Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Politisk tendens
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Politisk tendens


Politisk tendens på för titlar på    1920-01-01- -1920-12-31
Sortering: Startdatum

Tidningstitel Period Politisk tendens KommentarRad
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1878-01-01--1930-12-31  frisinnad  SVAT  1
NATIONALKURIREN (1893) 1893-03-10--1922-09-29  neutral  T 1893-03-10: "kommer icke att befatta sig med politiska, sociala och kyrkliga frågor"; T 1899-01-06, s.1, sp.1: "yttrar sig inte i någon som helst fråga af politisk art"; SVAT 1914--1918, 1920--1922  2
ARVIKA NYHETER (1895) 1896-01-01--1935-12-31  frisinnad    3
LEDSTJÄRNAN (1898) 1898-01-01--1931-12-31  politiskt obunden  "... att verka för vördnad för gudomlig och mänsklig lag; att mana till kärlek till Gud, konung och fosterland, till sanning och rätt..." [1910-01-13]"... "Ledstjärnan är icke förespråkare för något visst parti" [1928-01-05]  4
SVENSKA LANDTMANNATIDNINGEN (1898) 1899-01-01--1920-12-31  neutral  SKAT  5
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1900-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    6
SALA ALLEHANDA (1880) 1900-01-01--1921-12-31  liberal  T 1900-01-02, SKAT, SVAT  7
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1900-01-01--1921-12-31  moderat liberal    8
FIGARO (1878) 1900-01-01--1925-12-31  oberoende  "oppositionell, uppåt och nedåt, mot Kungl. Maj:t och öfrig allmoge" T: 1900-01-06  9
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT  10
KRISTINEHAMNSTIDNINGEN (1880) 1900-01-01--1926-12-31  frisinnad    11
SÖDERTÄLJE TIDNING (1891) 1900-01-01--1930-12-31  frisinnad  T: 1900-01-03  12
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  höger    13
KINDAPOSTEN (1894) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    14
TJUSTS TIDNING (1886) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900-1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  15
WESTMANLANDS ALLEHANDA (1887) 1900-01-01--1939-12-31  moderat    16
VIMMERBY TIDNING (1884) 1900-01-01--1939-12-31  moderat  1900--1910 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  17
SIGNALEN (1900) 1900-01-01--1941-12-31  socialdemokratisk  1935-03-14 uppmanas medlemmarna i förbundet att rösta socialdemokratiskt. Winberg var SD-riksdagsledamot, Severin likaså.  18
FALUKURIREN (1894) 1900-01-01--1944-12-31  frisinnad  T 1900 01 03, SKAT 1906-1923, SVAT 1911-1943, TS-boken 1944; Liberal: GUM 1911, GUM 1913  19
HANDELSTIDNINGENS VECKOBLAD (1896) 1900-01-01--1946-12-31  liberal    20
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-01--1954-12-31  moderat    21
NYA SAMHÄLLET (1900) 1900-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk  T 1900, SKAT 1906-1910, SVAT 1911, SKAT 1912-1923. SVAT 1924-1954  22
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-01--1973-09-08  liberal    23
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1900-01-02--1923-12-31  frisinnad  24
ARBETET (1887) 1900-01-02--1995-09-04  socialdemokratisk    25
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1901-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1901-1910, SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1929  26
JÄMTLANDSKURIREN (1901) 1901-01-01--1945-12-31  frisinnad  T 1901, SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945  27
ÅSBO HÄRADERS TIDNING (1901) 1901-12-17--1938-10-31  moderat  Uppgift om politisk tendens finns för 1913--1926 (SVAT), och 1931 (USTT). I övrigt kan man anta att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867).  28
HULTSFREDSPOSTEN (1902) 1902-01-01--1939-12-31  moderat  1902--1905 saknas uppgift i SVAT, men beteckningen torde stämma.  29
ÖREBROKURIREN (1902) 1902-01-01--1986-12-31  socialdemokratisk  Tollin, 1911, 1915-23 SKAT, 1911-13 GUM, SVAT, 1923-1986 SVAT  30
VÄNERSBORGSPOSTEN HALVVECKOUPPLAGAN (1902) 1904-01-01--1921-12-31  frisinnad    31
SVENSKA TRIBUNEN (1906) 1905-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT 1916, SKAT 1910, 1915, 1917." I politiskt och socialt hänseende intaga vi en frisinnad ståndpunkt."T 1905-11-22, s 1.  32
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1905-01-01--1966-12-31  socialdemokratisk  Tollin 1905--1966, SVAT 1906--1926, TS 1941--1965.  33
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1906-01-01--  moderat konservativ    34
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  35
KARLSHAMN (1871) 1906-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920  36
NYA FOLKVILJAN (1906) 1906-01-01--1920-12-31  socialistisk  T 1906-03-29; SKAT 1918, 1920; Ts undertitel  37
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1906-01-01--1923-12-31  liberal  SKAT, SVAT  38
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1906-01-01--1924-12-31  frisinnad    39
HALLANDS TIDNING (1889) 1906-01-01--1929-12-31  moderat konservativ  SKAT, SVAT  40
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1906-01-01--1931-12-31  moderat liberal  SKAT 1906-1924, SVAT 1925-1931  41
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1910; SVAT 1911-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1934  42
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1906-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1906-1923, SVAT 1924-1933  43
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1906-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1915--1918, 1920--1922, SVAT 1925--1935  44
TRANÅS TIDNING (1892) 1906-01-01--1935-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1935  45
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1906-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920-23; GUM 1911; SVAT 1916-18, 1920-36  46
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1906-01-01--1937-12-31  moderat konservativ    47
RONNEBYPOSTEN (1895) 1906-01-01--1945-12-31  moderat  SKAT 1906, 1908, 1910, 1912, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945  48
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  49
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1906-01-01--1948-12-31  frisinnad  SKAT, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1948  50
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1906-01-01--1948-12-31  moderat  SKAT 1906--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1948  51
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1906-01-01--1952-12-31  frisinnad  T 1906-08-18; SVAT 1911, 1912; TS 1942-52  52
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1906-01-01--1962-12-31  neutral    53
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1906-01-01--1967-12-31  moderat    54
FOLKET (1906) 1906-01-03--1982-09-30  socialdemokratisk    55
VERNAMOPOSTEN (1899) 1907-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  SKAT 1908, SVAT 1911--1920  56
SMÅLANDSPOSTENS VECKOBLAD (1883) 1907-01-01--1922-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1910; SVAT 1911--1922  57
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1907-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  SKAT 1907--1911; SVAT 1911--1923  58
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-01-01--1954-12-31  socialdemokratisk    59
FOLKETS TIDNING (1857) 1908-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1908, 1910; SVAT 1911--1916, 1920  60
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ    61
STOCKHOLMS DAGBLAD (1824) 1908-01-01--1920-12-31  moderat konservativ  Tollin; SKAT 1911; SVAT 1916-18, 1920  62
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1908-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  SKAT 1908, 1910, 1912, 1915-18, 1920  63
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1908-01-01--1920-12-31  vänster  SKAT 1908, 1910, SVAT 1911-1918, 1920.  64
NYA VARATIDNINGEN (1904) 1908-01-01--1922-12-31  frisinnad    65
BRAND (1898) 1908-01-01--1925-12-31  socialdemokratisk    66
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1908-01-01--1930-12-31  frisinnad  SKAT 1908, SVAT 1910--1930  67
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1908-01-01--1931-12-31  höger  Tollin;enl tidningen: "skyddsvänlig, fosterländsk, fri och självständig"  68
AVESTAPOSTEN (1898) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914--1922; SVAT 1911, 1913--1923, 1925--1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; Moderat SKAT 1923, SVAT 1924; Neutral USTT 1931--1932  69
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  70
MORA TIDNING (1893) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1915-1923; SVAT 1911, 1916-1935; GUM 1911, 1913; Liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931-1932  71
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1908-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SKAT 1908, 1910, 1914-1923; SVAT 1911, 1913-1935; GUM 1911, 1913; liberal SKAT 1912; neutral USTT 1931, 1932  72
SKARAPOSTEN (1906) 1908-01-01--1936-12-31  moderat    73
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1908-01-01--1939-12-31  frisinnad  Tollin  74
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1908-01-01--1947-12-31  frisinnad    75
SALTSJÖBADEN (1908) 1908-01-01--1948-12-31  neutral  "Saltsjöbaden blir ingen politisk tidning" "öka den samhälleliga såväl som enskilda trefnaden" T: 1908-12-19. Neutral enl. SVAT 1911 & 1912.  76
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1908-01-01--1951-12-31  moderat  SVAT, SKAT  77
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1908-01-01--1970-12-31  högerpartistisk  SKAT 1908--1923, SVAT 1924--1945, TS 1945--1969, SVAT 1970  78
AFTONTIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1920-12-31  frisinnad    79
FRYKSDALSBYGDEN (1909) 1909-01-01--1921-12-31  frisinnad    80
VÄSTGÖTATIDNINGEN (1909) 1909-01-01--1922-12-31  frisinnad    81
ROSLAGENS NYHETER (1909) 1909-01-01--1923-12-31  moderat konservativ  T: 1909-10-25  82
DALPILEN (1854) 1909-01-01--1926-12-31  moderat  T 1909-12-21; SVAT/SKAT; GUM 1911, 1913  83
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1910-01-01--  liberal  SKAT 1910, 1912; SVAT 1915--1917, 1948--  84
NYA TIDAHOLMSTIDNINGEN (1910) 1910-01-01--1920-12-31  frisinnad    85
LYSEKILSKURIREN (1901) 1910-01-01--1921-12-31  socialdemokratisk  Tollin, SVAT  86
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1910-01-01--1922-12-31  moderat liberal    87
JÄMTLANDSPOSTEN (1885) 1910-01-01--1925-12-31  moderat  SKAT 1910; SVAT 1911; SKAT 1912--1925  88
VÄSTGÖTA-DALS TIDNING (1908) 1910-01-01--1927-12-31  moderat    89
JÖNKÖPINGS LÄNS TIDNING (1910) 1910-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1910--1923, SVAT 1924--1934  90
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1910-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1910-1923; SVAT 1938  91
BOHUSPOSTEN (1910) 1910-01-01--1952-12-31  moderat  enligt SVAT och tidningen (återkommande), enligt Tollin dock höger fr.o.m. 1936  92
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1910-01-01--1955-12-31  moderat  Tollin  93
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1910-01-01--1964-10-21  moderat liberal  SKAT, SVAT  94
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1910-01-01--1975-12-31  opolitisk    95
IDROTTSBLADET (1910) 1910-07-01--1978-12-20  opolitisk    96
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1911-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  97
VÄSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1911) 1911-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk  GUM 1911, SVAT  98
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1911-01-01--1921-12-31  moderat  SVAT 1911, SKAT 1914--1921  99
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-01-01--1924-12-31  frisinnad    100
LANDSBYGDEN (1911) 1911-01-01--1926-12-31  bondeförbundet    101
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1911-01-01--1929-12-31  moderat  SVAT  102
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1911-01-01--1933-12-31  moderat    103
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  104
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1911-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT." till sin politiska åskådning är Örebro Dagblad lika utpräglat fosterländskt som ärligt framstegsvänligt." T 1900-12-01.  105
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-01-01--1936-12-31  neutral  SKAT 1911--1923, SVAT 1924--1936  106
SOCIALDEMOKRATEN (1885) 1911-01-01--1942-12-31  socialdemokratisk  1911-1913, 1924-1942 SVAT  107
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1911-01-01--1943-12-31  moderat  SVAT 1911; SKAT 1912--1923; SVAT 1924--1943  108
SALAPOSTEN (1906) 1911-01-01--1945-12-31  frisinnad    109
ENGELHOLMS TIDNING (1867) 1911-01-01--1946-11-30  moderat  Uppgifterna hämtade från SVAT. [Kolla]  110
HALLÄNDINGEN (1903) 1911-01-01--1959-12-31  moderat  SVAT, TS, Gum, Tollin  111
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1911-01-01--1965-12-31  moderat  GUM 1911, SVAT 1913--1924, TS 1941--1965  112
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1911-01-01--1979-12-31  frisinnad  SKAT 1911--1943, SVAT 1944--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1969, SVAT 1970--1979  113
HÖRBY DAGBLAD (1911) 1911-12-01--1931-12-31  höger    114
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1912-01-01--  liberal    115
ODLAREN (1912) 1912-01-01--1920-12-31  fri och obunden  "Fri och obunden tidning" T 1917-12-22  116
RONNEBY TIDNING (1912) 1912-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT 1912, 1915--1918, 1920  117
KUNGSBACKATIDNINGEN (1905) 1912-01-01--1921-12-31  frisinnad  SVAT  118
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1912-01-01--1922-12-31  frisinnad  1912-1918, 1920-22 SVAT  119
SÖRMLANDSPOSTEN (1893) 1912-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT 1912-1918, 1920-1923  120
KULLABYGDEN (1912) 1912-01-01--1924-10-16  moderat  Uppgifter finns från SVAT för 1915--1924. Övriga utgivningsår har ej kunnat kontrolleras men det är sannolikt att tidningen hade samma politiska tendens som modertidningen, Engelholms Tidning (1867)  121
KATRINEHOLMS TIDNING (1887) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914-1918, 1920-1923, SVAT 1911, 1913, 1924.  122
TIDNING FÖR FALU LÄN OCH STAD (1839) 1912-01-01--1924-12-31  moderat  SVAT  123
JÖNKÖPINGS LÄNS NYHETS- OCH ANNONSBLAD (1910) 1912-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1926  124
HALLAND (1876) 1912-01-01--1931-12-31  moderat    125
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1912-01-01--1931-12-31  moderat  SKAT 1912, 1914--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1931  126
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1912-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT 1912-1913, SKAT 1914-1923, SVAT 1924-1936  127
BORÅS TIDNING (1838) 1912-01-01--1938-12-31  moderat    128
HVETLANDA TIDNING (1873) 1912-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT 1912, SVAT 1918--1940  129
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1912-01-01--1941-12-31  moderat  SVAT, TS  130
TORSHÄLLA TIDNING (1907) 1912-01-01--1946-12-31  moderat  SKAT 1912; SVAT 1914-1918, 1920-1945  131
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1912-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1912, 1915--1918,1920, 1922--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  132
NORRLANDSBLADET (1909) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SVAT  133
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1912-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1912-1923, SVAT 1924-1947  134
SKELLEFTEBLADET (1887) 1912-01-01--1951-12-31  moderat  SKAT 1912--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947, SVAT 1948, TS 1949--1951  135
AURORA (1899) 1912-01-01--1957-12-31  socialdemokratisk    136
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1912-01-01--1960-12-31  moderat    137
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1912-01-01--1963-12-31  moderat    138
LJUSNAN (1912) 1912-01-01--1981-12-31  frisinnad  SKAT 1914-1956, TS 1957-1981  139
ÅMÅLSPOSTEN (1883) 1913-01-01--1927-12-31  moderat  begynnelseår osäkert  140
TROLLHÄTTAN (1906) 1913-01-01--1931-12-31  frisinnad  SVAT  141
VIDI (1913) 1913-01-01--1931-12-31  konservativ  Enl. Wärenstam "konservativ, tyskvänlig prägel".  142
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1913-01-01--1934-12-31  liberal  1913-1914 SVAT, 1934 USTT, (enl. Tollin redan från 1906)  143
MOTALAPOSTEN (1883) 1913-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT 1913, 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1936  144
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1913-01-01--1939-12-31  moderat    145
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1914-01-01--  frisinnad    146
AFTONTIDNINGEN HALVVECKOUPPLAGAN (1914) 1914-01-01--1920-12-31  frisinnad    147
VÄSTRA SVERIGES FOLKBLAD (1912) 1914-01-01--1920-12-31  socialdemokratisk    148
MELLERUDS TIDNING (1907) 1914-01-01--1921-12-31  frisinnad  GUM, SVAT  149
SÖDRA SKÅNE (1914) 1914-01-01--1921-12-31  moderat  T: 1914-09-01  150
NYA POSTEN (1903) 1914-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  151
SÖDERKÖPINGS TIDNING (1895) 1914-01-01--1924-12-31  moderat  1914 Tollin, 1915-1924 SVAT  152
VÄSTRA VÄRMLAND (1909) 1914-01-01--1925-12-31  frisinnad  SVAT  153
SIGTUNA NYA TIDNING (1907) 1914-01-01--1927-12-31  neutral  Tollin; SVAT  154
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1914-01-01--1932-12-31  moderat  SVAT 1914--1918, 1920--1932  155
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1914-01-01--1935-12-30  frisinnad    156
GEFLEPOSTEN (1864) 1914-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  157
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1914-01-01--1947-12-31  frisinnad  SKAT 1914--1923, SVAT 1924--1945, TS 1946--1947  158
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1914-01-01--1970-12-31  moderat  SVAT 1914-1948, 1950--1970. 1947 osäkert, eftersom SVAT ej utkom  159
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1914-01-01--1975-12-31  kristlig  SVAT  160
NYA WERMLANDSTIDNINGEN (1851) 1914-01-01--2007-12-31  moderat    161
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1915-01-01--1920-12-31  moderat  T 1915-12-28; SVAT 1916--1920; men även: "..att föra lantmannaintressenas talan." T 1916-05-31  162
LUNDS DAGBLAD (1897) 1915-01-01--1921-12-31  moderat    163
BERGSLAGERNAS NYHETER (1905) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT 1915-1918, 1920-1922  164
HÄRJEDALENS TIDNING (1908) 1915-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT  165
NORRBOTTENSTIDNINGEN (1914) 1915-01-01--1922-12-31  liberal  SKAT 1915--1922  166
DAGENS NYHETER (1864) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  167
ÖSTGÖTEN (1874) 1915-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  168
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1915-01-01--1926-12-31  moderat  SKAT 1915-1923, SVAT 1924-1926  169
GRENNA TIDNING (1858) 1915-01-01--1928-12-31  moderat    170
SYDHALLAND (1893) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SVAT  171
UMEÅ NYA TIDNING (1897) 1915-01-01--1928-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1923, SVAT 1924--1928  172
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1915-01-01--1936-12-31  moderat  SKAT, SVAT  173
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1915-01-01--1942-12-31  moderat    174
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915; SVAT 1915--1918, 1920--1943, 1945; 1946--1947 osäkra, eftersom SVAT ej utkom.  175
LJUSDALS TIDNING (1896) 1915-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1915-1921, SVAT 1924-1945  176
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  Tollin, SVAT  177
UMEBLADET (1847) 1915-01-01--1953-12-31  moderat  SKAT 1915--1918, 1920--1921; SVAT 1924--43; TS 1945--53  178
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  frisinnad  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  179
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1915-01-01--1962-12-31  kristlig  T 1920-12-17: "... hävda de kristna och speciellt de frikyrkliga idéerna ... klart frisinnad hållning..."  180
SKÅNSKA AFTONBLADET POSTUPPLAGAN (1907) 1916-01-01--1920-07-09  moderat  Svat  181
WÄSTERGÖTLAND (1916) 1916-01-01--1920-12-31  frisinnad  T, SKAT, SVAT  182
BOGESUND (1907) 1916-01-01--1920-12-31  liberal    183
BORÅS DAGBLAD (1908) 1916-01-01--1920-12-31  liberal  SVAT  184
SÖDRA VÄSTERGÖTLAND (1907) 1916-01-01--1920-12-31  liberal  SVAT  185
FRYKSDALENS TIDNING (1916) 1916-01-01--1920-12-31  moderat    186
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1916-01-01--1921-12-31  höger  SVAT  187
LÄNSTIDNINGEN TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN (1893) 1916-01-01--1923-12-31  moderat    188
TRAFIKNYHETERNA (1916) 1916-01-01--1924-12-31  opolitisk  "självständig tidning; front mot statsbaneledning- och organisation, i sin nuvarande, fullkomligt ohållbara gestalt" T: 1919-09-20  189
VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND (1915) 1916-01-01--1926-12-31  frisinnad  SVAT 1916--1918, 1920--1926  190
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1923, SVAT 1924--1929  191
VÄSTERBOTTNINGEN (1915) 1916-01-01--1929-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1918, 1922--1923, SVAT 1924--1929  192
LJUNGBYPOSTEN (1906) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922; SVAT 1923--1931  193
NYA WEXJÖBLADET (1847) 1916-01-01--1931-12-31  frisinnad  SKAT 1916--1922, SVAT 1923--1931  194
SKÅNSKA AFTONBLADET (1880) 1916-01-01--1931-12-31  moderat    195
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1916-01-01--1935-12-31  frisinnad    196
SKARA TIDNING (1863) 1916-01-01--1936-12-31  frisinnad  SKAT  197
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1916-01-01--1936-12-31  moderat  SVAT  198
HALLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1943-12-31  socialdemokratisk    199
HÄLSINGLANDS FOLKBLAD (1916) 1916-01-01--1949-12-31  socialdemokratisk    200
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1916-01-01--1973-12-31  moderat  SKAT 1916-1923 SVAT 1924-1956  201
VECKOBLADET (1916) 1916-10-06--1923-06-29  moderat  "politiskt organ för den moderata valorganisationen" T: 1916-10-06, "politskt organ för Stockholms läns Moderata förbund" T: 1921-12-30  202
KRISTIANSTADS LÄNS VECKOBLAD (1910) 1917-01-01--1920-12-31  moderat    203
UDDEVALLABLADET (1917) 1917-01-01--1920-12-31  oberoende  "ingen utpräglad partifärg" T: 1917-10-05  204
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1917-01-01--1921-12-31  frisinnad  SVAT  205
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-01-01--1921-12-31  moderat  1918, 1920 SVAT  206
NORRA SKÅNE (1900) 1917-01-01--1921-12-31  moderat frisinnad  SVAT  207
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1917-01-01--1922-12-31  frisinnad  SKAT, SVAT  208
HAAPARANNANLEHTI (1882) 1917-01-01--1923-12-31  moderat  SKAT  209
DALABLADET (1918) 1917-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT 1918, 1920-1923  210
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN (1838) 1917-01-01--1924-12-31  moderat konservativ  SVAT  211
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1917-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  212
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-01-01--1935-12-31  frisinnad    213
VÄRMLANDSBERG (1906) 1917-01-01--1940-12-31  neutral    214
VETLANDAPOSTEN (1893) 1917-01-01--1947-12-31  frisinnad  T 1917; SKAT 1920-1923; SVAT 1924-1947  215
HAPARANDABLADET (1882) 1917-01-01--1947-12-31  moderat  SKAT 1917--1943; SVAT 1944--1945; TS 1946--1947  216
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1917-01-01--1947-12-31  neutral    217
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-01--1952-12-31  frisinnad  SKAT, TS  218
VARBERGSPOSTEN (1894) 1917-01-01--1952-12-31  liberal    219
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1917-01-01--1954-12-31  moderat  SKAT 1917--1918; 1920--1923; SVAT 1924--1951; TS 1951--1954  220
TIERPSPOSTEN (1892) 1917-01-01--1955-12-31  moderat  SVAT  221
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1917-01-01--1968-12-31  moderat  1917-1944 SVAT, 1945-1968 TS, enligt Tollin dock opolitisk från 1961  222
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1917-12-08--1957-12-31  bondeförbundet    223
SMÅLANDSTIDNINGENS VECKOBLAD (1916) 1918-01-01--1920-12-31  frisinnad  SKAT  224
GEFLE DAGBLAD (1895) 1918-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT  225
VÄSTERÅS DAGBLAD (1918) 1918-01-01--1920-12-31  neutral  Tollin  226
DALADEMOKRATEN (1918) 1918-01-01--1920-12-31  socialistisk    227
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-01-01--1920-12-31  socialistisk  SKAT 1918, 1920  228
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1918-01-01--1920-12-31  socialistisk  SKAT 1918--1920  229
ÖREBRO LÄNS FOLKBLAD (1919) 1918-01-01--1920-12-31  vänstersocialistisk    230
HÄLSINGEKURIREN (1919) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialdemokratisk  231
NYA NORRLAND (1907) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  Tollin: 1967, För år 1918-1920 T  232
SKÅNES FOLKBLAD (1918) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  1918-05-01--1921-03-29; SVAT 1920, 1921  233
VÄSTMANLAND (1918) 1918-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  Tollin, "för oss vänstersocialister", "skall redigeras i överensstämmelse med den soc. dem. vänsterns program och demokratiska grundlagar" T: 1918-12-02  234
JORDBRUKARBLADET (1918) 1918-01-01--1922-12-31  frisinnad  se Aftontidningen (1909)  235
UPPLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-01-01--1922-12-31  socialdemokratisk  T, SVAT  236
SÖDERKÖPINGSPOSTEN (1879) 1918-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  237
NYA VÄRMLAND (1918) 1918-01-01--1923-12-31  vänstersocialistisk    238
KALMAR-KALMAR LÄNS TIDNING (1918) 1918-01-01--1924-12-31  frisinnad  SVAT 1920--1924; enl. T 1937-11-27 s. 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928.  239
ÖSTERGÖTLANDS LANTMANNATIDNING (1918) 1918-01-01--1925-12-31  neutral  T: 1918-11-23, SVAT  240
SVENSK HANDELSTIDNING (1918) 1918-01-01--1928-12-31  neutral  1918,1920,1921 SVAT  241
NERIKESTIDNINGEN (1896) 1918-01-01--1934-12-31  frisinnad  SKAT 1918-1923, SVAT 1924-1934  242
NÄSSJÖPOSTEN (1916) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918--1923, SVAT 1924--1935  243
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1918-01-01--1935-12-31  frisinnad  SKAT 1918, 1920--1923; SVAT 1924--1935  244
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  245
SÄTERS TIDNING (1907) 1918-01-01--1935-12-31  moderat liberal  SVAT; neutral USTT 1931  246
GOTLANDSPOSTEN (1891) 1918-01-01--1936-12-31  frisinnad  SVAT  247
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1918-01-01--1938-12-31  moderat konservativ  SKAT, 1918, 1920--1923, SVAT 1924--1938  248
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1918-01-01--1951-12-31  konservativ  SVAT. T fanns ej med i SVAT 1935--1941. 1946, 1947, 1949 av SVAT saknas på KB. 1952--1972 anges ingen politisk tendens för T i SVAT.  249
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-05-01--  socialdemokratisk    250
VÄSTSVENSKA KURIREN (1918) 1918-09-28--1921-12-31  vänstersocialistisk    251
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-11-23--1959-11-30  socialdemokratisk    252
HELSINGEBYGDEN (1919) 1919-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT  253
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1919-01-01--1920-12-31  liberal  SKAT  254
DAGENS TIDNING (1919) 1919-01-01--1920-12-31  oberoende  255
TROSA TIDNING (1919) 1919-01-01--1920-12-31  politiskt obunden  T 1919-01-02  256
RÖDA RÖSTER (1919) 1919-01-01--1920-12-31  vänstersocialistisk  257
SÖRMLANDS FOLKBLAD (1919) 1919-01-01--1920-12-31  vänstersocialistisk    258
SYNDIKALISTEN (1911) 1919-01-01--1921-12-31  syndikalistisk    259
DAGENS TIDNING (1919) 1919-01-01--1922-12-31  nationell och högkyrklig  Tollin  260
BLEKINGEKURIREN (1919) 1919-01-01--1922-12-31  vänstersocialistisk  T 1919-03-22 "målet: socialismen" T: 1920-01-10, enl. SVAT socialdemokratisk men enl. T är SD "högersocialister"  261
LANTMÄNNENS TIDNING (1917) 1919-01-01--1924-12-31  bondeförbundet  SVAT  262
ODALBONDEN (1919) 1919-01-01--1926-12-31  bondeförbundet  SVAT  263
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1919-01-01--1952-12-31  bondeförbundet  T 1919, SKAT 1920-1923, SVAT 1933-1952  264
NYA VECKOBLADET (1919) 1919-09-27--1920-12-31  opolitisk  T. 1920-09-15 s 1. Tidningen gör anspråk på att vända sig till arbetarklassen.  265
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--  moderat  SVAT  266
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1920-01-01--  socialdemokratisk  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1941, TS 1942--1969, 1979--  267
OSCARSHAMNSPOSTEN (1862) 1920-01-01--  socialdemokratisk    268
BODENKURIREN NORRBOTTEN (1920) 1920-01-01--1920-12-31  bondeförbundet  T 1920-08-27  269
VÄSTERBOTTENS LANTMANNABLAD (1920) 1920-01-01--1920-12-31  det svenska jordbrukets väl  T 1919-12-23  270
SKÅNETIDNINGEN DAGEN (1916) 1920-01-01--1920-12-31  frisinnad  Journalisten 1920, nr 4; T 1920-06-01  271
TROLLHÄTTEBLADET (1916) 1920-01-01--1920-12-31  höger  SVAT  272
ALINGSÅS NYHETER (1918) 1920-01-01--1920-12-31  konservativ  SKAT  273
ANSGARIIPOSTEN (1887) 1920-01-01--1920-12-31  kristligt frisinnat program  274
ÄLVSBORGS NYHETER (1909) 1920-01-01--1920-12-31  lantmannatidning  SVAT  275
WADSTENA LÄNS TIDNING (1857) 1920-01-01--1920-12-31  liberal  SVAT 1920  276
GOTLÄNNINGEN (1884) 1920-01-01--1920-12-31  moderat  SVAT  277
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1920-01-01--1920-12-31  moderat    278
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1920-01-01--1920-12-31  moderat  SKAT  279
TROLLHÄTTANS ANNONSBLAD (1917) 1920-01-01--1920-12-31  moderat  SVAT  280
UPSALA (1845) 1920-01-01--1920-12-31  moderat  Tollin  281
VÄRNAMOTIDNINGEN (1919) 1920-01-01--1920-12-31  moderat  SVAT 1920  282
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1920-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SVAT  283
SEFFLETIDNINGEN (1895) 1920-01-01--1920-12-31  moderat liberal  SKAT  284
INLANDET (1920) 1920-01-01--1920-12-31  socialistisk    285
NYA JÄMTLAND (1917) 1920-01-01--1920-12-31  socialistisk  SKAT  286
DALARNES FOLKBLAD (1917) 1920-01-01--1920-12-31  socialistvänster  SKAT/SVAT  287
ÖVRE DALARNES TIDNING (1917) 1920-01-01--1920-12-31  socialistvänster  SKAT/SVAT  288
NYA FOLKVILJAN (1906) 1920-01-01--1920-12-31  syndikalistisk  T 1920-04-24  289
PITEÅBYGDEN (1920) 1920-01-01--1920-12-31  vänstersocialistisk  T 1920-03-20  290
HELSINGEBYGDEN (1919) 1920-01-01--1921-12-31  bondeförbundet  SKAT  291
GNISTAN (1920) 1920-01-01--1921-12-31  frisinnad  "Undertecknad [red] vill bliva trogen sina gamla ideal" Dvs frisinnad som Göteborgs nyheter enl. Tollin.  292
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1920-01-01--1921-12-31  liberal  SKAT 1920--1921  293
NORRA SMÅLAND (1918) 1920-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  SKAT 1920--1921  294
ÖSTGÖTAFOLKET (1918) 1920-01-01--1921-12-31  vänstersocialistisk  295
APPELL (1912) 1920-01-01--1922-12-31  vänster  SKAT  296
UPPLAND (1918) 1920-01-01--1923-12-31  bondeförbundet  SKAT, SVAT. 1922 borgerlig, bondeförbundet. Tollin.  297
MEDELPADS DAGBLAD (1918) 1920-01-01--1923-12-31  bondetidning  SKAT  298
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1920-01-01--1923-12-31  frisinnad  SKAT  299
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1920-01-01--1923-12-31  frisinnad  SVAT  300
HELSINGEN (1882) 1920-01-01--1923-12-31  höger  SKAT  301
GÖTEBORGS DAGBLAD (1918) 1920-01-01--1923-12-31  moderat  SVAT; i annons i SVAT: "Högerns främsta organ..."  302
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  SKAT 1921-1923. "Följaktligen komma vi icke heller själva att göra oss till tolkar för någon viss meningsriktning i politiskt avseende eller ställa oss i tjänst hos någon viss grupp av samhällets invånare"1920-10-15 s 1.  303
NYNÄSHAMNS TIDNING (1920) 1920-01-01--1924-12-31  neutral  Tollin  304
NORRA BOHUSLÄN (1894) 1920-01-01--1925-12-31  vänster  SVAT  305
AFTONBLADET (1830) 1920-01-01--1931-12-31  moderat  SVAT  306
KARLSKRONATIDNINGEN (1908) 1920-01-01--1934-12-31  moderat  SVAT 1920--1934  307
DALATIDNINGEN (1918) 1920-01-01--1935-12-31  frisinnad  SVAT; Troligen opolitisk 1918-1919, Jub nr 1927-12-14  308
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1920-01-01--1936-12-31  liberal  SVAT  309
AVESTA TIDNING (1882) 1920-01-01--1938-12-31  liberal    310
NYA DAGLIGT ALLEHANDA (1859) 1920-01-01--1938-12-31  moderat  SKAT 1920--1923, SVAT 1924--1938  311
SÄFSJÖ NYHETER (1919) 1920-01-01--1940-12-31  moderat  SKAT  312
LANTARBETAREN (1921) 1920-01-01--1940-12-31  socialdemokratisk  313
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-01-01--1942-12-31  neutral  T 1920, 1941-1942, SVAT 1921-1934.  314
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1920-01-01--1947-12-31  neutral  SKAT 1920-1922, SVAT 1924-1947  315
HALLANDS NYHETER (1919) 1920-01-01--1956-12-31  bondeförbundet  SVAT, TS  316
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1920-01-01--1964-12-31  moderat  SVAT 1920--1941, TS 1942--1964  317
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1920-01-01--1973-12-31  moderat    318
ÖLANDSBLADET (1868) 1920-01-02--1922-12-31  borgerlig    319
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1920-12-18--1920-12-18  frisinnad  T: "Folkligt frisinnat, allmänideellt och framstegsvänligt sinnelag"  320

Sidan skapad Mon Feb 26 12:13:12 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond