12-30  Trolin, O.      113
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1946-12-31  Johansson, Botvid    Slutdatum okontrollerat.  114
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1935-01-02--1947-02-24  Palm, A. E.      115
HÄRJEDALEN (1944) 1944-12-08--1944-12-29  ingen uppgift      116
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1943-04-17--1944-09-30  Ericsson, John      117
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1944-10-02--1951-09-14  Skarin, Evert      118
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1926-11-02--1949-10-01  Brodin, Richard      119
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-10-01--1947-08-30  Karlbrink, Håkan      120
IDROTTSBLADET (1910) 1915-04-19--1967-11-30  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer      121
JORDBRUKAREN (1926) 1943-12-04--1955-12-31  Trotzig, Einar      122
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1961-06-17  Bjelle, E      123
JÄMTLANDS FOLKBLAD (1942) 1943-02-26--1945-06-15  Magnusson, Arthur      124
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-03-31  Annér, Wilh.      125
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-03-16--1945-03-31  Annér, Wilhelm    Under långa perioder saknas redaktionsruta  126
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1969-08-26  Hamrin, Yngve      127
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-11-01--1947-12-31  Morhagen, Manfred      128
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1936-12-09--1952-04-02  Kihlström, Olof      129
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1941-10-06--1945-02-13  Bengtsson, Erik Gustaf  "redaktion"    130
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1941-10-06--1945-02-13  Sonesson, Ernst  "redaktion"    131
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      132
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1945-03-14  Åkerberg, Harald    133
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1939-02-20--1957-02-28  Ståhl, Manne      134
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-12-05--1944-08-15  Hellberg, Knut      135
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1944-08-16--1944-08-25  Hellberg, Folke  andre redaktör    136
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1944-08-26--1956-12-31  Hellberg, Folke      137
KINDAPOSTEN (1894) 1940-09-30--1946-07-01  Frid, Sven Lars      138
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-12-16  Ingen uppgift      139
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1940-08-02--1944-03-17  Palm, Folke      140
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1944-04-08--1954-12-31  Carlsson, Hugo      141
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-11-18--1957-12-31  Elowsson, Nils      142
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1918-05-25--1952-01-16  Olofson, Sven      143
KRONOBERGAREN (1934) 1934-06-09--1944-11-30  Johansson, Anton      144
KRONOBERGAREN (1934) 1944-12-02--1954-10-14  Lantz, Karl      145
KROPPA TIDNING (1937) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      146
KUMLATIDNINGEN (1941) 1940-12-12--1944-06-30  Ljunggren, Elof      147
KUMLATIDNINGEN (1941) 1944-07-01--1944-11-06  ingen uppgift      148
KUMLATIDNINGEN (1941) 1944-11-07--1955-06-30  Ljung, Claës, E.  chefredaktör  Chefred. anges inte i tidningen kontinuerligt. Sten Egnell avtackas i tidningen som red. 1954-08-13. När bytet av chefred. skett har inte redovisats.  149
KURIREN (1921) 1923-12-31--1944-08-31  Sahlgren, Emil      150
KURIREN (1921) 1944-09-01--1963-03-23  Eriksson, Frank      151
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1936-04-01--1946-05-24  Swenson, Anders      152
LAHOLMS TIDNING (1931) 1943-01-25--1947-11-29  Mjällby, J.S.      153
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-10-02--1960-10-13  Lech, Per      154
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1927-01-01--1962-12-22  Malmborg, Oscar Evald      155
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1941-12-03--1945-10-31  Blom, Gillis      156
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1942-09-16--1944-09-28  Wengström, Erik      157
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1944-10-04--1949-05-31  Örngrim, Karl Alexander      158
LJUNGBY NYHETER (1943) 1943-12-04--1945-06-09  Peterson, Folke      159
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1942-12-19--1945-05-05  Fransson, Anton-Julius      160
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1935-09-25--1956-03-31  Kjellman, James      161
LJUSDALS TIDNING (1896) 1936-11-16--1962-12-20  Bodin, Folke      162
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1941-06-06--1970-06-29  Bodin, Folke      163
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--1950-08-31  Andersson, Elon      164
LUDVIKA TIDNING (1910) 1934-09-01--1965-07-15  Lidman, Carl      165
LUNDS DAGBLAD (1897) 1939-02-03--1950-04-30  Åkerholm, Nils Gösta      166
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1942-07-31--1944-10-30  ingen uppgift      167
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1944-11-01--1974-06-28  Hansson, Knuth    1960-09-08--1963-12-31: Hansson, Knuth Marenius  168
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1943-06-01--1950-09-30  Strömblad, Sven      169
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-08-20--1944-09-21  Gustafsson, E.    "Redaktör:"  170
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-08-20--1944-09-21  Nilsson, Ragn.    "Redaktör:"  171
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1944-09-23--1945-09-13  Andersson, Y.    "Redaktör:  172
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1944-09-23--1945-09-13  Gustafsson, E.    "Redaktör"  173
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1936-12-08--1952-04-02  Kihlström, Olof      174
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1958-06-30  Björck, Gotthard      175
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-02--1949-07-18  Linderoth, Nils    Död 1949-07-19  176
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1926-12-31--1961-06-30  Säfstrand, Ivar  huvudred    177
MISSIONSBANERET (1921) 1921-09-15--1949-09-15  Ahlbäck, Algot    1946-10-10--1949-09-15: "Redaktion:"  178
MORA TIDNING (1893) 1934-09-03--1965-07-16  Lidman, Carl      179
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-10-01--1944-12-01  Greitz, Bernhard      180
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-10-01--1944-12-01  Lindström, Rickard      181
MORGONTIDNINGEN (1942) 1944-12-02--1957-06-30  Elfving, Gösta      182
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1957-11-01  Berglund, Helmer      183
MOTALAPOSTEN (1883) 1943-09-06--1946-09-04  Lundgren, Tage      184
NATIONELL TIDNING (1930) 1942-01-10--1959-06-26  Ekberg-Hedqvist, Allan      185
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1938-11-05--1968-03-30  Ljung, Claes-E.  chefredaktör  186
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-02--1944-06-30  Ljunggren, Elof      187
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1940-09-14--1962-09-23  Christiansson, Olof Fritiof      188
NORDHALLAND (1883) 1921-08-26--1953-09-30  Johansson, Fridolf    189
NORDMARKINGEN (1936) 1942-05-12--1945-09-17  Sjöberg, Herbert      190
NORDSVERIGE (1919) 1922-01-13--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      191
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1939-06-02--1944-01-30  Berglund, Tore      192
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1944-02-01--1946-01-17  Ahlström, Erik Rudolf      193
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1941-05-16--1959-10-16  Larsson, Stig R.      194
NORRA SKÅNE (1900) 1943-02-27--1960-12-28  Karlgren, Josef      195
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1935-04-13--1952-12-31  Stärner, Zolo      196
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Betzer, Yngve    T: "redaktion"  197
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Ekström, Arthur    T: "redaktion"  198
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Lidman, Carl    T: "redaktion"  199
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1926-07-05--1951-10-13  Lundberg, Birger      200
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1943-01-08--1947-03-31  Natt och Dag, Sten      201
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1929-05-16--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik      202
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-06-04--1953-11-05  Bäckman, Olof Rickard  Pastorn    203
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-10-04  Lindstam, Edvin      204
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-04-15--1953-06-30  Olson, Axel      205
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-10-15--1949-06-15  Olson, O.      206
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1930-07-01--1947-07-31  Lövgren, O. W.      207
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1940-07-01--1944-10-27  Forsberg, Filip    T jub.-nr 1966-11-12. Startdatum osäkert.  208
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1944-10-28--1944-10-28  ingen uppgift      209
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1944-10-30--1944-11-02  Brick, Lennart  redsekr    210
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1944-11-22--1956-11-16  Holmberg, Helmer      211
NORRTELJE TIDNING (1880) 1934-10-02--1946-03-30  ingen uppgift      212
NY DAG (1930) 1934-07-01--1959-01-31  Johansson, Gustav    Uppgift om exakt datum när Johansson tillträder som huvudred. saknas. Endast årtal har fastställts.  213
NY TID (1892) 1940-10-02--1945-10-15  Olsson, K J      214
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1942-10-01--1944-10-14  Wästberg, Erik      215
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-04-14--1973-12-31  Grundel, Gunnar  huvudred    216
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1943-01-04--1949-10-07  Broberg, Roland      217
NYA NORRLAND (1907) 1935-01-16--1949-02-14  Mäler, Karl      218
NYA SAMHÄLLET (1900) 1933-08-15--1946-11-07  Gustafsson, Gideon      219
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-02--1978-03-18  Ander, E. Gustav H  Direktör    220
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1942-12-17--1945-04-30  Fransson, Anton-Julius      221
NYA VÄRMLAND (1940) 1941-12-05--1946-08-16  Berglund, John      222
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-11-30--1946-05-16  Sjöman, Harry      223
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1938-10-06--1945-12-15  Martins, M      224
NYBRO TIDNING (1931) 1937-08-27--1981-07-03  Jonsson, Runer      225
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1943-11-12--1944-09-08  Carlstedt, Håkan      226
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1944-11-15--1946-08-31  Gardhammar, Martin      227
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1938-05-20--1944-08-30  Landqvist, Olof      228
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1944-09-01--1944-11-22  ingen uppgift      229
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1944-11-24--1950-03-27  Kumm, Evert      230
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1941-12-01--1946-01-31  Erlandsson, Gunnar      231
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1936-10-16--1961-10-28  Dahlberg, Sven      232
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  233
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-12-06--1949-10-31  Olson, Axel      234
REFORMATORN (1887) 1939-10-01--1957-05-08  Elmgren, Sven    "Redaktion:" 1939-09-03--24; tf redaktör t.o.m. 1939-11-26, därefter redaktör  235
RLF-TIDNINGEN (1938) 1941-12-24--1945-08-01  Nyblom, Gunnel  fru    236
RONNEBYPOSTEN (1895) 1931-02-03--1968-12-31  Bengtsson, Oscar      237
SALA ALLEHANDA (1880) 1932-09-02--1964-11-30  Lindén, Alfred      238
SALAPOSTEN (1906) 1941-08-04--1944-02-01  Ericson, Alan      239
SALAPOSTEN (1906) 1944-02-02--1951-09-30  Norén, Filip      240
SALTSJÖBADEN (1908) 1941-12-06--1947-08-16  Sonnerman, Nils      241
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-10-28  Arbell, Nils      242
SIGTUNABYGDEN (1928) 1939-10-06--1944-07-14  Bergman, Karl      243
SIGTUNABYGDEN (1928) 1944-07-21--1944-09-15  Söhrander, K.      244
SIGTUNABYGDEN (1928) 1944-09-22--1956-12-29  Pettersson, Erik      245
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1933-02-02--1968-12-30  Andersson, Torsten      246
SKARA TIDNING (1863) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo      247
SKARABORGAREN (1926) 1933-10-02--1944-11-29  Lanz, Karl      248
SKARABORGAREN (1926) 1944-12-01--1960-11-15  Johansson, Anton      249
SKARABORGS FOLKBLAD (1943) 1943-06-04--1947-01-22  Hermansson, S.      250
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1943-08-31--1944-12-19  ingen uppgift      251
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1944-04-01--1948-07-31  ingen uppgift      252
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1944-12-21--1947-03-29  Wilhelmson, Yngve  redsekr    253
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo    chefred 1955--1966  254
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1928-01-16--1958-04-16  Österdahl, Petrus      255
SKARAPOSTEN (1906) 1935-02-05--1949-10-28  Erneberg, Helge    chefred. 1948-11-12--1949-10-28  256
SKELLEFTEBLADET (1887) 1930-07-01--1947-03-31  Frick, Ivar      257
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-06-03--1951-12-28  Brügge, Lennart      258
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1928-10-17--1949-10-28  Andersson, Gerhard W.      259
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-10-01--1948-07-01  Karlbrink, Håkan      260
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1925-12-29--1949-12-31  Hagberg, Erik Rudolf      261
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-01--1948-09-11  Berlin, Hjalmar      262
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-19--1952-12-31  Bergström, Karl      263
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1920-08-21--1944-02-29  Greén, Ernst      264
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1944-03-01--1947-04-24  Ekberg, Gösta      265
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1941-06-06--1962-10-31  Starkenberg, Carl      266
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1935-09-03--1960-07-05  Ståhl, Erik      267
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1926-07-05--1958-12-31  Glans, Bernhard      268
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-10-31--1945-02-16  Malmquist, Bror      269
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1942-01-15--1951-09-15  Ferm, Bernt      270
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1934-11-01--1966-12-31  Franzén, Gunnar      271
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1934-11-01--1945-12-29  Franzén, Gunnar      272
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1938-11-14--1958-09-30  Furhammar, Josef      273
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1943-04-17--1944-09-30  Ericson, John      274
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1944-10-01--1951-09-14  Skarin, Evert      275
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.      276
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1941-12-03--1962-10-31  Blom, Arne Linkoln      277
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1954-06-30  Johansson, Philip      278
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1937-04-22--1948-01-31  Brilioth, Börje      279
STORMKLOCKAN (1909) 1941-01-01--1944-11-15  Olsson, Knut      280
STORMKLOCKAN (1909) 1944-12-01--1950-05-15  Jansson, Axel      281
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1936-10-16--1949-01-14  Gustafsson, K. E.  chefred.    282
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1952-11-13  Lundberg, Ewald      283
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-07-01--1950-08-01  Alström, Olof      284
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1943-03-01--1944-11-14  Forsberg, Tage      285
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1944-11-15--1961-09-30  Ljunggren, Torsten      286
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-15--1968-06-26  Johansson, Harry      287
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1908-01-07--1945-12-31  Schéel, Fritz      288
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-11-15--1946-12-06  Tomson, Ragnar    1946-10-25--1946-12-06 (annan titel: ansv. utg.)  289
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1940-07-01--1955-06-30  Anderson, Ivar  huvudred    290
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1932-05-20--1950-03-31  Sjunneson, Oscar    Ingen uppgift i T 1942-10-20--1949-07-01, utan i T 1950-03-31.  291
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-02--1946-08-31  Ollén, David      292
SVENSKA POSTEN (1873) 1919-07-03--1954-06-24  Hägg, Fritz      293
SYDHALLAND (1893) 1941-12-18--1946-08-05  ingen uppgift      294
SYDPOSTEN (1923) 1923-09-05--1944-01-28  Nylander, Erik Oskar      295
SYDPOSTEN (1923) 1944-02-04--1946-11-29  Jönsson, Erik B.      296
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1935-06-16--1946-03-31  Lindskog, Claes    Startdatum osäkert. Se Lindskog 1948, s. 226  297
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1949-10-04  Törnkvist, Algot      298
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1933-09-05--1947-10-08  Gyllenstolpe, Axel Erik      299
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1944-12-29--1954-11-24  Tollesby, Karl Henning      300
SÄTERS TIDNING (1907) 1934-05-29--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; i red även tidigare; chefred från 1949-02-19  301
SÄVSJÖTIDNINGEN (1940) 1942-01-05--1944-09-11  ingen uppgift      302
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1928-10-01--1954-06-30  Grandien, Hans      303
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-09--1947-02-24  Palm, A. E.      304
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1919-01-03--1948-11-30  Kihlström, Enoch  I redaktionen    305
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1938-02-14--1948-11-30  Vindevåg, Arthur  I redaktionen    306
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1940-12-02--1948-11-30  Vindevåg, Georg  I redaktionen    307
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1931-01-02--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt      308
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1939-01-02--1956-05-31  Lindelöw, Josef      309
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1934-05-26--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; från 1949-02-19 "chefredaktör"  310
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1941-12-06--1947-08-16  Sonnerman, Nils      311
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1939-04-01--1944-07-01  Elfström, Charles      312
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1944-07-04--1956-05-31  Samuelsson, Sven      313
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1927-10-01--1953-06-04  Rosenborg, Nils Emil      314
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1942-12-03--1969-01-30  Hedenström, Ernst      315
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-08-01--1946-10-24  Appelkvist, Gustaf Restor      316
TIERPSPOSTEN (1892) 1935-02-16--1960-01-08  Viring, A.      317
TOMELILLA TIDNING (1905) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      318
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1942-07-16--1946-06-27  Lindkvist, Edvin      319
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-13--1961-06-03  Ängbom, David      320
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-02--1962-04-15  Johnson, Axel      321
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-08-24--1969-07-01  Stahre, Sven      322
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1913-05-05--1954-12-31  Palmqvist, Gustaf      323
TRIUMF (1891) 1937-12-25--1960-12-27  Hermodsson, H.      324
TROLLHÄTTAN (1906) 1930-07-15--1944-09-29  Wengström, Erik    redaktionssekreterare 1930-07-15--1933-10-20  325
TROLLHÄTTAN (1906) 1944-10-03--1949-05-31  Örngrim, Karl Alexander      326
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1942-01-03--1944-12-30  Pettersson, Erik      327
TROTS ALLT! (1939) 1939-10-07--1952-10-01  Nerman, Ture    "Redaktören hette ibland Per Edvin Svensk." Se; Nerman, T. sid. 94. Inga datum nämns dock. Inget nämns heller om detta i T.  328
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1942-08-25--1949-07-30  Perslow, Patrik  chefred    329
UMEBLADET (1847) 1943-05-15--1945-01-19  Vedin, John-Bertil      330
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-04--1950-03-31  Sjuneson, Oscar    Ingen uppgift i T 1942-10-20--1949-07-01, utan i T 1950-03-31.  331
UPSALA (1845) 1942-04-11--1944-09-30  Andersson, A.  redchef  1944-10-02--1944-11-30 saknas redaktörsuppgift.  332
UPSALA (1845) 1944-12-01--1956-12-31  Ljungberg, Axel      333
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-06-04--1948-07-31  Johansson, Axel  red  1948-08-02--1950-10-31 ingen redaktör angiven.  334
VARBERGSPOSTEN (1894) 1943-07-10--1952-04-18  Nordqvist, Helge M. I.      335
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1959-01-29  Martin, Karl      336
VECKOPOSTEN (1868) 1932-07-02--1956-06-28  Svärd, Arvid      337
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-05-04--1949-07-18  Linderoth, Nils      338
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1930-08-05--1953-12-31  Rydholm, Robert      339
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1943-01-04--1949-10-28  Erneberg, Helge    redaktör i Skara  340
WESTGÖTEN (1888) 1940-04-02--1954-03-25  Johnsson, Henry      341
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1908-04-02--1948-10-14  Pers, Anders      342
VETLANDA NYHETER (1940) 1943-05-28--1944-03-20  ingen uppgift      343
VETLANDA NYHETER (1940) 1944-03-22--1944-09-08  Jonsson, Ivar      344
VETLANDA TIDNING (1944) 1944-12-01--1945-04-20  Jonsson, Ivar      345
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-07-27--1951-06-29  Tollby, W.      346
VIMMERBY DAGBLAD (1942) 1942-01-02--1944-08-28  Engman, Bernhard      347
VIMMERBY DAGBLAD (1942) 1944-08-29--1951-12-15  Lindström, Arne      348
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-09-30--1947-06-14  Frid, Sven Lars      349
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1941-06-21--1949-07-18  Linderoth, Nils    Ingen uppgift i T. Död 1949-07-19  350
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1935-01-02--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  Redaktör    351
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-07-03--1946-07-01  Sanden, John      352
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1933-11-02--1953-03-05  Forsvall, Joel      353
VÄRMLANDSBERG (1906) 1930-04-30--1959-03-30  Forsberg, Birger      354
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1930-09-01--1946-12-23  Kiellarson, Karl    även ansv. utg.  355
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1967-05-23  Johansson, K. W.      356
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1938-11-10--1947-12-30  Lindén, Alfred      357
VÄSTANFORSPOSTEN (1943) 1943-02-25--1944-10-19  Bentzer, Yngve    T: "redaktion"  358
VÄSTANFORSPOSTEN (1943) 1943-02-25--1944-10-19  Ekström, Arthur    T: "redaktion"  359
VÄSTANFORSPOSTEN (1943) 1943-02-25--1944-10-19  Lidman, Carl    T: "redaktion"  360
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1943-04-28--1965-07-31  Nordin, Joel      361
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1934-03-15--1949-04-15  Strömqvist, Wilhelm      362
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1944-08-28--1945-04-06  Jansson, Arne      363
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1927-11-04--1967-12-30  Rosén, Stellan      364
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-05-09--1949-10-25  Erneberg, Helge      365
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1944-01-03--1948-10-19  Rönblom, H.-K.      366
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1944-08-18--1948-10-29  Lindén, Lars V      367
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1944-08-28  Engman, Bernhard      368
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1944-08-29--1966-10-31  Lindström, Arne      369
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1940-07-01--1961-12-29  Stjernqvist, Olle      370
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1917-01-02--1946-04-26  Svensson, Otto      371
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1940-10-15--1944-11-30  Elfving, Gösta      372
VÄSTMANLANDS ARBETARBLAD (1941) 1943-12-10--1949-12-22  Ek, Stig      373
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1949-09-06  Olovson, Emil      374
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1933-08-31--1971-01-01  Olsson, Anton O      375
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1939-09-03--1953-05-29  Trolin, O.      376
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-12-19--1944-04-21  Andersson, Gunnar    Göteborg  377
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1942-04-24--1944-04-21  Kvist, Cuno    Dalslandsredaktionen  378
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1944-04-28--1944-07-14  Kvist, Cuno    Dalslandsredaktionen (ingen annan redaktör nämns i tidningen)  379
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1944-07-21--1944-10-13  ingen uppgift      380
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1944-10-20--1946-12-27  Johansson, Östen      381
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-25--1955-01-31  Westin, Nils Johan Melker      382
YSTADS DAGBLAD (1934) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      383
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1942-12-23--1955-11-14  Forsberg, Nils    "I redaktionen:"  384
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1939-03-13--1948-10-20  Åkerberg, V      385
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-31--1966-12-31  Sjöholm, Sven Erik  Chefredaktör    386
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1943-04-28--1944-07-31  Lindström, Arne      387
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1944-08-01--1956-02-29  Ericsson, John      388
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1941-11-28--1947-02-19  Jansson, Erik    Karlskogaredaktionen. Fr.o.m. 1944-11-10 är Erik Jansson redaktör för både Karlskoga samt Örebro redaktionen.  389
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1943-11-05--1944-11-03  Johansson, Gustav    Örebroredaktionen  390
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1933-09-01--1950-12-27  Olsson, Olof Anton      391
ÖREBROKURIREN (1902) 1913-04-14--1950-08-29  Åkerberg, H.      392
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1930-05-01--1951-08-04  Manfred, Axel  Redaktör  Minnesruna T 1951-08-06  393
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1933-02-08--1965-04-30  Andersson, Axel      394
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1943-03-01--1944-11-15  Skarin, Evert      395
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1944-11-16--1948-04-01  Forsberg, Tage      396
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-10-31--1945-05-04  Johansson, Harald      397
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1940-07-01--1959-05-30  Hadarson, Hadar      398
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1919-05-19--1954-09-30  Ward, Karl      399
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-31  Magnusson, Edvin      400
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1930-07-01--1953-05-09  Ridderstad, Eskil    Startdatum enl. "Östgöta correspondenten 150 år". På T fr.o.m. 1949-09-24.  401
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-15--1963-12-30  Wallin, Fridolf      402
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1940-11-25--1947-09-10  Gunnarsson, J.      403
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1943-07-01--1944-12-30  Wallén, Dag  redsekr    404
ÖSTGÖTEN (1874) 1941-05-02--1945-11-21  Edberg, Rolf      405
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1934-10-16--1960-01-05  Viving, Alfred      406
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--1947-11-01  Malmborg, Adolf      407

Sidan skapad Thu Feb 29 19:39:40 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond