Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Redaktör
Titel
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Redaktör


Redaktör på för titlar på    1940-01-01- -1940-12-31
Sortering: Tidningstitel

Tidningstitel Period Redaktör Titel KommentarRad
AFTONBLADET (1830) 1933-04-01--1956-10-31  Peterson, P. G.  huvudred    1
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1929-09-30--1946-11-20  Ahlberg, Sven      2
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1939-04-08--1972-09-30  Eriksson, Gust.  agronom    3
ARBETARBLADET (1902) 1910-02-03--1948-03-31  Norling, Nils Sigfrid    I tidningen: N.S. Norling  4
ARBETAREKURIREN (1926) 1934-11-17--1942-12-31  Johansson, Gunnar      5
ARBETAREN (1922) 1928-09-17--1950-12-30  Jensen, Albert      6
ARBETARFOLKET (1940) 1940-04-05--1940-06-27  Pettersson, Alfred    Avled 1940-07-01 (02?). Se T 1940-07-04. Tidningen hade en centralredaktion i Stockholm, men ingen chefredaktör nämns i tidningen.  7
ARBETARFOLKETS RÖST (1940) 1940-10-03--1942-05-08  Persson, Ola F.    uppgift saknas i T 1940-10-24 och 1940-11-07  8
ARBETARPOSTEN (1934) 1939-07-28--1960-12-15  Ström, Albin      9
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1939-10-03--1944-10-24  Holmberg, Nils      10
ARBETET (1887) 1924-10-27--1944-09-30  Vougt, Allan      11
ARBETETS FRIHET (1924) 1939-06-22--1967-12-31  ingen uppgift      12
ARBOGA TIDNING (1881) 1938-04-06--1959-01-09  Wallström, John      13
ARIEL (1938) 1938-10-01--1957-12-21  Lindholm, Hilding      14
ARVIKA NYHETER (1895) 1932-05-24--1956-12-31  Rundqvist, Sten    T 1932-05-31, s. 6, sp. 4.  15
ARVIKA TIDNING (1884) 1934-02-03--1942-05-10  Hellquist, Melvin      16
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1918-03-12--1947-07-18  Haugard, Joel      17
AURORA (1899) 1919-10-04--1943-10-13  Nilsson, Elias      18
AVESTA TIDNING (1882) 1932-09-01--1964-11-28  Lindén, Alfred      19
AVESTAPOSTEN (1898) 1934-05-29--1951-10-30  Lidman, Carl    T: "redaktion", i red. även tidigare; chefred. från 1943-10-02  20
BAROMETERN (1841) 1938-04-01--1954-12-31  Wibling, H      21
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1932-01-05--1975-06-24  Skoglund, Waldemar      22
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-05-03--1944-05-04  Enström, Olof Johan Emil      23
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1938-11-07--1944-06-30  Enström, Hans      24
BLEKINGE DAGBLAD (1935) 1939-11-19--1940-02-17  ingen uppgift      25
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1927-02-23--1961-09-30  Jönsson, Edvard      26
BOHUS-DALS TIDNING (1936) 1938-05-19--1940-02-29  Börjesson, Erik Waldemar      27
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1919-03-28--1946-07-17  Björkman, Sten      28
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1927-01-15--1940-12-15  Bergman, Axel    osäker uppgift  29
BOHUSPOSTEN (1910) 1935-04-05--1940-01-06  Göranson, Harald      30
BOHUSPOSTEN (1910) 1940-01-17--1943-12-31  Perslow, P.      31
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1936-04-15--1941-12-22  Linder, S.      32
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1934-09-01--1965-07-16  Lidman, Carl      33
BORÅS NYHETER (1922) 1937-10-01--1940-08-13  Nordqvist, Helge      34
BORÅS NYHETER (1922) 1940-08-14--1940-12-09  ingen uppgift      35
BORÅS NYHETER (1922) 1940-12-10--1943-10-01  Plühm, Axel R.      36
BORÅS TIDNING (1838) 1911-04-03--1940-03-30  Sewerin, Ernst      37
BORÅS TIDNING (1838) 1940-04-01--1954-03-25  Johnsson, Henry      38
BRAND (1898) 1940-01-15--1940-04-15  ingen uppgift    redaktionskommitté  39
BRAND (1898) 1940-09-15--1946-12-15  Björklund, C.J.      40
BRODERSKAP (1928) 1936-08-14--1942-02-28  Kilsmo, Karl      41
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1932-11-19--1970-03-02  Salomonsson, Carl      42
CIMBRISHAMNSBLADET (1857) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      43
DAGENS NYHETER (1864) 1922-01-02--1946-05-31  Dehlgren, Sten      44
DALADEMOKRATEN (1918) 1938-08-30--1952-04-30  Hallberg, Arvid      45
DALARNA (1926) 1936-12-11--1951-12-28  Backlund, Walfrid    T: ingen uppgift 1946-11-15--1949-07-01  46
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1940-10-03--1942-02-20  Gustavsson, Gottfrid      47
DALATIDNINGEN (1918) 1920-10-04--1950-03-14  Yngve, Johan Oskar    avled 1950-03-12  48
DALSLANDSBYGDEN (1948) 1918-04-16--1950-03-31  Larsson, Gustav      49
DEGERFORS TIDNING (1925) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      50
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1939-11-04--1940-01-20  Lindholm, Sven-Olov      51
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1940-01-27--1940-03-23  Heiersson, Torvald      52
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1940-03-30--1940-06-08  Lindholm, Sven-Olov      53
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1940-06-15--1941-01-18  Örström, Olof      54
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1937-11-05--1940-04-19  Stomberg, Sten      55
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1940-04-26--1945-09-28  Kessler, Sven      56
DOMNARVETS TIDNING (1939) 1939-02-21--1944-12-04  Lidman, Carl      57
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1935-03-18--1940-03-29  Stenstrand, Gösta      58
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1940-04-01--1940-08-28  ingen uppgift      59
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1940-08-30--1941-12-31  Ewerth, Erik G.      60
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1923-10-11--1957-10-29  Wassénius, Karl Gustaf    Lindedal, T 1960 11 11  61
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1929-09-30--1946-11-22  Sven Ahlberg      62
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1927-08-29--1946-11-30  Ingen uppgift    Den enda uppgift som finns är att Ernst Leonardh var andre redaktör fr o m 1930 och att han avled 1950 (T 1937-11-19, PM 1936, http://web.telia.com/~u43113716/leonardh.html). Både datum för när han tillträdde och avlutade den är okända.  63
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1939-07-05--1943-08-25  Ljungberg, Axel      64
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1920-10-28--1963-05-31  Selander, Anton      65
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1926-12-18--1943-08-05  Lindegren, Lars      66
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-01-03--1945-04-10  Vrang, Erik P.      67
FALU LÄNSTIDNING (1926) 1936-05-02--1941-12-31  Jönsson, Harald      68
FALUKURIREN (1894) 1931-03-10--1941-06-16  Östberg, Axel  redchef    69
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-07-07--1948-08-05  Karlgren, M.      70
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1933-01-28--1962-12-29  Malmborg, Oscar      71
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1940-01-04--1946-04-04  Zackrisson, Edv.      72
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Bentzer, Yngve    T: "redaktion"  73
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Ekström, Arthur    T: "redaktion"  74
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Lidman, Carl    T: "redaktion"  75
FOLKET (1906) 1920-03-10--1943-09-30  Jonsson, Conrad      76
FOLKETS DAGBLAD (1917) 1936-10-20--1940-08-30  Flyg, Nils      77
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1903-10-08--1945-01-13  Ljunggren, Elof  red    78
FRAMTIDSFOLKET (1936) 1936-10-23--1941-12-24  Blomqvist, John    79
FREDEN (1928) 1930-11-15--1941-04-03  Gyberg, Per J.    "I redaktionen"  80
FRIBYTAREN (1933) 1933-10-15--1945-01-15  Jönsson, Tage      81
GEFLE DAGBLAD (1895) 1919-01-13--1951-06-04  Modén, J. E.      82
GEFLEPOSTEN (1864) 1930-03-03--1941-04-12  Olson, Axel Reinhold      83
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1937-03-01--1955-12-31  Nilsson, Arthur      84
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1928-09-21--1950-10-31  Nilsson, Carl Oscar      85
GRENNA TIDNING (1858) 1926-09-15--1964-10-30  Petersson-Grennfelt, Axel Tage Valdemar      86
GÖTALANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-03-03--1941-12-29  ingen uppgift      87
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1917-06-05--1945-03-31  Segerstedt, Torgny      88
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1937-11-03--1949-09-30  Neander-Nilsson, Sanfrid      89
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-07-12--1953-06-05  Rhedin, Ivar    "För redaktionen:" 1918-07-12--09-13  90
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1934-11-01--1943-04-01  Anderson, Adolf    T 1934-11-03  91
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1963-01-11  Bertén, Johnny    Red.sekr t.o.m. 1943-04-01?  92
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1926-04-30--1969-02-16  Hjörne, Harry      93
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1932-10-01--1945-12-31  Malmström, Björn      94
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-03-02--1951-08-31  Hansson, J. A.      95
HALLAND (1876) 1931-07-14--1951-06-18  Hägge, Eric      96
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1938-01-12--1940-12-31  ingen uppgift      97
HALLANDS NYHETER (1919) 1927-10-05--1963-01-31  Janson, Gustaf Adolf    Tituleras chefredaktör 1959-01-24--1963-01-31  98
HALLANDSPOSTEN (1857) 1936-07-01--1965-03-01  Svipdag, Johan    Exakt tillträdesdatum osäker.  99
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1951-06-16  Hägge, Bengt      100
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1957-02-23  Bolmstedt, Albin      101
HAPARANDABLADET (1882) 1936-01-16--1944-05-20  Nikula, Eva    För delen Haaparannanlehti  102
HAPARANDABLADET (1882) 1936-01-16--1944-08-31  Örngrim, Karl      103
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1924-01-02--1974-06-30  Sommelius, Ove      104
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1931-04-15--1948-09-28  Areskoug, Gustaf      105
HEMMETS VÄN (1898) 1921-09-30--1969-06-12  Hällzon, Florentinus      106
HJO TIDNING (1885) 1938-10-21--1941-10-14  Engedal, Brage      107
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1921-12-01--1949-04-30  Ödegård, Verner      108
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1939-06-13--1941-11-13  Gussel, Gunnar      109
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1939-07-11--1972-12-30  Trolin, O.      110
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1946-12-31  Johansson, Botvid    Slutdatum okontrollerat.  111
HVETLANDA TIDNING (1873) 1939-04-03--1940-10-09  Nydahl, Gustav      112
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1935-01-02--1947-02-24  Palm, A. E.      113
HÄRJEDALEN (1937) 1937-12-13--1940-10-25  Häger, P. W.      114
HÄRJEDALEN (1937) 1940-10-28--1942-12-30  ingen uppgift      115
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1938-12-01--1943-04-16  Lindström, Arne      116
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1926-11-02--1949-10-01  Brodin, Richard      117
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1932-10-01--1947-08-30  Karlbrink, Håkan      118
IDROTTSBLADET (1910) 1915-04-19--1967-11-30  Tegnér, Torsten Elof Kristoffer      119
JORDBRUKAREN (1926) 1926-01-09--1943-02-27  Engström, Einar      120
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1961-06-17  Bjelle, E      121
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1945-03-31  Annér, Wilh.      122
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1918-03-16--1945-03-31  Annér, Wilhelm    Under långa perioder saknas redaktionsruta  123
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1935-01-01--1969-08-26  Hamrin, Yngve      124
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1932-11-03--1941-05-31  ingen uppgift      125
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1928-11-01--1947-12-31  Morhagen, Manfred      126
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1936-12-09--1952-04-02  Kihlström, Olof      127
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1922-10-16--1941-10-04  Sonesson, Ernst      128
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      129
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1939-02-20--1957-02-28  Ståhl, Manne      130
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1916-12-05--1944-08-15  Hellberg, Knut      131
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-03--1940-09-27  Ottosson, Malte      132
KINDAPOSTEN (1894) 1940-09-30--1946-07-01  Frid, Sven Lars      133
KLARÄLVSDALEN (1934) 1939-11-15--1940-01-13  Ollén, P.    även ansv. utg.  134
KLARÄLVSDALEN (1934) 1940-01-20--1941-09-27  Carlstedt, Håkan      135
KLIPPANS TIDNING (1938) 1938-11-01--1946-12-16  Ingen uppgift      136
KORRESPONDENTEN (1846) 1931-07-01--1941-05-29  Magnusson. O      137
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1937-08-06--1940-06-29  Hammarlund, K.O.      138
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1940-08-02--1944-03-17  Palm, Folke      139
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1932-11-18--1957-12-31  Elowsson, Nils      140
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1918-05-25--1952-01-16  Olofson, Sven      141
KRONOBERGAREN (1934) 1934-06-09--1944-11-30  Johansson, Anton      142
KROPPA TIDNING (1937) 1937-10-04--1945-09-03  Tegfors, Ivar      143
KUMLATIDNINGEN (1941) 1940-12-12--1944-06-30  Ljunggren, Elof      144
KURIREN (1921) 1923-12-31--1944-08-31  Sahlgren, Emil      145
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1936-04-01--1946-05-24  Swenson, Anders      146
LAHOLMS TIDNING (1931) 1940-01-03--1943-01-23  Sandblad, Carl-Eric      147
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1919-10-02--1960-10-13  Lech, Per      148
LANTARBETAREN (1921) 1936-10-21--1940-12-18  Netzén, Gösta      149
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1927-01-01--1962-12-22  Malmborg, Oscar Evald      150
LEVERANS NYHETER (1939) 1939-02-15--1940-04-17  Karlström, Karl Olof      151
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1941-11-29  Blom, Linkoln      152
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1928-03-08--1942-09-12  Waltman, Hübert    för redaktionen: K. S. och H. W. 1928-03-08--1931-05-28  153
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1930-07-05--1942-12-15  Sjöstrand, Martin      154
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1935-09-25--1956-03-31  Kjellman, James      155
LJUSDALS TIDNING (1896) 1936-11-16--1962-12-20  Bodin, Folke      156
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1941-06-03  ingen uppgift      157
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--1950-08-31  Andersson, Elon      158
LUDVIKA TIDNING (1910) 1934-09-01--1965-07-15  Lidman, Carl      159
LUNDS DAGBLAD (1897) 1939-02-03--1950-04-30  Åkerholm, Nils Gösta      160
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1935-09-27--1941-03-14  Ljunggren, Elof A.      161
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1938-07-04--1943-04-24  Nordin, Joel      162
LÄNSTIDNINGEN VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1928) 1938-12-01--1940-01-30  Pehrson, Ernst      163
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-08-20--1944-09-21  Gustafsson, E.    "Redaktör:"  164
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-08-20--1944-09-21  Nilsson, Ragn.    "Redaktör:"  165
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1936-12-08--1952-04-02  Kihlström, Olof      166
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1958-06-30  Björck, Gotthard      167
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1935-01-02--1949-07-18  Linderoth, Nils    Död 1949-07-19  168
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1926-12-31--1961-06-30  Säfstrand, Ivar  huvudred    169
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1935-02-11--1942-12-29  ingen uppgift      170
MISSIONSBANERET (1921) 1921-09-15--1949-09-15  Ahlbäck, Algot    1946-10-10--1949-09-15: "Redaktion:"  171
MORA TIDNING (1893) 1934-09-03--1965-07-16  Lidman, Carl      172
MORGONTIDNINGEN (1932) 1939-04-22--1940-12-31  Silferstolpe, Gösta  Huvudredaktör  173
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1957-11-01  Berglund, Helmer      174
MOTALAPOSTEN (1883) 1938-12-07--1943-09-03  Scheutz, Georg      175
NATIONELL TIDNING (1930) 1938-03-05--1942-01-03  Telander, Teodor      176
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1938-11-05--1968-03-30  Ljung, Claes-E.  chefredaktör  177
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1903-10-02--1944-06-30  Ljunggren, Elof      178
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1906-08-25--1940-09-13  Kristiansson, Carl Johan Julius      179
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1940-09-14--1962-09-23  Christiansson, Olof Fritiof      180
NORDHALLAND (1883) 1921-08-26--1953-09-30  Johansson, Fridolf    181
NORDMARKINGEN (1936) 1935-07-05--1942-05-11  Hellquist, Melvin      182
NORDSVERIGE (1919) 1922-01-13--1959-06-30  Johansson, Gustaw Adolf      183
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1939-06-02--1944-01-30  Berglund, Tore      184
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1932-07-15--1940-04-23  Johansson, Birger      185
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1940-04-26--1941-05-13  Thölén, Elof      186
NORRA SKÅNE (1900) 1904-01-28--1943-02-25  Persson, Per Axel      187
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1935-04-13--1952-12-31  Stärner, Zolo      188
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Betzer, Yngve    T: "redaktion"  189
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Ekström, Arthur    T: "redaktion"  190
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Lidman, Carl    T: "redaktion"  191
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1926-07-05--1951-10-13  Lundberg, Birger      192
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1924-07-21--1943-01-07  Lindgren, Hugo      193
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1929-05-16--1950-12-30  Börjesson, John Martin Didrik      194
NORRLANDS KÖPMANNATIDNING (1920) 1926-03-03--1942-02-19  ingen uppgift      195
NORRLANDSBLADET (1909) 1931-06-04--1953-11-05  Bäckman, Olof Rickard  Pastorn    196
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-10-04  Lindstam, Edvin      197
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1900-04-30--1941-04-12  Eriksson, Gustaf      198
NORRLANDSTIDNINGEN (1935) 1935-10-15--1949-06-15  Olson, O.      199
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1930-07-01--1947-07-31  Lövgren, O. W.      200
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1935-07-15--1940-06-30  Holmberg, Helmer    Thunborg, s. 171-172 & T jub.-nr 1966-11-12. Start- och slutdatum osäkra.  201
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1940-07-01--1944-10-27  Forsberg, Filip    T jub.-nr 1966-11-12. Startdatum osäkert.  202
NORRTELJE TIDNING (1880) 1934-10-02--1946-03-30  ingen uppgift      203
NY DAG (1930) 1934-07-01--1959-01-31  Johansson, Gustav    Uppgift om exakt datum när Johansson tillträder som huvudred. saknas. Endast årtal har fastställts.  204
NY TID (1892) 1933-07-01--1940-09-30  Lindström, Richard      205
NY TID (1892) 1940-10-01--1940-10-01  Walles, Kurt  redaktionssekreterare    206
NY TID (1892) 1940-10-02--1945-10-15  Olsson, K J      207
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1938-10-24--1942-09-30  Ekman, Ragnar      208
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1939-04-14--1973-12-31  Grundel, Gunnar  huvudred    209
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1918-08-16--1942-12-30  Alén, J.      210
NYA NORRLAND (1907) 1935-01-16--1949-02-14  Mäler, Karl      211
NYA SAMHÄLLET (1900) 1933-08-15--1946-11-07  Gustafsson, Gideon      212
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1940-01-02--1978-03-18  Ander, E. Gustav H  Direktör    213
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1930-07-02--1942-12-15  Sjöstrand, Martin      214
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-10-03--1941-11-28  Jansson, Erik      215
NYA VÄRNAMOTIDNINGEN (1926) 1935-11-30--1946-05-16  Sjöman, Harry      216
NYASTE SNÄLLPOSTEN (1882) 1938-10-06--1945-12-15  Martins, M      217
NYBRO TIDNING (1931) 1937-08-27--1981-07-03  Jonsson, Runer      218
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-02-08--1942-11-16  Berndt, Wilh.      219
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1938-05-20--1944-08-30  Landqvist, Olof      220
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1932-05-11--1941-05-30  Bjerking, Arvid      221
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1936-10-16--1961-10-28  Dahlberg, Sven      222
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1936-09-25--1969-12-30  Österling, Anders Johan  ansv.utg.  Angiven huvud- eller chefsredaktör saknas i tidningen.  223
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1911-12-06--1949-10-31  Olson, Axel      224
REFORMATORN (1887) 1939-10-01--1957-05-08  Elmgren, Sven    "Redaktion:" 1939-09-03--24; tf redaktör t.o.m. 1939-11-26, därefter redaktör  225
RINGAREN (1940) 1940-07-25--1940-12-15  Kihlström, Caj      226
RLF-TIDNINGEN (1938) 1939-11-30--1941-12-17  ingen uppgift      227
RONNEBYPOSTEN (1895) 1931-02-03--1968-12-31  Bengtsson, Oscar      228
SALA ALLEHANDA (1880) 1932-09-02--1964-11-30  Lindén, Alfred      229
SALAPOSTEN (1906) 1937-09-01--1941-05-15  Ericson, Alan      230
SALTSJÖBADEN (1908) 1930-07-04--1941-11-29  Blom, Linkoln      231
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1922-01-24--1955-10-28  Arbell, Nils      232
SIGNALEN (1900) 1937-01-07--1941-12-18  Lånström, Kurt Vilhelm      233
SIGTUNABYGDEN (1928) 1939-10-06--1944-07-14  Bergman, Karl      234
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1933-02-02--1968-12-30  Andersson, Torsten      235
SKARA TIDNING (1863) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo      236
SKARABORGAREN (1926) 1933-10-02--1944-11-29  Lanz, Karl      237
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1935-03-08--1940-06-28  Stjernqvist, O  redsekr    238
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1940-07-02--1943-08-28  Öfverbeck, P-E  redsekr    239
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1937-12-23--1966-03-31  Torgny, Leo    chefred 1955--1966  240
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1928-01-16--1958-04-16  Österdahl, Petrus      241
SKARAPOSTEN (1906) 1935-02-05--1949-10-28  Erneberg, Helge    chefred. 1948-11-12--1949-10-28  242
SKELLEFTEBLADET (1887) 1930-07-01--1947-03-31  Frick, Ivar      243
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1927-06-03--1951-12-28  Brügge, Lennart      244
SKOGSPROLETÄREN (1931) 1931-02-15--1940-02-15  Gegerfelt, Gustaf      245
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1928-10-17--1949-10-28  Andersson, Gerhard W.      246
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-10-01--1948-07-01  Karlbrink, Håkan      247
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1925-12-29--1949-12-31  Hagberg, Erik Rudolf      248
SKÅNSKA DAGBLADET (1888) 1928-03-01--1948-09-11  Berlin, Hjalmar      249
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1921-10-19--1952-12-31  Bergström, Karl      250
SMÅLAND RUNT (1924) 1936-10-03--1940-12-28  ingen uppgift      251
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1920-08-21--1944-02-29  Greén, Ernst      252
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1929-10-02--1941-06-05  Weiland, Hjalmar      253
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1935-09-03--1960-07-05  Ståhl, Erik      254
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1926-07-05--1958-12-31  Glans, Bernhard      255
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-10-31--1945-02-16  Malmquist, Bror      256
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1936-06-15--1941-12-15  Johansson, Allan      257
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1934-11-01--1966-12-31  Franzén, Gunnar      258
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1934-11-01--1945-12-29  Franzén, Gunnar      259
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1938-11-14--1958-09-30  Furhammar, Josef      260
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1936-11-24--1940-10-02  Höglund, Zeth      261
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-10-03--1942-09-30  Greitz, Bernhard    Greitz och Lindström anges som redaktörer, varav Greitz är chefredaktör och Lindström ansvarig utgivare.  262
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1940-10-03--1942-09-30  Lindström, Rickard      263
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1939-01-02--1943-04-16  Lindström, Carl Arne      264
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1960-12-24  Dusén, Einar A.      265
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1941-11-29  Blom, Linkoln      266
STOCKHOLMS HYRESLISTA (1882) 1925-08-14--1943-12-22  Lagercrantz, Claës Gustaf    osäker uppgift  267
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1954-06-30  Johansson, Philip      268
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1937-04-22--1948-01-31  Brilioth, Börje      269
STORMKLOCKAN (1909) 1940-01-15--1940-03-15  Forsberg, Filip      270
STORMKLOCKAN (1909) 1940-01-15--1940-11-15  Landin, Sven      271
STORMKLOCKAN (1909) 1940-12-01--1940-12-15  ingen uppgift      272
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1936-10-16--1949-01-14  Gustafsson, K. E.  chefred.    273
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1952-11-13  Lundberg, Ewald      274
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1914-07-01--1950-08-01  Alström, Olof      275
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1933-07-01--1940-03-30  Johansson, Henri      276
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1940-04-01--1943-02-27  Stenstrand, Gösta      277
SUNNEBYGDEN (1925) 1938-05-06--1940-12-03  Ollén, Dag      278
SUNNEBYGDEN (1925) 1938-05-06--1940-12-03  Ollén, Per    enl T: För redaktionen: Per Ollén, Dag Ollén  279
SUNNEBYGDEN (1925) 1940-12-04--1941-11-28  ingen uppgift      280
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-04-26--1941-11-29  Englund, Olof      281
SUNNETIDNINGEN (1923) 1940-03-02--1940-09-28  Eklöf, Axel      282
SVENSK KÖPMANNATIDNING (1911) 1927-01-04--1942-12-29  Hellberg, E.R.  "ansvarig utgivare"    283
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1930-11-15--1968-06-26  Johansson, Harry      284
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1908-01-07--1945-12-31  Schéel, Fritz      285
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-11-15--1946-12-06  Tomson, Ragnar    1946-10-25--1946-12-06 (annan titel: ansv. utg.)  286
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1934-12-01--1940-06-30  Trygger, Carl  chefred    287
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1940-07-01--1955-06-30  Anderson, Ivar  huvudred    288
SVENSKA FRÄLSNINGSARMÉNS TIDNING (1906) 1939-05-20--1941-12-06  Hultkrantz, S. Fru      289
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1932-05-20--1950-03-31  Sjunneson, Oscar    Ingen uppgift i T 1942-10-20--1949-07-01, utan i T 1950-03-31.  290
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1937-01-02--1946-08-31  Ollén, David      291
SVENSKA POSTEN (1873) 1919-07-03--1954-06-24  Hägg, Fritz      292
SYDHALLAND (1893) 1935-11-23--1940-12-20  Annerfors, Hugo      293
SYDHALLAND (1893) 1940-12-21--1940-12-21  Hägge, Eric    redaktör för en dag ?  294
SYDHALLAND (1893) 1940-12-22--1941-02-13  ingen uppgift      295
SYDPOSTEN (1923) 1923-09-05--1944-01-28  Nylander, Erik Oskar      296
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1935-06-16--1946-03-31  Lindskog, Claes    Startdatum osäkert. Se Lindskog 1948, s. 226  297
SYDSVENSKA KURIREN (1925) 1932-11-03--1941-05-31  ingen uppgift      298
SYDVÄSTRA SKÅNE (1937) 1937-10-11--1940-04-28  Ohlsson, Lars      299
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1921-12-01--1949-10-04  Törnkvist, Algot      300
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1933-09-05--1947-10-08  Gyllenstolpe, Axel Erik      301
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1939-04-03--1940-07-15  Nydahl, Gustav      302
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1940-07-17--1940-10-09  ingen uppgift      303
SÄTERS TIDNING (1907) 1934-05-29--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; i red även tidigare; chefred från 1949-02-19  304
SÄVSJÖTIDNINGEN (1940) 1940-10-11--1942-01-02  Ewerth, Erik G.      305
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1928-10-01--1954-06-30  Grandien, Hans      306
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1918-08-09--1947-02-24  Palm, A. E.      307
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1919-01-03--1948-11-30  Kihlström, Enoch  I redaktionen    308
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1938-02-14--1948-11-30  Vindevåg, Arthur  I redaktionen    309
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1940-12-02--1948-11-30  Vindevåg, Georg  I redaktionen    310
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1931-01-02--1952-12-31  Nelson, Hjalmar Engelbrekt      311
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1939-01-02--1956-05-31  Lindelöw, Josef      312
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1934-05-26--1965-07-15  Lidman, Carl    T: "redaktion"; från 1949-02-19 "chefredaktör"  313
SÖDRA FÖRSTADSBLADET (1927) 1927-07-30--1941-12-01  Blom, Linkoln    Blom avled 1941-12-01  314
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1939-04-01--1944-07-01  Elfström, Charles      315
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1927-10-01--1953-06-04  Rosenborg, Nils Emil      316
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1929-12-20--1942-11-26  Sjunneson, Oscar      317
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1935-08-01--1946-10-24  Appelkvist, Gustaf Restor      318
TIERPSPOSTEN (1892) 1935-02-16--1960-01-08  Viring, A.      319
TOMELILLA TIDNING (1905) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      320
TORSBYPOSTEN (1932) 1932-02-27--1940-12-05  Vitalis, Sven      321
TORSBYPOSTEN (1932) 1940-12-12--1941-01-30  ingen uppgift      322
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1939-12-29--1942-07-15  ingen uppgift      323
TRANÅS TIDNING (1892) 1931-12-23--1940-10-30  Berg, Bror      324
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-01--1940-11-12  ingen uppgift      325
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-13--1961-06-03  Ängbom, David      326
TRANÅSPOSTEN (1918) 1924-10-02--1962-04-15  Johnson, Axel      327
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1935-08-24--1969-07-01  Stahre, Sven      328
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1913-05-05--1954-12-31  Palmqvist, Gustaf      329
TRIUMF (1891) 1937-12-25--1960-12-27  Hermodsson, H.      330
TROLLHÄTTAN (1906) 1930-07-15--1944-09-29  Wengström, Erik    redaktionssekreterare 1930-07-15--1933-10-20  331
TROLLHÄTTEPOSTEN (1939) 1939-10-24--1940-01-29  Pehrson, Ernst      332
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1941-02-15  Nilsson, Johan Iwar      333
TROTS ALLT! (1939) 1939-10-07--1952-10-01  Nerman, Ture    "Redaktören hette ibland Per Edvin Svensk." Se; Nerman, T. sid. 94. Inga datum nämns dock. Inget nämns heller om detta i T.  334
TÄBY TIDNING (1940) 1940-10-05--1941-05-10  Peterström, Gösta      335
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1937-02-01--1942-06-13  Ljunggren, Einar  chefred    336
UMEBLADET (1847) 1939-05-03--1942-12-31  Dansk, Lennart      337
UPSALA (1845) 1939-01-02--1942-02-14  Ekelin, S.    1942-02-16--1942-04-10 saknas redaktörsuppgift.  338
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1903-06-04--1948-07-31  Johansson, Axel  red  1948-08-02--1950-10-31 ingen redaktör angiven.  339
VARBERGSPOSTEN (1894) 1910-12-23--1943-07-09  Andersson, Carl Leon.      340
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1959-01-29  Martin, Karl      341
VECKONYTT (1934) 1935-03-17--1940-12-12  Hördahl, Kurt      342
VECKOPOSTEN (1868) 1932-07-02--1956-06-28  Svärd, Arvid      343
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1920-05-04--1949-07-18  Linderoth, Nils      344
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1930-08-05--1953-12-31  Rydholm, Robert      345
WESTGÖTEN (1888) 1911-04-04--1940-03-30  Sewerin, Ernst      346
WESTGÖTEN (1888) 1940-04-02--1954-03-25  Johnsson, Henry      347
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1908-04-02--1948-10-14  Pers, Anders      348
VETLANDA NYHETER (1940) 1940-11-29--1943-05-26  Nydahl, Gustaf      349
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-07-27--1951-06-29  Tollby, W.      350
VIMMERBY TIDNING (1884) 1939-12-30--1940-09-27  Ottosson, Malte      351
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-09-30--1947-06-14  Frid, Sven Lars      352
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1927-12-14--1941-06-19  Karlson, Ragnar      353
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1935-01-02--1949-07-18  Linderoth, Nils Gustaf Hjalmar  Redaktör    354
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1920-07-03--1946-07-01  Sanden, John      355
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1933-11-02--1953-03-05  Forsvall, Joel      356
VÄRMLANDSBERG (1906) 1930-04-30--1959-03-30  Forsberg, Birger      357
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1930-09-01--1946-12-23  Kiellarson, Karl    även ansv. utg.  358
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1967-05-23  Johansson, K. W.      359
VÄSTANFORS-FAGERSTA TIDNING (1938) 1938-11-10--1947-12-30  Lindén, Alfred      360
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-05-24--1943-01-23  Lindberg, Elof      361
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1934-03-15--1949-04-15  Strömqvist, Wilhelm      362
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1927-11-04--1967-12-30  Rosén, Stellan      363
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-05-09--1949-10-25  Erneberg, Helge      364
VÄSTERGÖTLANDS VECKOTIDNING (1928) 1928-12-07--1940-03-29  Blomqvist, John      365
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1916-06-29--1943-12-16  Österström, Ivar      366
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1944-08-28  Engman, Bernhard      367
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1940-06-28  Sandblom, Rustan      368
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1940-07-01--1961-12-29  Stjernqvist, Olle      369
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1917-01-02--1946-04-26  Svensson, Otto      370
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1934-01-22--1940-10-14  Olsson, K.J.      371
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1940-10-15--1944-11-30  Elfving, Gösta      372
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1949-09-06  Olovson, Emil      373
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1933-08-31--1971-01-01  Olsson, Anton O      374
VÄSTRA FÖRSTÄDERNA (1939) 1939-12-08--1940-01-26  Sandahl, E.      375
VÄSTRA FÖRSTÄDERNA (1939) 1940-02-02--1940-08-15  Wahlstedt, Carl      376
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1939-09-03--1953-05-29  Trolin, O.      377
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-12-12--1940-12-12  ingen uppgift      378
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-12-19--1943-04-02  Starck, K. W.    Skövde  379
VÄSTRA SVERGES ARBETARBLAD (1940) 1940-12-19--1944-04-21  Andersson, Gunnar    Göteborg  380
VÄSTRA SVERGES LANTMANNATIDNING (1905) 1939-11-25--1940-04-13  Hjörne, Harry  "ansvarig utgivare"    381
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-08-25--1955-01-31  Westin, Nils Johan Melker      382
YSTADS DAGBLAD (1934) 1939-03-06--1944-11-30  Göranson, Harald      383
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1927-11-08--1942-12-21  Jakobsohn, Sven Gustaf Adolf  ansv. utg.  slutdatum osäkert; ingen uppg. i tidningen  384
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1939-03-13--1948-10-20  Åkerberg, V      385
ÖLANDSBLADET (1868) 1918-07-31--1966-12-31  Sjöholm, Sven Erik  Chefredaktör    386
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1938-10-24--1943-01-14  Rosén, Ernst Georg  Chefredaktören    387
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-11-21--1941-11-21  Mattsson, Carl      388
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1933-09-01--1950-12-27  Olsson, Olof Anton      389
ÖREBROKURIREN (1902) 1913-04-14--1950-08-29  Åkerberg, H.      390
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1930-05-01--1951-08-04  Manfred, Axel  Redaktör  Minnesruna T 1951-08-06  391
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1933-02-08--1965-04-30  Andersson, Axel      392
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1935-09-05--1943-02-27  Forsberg, Tage      393
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1930-07-01--1940-06-29  Anderson, Ivar      394
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1940-07-01--1959-05-30  Hadarson, Hadar      395
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1919-05-19--1954-09-30  Ward, Karl      396
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1918-05-21--1954-03-31  Magnusson, Edvin      397
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1930-07-01--1953-05-09  Ridderstad, Eskil    Startdatum enl. "Östgöta correspondenten 150 år". På T fr.o.m. 1949-09-24.  398
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-05-15--1963-12-30  Wallin, Fridolf      399
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1930-11-17--1940-11-22  Frid, Sven      400
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1940-11-25--1947-09-10  Gunnarsson, J.      401
ÖSTGÖTATIDNINGEN (1936) 1936-08-01--1941-07-31  Lundström, Birger      402
ÖSTGÖTEN (1874) 1935-12-02--1941-04-30  Thylin, Henning    T 1935-11-26, s.5; 1935-12-02, s.4. I red.rutan fr.o.m. 1935-12-17  403
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1934-10-16--1960-01-05  Viving, Alfred      404
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1928-06-16--1947-11-01  Malmborg, Adolf      405

Sidan skapad Thu Feb 29 19:29:53 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond