Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1952-01-01- -1952-12-31
Sortering: Ort

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    1
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    2
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    3
ARVIKA TIDNING (1884) 1934-10-02--1962-10-30  Aktiebolaget Arvika tidnings tryckeri  Arvika    4
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    5
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    6
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1951-01-02--1973-12-28  Dalslänningens boktryckeri  Bengtsfors    7
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    8
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    9
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    10
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  11
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  12
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    13
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    14
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    15
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1951-01-04--1957-12-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    16
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    17
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-01--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeri aktiebolag  Eksjö    18
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-07-07--1954-09-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    19
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1938-12-01--1987-06-01  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    20
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    21
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-10-12--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    22
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1944-12-15--1954-09-28  Enköpigs-postens aktiebolags tryckeri  Enköping    23
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    24
FOLKET (1906) 1940-01-24--1960-05-02  Tidningen Folket aktiebolag  Eskilstuna    25
NORDHALLAND (1883) 1951-02-26--1952-05-30  Falkenbergs tidnings tryckeri  Falkenberg    26
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    27
SKARABORGAREN (1926) 1946-11-01--1960-11-15  AB Skaraborgarens tryckeri  Falköping    28
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    29
DALADEMOKRATEN (1918) 1947-04-09--2013-03-12  Aktiebolaget Dalademokratens tryckeri  Falun    30
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  31
DALATIDNINGEN (1918) 1941-01-30--1966-06-30  Falukurirens tryckeri  Falun    32
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    33
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    34
HAGFORSPOSTEN (1952) 1952-11-12--1953-04-15  Filipstads tryckeriaktiebolag  Filipstad    35
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    36
ARBETARBLADET (1902) 1937-08-30--2003-10-31  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle    37
NORRLANDSBLADET (1909) 1950-02-02--1953-11-05  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle    38
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    39
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-04-15--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    40
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    41
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1951-07-27--1954-01-29  Aktiebolaget John Antonsons boktryckeri  Göteborg    42
SVENSKA FOLKBLADET FÖR FOLK OCH KYRKA (1952) 1951-11-15--1952-03-28  Elanders boktryckeri aktiebolag  Göteborg    43
ARBETARPOSTEN (1934) 1950-04-28--1960-12-15  Förlagstryckeriet  Göteborg  Både start- och slutdatum osäkra. Numren odaterade.  44
SVENSKA FOLKBLADET FÖR FOLK OCH KYRKA (1952) 1952-04-04--1957-05-29  Göteborgs affärstryckeriaktiebolag  Göteborg    45
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    46
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    47
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1950-01-20--1960-12-02  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    48
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    49
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1977-12-29  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    50
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    51
AFTONPOSTEN (1951) 1951-01-02--1956-12-31  Tryckeriaktiebolag Otterhall  Göteborg    52
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    53
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1949-12-01--1958-03-31  Tryckeriaktiebolaget Västan  Göteborg    54
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1950-02-01--1957-11-30  Västan tryckeriaktiebolag  Göteborg    55
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1951-09-17--1954-12-31  Hallands dagblad aktiebolag  Halmstad    56
HALLÄNDINGEN (1903) 1952-12-02--1959-05-16  Hallands dagblads aktiebolags tryckeri  Halmstad    57
HALLÄNDINGEN (1903) 1952-08-07--1952-11-29  Hallands dagblads boktryckeri  Halmstad    58
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    59
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    60
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    61
SYDHALLAND (1893) 1931-07-01--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    62
VESTKUSTEN/VARBERGSPOSTEN (1951) 1951-09-17--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    63
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  64
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-10-02--1963-09-28  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    65
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    66
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    67
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  68
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1946-03-30--2000-06-19  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    69
KVÄLLSNYTT (1951) 1951-08-27--1954-12-31  Helsingborgs-Posten aktiebolag  Helsingborg    70
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1951-08-28--1955-05-13  Helsingborgs-Postens aktiebolag  Helsingborg    71
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    72
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1952-07-01--1953-10-13  Öresundspostens tryckeri   Helsingborg    73
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-09-10--1953-10-15  Öresunds-postens tryckeri  Helsingborg    74
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    75
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    76
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1951-06-07--1952-12-31  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    77
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    78
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    79
MÄLARHÖJDENS OCH HÄGERSTENS NYHETER (1948) 1950-05-15--1952-12-15  eNKå-tryck  Hägersten    80
ÅNGERMANLANDS NYHETER HÄRNÖSANDSPOSTEN (1951) 1952-05-12--1953-12-31  Aktiebolaget Ångermanlands nyheter  Härnösand    81
ÅNGERMANLANDS NYHETER KRAMFORSPOSTEN (1951) 1952-05-12--1953-12-31  Aktiebolaget Ångermanlands nyheter  Härnösand    82
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1952-05-12--1953-11-30  Aktiebolaget Ångermanlands nyheter  Härnösand    83
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    84
ÅNGERMANLANDS NYHETER SOLLEFTEÅBLADET (1951) 1951-09-15--1953-12-31  Tryckeri AB Härnösands-posten  Härnösand    85
ÅNGERMANLANDS NYHETER KRAMFORSPOSTEN (1951) 1951-09-15--1952-05-10  Tryckeriaktiebolaget  Härnösand    86
ÅNGERMANLANDS NYHETER HÄRNÖSANDSPOSTEN (1951) 1951-09-15--1952-05-10  Tryckeriaktiebolaget Härnösandsposten  Härnösand    87
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1951-09-15--1952-05-10  Tryckeriaktiebolaget Härnösandsposten  Härnösand    88
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  89
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    90
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    91
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    92
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    93
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-05-18--1973-12-26  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    94
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1945-01-19--1959-05-30  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping    95
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-19--1959-05-30  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping    96
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1945-01-19--1962-10-31  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping    97
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    98
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1944-08-15--1955-10-29  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    99
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1959-11-30  Kalmar tryckeri AB  Kalmar    100
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1952-09-22--  Tidn. Östra småland tr. A.B.  Kalmar  101
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1952-11-22--1985-11-30  Tidn. Östra smålands tr. A.-B.  Kalmar    102
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1949-11-01--1978-09-22  Tidn. Östra smålands tryckeri A.B.  Kalmar    103
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    104
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    105
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    106
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    107
STORFORS TIDNING (1950) 1950-07-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeri aktiebolag  Karlskoga    108
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    109
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    110
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    111
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1947-07-11--1973-10-12  Sydöstra Sveriges dagblad  Karlskrona    112
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1937-01-12--1973-10-15  Sydöstra Sveriges dagblad aktiebolag  Karlskrona    113
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    114
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    115
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    116
NORRLANDSFOLKET (1925) 1951-12-04--1958-11-07  Tryckeriaktiebolaget Norrlandsfolket  Kiruna    117
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-12-01--1956-06-30  Aktiebolag Länsdemokratens tryckeri  Kristianstad    118
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1942-06-29--1957-12-31  Aktiebolag Länsdemokratens tryckeri  Kristianstad    119
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    120
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    121
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  122
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    123
HAGFORS TIDNING (1943) 1946-03-06--1955-09-29  Värmlandspostens tryckeri  Kristinehamn    124
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-12-06--1955-10-01  Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    125
NORDHALLAND (1883) 1952-06-04--1962-06-08  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    126
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    127
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    128
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    129
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    130
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    131
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-04-09--1952-06-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    132
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    133
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1944-07-03--1955-01-31  Bergslagspostens tidning & boktryckeri  Lindesberg    134
MOTALAPOSTEN (1883) 1952-06-30--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping    135
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  136
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    137
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1963-11-25  Smålänningens tryckeri  Ljungby    138
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    139
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    140
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    141
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1943-12-02--1987-09-25  Tryckeriföreningen Grafia u. p. a.  Luleå    142
LUNDS DAGBLAD (1897) 1941-01-25--1958-12-12  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    143
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  144
BOHUSKUSTEN (1947) 1952-01-15--1964-11-15  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil    145
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-11-04--1963-12-31  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil  146
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  147
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-04--1989-12-31  Sydsvenska dagbladets AB  Malmö    148
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1942-07-04--1953-09-26  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    149
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1942-05-17--1995-04-30  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    150
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1958-08-02  Sydsvenska Kliché- & Tryckeriaktiebolaget  Malmö    151
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    152
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    153
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1952-04-03--1969-11-02  Aktiebolag Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    154
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    155
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    156
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    157
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1956-07-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    158
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    159
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    160
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1935-07-30--1957-12-31  Östergötlands dagblads aktiebolag  Norrköping    161
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1942-03-13--1958-04-11  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriaktiebolaget Norrköping)  Norrköping  TL  162
NORRTELJE TIDNING (1880) 1950-10-31--1977-11-08  Norrtelje tidningsboktryckeri AB  Norrtälje    163
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    164
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    165
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    166
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1948-06-18--1952-11-20  Norra Kalmar läns tr. -A.B.  Oskarshamn    167
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1948-06-18--1952-11-20  Norra Kalmar läns tr. a-b  Oskarshamn    168
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-07-01--1960-12-15  Oskarshamns-Tidningens tryckeri  Oskarshamn    169
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    170
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1946-01-02--1955-12-31  Piteåtidningens tryckeri  Piteå    171
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--1957-12-31  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    172
SALAPOSTEN (1906) 1933-01-02--1960-09-30  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    173
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    174
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    175
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    176
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    177
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    178
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1941-11-04--1953-12-31  Västergötlands tryckeri aktiebolag  Skara    179
SKARAPOSTEN (1906) 1935-01-02--1953-12-31  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    180
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-01-02--1956-11-29  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    181
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    182
NORDSVENSKA DAGBLADET (1951) 1951-07-27--1958-12-31  Västerbottens tryckeriaktiebolag  Skellefteå    183
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1951-10-15--1954-06-09  Västerbottens tryckeriaktiebolag  Skellefteå    184
UMEBLADET (1847) 1951-07-27--1953-01-31  Västerbottens tryckeriaktiebolag  Skellefteå    185
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-10-21--1956-12-31  Skeninge boktryckeri  Skänninge    186
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1948-12-06--1956-12-31  Skeninge boktryckeri  Skänninge    187
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    188
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    189
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    190
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    191
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    192
BRODERSKAP (1928) 1939-01-07--1972-12-22  A.-B.Wilhelmssons boktryckeri  Stockholm  193
DAGEN (1945) 1947-10-23--1968-10-12  AB Godvils tryckeri  Stockholm  I samband med byte av tryckeri från Evangelipress i Örebro till Godvill i Stockholm trycktes 1947-10-23 två utgåvor av tidningen, en på vardera tryckeriet.  194
AFTONBLADET (1830) 1940-10-15--1988-08-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    195
FREDEN (1928) 1942-09-19--1961-07-15  Aktiebolag Wilhelmssons boktryckeri  Stockholm    196
TROTS ALLT! (1939) 1951-05-01--1952-10-01  Aktiebolaget Boktryckerivara  Stockholm    197
RLF-TIDNINGEN (1938) 1952-01-10--1962-06-27  Aktiebolaget Godvil  Stockholm    198
SPÅNGA NYHETER (1949) 1949-09-22--1954-12-30  Andrén & Holm boktryckeri  Stockholm    199
BROMMA NYHETER (1946) 1946-05-23--1954-12-30  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    200
AFTONTIDNINGEN (1942) 1950-10-27--1956-11-03  A-tryck aktiebolag  Stockholm    201
MORGONTIDNINGEN (1942) 1950-11-06--1958-10-28  A-tryck aktiebolag  Stockholm    202
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    203
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1986-09-02  Dagens Nyheters tryckeri  Stockholm    204
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1947-12-01--1952-11-28  Klarabergstryckeriet  Stockholm    205
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1940-06-12--1958-12-24  Klarabergstryckeriet  Stockholm    206
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-11-15--1958-09-26  Klarabergstryckeriet  Stockholm    207
VECKOPOSTEN (1868) 1947-10-16--1957-11-28  Klarabergstryckeriet  Stockholm    208
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    209
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1960-03-30  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    210
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    211
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-08--1963-06-26  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    212
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    213
FÄDERNESLANDET (1953) 1952-12-15--1952-12-15  Ljungströms grafiska  Stockholm    214
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  215
FÄDERNESLANDET (1953) 1952-12-31--1953-01-15  Pepito  Stockholm    216
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    217
STOCKHOLMSTIDNINGEN UPPLAGA C (1948) 1948-01-02--1959-03-31  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    218
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    219
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    220
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    221
SÖDRA ENSKEDEPOSTEN (1951) 1951-01-15--1957-10-15  Söder -Tryck  Stockholm    222
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-12-04--1956-11-30  Tr.-A.-B. västermalm  Stockholm    223
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    224
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    225
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    226
BRAND (1898) 1950-02-15--1954-02-15  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    227
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    228
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-04-25  Tryckeriaktiebolag Västermalm  Stockholm    229
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1951-02-17--1957-04-04  Tryckeriaktiebolag Västermalm  Stockholm    230
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    231
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1952-04-10--1953-01-15  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    232
FRIA ORD (1952) 1952-01-05--1960-12-31  Tryckeriaktiebolaget Valkyrian  Stockholm    233
NATIONELL TIDNING (1930) 1943-10-02--1960-12-15  Tryckeriaktiebolaget Valkyrian  Stockholm    234
TUKHOLMAN UUTISET (1952) 1952-02-14--1952-03-27  Tryckeriaktiebolaget Valkyrian  Stockholm    235
ARBETARFOLKET (1940) 1940-04-05--1957-05-01  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    236
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1940-10-03--1956-12-20  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    237
FOLKETS RÖST (1943) 1945-01-05--1957-03-28  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    238
FOLKVILJAN (1942) 1942-03-27--1957-04-25  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    239
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-06--1956-04-20  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    240
NY DAG (1930) 1938-01-11--1966-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    241
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-10-03--1956-11-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    242
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-10-24--1957-04-25  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    243
STORMKLOCKAN (1909) 1938-12-01--1963-06-15  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    244
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-10-31--1957-04-25  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    245
ARIEL (1938) 1938-10-01--1957-12-21  Vasatryckeriet  Stockholm    246
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-10-06--1953-12-07  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    247
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    248
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1985-01-08  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  249
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    250
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    251
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    252
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    253
HÄRJEDALEN (1944) 1947-10-31--1981-02-05  Aktiebolaget Härjedalens tryckeri  Sveg    254
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1972-12-29  AB Säffletidningens tryckeri  Säffle    255
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-10-06--1952-06-26  AB Säffle-tidningens tryckeri  Säffle  256
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    257
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    258
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-09-01--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamns-kurirens tryckeri  Söderhamn    259
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-10-14--1954-06-30  Hudiksvallspostens tryckeri  Söderhamn    260
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  261
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    262
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1947-12-16--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    263
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    264
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    265
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-04--1957-12-31  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    266
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    267
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    268
SÖDRA SKÅNE (1947) 1950-05-02--1953-06-30  Södra skånes tryckeri  Tomelilla    269
TRANÅSPOSTEN (1918) 1938-05-06--1963-02-04  Tranåspostens tryckeri  Tranås    270
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1947-01-02--1954-12-31  Skogs boktryckeri  Trelleborg    271
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    272
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1937-08-05--1998-02-05  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    273
TROLLHÄTTAN (1906) 1937-08-10--1985-01-26  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    274
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    275
BOHUSPOSTEN (1910) 1937-03-10--1952-12-31  Aktiebolaget Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    276
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1949-01-15--1959-12-15  Bohusläningens aktiebolag  Uddevalla    277
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1941-07-03--1954-11-18  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  T, från 1949 osäker uppgift  278
VÄSTERBYGDEN (1949) 1952-07-04--1960-12-31  Nya Tr. AB Kuriren  Uddevalla  279
KURIREN (1921) 1948-04-02--1961-11-24  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    280
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    281
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1933-12-15--1959-03-15  Larsson & C:os tryckeri  Umeå    282
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1948-10-28--1957-12-31  Västerbottens folkblad  Umeå    283
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    284
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    285
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    286
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    287
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    288
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    289
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1952-08-28--1953-02-05  Civiltryckeriet  Varberg    290
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1952-05-29--1952-08-21  Tidnings AB Varbergsposten  Varberg    291
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    292
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1951-04-19--1952-05-22  Varbergspostens tryckeri  Varberg    293
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-03--1991-12-31  Vimmerby tidning och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby  Tryckeriuppgift? Förlagsuppgift?  294
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-03--1992-01-02  Vimmerby tidnings- och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby    295
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    296
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    297
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1942-02-04--1962-11-07  Visby tryckeri aktiebolag  Visby    298
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    299
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    300
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    301
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    302
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1935-01-02--1952-06-30  V.-P:s tryckeri  Västervik    303
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1941-06-16--1952-06-30  Västervikspostens tryckeri  Västervik    304
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1941-06-13--1952-06-30  Västervikspostens tryckeri  Västervik    305
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1941-06-21--1952-06-30  Västervikspostens tryckeri  Västervik    306
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1934-11-29--1960-01-07  Lantm. TR-fören  Västerås    307
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1934-03-01--1987-03-05  Vestmanlands tidnings A.B:s tryckeri  Västerås    308
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1940-06-29--1959-11-30  Västmanlands Folkblad aktiebolag  Västerås    309
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-10-01--1967-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    310
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    311
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    312
KRONOBERGAREN (1934) 1948-10-07--1984-09-11  Tryckeriaktiebolaget Kronoberg  Växjö    313
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    314
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    315
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    316
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-02--1958-10-15  Åmåls Tidningens aktiebolag tryckeri  Åmål    317
MELLERUDSTIDNINGEN (1952) 1951-12-13--1957-12-30  Åmål-tidningens tryckeri  Åmål    318
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1949-11-15--1955-12-31  AB Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  319
KLIPPANS TIDNING (1938) 1949-11-15--1984-03-12  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm    320
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1949-11-15--1989-02-13  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm  Uppgiften gäller H-ed  321
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1945-04-26--1953-03-05  Evangelii press tryckeri  Örebro    322
HEMMETS VÄN (1898) 1945-04-26--1965-12-30  Evangeliipress  Örebro    323
MISSIONSBANERET (1921) 1945-10-04--1963-12-19  Evangeliipress  Örebro    324
KUMLATIDNINGEN (1941) 1946-02-06--1955-06-30  Länstidningens tryckeri  Örebro  Länstidningens tryckeri förekommer under samma period som Nerikes allehandas tryckeri.  325
KUMLATIDNINGEN (1941) 1946-02-06--1955-06-30  Länstidningens tryckeri A/B  Örebro  Slutdatum okontrollerat.  326
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-12-07--1953-05-22  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    327
KUMLATIDNINGEN (1941) 1944-07-01--1954-09-15  Nerikes allehandas tryckeri  Örebro    328
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1934-04-06--1956-02-29  Nya A.-B. Örebro dagblads tr.  Örebro    329
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1992-11-19  Tryckcentralen  Örebro  330
VÄRMLÄNNINGEN (1952) 1952-11-01--1953-06-30  Tryckcentralen  Örebro    331
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebrokuriren  Örebro    332
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    333
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-03-01--2006-10-31  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    334
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    335
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    336
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    337
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  338
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    339

Sidan skapad Sun Feb 25 09:31:28 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond