Sökformulär för Nya Lundstedt dagstidningar (NLD)

Den mer vane användaren kan själv formulera sina frågor här i NLd:s sökformulär. För den som vill ha mer hjälp finns Färdiga frågor . Dessa frågor är de som oftast brukar ställas när det gäller uppgifter om dagstidningar. Information om hur uppgifterna redovisats, vilka källor som använts m.m. finns i Förklaringar till bibliograferingskategorierna i Nya Lundstedt Dagstidningar.

Bibliografiska uppgifter för svenska dagstidningar 1900--2024

Välj först en kategori att söka på och klicka på Hämta.

Kategori


Fyll därefter i önskad sökning och klicka på Sök.

Period (i formen: åååå-mm-dd)
--

* Sökningen högertrunkeras alltid, d.v.s. en söknng på Fred ger träff på allt som börjar på Fred.
* Vänstertrunkering kan göras med procenttecken, t.ex. vid sökning på förnamn %Joel eller ord inne i fullständig titel %konservativ.
* Understrykning _ kan användas för att söka t.ex. namn stavade på olika sätt. Lind_vist ger träff på såväl Lindkvist som Lindqvist.

Tidningstitel

Tryckeri
Ort
Sortera på
 Tidningstitel
 Startdatum
 Tryckeri


Tryckeri på för titlar på    1950-01-01- -1950-12-31
Sortering: Ort

Tidningstitel Period Tryckeri Ort KommentarRad
BOHUSKUSTEN (1947) 1950-01-15--1951-12-15  ingen uppgift      1
ELFSBORGS LÄNS TIDNING (1892) 1925-05-31--1978-12-30  A. B. William Michelsens boktryckeri  Alingsås    2
ALINGSÅS TIDNING (1888) 1926-05-31--2001-12-31  AB William Michelsens boktryckeri  Alingsås    3
ARBOGA TIDNING (1881) 1911-02-07--1965-10-29  Arboga boktryckeriaktiebolag  Arboga    4
ARVIKA TIDNING (1884) 1934-10-02--1962-10-30  Aktiebolaget Arvika tidnings tryckeri  Arvika    5
ARVIKA NYHETER (1895) 1903-10-20--1970-11-04  Arvika nyheters tryckeri  Arvika    6
ASKERSUNDS TIDNING (1917) 1917-12-21--1956-08-31  Askersunds boktryckeri-aktiebolag  Askersund    7
BENGTSFORSTIDNINGEN DALSLÄNNINGEN (1927) 1948-01-03--1950-12-29  Dalslänningens tryckeri  Bengtsfors    8
NORRBOTTENSPOSTEN (1945) 1949-01-15--1951-07-01  Beckmans tryckeri  Boden    9
NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN (1919) 1919-10-22--1976-02-14  Tryckeriaktiebolaget Norrländska socialdemokraten  Boden    10
BOLLNÄSTIDNINGEN (1905) 1930-09-12--1951-06-06  Bollnästidningens nya tryckeriaktiebolag  Bollnäs    11
GÄSTRIKEBYGDEN (1945) 1945-01-04--1950-12-30  Bollnäs-tidningens nya tryckeriaktiebolag  Bollnäs    12
LJUSNAN (1912) 1916-06-14--2006-06-30  Tryckeriaktiebolaget Ljusnan  Bollnäs    13
ÖLANDSBLADET (1868) 1921-01-04--1979-12-15  Tryckeri AB Öland  Borgholm    14
LUDVIKA TIDNING (1910) 1918-01-04--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-18--08-22 trycktes tidingen i Hedemora  15
BORLÄNGE TIDNING (1885) 1900-10-27--1987-05-19  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge  Under typografkonfliken 1919-07-15--08-19 trycktes tidingen i Hedemora  16
MORA TIDNING (1893) 1901-01-04--1987-05-18  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolags tryckeri  Borlänge    17
BORÅS NYHETER (1922) 1924-01-02--1951-04-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    18
SJUHÄRADSBYGDENS TIDNING (1930) 1935-01-03--1950-12-30  Aktiebolag Borås nyheters tryckeri  Borås    19
WESTGÖTEN (1888) 1900-01-03--1967-09-30  Aktiebolaget Borås tidnings tryckeri  Borås    20
BORÅS TIDNING (1838) 1900-01-02--2015-12-31  Borås tidnings tryckeri AB  Borås    21
VÄSTGÖTADEMOKRATEN (1926) 1926-10-02--1976-05-31  Sjuhäradsbygdens tryckeriaktiebolag  Borås    22
TRANÅS TIDNING (1892) 1940-11-01--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeri aktiebolag  Eksjö    23
FAMILJENS VECKOPOST (1938) 1938-07-07--1954-09-30  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    24
SMÅLANDS DAGBLAD (1929) 1938-12-01--1987-06-01  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    25
SMÅLANDSTIDNINGEN (1899) 1919-07-11--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    26
VETLANDAPOSTEN (1893) 1934-10-12--1993-02-27  Smålandstidningens tryckeriaktiebolag  Eksjö    27
ENKÖPINGSPOSTEN (1880) 1944-12-15--1954-09-28  Enköpigs-postens aktiebolags tryckeri  Enköping    28
ESKILSTUNAKURIREN (1890) 1932-08-24--2014-12-31  Eskilstuna-Kurirens tryckeri aktiebolag  Eskilstuna    29
FOLKET (1906) 1940-01-24--1960-05-02  Tidningen Folket aktiebolag  Eskilstuna    30
FALKENBERGS TIDNING (1876) 1945-05-02--1951-09-15  Falkenbergs tidnings tryckeri  Falkenberg    31
NORRA HALLANDS TIDNING VESTKUSTEN (1876) 1945-06-02--1950-09-30  Falkenbergs tidnings tryckeri  Falkenberg    32
HALLANDS NYHETER (1919) 1919-12-16--1994-12-31  Hallands nyheters tryckeriaktiebolag  Falkenberg    33
SKARABORGAREN (1926) 1946-11-01--1960-11-15  AB Skaraborgarens tryckeri  Falköping    34
FALKÖPINGS TIDNING (1857) 1900-03-03--1981-03-30  Aktiebolaget Falköpings tidnings tryckeri  Falköping    35
DALADEMOKRATEN (1918) 1947-04-09--2013-03-12  Aktiebolaget Dalademokratens tryckeri  Falun    36
DALARNA (1926) 1946-11-15--1951-12-28  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun    37
FALUKURIREN (1894) 1916-08-25--1987-05-19  Falukurirens aktiebolags tryckeri  Falun  1916-08-23: Aktiebolaget Falu-Kurirens tryckeri  38
DALATIDNINGEN (1918) 1941-01-30--1966-06-30  Falukurirens tryckeri  Falun    39
VÄRMLANDSBERG (1906) 1919-02-08--1963-10-26  Filipstads tryckeri AB  Filipstad    40
FILIPSTADS STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1850) 1919-02-06--1958-12-30  Filipstads tryckeri aktiebolag  Filipstad    41
GRENNA TIDNING (1858) 1930-01-03--1964-10-30  Gränna Boktryckeri  Gränna    42
ARBETARBLADET (1902) 1937-08-30--2003-10-31  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle    43
NORRLANDSBLADET (1909) 1950-02-02--1953-11-05  Aktiebolaget Arbetarbladet  Gävle    44
GEFLE DAGBLAD (1895) 1921-12-13--1981-12-31  Gefle dagblads aktiebolagstryckeri  Gävle    45
NORRLANDSPOSTEN (1837) 1941-04-15--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    46
SANDVIKENS TIDNING (1911) 1923-10-23--1956-12-31  Gefleborgs tryckeriaktiebolag  Gävle    47
NORRLANDSBLADET (1909) 1926-01-05--1950-01-26  Lantmännens tryckeri  Gävle    48
ARBETARPOSTEN (1934) 1950-04-28--1960-12-15  Förlagstryckeriet  Göteborg  Både start- och slutdatum osäkra. Numren odaterade.  49
GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTSTIDNING (1832) 1900-01-02--1972-12-30  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    50
GÖTEBORGSTIDNINGEN (1902) 1902-11-03--1967-01-13  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    51
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1950-01-20--1960-12-02  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    52
SVENSK SJÖFARTSTIDNING (1905) 1917-06-06--1955-12-31  Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri  Göteborg    53
GÖTEBORGS VECKOTIDNING (1893) 1935-01-03--1977-12-29  Göteborgspostens tryckeri  Göteborg    54
GÖTEBORGSPOSTEN (1859) 1900-01-01--1989-03-01  Göteborgs-postens tryckeri  Göteborg    55
ARBETARPOSTEN (1934) 1939-01-01--1950-04-21  Ludw. Simonson boktryckeri  Göteborg  Startdatum osäkert. Numret odaterat.  56
GÖTEBORGSTRAKTEN (1923) 1950-01-07--1950-01-13  Tryckcentralen i Göteborg aktiebolag  Göteborg    57
NY TID (1892) 1900-01-01--1964-04-10  Tryckeriaktiebolaget framåt  Göteborg    58
GÖTEBORGS MORGONPOST (1896) 1941-11-06--1950-12-31  Tryckeriaktiebolaget Otterhall  Göteborg    59
GÖTEBORGS STIFTSTIDNING (1861) 1942-07-03--1951-07-20  Tryckeriaktiebolaget Otterhall  Göteborg    60
ARBETARTIDNINGEN (1929) 1949-12-01--1958-03-31  Tryckeriaktiebolaget Västan  Göteborg    61
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1950-05-25--1951-04-12  Västan tryckeri AB  Göteborg    62
BORÅS FOLKBLAD (1943) 1950-02-01--1957-11-30  Västan tryckeriaktiebolag  Göteborg    63
HALLANDSPOSTEN (1857) 1900-01-02--1975-04-30  Joh. A. Svenssons boktryckeri  Halmstad    64
HALLAND (1876) 1900-01-02--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    65
HALLÄNDINGEN (1903) 1902-12-06--1952-08-05  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    66
SYDHALLAND (1893) 1931-07-01--1954-12-31  Tidningen Hallands boktryckeri  Halmstad    67
HAPARANDABLADET (1882) 1917-11-03--1977-10-06  Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag  Haparanda  Enligt T: 1974-11-16, 1977-10-08, 1983-08-13 trycktes tidningen på Pohjolan sanomat i Kemi, Finland, men enligt trycklistorna fortsatte den att tryckas på Haparanda-Tornedalens tryckeriaktiebolag i Haparanda  68
AVESTAPOSTEN (1898) 1916-05-11--1951-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    69
FAGERSTAPOSTEN (1943) 1943-10-02--1963-09-28  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    70
FOLKAREBYGDEN (1940) 1939-03-30--1951-10-25  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    71
NORRA VÄSTMANLANDS TIDNING (1938) 1938-11-29--1953-07-07  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    72
SÄTERS TIDNING (1907) 1917-12-04--1982-10-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora    73
SÖDRA DALARNES TIDNING (1887) 1916-05-11--1985-04-30  Dalarnes tidnings- och boktryckeriaktiebolag  Hedemora  Utan ortangivelse 1981-01-29--1985-04-30  74
HELSINGBORGS DAGBLAD (1884) 1946-03-30--2000-06-19  Helsingborgs dagblad aktiebolag  Helsingborg    75
SKÅNES ANNONSBLAD (1893) 1918-07-06--1951-08-25  Tryckeri- & Tidningsaktiebolaget Södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg    76
HELSINGBORGSPOSTEN SKÅNE-HALLAND (1890) 1910-01-01--1951-05-21  Tryckeri- och Tidningsaktiebolaget södra Sverige i Helsingborg  Helsingborg  Företagsnamnet skrivs olika under olika perioder  77
SKÅNSKA SOCIALDEMOKRATEN (1907) 1907-09-27--1954-02-28  Tryckeriaktiebolaget demokraten  Helsingborg    78
ÖRESUNDSPOSTEN (1848) 1931-09-10--1953-10-15  Öresunds-postens tryckeri  Helsingborg    79
HJO TIDNING (1885) 1908-01-03--1965-10-15  Hjo tryckeri aktiebolag  Hjo    80
HUDIKSVALLS NYHETER (1900) 1909-12-24--1961-03-30  Hudiksvalls nyheters aktiebolag  Hudiksvall    81
HUDIKSVALLSTIDNINGEN (1909) 1921-09-01--1986-09-19  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    82
VÄSTRA HÄLSINGLANDS TIDNING (1927) 1927-11-26--1953-05-29  Hudiksvallstidningens tryckeriaktiebolag  Hudiksvall    83
MÄLARHÖJDENS OCH HÄGERSTENS NYHETER (1948) 1950-05-15--1952-12-15  eNKå-tryck  Hägersten    84
MÄLARHÖJDENS OCH HÄGERSTENS NYHETER (1948) 1950-01-31--1950-04-15  Oscar Brogenhardt & Co  Hägersten    85
VÄSTERNORRLANDS ALLEHANDA (1874) 1900-01-02--1969-09-24  Hernösands boktryckeriaktiebolag  Härnösand    86
HÄRNÖSANDSPOSTEN (1842) 1948-06-18--1951-09-14  Tryckeri AB Härnösands-posten  Härnösand  87
SOLLEFTEÅBLADET (1895) 1948-06-18--1951-09-14  Tryckeri AB Härnösands-posten  Härnösand    88
NORRA SKÅNE (1900) 1901-01-03--2005-12-31  Norra Skånes tryckeri  Hässleholm  (T 1901 01 03, annons)  89
MELLERSTA SKÅNE (1911) 1911-12-09--1964-10-30  Aktiebolag Mellersta Skånes tidningars tryckeri  Hörby    90
HUSKVARNAPOSTEN (1911) 1911-04-01--1960-10-27  H. Halls boktryckeri aktiebolag  Jönköping    91
JÖNKÖPINGSPOSTEN (1865) 1900-01-03--1973-12-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    92
SMÅLANDSKÖPMANNEN (1936) 1940-10-15--1951-09-15  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    93
SVENSKA POSTEN (1873) 1900-01-04--1976-01-02  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    94
VÄRNAMOTIDNINGEN (1946) 1946-05-18--1973-12-26  H. Halls boktryckeriaktiebolag  Jönköping    95
EKSJÖTIDNINGEN (1884) 1945-01-19--1959-05-30  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping    96
NÄSSJÖTIDNINGEN (1910) 1945-01-19--1959-05-30  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping    97
SMÅLANDS ALLEHANDA (1880) 1945-01-19--1962-10-31  Jönköpings tryckeriaktiebolag  Jönköping    98
SMÅLANDS FOLKBLAD (1901) 1918-10-30--1980-10-18  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    99
SMÅLANDSBYGDENS TIDNING (1926) 1944-08-15--1955-10-29  Tryckeriaktiebolaget Småland  Jönköping    100
KALMAR LÄNS TIDNING (1948) 1948-01-02--1959-11-30  Kalmar tryckeri AB  Kalmar    101
ÖSTRA SMÅLAND (1928) 1949-11-01--1978-09-22  Tidn. Östra smålands tryckeri A.B.  Kalmar    102
BAROMETERN (1841) 1904-01-02--1976-12-31  Tidningen Barometerns aktiebolags tryckeri  Kalmar    103
KARLSHAMNS ALLEHANDA (1848) 1908-07-02--1976-05-15  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    104
RONNEBYPOSTEN (1895) 1924-08-02--1971-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    105
SÖLVESBORGSBLADET (1911) 1910-12-01--1958-12-31  Aktiebolaget E. G. Johanssons boktryckeri  Karlshamn    106
STORFORS TIDNING (1950) 1950-07-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeri aktiebolag  Karlskoga    107
DEGERFORS TIDNING (1925) 1926-02-01--1967-09-02  Karlskoga Tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    108
KARLSKOGA TIDNING (1883) 1926-01-02--1980-02-28  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    109
KROPPA TIDNING (1937) 1937-03-16--1950-06-30  Karlskoga tidnings tryckeriaktiebolag  Karlskoga    110
BLEKINGE LÄNS TIDNING (1870) 1918-07-01--1997-12-31  Aktiebolaget Blekinge läns tidning  Karlskrona    111
BLEKINGEPOSTEN (1945) 1947-07-11--1973-10-12  Sydöstra Sveriges dagblad  Karlskrona    112
SYDÖSTRA SVERIGES DAGBLAD (1921) 1937-01-12--1973-10-15  Sydöstra Sveriges dagblad aktiebolag  Karlskrona    113
KARLSTADSTIDNINGEN (1879) 1919-01-04--1973-12-07  Karlstadstidningens aktiebolag  Karlstad    114
VÄRMLANDS FOLKBLAD (1918) 1918-12-20--1982-12-31  Tryckeri AB Värmlands Folkblad  Karlstad    115
RLF-TIDNINGEN (1938) 1946-10-09--1951-12-20  Katrineholms-kuriren tryckeriaktiebolag  Katrineholm    116
KATRINEHOLMSKURIREN (1917) 1917-11-14--1988-02-01  Katrineholms-kurirens tryckeriaktiebolag  Katrineholm    117
NORRLANDSFOLKET (1925) 1925-11-21--1951-11-30  Tryckeriaktiebolaget Nordpolen  Kiruna    118
HÄSSLEHOLMAREN (1947) 1947-12-01--1956-06-30  Aktiebolag Länsdemokratens tryckeri  Kristianstad    119
KRISTIANSTADS LÄNSDEMOKRATEN (1932) 1942-06-29--1957-12-31  Aktiebolag Länsdemokratens tryckeri  Kristianstad    120
KRISTIANSTADS LÄNS TIDNING (1896) 1900-01-02--1954-12-31  Kristianstads läns tidnings tryckeri  Kristianstad    121
KRISTIANSTADSBLADET (1856) 1900-01-02--1964-10-30  Kristianstadsbladets tryckeri  Kristianstad    122
NYA KRISTINEHAMNSPOSTEN (1885) 1905-05-05--1974-03-20  Grundels boktryckeri  Kristinehamn  123
VÄRMLANDSPOSTEN (1915) 1923-12-03--1955-02-02  Nya tidningsaktiebolaget Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    124
HAGFORS TIDNING (1943) 1946-03-06--1955-09-29  Värmlandspostens tryckeri  Kristinehamn    125
FRYKSDALSBYGDEN (1941) 1941-12-06--1955-10-01  Värmlands-Postens tryckeri  Kristinehamn    126
NORDHALLAND (1883) 1933-01-10--1951-02-23  Nordhallands tryckeri AB  Kungsbacka    127
NORRA HALLANDS VECKOBLAD (1921) 1926-12-10--1966-12-29  Norra Hallands veckoblads tryckeri  Kungsbacka    128
BÄRGSLAGSBLADET (1890) 1927-12-21--1979-01-12  Bärgslagsbladets tryckerialtiebolag  Köping    129
KÖPINGSPOSTEN (1887) 1900-01-03--1963-06-21  Köpings-postens tryckeri  Köping    130
LAHOLMS TIDNING (1931) 1931-12-05--1988-10-01  Laholms tidnings tryckeri  Laholm    131
LANDSKRONAPOSTEN (1896) 1896-12-10--1952-06-30  Landskrona tryckeriaktiebolag  Landskrona    132
SKÅNINGEN ESLÖFS TIDNING (1894) 1932-04-09--1952-06-30  Skåningens tryckeri  Landskrona    133
NYA LIDKÖPINGSTIDNINGEN (1903) 1911-04-25--1960-06-29  Nya Lidköpingstidningen, Hörling & Lagerlöf  Lidköping    134
BERGSLAGSPOSTEN (1892) 1944-07-03--1955-01-31  Bergslagspostens tidning & boktryckeri  Lindesberg    135
BERGSLAGERNAS TIDNING (1888) 1941-08-07--1951-07-14  Bergslagspostens tidnings- & boktryckeri  Lindesberg    136
ÖSTGÖTEN (1874) 1919-08-27--1962-11-06  Östgötens boktryckeri  Linköping  Ibland står det också i T: Östgötens tryckeri  137
LJUNGBYTIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1921) 1921-12-06--1963-11-29  Smålänningens tryckeri  Ljungby    138
ÄLMHULTS TIDNING SMÅLÄNNINGEN (1935) 1935-09-20--1963-11-25  Smålänningens tryckeri  Ljungby    139
LJUSDALS TIDNING (1896) 1918-04-03--1962-12-20  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    140
LJUSDALSPOSTEN (1914) 1918-04-04--1970-06-29  Ljusdals tidnings tryckeriaktiebolag  Ljusdal    141
NORRBOTTENSKURIREN (1861) 1900-01-03--1990-10-20  Luleå boktryckeri aktiebolag  Luleå    142
VÄSTERBOTTENS TIDNING (1944) 1948-01-02--1951-02-28  Tryckeriföreningen Grafia  Luleå    143
NORRSKENSFLAMMAN (1906) 1943-12-02--1987-09-25  Tryckeriföreningen Grafia u. p. a.  Luleå    144
LUNDS DAGBLAD (1897) 1941-01-25--1958-12-12  Lunds dagblads AB:s tryckeri  Lund    145
HÄSSLEHOLMS DAGBLAD (1945) 1945-12-08--1951-10-14  Lunds dagblads aktiebolags tryckeri  Lund    146
LYSEKILSPOSTEN (1905) 1907-07-15--2019-09-30  Lysekils nya tryckeri aktiebolag  Lysekil  SA 1907  147
ORUST-TJÖRN (1949) 1949-11-04--1963-12-31  Lysekils nya tryckeriaktiebolag  Lysekil  148
I DAG (1990) 1900-01-02--1994-12-31  Sydsvenska dagbladet AB  Malmö  G-P teknik i Göteborg och Sydsvenska dagbladet nämns parallellt i tidningen fr.o.m. 1991-01-18. 1993-04-15--1994-12-31 anges även BLT-tryck, Karlskrona, som tryckte en delupplaga av I dag [Malmö].  149
KVÄLLSPOSTEN (1948) 1948-01-04--1989-12-31  Sydsvenska dagbladets AB  Malmö    150
ANNONSBLAD TILL TIDSKRIFT FÖR LANDTMÄN (1884) 1942-07-04--1953-09-26  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    151
SYDSVENSKA DAGBLADET (1870) 1942-05-17--1995-04-30  Sydsvenska dagbladets aktiebolag  Malmö    152
HANDELSBLADET (1936) 1936-04-25--1958-08-02  Sydsvenska Kliché- & Tryckeriaktiebolaget  Malmö    153
ARBETET (1887) 1900-01-02--1989-04-23  Tryckeriaktiebolaget Framtiden  Malmö    154
MARIESTADSTIDNINGEN (1924) 1924-01-02--1969-11-02  AB Tidning för Skaraborgs läns tryckeri  Mariestad    155
KARLSBORGSTIDNINGEN (1915) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    156
MARIESTADS LÄNSTIDNING (1893) 1917-01-02--1952-04-02  Mariestads typografiska anstalt  Mariestad    157
MOTALAPOSTEN (1883) 1910-08-01--1952-06-27  Motala postens tryckeri  Motala    158
MOTALA TIDNING (1926) 1926-12-16--1956-07-23  Motala tidnings tryckeri  Motala    159
NORA STADS OCH BERGSLAGS TIDNING (1866) 1876-01-05--1964-10-21  Nora boktryckeri  Nora    160
SPORT OCH BOULEVARD (1929) 1929-08-02--1951-06-25  Aktiebolaget Trycksaker  Norrköping    161
NORRKÖPINGS TIDNINGAR (1787) 1900-01-02--2006-02-28  Norrköpings tidningars aktiebolag  Norrköping    162
ÖSTERGÖTLANDS DAGBLAD (1890) 1935-07-30--1957-12-31  Östergötlands dagblads aktiebolag  Norrköping    163
ÖSTERGÖTLANDS FOLKBLAD (1905) 1942-03-13--1958-04-11  Östergötlands folkblads tryckeri (Tryckeriaktiebolaget Norrköping)  Norrköping  TL  164
NORRTELJE TIDNING (1880) 1949-01-04--1950-10-28  Norrtelje tidnings boktryckeri  Norrtälje    165
NORRTELJE TIDNING (1880) 1950-10-31--1977-11-08  Norrtelje tidningsboktryckeri AB  Norrtälje    166
NYBRO TIDNING (1931) 1931-12-02--1967-11-03  Johansson & Svensson boktryckeri  Nybro    167
SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING (1862) 1900-01-02--1952-12-31  Aktiebolaget Södermanlands läns tidnings tryckeri  Nyköping    168
SÖDERMANLANDS NYHETER (1893) 1918-01-02--1977-08-03  Gust. Österbergs tryckeriaktiebolag  Nyköping    169
VÄSTERVIKSDEMOKRATEN (1944) 1948-06-18--1952-11-20  Norra Kalmar läns tr. -A.B.  Oskarshamn    170
OSKARSHAMNSNYHETERNA (1921) 1948-06-18--1952-11-20  Norra Kalmar läns tr. a-b  Oskarshamn    171
KALMAR LÄNSBLADET (1950) 1950-07-01--1960-12-15  Oskarshamns-Tidningens tryckeri  Oskarshamn    172
OSKARSHAMNSTIDNINGEN (1880) 1912-09-18--1963-03-17  Oskarshamstidningen tryckeri  Oskarshamn    173
NORRBOTTENS ALLEHANDA (1891) 1929-08-21--1951-10-13  Piteå tryckeriaktiebolag  Piteå    174
PITEÅTIDNINGEN (1915) 1946-01-02--1955-12-31  Piteåtidningens tryckeri  Piteå    175
DALABYGDEN (1946) 1946-08-09--1957-12-31  Salapostens boktryckeri aktiebolag  Sala    176
SALAPOSTEN (1906) 1933-01-02--1960-09-30  Salapostens boktryckeriaktiebolag  Sala    177
AVESTA TIDNING (1882) 1905-01-05--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    178
SALA ALLEHANDA (1880) 1905-01-04--1992-02-25  Ågren & Holmbergs boktryckeri aktiebolag  Sala    179
SIGTUNABYGDEN (1928) 1928-01-13--1957-02-01  Sigtuna boktryckeri  Sigtuna    180
SKARA TIDNING (1863) 1901-01-09--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    181
SKARABORGS LÄNS TIDNING (1884) 1901-01-12--1956-11-30  Pettersonska boktryckeriets efterträdare  Skara    182
WESTGÖTAPOSTEN (1888) 1941-11-04--1953-12-31  Västergötlands tryckeri aktiebolag  Skara    183
SKARAPOSTEN (1906) 1935-01-02--1953-12-31  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    184
VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD (1899) 1935-01-02--1956-11-29  Västergötlands tryckeriaktiebolag  Skara    185
SKELLEFTEBLADET (1887) 1936-10-01--1951-05-31  Skelleftebladets nya aktiebolag  Skellefteå    186
NORRA VÄSTERBOTTEN (1911) 1912-04-22--1959-12-31  Skellefteå tryckeriaktiebolag  Skellefteå    187
MJÖLBY TIDNING (1949) 1949-10-21--1956-12-31  Skeninge boktryckeri  Skänninge    188
ÖSTGÖTABYGDENS TIDNING (1930) 1948-12-06--1956-12-31  Skeninge boktryckeri  Skänninge    189
SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD (1884) 1900-01-02--1981-01-31  Isakssonska boktryckeriet  Skövde    190
SKARABORGSTIDNINGEN (1915) 1927-03-12--1958-04-16  Skaraborgs-tidningens tryckeri  Skövde    191
VÄSTGÖTA KORRESPONDENTEN SKÖVDE TIDNING (1887) 1911-01-02--1961-12-29  Västgöta korrespondentens tryckeriaktiebolag  Skövde    192
VÄSTRA SMÅLAND (1949) 1949-12-03--1950-12-30  Åhbergs boktryckeri  Smålandsstenar    193
NORDSVERIGE (1919) 1924-05-06--1964-12-31  Tryckeri AB nord-sverige  Sollefteå    194
NYA NORRLAND (1907) 1922-11-28--1971-09-03  Tryckeriaktiebolaget Nya Norrland  Sollefteå    195
BRODERSKAP (1928) 1939-01-07--1972-12-22  A.-B.Wilhelmssons boktryckeri  Stockholm  196
DAGEN (1945) 1947-10-23--1968-10-12  AB Godvils tryckeri  Stockholm  I samband med byte av tryckeri från Evangelipress i Örebro till Godvill i Stockholm trycktes 1947-10-23 två utgåvor av tidningen, en på vardera tryckeriet.  197
AFTONBLADET (1830) 1940-10-15--1988-08-31  Aftonbladets tryckeri  Stockholm    198
FREDEN (1928) 1942-09-19--1961-07-15  Aktiebolag Wilhelmssons boktryckeri  Stockholm    199
SPÅNGA NYHETER (1949) 1949-09-22--1954-12-30  Andrén & Holm boktryckeri  Stockholm    200
BROMMA NYHETER (1946) 1946-05-23--1954-12-30  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    201
SÖDRA FÖRORTERNAS NYHETER (1949) 1949-06-15--1950-12-19  Andrén & Holms boktryckeri  Stockholm    202
AFTONTIDNINGEN (1942) 1950-10-27--1956-11-03  A-tryck aktiebolag  Stockholm    203
MORGONTIDNINGEN (1942) 1950-11-06--1958-10-28  A-tryck aktiebolag  Stockholm    204
DAGENS NYHETER (1864) 1890-10-25--1986-09-03  Dagens nyheters tryckeri  Stockholm    205
EXPRESSEN (1944) 1944-11-16--1986-09-02  Dagens Nyheters tryckeri  Stockholm    206
NORRA FÖRORTSPOSTEN (1948) 1948-11-05--1950-03-31  Klarabergstryckeriet  Stockholm    207
ROSLAGSPOSTEN (1946) 1947-12-01--1952-11-28  Klarabergstryckeriet  Stockholm    208
SVENSK LEVERANSTIDNING (1931) 1940-06-12--1958-12-24  Klarabergstryckeriet  Stockholm    209
SVENSK VECKOTIDNING (1940) 1939-11-15--1958-09-26  Klarabergstryckeriet  Stockholm    210
VECKOPOSTEN (1868) 1947-10-16--1957-11-28  Klarabergstryckeriet  Stockholm    211
POST- OCH INRIKES TIDNINGAR (1821) 1900-01-03--1976-12-30  Kungliga boktryckeriet P.A. Norstedt & söner  Stockholm    212
LIDINGÖ TIDNING (1910) 1928-04-04--1960-03-30  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    213
STOCKHOLMS FÖRSTADSBLAD (1920) 1920-01-03--1962-11-24  Linkoln Bloms boktryckeri aktiebolag  Stockholm    214
NACKA-SALTSJÖBADENS TIDNING (1949) 1949-01-08--1963-06-26  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    215
VAXHOLMS TIDNING (1923) 1923-01-05--1963-06-27  Linkoln Bloms boktryckeriaktiebolag  Stockholm    216
REFORMATORN (1887) 1900-01-04--1962-01-07  Oscar Eklunds boktryckeri  Stockholm  Stockholms dagblades tryckeri: 1929-10-05, 1930-07-05,1930-10-25, 1930-11-01, 1930-11-08.  217
AFTONTIDNINGEN (1942) 1942-03-26--1950-10-26  Socialdemokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    218
TROTS ALLT! (1939) 1948-05-01--1950-05-01  Social-Demokratens aktiebolags tryckeri  Stockholm    219
MORGONTIDNINGEN (1942) 1942-10-01--1950-11-05  Social-demokratens aktiebolagstryckeri  Stockholm    220
STOCKHOLMSTIDNINGEN (1889) 1900-01-02--1966-02-27  Stockholmstidningens tryckeri  Stockholm    221
STOCKHOLMSTIDNINGEN UPPLAGA C (1948) 1948-01-02--1959-03-31  Stockholms-tidningens tryckeri  Stockholm    222
DJURSHOLMS TIDNING (1896) 1913-12-05--1957-10-18  Svenska Dagbladets tryckeri  Stockholm    223
SVENSKA DAGBLADET (1884) 1900-01-02--1990-06-08  Svenska dagbladets tryckeri  Stockholm    224
SVENSKA MORGONBLADET (1890) 1909-12-03--1956-12-31  Svenska morgonbladets tryckeri  Stockholm    225
ÖREBRO LÄNS ARBETARTIDNING (1940) 1940-12-04--1956-11-30  Tr.-A.-B. västermalm  Stockholm    226
DAGSPOSTEN (1941) 1943-08-10--1951-12-31  Tryckaktiebolaget Valkyrian  Stockholm    227
JORDBRUKARNAS FÖRENINGSBLAD (1931) 1930-11-29--1964-12-19  Tryckeri A. -B. Fylgia  Stockholm    228
IDROTTSBLADET (1910) 1920-01-02--1965-01-10  Tryckeri A.-B. Fylgia  Stockholm    229
ARBETAREN (1922) 1922-01-02--1990-12-21  Tryckeri aktiebolag Federativ  Stockholm    230
BRAND (1898) 1950-02-15--1954-02-15  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    231
LANTBRUKARNES FAMILJETIDNING (1926) 1926-01-02--1962-12-22  Tryckeriaktiebolag Federativ  Stockholm    232
BLEKINGE FOLKBLAD (1943) 1943-01-01--1957-04-25  Tryckeriaktiebolag Västermalm  Stockholm    233
LAND OCH FOLK (1945) 1945-10-15--1951-03-15  Tryckeriaktiebolag Västermalm  Stockholm    234
FAMILJETIDNINGEN SMÅLÄNNINGEN (1924) 1924-11-15--1962-12-29  Tryckeriaktiebolaget Federativ  Stockholm    235
DEN SVENSKE FOLKSOCIALISTEN (1939) 1950-01-15--1950-06-15  Tryckeriaktiebolaget Valkyrian  Stockholm    236
NATIONELL TIDNING (1930) 1943-10-02--1960-12-15  Tryckeriaktiebolaget Valkyrian  Stockholm    237
ARBETARFOLKET (1940) 1940-04-05--1957-05-01  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    238
DALARNES FOLKBLAD (1940) 1940-10-03--1956-12-20  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    239
FOLKETS RÖST (1943) 1945-01-05--1957-03-28  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    240
FOLKVILJAN (1942) 1942-03-27--1957-04-25  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    241
FÖR VARAKTIG FRED,FÖR FOLKDEMOKRATI (1950) 1950-01-06--1956-04-20  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    242
NY DAG (1930) 1938-01-11--1966-12-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    243
NYA VÄRMLAND (1940) 1940-10-03--1956-11-30  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    244
SMÅLANDSFOLKET (1940) 1940-10-24--1957-04-25  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    245
STORMKLOCKAN (1909) 1938-12-01--1963-06-15  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    246
ÖSTERGÖTLANDS ARBETARTIDNING (1941) 1941-10-31--1957-04-25  Tryckeriaktiebolaget Västermalm  Stockholm    247
ARIEL (1938) 1938-10-01--1957-12-21  Vasatryckeriet  Stockholm    248
MARIEFREDS TIDNING (1905) 1932-10-06--1953-12-07  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    249
STRENGNÄS TIDNING (1854) 1925-11-30--1955-08-31  Aktiebolaget Strengnäs tidnings tryckeri  Strängnäs    250
STRÖMSTADS TIDNING (1920) 1934-01-04--1985-01-08  Norra Bohusläns tryckeriaktiebolag  Strömstad  251
ARBETETS FRIHET (1924) 1927-03-11--1967-12-31  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    252
SUNDSVALLSPOSTEN (1859) 1900-01-02--1961-09-30  Boktryckeriaktiebolaget  Sundsvall    253
SUNDSVALLS TIDNING (1880) 1900-01-03--2008-02-29  Sundsvalls tidnings aktiebolag  Sundsvall    254
SKOGARNAS TIDNING (1926) 1950-01-13--1951-12-28  Sundsvalls tidnings boktryckeri  Sundsvall    255
NYA SAMHÄLLET (1900) 1902-05-23--1954-12-31  Tryckeriföreningen Nya samhället  Sundsvall    256
HÄRJEDALEN (1944) 1947-10-31--1981-02-05  Aktiebolaget Härjedalens tryckeri  Sveg    257
VÄRMLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1972-12-29  AB Säffletidningens tryckeri  Säffle    258
VÄSTERBYGDEN (1949) 1949-10-06--1952-06-26  AB Säffle-tidningens tryckeri  Säffle  259
DALSLANDSBYGDEN (1948) 1948-03-05--1950-03-31  Aktiebolag Säffle-tidningens tryckeri  Säffle    260
SÄFFLETIDNINGEN VÄSTRA VÄRMLAND (1925) 1925-10-03--1954-11-24  Aktiebolaget Säffletidningens tryckeri  Säffle    261
SÖDERHAMNSKURIREN (1895) 1931-10-14--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamnskurirens tryckeri  Söderhamn    262
HÄLSINGEKURIREN (1949) 1949-09-01--1967-03-18  Aktiebolaget Söderhamns-kurirens tryckeri  Söderhamn    263
HUDIKSVALLSPOSTEN (1865) 1942-10-14--1954-06-30  Hudiksvallspostens tryckeri  Söderhamn    264
SÖDERHAMNS TIDNING (1878) 1916-04-12--1954-06-30  Söderhamns tidnings tryckeri  Söderhamn  Tryckerriet har varit i familjens Grandiens ägo under 75 år. T, 1954-06-30  265
SÖRMLANDSBYGDEN (1927) 1933-01-02--1965-12-31  Södertörns tryckeri AB  Södertälje    266
LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND (1948) 1947-12-16--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    267
STOCKHOLMS LÄNS & SÖDERTÄLJE TIDNING (1930) 1930-04-02--1963-11-29  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    268
SVENSKA LANDSBYGDEN (1926) 1933-01-03--1965-12-22  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    269
UPPLANDSBYGDEN (1944) 1944-01-04--1957-12-31  Södertörns tryckeriaktiebolag  Södertälje    270
SÖLVESBORGSTIDNINGEN (1905) 1908-11-17--1976-12-31  Sölvesborgs boktryckeri  Sölvesborg    271
VÄSTGÖTABLADET (1906) 1909-04-20--1981-04-14  Tidaholms tryckeriaktiebolag  Tidaholm    272
SÖDRA SKÅNE (1947) 1950-05-02--1953-06-30  Södra skånes tryckeri  Tomelilla    273
TRANÅSPOSTEN (1918) 1938-05-06--1963-02-04  Tranåspostens tryckeri  Tranås    274
TRELLEBORGSTIDNINGEN (1896) 1947-01-02--1954-12-31  Skogs boktryckeri  Trelleborg    275
TRELLEBORGS ALLEHANDA (1876) 1913-07-29--1991-06-30  Tryckeri AB Allehanda  Trelleborg    276
LILLA EDET-POSTEN (1928) 1937-08-05--1998-02-05  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    277
TROLLHÄTTAN (1906) 1937-08-10--1985-01-26  Trollhättans tryckeriaktiebolag  Trollhättan    278
TROSA ANNONSBLAD (1920) 1920-03-20--1957-12-28  Trosa tryckeri  Trosa    279
MÖLNDALSPOSTEN (1949) 1949-04-07--1950-05-19  AB Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    280
BOHUSPOSTEN (1910) 1937-03-10--1952-12-31  Aktiebolaget Moderata tidningens tryckeri  Uddevalla    281
BOHUSLÄNS KÖPMANNABLAD (1914) 1949-01-15--1959-12-15  Bohusläningens aktiebolag  Uddevalla    282
BOHUSLÄNINGEN (1878) 1941-07-03--1954-11-18  Bohusläningens tryckeri  Uddevalla  T, från 1949 osäker uppgift  283
KURIREN (1921) 1948-04-02--1961-11-24  Nya tryckeriaktiebolaget Kuriren  Uddevalla    284
ULRICEHAMNS TIDNING (1869) 1912-01-02--1980-01-31  Ulricehamns tidnings aktiebolags tryckeri  Ulricehamn    285
VÄSTERBOTTENS LANDSBYGD (1935) 1935-11-15--1951-12-14  A- B. Nyheternas tryckeri  Umeå    286
VÄSTERBOTTENS KÖPMANNATIDNING (1933) 1933-12-15--1959-03-15  Larsson & C:os tryckeri  Umeå    287
UMEBLADET (1847) 1944-02-14--1951-05-31  Södra Västerbottens tryckeriaktiebolag  Umeå    288
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD (1917) 1948-10-28--1957-12-31  Västerbottens folkblad  Umeå    289
VÄSTERBOTTENSKURIREN (1900) 1910-02-19--2006-02-28  Västerbottenskurirens aktiebolags tryckeri  Umeå    290
UPSALA (1845) 1929-01-02--1958-12-27  Nya A.-B. tidn. Upsalas tryckeri  Uppsala    291
UPSALA NYA TIDNING (1890) 1926-05-12--1968-11-06  Upsala Nya Tidnings Nya Aktiebolagstryckeri  Uppsala    292
TRIUMF (1891) 1891-11-14--1972-06-17  Weilands tryckeri  Uppsala    293
JORDBRUKAREN (1926) 1925-11-15--1970-12-23  Tidningsaktiebolaget Östgöta-Bladets tryckeri  Vadstena    294
ÖSTGÖTABLADET (1893) 1919-06-28--1975-09-29  Tr. A.B. Östgöta-bladet  Vadstena    295
VARBERGSPOSTEN (1894) 1901-01-04--1952-04-18  Tidningsaktiebolaget Varbergspostens tryckeri  Varberg    296
VIMMERBY TIDNING (1884) 1940-01-03--1991-12-31  Vimmerby tidning och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby  Tryckeriuppgift? Förlagsuppgift?  297
KINDAPOSTEN (1894) 1940-01-03--1992-01-02  Vimmerby tidnings- och tryckeriförening u.p.a.  Vimmerby    298
GOTLANDS ALLEHANDA (1873) 1900-01-03--1994-12-31  Gotlands allehandas tryckeri  Visby    299
GOTLÄNNINGEN (1884) 1900-01-03--1961-10-03  Gotlänningens tryckeri  Visby    300
GOTLANDS FOLKBLAD (1928) 1942-02-04--1962-11-07  Visby tryckeri aktiebolag  Visby    301
ELFSBORGS LÄNS ANNONSBLAD (1886) 1924-08-13--1966-12-31  Pettersonska boktryckeriet  Vänersborg    302
TIDNING FÖR WENERSBORGS STAD OCH LÄN (1848) 1848-12-02--1956-12-31  Sam. Vict. Bagge  Vänersborg    303
VÄRNAMO NYHETER (1930) 1930-11-04--1990-12-31  Aktiebolaget Värnamo nyheters tryckeri  Värnamo    304
VIMMERBY DAGBLAD (1942) 1942-01-02--1951-12-15  Aktiebolaget C.O. Ekblad & C:o  Västervik    305
VÄSTERVIKSTIDNINGEN (1919) 1919-06-26--1998-12-31  Aktiebolaget C.O. Ekblad & Co  Västervik    306
VIRSERUMSPOSTEN (1935) 1935-01-02--1952-06-30  V.-P:s tryckeri  Västervik    307
MELLERSTA KALMAR LÄNS TIDNING (1935) 1941-06-16--1952-06-30  Västervikspostens tryckeri  Västervik    308
WESTERVIKSPOSTEN (1878) 1941-06-13--1952-06-30  Västervikspostens tryckeri  Västervik    309
VIMMERBYPOSTEN (1928) 1941-06-21--1952-06-30  Västervikspostens tryckeri  Västervik    310
VÄSTMANLANDS NYHETER (1918) 1934-11-29--1960-01-07  Lantm. TR-fören  Västerås    311
ÖREBRO LÄNS JORDBRUKARETIDNING (1928) 1934-11-21--1950-12-27  Lantmännens Tryckeriförening  Västerås    312
VESTMANLANDS LÄNS TIDNING (1831) 1934-03-01--1987-03-05  Vestmanlands tidnings A.B:s tryckeri  Västerås    313
VÄSTMANLANDS FOLKBLAD (1918) 1940-06-29--1959-11-30  Västmanlands Folkblad aktiebolag  Västerås    314
VÄXJÖBLADET (1945) 1945-10-01--1967-09-29  Nya Växjöbladets boktryckeri aktiebolag  Växjö    315
SMÅLANDSPOSTEN (1867) 1900-01-03--1997-12-31  Smålandspostens boktryckeri  Växjö    316
FAMILJEVÄNNEN (1914) 1913-12-15--1975-12-18  Smålandspostens boktryckeri aktiebolag  Växjö    317
KRONOBERGAREN (1934) 1948-10-07--1984-09-11  Tryckeriaktiebolaget Kronoberg  Växjö    318
YSTADS ALLEHANDA (1873) 1907-01-02--1961-12-31  Bjurströms boktryckeri aktiebolag  Ystad    319
SÖDRA SKÅNE (1947) 1947-12-01--1950-04-28  Tryckeriaktiebolag Aurora  Ystad    320
AURORA (1899) 1900-01-03--1957-12-31  Tryckeriaktiebolaget Auroras tr.  Ystad    321
PROVINSTIDNINGEN DALSLAND (1911) 1912-02-17--1994-12-31  Tryckeriaktiebolaget Dalslands tryckeri  Åmål    322
ÅMÅLSTIDNINGEN (1927) 1948-01-02--1958-10-15  Åmåls Tidningens aktiebolag tryckeri  Åmål    323
HÖGANÄS TIDNING (1888) 1949-11-15--1955-12-31  AB Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm  Uppgift om tryckort från trycklistor  324
KLIPPANS TIDNING (1938) 1949-11-15--1984-03-12  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm    325
NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR (1946) 1949-11-15--1989-02-13  Aktiebolag Nordvästra Skånes tidningar  Ängelholm  Uppgiften gäller H-ed  326
VÄRMLANDS VECKOTIDNING (1923) 1945-04-26--1953-03-05  Evangelii press tryckeri  Örebro    327
HEMMETS VÄN (1898) 1945-04-26--1965-12-30  Evangeliipress  Örebro    328
MISSIONSBANERET (1921) 1945-10-04--1963-12-19  Evangeliipress  Örebro    329
KUMLATIDNINGEN (1941) 1946-02-06--1955-06-30  Länstidningens tryckeri  Örebro  Länstidningens tryckeri förekommer under samma period som Nerikes allehandas tryckeri.  330
KUMLATIDNINGEN (1941) 1946-02-06--1955-06-30  Länstidningens tryckeri A/B  Örebro  Slutdatum okontrollerat.  331
NERIKES ALLEHANDA (1843) 1937-12-07--1953-05-22  Nerikes allehanda tryckeri  Örebro    332
KUMLATIDNINGEN (1941) 1944-07-01--1954-09-15  Nerikes allehandas tryckeri  Örebro    333
ÖREBRO DAGBLAD (1900) 1934-04-06--1956-02-29  Nya A.-B. Örebro dagblads tr.  Örebro    334
LÄNSPOSTEN (1950) 1950-11-30--1992-11-19  Tryckcentralen  Örebro  335
KARLSKOGAKURIREN (1941) 1941-11-28--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebrokuriren  Örebro    336
ÖREBROKURIREN (1902) 1916-05-03--1975-04-21  Tryckeriaktiebolaget Örebro-kuriren  Örebro    337
ÖRNSKÖLDSVIKS ALLEHANDA (1901) 1938-03-01--2006-10-31  Aktiebolaget Allehandas tryckeri  Örnsköldsvik    338
ÖRNSKÖLDSVIKSPOSTEN (1890) 1929-03-13--1951-09-14  Tryckeriaktiebolaget Örnsköldsviksposten  Örnsköldsvik    339
JÄMTLANDS TIDNING (1895) 1912-10-01--1957-12-21  Aktiebolaget Jämtlands tidnings tryckeri  Östersund    340
LÄNSTIDNINGEN [ÖSTERSUND] (1924) 1924-09-19--2006-09-04  Aktiebolaget Länstidningens tryckeri  Östersund    341
ÖSTERSUNDSPOSTEN (1877) 1900-01-02--2004-10-04  Östersunds-postens tryckeriaktiebolag  Östersund    342
ÖSTHAMMARS TIDNING (1887) 1909-12-17--1960-03-03  Östh. Tidn:s Tryckeri-Aktiebolags Tryckeri  Östhammar  1960-03-05--1960-06-28 är inget tryckeri angivet i tidningen.  343
TIERPSPOSTEN (1892) 1909-12-22--1963-12-31  Östhammars tidningstryckeri AB  Östhammar    344

Sidan skapad Sun Feb 25 10:37:58 CET 2024
© 2024 Kungl. biblioteket / Tidningsenheten (Frågor och information: te@kb.se)
Projektet Nya Lundstedt har finansierats med medel från
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond