Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1924-01-01- -1924-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    2
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  3
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  4
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  5
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    6
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  7
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    8
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    9
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  10
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    11
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  12
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  13
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  14
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    15
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    16
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  17
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    18
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    19
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  20
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  21
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  22
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  23
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  24
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  25
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  26
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    27
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    28
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  29
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  30
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  31
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  32
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  33
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  34
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  35
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    36
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  37
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  38
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  39
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  40
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  41
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    42
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    43
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    44
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    45
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    46
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  47
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  48
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  49
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  50
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  51
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  52
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    53
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  54
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    55
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  56
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  57
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  58
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  59
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  60
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  61
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    62
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  63
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  64
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  65
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  66
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  67
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    68
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    69
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    70
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    71
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  72
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    73
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  74
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  75
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  76
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  77
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  78
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    79
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  80
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  81
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  82
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  83
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    84
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    85
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  86
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  87
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  88
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  89
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    90
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  91
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  92
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    93
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  94
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  95
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  96
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  97
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  98
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  99
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  100
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    101
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    102
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    103
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  104
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  105
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  106
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  107
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  108
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  109
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    110
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    111
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  112
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  113
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  114
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  115
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    116
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  117
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  118
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  119
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  120
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    121
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  122
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    123
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  124
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  125
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  126
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    127
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  128
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  129
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  130
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  131
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  132
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  133
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-01--1924-12-31  opolitisk  "självständig tidning; front mot statsbaneledning- och organisation, i sin nuvarande, fullkomligt ohållbara gestalt" T: 1919-09-20  134
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  135
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  136
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  137
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  138
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  139
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    140
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    141
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  142
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  143
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    144
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    145
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  146
DALABLADET (1918) 1917-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT 1918, 1920-1923  147
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-01-01--1924-12-31  moderat konservativ  SVAT  148
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  149
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    150
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    151
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  152
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  153
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    154
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  155
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    156
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  157
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  158
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  159
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    160
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT 1920--1924; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  161
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-01-01--1925-12-31  neutral  T: 1918-11-23, SVAT  162
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  163
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  164
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  165
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  166
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  167
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  168
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  169
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  170
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  171
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    172
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    173
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1919-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT  174
ODALBONDEN (1919) 1919-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  175
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  176
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  177
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  178
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    179
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  SKAT 1921-1923. "Följaktligen komma vi icke heller själva att göra oss till tolkar för någon viss meningsriktning i politiskt avseende eller ställa oss i tjänst hos någon viss grupp av samhällets invånare"1920-10-15 s 1.  180
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  Tollin  181
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1920-01-01--1925-12-31  vänster  SVAT  182
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  183
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  184
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  185
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  186
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    187
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  188
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  189
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  190
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  191
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  192
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  193
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  194
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    195
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--  frisinnad    196
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1921-01-01--  moderat  SVAT  197
DALADEMOKRATEN (1918) 1921-01-01--  socialdemokratisk    198
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1921-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT  199
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1921-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1925  200
KVINNORNAS TIDNING (1921) 1921-01-01--1925-12-31  neutral  T 1921-11-17, s. 1, sp. 2. SVAT 1922-1925.  201
NYA FOLKETS RÖST (1918) 1921-01-01--1925-12-31  socialistisk  SVAT 1921-1925, SKAT 1921-1922.  202
KARLSHAMN (1871) 1921-01-01--1928-12-31  frisinnad  SVAT 1921--1928  203
RÖDA RÖSTER (1919) 1921-01-01--1930-12-31  kommunistisk  204
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1921-01-01--1930-12-31  national liberal  SVAT  205
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1921-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT; 1927 neutral enl. Tollin, 1931 politiskt fri enl. T  206
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1921-01-01--1933-12-19  Sveriges socialistiska parti, sektion av Komintern    207
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1921-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1935  208
RONNEBY TIDNING (1912) 1921-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1936  209
BERGSLAGSKURIREN (1921) 1921-01-01--1936-12-31  neutral  har dock en allmänt borgerlig hållning.  210
KALMAR LÄNS-KURIREN (1923) 1921-01-01--1942-12-31  kommunistisk    211
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1921-01-01--1947-12-31  neutral    212
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1921-01-01--1951-12-31  frisinnad    213
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1952  214
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-01-01--1959-12-31  frisinnad  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1956, TS 1957-1959  215
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1921-01-01--1964-12-31  moderat    216
KURIREN (1921) 1921-01-01--1965-12-31  socialdemokratisk  T, enligt Tollin socialistisk 1922-1930, socialdem. fr.o.m.1931  217
MISSIONSBANERET (1921) 1921-01-01--1979-12-31  oberoende  "ämna vi ick intaga andra allmänna nyheter än dem, som på ett eller annat sätt kunna vara av intresse ur tros-eller missionssynpunkt." 1921-09-15 s 1.  218
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1921-01-01--1991-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1921--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1991  219
FRYKSDALSPOSTEN (1922) 1922-01-01--1924-12-31  frisinnad    220
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1922-01-01--1924-12-31  frisinnad  SKAT 1922--1923, SVAT 1924  221
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1922-01-01--1924-12-31  liberal  SVAT  222
TUNABYGDEN (1922) 1922-01-01--1924-12-31  socialdemokratisk  T: "arbetartidning" 1922-10-06  223
SKARABORGSTIDNINGENS VECKOBLAD (1922) 1922-01-01--1925-12-31  frisinnad, förbudsvänlig    224
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1922-01-01--1925-12-31  kommunistisk  SKAT 1922-1923, SVAT 1922-1925  225
VÅRT LAND OCH FOLK (1915) 1922-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  226
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1922-01-01--1927-12-31  neutral  SKAT 1922--1923; SVAT 1924--1927  227
ÖSTRA VÄRMLANDS NYHETER (1922) 1922-01-01--1927-12-31  radikal  SVAT  228
LANTMANNAPOSTEN (1909) 1922-01-01--1934-12-31  neutral  SKAT  229
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1922-01-01--1936-12-31  frisinnad    230
LUNDS DAGBLAD (1897) 1922-01-01--1938-07-31  höger    231
SALA ALLEHANDA (1880) 1922-01-01--1938-12-31  moderat  SVAT  232
MELLERSTA SVERIGES JORDBRUKARTIDNING (1922) 1922-01-01--1942-12-31  opolitisk    233
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1922-01-01--1945-12-31  neutral  SVAT  234
SYDPOSTEN (1923) 1922-01-01--1946-12-31  obunden  T: 1922-11-25  235
BORÅS NYHETER (1922) 1922-01-01--1949-12-31  frisinnad    236
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1922-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    237
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1922-01-01--1957-12-31  moderat  SVAT, TS  238
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1922-01-01--1990-12-31  kommunistisk  SKAT 1921-1923, SVAT 1924-1945, TS 1946-1967, 1979-1990  239
NYA NORRLAND (1907) 1922-01-01--1999-12-31  socialdemokratisk  Förmodligen angav tidningen sin politiska tendens till Å = Ångermanland en period våren 1992  240
ARBETAREN (1922) 1922-01-01--2006-12-22  syndikalistisk    241
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1923-01-01--  liberal  SVAT  242
REVONTULET (1923) 1923-01-01--1924-12-31  kommunistisk  SKAT 1923, SVAT 1924. Uppgiften gäller Norrskensflamman (1906).  243
VÄRNAMOPOSTEN (1922) 1923-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1923, SVAT 1924  244
YSTADSTIDNINGEN SYDSKÅNE (1923) 1923-01-01--1924-12-31  moderat  T 1923-10-02; "...ett självständigt borgerligt organ." T 1923-12-15  245
SUNNETIDNINGEN (1923) 1923-01-01--1924-12-31  neutral    246
BOULEVARDEN (1923) 1923-01-01--1924-12-31  obunden  "fri och obunden i alla avseenden" T 1923-09-22  247
VIGGEN (1923) 1923-01-01--1924-12-31  obunden  "obunden boulevardtidning" T Valborgsmässonr s. 2.  248
HUDDINGE TIDNING (1923) 1923-01-01--1924-12-31  opolitisk    249
NYA ROSLAGSBLADET (1923) 1923-01-01--1924-12-31  opolitisk  T 1923-08-21  250
SÖNDAGSJOURNALEN (1924) 1923-01-01--1924-12-31  opolitisk    251
TROLLHÄTTANS ARBETARTIDNING (1923) 1923-01-01--1924-12-31  socialistvänster    252
GÖTEBORGS AFTONBLAD (1923) 1923-01-01--1926-12-31  moderat  SVAT  253
VINGÅKERSPOSTEN (1923) 1923-01-01--1928-12-31  höger  Tollin  254
ARBOGAPOSTEN (1923) 1923-01-01--1929-12-31  frisinnad    255
SKENINGEBYGDEN (1923) 1923-01-01--1930-12-31  politiskt neutral    256
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1923-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1923, SVAT 1924--1931  257
NORRA SKÅNE (1900) 1923-01-01--1934-12-31  moderat frisinnad  SVAT  258
TIDEVARVET (1923) 1923-01-01--1936-12-31  frisinnad  "en arena, där män och kvinnor jämbördigt strida för en liberal åskådning". T: 1923-11-24  259
NORRLANDSKURIREN (1922) 1923-01-01--1936-12-31  socialistisk  SKAT 1923, SVAT 1924-1936  260
MINARETEN (1923) 1923-01-01--1938-12-31  radikal  enl tidningen: "radikal boulevardtidning"; motto: "Att lida och tiga är silver, men kämpa mot orätt är guld!"  261
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1923-01-01--1945-12-31  moderat  SVAT 1923--1945  262
SYDPOSTEN (1923) 1923-01-01--1946-12-31  frisinnad  SKAT  263
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1923-01-01--1947-12-31  neutral    264
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1923-01-01--1953-12-31  opolitisk  "organ för den frikyrkliga verksamheten". T, nr 1, 1923, odaterad  265
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1923-01-01--1962-12-31  moderat  SVAT  266
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1923-01-01--1970-12-31  opolitisk  267
ÖLANDSBLADET (1868) 1923-01-02--1928-12-31  bondetidning    268
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1924-01-01--  moderat  SVAT 1924--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1994  269
UPSALA (1845) 1924-01-01--1924-12-31  borgerlig  SVAT  270
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1924-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT  271
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1924-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT  272
NYA SMÅLAND (1923) 1924-01-01--1924-12-31  kommunistisk  SVAT 1924  273
ELFSBORG (1924) 1924-01-01--1924-12-31  konservativ  "... ty jag har rätt och slätt velat föra konservatismens talan" T: 1924-07-31  274
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1924-01-01--1924-12-31  liberal    275
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1924-12-31  liberal  Tollin  276
KATRINEHOLMSPOSTEN (1923) 1924-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  277
LULEÅTIDNINGEN KURIREN (1924) 1924-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1924. För Norrbottenskuriren.  278
RIKET DAGENS TIDNING (1922) 1924-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT  279
FOSTERLANDSVÄNNEN (1888) 1924-01-01--1924-12-31  neutral    280
SÖNDAGSTIDNINGEN FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN (1923) 1924-01-01--1924-12-31  neutral  SVAT 1924  281
KUNGÄLVSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1924-12-31  opolitisk  "så färglös som möjligt" T: 1924-08-01  282
MIDDAGSPOSTEN (1924) 1924-01-01--1924-12-31  opolitisk  Tollin  283
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1924-01-01--1924-12-31  socialistisk  SVAT  284
LANDSBYGDSPRESSEN (1924) 1924-01-01--1925-12-31  bondeförbundet    285
BOHUSLÄNS ANNONSBLAD (1924) 1924-01-01--1925-12-31  borgerlig  286
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1924-01-01--1925-12-31  höger  SVAT  287
DEN NYA POLITIKEN (1924) 1924-01-01--1925-12-31  kommunistisk  SAT 1925  288
NU (1924) 1924-01-01--1925-12-31  oberoende  "/.../ oberoende av alla partier, kotterier och personliga intressen och kan fördenskull föra sitt fullkomligt fria språk /.../" T. 24-11-25.s1  289
NYA EKONOMISKA POLITIKEN (1927) 1924-01-01--1925-12-31  oberoende  "Partipolitiska spekulationer, som endast kunna gagna själviska särintressen eller på samhällets bekostnad gynna vissa klasser, komma icke att beredas rum inom denna tidnings spalter /../" T. 1927-05-15 s 1.  290
TÄBYPOSTEN (1924) 1924-01-01--1925-12-31  opolitisk  T 1924-12-20  291
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1924-01-01--1926-12-31  liberal  datum osäkra  292
NYA POSTEN (1903) 1924-01-01--1927-12-31  moderat  SVAT  293
LILLA EDETS TIDNING (1923) 1924-01-01--1927-12-31  neutral  SVAT  294
NÖJESJOURNALEN (1924) 1924-01-01--1927-12-31  opolitisk  T 1924-01-06: "fri från varje tendens"  295
KORRESPONDENTEN (1846) 1924-01-01--1928-12-31  liberal    296
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1924-01-01--1928-12-31  socialistisk  SVAT 1924--1928  297
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1924-01-01--1930-12-31  bondeförbundet  SVAT  298
KÄVLINGE TIDNING (1924) 1924-01-01--1930-12-31  höger  SVAT 1925--1930  299
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1930-12-31  ingen uppgift  SVAT  300
HÖGANÄS DAGBLAD (1924) 1924-01-01--1930-12-31  moderat  SVAT  301
ÖSTGÖTEN (1874) 1924-01-01--1931-12-31  liberal  SVAT  302
VÄRNAMOBLADET (1922) 1924-01-01--1933-12-31  frisinnad  SVAT  303
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1924-01-01--1935-12-31  höger  SVAT 1924-1935. T höger t.o.m. 1935-07-31.  304
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1924-01-01--1936-12-31  höger    305
GOTLÄNNINGEN (1884) 1924-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  306
SÖDRA ÄLVSBORG (1922) 1924-01-01--1939-12-31  frisinnad  SVAT  307
NORDHALLAND (1883) 1924-01-01--1940-12-31  moderat  SVAT  308
SMÅLAND RUNT (1924) 1924-01-01--1940-12-31  opolitisk  "Innehåller uppgift om tågtider och turlistor för ångbåtslinjer samt automobilrouter som beröra Småland" T, juni 1924  309
SUNNETIDNINGEN (1923) 1924-01-01--1941-12-31  frisinnad    310
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1924-01-01--1943-12-31  liberal  SVAT  311
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1924-01-01--1944-12-31  moderat  SVAT 1924--1942, TS 1943--1944  312
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1924-01-01--1945-12-31  moderat  Annonstaxan 1924-1939, SVAT 1931-1945  313
BAROMETERN (1841) 1924-01-01--1945-12-31  moderat konservativ    314
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1924-01-01--1945-12-31  neutral    315
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-01--1947-12-31  moderat    316
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1924-01-01--1948-12-31  liberal  TS-boken  317
NORDSVERIGE (1919) 1924-01-01--1956-12-31  bondeförbundet    318
NY TID (1892) 1924-01-01--1966-06-14  socialdemokratisk    319
DAGENS NYHETER (1864) 1924-01-01--1973-12-31  liberal  SKAT 1924--1930; SVAT 1931--1956; TS 1957--1969; SVAT 1970--1973  320
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-01-01--2003-12-31  socialdemokratisk  SVAT 1924, SKAT 1925--1930, SVAT 1931--1945, TS 1946--1969, SVAT 1970--1978, TS 1979--  321
NYNÄSHAMNS VECKOBLAD (1924) 1924-08-15--1924-12-19  opolitisk    322

Sidan skapad Sat Feb 24 10:44:23 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond